______________________________________________

 

Aan
Reiger
(sch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC Swifterbant
 

aangetekend verstuurd

 

Emmeloord, 14 september 2022.

 

Betreft: Aansprakelijkheidstelling wegens auteursrechtenschending foto's en teksten

L.S.
Lectori salutem, 'saluut aan de lezer', afkorting als aanhef bovenaan een brief, afkorting die gebruikt wordt indien de naam van de lezer onbekend is. Maar Maarten Heijenk weet wel degelijk de naam van diegene aan wie hij deze brief schrijft. Die staat namelijk bovenaan zijn brief. Wij vragen ons af of "Teksten" wel zo een sterk punt van Maarten zijn, als het in de aanhef van deze zijn brief al mis gaat? "Reiger" is onze geuzennaam.

Of gebruikt Maarten Heijenk liever geen "Geachte heer Kloosterman", omdat hij totaal geen respect heeft voor mij, mij niet 'acht', een van zijn lezers, deze goede lezer van zijn krant 'De Drontenaar', die totdat hij deze brief van Heijenk opent en leest, wél deze Maarten Heijenk respecteert? Overigens gebruikt Heijenk vaker "L.S.", zullen we zien.
 

L.S.,

U hebt foto's en teksten openbaar gemaakt, waarvan de copyrights bij ondergetekende liggen.
U hebt deze gepubliceerd op de website deregentegenhouden.nl. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) heeft mij bevestigd dat u eigenaar bent van deze website.
Het betreft o.a. de zes foto's in de bijlage.

De foto's en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en ik heb u geen toestemming verleend om deze te mogen publiceren. Hierdoor pleegt u een auteursrechtelijke inbreuk op het werk van ondergetekende. Ik heb daardoor schade geleden, want met o.a. de door mij gemaakte foto's en teksten voorzie ik in mijn levensonderhoud.

Ik stel u hierbij aansprakelijk voor de schade die ik lijd en nog zal lijden ten gevolge van de inbreuk op mijn auteursrechten.

Bij wijze van schikking stel ik een schadevergoeding van € 250,00 voor. U kunt dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief overmaken naar het in het briefhoofd vermelde bankrekeningnummer onder vermelding van 'schikking auteursrechtinbreuk'. (Maarten stelt mij iets voor, als of hij er over wil praten met mij, alsof er nog over te praten valt, alsof er nog ruimte is met hem er over te onderhandelen. Maar praten zal zo dadelijk blijken ook geen sterk punt van Maarten te zijn, in ieder geval niet samen praten, praten beperkt zich bij Maarten tot, dat hij iets zegt en jij beter je mond kan houden, zo ook in zijn 'De Drontenaar'. Maarten duldt geen, en is niet gediend van tegenwoord, weerwoord, of repliek. Maarten zal blijken een beetje autoritair en dominant baasje te zijn.)

Na ommekomst van deze termijn vervalt het schikkingsaanbod automatisch en bent u het volledige schadebedrag verschuldigd.

Voor de goede orde wijs ik erop dat het verwijderen van de foto's en teksten van uw site de auteursrechtelijke inbreuk niet ongedaan maakt.


Hoogachtend,


Maarten Heijenk

 

______________________________________________
Blad 2


Bijlage
 

Screenshots https://deregentegenhouden.nl

 

Einde aansprakelijkheidstelling door Maarten Heijenk
_________________________________________

 

De lezer van deze site - www.deregentegenhouden.nl - begrijpt, dat wij deze Screenshots 'gesized', versluierd, het beeld verneveld, geblurd hebben, omdat wij de hete adem van Maarten Heijenk in de nek voelen.

De brief en het papier komen niet heel professioneel over, in het fotootje, zwart/wit, bovenaan in de kop van zijn brief zien we heel vaag Maarten Heijenk met een pet met klep op, iemand zijn microfoon onder de neus douwen. Het lijkt dat hij met een interview bezig is. Op het internet vertelt Maarten Heijenk dat hij "self-employed" is. We zoeken het even op: Hij is 'Eigen baas'.

Ook vertelt Maarten ons, dat hij docent basketbal was aan de Universiteit van Twente, en op zijn website zien we basketbalcoach Maarten Heijenk met een heleboel basketballertjes (kinderen) om hem heen. Het is ons in de loop van de tijd opgevallen, dat zogenaamde sportmensen nogal vaak helemaal niet zo sportief zijn, en dit zal nu dadelijk ook blijken met Maarten zo te zijn.

 

 
Maarten Heijenk
is van december 2014 tot april 2022 journalist, verslaggever en hoofd-/eindredacteur van
'DeDrontenaar.nl' geweest. Hij heeft ons zo gezegd verlaten. 8 April 2022 meldt 'De Drontenaar' ons, dat er een "wisseling van de wacht" bij de redactie van 'De Drontenaar' heeft plaatsgevonden. "Maarten heeft besloten iets anders te gaan doen". Een feestelijk afscheid is het schijnbaar niet geweest?
 

"Zit de burgemeester erachter?"
Wij laten de brief van Maarten Heijenk aan mij, natuurlijk aan anderen zien. De reacties van deze mensen zijn overduidelijk: "Hij is niet wijs!", "Daar zit de burgemeester achter!", "Z'n geld is zeker op?", "Zit de burgemeester erachter?", "Daar zit de Gemeente Dronten achter!", "Hij heeft zeker geld nodig?", "Kan ie z'n gasrekening niet betalen?", "Die is gestuurd door de burgemeester!".
   

Het Bestuur van de Gemeente Dronten
heeft héél veel moeite gedaan om ons monddood te krijgen. Ik kreeg drie brieven van de Gemeente Secretaris en Algemeen directeur van de Gemeente Dronten, mevrouw drs. Tineke van Lenthe, die ik speciaal voor haar uitvoerig heb beantwoord op het internet. Mevrouw de Gemeentesecretaris wilde graag deze site - www.deregentegenhouden.nl - gaan censureren. Of te wel zaken moesten gewijzigd of verwijderd worden, zij wilde even gaan snijden in deze site, en liefst natuurlijk helemaal weg. Wat denkt dat mens wel! Deze mevrouw Tineke van Lenthe kan beter ophoepelen en naar het Kremlin verhuizen! Ik werd zelfs door Burgemeester Jean Paul van Dronten tot Gebben dringend "uitgenodigd voor een gesprek onder het genot van een kopje koffie/thee op maandag 4 april a.s (2022) om 15:00 uur in het gemeentehuis van Dronten, De Rede 1, 8251 ER  Dronten". Bij dit gesprek zou ook aanschuiven mevrouw mr. Annemarie van Dongen, de 'juridisch cluster manager' van de Gemeente Dronten. Het moest dus een gesprek worden onder zes ogen!


Op de koffie bij Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten
Sc10605 vs03Tegenvoorstel

Wij, van de strijdgroep tegen de platanen aan De Lange Streek in Swifterbant, deden een tegenvoorstel en nodigden Jean Paul uit om in plaats van, naar Swifterbant te komen. Wij stonden hier des middags 4 april 2022 om 15:00 uur te wachten bij de bushaltes Bloemenwijk aan De Lange Streek in de regen en in de kou (april doet wat hij wil), en nadat we hadden begrepen dat Burgemeester, Jean Paul, met zijn gevolg niet met het Openbaar Vervoer zou komen, sjeesden we huiswaarts gezeten op onze elektrische rollators en mobielen (elektrisch rijtuigen). Niet het "tuig" waar Burgemeester Gebben het over heeft natuurlijk: Burgemeester Jean Paul Gebben in
'De Drontenaar' 18 juni 2019 00:00 uur 112. De Burgemeester heeft niet gereageerd op onze uitnodiging. Burgemeester Jean Paul Gebben is niet een héél beschaafde man. Wij zijn ook ouderen naast de jongeren in onze groep, op leeftijd, in de zeventig, en diep in de tachtig, en sommigen al dood. Jean Paul is meer van de bedreigingen en de "ondermijningen". Hoe wonderlijk! Wij denken, dat Jean Paul Gebben een oorlogzuchtig man is, aan de buitenkant is hij natuurlijk héél vriendelijk en voorkomend en heeft hij een heel zacht uiterlijk, maar ondertussen de kinderen van zijn eigen burgers uitschelden voor "Etterbakken". Wat zit hier allemaal achter?, wat moet hier allemaal verborgen worden?, vragen wij ons af. Wij denken, dat Van Gebben onze democratie ondermijnt. Mogen wij nog denken? Je gaat een ander niet het zwijgen opleggen.


Gemeenteraadsverkiezingen

16 Maart 2022 kopte 'De Drontenaar' "Historisch lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen: 49,52%". Stel, dat dit opkomstpercentage zakt tot nul of daaronder. Van de rente op geld hadden we dit ook niet gedacht. Wij hebben ook nog bedrijfseconomie gestudeerd in Dronten aan de Christelijke Agrarische Hogeschool. Van augustus 1983 tot juli 1985 en van augustus 1986 tot augustus 1988 studeerde ondergetekende, Reiger Kloosterman, aan de Christelijke Agrarische Hogeschool CAH in Dronten, wat toen nog CHLS Christelijke Hogere Landbouw School heette, en tegenwoordig de Aeres Groep, wij liepen er door 'De Lange Jammer'. Wij kwamen van West Zeeuwsch-Vlaanderen iedere week naar Dronten toe gereden. Januari 1994 zijn wij in Swifterbant komen wonen. Wij zijn dus al 40 jaar verbonden met Dronten. Een beetje respect van het Bestuur van de Gemeente Dronten zouden wij toch wel mogen verwachten. Hoe lang woont mijnheer de Burgemeester Jean Paul eigenlijk al in Dronten? Sinds 14 juni 2019 is hij 'Burgemeester' van de Gemeente Dronten.


Een negatieve rente
hebben we nóóit over gehoord tijdens onze opleiding aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten, die bestond toen nog niet, ook niet in de Bijbel. En wat gebeurde, als je geld leende kreeg je nog extra toe. Mark Rutte kon er geen genoeg van krijgen.


Burgemeester Jean Paul Gebben
is al niet gekozen door de bevolking. Hij is 'aangedragen' of 'voorgedragen' aan de Gemeenteraad en/of de bevolking van Dronten. "Zo, dit hebben we voor jullie", "Dit is het", "Hier kunnen jullie het mee doen", kwam van 'Hogerhand'. Als straks niemand meer naar het stembureau komt? Dan stellen Rutte, en Jean Paul zich zelf gewoon aan! Zo doen ze dat in Rusland ook. Je moet het niet moeilijker maken dan het is, per slot van rekening. Een schijnreferendum, dát is de oplossing! En dan wijst Jean Paul gewoon wat vrienden aan die in de Gemeenteraad gaan zitten, voor de show, voor de koffie, voor de kaviaar, met een sigaar.


'Iraanse' Zedenpolitie

Als je je mond opendoet in de Gemeente Dronten, zoals wij, dan krijg je Burgemeester Van Gebben en zijn 'Juridisch Cluster Coördinator', mevrouw mr. Annemarie van Dongen achter je aan. Een soort van zedenpolitie zoals ze in Iran hebben, of in China, of bij Erdogan, of in 'Russia'. De Burgemeester van Dronten, drs. Jean Paul Gebben, geboren te Hengelo 8 december 1964, VVD, studeerde in 1993 af aan de Universiteit Twente 'Managment en Planning', sinds 2019 is hij 'Gecertificeerd Mediator', het Gemeentehuis van Dronten zit vol met mediators!, gaat bepalen wat jij wel en niet mag zeggen, en anders zijn helper Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' wel. Wij denken dat de Burgemeester zijn 'Certificaat Mediator' gratis heeft gekregen, zoals wij gratis 'De Drontenaar' van Maarten Heijenk in de brievenbus kregen en nog steeds krijgen. Wij denken, dat de Burgemeester Jean Paul Gebben, géén uitblinker in 'Mediation' is, we zijn al jaren met hem en de zijnen bezig, of het moet voor zijn eigen 49,52% zijn (maart 2022).
 

Ondermijning van de democratie
Wij denken, dat hier de democratie wordt ondermijnd, door Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten en zijn "pain in the ass" Maarten Heijenk. "De burgemeester zei toen hij hoorde dat ik wegging, dat hij mij af en toe een 'pain in the ass' had gevonden", aldus Maarten Heijenk bij Omroep Flevoland. Zou de Burgemeester dit werkelijk gezegd hebben? "Ass" betekent ezel, of aars, of kont. De Burgemeester heeft 'pijn in zijn kont' van Maarten Heijenk ("pijn in je ezel", zeg je niet). Wat een táálgebruik heeft die man, voor een Burgemeester wel te verstaan! Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' en Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten willen ons het zwijgen opleggen.

 

Een pluim voor Maarten
Maarten Heijenk heeft niet in de gaten, dat wij een groot fan van hem zijn. Wij zijn kritisch, maar wij maakten hem ook complimenten. Niet te vergeten zijn laatste artikel in zijn 'De Drontenaar' over de Drontense oud-ijzerboer Johan Haverhoek. Zelfs de freule, ja, onze freule, wist niet wat ze las. We gaven Maarten Heijenk zelfs een pluim! En we hebben bewijs! 

From: Reiger Kloosterman
Sent: Friday, September 16, 2022 9:16 PM ('s avonds)
To:
info@maartenheijenk.nl
Subject: Uw brief
 

Beste Maarten,

Gisteren waren wij in het St. Jansdal te Harderwijk, dus eerst vandaag kon ik jouw brief ophalen hier bij ons bij de Primera in Swifterbant.

In geval ik een probleem heb met iemand, zoek ik eerst het gesprek met diegene.

Graag zou ik met jou in gesprek komen, en kom ik naar Emmeloord.

Heb jij een kantoor, bij goed of redelijk weer (ik heb een regenjas) kunnen wij ook in de buiten afspreken, op een bank in een park in een rustige omgeving, of een wandeling maken. Wij kunnen bijvoorbeeld afspreken bij het beeld 'From Flatland tot Spaceland' of 'Vierkantela' van kunstenaar Cyril Lixenberg aan het eind van de Sportlaan in Emmeloord. Ik heb hier een verhaal over geschreven (het is Cyril zijn beste werk!), het verhaal dat je moet hebben gezien, hier vond jij de Rikken foto waar ik bij heb gezet Foto DeDrontenaar.  ( https://www.deregentegenhouden.nl/Dronten%20-%20Nog%20meer%20verdriet.htm )

Wij zijn een groep mensen die vrijwillig hun bijdrage en schrijvens geleverd hebben aan de site www.deregentegenhouden.nl . Ik ben de beheerder van de site. Wij verdienen geen geld met deze site.

Enkel reageren wij op wat de Gemeente Dronten ons geleverd heeft, onder andere in De Drontenaar.

Daarbij komt, als iemand jou gelezen heeft, dan ben ik dat misschien wel. Uiteindelijk viel jij om de twee weken bij ons op de deurmat.

Ik verheug mij op ons gesprek en laat het even over aan jou, waar en wanneer.

Waarschijnlijk kunnen wij elkaar inspireren.

Met vriendelijke groet, Reiger Kloosterman 

Een paar dagen later: 

From: Maarten Heijenk

Sent: Wednesday, September 21, 2022 8:00 AM ('s morgens)
To: Reiger Kloosterman
Subject: Re: Uw brief
 

Geachte heer Kloosterman,

Dank voor uw reactie.

U hebt mijn auteursrechten geschonden. Plat gezegd: u hebt van mij gestolen. Ik zie niet wat een gesprek daaraan kan veranderen.

vriendelijke groet,
Maarten Heijenk

___________________________________________
 

"Daar valt niet mee te praten!", als ik de e-mail van Maarten Heijenk aan een van de onzen, een anti-plataner, laat lezen.

 

 

 

 "Ik ween om bloemen in den knop gebroken", Willem Kloos (Amsterdam, 6 mei 1859 -
Den Haag 31 maart 1938
)

"De aarde beefde, barstte, en scheurde uiteen"
(Sc10634 vs06 Reiger Copyright)Maarten woont
in een oud verlaten 'hervormd' kerkgebouw in het dorp Ens in de Noordoostpolder
. Wij denken dat Maarten en diegenen die met hem zijn, kou lijden daar in die oude kerk. In de zomer gaat het nog wel, dan is zo een oud kerkgebouw misschien nog héérlijk koel, maar in de winter moet het er verschrikkelijk zijn op die stenen vloeren, en het is er vochtig, zeker in die natte polder. Als het vriest, vriest het in die kerk ook. De Koning komt natuurlijk in zijn 'nerts', ja, u heeft het goed gehoord, de Koning, Willem-Alexander, legt zo af en toe aan bij Maarten Heijenk thuis, in zijn kerk, samen met zijn vrouw de Koningin. Maarten Heijenk dinsdag 19 april 2022 bij Omroep Flevoland voor de camera: "Ik ben niet heel Koningsgezind of zo", maar dat zegt ie natuurlijk niet tegen de Koning zelf. De Koning in zijn nerts zit er warmpjes bij, die slurpt zijn Maartens bakje koffie naar binnen en misschien nog wel een, maar Maarten zelf heeft geen 'nerts', die moet het doen met enkel dekens, lappen, en zakken (oude graanzakken). Wij horen over de schrijnende gevallen van energiearmoede en nog véél erger, over mensen die niets meer te eten hebben (over Voedselbanken), over mensen die buiten moeten slapen in kou en 'natterigheid' (Ter Apel), en mensen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen "levensonderhoud" (Maarten).


Maarten Heijenk lives
in an old abandoned 'reformed' church building in the village of Ens in the Noordoostpolder. We think Maarten and those who are with him are suffering cold there in that old church. In the summer it is still okay, then such an old church building may still be wonderfully cool, but in the winter it must be terrible on those stone floors, and it is damp, especially in that wet polder. When it freezes, it freezes in that church too. The King of course comes in his 'mink', yes, you heard it right, the King, Willem-Alexander, occasionally moors at Maarten Heijenk's home, in his church, together with his wife the Queen.
Maarten Heijenk, April 19, 2022 at Omroep Flevoland: "I'm not very Royalist or something", but of course he doesn't say that to the King himself. The King in his mink is warm, he slurps down his Maarten cup of coffee and maybe another one, but Maarten himself has no 'mink', he has to make do with only blankets, rags and sacks (old grain sacks). We hear about the harrowing cases of energy poverty and much worse, about people who no longer have anything to eat (about Food Banks), about people who have to sleep outside (Ter Apel in the Netherlands) in the cold and 'wet' (in the 'nattiness'), and people who can no longer provide for their own "livelihood" (Maarten). (Just translated a little for the Eskimos in the north)


Vlug maken wij 28 september 2022  € 250,00 over naar Maarten Heijenk, naar bankrekeningnunmmer
NL54 ASNB 0707 0393 98, ten name van M. Heijenk (bij de ontvanger 23:14 uur), onder vermelding van 'Stelen doe je in het geniep'. Hier was bij ons namelijk géén sprake van, niet van "stelen" en niet van 'in het geniep', wij hebben namelijk altijd Maarten Heijenks naam of die van 'De Drontenaar' genoemd, als wij reageerden op een foto of een stuk in zijn Gratis huis-aan-huis Familiekrant "Vóór en Dóór Drontenaren!". We waren kritisch, maar we gaven hem ook complimenten.


Grafreizen
hebben wij zojuist gelezen van Boudewijn Büch, wat hij heeft samengesteld en heeft geschreven in opdracht van de 'Vereniging voor Crematie' AVVL (Arbeiders Vereniging Voor de Lijkverbranding)
ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan 1919-1994. Arbeiders waren arme "donders" (dit woord gaat nog terugkomen op deze scroll), en voor hen was een 'verassing' een uitkomst, "lijkverbranding" (crematie) is namelijk veel goedkoper dan een begraving. De AVVL is opgegaan, mooi woord "opgegaan", als het opgaan van de zon, mee omhoog bewegen, als het 'rijzen' van deeg, 'verrijzen', van 'Verrijzenis' of 'Opstanding', 'uit de dood opstaan' hoe toepasselijk, maar ook van 'op gaan', tot het laatste stukje, tot de laatste kruimel, is de AVVL opgegaan in wat tegenwoordig Yarden heet. Op de voorkant van het boekje staat een houten grafkruis met daarop ingesneden Tømmerman Hans A. Culliksen * 7 april 1871 - 4 januari 1928 . In 1969 is zijn graf tijdens een vulkaanuitbarsting verzwolgen door een stroom van lava, alleen dit houten kruis is alles wat nog rest van zijn graf (p.15/108).

Tekening Sc10644 vs03 naar de foto die Boudewijn Büch heeft gemaakt van het 'graf' van de Noorse timmerman Hans A. Culliksen op Deception Island nabij Antarctica, het eiland maakt deel uit van de Zuidelijke Shetlandeilanden. Deception is misleiding, bedrog, in feite is het 'veilige' eiland een actieve vulkaan. Reiger Drawing Copyright.


