Brieven aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, CEO PostNL > Bouw-Slim te Swifterbant
 

 

 

 

 

 
  PostNL,
t.n.v. mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer,
Prinses Beatrixlaan 23,
2595 AK  Den Haag

 

 

  • "Een afhaalbericht voor een aangetekend pakket is door ons niet ontvangen, anders hadden we deze gewoon opgehaald"
    (Sijbren van der Land, bouwbedrijf Bouw & Slim te Swifterbant)

 

 

Swifterbant, 21 maart 2018

Geachte mevrouw Verhagen,

Een brief breng ik 27 februari 2018 bij onze plaatselijke Albert Heijn om deze aangetekend te versturen naar een eveneens plaatselijk bouwbedrijf Bouw-Slim, t.n.v. de heer S. van der Land. Albert Heijn betaal ik voor deze dienstverlening € 8,40 , barcode 3SRPKS681811466 (de drie bijbehorende kassabonnen van Albert Heijn ziet u onder aan deze brief bijgevoegd).

Vandaag 21 maart 2018 kreeg ik deze aangetekende brief 'retour afzender'. Mijn vrouw mocht éérst 'tekenen' voor ontvangst. Uw postbezorger die mijn vrouw het stuk terug gaf, vroeg aan mijn vrouw of het niet handiger was geweest, indien wij deze brief zelf hadden bezorgd. Deze man denkt ná, en deze postbezorger van u denkt mee, mét de klant!

Het bouwbedrijf Bouw-Slim ligt op 480 meter loopstand van ons huis. Mijn vrouw heeft begrepen, houdt u ons te goede indien wij het mis hebben verstaan, dat hij, de post-terug-bezorger, twee keer bij het bedrijf is langs geweest, maar dat ze aan het werk waren (ze waren niet thuis, maar hij weet wel te vertellen dat ze aan het werk waren?, waarschijnlijk elders?, ze waren niet naar de tandarts of een begrafenis?). Verder verontschuldigde hij zich, dat het zo lang had geduurd. Mijn vrouw had de indruk dat hij het niet leuk vond het pakketje nu te moeten terugbrengen bij ons.

Óf, vindt deze post-terug-bezorger van u, dat wij wel zéér dom zijn geweest om van zo een niet-werkende dienst van PostNL gebruik te maken? Drie weken is mijn brief onderweg geweest naar een adres hier 480 m vandaan, om uiteindelijk niet besteld bij mij terug te keren.

In de brief is een eind-datum vermeld. Uiterlijk 13 maart 2018 wilden wij een antwoord van het bouwbedrijf. Om die reden schreef ik 8 maart 2018 de heer S. van der Land van Bouw-Slim alsnog een e-mail. Vrijdag 9 maart 2018 10:15 uur e-mailt de heer S. van der Land mij terug:

"Wij hebben uw e-mail van 8 maart 2018 in goede orde ontvangen. Een afhaalbericht voor een aangetekend pakket is door ons niet ontvangen, anders hadden we deze gewoon opgehaald"


Gisteren, dinsdag 20 maart 2018, ben ik al naar Albert Heijn hier in Swifterbant geweest. Ik ben maar wezen vragen, waar mijn pakketje nu eigenlijk wel niet was. Wonderlijk, de juffrouw achter de balie had het juist voor haar neus liggen, ze was er mee bezig. Het lag nu dus ook voor mijn neus. Ze ging het nu teugsturen naar Zwolle, en dan kwam het morgen bij mij. In Zwolle moest het natuurlijk uw systeem verlaten!?

Vanmiddag heb ik mij vervoegd bij de Teamleider 'Verkoopklaar' van de Albert Heijn in Swifterbant, de heer A. H.(Sch). Eerst had ik een 0900-nummer van PostNL gekregen, van het meisje achter de balie, maar ik ga natuurlijk niet bellen met u. Ik vertelde mijnheer  A(Sch) dat ik aan hem, Albert Heijn, € 8,40 betaald had. Ik had er begrip voor dat hij mij niet
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 1/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 2/10
 

 
  verder kon helpen, hij verkoopt immers alléén uw zegeltjes, zoals hij mij vertelde. Echter hij kon mij niet een e-mailadres of een ander adres geven om een vraag of klacht bij u neer te leggen. Wel had hij begrip voor mijn frustratie, vertelde hij, maar dat had hij waarschijnlijk op school geleerd te zeggen. Hij bood aan een nummer van PostNL voor mij bellen, en mijn vraag/klacht voor te leggen, maar u begrijpt dat er dan waarschijnlijk van mijn vraag of klacht weinig zou overblijven, en al helemaal heb ik geen vertrouwen in het eventuele antwoord dat ik dan ga krijgen. Het was mijn vraag aan hem ook niet. Vriendelijk bedankte ik hem voor zijn moeite.

Zijn functie als winkelier heeft hij toch niet helemaal begrepen, ik heb immers zaken met hem gedaan. Ziet u zijn bonnetjes. Hij is ook nog jong, een jongvolwassene, een adolescent nog, biologisch rijp, maar emotioneel nog niet volwassen, 25 jaar oud schatten wij hem. Zijn functie Teamleider 'Verkoopklaar' bij Albert Heijn maakt hij waar, en doet hij eer aan: "Kláár!"

Thuis aangekomen ben ik op zoek gegaan naar uw adres op het internet. Eerst werd ik vriendelijk verzocht op uw site om toch vooral eerst te gaan kijken of mijn vraag of klacht niet reeds vermeld zou staan op uw site. Dit was naar mijn mening niet het geval, en als ik toch het een en ander aangeklikt heb, krijg ik een adres in Leeuwarden. Ik vertrouwde het niet, en ben elders op zoek moeten gaan.

Via https://managementscope.nl/bedrijf/postnl vind ik uiteindelijk uw adres.

Gisteravond ben ik langs geweest bij een post/pakketbezorger die ook bij ons aan de deur komt, wij kennen elkaar. Nog voordat ik uitgesproken was, begon hij al te vertellen hoe het bij zo’n bedrijf (Bouw & Slim) gaat, en hoe het bij mij thuis gaat. Er worden folders in de bus gedaan, en tussen die folders zit natuurlijk ook uw eerste Bericht en vervolgens een dag later uw tweede Bericht, het Afhaalbericht, dat degene voor wie de post bedoeld is, weer niet thuis is, en hij of zij het vervolgens kan komen afhalen op, bij ons de PostNL-locatie in de Albert Heijn te Swifterbant.  

Hij vervolgde hoe het vervolgens ging bij dat bedrijf en bij mij thuis. Als wij, en dat bedrijf onze brievenbussen leeghalen, vegen we vlug al het foldermateriaal bij elkaar, en gaat het hup de papierbak in. Hij deed het voor. En tussen het materiaal dat de papierbak ingaat, zit natuurlijk ook uw eerste Bericht en uw tweede Bericht, het Afhaalbericht. Het zou er op kunnen lijken, dat deze post/pakketbezorger het op neemt voor het bouwbedrijf Bouw-Slim, én de postbezorger die mijn Aangetekende stuk aldaar moest brengen. 

Deze post/pakketbezorger weet niet hoe het bij ons thuis gaat, en weet ook niet hoe het bij het bedrijf Bouw-Slim gaat. Als hij opgelet had, had hij geweten hoe het bij het bedrijf Bouw-Slim gaat. Waarschijnlijk beschreef en bedoelde hij zijn eigen thuis-situatie?

Het zou ook kunnen betekenen, zo gaat de klant met zijn post om, dus wij, PostNL, hoeven nou ook niet zo zorgvuldig met de post van de klant om te gaan. Zou het kunnen dat u, mevrouw Verhagen, uw mensen aldus instrueert?

Bijgaand treft u een foto aan van de brievenbus van Bouw & Slim te Swifterbant die ik speciaal voor u nog even heb laten maken. De brievenbus van Bouw-Slim is voorzien van de sticker Nee-Nee, en deze zit er al enige tijd op gezien de mosvorming op bus die verder gaat op de sticker. Het zou kunnen dat de post bij de buren 'Van Buuren' (drankhandel) ligt, het is immers een gedeelde brievenbus? Maar dat denken wij niet.