In dit boek 'Grafreizen' (1994) schrijft Boudewijn Maria Ignatius Büch (Den Haag, 14 december 1948 - Amsterdam, 23 november 2002
) over lijken die begraven worden in kerken. Somtijds ligt de vloer er vol met grafzerken, grote stenen platen, met deze 'stenen tafelen' (naar de 'stenen tafelen' waarop Mozes de Tien Geboden aangereikt kreeg van God), naast elkaar met daarin gebeiteld de namen van overledenen die er onder liggen, totdat de kerk 'vol' was. Je loopt er over een vloer vol belegd met deze stenen zerken, stenen grafplaten. Hij schrijft over de afschuwelijke stank in deze Godshuizen, en dat preken er bijna niet meer mogelijk was, omdat het voor de gelovigen er niet meer te harden was (p.30/108). De leegloop van de Nederlandse kerken is niet alleen gekomen vanwege het geloof 'in eigen kunnen', de energiearmoede (in de winter is de verwarming van zo een slecht geïsoleerd kerkgebouw niet meer op te brengen), maar ook door de ondragelijke stank van de rottende lijken onder de vloer. Deze gassen die tijdens de ontbinding, die jaren zelfs eeuwen kan duren, worden als een soort stinkend aardgas tussen alle spleten in de vloer van de kerk omhoog geperst. Wij denken hierbij aan H2S, waterstofsulfide, een sterk ruikend (rotte eieren lucht) giftig en zelfs dodelijk gas, tijdens diensten komt het voor dat gelovigen ter aarde neerstorten, wat is mooier dan in een Godshuis te sterven, tijdens het bidden. Zo ook bij Maarten Heijenk in zijn oud 'hervormd' kerkgebouw in Ens. Als de Koning op de koffie komt heeft Maarten natuurlijk alles open, en waait het lekker door daar in Maarten Heijenk's kerk, de Koning heeft er geen last van, die vindt het héérlijk fris, en het geeft hem het gevoel van de wind in zijn gezicht tijdens een afdaling op de piste in Oostenrijk en fijne herinneringen aan zijn overleden broer, Willem heeft zijn 'nerts', maar Maarten zit er verkleumd bij en klappert met zijn gebit. De Koning denkt dat ze een gesprek hebben, hij is toch meestentijds aan het woord net als Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten, Maarten klappert enkel af en toe. Zo komen wij niet graag meer in de 'Nieuwe Kerk' in Delft, waar in 1584 Willem van Oranje te ruste is gelegd en daarna de hele sliert familie na hem, tot aan Bernhard (Jena 29 juni 1911 - Utrecht 1 december 2004) als voorlopige laatste 11 december 2004. Om te bedenken dat hier een hele familie onder de vloer ligt, en als je dan je gedachten laat gaan, al deze lijken zullen toch moeten "ontbinden", waar blijft al dat vocht, het lijkvocht wat tijdens de ontbinding vrijkomt, een mens bestaat toch voor een groot deel uit water, en wat botten natuurlijk. Hoe ziet zo een kist en de bekleding van zo een kist er na verloop van tijd uit, het zal toch geen gezicht zijn, 'niet om aan te zien'. En dan die lucht, die ondragelijke niet te harden stank. Eigenlijk is het één groot opbergritueel, daar in die Koninklijke grafkelder, de overledene gaat het Archief in, hij of zij wordt gearchiveerd, een soort van Bibliotheek om in de termen van Boudewijn Büch te blijven. Wij zien op de 'Staatstelevisie' de Koninklijke familie de trappen afgaan achter de kist met daarin hun dierbare deze grafkelder in, naar deze krochten daar beneden. Een krocht is een onderaards hol, of  'onderkerk' met een mooi woord "crypte" genoemd, of "catacombe", met stapels rottende lijken, botten en schedels.


Rijp voor psychiater
Deze mensen zijn rijp voor de psychiater als ze een kwartiertje later uit deze put weer omhoog komen! Nee, wij vinden het maar een heel vies gedoe daar in die kelder onder de vloer in de Nieuwe Kerk in Delft, na afloop van de ceremoniën gaat er niet voor niks weer die enorme sluitsteen over dit gat met die enorme trap naar beneden, de trap die meer dan ruim genoeg is om acht militaire officieren en een stuurman officier de kist tree voor tree naar beneden te laten dragen, we willen er weer een tijdje vanaf zijn, er niet mee bezig zijn, tot de volgende, dan is het weer 'feest' met pracht en praal en bloemen, en héél véél gasten, van heinde en verre, en daar zitten geen arme "donders" en/of sloebers bij. Voorts moet voortdurend gepompt worden hier in Delft in het gevecht tegen het grondwater wat alleen maar omhoog wil. Tegen het einde van de Tweede Wereld Oorlog kon er niet meer bemalen worden, en is de zaak onder water komen te staan. We weten niet of de kisten nog drijfvermogen hadden en aan de wandel, beter 'uit varen', zijn gegaan, zodat nu alles door elkaar zou kunnen liggen. Mochten de kisten los zijn gekomen uit hun nissen, of van hun stellages zijn vertrokken, hoe gammel ze ook waren, dan zijn ze misschien tegen elkaar gebotst, en ter plekke gekapseisd, of de kist viel alsnog uiteen, en zijn de botten gezonken en over de vloer van de kelder verspreid door elkander. Deze graven zijn dan zeker 'geschud'. Niemand weet dan meer wat bij wat hoort. Nogmaals wij weten niet wat daar allemaal is gebeurd in die Koninklijke grafkelder onder de 'Nieuwe Kerk' in Delft, hoe daar beneden de situatie is, we kunnen alleen maar gissen.


Staatsgeheim!

Als kist en familie afdalen in deze put, blijft de camera op grote afstand, we zien nog wel een gordijn daar beneden, maar dat is alles. Wij, het gewone volk, de televisiekijkers die gekluisterd aan de 'buis' zitten, mogen niet zien wat daar beneden gaat gebeuren. Dit is 'Staatsgeheim'! Natuurlijk zouden wij willen zien hoe de officieren daar beneden al 'trippelend' gaan 'draaien' en de kist in een nis of een groot stalen rek, een magazijnstelling, schuiven. Tijdens een normale begrafenis mag je als bezoeker zien hoe de kist op het graf wordt gezet. Hoe er nog laatste woorden worden gesproken, een laatste gebed nog wordt uitgesproken, hoe de kist met daarin de overledene, het stoffelijk overschot, wordt 'bewierookt' met een echt vat aan kettingen waarmee gezwaaid wordt, en waaruit hemelsche wierook geuren opstijgen, 'Patchouli' is er niets bij, en hoe met een speciale kwast wijwater, gewijd water, over de kist én de nabestaanden en de gasten wordt gesprenkeld. Daarna wordt een knop ingedrukt en daalt de kist heel langzaam de diepte van het graf in. Als laatste mogen de aanwezigen, als afscheidsgroet, met een schepje wat aarde van een hoop op de kist diep daar beneden in het graf werpen. Sommigen nemen véél grond op deze schep, en werpen deze het graf in, een klein moment is het stil, en dan hoor je beneden uit het graf het geluid komen van de aarde die met een smak op de kist valt. Deze lieden met zoveel grond op de schep hadden nog wat te vereffenen met diegene die daar beneden nu hulpeloos in zijn of haar kist ligt, het is nog wraak op het allerlaatste moment.


Nee, dank zij Boudewijn Büch
zijn wij in één keer genezen, bij ons gaat het roer om, wij geven ons lijk over aan de verbranding, wij gaan voor de "verassing". En nee, wij gaan liever niet meer ter kerke. Als wij uit wandelen gaan of fietsen, dan zijn wij in Gods tuin, en wandelen wij al in de Eeuwigheid die reeds lang geleden is begonnen (priester dr. Antoine Bodar toen hij het pad van Franciscus van Assisi bewandelde).


Psychiater
Het boek 'Grafreizen' van Boudewijn Büch heb ik, Reiger, kunnen kopen uit de nalatenschap van Jan Bernhard Seegers (Arnhem, 19 april 1934 - Assen, 21 juni 2012), van 1970 tot 1980 huisarts op Texel, later psychiater. Het laat zien dat de zorg van deze dokter Seegers voor zijn patiënten veel verder gaat, hij denkt na over hen tot ver na hun dood. Toen mijn, Reiger, moeder was overleden, ik had zelf de dood bij haar reeds vastgesteld!, daar hoeft echt niet het hoofd voor gescheiden te zijn van haar lichaam, echter je hebt natuurlijk een 'deskundige' nodig, om dit overlijden officieel te kunnen melden bij de Burgemeester van het dorp, en ook dat jij moeder misschien niet om het leven hebt gebracht of jij haar hebt geholpen de drempel over te gaan. De dokter die met zijn dokterstas, zo een speciale, zo een vreemde tas, je kan precies zien aan die tas dat het de dokter is, naast moeder stond, zei mij, dat hij de dood vaststelde, ik dacht nog daar heb ik u niet voor nodig, dat kan ik zo ook wel zien, ik bel de dokter natuurlijk niet voor niks, het leven is uit haar, en nu kunt u niet veel meer voor haar doen, maar daar in vergiste ik mij. De dokter vroeg om het gebit van mijn moeder, dat ik kort daar voor nog had schoongemaakt. Hij deed het moeder in, het was 's nachts rond drieën. Morgen zou degene die haar kwam afleggen er profijt van hebben, zei de dokter. Keurig legde hij daarna een opgerolde handdoek onder de kin van moeder, om haar mond gesloten te houden, en vouwde haar de handen in gebed. Ook deze dokter begeleidde zijn patiënt nog zelfs na de dood!
 

Jan Bernard Seegers aan de Steffensberg 26 te Westerbork, een mooier en schoner Ex Libris, uit de bibliotheek van, kunnen wij ons niet wensen. Je kan wel zien aan zijn handschrift, dat de man psychiater was. Overigens lezen wij in zijn overlijdensadvertentie, dat zijn kinderen hem noemen Bernhard, naar Bernhard Prins der Nederlanden. Is het een verschrijving van dokter Seegers, deed hij dit met opzet, of zijn zijn kinderen en zijn vriendin abuis.Psychiater te Westerbork
Na huisarts te zijn geweest op Texel specialiseerde dokter J.B. Seegers zich tot psychiater te Westerbork, en dacht na over het leven en de dood samen met Boudewijn Büch. Achterin het boek op een geheime plaats vonden wij dit stempel. Psychiater te Westerbork heeft ook, en alleen al, iets macabers in zich, iets huiveringwekkends, iets griezeligs, iets engs, een associatie met de dood, iets lugubers, iets akeligs, iets ijzingwekkends, iets 'Unheimisch', iets morbide, iets afschuwelijks.

 

Boudewijn Büch
beschrijft in zijn boek de vele voordelen van "verassing", per slot schrijft hij voor de 'Vereniging ter Bevordering van de Lijkverbranding'. Toch kan er een hoop mis gaan bij crematie, en daar is Büch verdomde eerlijk in, de verkeerde oven in, niet de juiste temperatuur, veel te hoog, je wordt de pijp uitgeblazen, geknoei met de as, al je goud vissen ze er uit je as, "dit wordt aan goede doelen gegeven", als u het gelooft, waarom wordt dit niet keurig overgedragen aan de nabestaanden?, wij kennen medewerkers van crematoria die in dure villa's wonen en dure auto's rijden, as die verwisseld wordt, as die de verkeerde urn in gaat, as die wordt uitgestrooid terwijl anders is afgesproken, urnen die omvallen, urnen die breken, urnen die gestolen worden, urnen die geleegd worden door huishoudsters, urnen waarom gevochten wordt, vuurpijlen die de verkeerde kant uitgaan.
 

Klimaatverandering en Energietransitie
gooien echter roet in het eten. We moeten van het gas af beveelt de Staat. Dus niet alleen de bloemenkwekers met hun kassen, en de fabrieken van de firma Hak, van de worteltjes, de doperwten, en de bonen, maar ook de Crematoria in Nederland zullen moeten gaan sluiten. Het is afgelopen met de lijkverbranding. We gaan ook geen kostbare elektriciteit meer gebruiken om de ovens te "elektrificeren". De Gemeente Dronten wordt één groot bos. Sterker héél Nederland wordt bos. Er is een Bossenstrategie door de Nationale Overheid uitgedacht. Wonen, werken, boeren, en begraven gaan we allemaal doen in het bos, we gaan leven onder de "Canopy". We gaan wonen tussen en in de bomen, maar ook de doden komen te liggen tussen de bomen. De bomen weten er wel raad mee, de overledenen, de lijken, worden bos, ze worden opgenomen in de sapstromen van de bomen. Prachtige paddenstoelen en zwammen krijgen we ervoor terug. Wie had gedacht dat het boek 'Grafreizen' van Boudewijn Büch zo snel zou worden ingehaald door de 'moderne' tijd.


Broodschrijver (schrijver om den brode)
Nooit is Maarten Heijenk naar ons toegekomen. Maarten schreef natuurlijk voor de Burgemeester en die zijn 49,52% (maart 2022). De Burgemeester, Jean Paul Gebben van Dronten, was zijn 'broodheer'. En nu Maarten Heijenk weg is, is hij door deze Burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten gemaand ons een schrijven te sturen, zeg maar de lange arm van Burgemeester Jean Paul Gebben. Wij hebben medelijden met Maarten en bidden voor hem, dat onze Goede God hem in zijn kerk vergeven mag. De Burgemeester, Jean Paul, is niet meer te redden, denken wij.

 

Lijkenlucht
Wij beschrijven hier geen "rioollucht", wij beschrijven hier een "ongelooflijke" lijkenlucht. Voor de lezer die het verschil niet weet, u hangt of zit elke dag boven of op het riool, het watercloset (wc) of de toiletpot, zeg maar. Sommigen zitten daar héél ontspannen, en nemen zelfs lectuur mee om het proces rustig op gang te brengen, te laten verlopen, en af te sluiten. U bent daar dan toch even in uw eigen geuren, en heeft er weinig last van. Maar een lijkenlucht is werkelijk héél verschrikkelijk. Wij maken geen verbinding met een dier, een rat vinden wij namelijk een heel mooi en intelligent beestje. Maar, Maarten Heijenk, het moge duidelijk zijn hoe ik, Reiger, over jou denk.


O, de bel gaat. We dachten het al, daar is de Gedachte Politie reeds! 

Screenshot 1 (links boven)
 

Hier vinden we de foto van Maarten Heijenk van een "opgeblazen bushokje" aan de Gildenpenningdreef in Drontendorp. Najaar 2019 spreek ik een mevrouw wonende aan De Lange Streek te Swifterbant. Ons gesprek gaat over de platanen langs De Lange Streek in Swifterbant waar zij en haar familie en wij ernstige overlast van ondervinden. De Gemeente Dronten heeft een soort wal van platanen opgeworpen midden door het dorp. Wij hebben ernstige schaduwoverlast van deze platanen, wij willen op het dak van onze woning zonnepanelen leggen, en tegen de gevels van onze woning willen wij zonnepanelen monteren, en de héle tuin willen wij vol gaan leggen met zonnepanelen. Wij willen ons héle perceel vol gaan leggen met zonnepanelen in het kader van de klimaatverandering en de energietransitie. In de tuin onder de zonnepanelen komt een grote batterij, zo kunnen wij in de winter ook de buren nog een beetje helpen hun woningen toch nog op een behaaglijke graad of 15 (Celsius) te houden. Een deken doet de rest, zullen we maar zeggen. Maar wij hebben ook overlast van de wortels van de platanen in onze tuinen, wij hebben overlast van het blad dat van de platanen het hele jaar door naar beneden komt, van de zaadbollen die van de platanen op onze percelen terechtkomen, en alle andere troep van deze platanen, takken, takjes, en schorsdelen.

Eind november 2019 staat deze mevrouw voor mijn deur. "Is die brief van jou nou al klaar?''. Eh, deze mevrouw heb ik wel gesproken over de platanen, maar dat ik een brief zou schrijven? Zij heeft haar brief al klaar aan de Gemeente Dronten, zegt ze! Ik herpak mijzelf snel. "Geeft u mij even de tijd mevrouw, om mijn brief te componeren", zeg ik haar. 10 December 2019 gaat mijn brief 'Overlast Platanen aan De Lange Streek te Swifterbant' bij mij de deur uit naar het Bestuur van de Gemeente Dronten, mijn brief telt 44 pagina's. In deze brief dragen wij ook al oplossingen aan. Reeds in 2004 schreven wij het College van Dronten al over de overlast van deze platanen!

Antwoord krijg ík "namens het College van Dronten" van ing. Jouke de Jong Teammanager Groentechnisch Beheer bij de Gemeente Dronten.

Wij zijn, 'op zijn zachts gezegd', niet blij met dit antwoord "namens het College van Dronten". 15 Februari 2020 gaat mijn brief 'Klacht tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten' de deur hier uit aan het College. Als je een klacht hebt spreek je eerst diegene aan waar je een klacht tegen hebt. Dat is de 'Koninklijke' weg. "Jij het mij omgebracht, ik lig hier dood langs de kant van de weg in een grote plas bloed, dat vind ik niet fijn, dus ik leg mijn klacht eerst bij jou neer", zo 'heurt' het.

Maar het College van Burgemeester en Wethouders is natuurlijk hoog en eenzaam verheven boven elke of enige klacht. Burgemeester en Wethouders zijn natuurlijk onaantastbaar, die zijn door Onze Lieve Heer zelf hier op aarde aangesteld om het al hier te beheren, de gaard zeg maar, rentmeesters door de Here God zelf uitgekozen. Dat moet ook wel, want over een paar jaren komt niemand nog naar het stembureau. Het vertrouwen in de Overheid zakt zienderogen, en pijlsnel. En de gemeenteraad, die wordt weer door Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten eigenhandig uitgekozen, zelf is hij immers ook niet verkozen (van 'verkiezingen').

28 November 2019 kopt journalist/verslaggever Kees Bakker in zijn de FlevoPost: "Burgemeester en politiek zijn venielingen Swifterbant meer dan zat". Burgemeester Jean Paul Gebben is er helemaal klaar mee: "Dit zijn echt etterbakken en het grenst aan crimineel gedrag". Het stuk van Kees Bakker spreekt over jongeren en kinderen. Dus jonge burgers en héél jonge burgers die Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten "Etterbakken" noemt, 'Bakken vol met etter'.

Ondergetekende Reiger Kloosterman, schrijver en geschiedkundige, van deze scroll (boekrol en/of internetpagina) op deze site - www.deregentegenhouden - is jongerenwerker geweest in een grote stad in Nederland.

Burgemeester Jean Paul Gebben in hetzelfde artikel van Kees Bakker in zijn de FlevoPost: "Voor ouders geldt: kinderen horen niet om 3.00 of 4.00 uur (03:00 of 04:00 uur) 's nachts, het moment van de vernielingen, op straat rond te zwerven".

Journalist Kees Bakker maakt in zijn de FlevoPost, zijn artikeltje leuk af met een grote foto van een politieauto, en voor deze politieauto staat een agent. De agent van politie zien we op de rug en eigenlijk alleen zijn holster met daarin zijn wapen. In de foto lezen we op de onderkant van de kolf van het pistool in de holster: "Walther P99", het dienstwapen van de Nederlandse Politie. De agent van politie heeft op de foto zijn hand reeds op zijn pistool, klaar om het wapen te trekken en te gaan schieten op de kinderen in Swifterbant? De agent van politie op de foto in de FlevoPost van journalist Kees Bakker heeft zijn hand niet op zijn wapenstok en ook niet op zijn pepperspray, nee, hij heeft zijn hand toch echt op zijn "Walther P99".

Uit mijn brief van 15 februari 2020 aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten:
 

De foto bovenaan zijn artikel is door Kees Bakker van de FlevoPost 'handig' en 'bijdehand' gekozen. Hup, 'lekker' fotootje erbij, en klaar is Kees (Kees Bakker). 'Kolfje' naar de hand van de burgemeester, dit zal de burgemeester bevallen.

Dit is een schandalige foto, in het stuk van Kees Bakker wordt gesproken over kinderen! Gaan we die neerschieten of zo? "Once Upon a Time in the West" met een mondharmonica muziekje erbij.


 


Walther P.38  Dit is de voorloper van de Walther P99. De Walther P.38 is ontworpen in 1938 in Nazi-Duitsland en was bedoeld om de Luger P.08 te vervangen. Het Duitse leger en de Duitse politie hebben tot 2004 gebruik gemaakt van dit wapen, weliswaar gemodificeerd. Tijdens de 2e Wereldoorlog zijn er 1.277.680 Walther P.38 pistolen geproduceerd. Duitse tankbemanningen droegen het wapen al tijdens de aanval, 'Blitzkrieg', op Polen. Nou, dan weet je het wel.

Wij vinden het vreemd, dat de Nederlandse politie zoveel jaren na de oorlog nog steeds met Walthers rondloopt, opvolger van de P.38. Een Nazi-symbool en een wapen dat in de oorlog ontelbare slachtoffers heeft gemaakt, en, tot op de dag van vandaag, en er geen haan naar kraait. Op de foto van de agent voor zijn politieauto is het alsof er met de Walther P99 wordt gepronkt (nadrukkelijk showen om te laten zien wat je kan of wat je hebt). Het ziet er Zuid-Amerikaans uit, of 'Trumpiaans'.

Wij komen bijna op de idee, dat de burgemeester zelf deze afbeelding van de politieagent met de hand op zijn wapen en politieauto heeft uitgezocht, of dat Kees Bakker er mee aankwam en de burgervader, Jean Paul Gebben, in extase uitriep: "Ja ja, Kees, dat is 'm, die moet er bij!" (Reiger, 16 december 2020)Wij kijken 's nachts tussen 03:00 uur en 04:00 uur altijd uit het raam, nooit hebben wij kinderen zien rondlopen op straat, en zeker geen zwerfkinderen, wij 'zien' op 'De Lange Streek', wij zien op de 'Ridderspoorlaan', wij zien op de bushaltes 'Bloemenwijk', wij zien op 'Langs de Bogen', wij 'zien' op 'De Voetboog' en wij zien op 'De Kruisboog'. Wij zijn een soort van 'uitkijktoren' hier, er wordt hier gewaakt, wij zijn "waakzaam en dienstbaar", wij zijn integer, wij zijn betrouwbaar, wij zijn moedig en wij zijn verbindend. Wij komen op voor de rechten van de medemens, en wij benoemen de zaken recht voor zijn raap. 


Donderdag 28 november 2019 kopt Maarten Heijenk in zijn 'De Drontenaar' onderdeel van de BrugMedia Groep uit Kampen: "Bushokje aan De Lange Streek in Swifterbant 'opgeblazen' ", (De Lange Streek, Maarten). Maarten Heijenk plaatst er vrolijk een foto bij van een "opgeblazen bushokje" aan de Gildenpenningdreef in Drontendorp, dus niet in Swifterbant aan De Lange Streek ter hoogte van De Greente. In Dronten worden dus óók bushokjes "opgeblazen", en Maarten en zijn burgemeester in de krant dit al projecteren op ons in Swifterbant!


Niks opgeblazen
Wij gaan eens even kijken, we lopen even naar deze bushaltes langs De Lange Streek ter hoogte van De Greente. En wat zien we? Het betreffende bushokje staat er nog gewoon. Niks opgeblazen. Er ligt enkel een ruit uit. Ja, als je zo graag een glazen bushokje wil, moet je niet zeuren als er af en toe een ruit uitligt. "Opgeblazen", dan moet je in Irak gaan kijken, in Hawija, daar heeft een Nederlandse piloot, in een Nederlandse F-16, een Nederlandse bom, gelegd op een bommenfabriek. De schade en het leed zijn er niet te overzien. Als daar al een bushokje gestaan zou hebben, is dat bushokje er niet meer. En dan zeggen wij wat over mijnheer Putin in Oekraïne.
 

Uitlokking
Wij denken dat het plaatsen van een glazen bushokje, eigenlijk een vorm van uitlokking is. Wij zetten ons wijnglas ook niet op straat. Dan weet je wat er gaat gebeuren: "Óh Eduard, wat staat daar nou zo een mooi wijnglas zomaar op straat. Dat nemen we mee, wassen we thuis netjes af, en vullen we onze servieskast ermee aan. Wat een áárdige mensen wonen hier toch in Swifterbant".
 

Het bedrijf van de glazenbushokjes
wéét natuurlijk dat er ruiten aangaan. Dat kan een kind begrijpen, een glazen bushokje, zo kwetsbaar, en dan met Oud en Nieuw. Ja, als je dan de ruiten er niet uithaalt, dan kan het gebeuren. Gemeenten halen hun prullenbakken weg en sluiten hun containers met Oud en Nieuw. Het is eigenlijk vragen om problemen zo een glazen bushokje. Of er wordt een ruit uitgetrapt, of het gebeurt met vuurwerk. Zwaar vuurwerk dat je tot eind 2019 gewoon legaal kon kopen in Nederlandse winkels hoor, nu eerst wordt het verboden. Het glas van het bushokje wordt 'zerkleinert' door Swifterbantse jeugd. En de volwassen mensen die Omroep Flevoland filmde en interviewde op straat weten ineens niet meer hoe klierig ze zelf waren vroeger in hun pubertijd, en misschien nog. Ook allemaal vergeten! Net als Mark Rutte die weinig actieve herinneringen heeft aan vroeger tijden.

De ruiten hebben de glazenbushokjesbedrijven gewoon in voorraad, voor het geval dat, twee maten. De achterruit, dat zijn twee dezelfde, en een zijruit. Het dak bestaat uit eenvoudige plaatjes doorzichtig kunststof, die eerst als ze gemonteerd worden een gebogen vorm aannemen.

Dat deze bushokjes van glas zijn, komt omdat we alles open willen hebben, alles moet transparant, alles moet zichtbaar zijn. Wie zit of staat daar in dat bushokje te wachten op een bus? Wie zit daar een jointje te roken? Wie neemt daar een snuifje? Wie lurkt er stiekem aan zijn elektrische sigaret? Hoeveel weedzakjes wij niet tegen zijn gekomen in Swifterbant, en mondkapjes, en lege blikken bier, en hondendrollen in plastic zakjes, en weggegooide plastic lunchzakjes waarin nog de heerlijkste boterhammen door zorgzame moeders belegd en ingepakt.

Maar we willen er ook weer een paar centjes aan verdienen aan die bushokjes, dus we offeren een zijwand op voor reclame. Zo transparant hoeft het dus ook weer niet te zijn. Het reclamebedrijf heeft zijn kast aan twee kanten afgesloten met een glazen plaat. Zij weten dat hun glasplaten er natuurlijk ook aan kunnen gaan. Het is kiezen of delen: of de reclame zichtbaar of achter een stalen plaat. Nou, dat is niet moeilijk hè. Ook het reclamebedrijf heeft het glas natuurlijk op voorraad. En als je het niet op voorraad wilt, je kan het zo bestellen bij Glasdiscount.nl van Geerdink Bouwmaterialen B.V. te Loenen Gelderland: https://www.glasdiscount.nl. De volgende dag heb je het al in huis bij wijze van spreken. Wij hebben zeer goede ervaringen met dit glasbedrijf. Het bushokjesbedrijf en het reclamebedrijf wéten de maten van hun ruiten natuurlijk. O ja, het bushokjesbedrijf en/of het reclamebedrijf moeten natuurlijk nog wel even een bezem of een stofzuiger meenemen voor de makkelijk op te ruimen glasbrokjes. En ons afval moet natuurlijk wel netjes gescheiden worden aangeleverd, want: "Afval is eigenlijk grondstof".
 

'Opgeblazen' journalistiek
Dus Maarten Heijenk van
'De Drontenaar' onderdeel van de BrugMedia Groep uit Kampen en Kees Bakker van de FlevoPost hebben de zaak wel erg "opgeblazen", maar dat vindt Burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten wel fijn, want dat past hem zéér. Wij vinden het 'opgeblazen' journalistiek, en nu zijn Maarten en Jean Paul boos, en waarschijnlijk Kees Bakker ook, op ons.


Kritiek wordt niet geduld!
Maarten Heijenk duldt duidelijk geen kritiek op zijn schrijvens, geen kritiek op zijn foto's en zijn teksten, dus schrijft hij ons een "Aansprakelijkheidstelling wegens auteursrechtenschending foto's en teksten". Zou Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' ook een 'Juridisch Cluster Coördinator' in dienst hebben, of deelt hij deze mevrouw mr. Annemarie van Dongen, en mevrouw drs. Tineke van Lenthe, de Gemeentesecretaris, met zijn Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten en de Gemeente Dronten? Deze mensen kunnen zich beter melden bij Aleksandr Grigorjevitsj Loekasjenko in Belarus, hij zal ze met open armen ontvangen en meer dan welkom heten, die houdt er ook een democratie op na naar eigen model, en hij bepaalt wat jij wel en niet mag zeggen, of je verdwijnt gewoon van het toneel.
 

Dictatoren
Maarten Heijenk heeft iets van een dictator, van 'dicteren', net als zijn Burgemeester Van Gebben tot van Dronten. De Burgemeester dicteert en Maarten schrijft het op.

 

Wij plukken ook gewoon zomaar een foto uit ons archief, net als Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' en/of Kees Bakker van de FlevoPost, en plakken hem gewoon bij ons verhaal, "Wat maakt het uit", als je denkt als Maarten en/of Kees Bakker. Hier zien we een "opgeblazen" bushokje aan de Edelhertweg nabij de A6. We zitten hier op Lelystads grondgebied. Het is "verschrikkelijk" hier, al die glasscherven, en die prullenbak helemaal uiteengereten en "opgeblazen", en die F-16 heeft ook nog het bord van het bushokje afgeschoten. Nu doet Defensie ook al schietoefeningen op dit bushokje in Lelystad. De tankcommandant in zijn Leopard die op de Edelhertweg langskwam op de terugweg naar de kazerne in 't Harde dacht: "Dat bushokje neem ik ook nog even mee". Dus in Lelystad hebben ze ook al "opgeblazen" bushokjes, net als in Dronten, net als in Swifterbant, het is gewoon overal.

Maar dit bushokje aan de Edelhertweg in Lelystad staat er gewoon nog hoor, niks "opgeblazen", want dan is het daar niet meer, maar het staat er nog gewoon, alleen de linkerruit bezien vanuit het bushokje als je de glasbrokjes op het bankje even aan de kant hebt geschoven en je er zit te wachten op lijn 145, die linkerruit ligt eruit, en de prullenbak, alleen het deurtje is open, de binnenbak met vuilniszak zit er nog gewoon in, je kunt je lege bierblik er nog gewoon in kwijt, en die raddraaiers hebben wel het bord van het hokje gerukt, maar netjes op de grond gelegd bij het hokje, zodat je weet dat hier lijn 145 langskomt en je dus goed zit, met alleen wat zijwind van links. Dus even de stofzuiger erbij voor de glasbrokjes, een nieuwe ruit erin, en het bordje weer monteren, en deze keer goed. Foto 5887 vs02 donderdag 6 oktober 2022 als we even naar het ziekenhuis in Lelystad fietsen. Reiger Foto Services


De tankcommandant in zijn Leopard
reed eerder over De Noord in Drontendorp. Daar had kunstenaar Cyril Lixenberg een roestige Corten stalen plaat opgesteld neven De Noord. Cyril Lixenberg wist nog niet wat hij met dit platte vlak aan moest. Het stond er gewoon, een beetje te roesten.

Foto 5543 knvs12 Toen deze zelfde tankcommandant op weg naar het centrum van Dronten, om een schot te lossen op de katholieke St. Ludgerustoren, om deze naar beneden te halen, zag hij deze 'schiefschijf', deze roestige roestende vlakke stalen plaat, onder de roest, "rood van de roest" (naar C.J. Kloosterman, scheepsbouwer), waar Cyril Lixenberg nog over aan het nadenken was, misschien dacht Cyril wel "het zal me aan m'n reet roesten" ("het zal mij een zorg wezen") wat ze er daar in Dronten van denken, rechtop staan langs de kant van de weg, en dacht: "Daar schiet ik een gat in". De tankcommandant richtte zijn kanon en drukte op de rode knop op zijn 'joystick'. Een projectiel verliet de loop. Foto 4 juli 2021 16:18:51 uur (29,8kB 449x300) Reiger Foto Studio Copyright


Toen Cyril het gat in zijn roestige en roestende Corten stalen plaat zag, zette hij er vlug een bordje bij: "Cyril Lixenberg". (Cyril liet vaak werk uitvoeren door anderen!)

Foto 5543 knvs03 'Squared Sun B' of 'De Blik Opener' (Engels 'Eyeopener'), of 'Gat geslagen' of 'Zicht op het Verdriet' (even verderop staat 'Het Verdriet van Dronten' of 'De Polderpioniers', van die andere 'Drontense' beeldhouwer Kees Jansen) van de 'Drontense' kunstenaar en beeldhouwer Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015), aan de rechterkant van 'De Noord', voor de deur van woningbouwcoöperatie Oost Flevoland Woondiensten zeg maar, als je van het station naar het centrum rijdt. Op de achtergrond de katholieke St. Ludgerustoren. Nee, in Dronten weet men hoe je kunst moet opstellen. Het is geen gezicht zo! Je ziet alleen maar verkeersborden. Het is zeg maar geen 'fijne' plek voor dit kunstwerk. De kunstenaar heeft zijn handtekening op dit werk geplaatst: CL'97. Foto 4 juli 2021 16:18:51 uur (85,9kB 833x555) Reiger Copyright

Uitgevoerd in roestig CorTen (corrosion resistance en tensile strength) staal staat het hier. Cyril Lixenberg creëerde een geheel eigen 'roestige' en 'roestende' huisstijl voor de Gemeente Dronten, passend bij de ellende van zo een kale polder na de drooglegging, en al het leed en verdriet dat hier was en nog steeds is. Van de neergestorte vliegtuigwrakken, waar de bemanning nog dikwijls in zit (oorlogsgraven), de ontbering hier door de arbeiders die de polder klaar maakten voor de toekomstige boeren, die het geluk wel proefden, tot het verdriet van vandaag, uitgedrukt in het beeldje 'De Polderpioniers' door die andere kunstenmaker Kees Jansen. Cyril Lixenberg was vooral bezig met en in het platte vlak, 'flatland': vierkanten, rechthoeken, driehoeken, en cirkels. Eigenlijk was Lixenberg ten diepste tekenaar en graficus, die zich in bovenstaand werk voorzichtig losmaakt van het vlakke papier. Alsof Cyril zijn kop voor het eerst boven het platte vlak, het maaiveld, uitsteekt. Het heeft iets 'Polderpioniersachtigs', iets onnozels, 'De Polderpioners' Dré en Gertra kijken ook een beetje 'onnozel'. Dré: "Dit is het dan, meer kan ik er niet van maken", en Gertra: "Wat moet ik ermee?".

16 Januari 2015, 00:00 uur, kopte de afdeling
Cultuur van de Gemeente Dronten in 'DeDrontenaar': 'Roestkunstenaar' Cyril Lixenberg overleden. "Roestkunstenaar", geeft aan hoe de Gemeente Dronten over haar 'belangrijkste' kunstenaar denkt. Het stuk in 'DeDrontenaar' opent met: "De gemeente Drontenaar heeft bekend gemaakt dat kunstenaar Cyril Lixenberg overleden is op 10 januari 2015".

"Gemeente Drontenaar"
lijkt een Freudiaanse verschrijving van Maarten Heijenk, toen nog eind- en/of hoofdredacteur van deze Gratis Familiekrant "Voor en door Drontenaren!". Voor Maarten Heijenk zijn zijn
'DeDrontenaar' en de Gemeente Dronten één, of andersom, voor het Bestuur van de Gemeente Dronten zijn zij en 'DeDrontenaar' van Maarten Heijenk één, het is maar vanuit welke hoek je het wil bekijken. "De gemeente schrijft:", staat er toch echt, dus niet Maarten, hè! En wat schrijft de gemeente: "De eenvoudige vormen van Lixenbergs beeldentaal krijgen een extra dimensie door hun contrast met de omgeving". Inderdaad de eenvoud van Cyrils beelden vormen nogal een contrast met welke omgeving dan ook. Dezelfde eenvoud die we ook terugvinden in 'De Polderpioniers' van kunstenmaker Kees Jansen, Dré en Gertra, eenvoudige, haast onnozele mensen. De beelden van Cyril Lixenberg zijn als het roestbruine water van de Bisontocht, die stroomt (of stil staat) dwars door het dorp hier, langs de prachtigste woonhuizen in Swifterbant. Het contrast tussen dit bruine water en de omgeving hier! Geen vis wil nog leven in dit zuurstofloze water. En wij maar brieven krijgen met en over de "biodiversiteit" hier, namens het College van Burgemeester & Wethouders. Nee, de ambtenaren op het 'Huis van de Gemeente Dronten', weten hun waar te verkopen.

www.dedrontenaar.nl/cultuur/roestkunstenaar-cyril-lixenberg-overleden

 

De Bisontocht te Swifterbant Gemeente Dronten, nabij de Kruidentuin, vanaf het bruggetje

Foto 5894 vs04kn Het roestbruine water van de Bisontocht te Swifterbant Gemeente Dronten, nabij de Kruidentuin, vanaf het bruggetje. Geen vis kan of wil nog leven in dit zuurstofloze sterk ijzerhoudende water. De ambtenaren van de Gemeente Dronten hebben in hun kinderlijk enthousiasme zelfs vissteigers, en vissteigers voor invaliden aangelegd. Zij dachten er zeker viswedstrijden te gaan houden van internationale allure met Polen, Belgen, Tsjetsjenen, en Canadezen. Nóóit zien wij iemand hier vissen langs deze Bisontocht. En mocht er nog iets gevangen worden, eet de vis niet op, het is hier een grote gifpoel, met al het landbouwgif dat hier in de polder in het water terechtkomt, het gaat vervolgens het IJsselmeer in, en dan de Waddenzee op. Leuk voor al die vogels daar! Foto zondag 23 oktober 2022  16:54:59 uur (63,1kB 831x552) Reiger Foto Services Copyright

Idem

Foto 5895 vs03kn De gifstroom (giftocht) langs de villa's en herenhuizen in Swifterbant, Gemeente Dronten. Binnenkort wil de Gemeente Dronten dit roestbruine water laten bottelen, en gaan verkopen, als een krachtige drank voor lijf en leden, het geeft uw lichaam een krachtige ijzerboost, ijzer is belangrijk bij de opname van zuurstof in uw lichaam, dit gebeurt met behulp van het eiwit hemoglobine in de rode bloedcellen, hemoglobine bindt zuurstof en vervoert het naar uw organen. Het water gaat aan de man gebracht worden als 'Lixenberg's Elixer', iedere ochtend en avond vijf eetlepels van dit magische sap voor een krachtige gezondheid, om u weer "in uw kracht te zetten en te houden". Voorts zijn Burgemeester Jean Paul von Gebben en zijn ambtenaren driftig en voortvarend bezig, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland, zij moeten de kwaliteit van deze roestsloot immers veiligstellen en borgen voor de toekomst, we spreken hier wél over "Watererfgoed" en "Watercultuur", met de ontwikkeling van een kuuroord hier aan dit Swifterbantse water: 'Bad Lixenberg' (naar zijn eerste geneesheer Cyril Lixenberg), op Duitse leest 'und Gründlichkeit' geschoeid. "Hoe meer roest, hoe beter het is", ist das Sprichwort (adagium) unseres Bürgermeister Von Gebben, niet voor niets is hij zo gek op zijn Cyril. Burgemeester Jean Paul heeft nu zelfs roestplaten tegen zijn 'Huis van de Gemeente Dronten' laten spijkeren, geheel in Lixenberg stijl. Als in India de mensen baden, een bad nemen, in de Ganges, kunt u met een gerust hart zich hier onder dompelen in dit zuiverende water van de Bisontocht. Foto woensdag 26 oktober 2022  11:56:36 uur (57,2kB 833x555) Reiger Foto Services Copyright

 


Foto 5543 knvs03 'Squared Sun B' of 'De Blik Opener' (Engels 'Eyeopener'), of 'Gat geslagen' of 'Zicht op het Verdriet' (even verderop staat 'Het Verdriet van Dronten' of 'De Polderpioniers', van die andere 'Drontense' beeldhouwer Kees Jansen) van de 'Drontense' kunstenaar en beeldhouwer Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015), aan de rechterkant van 'De Noord', voor de deur van woningbouwcoöperatie Oost Flevoland Woondiensten zeg maar, als je van het station naar het centrum rijdt. Op de achtergrond de katholieke St. Ludgerustoren. Nee, in Dronten weet men hoe je kunst moet opstellen. Het is geen gezicht zo! Je ziet alleen maar verkeersborden. Het is zeg maar geen 'fijne' plek voor dit kunstwerk. De kunstenaar heeft zijn handtekening op dit werk geplaatst: CL'97. Foto 4 juli 2021 16:18:51 uur (85,9kB 833x555) Reiger Copyright


Schot in de roos

De tankcommandant was zo tevreden over zijn schot in de roest plaat van Cyril Lixenberg, het was een schot in de roos, een voltreffer, precies in het midden, dat hij geen behoefte meer gevoelde om de St. Ludgerustoren naar beneden te halen, en heeft deze dus laten staan, zoals ook te zien is op bovenstaande foto, het klokkenspel hangt er nog gewoon, nou ja het is een beetje karig spel, er hangt slechts een enkele 'klok'.


Maarten Heijenk journalist en eindredacteur van zijn 'De Drontenaar', Kees Bakker journalist van zijn de FlevoPost en Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten houden van Drama en Stampei, en hoog van de toren blazen met hun toeters (roeptoeters), en blaasbuizen (spreekbuizen). 

 


 

Bij ons viel jarenlang tweewekelijks en tegenwoordig elke 2e maandag van de maand 'De Drontenaar' op de deurmat! De Gratis huis-aan-huis familiekrant van BrugMedia uit Kampen. Niet dat wij ooit toestemming verleend hebben om deze gratis krant door onze brievengleuf te werpen, niet aan Maarten Heijenk, niet aan zijn 'De Drontenaar', en niet aan BrugMedia, Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen.


Sticker

Iemand vertelde mij, dat ik een sticker op onze brievenbusklep had moeten plakken dat ik deze 'post' niet wilde ontvangen. Het moet toch niet veel gekker worden! Dus als ik geen stickers bij de ingang van ons perceel en rondom plaats, bijvoorbeeld "Geen Afval Storten op dit perceel", dan zou bijvoorbeeld de Gemeente Dronten afval in mijn tuin kunnen storten? En dit gebeurt! Allemaal troep van de gemeentelijke platanen. Daar gaat dit verhaal op deze site nu juist onder andere over.