U begrijpt, dat ik denk, dat u, PostNL, geen Eerste Bericht en geen Tweede Bericht, het Afhaalbericht, heeft achter gelaten bij dit bouwbedrijf Bouw-Slim in Swifterbant. Ik zal u uitleggen, waarom ik dit denk.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 2/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 3/10
 

 
  Ik heb zelf voor u, PostNL, gewerkt als zzp’er postbezorger. De allereerste keer werden wij ‘s ochtends verwacht bij u, PostNL, in Emmeloord. Wij zouden ingewijd worden in de geheimen van PostNL. De hele ochtend hebben wij, daar in de kantine gezeten, en zitten wachten. De instructie is er nooit gekomen. Het werd, hier is je post, en zoek het zelf maar uit. Als veel later blijkt dat ook ik een formulier of iets niet heb, krijg ik te horen: "O, heb je dat nooit gekregen?"

Ik breng mijn post naar eer en geweten op Urk voornamelijk op het industrieterrein rond met de kennis waar ik op dat moment over beschik. Het gebeurde dat ik op zaterdagmiddag laat, bij bedrijven kwam waar het hek reeds op slot zat. De post nam ik dan mee terug en op maandag ventte ik deze post alsnog uit.

Keurig lag deze post in mijn speciale voor het doel geleasde postauto naast mij op de zetel, 's maandags in Emmeloord, klaar om uitgevent te worden. Heel toevallig liep een hoge ome van u, directeur PostNL Zwolle zei men mij later, langs mijn auto op het PostNL-terrein in Emmeloord, en zag dit keurige stapeltje op de zitting naast mij. Ik was binnen om mijn scanner op te halen. Binnen vraagt deze man aan mij of dat daar buiten mijn auto is. Ik zei: "Ja". Hij: "Er ligt post in die auto!". Ik schoot in de lach, ik zei hem dat er altijd post in die auto lag, dat ik hem juist voor dat doel leasde, en dat ik met die auto ook niets anders deed dan post van PostNL rondbrengen. Ik was eigenlijk volledig en alleen in dienst van u, PostNL, maar dan natuurlijk als zzp-er.

Ik denk, ik moet die man uitleggen, waarom dat stapeltje post in mijn auto ligt. Voor ik verder schrijf aan u, mevrouw Verhagen, ik verdedigde uw post met mijn leven.

Bij de auto aangekomen, ontsloot ik de deur van mijn auto, en legde de man uit over de post in het stapeltje. "Voor wie werkt ie!", schrééuwde uw hoge ome het uit tegen zijn secundant. En met nog meer geweld: "Béllen!!".

Vervolgens dook de man in mijn auto, en begon te graaien in mijn spullen, en scheurde daarbij een van mijn papieren. De auto was echter van mij, ik leasde de auto van een bedrijf, en verdedigde de auto als mijn bezit, als mijn eigendom. U begrijpt, dat ik kookte van ingehouden woede. Dit kon je aan de buitenkant niet zien. Ik ben dan op het scherpst van mijn zinnen, en vond direct, tegelijkertijd, dat deze man uitermate link gedrag vertoonde, voornamelijk in relatie tot zijn eigen veiligheid.

Het "Voor wie werkt ie!" en "Bellen!!", en het klauwen in mijn auto, kwam bij mij over als een ....-achtige-terreur manier van doen. (We hebben het woord hier maar weggelaten, anders worden we nog vervolgd door justitie. En dikwijls zegt een leegte, een stilte, meer dan woorden. De tegenpartij kan zich misdragen, maar als jij het dan vervolgens benoemt, word jij vervolgd.)

Je hebt een regel overtreden, alleen je bent nooit op de hoogte gebracht van de regel.

Dit moet je niet doen bij iemand die naar eer en geweten handelt, naar beste kennis, en zijn post zeer zorgvuldig en klantvriendelijk rond brengt.

Twee dagen later kreeg ik het stapeltje van een ander terug, en mocht ik deze post alsnog bezorgen.

Mijn vraag aan u is simpel. Heeft de desbetreffende postbezorger het Eerste Bericht en het Tweede Bericht, het Afhaalbericht, in de brievenbus van dit bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant gedaan? Misschien had deze man of vrouw wel helemaal geen bericht bij zich, misschien weet de desbetreffende postbezorger helemaal niet van het bestaan van zulke Berichten of Afhaalberichten bij PostNL?

Kan het zijn dat uw postbezorger het stuk af wilde geven bij Bouw-Slim, en dat Bouw of Slim wel thuis was. Bouw of Slim zegt tegen uw bezorger: "Luister we zijn niet thuis! Schrijf maar
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 3/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 4/10
 

 
  een bonnetje, dan zorgen wij wel dat het bonnetje kwijt raakt". En de volgende dag hetzelfde liedje. Vervolgens ligt mijn brief twee weken op de Albert Heijn locatie op mij te wachten. 

Kan het zijn dat uw postbezorger voor het gemak handelde vóór Bouw & Slim? Kan het zijn dat uw postbezorger zich heeft laten intimideren door Bouw of Slim, of Bouw & Slim? De heer Sijbren van der Land van Bouw-Slim is een 'ruler', en dit geldt ook voor zijn compagnon de heer Jeroen van Wassenberg. U kent het woord wel in de betekenis van 'overrulen'.

Mijn post aan dit bouwbedrijf Bouw-Slim, ten name van de heer S. van der Land, was voorzien van afzendinformatie: C.G.J. Kloosterman, De Kruisboog 16, 8255 GC  Swifterbant.

Des te stuitender is het, dat mijn vrouw vervolgens heeft moeten tekenen om het stuk terug te mogen ontvangen. Het had gewoon bij ons door de brievengleuf gedaan kunnen worden, wij hebben geen brievenbus. Wij hebben een brievengleuf, met klep!

Nu moeten wij, mijn vrouw in dit geval, tekenen om ons eigen stuk terug te mogen krijgen.

Zij moet tekenen op uw handheld. Zij moet dit doen met haar vinger of haar nagel. De handtekening die zij zet lijkt nu op die van een kind. Een van de buurkinderen had deze 'handtekening' ook kunnen zetten. Dat de post-terug-bezorger hem zelf niet heeft gezet?

U begrijpt dat ik zéér ontstemd ben over deze gang van zaken. Dat u mijn vrouw, in dit geval, een handtekening ontfutselt, die lijkt alsof zij een klein kind is. U verlaagt mensen, uw verlaagt uw klanten. Vervolgens, wat wilt u eigenlijk met dit soort van handtekening? Het hele 'handtekenen' op uw handhelds heeft eigenlijk iets middeleeuws. Het is een soort krabbelen. En uw systeem is middeleeuws.

U kunt deze krabbel van mijn vrouw terugvinden op uw site! Typt u in bij Barcode: 3SRPKS681811466 en bij Postcode: 8255PB (adres Bouw & Slim).

Ik heb uw dienst gekocht om een handtekening van het bouwbedrijf Bouw-Slim in Swifterbant te krijgen. Niet om een handtekening van mijn eigen vrouw te krijgen, die kan ik zonder uw dienst ook wel krijgen. Het lijkt erop, dat u goed voor uzelf, PostNL, zorgt, maar niet voor uw klant.

Nieuwsgierig ben ik hoeveel moeite u, PostNL, heeft gedaan om nu te kunnen bewijzen dat de twee berichten in de brievengleuf van het bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant zijn gegleden. 

Geen idee hebben wij van de grootte en de uitstraling van deze, uw berichten. Zijn zij van het type kassabonnetje, dan zouden zij al weggewaaid kunnen zijn, voordat zij de brievengleuf hebben bereikt. Produceert uw handheld dit kassabonnetje, het moet immers gelinkt zijn aan uw systeem? Was het rolletje in de handheld van de dienstdoende postbezorger misschien op, en kwam er geen bonnetje meer? Kan je duidelijk zien dat het een bericht van u, PostNL is?

U wacht twee weken, u geeft de geadresseerde twee weken de tijd om de post alsnog op te komen halen op de door u aangewezen PostNL-locatie op uw Afhaalbericht. Zijn ze misschien skiën? In dat geval heeft het al helemaal geen zin de volgende dag terug te komen. En als u denkt dat ze met vakantie zijn, waarom gaat u dan niet na twee weken nog een keer terug, voordat u het stuk aan afzender retour stuurt?

U begrijpt dat het voor ons de laatste keer is geweest, dat wij van deze dienst van u gebruik hebben gemaakt. Zo is het zinloos. Wij gaan op zoek naar andere mogelijkheden.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 4/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 5/10
 

 
  Mocht u niet kunnen bewijzen dat uw postbezorger zijn berichten in de brievenbus van bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant heeft gedaan, en/of niet kunnen bewijzen dat uw postbezorger niet is geïntimideerd door Bouw & Slim, en u vindt dat ik recht heb op teruggave van het bedrag, geef ik u vast mijn bankrekeningnummer: NLxx xxxx xxxx xxxx xx  t.n.v. C.G.J. Kloosterman.