 

Voor en door Drontenaren!
Maarten Heijenk, verslaggever, journalist, hoofd- en eindredacteur van 'De Drontenaar' houdt huis of kantoor aan de Espelerlaan 19, 8302 CE te Emmeloord volgens zijn 'Afrekening'. Wij weten niet beter dan dat hij woont in een verlaten 'hervormde' kerk in Ens in de Noordoostpolder, en dat af en toe Koning Willem-Alexander en mevrouw de Koningin een kopje koffie bij hem komen drinken in de kerk, zeg maar "onder het genot van een 'bakkie' bij Maarten"Maarten Heijenk: "Ik ben niet heel Koningsgezind of zo", maar dat zegt ie natuurlijk niet tegen de Koning en de Koningin.Maarten Heijenk liegt
"Voor en dóór Drontenaren!" is dus een leugen! Maarten Heijenk is helemaal niet van hier, hij is helemaal niet van Dronten, hij komt van Emmeloord, hij is van een polder verder! Wat denkt ie wel! We hebben het hierover "aantoonbare desinformatie" toch "echt verspreid" door journalist Maarten Heijenk en zijn 'De Drontenaar'. Wij begrijpen niet, dat Burgemeester Jean Paul Gebben en zijn Gemeente Dronten hier nog langer aan meewerken, door dit krantje te gebruiken als spreekbuis of roeptoeter. Als je reageert op wat hierin geroepen wordt door de Burgemeester of de Gemeente mag je "Op de koffie komen bij de Burgemeester" en komt zijn 'Juridisch Cluster Manager' er wel even 'fijn' bij zitten, of Maarten Heijenk stuurt je wel een "Aansprakelijkheidstelling wegens auteursrechtenschending foto's en teksten". Wij denken dat "Voor en dóór Drontenaren!" minder dan de helft van de bevolking van Dronten betreft. De andere helft wordt niet vertegenwoordigd in dit krantje! De politieke partijen in Dronten mogen zich er bewust van zijn, dat het grootste deel van de bevolking al niet meer naar de stembus komt.

 

 

Screenshot 2 (midden boven)

Wij hebben een heel verhaal geschreven over kunstenaar Cyril Lixenberg. Hier even verderop, waar wij wonen, staat zijn 


'Out of Symmetry' or 'Leaving Flatland' by Cyril Lixenberg


Foto 4916 knvs03 'Out of symmetry' or 'Leaving Flatland' van de 'Drontense' beeldend kunstenaar Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015). Voetpad langs de oude 'De Lange Streek' in Swifterbant, tussen Langs de Bogen en Het Vaandel in. Jammer dat ook hier weer geen naamplaatje op het kunstwerk aanwezig is. Zo belangrijk vindt Burgemeester Jean Paul Gebben het nu ook weer allemaal niet. Foto 7 december 2019 10:44:23 uur (70,6kB 833x554) Reiger Copyright


Wij vertelden over Cyril Lixenberg, dat hij wat slordig in zijn werk was, en hebben dit uitvoerig ook uitgelegd en beschreven.

Ooit hebben wij de Gemeente Dronten gewaarschuwd dat van 'Leaving Flatland' moeren verdwenen waren en dat dit beeld los op zijn sokkel stond. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als kinderen aan dit beeld bijvoorbeeld gaan duwen en/of trekken, of wat er kan gebeuren bij harde wind of storm en er komt iemand onder dit zware stalen beeld terecht. De bevestiging van het beeld op de betonnen plaat is nu in beton gegoten door de Gemeente Dronten. De moeren zijn niet meer te zien.

En toen vonden en lazen wij in 'De Drontenaar' van Maarten Heijenk over het beeld in Biddinghuizen, Screenshot 2, dat op instorten stond, en deels al was ingestort. De grootste stalen plaat was afgebroken en naar beneden gekomen. Stel dat hier juist een kind gespeeld had, en onder deze zware stalen plaat terecht was gekomen. Cyril Lixenberg zou zich omdraaien in zijn graf, of in zijn urn. De foto van Maarten Heijenk laat zien, dat de gemeente er een bouwhek rond hene heeft geplaatst. Wij hebben over deze 'Cirkantela' van Cyril Lixenberg een heel verhaal geschreven ook met eigen foto's.


Foto Screenshot 2, 'gesized'

De foto van Maarten Heijenk hebben wij opgenomen in ons verhaal, juist omdat ons verhaal ook over de constructie en het gevaar gaat. En wij zelf een dergelijke ervaring hebben met een beeld van Cyril Lixenberg. Wij hebben zeg maar het verhaal van Maarten Heijenk aangevuld, afgemaakt en/of voltooid. Keurig hebben wij Maarten Heijenk zijn naam bij zijn foto vermeld, uit 'De Drontenaar', die krant "Door en voor Drontenaren!".

Welke tekst staat er op dit Screenshot 2 gemaakt door Maarten van onze scroll Dronten - Nog meer Verdriet:

Het 'ingestorte', ondeugdelijke, en levensgevaarlijke werk 'Cirkantela'  van Cyril Lixenberg aan de Baan in Biddinghuizen. Het werk van Cyril Lixenberg valt uit elkaar, het desintegreert, het wordt teruggegeven aan de natuur, of de natuur neemt het terug. "Bij inspectie bleek een deel van de verbindingen doorgeroest", meldde de Gemeente Dronten in 'De Drontenaar'. De vier delen zitten om een as in het midden, en zijn in principe te verdraaien om deze as. Het bovenste scharnier is compleet afgebroken, lijkt het. Wij denken, dat indien je de stalen plaat zou hebben gedemonteerd bij de inspectie, je hem nog niet zo gammel tegen het beeld plaatst, maar gewoon plat neerlegt op de grond in verband met de veiligheid. Dus wat is hier precies gebeurd? De Gemeentelijk Officier van Dienst van de Inspectie op de Veiligheid van de Kunstwerken heeft hier wel steken laten vallen en zaken over het hoofd gezien? Gelukkig zijn er geen kinderen of ouderen onder de zware stalen plaat terechtgekomen, zoals gebeurd is bij de restauratie van het kunstwerk de 'Tong van Lucifer' van Ruud van de Wint bij Lelystad, de restaurateur is toen dodelijk verongelukt, hij werd geplet onder de zware tong toen deze uit de takels viel. In dat geval is het meteen afgelopen met Cyril Lixenberg in Dronten. De Gemeente Dronten heeft minimaal twee Officieren van Dienst van de Inspectie op de Veiligheid van de Kunstwerken nodig voor het geval er een in slaap sukkelt? Ondergetekende heeft jaren geleden al de Gemeente Dronten gewaarschuwd bij een beeld van Cyril Lixenberg waar de moeren ontbraken, en het beeld stond te wiebelen. Er zijn nieuwe moeren gekomen en deze zijn verdwenen onder een laag beton. "Veiligheid voor alles", dacht de Officier van toen. Foto ©Maarten Heijenk, DeDrontenaar woensdag 3 juni 2020 Cultuur

dedrontenaar/cultuur/opnieuw een hek om kunstwerk in biddinghuizen vanwege de veiligheid


Deze tekst is van ons, Reiger Kloosterman, en niet van Maarten Heijenk!


"Bij inspectie bleek een deel van de verbindingen doorgeroest", meldde de Gemeente Dronten aan 'De Drontenaar',
'De Drontenaar', de GRATIS huis-aan-huis familiekrant "Voor en door Drontenaren!!"


Wat 'gammelt' er nog meer in Dronten?

De Burgemeester heeft nu een tentoonstelling in zijn dorp van en over Cyril Lixenberg, en ons schrijven past Burgemeester Jean Paul van Dronten tot Gebben in het geheel niet. Het is natuurlijk  niet zo een mooi verhaal, dat een 'Cyril Lixenberg' los stond, en een andere is ingestort. Het zegt iets over de beelden van Cyril Lixenberg, het zegt iets over de kwaliteit van deze beelden, en het zegt iets over de waakzaamheid van het Bestuur van de Gemeente Dronten over de veiligheid van (haar) zijn burgers. Wat 'gammelt' er misschien nog meer in Dronten?


'From Flatland to Spaceland'
Maar er is nog meer. De tegenhanger van de 'Cirkantela' in Biddinghuizen is de 'Vierkantela' of 'From Flatland to Spaceland'. Dit beeld staat in Emmeloord en is het allerbeste werk van kunstenaar en beeldhouwer Cyril Lixenberg. En dit past Burgemeester Jean Paul Gebben al hélémaal niet. Dit beeld is van een ongelofelijke kwaliteit, het is robuust, omvallen, instorten, desintegreren zal hier nooit mee gebeuren. De Emmeloorders en de Noordoostpolders kunnen in hun handen wrijven met dit beeld van Cyril Lixenberg. Zie hieronder een gedeelte uit ons verhaal Dronten - Nog meer verdriet


 

'From Flatland to Spaceland' by Cyril Lixenberg ('Vierkantela')


Foto 5565 vs03. 'From Flatland to Spaceland' or 'Vierkantela' van de 'Drontense' beeldend kunstenaar Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015). Hier is het niet meer het scheepsluik dat Cyril Lixenberg voorzichtig een beetje oplicht, en van waaruit hij overheen zijn 'deck' kijkt, overheen het blad van zijn bureau, waar hij altijd zijn tekeningen aan maakt. Als het hem niet bevalt, trekt hij zich weer gauw terug in zijn 'Flatland'. Het luik gaat weer dicht. En over blijft het platte vlak, het vel papier, waarop en waarin hij zo graag werkt. Néé, hier in dit werk 'From Flatland to Spaceland' is het niet meer een scheepsluik, maar zijn het deuren, deuren die Cyril Lixenberg wagenwijd openzet, hij creëert en schept de 'Ruimte'. De deuren, 'kantelen' (zelfstandig naamwoord), zijn vast gelast aan een ronde stijl (pijp of massief) in het midden. Deze deuren gaan ook niet meer dicht. Heel duidelijk is, waar zij vandaan komen, denkbeeldig kan men ze nog terugzetten, sluiten, en terugkruipen in het vertrouwde 'Flatland'. Maar in dit werk is de 'Ruimte' ontstaan. Dit is waarschijnlijk het beste werk dat Cyril Lixenberg ooit gemaakt heeft. Het staat in Emmeloord aan het einde van de Sportlaan, op een verloren plaats, op een soort van rotonde, een eindrotonde, zoals treinen een eindstation kunnen hebben. Als ik, Reiger, er ben, draait een heel grote vrachtwagen met aanhanger de rotonde op, en begint aan een rondje, de enige mogelijkheid voor de chauffeur hier is terug. Op de rotonde komen alleen een paar wandel- en/of fietspaden uit. Een meneer en mevrouw komen langs op de fiets, ze zijn onderweg met hun sloep vanuit Rotterdam en zijn hier in de buurt ergens aangemeerd, en passeren nu toevallig dit kunstwerk. De man vraagt of ik van plan ben het werk na te gaan maken. Wij, Reiger, proberen het kunstwerk zo goed mogelijk vast te leggen en te beschrijven. De man geeft aan dat er geen bordje bij het kunstwerk staat. Je moet maar raden wat het is of van wie. Misschien een Quick Response code erbij? "Even scannen en je krijgt een volledige beschrijving op je 'mobile'", zegt hij. Maar niet in Emmeloord. Een bordje is daar nog teveel, net als in Dronten. Let wel het is 20 juli 2021 als ik, Reiger, hier ben. In Dronten moeten ze nu een hele "Expositie Cyril Lixenberg" gaan houden voor € 45.000,- , maar een bordje kan er niet af. Mijn auto staat helemaal rechts, zodat een andere auto er makkelijk langs kan. Maar niet deze vrachtwagencombinatie. Voordat ik iets kan ondernemen 'neemt' de vrachtwagenchauffeur het midden van de rotonde. Het is een wilde boel hier. De Gemeente Emmeloord heeft het middenvlak van de rotonde hier helemaal vol gestrooid met een laag houtsnippers. Maar houtsnippers gaan rotten, en de bijkruiden (onkruiden) vliegen de grond uit. Houtsnippers zijn een ideale ondergrond voor brandnetels, en daar staat het nu vol mee, naast alle andere planten die hier uit de grond schieten. Het ziet er onverzorgd uit, maar het beeld van Cyril Lixenberg komt er alleen maar mooier door uit.

Dit beeld van Cyril Lixenberg is de Gemeente Dronten de neus voorbij gegaan. Het is zijn beste werk, en staat in Emmeloord. Hoe moet dat nu met die 'Expositie Cyril Lixenberg' die gehouden gaat worden in Dronten. In Emmeloord hebben ze ook al niet zo veel verstand van kunst, en dachten ze, we zetten het wel ergens achter in het bos, dan geven we het daar terug aan de natuur. In Emmeloord zijn ze ook gek met 'recycleren'. En naar Dronten verslepen voor de 'Expositie' daar willen ze in Emmeloord niets van weten: "Laat dat beeld met rust". En rust roest weten ze in Emmeloord maar al te goed.

De stalen plaat waaruit het beeld is gemaakt is 20 [mm] dik. De breedte van het beeld inclusief ronde stijl is 3 [m] en de hoogte van het beeld is ook 3 [m]. De ronde stijl is 100 [mm]. Het staal is voorzien van een kleurcoating en op het hele beeld is geen roest te zien! Voor roest moet je naar Dronten. In Dronten zijn ze gek op roest. Rotondes worden ervan voorzien. Roest hebben ze zelfs gemonteerd op de voorgevel van het gerenoveerde 'Huis van de Gemeente Dronten', roestig CorTen staal. Het herinnert aan de tijd van de meubelen van die fabriek in Oisterwijk, heel veel huiskamers stonden vol met donkerbruin eiken, een soort van Fred Flintstone-achtige toestand. Nu is de 'mode' roestig CorTen staal en meubilair van steigerplanken. Men neme nieuwe houten planken en smére ze in met cementpap, dan heb je steigerplanken, voor echte 'vintage'. Foto 20 juli 2021 15:37:40 uur (117kB 833x555) Reiger Copyright


 

 


 

Screenshot 3 (rechts boven)


"Ja, lieve Gertra, dit is het dan, meer kan ik je niet bieden", zegt Dré, die ook niet al te vrolijk kijkt. Het enthousiasme spat niet van deze mensen af. Gertra staat erbij met een treurige blik in haar ogen en met de armen over elkaar, hét teken dat zij er niet open voor staat. "Wat moet ik ermee", denkt ze. Maar ja, we zien dat de volgende kleine er alweer aankomt, Dré heeft niet stil gezeten, Gertra zit gevangen, dit is het. Hier in de polder is het nat en koud en guur. Het gas is bijna op en het zal nog jaren duren voordat ze aangesloten worden op de 'elektriciteit'. Foto 5883 vs06  3 oktober 2022 12:13:27 uur Reiger Copyright
 

'Het Verdriet van Dronten' of 'De Polderpioniers'
Wij hebben uitvoerig geschreven over de soap rond en betreffende 'De Polderpioniers' in Dronten. Wij wonen in Swifterbant. Wij hebben ons hard gemaakt, wij hebben ons beijverd, om 'De Polderpioniers' naar Swifterbant te halen. Dit beeld van beeldhouwer Kees Jansen heeft nu zo lang in dorp Dronten gestaan, nu heeft Swifterbant recht op dit beeld. Ook in Swifterbant wonen nog steeds 'polderpioniers'. En het dorp Biddinghuizen heeft al zó véél.

Kunstenaar Kees Jansen houwt een beeld 'De Polderpioniers' van 'polderpioniers'. Hij neemt er zijn broer Dré voor, en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") verzint ie erbij, een meisje waarop hij ooit verliefd was. Door haar uit te houwen in dit treurige beeld, verwerkt Kees Jansen zijn verdriet om een verloren gegane liefde.

Maarten Heijenk maakt een foto van het beeld 'De Polderpioniers' van Kees Jansen.

Reiger Kloosterman neemt de foto van Maarten Heijenk uit 'De Drontenaar' en bewerkt deze foto en plaatst deze op de site - www.deregentegenhouden.nl - . Reiger Kloosterman heeft netjes verteld, dat het beeld 'De Polderpioniers' van kunstenaar Kees Jansen is, Reiger vertelt netjes dat Maarten Heijenk verslaggever van 'De Drontenaar', de GRATIS huis-aan-huis Familiekrant "Voor en door Drontenaren!!", de foto heeft genomen. Vervolgens bewerkt Reiger de foto en plaatst deze op - www.deregentegenhouden.nl - een onafhankelijk onderzoeksplatform en niet commercieel.

Toch een beetje raar, hè, Maarten, dat jij nu geld wil verdienen aan het beeld van een ander, én ten koste van anderen! Het beeld is ontworpen door een ander, beeldhouwer Kees Jansen, het beeld 'De Polderpioniers' dat nu eigendom van de Gemeente Dronten is, de Gemeente Dronten waar wij elk jaar geld aan ophoesten, via de Gemeentelijke belastingen en alle overige belastingen die wij nog betalen.

Vind jij jezelf niet een beetje zielig, Maarten Heijenk?

En, Maarten, dan ook nog liegen over jouw 'De Drontenaar': "Familiekrant" en "Voor en door Drontenaren!". Jij, Maarten Heijenk, jij komt helemaal niet uit Dronten, jij bent geen Drontenaar, wij zijn Drontenaren!

 


"Ja, lieve Gertra, dit is het dan, meer kan ik je niet bieden", zegt Dré, die ook niet al te vrolijk kijkt. Het enthousiasme spat niet van deze mensen af. Gertra staat erbij met een treurige blik in haar ogen en met de armen over elkaar, hét teken dat zij er niet open voor staat. "Wat moet ik ermee", denkt ze. Maar ja, we zien dat de volgende kleine er alweer aankomt, Dré heeft niet stilgezeten, Gertra zit gevangen, dit is het. Hier in de polder is het nat en koud en guur. Het gas is bijna op en het zal nog jaren duren voordat ze aangesloten worden op de 'elektriciteit'. Foto 5883 vs06  3 oktober 2022 12:13:27 uur Reiger Copyright
 

 

 

 

 

 

Screenshot 4 (links onder)

Burgemeester DeLef, de man van de stoere taal
De burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten, zei in een reactie op de uitspraak van PvdA-raadslid Suzanne Stoop: "Ik mag toch hopen dat, na alle consternatie die we gehad hebben, de mensen niet de lef in hun donder hebben dat ze zeggen: ach ik pik die grond van de gemeente wel in. Dat zou ik niet doen als ik hen was!” lezen wij op DeDrontenaar.nl maandag 16 november 2020 09:00 uur Gemeente. Met "hen" bedoelde de burgervader zijn eigen burger'kinderen'. Andere burger'kinderen' vonden het fijn dat hun 'Papa' zo sprak. Het is jammer dat de man geen idee heeft van wat er in zijn Gemeente Dronten speelt of gebeurt. Het begint met zelfkennis mijnheer de Burgemeester.

Het stukje tekst in grijs hebben we uit De Drontenaar gehaald, netjes met vermelding en de foto eveneens met vermelding van Maarten Heijenk. Burgemeester Jean Paul Gebben spreekt hier tot ons zijn onderdanen, zijn 'kinderen',  zijn 'minderen'. De overige tekst op dit Screenshot 4 door Maarten Heijenk is onze eigen 'Reiger' tekst.

DeDrontenaar.nl/Landjepik - 'Heb niet de lef in je donder!'

Een donker kijkende en niet blije Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten:
"Heb niet de lef in je donder!"
Foto Maarten Heijenk, Eindredactie 'De Drontenaar'

Dit was nog eens een Burgemeester, deze Jean Paul Gebben. Deze man maakte per direct korte metten met de 'Landjepikkers' in zijn Gemeente Dronten. Deze Burgemeester riep zijn Wethouders bij elkaar en stampte en bulderde door de Collegekamer: "Het is afgelopen, we gaan de zaken keihard aanpakken, stelletje Etterbakken hier, stelletje Ellendelingen, dit grenst aan crimineel gedrag, we gaan die Landjepikkers aanpakken. Nú!". De wethouders kropen van angst onder de vergadertafel en zaten te bibberen, maar dan niet van de kou.

'Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten',
mijnheer de Burgemeester. Vraagt u dat maar aan uw heer ing. Jouke de Jong, uw Teammanager Groentechnisch Beheer van uw Gemeente Dronten. De man is Voorzitter van de Kaatsvereniging Flevoland en kan u alles vertellen over het 'slaan' van de bal, en ook nog over ambtelijke wraak.


De tekst onder deze foto op dit Screenshot 4 gemaakt van een scroll op onze site - www.deregentegenhouden.nl - dit Screenshot 4 gemaakt door Maarten Heijenk is weer onze eigen 'Reiger' tekst!


De foto van de woedende Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten gemaakt door Maarten Heijenk in
'De Drontenaar' mogen wij niet langer "publiceren". De Burgemeester heeft nieuwe Censuur-wetten uitgevaardigd. Tegenspraak wordt door Maarten Heijenk en zijn 'De Drontenaar' en Jean Paul Gebben van Dronten niet langer geduld. Vandaar dat wij onze toevlucht hebben moeten nemen tot een tekening waarop nu wel ons copyright rust. Het ziet er naar uit dat wij binnenkort 'Bevel' krijgen de Gemeente Dronten te verlaten. Misschien worden wij wel "gemobiliseerd", en naar 'de Donbas' gestuurd door Gebben. Dan weet ie zeker dat we niet meer terugkomen. We zetten onze rollator maar vast aan de lader.
 