In geval u vindt, dat de inhoud van deze, mijn brief, u kan helpen bij het verbeteren van uw bedrijf, producten of diensten, u misschien tot de slotsom komt een verouderd product, misschien wel middeleeuws, een niet werkend product, snel uit de markt terug te trekken, omdat het uw imago zou kunnen schaden, en u vindt dat ik voor een beloning in aanmerking kom, staat het u natuurlijk vrij een bijdrage aan mij naar uw eigen inzichten op bovenstaande rekening te storten.  

Uw reactie op bovenstaande, de inhoud van deze mijn brief, stel ik op prijs.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

Met vriendelijke groet en hoogachting,

CGJ Kloosterman 


C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

Hieronder en op de volgende bladzijden treft u aan de drie kassabonnetjes van Albert Heijn, foto’s van de aangetekende brief, het pakketje zoals wij dat hebben terug ontvangen van u, PostNL, en foto’s van de brievenbus van Bouw-Slim aan de Industrieweg 30 8255 PB, te Swifterbant
 

 


Afb 4142 vs03: In de rode cirkel de brievenbus van bouwbedrijf Bouw-Slim aan de Industrieweg 30, 8255 PB te Swifterbant, foto 24 maart 2018 9:02 uur
(Reiger Copyright) 
 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 5/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 6/10

 


 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 6/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 7/10

 


Afb 4135 vs02: Het hele pakketje hebben wij teruggekregen, 'Retour Afzender', foto 23 maart 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 4136 vs03: Omdat er met zwarte viltstift op de kartonnen verpakking van de brief geschreven is, hebben wij onder het etiket 'Retour Afzender' proberen te kijken. Wij denken dat hier geschreven is de datum einde houdbaarheid bij en door Albert Heijn: 18-03, foto 23 maart 2018 (Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 7/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 8/10

 


Afb 4136 vs04: Sticker (zegelprint) Aangetekende Brief 27 februari 2018 15:58 uur, Barcode: 3SRPKS681811466  € 8,40  Foto 23 maart 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 4136 vs05: Etiket 'Retour Afzender' Reden (Cause/Cause): Niet afgehaald 20-03-2018 14:36 uur  Terugbezorgd 21 maart 2018 (Foto Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 8/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 9/10

 


Afb 4129 vs02: Brievenbus bouwbedrijf Bouw-Slim, Industrieweg 30, 8255 PB te Swifterbant, let wel het is een gedeelde brievenbus met de buren, samen één klep en één deurtje. Ligt de post bij de buren, 'Van Buuren' (drankhandel)? Wij denken van niet. Foto 22 maart 2018 (Foto Reiger Copyright)

 


Afb 4137 vs02: Het mos op de brievenbus van Bouw-Slim, aan de Industrieweg 30, 8255 PB te Swifterbant groeit over de sticker heen, deze sticker is niet net op de klep geplakt. Foto 24 maart 2018 8:59 uur (Foto Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 9/10

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 10/10

 


Afb 4138 vs03: De brievenbus van Bouw-Slim, aan de Industrieweg 30, 8255 PB te Swifterbant, foto 24 maart 2018 9:00 uur (Foto Reiger Copyright)

 


Afb 4140 vs02: Borden bouwbedrijf Bouw & Slim links en rechts van de inrit naar het bedrijf aan de Industrieweg 30, 8255 PB te Swifterbant, foto 24 maart 2018 9:00 uur (Foto Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 21 maart 2018

p. 10/10

__________________________________________________

 

 

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

 

 

Antwoord PostNL, namens mevrouw Verhagen, 3 april 2018

 

 

 

 

 

 

C. G. J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC SWIFTERBAND < T

Barcode (streepjescode)

 

 


Koninklijke PostNL B.V.

Directieklachten
Postbus 30250
2500 GG  's Gravenhage
www.postnl.nl

  3 april 2018

 

Onze referentie kl/u/kloosterman

 

Onderwerp:  3SRPKS681811466


 

Geachte heer Kloosterman,
 

Hartelijk dank voor uw brief van 21 maart 2018 aan mevrouw Verhagen. Namens mevrouw Verhagen reageer ik op uw brief waarin u beschrijft hoe een door u, aangetekend verzonden brief, retour heeft ontvangen.


Op 27 februari 2018 heeft u de aangetekende brief met barcode 3SRPKS681811466, verzonden aan Bouw-Slim, Industrieweg 30, 8255 PB Swifterband > t.
Volgens de scangegevens is deze op 28 februari 2018 en 1 maart 2018 aangeboden op het aangegeven adres. Bij beide pogingen wordt aangegeven dat de geadresseerde niet thuis is, c.q. de aangetekende brief niet uitgereikt kan worden.
Voor de geadresseerde wordt 2x een bericht in de brievenbus achtergelaten door de bezorger.
Het 2e bericht is een afhaalbericht, waarmee de geadresseerde de aangetekende brief kan afhalen bij de aangewezen afhaallocatie.
De aangetekende brief wordt op 1 maart 2018 overgedragen aan de afhaallocatie. Nadat de periode waarin een zending afgehaald kan worden, verstreken is, wordt deze aangetekende brief retour gestuurd aan u. De bewaarperiode is 2 weken, maar uw brief is 3 werkdagen later aan u geretourneerd. Uiteraard moet er voor ontvangst getekend worden. Een aangetekende brief moet te volgen zijn, bij overdracht wordt de barcode gescand en bij ontvangst door geadresseerde, in dit geval is de afzender de geadresseerde, moet er getekend worden voor ontvangst. Een aangetekende brief mag nooit door de brievenbus bezorgd worden.

 

Einde 1e pagina van deze brief
___________________________________________

p.2

 

Het is natuurlijk vervelend dat de door u aan Bouw-Slim verzonden  aangetekende brief niet bezorgd kon worden. Vervolgens is de aangetekende brief niet afgehaald op de afhaallocatie en wordt dan retour gestuurd. Een geadresseerde mag altijd weigeren een postzending in ontvangst te nemen, er hoeft hiervoor niemand geïntimideerd te worden, en is niet verplicht een postzending af te halen.

Een 1e bericht en een afhaalbericht hebben de grootte van een briefkaart. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat een bericht tussen de andere post of b.v. folders niet zichtbaar is, maar dat is speculeren.
U geeft in uw brief aan dat u denkt dat de bezorger geen berichten heeft achtergelaten bij de geadresseerde Bouw-Slim. Dit ga ik navragen bij de bezorger.
Er is geen bewijs dat een bezorger een afhaalbericht achterlaat bij de geadresseerde.

Het proces zoals volgens de Algemene Voorwaarden geldt voor een aangetekende zending is op de juiste wijze uitgevoerd. Wat betreft het 1e bericht en het 2e (afhaal)bericht zal ik navraag doen bij de bezorger. Mocht deze bezorger aangeven dat hij geen berichten bij de geadresseerde heeft achtergelaten, of ook maar iets twijfelen of hij dit wel heeft gedaan, dan zal ik u dit laten weten. In dat geval zal ik ook de door u gemaakt. (verzend) kosten €.8,40 overmaken op uw IBAN rekeningnummer.

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
 

Marjolijn Ulrich

Directieklachten

 

(Origineel van deze brief met handtekening is in ons bezit)

 

 

 

 

 
 

Koninklijke PostNL B.V.
's-Gravenhage
KvK nr. 27124700Symbolen voor envelop  doosje  e-mail

 
 
Einde van deze brief
______________________________________________________________

 

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

 

 

 

 
  PostNL
T.n.v. mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK  Den Haag

 

 

  • Vervolg: "Een afhaalbericht voor een aangetekend pakket is door ons niet ontvangen, anders hadden we deze gewoon opgehaald"
    (Sijbren van der Land, bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant)

 

 

Swifterbant, maandag 28 mei 2018

Geachte mevrouw Verhagen,

Een brief schrijf ik u 21 maart 2018.

Een brief namens u, kreeg ik 3 april 2018 van uw mevrouw Marjolijn Ulrich, Directieklachten, uw referentie kl/u/kloosterman, onderwerp 3SRPKS681811466. 

Mevrouw Ulrich is uw adjudant, of misschien één van uw adjudanten, of een stagiair?