 
Pisnijdig ("écht héél nijdig") is deze Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten
Sc10638 vs05
Reiger Copyright


Een donker kijkende, woedende, stoom uit zijn oren komende, en niet blije Burgemeester Jean Paul van Dronten tot Gebben tegen zijn onderdanen, tegen zijn 'minderen', tegen ons. Eigenlijk wilde de Burgemeester zeggen: "Heb niet de góre lef in je donder!", maar hij wist dat hij dan een bepaalde grens zou overgaan. Eerder had deze Burgemeester het over "Etterbakken" daarmee bedoelende kinderen in dorp Swifterbant. Ja, u hoort het goed 'kinderen'. "Etterbakken", zó noemt deze Burgemeester zijn heel kleine burgers, zijn heel kleine inwoners! Nee, dit is echt de man van en voor het gesprek. Hij blaft je van tevoren de tent al uit.

Dit was nog eens een Burgemeester, deze Jean Paul Gebben. Deze man maakte per direct korte metten met de 'Landjepikkers' in zijn Gemeente Dronten. Deze Burgemeester riep zijn Wethouders bij elkaar en stampte en bulderde door zijn Collegezaal: "Het is afgelopen, we gaan de zaken keihard aanpakken, stelletje Etterbakken hier, stelletje Ellendelingen, dit grenst aan crimineel gedrag, we gaan die Landjepikkers aanpakken. Nú!". De wethouders kropen van angst onder de vergadertafel en zaten te bibberen, maar dan niet van de kou.

Wij, Reiger Kloosterman, hebben uitvoerig geschreven over het Landjepikgebeuren in de Gemeente Dronten. Er werd hoog van de toren geblazen door het Bestuur van de Gemeente Dronten en in de krant. De burgemeester had meerdere 'roeptoeters' en/of 'spreekbuizen' tot zijn beschikking, noem maar op: de FlevoPost, De Drontenaar, De Stentor, Omroep Flevoland, en zo meer.

Wij zijn een Onderzoeksplatform en duiken in de zaak. Liefst vijf verhalen, vijf scrolls (boekrollen, internetpagina's) schrijven wij over de Wonderbaarlijk Grondverkopen en 'Grondvergevingen' door het Bestuur van de Gemeente Dronten aan burgers, aan inwoners. Wij ontdekken dat de Gemeente Dronten in de loop der jaren héél veel stukjes, strookjes en lapjes grond heeft vergeven, heeft verkocht, aan inwoners. Of ze nu wel of niet grond van de Gemeente Dronten hadden ingepikt, of ze nu wel of geen 'Landjepikker' waren.

We zagen ook dat de een wel grond erbij kreeg en de ander niet. We zagen de oneerlijkheid in deze. "Gelijke monniken gelijke kappen", is ons adagium, mijn achternaam is Kloosterman, Reiger Kloosterman. We zagen ook dat hier een handeltje werd bedreven. We zagen, dat dit systeem van verkoop van lapjes grond zeer fraudegevoelig is.

De Gemeente Dronten ging natuurlijk niet in op onze schrijvens. Sterker de Burgemeester van Dronten, drs. Jean Paul Gebben schoof zijn Gemeentesecretaresse naar voren, en zette later zijn 'Juridisch Cluster Manager' in. Een dame die misschien wel in de Donbas aan de zijde van 'Russia' nog heeft gevochten, gespecialiseerd in clustermunitie?

Burgemeester drs. Jean Paul Gebben spreekt tot ons, zijn onderdanen, via zijn 'De Drontenaar', maar "wee je gebeente", je hierop reageert. Dan komt Burgemeester Jean Paul Gebben van "Heb niet de lef in je donder!", en/of zijn Gemeentesecretaresse, en/of zijn Juridisch Cluster Coördinatrice, en/of zijn Hoofdredacteur van zijn 'De Drontenaar'. 'De Drontenaar' draagt per slot van rekening de naam van de Gemeente Dronten, en is roeptoeter van de Gemeente Dronten, samen met die andere spreekbuizen. Wij denken dat hier sprake is van regelrechte Censuur.
 


 

"Wee uw gebeente"Wij halen hier een stukje tekst aan dat is uitgesproken door Burgemeester Jean Paul Gebben. Maarten Heijenk schrijft dit op in zijn
'De Drontenaar', en nu ineens wordt deze tekst van Maarten? Netjes vermelden wij bij de foto van de Kwaadkijkende en/of Woedende Burgemeester, dat deze gemaakt is door Maarten Heijenk, eindredacteur van 'De Drontenaar', de GRATIS huis-aan-huis Familiekrant "Voor en door Drontenaren!".

 
De bedoeling is dat wij, inwoners van Dronten, onze mond, onze 'bek' dicht houden. Natuurlijk weten wij dat we de krant een schrijven kunnen sturen. Alleen behoudt de krant zich het recht voor al dan niet te publiceren, of te snijden en te knippen in onze stukken. Om die reden alleen al hebben wij ons eigen platform - www.deregentegenhouden.nl - .


In Iran sluit Burgemeester 'Ayatollah' wel even het hele internet af.


Als Burgemeester Jean Paul Gebben optreedt als de 'Frontman' van de Gemeente Dronten, en 'zijn volk' toespreekt, kan het niet zo zijn, dat hij zich speciaal laat fotograferen door lieden die met deze foto's aan de haal gaan in hun krantjes, kan het niet zo zijn dat deze specifieke foto niet gebruikt kan worden in een repliek, terwijl wij netjes daarbij vermelden: "Foto Maarten Heijenk, Eindredactie
'De Drontenaar' ". Burgemeester Jean Paul Gebben is hier voor verantwoordelijk, en wij stellen hem hier voor verantwoordelijk. Als wij niet kunnen reageren op wat hij in deze krantjes of Omroep Flevoland zegt, maakt hij zich schuldig aan 'regel'-rechte censuur, en lijkt het ons beter dat hij vertrekt naar Ankara of zich meldt bij het Kremlin of de Ayatollahs in Iran.
 

Op de foto van Maarten Heijenk zien we dat Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten zijn Burgemeestersketting om heeft. We zien nog juist een stukje van deze ketting over de man zijn linker schouder hangen. Jean Paul is gek met dit versiersel en trots als een pauw dat hij deze mag dragen. Het liefst loopt hij er de hele dag mee rond, ook 's nachts, dan glinstert en fonkelt het ding, en rammelt het zo lekker, zoals een koe in de Alpen met zo een bel om zijn nek. Deze ketting komt een beetje Middeleeuws voor en over, het lijkt uit de tijd van de ridders en de maliënkolders, toen ridders nog met grote rode kruizen op hun borst rondliepen, toen Schout en Schepenen nog de stad 'bewaakten'. De directeur van een groot ziekenhuis zien we toch ook niet rondlopen met zo een ketting om zijn nek, of de grote baas van Shell, Ben van Beurden, of van Unilever, Alan Jope. Als die ermee rond zouden lopen, zouden de mensen zeggen: "Doe een beetje normaal man?".
 

 
De pisnijdige ("écht heel nijdig") Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten
 met zijn ketting  Sc10638 vs05
Reiger Copyright

 

En, ja hoor, donderdag 13 oktober 2022 zat Bernardus (Ben) van Beurden, Shell-topman, Bestuursvoorzitter van Shell, voor de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen, zonder ketting om zijn nek. Oké, hij droeg netjes een stropdas, maar dat is nog geen ketting of maliënkolder, hè? "Stropdas" is ook al zo een vreemd bijna eng woord, om bang van te worden. Onze freule zou zeggen: "Affreus!".

Overigens zijn de Parlementaire Enquête Commissies een wassen neus. Ze zijn als de slagers die hun eigen vlees keuren. Uiteindelijk scheidt de Tweede Kamer een Kabinet uit, als een soort van secretie. Het Kabinet ontstaat als het ware uit de Tweede Kamer, veel ministers, niet allemaal, komen uit deze Tweede Kamer voort, of gaan er ook weer in terug, maar dat gebeurt veel minder vaak, mensen dalen niet graag in rang. Als het Kabinet is afgesnoerd van de Tweede Kamer, een zelfstandige eenheid is geworden, gaat deze Tweede Kamer met een nieuwe aanvulling, het Kabinet "controleren".  Een kabinet is overigens ook een andere naam voor 'een bijzondere werkkamer van een minister', 'een antieke kast', 'een klein werkvertrekje', 'het kleinste kamertje', 'een gemak', het privaat, de poepdoos, de  plee, en 'secreet' of 'kakhuis', we zijn weer terug bij het woord "secretie".

Natúúrlijk komt eruit deze Parlementaire Enquêtes dat er fouten zijn gemaakt, en vooral die vele lessen voor de toekomst, alsof deze mensen geen enkele opleiding hebben genoten voordat ze Minister werden of Lid van de Staten-Generaal, en hoe verschrikkelijk het allemaal is voor die kinderen die al bijna in hun kisten liggen (er gaan járen overheen), en die ellende die het voor de Groningers betekent, en worden er héél véél sorry's en excuses gemaakt voor de StaatsCamera. Vervolgens valt het kabinet even later, staan ze gewoon weer op uit de modder, vegen ze zichzelf af en gaan ze gewoon weer vrolijk met elkaar verder. Nee, van een écht onafhankelijk onderzoek is geen sprake.
 

Terug naar de kettingen en de maliënkolders
Als een vreemde club 's nachts met dergelijke kettingen om hun nek of anders, en maliënkolders en mijters op hun hoofd ergens in een groot donker bos hun rituelen willen uitvoeren, en daarna nog in een zweethut lekker tegen en bij elkaar willen hangen half in de warme modder rond een stel hete stomende stenen en oergeluiden willen uitstoten, moeten zij dat weten.

Maar toch niet met zo een ketting om je nek in een modern democratisch bestel. Heer Burgemeester is niet eens gekozen door de bevolking, maar voorgedragen door een speciale ambtenarenclub aan de Gemeente Dronten, officieel heette het natuurlijk een "sollicitatieprocedure". Een "Vertrouwenscommissie" bestaande uit de fractievoorzitters van de Gemeenteraad van Dronten ging vervolgens aan de slag en koos uit een aanzienlijk aantal kandidaten er twee, waarvan een net, precies, deze Jean Paul Gebben. Hoe is het mógelijk? Dat is ook toe-vallig! Daarna volgde nog een besloten geheime (zweethut?) vergadering van de Gemeenteraad zelf en daar was de herboren opgestane nieuwe Burgemeester van Dronten. Wij, maar wij denken velen met ons in dit land, houden niet langer van deze geheimzinnige niet democratische processen.

Het is een beetje als bij 'Wie van de hoeveel?'. "Wil de nieuwe Burgemeester van Dronten dan nu opstaan!". Het is een soort van Opstanding. Een verhaal als over de opgestane Heere Jezus in de vier Evangeliën. De Opstanding wordt jaarlijks groots gevierd in de Gemeente Dronten, speciaal in Biddinghuizen, dit gaat dorp Swifterbant dus ook al voorbij de neus. De Nieuwe Burgemeester is gek met de Evangeliën, speciaal één: "Het Evangelie van Thomas". Dit Thomas Evangelie is voor deze Burgemeester Jean Paul Gebben "zijn geestelijk ijkpunt" lezen wij in 'De Drontenaar' van Maarten Heijenk 22 december 2019 00:00 uur met een grote foto van de Burgemeester erbij, waarop we zien dat het hele gebied rond zijn ogen en zijn voorhoofd diep gefronst is, als ware het een geploegde akker, de man verkeerd in ernstige moeilijkheden als we af mogen gaan op deze gelaatsfoto van hem, hij ziet er slecht, beroerd, en 'bedonderd' uit, let wel dit is de Burgemeester van "Heb niet de lef in je donder!". Dit is geen blije Burgemeester Jean Paul Gebben die 'enthousiast' vertelt over "zijn" Thomas Evangelie aan Maarten Heijenk. Dit is een Burgemeester die zojuist iets verschrikkelijks is overkomen. Wat staat  er eigenlijk voor verschrikkelijks in dat Thomas Evangelie? Het kan géén blijde boodschap zijn. Meer van het einde der tijden. Maarten Heijenk grijpt zijn kans om deze foto van de beroerde Burgermeester te maken. Het piepkleine cameraatje gemonteerd rechtsboven op zijn enorme bril doet zijn werk. De foto valt inmiddels onder de strenge censuurwetten uitgevaardigd in de Gemeente Dronten, en mag door ons niet langer 'her'publiceerd worden. De lezer zal echt zelf even op zoek moeten gaan: Burgemeester Gebben spreekt bij vrijzinnige geloofsgemeenschap over zijn geestelijk ijkpunt, zolang het nog kan (20 november 2022 nog wel).

Let wel, wij hebben het over het plaatselijke huis-aan-huis krantje, waarin deze Burgemeester spreekt tot ons, maar we kunnen niet langer hierop reageren. Alle teksten zijn eigendom geworden van Maarten Heijenk, 'de top-journalist' van de FlevoPolder. Maarten Heijenk moet echt na zijn "Sabbatical Year" gaan werken bij de Russische Staatszender van Vladimir Vladimirovitsj. 'De Drontenaar' én Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten mag hij beschouwen als zijn opstapje, ze gaven hem een kontje om op zijn paard te komen richting 'Moscow', en staken Maarten nog een "pain" in zijn "ass", om hem te bemoedigen en zijn reis te bespoedigen. Binnenkort is hij te zien op de Russische Staatstelevisie om te verhalen over de successen van het Russische Rode Leger tegen de NAVO, Maarten pakt de draad binnenkort zo gezegd weer op. De volgende keer is Jean Paul alleen in de zweethut, en staat hij op uit de modder en schudt zijn eigen af. Als hij naar buiten komt nog onder de modder - er is niks te zien hoor, het is als 'De Nieuwe Kleren van den Keizer', naakt, maar dan onder de modder - juicht het volk. Op wonderbaarlijke wijze heeft deze Jean Paul zich zelf uit de modder opgetrokken en zichzelf aangewezen als de Nieuwe Leider van de Gouw Dronten. Hij is van plan binnenkort Lelystad te gaan innemen en in te lijven bij zijn Dronten Gouw. Nooit hoeven de mensen meer te stemmen, dat heeft Jean Paul ook al allemaal aangepast (geregeld), er is er nog maar een die mag stemmen en dat is Jean Paui. Hij is Gouw Baas geworden.

De Ketting van de Gouw Baas

De Ketting van de Burgemeester van de Gemeente Dronten, nu de heer drs. Jean Paul Gebben die er mee rondloopt als een trotse pauw. Deze ketting is gesmeed van het fijnste en edelste staal, geen roest zal hier vat op krijgen, und "Hard wie Kruppstahl", 'hard' en onverbiddelijk als deze Burgemeester, dit is beslist geen (Cyril) Lixenberg's rommel staal van de 'schroot', van de schroothoop, van de schroothandelaar. We zien helemaal onderaan een medaille met het 'Wapen' van de Gemeente Dronten, een schild met daarop een soort van Olympische ringen en daar boven op een Kroon, het geheel gestut door twee lieftallige en met hun staart kwispelende Lipizzaner paardjes, een wat kinderlijke voorstelling. Daarboven het Logo van de Gemeente Dronten, Zeven Meerpalen, zes rond een in het midden, het heeft iets van het Rotáary Wiel, er is ook een vreemde relatie tussen de Gemeente Dronten en de Rotary Club, reeds eerder uitvoerig door ons beschreven. Deze Rotary Club gaat zomaar hier vlakbij in de 'Heilige Hoofd Groen Structuur' van Swifterbant oude afgeschreven perenbomen planten!? Die gaan echt geen bijdrage meer leveren aan het klimaatprobleem!? De Zeven Meerpalen zijn zonder dat men het hier in Dronten beseft, een verwijzing naar de toekomst, dat alles hier weer onder water komt te staan, het land hier is ontstolen aan de zee, en zal worden teruggegeven aan de natuur, zoals het zeewater nu de Zeeuwsche Hedwigepolder weer inneemt, en een voorbode is, een teken, dat de zeespiegel stijgt, en er ook reusachtige rivieroverstromingen komen, de watersnood zomer 2021 in Limburg, Duitsland en België zal er bij in het niet vallen, er zal geen houden meer aan zijn, vooral de dijken moeten we verhogen, de badkuip zal alleen maar dieper worden, en de ramp zal Apocalyptische proporties aannemen, nee, we mogen blij zijn met 'Rijkswaterstaat' en 'onze' Water Koning ('Koning Water'). Niet de dijken moeten verhoogd, een Ark zal gebouwd moeten worden! De Stiksof Crisis zal worden verzwolgen door het woeste water, oplossen, en verdwijnen. We zijn als de mensen in een pan koud water op het vuur, we blijven zitten en door de langzame verandering van temperatuur worden wij zonder dat we er erg in hebben langzaam gekookt en zullen we sterven. Het gevaar komt van vier kanten, van de stijgende zee, van de rivieren die óverstromen, van boven uit de hemel door immense regenval, in Genesis wordt al gesproken over dat de Heere God het veertig dagen en veertig nachten zal doen regenen (7:4 Want over nog zeven dagen zal Ik het doen regenen op de aarde veertig dagen en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb. 7:12 En een plasregen was op de aarde, veertig dagen en veertig nachten), en het gevaar komt van beneden, van onder ons, de aarde zal beven, waardoor de dijken en werken van Rijkswaterstaat het zullen begeven. Het verhaal gaat dat Gebben als laatste het zinkende schip verlaten heeft, hij heeft nog dagen zich vastgeklampt aan een van zijn Zeven Meerpalen, hij klauterde over de ruggen van anderen op zijn paal naar boven, at nog wat wier en wat krabbetjes van zijn paal, daarna is hij zijn krachten verloren, en na nog een stil gebed heeft hij zich als laatste overgegeven aan de golven, en is hij met zijn zware ketting en al naar de zeeboden afgezonken. Nee, als je met deze Burgemeestersketting van deze Burgemeester Jean Paul Gebben op je "donder" krijgt, dan vloeit er bloed. Reiger Dronten Gouw Geschiedschrijving
 

De penning hangende helemaal onderaan de ketting van de Burgemeester, waarop afgebeeld met hun staart kwispelende en blije Lipizzaner paardjes die een schild stutten met daarop een soort van drie Olympische ringen onder water, symboliserende de drie dorpen Biddinghuizen, Dronten, en Swifterbant, die reeds verzonken zijn, onder water verdwenen, een laatste Meerpaal, de andere zes zijn door de zee reeds verzwolgen, en ook deze laatste is al onder water, verdwijnt onder de golven, daarboven een bloem, een Lelie, en boven op het schild nog een kroon. Een wat kinderlijke afbeelding. Groningers zitten in de ellende en worden niet geholpen, kinderen in de toeslagenaffaire raakten hun ouders kwijt, de ouders hun kinderen, en anderen raakten diep, diep, in de schulden en de ellende, pensioenen zijn al jaren niet op fatsoenlijke wijze geïndexeerd, vele mensen zitten in de armoe, en hier treffen we een Gemeentelijk Drontens Apparaat dat baadt in weelde in een luxe 'Huis van de Gemeente Dronten' voorzien van de laatste snufjes, én zelfs afluisterapparatuur om de gesprekken met de eigen inwoners op te nemen, en zich bezig houdt met dit soort prullaria, smuk, en onzin. Het audiobestand van het gesprek dat wij, vijf afgevaardigden van de Groep tegen de Platanen langs De Lange Streek in Swifterbant woensdag 9 september 2020 om 14:30 uur met ambtenaren hadden op het 'Stadsehuis' (de Gemeentewerf aan De Reest 3 naast de vuilstort) en dat met onze toestemming is opgenomen op voorwaarde dat wij een kopie van dit bestand zouden krijgen, hebben wij tot op de dag van vandaag nog steeds niet gekregen.
 


Hier hebben we het beeld compleet, Koning Willem-Alexander met zijn Oranje Sjerp en behangen met sterren en een plakkaat met lintjes, een soort van QR-code. Koningin Máxima de Zorreguieta eveneens met sjerp, en sterren, en met een kroon, of wat het is, op haar hoofd, en Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten met zijn 'Amtskette' op zijn borst als een soort Grote Onderkoning, Jean Paul de Grote, niet 'Karel'. Het lijkt wel het Feest van Drie Koningen, het is ook de Nieuwjaarstoespraak 2022 van de Burgemeester, en Drie Koningen is 6 januari. Deze opname van deze Nieuwjaarstoespraak gebeurt natuurlijk niet toevallig zó in deze wat oubollige kamer, dit heeft de Burgemeester zo bedacht natuurlijk, zo geënsceneerd, links hangt de Koning, dan de Koningin en dan komt Jean Paul Gebben zelf. Zó wilde Jean Paul het graag hebben. En de mond vol van en met democratie. Gebben nodigt ons uit vooral aan de komende Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15, en 16 maart 2022 deel te nemen. Minder dan de helft van de bevolking van Dronten kwam nog opdagen om zijn stem uit te brengen. Wij moeten komen stemmen, maar we leven in een Koninkrijk met een Koning én een Koningin, en hier in de Gemeente Dronten daar een afgeleide van, de niet gekozen Burgemeester Jean Paul Gebben, de Baas van de Gouw. Een Koning die Koning wordt via afstamming, slechts één kan er Koning worden als hij of zij in net dat éne gezin geboren wordt. Ik, Reiger Kloosterman, had wat graag Koning geworden, en met mijn Speedboatmonster als een Max Verstappen daar tussen tussen mijn Griekse eilanden door gescheurd. Maar het feest ging niet door, de ooievaar leverde mij af op niet het Koninklijke adres. Nu is Willem-Alexander het geworden.

Nee, het lijkt hier in Nederland wel de Efteling met tovenaarsleerlingen, goede en kwade feeën, heksen, vleermuizen, en Harry Potters, de Burgemeester van Dronten heeft eigenlijk wel iets van deze laatste.

We hebben de mond vol over discriminatie, over ons verleden als eigenaren van slaven en handelaren in slaven en hoeveel geld we er wel niet aan en mee verdiend hebben, en nu gaat Rutte met zijn kabinet namens Nederland excuses maken voor het Slavernijverleden, over de Tweede Wereldoorlog en de fantastische prestaties die wij toen geleverd hebben, en zo meer, nee ons verleden hebben we hélémaal en keurig verwerkt. Maar haal het niet in je hoofd een verwijzing te maken naar deze Tweede Wereldoorlog, dat is een groot 'taboe'. In de rechtszaal stond ik, Reiger Kloosterman, tegenover een 'Zuidas-advocate', zij had het over de "Gestappo", zo sprak zij dit ook uit. Ik dacht ogenblikkelijk: "Dit is VWO zonder geschiedenis". (Gestapo afkorting van Geheime Staatspolizei)

Eerder maakte de regering al excuses voor het optreden van de Nederlandse regering tijdens de Jodenvervolging en voor het extreme geweld dat Nederland gebruikte tijdens de 'Politionele acties' in Nederlands-Indië. Putin gebruikt nu woorden van gelijke strekking in de oorlog met Oekraïne, hij heeft het over een "Speciale Militaire Operatie".

Maar een grotere discriminatie dan door ons Koningshuis bestaat niet. Slechts één kan Koning of Koningin worden in dit Neder-land, en de andere ca. 18.000.000 van ons niet, oftewel wij met zijn allen niet, en alleen dat ene Koningskind wel. Maar ik vergis mij déérlijk, het is nog véél erger, 8.000.000.000 kunnen geen Koning of Koningin worden hier, alleen deze éne. Tot overmaat van ramp hebben we nu zelfs een Koning, én een Koningin, hoe bestaat het! Waarom moest speciaal déze mevrouw uit Argentinië hier Koningin worden? Prins Claus werd toch ook geen Koning toen Beatrix Koningin werd. En Bernhard ook niet. Wat zijn dit voor fratsen? Twee kerels (mannen) niet en deze Máxima wel, dat alleen al is discriminatie.

Deze Máxima is de dochter van Jorge Zorrequieta (18 januari 1928 Buenos Aires - 8 augustus 2017 'ebenda'). Deze Jorge Zorreguieta nu schoonvader van Koning Willem-Alexander, vader van Koningin Máxima, en opa van Kroonprinses Amalia, maakte deel uit van, was lid geweest van de moorddadige Argentijnse junta. In Argentinië werden door de militairen levende mensen, tegenstanders van dit junta-regime, boven zee uit vliegtuigen gegooid om ze te laten verdwijnen. Sommige van de lijken spoelden echter toch aan op een strand. In de film 'De Dwaze Zoon' van Matte Mourik, zoon van de Nederlandse diplomaat dichter en publicist Maarten Mourik (Streefkerk 18 februari 1923 - Callantsoog 30 september 2002) die begin 2001 een aanklacht indiende tegen Jorge Zorreguieta de vader van Máxima "wegens misdaden tegen de menselijkheid", zien we dozen op een stelling waarin menselijke botten zitten met "vlinderbreuken", botten van mensen die van grote hoogte op het zeeoppervlak sloegen, waarbij hun botten werden gebroken door de klap. "Die klap veroorzaakt een explosie in het hele lichaam".

Film De Dwaze Zoon: https://vimeo.com/83221669

 

Paul Witteman (en Maartje van Weegen) interview met kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, Staatsomroep NOS uitgezonden vrijdag 18 januari 2002 21:20 uur

(Op 35:02 van 1:01:46 uur)

Máxima Zorreguieta vertelt ons, dat haar vader geen reden heeft om tegen haar "te leugen".

Máxima: "Ik had soort van een hele onrealistische leven, denk ik".
Witteman: "Niet realistisch bestaan, anders dan gewone kinderen?"
Máxima: "Als een kind denk ik eh een kind wil altijd beter denken aan spelen   vriendinnetjes en eh dat die waren m’n prioriteiten en eh ook gemerkt dat mijn    moeder ziek was omdat zij zo zenuwachtig was en eh dus ja .."
Witteman: "U moeder werd er ziek van, van de spanning?"
Máxima: "Ja, een paar keren wel, maar zij heeft gezegd alles gaat goed en eh een beetje ook denk ik functie van ouders om een beetje te zeggen nee het is goed het is goed dus daarom zeg ik onrealistisch want zij wilden niet dat ik ook in eenzelfde soort van onzeker situatie ook …"
Witteman: "Dus u werd beschermd?"
Máxima: "Ja".
Witteman: "En toch heeft u gezegd dat u op een gegeven moment dat regime bent gaan verwerpen dus dan moet u er iets van geweten hebben, wanneer was dat?"
Máxima: "Eh, (in 19)83 toen Alfonsin kwam, daar kwam alle verhalen en eh dingen naar buiten toe.
W: Alfonsin (Raúl Ricardo Alfonsín 12 maart 1927 - 31 maart 2009) was de eerste gekozen democratische president na dat regime"
.
Máxima: "En eh, daar is het begonnen en dan heb ik ook een beetje eerder heb ik mensen ontmoet die de vaders eh die ouders en verdwijnt en, maar ja is het waar, is het niet waar, een beetje van ja hoe was het eigenlijk?"
Witteman: "U kon het niet geloven?"
Máxima: "In het begin niet, eerlijk gezegd niet, en eh nee ja en soort van wauw, wat is het eigenlijk gebeurd, en eh later toen alles ja officieel wordt bekend gemaakt, dit is ongelofelijk, dit is zo erg, en zo naar, en hoe kon dat, en eh ja …."
Witteman: "Bent u toen naar uw vader gegaan en heeft u hem gezegd: Jij was eh in die regering, hoe kon dat, hoe is dat mogelijk?"
Máxima: "Ja, dat heb ik wel gezegd en eh ook een beetje van Papa vertel me even wat is er gebeurd, want ik begrijp het helemaal niet van en eh, hoe hoe kon dat en hoe heb je dat meegemaakt en hij zei ik ik had geen idee wat het over ging, en daarom zeg ik, ik geloof toen hij dat zei, want hij heeft geen ander reden om naar mij eh te leugen .. en eh .."
Witteman: "Nou tenzij hij zich mooier wil voorstellen dan ie is?"
Máxima: "Neeee, ik denk het niet, hij is een heel menselijke man, nee .."

Transcriptie Reiger Transcript Services  (Op 00:35:02 van 1:01:46 uur)

https://www.youtube.com/watch?v=nWjTHXfNaKw


"Ik ik had geen idee wat het over ging"
Jorge Zorreguieta was onderminister én minister van Landbouw in het regime van dictator generaal Jorge Videla, Jorge Zorreguieta zat met zijn reet vet in dit junta-regime. Tegen zijn dochter zegt Zorreguieta: "Ik ik had geen idee wat het over ging", en Máxima 'geleuft' haar papa.


"Jorge Zorrreguieta was de regime"
2 Februari 2022 was te gast bij 'M' (Margriet van der Linden) Alejandra Slutzky, die haar vader Samuel Slutzky verloor door de Argentijnse junta, en zei deze Alenjadra over de vader van koningin Máxima: "Mijnheer Jorge Zorreguieta was niet in dienst van een verkeerde regime. Hij was de regime".
Reiger Kloosterman Geschiedschrijving in de Dronten Gouw 4 februari 2022


De Stilte, Een Argentijnse familiegeschiedenis, van Alejandra Slutzki, Uitgeverij Arena. Dit verhaal (boek) begint met de vlucht van Dina Elina Berovitsj, de grootmoeder (oma) van de vader van Alejandra Slutzky, met haar kinderen uit Wit-Rusland, weg van hun woonplaats Slutsk. Belarus (Wit-Rusland) waar tegenwoordig Aleksandr Grig
orjevitsj Loekasjenko een wraakzuchtig alleenheerser is, natúúrlijk is hij 'democratisch' gekozen. Grigrorjevitsj is de handlanger van Vladimirovitsj.
 


 


De vader van Alejandra SlutzkySamuel Leonardo Slutzky (29 januari 1936 - ? ) de vader van Alejandra Slutzky

 

Máxima Zorreguieta
We mogen een kind niet aanrekenen wat de ouders op hun geweten hebben, luidt het adagium. Maar deze Máxima Zorreguieta groeide wel op in weelde, dankzij het 'werk' van haar vader, zij kon naar de duurste scholen en universiteiten, het ontbrak haar aan niets. Voor haar was het een peulenschilletje om de Nederlandse Kroonprins Willem te ontmoeten. Ze sloeg hem aan de haak, en wist op te klimmen tot Koningin. Hier hebben we een schitterend voorbeeld van 'kansenongelijkheid'. Een arme 'sloeberin' schopt het echt niet tot Koningin hier, maar wel deze mevrouw, wier vader zich verrijkt heeft over de ruggen en lijken van anderen, hij was minister van Landbouw, hét Ministerie in Argentinië, met landbouw werd goud geld verdiend in Argentinië door een bepaalde elite. Willem-Alexander wist niet veel van Argentinië vertelt ie, maar hij wist wel dat ze er landbouw hadden! Als we in bovenstaand interview luisteren naar wat de Kroonprins te vertellen heeft, en de chronologische volgorde aanhouden, eerst "vroeger", en dan "school", heeft hij dat van de landbouw waarschijnlijk uit de verhalen van zijn opa gehoord, Bernhard was gek van en met Zuid-Amerika. Jorge Zorreguieta heeft niet zelf mensen uit vliegtuigen gegooid, daar maakte hij zijn handen natuurlijk niet vuil aan, je moet natuurlijk wel je handen schoon houden. En Máxima gelooft haar vader, want hij heeft geen reden om tegen haar te liegen, zegt ze.

Burgemeester Jean Paul Gebben was van 2014 tot 2016 Voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Hij was maar kort voorzitter van deze club. 18 April 2016 trad Gebben af als Burgemeester van Renkum. Deze Bond van Oranjeverenigingen is de overkoepelende organisatie van Oranjeverenigingen in Nederland. De KBOV is "spreekbuis" namens de verenigingen, organiseert voordelen voor de leden en bovenal probeert zij de band tussen de Nederlandse bevolking en het Koningshuis te bevorderen.
 

Koningin Máxima Zorreguieta hier gezeten in de Gouden Koets boven het rechterpaneel van Hulde der Koloniën genaamd de 'De Gebalde Vuist'. Dit paneel heet 'De Gebalde Vuist'! De 'blanke' mensen in de schildering en 'tulband met grijze baard' zijn veel groter afgebeeld dan, en superieur aan de slaven. De slaven zijn 'kleine' mensjes, inferieur in tegenstelling tot de superioriteit van de heersers. De slavendrijver wil uithalen naar de slaaf, die nota bene met een geschenk komt aansjouwen. De 'Maagd' in het paneel 'De Gebalde Vuist' fluistert de slavendrijver toe: "Wacht nog even, nu nog niet, straks als een ieder weg is, uit het zicht, dan kun je je gang gaan".
 


'De gebalde vuist',
 rechterpaneel 'Hulde der Koloniën'

 

'Ons' 'Gemeenschappelijk' Slavernijverleden
En mochten we er niet meer mee gaan rijden, dan natuurlijk niet met het ding een Slavernijmuseum in, om daar ons Slavernij-verleden nog een beetje te gaan verheerlijken. 'Ons'? De een als slavenhandelaar, slavenbezitter, of slavendrijver, en de ander als slaaf? Is dat 'ons'? En niks geen "Gerestaureerde Gouden Koets kan ons helpen anders naar het verleden te kijken" (NOS Nieuws Woensdag 16 juni 2021). En niks geen geouwehoer over "De Gouden Koets is een heel belangrijk symbool voor ons gemeenschappelijke verleden". De een was slavendrijver en de ander slaaf, en dat noemen we "gemeenschappelijk"?
 


'De Gebalde Vuist', Hulde der Koloniën, rechterpaneel,
linkerzijde van de Gouden Koets

Weg ermee, wij denken op de brandstapel met deze kar en deze panelen. De slavendrijver dreigt de slaaf te gaan slaan om wat voor reden dan ook, waarschijnlijk om zijn macht uit te stralen en hem zijn wil op te leggen. Je komt hulde brengen, je komt met een geschenk aanslepen, en dan krijg je een dreigende agressieve vuist voorgehouden. De goede 'Maagd', legt haar hand op de bovenarm van de slavendrijver, en beschermt zo de arme slaaf tegen de uithaal? Het moge duidelijk zijn, wat er gebeurt buiten het zicht van deze schildering in de door ons overheerste gewesten, als de maagd er even niet bij is. De Gouden Koets met al zijn overdadige en protserige goud en drie geschilderde slavernijpanelen is symbool geworden voor de weelde en rijkdom die Nederland vergaard heeft met de handel in slaven, en de uitbuiting en de onderdrukking in de koloniën. Ook als deze panelen vervangen zouden worden, zal deze 'Gouden Koets' voor altijd verbonden blijven met de 'Hulde der Koloniën', en de ellende van de slavernij en ons verleden. Dus ook niet in een museum om het zogenaamd uit te leggen.
 


'De Gebalde Vuist', Hulde der Koloniën, rechterpaneel,
linkerzijde van de Gouden Koets

"Wacht nog even"
Niet eerder is de focus gelegd op dit detail van de schildering, deze uitsnede van 'Hulde der Koloniën'. De vuistslag waarmee de slaaf gedreigd wordt. "Wacht nog even", is de eigenlijke betekenis van de linkerhand van de Maagd op de bovenarm van de slavendrijver, "Nu nog niet, straks als een ieder weg is, uit het zicht, dan kun je je gang gaan". Het zijn smerige praktijken die het daglicht niet kunnen velen. Wiens 'handlanger' is de man met de dreigende agressieve gebalde vuist richting de slaaf? Zijn de arm en de hand die een gebalde vuist is geworden, niet de verlengde arm ("de lange arm") en hand van de Maagd, haar hand die hierdoor langer wordt en verder reikt? Wie maakt het mogelijk, dat deze slavendrijver met zijn vuist kan dreigen naar de slaaf? Op deze manier kan de 'Maagd' háár handen 'in onschuld wassen' en kleeft er geen fysiek bloed van de 'slachtoffers' aan háár handen. Knap geschilderd en verhuld door de schilder van de panelen: Nicolaas van der Waay (1855-1936). Inzicht bij ons, Reiger, ontstaan na het zien van de documentaire 'Een porseleinen huwelijk' uitgezonden door de KRO/NCRV.


Waarom schilderde Nicolaas van der Waay
juist dit paneel 'De Gebalde Vuist' voor de Gouden Koets? Vond ie het fijn om het te schilderen? Of werd ie van of door 'hogerhand' gedwongen dit tafereel zo te schilderen? Welke idioot schildert, schilderde, dit paneel voor de Gouden Koets?Jean Paul Gebben

Wij begrijpen, dat Burgemeester Jean Paul Gebben er belang bij heeft de band tussen de Nederlandse bevolking en het Koningshuis te bevorderen en te versterken. Waarschijnlijk wil hij ons ook graag verplichten het volkslied iedere dag te gaan zingen, 's ochtends en 's avonds, om zo de 'saamhorigheid' te versterken. Beste Jean Paul, wij hebben niets met je Koningshuis! Liever gaan we naar de Efteling.
 


Jean Paul Gebben

spreekt zijn volk van de Gemeente Dronten
begin 2022 toe: "Democratie gaat boven het roepen via social media", "je laten horen mag altijd", en "roeptoeteren helpt ons niet verder". Inderdaad Jean Paul wij roeren graag onze staart op "Social Media". Democratie begint namelijk bij het laten horen van je mening, van je 'stem', van vertellen waar je voor staat. Wij zijn niet zo blij met jouw krantjes en jouw Omroep Flevoland, daar komen wij niet aan het woord. Dat is dan ook de reden, dat wij ons eigen platform hebben, en niet bang hoeven te zijn door jou en die met jou zijn te worden overstemd. Zeker mogen wij ons altijd laten horen, dat hebben we uit jouw mond niet nodig om te horen, of wil je ons de mond gaan snoeren. Sterker als jij dit nodig hebt zo te zeggen, kan het wel eens zo zijn dat jij eigenlijk het tegenoverstelde bedoelt, je doet er dan ook direct een 'maar' bij. Het moet allemaal volgens jouw idee, volgens jouw 'regelen', volgens jouw 'huishouding', op het 'Huis van de Gemeente Dronten'. En "roeptoeteren helpt ons niet verder", zeg je. Man, je ziet zelf niet, dat jij de grootste roeptoeteraar van Dronten, misschien wel de hele Flevopolder bent. Jij 'bazuint' de hele dag rond. En daar ben je dan Burgemeester van Dronten, een Gemeente Dronten, waar meer dan de helft van de inwoners niet meer zijn stem uit komt brengen, en schijt heeft aan je democratie en je Koninkrijk.

Jij paradeert hier met je 'Amtskette', jij wil respect afdwingen, jij wil op deze wijze je gezag afdwingen, maar jij hebt geen respect voor je inwoners, althans niet voor die 50,48% opgeschreven door jouw Maarten Heijenk. Wij schrijven jou netjes een brief, leggen jou héél véél uit, en komen ook met oplossingen. Maar jij en je Gemeentelijk Apparaat weten niet met onze schrijvens om te gaan, het past jullie niet, en wat wij schrijven wordt door jouw mensen meteen weggezet als "cynisch", en let wel wij krijgen brieven "namens". Je bent arrogant, je voelt je verheven boven ons allen, jou treft geen blaam, jij verstaat het te communiceren en te 'mediaten'. Vind je van jezelf. Jij bent toch die "Gecertificeerde Mediator".

Misschien wil mijnheer de Burgemeester ons wel deporteren naar buiten het Schengen-gebied, overboord de zee in of de Poolse grens over naar Belarus (Wit-Rusland).


Mark Rutte
loopt nog niet met zo een ketting op zijn borst in de rondte. President Obama hebben wij ook niet gezien met dit soort versierselen behangen, of een dergelijke penning op zijn voorhoofd.   

Maarten Heijenk mag een foto maken voor ons allemaal van een ons donker en kwaad aankijkende Burgemeerster Jean Paul Gebben, maar vervolgens mag deze foto niet gedeeld worden, om op te reageren, terwijl de foto toch al "gepubliceerd" is.

Zielig
Vind jij jezelf nou niet een beetje zielig, Maarten Heijenk, samen met je Burgemeester? Ga lekker samen jullie zweethut in!
 

28 November 2019, middernacht 00:00 uur, kopte Maarten Heijenk ook al in zijn De Drontenaar: Burgemeester heel nijdig over vernielzuchtige jeugd Swifterbant: "Dit zijn echt etterbakken".

Burgemeester Jean Paul Gebben, een heet gebakerd mannetje, in het artikeltje van Maarten: "Ik ben echt heel nijdig. Ik ben er wel klaar mee!". Pisnijdig is mijnheer de Burgemeester. Zo nijdig als een spin. Spinnijdig is ie.
 

 

 


 

Burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten nijdig als een spin.
Hij is er wel klaar mee!
Sc10637 vs06 Copyright Black Spider Reiger Kloosterman

Nou deze kan je beter maar niet tegenkomen, als je deze tegenkomt, zijn beet is zó giftig,
 je legt meteen het loodje, je hoeft niet meer naar Sint Jansdal

Prachtige naam eigenlijk: "Sint Jansdal"

 

 
 

 


 

"Wee uw gebeente als u uw mond opendoet"

in de Gemeente Dronten

Jean Paul Gebben en Maarten Heijenk staan voor u klaar en

regelen uw afscheid


 

 

 

Screenshot 5 (midden onder)

 

Het vijfde Screenshot dat Maarten Heijenk van onze site - www.deregentegenhouden.nl - van onze scroll (internetpagina) 'Dronten - Nog meer verdriet' gemaakt heeft, betreft een foto van het ter ziele gegane Rikken < > Wonen in Dronten. Keurig vermelden wij bij de foto "Foto DeDrontenaar". De tekst op dit Screenshot 5, dat Maarten Verheijen gemaakt heeft van onze scroll, is geheel van ons, en is geen tekst van Maarten Heijenk.


Het ter ziele gegane en leegstaande Rikken Wonen aan De Noord 48 te Dronten, wachtend op de slopers. Tegenover ligt It's Kringloop, Oliehandel en brandstofleverancier Bol Van Staveren, Technische Groothandel Post, de Praxis, Jysk Wonen en Slapen, en Leen Bakker Woonwinkel. Ook deze zaken zullen hun heil elders moeten gaan zoeken. De Noord tussen de St. Ludgerustoren (Centrum) en het NS Station Dronten Centrum moet een Grande Allee worden, Dronten moet mee in de vaart der volkeren, Burgemeester Jean Paul Gebben denkt groots, hij droomt al van stadsmuren. 'De Noord' wordt straks, nadat wij afscheid hebben genomen van deze Burgemeester, de 'Burgemeester Jean Paul van Gebbenallee'. Foto 5876 vs08b gemaakt door onze eigen Reiger Foto Services.

De tekst op dit Screenshot 5 dat Maarten Heijenk heeft gemaakt van onze scroll, boekrol of internetpagina 'Dronten - Nog meer Verdriet' is geheel van de hand van Reiger Kloosterman.

De tweede foto op dit Screenshot 5 is onze eigen foto!. Dus ik. Reiger, krijg een "Aansprakelijkheidstelling wegens auteursrechtenschending foto's en teksten" van Maarten Heijenk met daarin mijn eigen foto!


 


Foto 5592 knvs04 'Squared Sun A' van de 'Drontense' beeldend kunstenaar Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015). Erfgoed Flevoland: "Cyril Lixenberg maakte bij elk monumentaal kunstobject een tegenhanger". Dit is het tegenbeeld van 'Squared Sun B'. Het beeld staat scheef. Het gebouw erachter staat loodrecht. Het beeld contrasteert mooi met de rode baksteen. Het beeld heeft geen fijne plek hier toebedeeld gekregen. In Dronten hebben ze verstand van kunst en roest. Foto 25 juli 2021 16:23:31 uur (93,1kB 832x539) Reiger Copyright

 

 

 

 

Screenshot 6 (rechts onder)
 


Op straat nabij mijn woning kom ik een dorpsgenoot tegen. Deze mens woont een heel eind verder in ons dorp Swifterbant. Maar hij heeft een hond, en maakt grote wandelingen, en zijn route brengt hem ook langs ons. Hij heeft een Friese Stabij. Als hij mij ziet spreekt hij mij aan. Hij weet, dat wij klachten hebben over de gemeentelijke platanen voor, neven, en achter onze woningen. Zelf zit ie ook bijna onder de gemeentelijke platanen. Dorp Swifterbant staat er vol mee. Het is zo een 'fijne' boom voor de biodiversiteit, dus niet. Er leeft enkel een verdwaalde kraaiensoort in deze bomen, enorme schreeuwers.

Hij vertelt over een oudere man weer aan de andere kant van dorp Swifterbant, die heeft last van een gemeentelijke boom, en vindt de Gemeente Dronten tegen hem. "Zwanebloem 10", krijg ik door. Ik zeg de man met de Friese Stabij, dat ik er straks wel even heen fiets.

Later die middag bel ik aan. Een meneer en een mevrouw. Ze vertellen over de boom. Het is een kastanjebladige eik, een Quercus castaneifolia 'Green Spire'. De takken van deze boom geselen met harde wind en storm het dak van deze mensen. Hun dak is gedekt met kunstriet. De mevrouw raapt een bosje kunstriet bij elkaar, afkomstig van hun dak, tussenuit de planten in haar tuin, en laat mij dit zien. De dakbedekking wordt steeds dunner, binnen ontstaan al vochtige plekken tegen het schuine dak. Ik leg deze mensen uit, over kroonprojectie en wortelprojectie, en vertel hen dat hun hele perceel al waarschijnlijk vol zit met wortels van deze Quercus, en ook onder hun woning. Mijnheer is dan misschien wel oud, maar van het type Rico Verhoeven, en niet achterlijk.

U moet gewoon even met de Gemeente bellen zeg ik hem nog, met mijnheer Nico Keuper, de Klachten- coördinator van de Gemeente Dronten, die coördineert 'fijn' uw klachten. De meneer van Zwanebloem 10 belt met de Gemeente Dronten. Ambtenaren komen kijken. De boom gaat niet om krijgen de mensen van Zwanebloem 10 te horen. Zwanebloemer 10 wil nu de burgemeester spreken.
 

Jean Paul Gebben is de man van het gesprek
Hij is 'Gecertificeerd Mediator'!, hij is de grote onafhankelijk bemiddelaar tussen de Gemeente Dronten en mensen die problemen hebben met 'zijn' Gemeente Dronten. Niets liever doet Jean Paul dan tot mensen spreken, én in zijn Thomas Evangelie lezen. Hij is een echte burgervader, net als vroeger, er werd niet mét de kinderen gesproken, er wordt tót de kinderen gesproken. Hij gooit zijn ketting om zijn nek en gaat op pad. In zijn dienstauto leest hij nog even het dossier van Zwanebloem 10. Ook de burgemeester, Jean Paul Gebben, is resoluut, deze boom, zo een prachtig oude eik, mag niet om.
 

"We, we, we, eh, eh, eh, è, è, è, è, ......."
Maar aangekomen bij de voordeur van deze mensen begint de burgemeester toch zo maar ineens te bibberen. Hij bibbert zo hard, dat zelfs zijn ketting begint te rammelen, hij hoeft niet meer aan te bellen, maar dat was hem toch niet gelukt, hij kreeg zijn vinger niet meer op het knopje zo heftig was ie aan het trillen. Rico doet open, eh, ik bedoel natuurlijk de meneer die daar woont. Rico hoorde 'het rammelen' bij zijn voordeur, hij hoorde 'het klapperen'. De burgemeester klappertandt: "We, we, we, eh, eh, eh, è, è, è, è, .......". Zwanebloemer 10 ziet dat het niet goed gaat met de burgemeester. "Rustig aan man", zegt ie, "moet je een beetje water?". De chauffeur laadt de burgemeester, zo goed en zo kwaad als het gaat maar weer in de dienstauto. Is dit nu onze Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten, de man die wij kennen van de stoere taal in zijn krantjes, van "Etterbakken", van "Criminele grenzen", van "Ondermijning", van "Samenscholings-verboden", van "De verkeerde schoenen", van het "Chagrijnig kijken", en meer? Als wij nu 's avonds gaan wandelen, blootsvoets, loop ik 20 meter voor op mijn vrouw, en lachen wij maar als Chinezen, bang dat we in de boeien worden geslagen. Wij moeten echt meer spinazie gaan eten en worden zoals onze Zwanebloemer 'Rico'.
 

Niet veel later hebben wij afscheid moeten nemen van deze prachtige Quercus neven Zwanebloem 10.


Foto 5368 vs03 Aan het Havikskruid in Swifterbant naast de Zwanebloem 10. Op de 'boerderij' lezen wij 1998, uit de vorige eeuw! Hier stond die prachtige gezonde eikenboom, omgehakt door de Gemeente Dronten. Kastanjebladige eik, Quercus castaneifolia 'Green Spire' stond er op het bordje naast de boom, wat men ook maar meteen heeft weggehaald. Wij meten de diameter zaagsnede bovenkant van de stobbe ca. 60 [cm]. Deze eik deed het hier uitstekend in de 'natterigheid', een snelgroeiende krachtige, kostbare, en voedselrijke boom voor bijen, voor vlinders, voor vogels, en voor kleine zoogdieren, denk aan eekhoorns. Toen de boom hier werd geplant was deze misschien al wel 15 jaren of meer oud. De stobbe zal snel verdwijnen in de struikjes als het weer lente wordt. Geen haan die er meer of nog naar kraait. Voor de rode auto, náást deze woning, waar deze mensen hun terras buiten hebben, had de Gemeente Dronten de Ondergrondse Restafval Container laten ingraven, een vuilstort juist naast je woning, juist naast je terras. Iedereen weet hoe zo een ding kan stinken in onze 'hete' zomers, en dan zit jij lekker op je terrasje en voortdurend komen mensen langsgereden op hun restafval hier naast jouw deur te komen 'storten'. Foto 26 december 2020 Tweede Kerstdag 16:30:08 uur Reiger Copyright (158kB 577x384)
 

Als hier Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten gewoond had, zou géén ambtenaar op het 'Huis van de Gemeente Dronten' het is zijn hoofd gehaald hebben, om hier zo een vieze, stinkende en meurende Ondergrondse Container voor Restafval te plaatsen zo dicht naast de woning van de Burgemeester, zo dichtbij het terras waar de Burgemeester gezeten na een zware dag op zijn Stadse Huis een paar borreltjes naar binnen zou werken vóór zijn avondmaal.
 


Foto 5370 vs04 Naast de ingang van het Havikskruid naast de Zwanebloem 10, een door de Gemeente Dronten 'omgehakte' Kastanjebladige eik, Quercus castaneifolia 'Green Spire'. Wij meten de diameter zaagsnede bovenkant van de stobbe ca. 60 [cm]. Foto 26 december 2020 Tweede Kerstdag 16:31:07 uur Reiger Copyright (219kB 640x427)


Maar de Zwanebloemers 10 vertellen mij nog meer.


De Stinkende Ondergrondse container naast
de Zwanebloem 10 in Swifterbant
die daar geplaatst was, is al weer weg. De container stond in het Havikskruid, maar vlak tegen het perceel Zwanenbloem 10, vlak naast de woning Zwanebloem10! De heer en mevrouw vertelden mij, dat zij met vakantie waren, en toen zij terugkwamen stond in ene deze smerige stinkende lawaaimakende ondergrondse container naast hun woning. De Gemeente Dronten had die er tijdens hun vakantie snel even ingeramd. Nou, zo is het natuurlijk niet gegaan. Op het 'Huis van de Gemeente Dronten' hebben natuurlijk ellenlange vergaderingen plaatsgevonden. Vervolgens hebben er besprekingen in de 'buurten' plaatsgevonden met de 'buurt'-bewoners, en toen iedereen het er mee eens was, toen er consensus was bereikt, zijn de containers ondergronds gegaan. Naast de woning van de Zwanebloemers 10 was al een opstelplaats voor de groene containers (restafval), de bruine containers (GFT), en de blauwe containers (papier), dus dachten ze bij de Gemeente Dronten, dan douwen we de Ondergrondse container ook maar naast de Zwanebloem 10 de grond in, en alle 'buurters' - 2 knikten van 'ja'.

 

Een Rico Verhoeven
Een toch wel kostbare operatie, het plaatsen van zo een ondergrondse container: graafmachine, kraan, mensen, transport van de metershoge betonnen put, leidingen die in de grond liggen waar de put moet komen en die misschien moeten worden verlegd of omgelegd, stratenmakerij, etc. Maar toen kwam Zwanebloemer 10 thuis: "Weg met dat ding". De man is een oude vechtsporter, hij is een soort van Rico Verhoeven, en gedwee kwam de Gemeente Dronten weer met het hele circus langs: graafmachine, kraan, mensen, transport van de metershoge betonnen put, leidingen die in de grond liggen misschien weer terugleggen, het gapende gat waar de enorme betonnen put in stak dempen, stratenmakerij, etc. De consensus-put werd opgegraven en het gat gedicht. Niets herinnert nog of meer aan deze vergissing, aan deze verspilling van geld door onze gemeentelijke Drontense overheid.
 

'Rico' begint met zijn ogen te rollen
De ambtenaren bellen nog éénmaal aan bij Zwanebloem 10. Of meneer het goed vindt, dat de afvalstortput nu op de kruising komt te staan Havikskruid-Zwanebloem, maar dan aan de overkant, zeg maar schuin voor zijn Zwanebloem 10 en schuin voor de buren Zwanebloem 8. 'Rico' gaat met zijn ogen rollen, normaal zou hij met een 'staredown' beginnen, maar nu staat hij op ontploffen, hij spant zijn biceps, waarop de mouwen van zijn overhemd uiteen scheuren, de grond onder zijn voeten begint ernstig te beven. De ambtenaren van de Gemeente Dronten kruipen over zijn garagepad weg van hem, en vluchten achter de enorme betonnen put die ze net bovengronds hebben getrokken. De put is verplaatst naar een volgende consensus-locatie. Het geld klotst in het 'Huis van de Gemeente Dronten' toch tegen de plinten. En als het op is, "verhogen we gewoon de belastingen".De 'gewraakte' foto van Maarten Heijenk

Onder deze foto hadden wij het volgende geschreven, de tekst is dus van ons, en wij verwijzen naar de kop van Maarten in zijn DeDrontenaar.nl, of mag dit ook al niet meer(?), straks is de hele wereld nog van Maarten Heijenk alleen, en zijn Jean Paul van Dronten tot Gebben natuurlijk:

'Gewraakte' afvalcontainer aan de het Havikskruid wordt nog deze maand verwijderd', kopte Maarten Heijenk, verslaggever, journalist, en eind- en hoofdredacteur van DeDrontenaar.nl donderdag 21 februari 2019 in zijn plaatselijk krantje. Nu de juiste foto op de juiste plaats, scherpe onderzoeksjournalistiek, een pluim voor Maarten! Het Ondergronds Afval Inzamel Depot (OID) naast Zwanebloem 10, een boerderij uit de vorige eeuw (1998). Het ding staat bijna in de woonkamer bij deze mensen. Al die herrie en stank vlak naast je woning! Als de kraanauto zich 's ochtends opstelt naast je woning, zie je de bak met afval ineens voor je slaapkamerraam door de lucht heen gaan. Hoe haalt een Gemeente(v) Dronten het in haar hoofd hier deze afvalstortplaats te creëren. De Gemeente Dronten is een democratie, aan de top staan de Burgemeester en Wethouders, en dan is er een Gemeenteraad, en dan wij met zijn allen die dit hele zooitje hebben gekozen, nou ja 49,52% dan maart 2022. Zwanebloemer 10 heeft zijn zaak voor de Raad van State moeten uitvechten. Maarten schrijft dat de Zwanebloemer 10 "zijn zin heeft gekregen". De man heeft niet zijn zin gekregen, het Bestuur van de Gemeente Dronten heeft in dit geval zijn zin niet gekregen! Maarten Heijenk, je moet het wel goed opschrijven. Het is een schande dat deze arme stakker zijn zaak tot de Raad van State heeft moeten brengen en heeft moeten uitvechten, maar vechten is 'Rico' zijn lust en zijn leven, dat hebben we al gezien. De man beschikte waarschijnlijk wel over voldoende middelen om dure advocaten in te zetten, tegen het juridisch geweld van de Gemeente Dronten, let wel juridisch geweld van ons allemaal dus hè!. De ondergrondse container had tegenover nr. 10 en 8 gekund, maar daar is ie niet gekomen na een hele nieuwe 'inspraakprocedure'! Nu zitten de Zwanebloemers aan het begin van de straat met het ding opgescheept. Het ding is daar niet meer weg gegaan. Waarschijnlijk zijn dit minder bedeelde mensen, die ook minder in de pap te brokkelen hebben. Je democratische rechten moet je natuurlijk ook gewoon kopen, voor niets gaat alleen de zon op. Dus als wij niet meer in de schaduw van de platanen willen zitten, kan je dat gewoon kopen bij de Gemeente Dronten. Bij Wethouder Ton van Amerongen bijvoorbeeld, die betaalt er dan weer "uit eigen zak" de verplaatsing van het kunstwerk 'De Polderpioniers' mee. Op de foto van Maarten Heijenk zien we de Quercus castaneifolia 'Green Spire' Kastanjebladige eik, die de Gemeente Dronten december 2020 voor de Zwanebloemer 10 zal omzagen. Wij meten de diameter van onderkant stam na de velling en komen uit op 60 [cm].


Maarten Heijenk van 'De Drontenaar'
komt langs en maakt een foto van je stede. 'De Drontenaar' de  GRATIS huis-aan-huis Familiekrant van BrugMedia uit Kampen "Voor en door Drontenaren!".


Weet je Maarten Heijenk,
je kunt beter geen foto meer maken van onze 'steden' of 'steeën'. Beter blijf je uit onze buurt!
 

 

 Kleine lettertjes
Op pagina twee van 'De Drontenaar' vinden wij kleine lettertjes:
"Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever- ter publicatie worden overgenomen, in welke vorm dan ook".


Burgemeester DeLef
Maarten Heijenk, verslaggever en hoofd- en eindredacteur van De Drontenaar mag namens ons allen komen luisteren op het Gemeentehuis van Dronten naar wat Burgemeester drs. Jean Paul Gebben ons, zijn onderdanen, 'zijn minderen', niet allemaal te zeggen heeft: "Heb niet de lef in je donder!". Heb niet de lef in je (lijf). Alléén deze Burgemeester heeft lef in zijn donder natuurlijk: Burgemeester DeLef.
En Maarten Heijenk mag een foto maken van de zéér boos en kwaad kijkende burgemeester recht in zijn camera als hij deze uitspraak doet tegen ons allen, zijn volk, wij zijn 'minderen', in 'zijn'
'De Drontenaar'. Niks geen "Voor en door Drontenaren!". De enige Drontenaar die er rondloopt is Burgemeester DeLef. Deze foto mag niet gedeeld worden als wij hier vervolgens iets of wat over te zeggen hebben. Want weerwoord daar houdt Burgemeester Jean Paul Gebben niet van, en daar houdt zijn knecht Maarten Heijenk ook niet van, en anders zorgt de Burgemeester er wel voor dat zijn knecht zo doet als de Burgemeester wil. Is Maarten Heijenk de marionet van Burgemeester Gebben? Hangt Maarten Heijenk aan de touwtjes van de Burgemeester en zijn Gemeentelijk Apparaat, en trekt mijnheer de Burgemeester aan deze touwtjes? Moet Maarten dit doen op bevel van de Burgemeester, is Maarten Heijenk de pop op de schoot van de buiksprekende Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten?
 

Op zijn donder krijgen
betekent klappen op je achterwerk krijgen, zeg maar daar waar je kont zit, daar waar de aars, daar waar de anus zit. Daar waar de interne geuren, de meurende luchten, de stank, de winden, de ruften, het gerommel, en bij een goeie de donder naar buiten komen.

Pak op zijn donder
reeks klappen op het achterwerk, als bestraffing (ANW Algemeen Nederlands Woordenboek)

 


"I am the 'pain in the ass' van de Burgemeester, begrepen!", Maarten Heijenk

Maarten Heijenk Teksten & Projecten, journalist, verslaggever, en hoofd- en eindredacteur van 'De Drontenaar',19 april 2022 voor de camera bij Omroep Flevoland: "Pain in the ass gaat Flevoland weer verlaten" (zij hebben ook weer een itempje). We zien achter Maarten het Propeller-monument voor het Stadse Huis van Dronten. Wij vinden het niet fijn dat Maarten Heijenk hier juist poseert voor dit Monument, het 'Vliegersmonument', voor de propeller van de Britse Lancaster ED 357 van het 12e squadron, "ter nagedachtenis aan de gesneuvelde geallieerde vliegers 1940-1945". Hij eigent zich als het ware dit monument toe. Maarten is een héél arrogante kerel, Maarten leunt op zijn statief, Maarten is moe. Maarten is Jean Pauls knecht. Het valt ons op dat deze Maarten Heijenk een nogal autoritair en dominant baasje is met een grote mond. Om te beginnen duldt Maarten geen kritiek. Wat dat betreft past Maarten uitstekend naast Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten. Wat is er aan de hand Maarten, met jou?  Psychisch iets? Zit het in je karakter? Opvoeding? Corona? Vertel het ons maar. Tekening Sc10639 vs04 Reiger Drawing Services.


Maarten Heijenk
van de 'De Drontenaar' vertelt ons maar wat graag, dat Burgemeester Jean Paul van Dronten (tot Gebben) hem als een "pain in the ass" heeft gevonden. Tegen/bij/op Omroep Flevoland vertelde Maarten dit voor de camera, deze stoere bink, dit opgeblazen baasje, met zijn "opgeblazen" journalistiek ("opgeblazen bushokjes"). En Omroep Flevoland vindt het fantastisch (geweldig) om Maarten voor de camera te hebben dinsdag 19 april 2022, en dit aan hem te kunnen ontlokken, echte 'assholes' (schobbejakken) zijn het daar bij Omroep Flevoland.
 

"Riooljournalistiek"
2 Oktober 2015 had Omroep Flevoland er geen moeite mee mijn naam te grabbel te gooien, en onze toenmalige site - www.deregentegenhouden.nl - over wantoestanden in het onderwijs te schande te maken, géén weerwoord werd toegepast door deze Omroep Flevoland, "Riooljournalistiek" noemen wij dat, of nóg beter "Lijkenluchtjournalistiek".
 

Burgemeester heeft 'Pijn in zijn kont'
"Ass"
betekent ezel, of zeikerd, of etter, of etterbak, of aars, of anus, of gat, of reet, of kont, de gouden muntstukken komen immers onder de staart van de ezel vandaan en wat zit onder de staart, ja wel z'n hol. De Burgemeester heeft , "pain in the ass", van Maarten Heijenk ("pijn in je ezel", zeg je niet, of die ezel moet pijn in zijn kont hebben, en ook niet "pijn in je zeikerd"). Wat een táálgebruik heeft die man, voor een Burgemeester wel te verstaan! Hoe komt Burgemeester Gebben aan pijn in zijn kont? Heeft Maarten Heijenk de Burgemeester een flinke 'kick' tegen zijn 'ass' gegeven met de punt van zijn schoen? "Kick his ass" betekent hem een pak op zijn 'donder' geven (dit is toch de Burgemeester van "Heb niet de lef in je donder!"), en nu heeft Burgemeester Jean Paul pijn in zijn gat van Maarten Heijenk? Er speelt heel wat tussen deze Burgemeester en Maarten Heijenk. Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' en Burgemeester Jean Paul Gebben willen ons nu het zwijgen opleggen.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/282036/pain-in-the-ass-gaat-flevoland-weer-verlaten
27 oktober 2022


Zandsculptuur

In 1996 wonen wij aan De Handboog en wordt de weg Langs de Bogen opnieuw 'gestraat'. Kinderen spelen in en op een berg zand langs de kant van de weg. Twee buurmeisjes hebben Leica, een golden retriever, de hond van een van hen in het zand 'uitgehouwen'. Het ene meisje wijst het "poepgat" van haar hond aan, ze hebben er werk van gemaakt. Ze weet het precies onder de staart van haar beestje daar zit het. Dat is d'r "hol", zegt ze er nog bij, maar dat krijg ik natuurlijk niet op de foto. Daar moet je Omroep Flevoland voor hebben, die doen er ook nog geluid bij. Daar komen de gouden muntstukken uit, bij de ezel, het beestje 'schijt' muntstukken, maar zo durven ze dit natuurlijk niet te benoemen op de Efteling. Maar de Burgemeester heeft het wel over zijn 'ass'. Hij heeft pijn in zijn "ass" van Maarten Heijenk.


Foto Sc10647 vs08.2 Huiswerk voor de vakken biologie, onderzoek waar het poepgat zit bij de hond, jawel onder zijn staart, en kunstzinnige vorming, een beeld uithouwen. Reiger Foto Services Copyright 


Hond die in de straatgoot poept
Copyright ReigerDeze week, woensdag 26 oktober 2022, tijdens mijn wandeling kom ik tegen de ambtenaar van de Gemeente Dronten die zich bezighoudt met het onderhoud aan de Gemeentelijke Drontense rioolgemalen. Hij is bezig de omgeving van het rioolgemaaltje achter De Koningshof neven de Dronterringweg schoon te maken. Hij wijst mij op hondendrollen die midden op het bospad, dat langs dit gemaaltje gaat, 'gehoopt' zijn. Hij wil niet straks als hij begint met zijn werkzaamheden aan dit rioolgemaaltje onder de hondenstront komen te zitten. Ook toevallig dat ik juist als ik schrijf over "riooljournalistiek", deze ambtenaar van de Gemeente Dronten tegenkom, die zich bezig houdt met het gemeentelijk riool. Het is een aardige man. en toeval bestaat niet weten we inmiddels, we hebben het over mensen die alles maar weggooien langs de kant van de weg, achter zich laten vallen, en honden natuurlijk. Speciaal voor hem heb ik het volgende, ik vertelde hem er al over:
 

Foto 5843 vs04  Op het groene bord staat: "geen vuil storten", "geen dieren verontrusten", en "niets beschadigen". Het is hier bos, het is hier natuur, en het is hier rustgebied, voor de dieren en de mens. Maar dan heeft de Gemeente Dronten er nog maar een paaltje bijgezet: "Losloopgebied voor honden" en "Geen opruimplicht". De drol van de hond hoeft niet meer in een plastic zakje in de binnenzak te worden meegenomen, en de plas hoeft niet meer opgedept te worden met tissues. Wat op het groene bordje staat conflicteert met wat we lezen op het gele bordje. We spreken hier van een "contradictio in terminis", van een tegenstrijdigheid in woorden. Van Contradictio in terminis (Lat. tegenstrijdigheid in de gebruikte begrippen) wordt bijvoorbeeld gesproken als het gaat over een innerlijke tegenstrijdigheid in het juridisch betoog van een Advocaat-generaal bij/voor een Gerechtshof, een tegenspraak of een tegenstrijdigheid in 'termen', terminis is het meervoud van terminus. Foto 14 juni 2022  07:34:39 uur (67,6kB 416x626) Reiger Copyright

De loslopende honden verontrusten hier zeker de dieren in het bos. Van deze loslopende viervoeters zijn er die jagen op de boskwartel, de boseend, en de bosfazant alhier. Als ergens wat veren boven het groen door de lucht heen vliegen, weten we weer hoe laat het is. Er zijn zelfs baasjes die hun knuffels aanmoedigen de jacht te openen, ook op katten. Er zijn hier in het dorp mensen die hun hond uitlaten, en dan wandelt hun kat gezellig mee. Maar er verdwijnen hier in het dorp dus ook katten, gesloopt onder andere door agressieve hondachtigen, en dan is er veel verdriet. Het is een woeste bende hier. Voorts jagen hier vossen en wolven.

 

        Swifterbantse boskwartel
 

Het is duidelijk, ing. Jouke de Jong, Teammanager van GTB Groen Technisch Beheer van de Gemeente Dronten, weet het allemaal ook niet meer daar achter zijn bureau op het 'Stadse Huis': Fruitboog, Kruisboog, Voetboog, Hoofd Groen Structuur, Hond wel poepen, Hond niet poepen, Heksen, Boseenden, Bossenstrategie, Harry Potter, Bospatrijzen, AgroForestry, de man zit met zijn handen in zijn haren. Liefst van al legde Jouke de Jong hier een kaatsbaan aan. Al klootschietend over het bospad helemaal rond het dorp, af en toe over het fietspad, is het mooiste wat er is volgens Jouke.

Nog erger zijn de mountainbikers die hier over dit bospad scheuren. Je wordt gewoon het bos ingesmeten en je rollator wordt verwoest door ze. Daar lig je dan met je verwondingen en gebroken botten in de struiken en tussen de brandnetels, 112 kan je niet bellen, want je mobiele telefoon ben je ook kwijt, en vannacht komen de wolven.

Als ik deze morgen om half acht hier deze foto kom maken van de bordjes, staat een groepje hondenbezitters vertwijfeld met hun beestjes bij de ingang van het bospad hier. Moeten ze nu de regels op het groene bordje volgen, of die op het gele bordje? Hondenpoepzakjes worden uitgewisseld, een is aan komen lopen met een emmertje waar een dweiltje uithangt, de volgende met een doos tissues voor de tranen en de plas, en een heeft een drollenpikker bij zich.

Drollenprikker       

 

Niemand durft dit bosgebied nog binnen te treden. Ten einde raad wordt de burgemeester gebeld. Een half uur later arriveert Burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten. Zijn chauffeur laat hem uit. Von Gebben snuffelt wat tussen de struiken, hij is op zoek naar hennepplanten, naar ecstasy, cocaïne en/of amfetamine, de Burgemeester weet dan nog niet dat het hier om honden faecaliën gaat, hij is er met zijn hoofd ook niet bij. Zijn mevrouw mr. Annemarie van Dongen, de 'juridisch cluster manager' van de Gemeente Dronten, een wakkere tante, die ook is meegekomen, gaat de bordjes aan het begin van het gemeentelijk bospad alhier aan een nader en nauwkeurig onderzoek onderwerpen, met een grote loep gaat zij aan de slag, en bestudeert zij de tekens op het plat, op het groene bord, en op het gele plaatje. Mevrouw Van Dongen heeft niet veel tijd nodig, voor haar is het duidelijk. Gebeld wordt met het 'Huis van de Gemeente Dronten'. "Jouke", "Komen", "Hier!", horen wij Burgemeester Jean Paul met een rood hoofd bulderen als mevrouw Annemarie haar mobiel haar Burgemeester voor zijn mond houdt. Aj, aj, aj, wij denken dat Jouke op zijn "donder" gaat krijgen van de Burgemeester, deze doet zijn ketting al af en begint er vervaarlijk mee te zwaaien. Er zwaait wat voor De Jong!, is ie nou helemaal gek geworden, hij is er de oorzaak van dat een collega ambtenaar zijn werk nu moet doen al baggerend door en in de hondenstront, hij gaat een pak ransel krijgen, in Afghanistan noemen ze dit een "afranseling". Waar zo een Burgemeestersketting niet al voor goed is.

 

The Interglot Translation Dictionary
geeft bij "pain in the ass": etterbak (wretched fellow). Hé, "Etterbak" was ook al het woord dat Burgemeester Jean Paul gebruikte om Swifterbantse kinderen te benoemen, zijn kleine burgertjes.


Zwijgen
Wordt het niet eens tijd dat deze Burgemeester Gebben zijn mond gaat dichthouden!


Roeptoeteren
Wij denken dat het beter is dat Burgemeester Jean Paul Gebben en zijn Gemeente Dronten maar beter niet meer 'roeptoeteren' en 'spreekbuizen' in deze plaatselijke krantjes.


De democratie komt ernstig in gevaar
als wij niet meer mogen reageren op wat de Burgemeester en zijn Bestuur van de Gemeente Dronten ons te melden hebben op in
"Voor en door Drontenaren!" ('De Drontenaar').


Beste Maarten Heijenk,
je schrijft mij: "U hebt van mij gestolen". Dat is geen kleine beschuldiging, Maarten. Er is dan sprake van een misdrijf. Heb je al aangifte tegen mij gedaan bij de Politie? Wij adviseren je om aangifte te doen bij de Politie op het Hoofdkantoor in Lelystad aan De Doelen 10. Daar zit een hele afdeling die zich met mij en de website - www.deregentegenhouden.nl - bezig houdt. Ik zou even vragen naar de dienstdoende Officier van Justitie, dat is de snelste weg. Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten heb ik speciaal uitgenodigd om naar een zitting tegen mij in het Gerechtshof in Leeuwarden aan het Wilhelminaplein 1 te komen. Maar wie er was, geen Jean Paul. De volgende zitting stuur ik hem weer een uitnodiging.


Meeluisterschandaal

Maar misschien was Burgemeester Jean Paul Gebben er toch wel bij, de laatste zitting in Leeuwarden, kon hij gewoon meekijken, had hij een directe videoverbinding met en vanuit de zittingszaal in het Gerechtshof Leeuwarden. In Dronten heeft de Burgemeester ook allemaal apparatuur tot zijn beschikking in zijn 'Huis van de Gemeente Dronten' om mee te kijken en mee te luisteren tijdens gesprekken die burgers hebben met zijn gemeenteambtenaren. Voor de Veiligheid begrijpt u wel, van zijn gemeenteambtenaren.


Mond open doen

En doet er op het Stadsehuis van Dronten iemand wel eens zijn mond open. Néé natuurlijk, een snellere weg naar beëindiging van zijn of haar dienstverband kan de gemeenteambtenaar zich niet bedenken.


We zien dat Maarten Heijenk
een eigen bedrijfje heeft 'Maarten Heijenk Teksten & Projecten', hij heeft een BTW-nummer (BTW-id) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, we zien zijn KvK-nummer op zijn 'Afrekening'. Maarten is een kleine zelfstandige, een zzp'er, een zelfstandige zonder personeel, we spreken van een éénmansbedrijfje. Wij waren ook zzp'er Maarten, wij heetten "Reiger".


Review

Maarten, wij hebben een review geschreven over jou en je werkzaamheden, een uitgebreide en uitvoerige review, zeg maar. Wij houden niet van een duimpje omhoog en een duimpje omlaag, want dan weet je nog niet veel. En al die gouden sterren vertrouwen we al helemaal niet. Als je het heel slecht doet, op een schaal van 1 tot 10 en één haalt, heb je toch al een halve gouden ster. Dat is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Dat is de wereld van bling-bling, van alles goud wat er blinkt. Je vroeg er zelf om, om deze review. We zijn niet zo blij met jou, dat zul je wel begrepen hebben. Bedrijven vragen, smeken bijkans om reviews, zij willen graag weten wat de klanten van en over hen vinden. Zij kunnen daarmee hun dienstverlening aan hun klanten verbeteren. Voor klanten, in geval van Maarten Heijenk, afnemers van zijn diensten, is het ook fijn om deze reviews te kunnen lezen, om op die wijze er achter te komen wat voor vlees zij in de kuip krijgen, met wat voor vlees zij in de kuip gaan, om in de termen van de zweethut te blijven, als zij met 'Maarten Heijenk Teksten & Projecten' in zee gaan, of te wel "het schip ingaan", of überhaupt, helemaal niet, met Maarten, géén Maarten.


Blijf uit onze buurt!
Weet je Maarten Heijenk, jij kunt beter geen foto meer maken van onze 'steden' of 'steeën'. Beter blijf je uit onze buurt!

 

Maarten mij niet vertellen
 

Screenshots https://deregentegenhouden.nl


Jij, Maarten Heijenk, gaat mij niet vertellen, dat jij mij een schrijven "Aansprakelijkheidstelling wegens auteursrechtenschending foto's en teksten" stuurt, voor onder andere een foto van een "opgeblazen" bushokje aan de Gildenpenningdreef in Drontendorp met een kar van de Gemeente Dronten ervoor, voor een foto van een in elkaar gelazerd gammel kunstwerk van de Drontense kunstenmaker Cyril Lixenberg afgezet met een bouwhek door de Gemeente Dronten in verband met de gevaarzetting, voor een foto van een treurniswekkend beeldje 'Polderpioniers' in Dronten, voor een foto van een ons boos en kwaad aankijkende en ons toesnauwende Burgemeester Jean Paul Gebben van een dorp in de polder, Drontendorp, voor een fotootje van het teloorgegane Rikken-Wonen aan de Boulevard in Dronten, van een woonhuis in Swifterbant aan het Zwanebloem 10 waar de Gemeente Dronten het presteerde een stinkende Ondergrondse Restafval Container vlak naast het terras van deze mensen te plaatsen. En dan heb je ook nog het gore lef om een foto door mijzelf gemaakt in jouw "Aansprakelijkheidstelling wegens auteursrechtenschending foto's en teksten" te zetten, en mij toe te sturen.

Wij reageren op wat jij in je dorpskrantje schrijft, wij gaan jouw teksten niet overnemen, wij halen slechts jouw tekst aan om daarop zo zuiver mogelijk te reageren, wat jij aan ons schrijft in jouw gratis familiekrantje "Voor en door Drontenaren!", uitpuilend van de reclame, door jou ongevraagd jarenlang door onze brievenbusklep heengeschoven, let wel, wij hebben jou daar geen toestemming ooit voor verleend! Er is iets aan de hand Maarten Heijenk, met jou! Of jij bent van een ongelofelijke zieligheid, of de Burgemeester van Dronten Jean Paul Gebben heeft jou gedwongen of jou onder druk gezet dit schrijven mij te sturen. Zeg het maar!
 

Van de pot gerukt
Alles overziende denken wij dat Maarten Heijenk 'van de pot gerukt is', wij denken dat hij niet meer goed bij zijn hoofd is: "Ben je nou helemaal van de pot gerukt, Maarten Heijenk!".

 

 


 

De ware pionier

Privé-opgraving
van dit skelet door Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland, nabij de Klokbekertocht te Swifterbant. De locatie wordt angstvallig geheim gehouden en de operatie ondergronds uitgevoerd, om te voorkomen dat rovers het graf schenden.

Pionieren zonder polder
De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

Op een gebakken polderkleiplaatje
De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten u in een prachtig van binnen met donkergroen fluweel bekleed kistje aangeboden. Ter herinnering aan zo een 'fijn' gesprek op het 'Huis van de Gemeente Dronten' voor op uw bureau.

 

 

 

"I am the 'pain in the ass' van de Burgemeester, begrepen!", Maarten Heijenk

Maarten Heijenk Teksten & Projecten, journalist, verslaggever, en hoofd- en eindredacteur van 'De Drontenaar',19 april 2022 voor de camera bij Omroep Flevoland: "Pain in the ass gaat Flevoland weer verlaten" (zij hebben ook weer een itempje). We zien achter Maarten het Propeller-monument voor het Stadse Huis van Dronten. Wij vinden het niet fijn dat Maarten Heijenk hier juist poseert voor dit Monument, het 'Vliegersmonument', voor de propeller van de Britse Lancaster ED 357 van het 12e squadron, "ter nagedachtenis aan de gesneuvelde geallieerde vlieger 1940-1945". Hij eigent zich als het ware dit monument toe. Maarten is een heel arrogante kerel, Maarten leunt op zijn statief, Maarten is moe. Maarten is Jean Pauls knecht. Het valt ons op dat deze Maarten Heijenk een nogal autoritair en dominant baasje is met een grote mond. Om te beginnen duldt Maarten geen kritiek. Wat dat betreft past Maarten uitstekend naast Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten. Wat is er aan de hand Maarten, met jou?  Psychisch iets? Zit het in je karakter? Opvoeding? Corona? Vertel het ons maar. Tekening Sc10639 vs04 Reiger Drawing Services.

Maarten hoepelt op Omroep Flevoland: https://www.youtube.com/watch?v=JZ01PGZr2X4

 

 

Dronten Bestuurlijke Informatie:

 Redactie DeDrontenaar.nl
Maarten Heijenk
p.a. Espelerlaan 19
8302 CE Emmeloord
tel.: 06 - 1938 9571
e-mail: redactie@dedrontenaar.nl

_______________________________________________________________________


Emmeloord, 29 september 2020.

Aan: Gemeenteraad en college van B en W van de gemeente Dronten

Betreft: invoering ja-jasticker


L.S. (Lectori Salutem),

Het is fijn dat in het initiatiefvoorstel van GroenLinks over de invoering van de ja-jasticker de huis-aan-huiskranten zijn uitgezonderd (Maarten en zijn 'De Drontenaar' zijn blij). Wel willen wij bij de uitwerking aandacht vragen voor de definitie van een huis-aan-huiskrant. In onze ogen moeten daarin bepalingen komen over:

Frequentie van verspreiding Kan een doe-het-zelfzaak een eenmalige krant met wat klustips huis-aan-huis verspreiden? (Het is fijn dat Maarten Heijenk ook nog even denkt aan de Doe-het-zelfzaken, over "een krantje met wat klustips").

Percentage redactionele inhoud Kan een tuincentrum een krant van 10 pagina’s huis-aan-huis verspreiden als daarin 1 pagina (10%) interviews met Drontenaren over hun tuin staat? (Ja, hier wijst Maarten Heijenk de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten ook nog even op. Maarten Heijenk is een wakker knaapje).

Omschrijving van redactionele inhoud Is het voldoende om algemene artikelen over reizen, wonen of auto’s aan een folder toe te voegen? Moeten het artikelen/foto’s over lokale onderwerpen zijn? Volstaan artikelen over adverteerders? (Maarten is niet alleen wakker, hij is ook waaks van 'waakzaam', hij 'waakt' over de redactionele inhoud, niet alleen van zijn eigen krantje, maar ook over de redactionele inhoud van al het foldermateriaal van anderen, wat anderen bij u in de bus proberen te stoppen, Maarten wil graag dat alleen zijn eigen 'De Drontenaar' bij u in de bus wordt gepropt, bulkend van de reclame).

De Reclamecodecommissie hanteert de volgende definitie voor huis-aan-huiskranten: Ongeadresseerde drukwerken die met een vaste frequentie gratis huis-aan-huis worden verspreid in een geografisch beperkt gebied en waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame, en die daarnaast reclame bevatten." (Inderdaad, zijn 'De Drontenaar' puilt uit van de reclame).

GroenLinks kiest voor ‘het Amsterdamse model’. In Amsterdam verschijnt sinds de invoering van de ja-jasticker de krant City Amsterdam: een verzameling folders, waaraan 10% in bulk ingekochte ‘redactio-nele inhoud’ is toegevoegd. (Maartens eigen krantje, 'De Drontenaar', "bulkt" inderdaad voor 90% van de reclame).

Deze krant voldoet aan de definitie van de Reclamecodecommissie. Hierdoor krijgen inwoners die voorheen een nee-neesticker hadden nu opeens wèl folders op de mat. Uiteindelijk kan het dus leiden tot meer in plaats van minder oud papier. (En Maarten Heijenk wijst ook nog eens op de verspilling veroorzaakt door al die reclamefolders van anderen, die veranderen in oud papier. Maarten en zijn 'De Drontenaar' zijn de balk en de 'bulk' in hun eigen oog even vergeten).

Wij willen u daarom vragen zorgvuldig aandacht te besteden aan uw definitie van huis-aan-huiskranten.


Hoogachtend,


Maarten Heijenkhttps://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl Agenda Document Maarten Heijenk 29 september 2020

  

"I am the 'pain in the ass' van de Burgemeester, begrepen!", Maarten Heijenk

Maarten Heijenk Teksten & Projecten, journalist, verslaggever, en hoofd- en eindredacteur van 'De Drontenaar',19 april 2022 voor de camera bij Omroep Flevoland: "Pain in the ass gaat Flevoland weer verlaten" (zij hebben ook weer een itempje). We zien achter Maarten het Propeller-monument voor het Stadse Huis van Dronten. Wij vinden het niet fijn dat Maarten Heijenk hier juist poseert voor dit Monument, het 'Vliegersmonument', voor de propeller van de Britse Lancaster ED 357 van het 12e squadron, "ter nagedachtenis aan de gesneuvelde geallieerde vlieger 1940-1945". Hij eigent zich als het ware dit monument toe. Maarten is een heel arrogante kerel, Maarten leunt op zijn statief, Maarten is moe. Maarten is Jean Pauls knecht. Het valt ons op dat deze Maarten Heijenk een nogal autoritair en dominant baasje is met een grote mond. Om te beginnen duldt Maarten geen kritiek. Wat dat betreft past Maarten uitstekend naast Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten. Wat is er aan de hand Maarten, met jou?  Psychisch iets? Zit het in je karakter? Opvoeding? Corona? Vertel het ons maar. Tekening Sc10639 vs04 Reiger Drawing Services.

Maarten hoepelt op Omroep Flevoland: https://www.youtube.com/watch?v=JZ01PGZr2X4