Ik wil u het volgende voorleggen. Stelt u zich voor in mijn plaats, u schrijft mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, mevrouw PostNL, een brief, en u krijgt dan vervolgens namens deze mevrouw Verhagen van PostNL nu de brief die mevrouw Marjolijn Ulrich mij, C.G.J. Kloosterman, 3 april 2018 heeft gestuurd. Hoe zou u zich voelen, als u deze brief, die mevrouw Ulrich namens mevrouw Verhagen aan u heeft geschreven, hebt gelezen? 

Vertellen zal ik u, hoe uw brief aan deze kant wordt ontvangen, wat hier gevoeld wordt. Uw brief is treurniswekkend, uw brief is om te huilen, om te wenen, om tranen te laten vloeien. Uw brief is respectloos ten aanzien van de inhoud van mijn brief aan u.

Mevrouw Ulrich begint met een samenvatting te geven van mijn brief aan u. Ik heb niets aan een samenvatting van mijn brief. De inhoud van mijn brief hoeft niet samengevat te worden voor mij. Samenvatting van mijn brief aan u wordt door mij opgevat als een belediging. Ieder woord, iedere letter, in mijn brief aan u is gewikt en gewogen. Er is geen woord te veel, en er is geen woord te weinig. Bij een samenvatting gaat veel verloren. 

Maar het wordt ook geen samenvatting van mijn brief, mevrouw Ulrich gaat een samenvatting geven van uw scangegevens en uw Algemene Voorwaarden. Dacht u nu werkelijk dat ik uw Algemene Voorwaarden ben gaan lezen, voordat ik u die € 8,40 op mijn stuk liet plakken?

Mevrouw Ulrich heeft niets begrepen van wat ik u schrijf over intimidatie.

De enige vraag voor mij nog relevant, die ik aan u heb gesteld is, heeft uw postbezorger een 1e bericht en een 2e bericht, het zogenaamde Afhaalbericht achtergelaten? Ik heb u voldoende informatie gegeven, informatie waaraan ik het recht ontleen om hier aan te mogen twijfelen, ondanks al uw 'Voorwaarden' natuurlijk.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 28 mei 2018

p. 1/3

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 2/3
 

 
  "Er is geen bewijs dat een bezorger een afhaalbericht achterlaat bij de geadresseerde", schrijft uw mevrouw Marjolijn Ulrich.

Een zwakte in uw systeem, of zo u wilt in uw proces, waar ik u reeds op heb gewezen.

Ondanks al uw electronische apparatuur en software, tot en met het handtekeningetje toe, hebt u het laatste gat niet kunnen dichten.

Wij adviseren u, uw postbezorgers te voorzien van hoofdband met camera, of een camera bevestigd aan de klep van hun pet of aan hun bril, of gewoon een bodycam, zodat opgenomen kan worden het 1e bericht en het 2e bericht zijnde het Afhaalbericht, dat glijdt door de gleuf van de desbetreffende geadresseerde, gekoppeld aan de locatiegegevens waar uw dienstdoende postbezorger zich op dat moment bevindt. Over enige tijd gaat alleen nog uw camera op pad, met brief natuurlijk, en kunt u de postbezorgers over boord gooien.

U krijgt vast wel toestemming van de overheid om uw postbezorgers uit te rusten met deze camera’s, immers diezelfde overheid heeft ook geen enkele moeite met uw ongebreidelde verhoging van uw tarieven.

Het moet héél fijn voor u zijn, dat mevrouw Ulrich aan mij schrijft: "Het proces zoals volgens de Algemene Voorwaarden geldt voor een aangetekende zending is op de juiste wijze uitgevoerd".

U denkt in processen. Wij denken aan een stuk dat niet is aangekomen, aan een brief die niet is aangekomen, slechts 480 meter hier van ons vandaan, en waarvan de tegenpartij zegt dat zij geen berichten van u in haar brievenbus heeft ontvangen.

Als het stuk/brief na drie weken bij ons wordt terugbezorgd door u, PostNL, doet uw bezorger er nog even de boodschap bij aan mijn vrouw, dat het misschien handiger was geweest als we de brief zelf even bezorgd hadden. Kunnen wij misschien spreken van een ongeschoolde PostNL-postterugbezorger? Heeft uw postbezorger enig begrip van de dienst van u, PostNL, die hij of zij op dat moment ten uitvoer brengt? Kan het zijn dat uw post-bezorger al tijdens de lessen basisbeginselen postbezorging heeft zitten slapen, en u hem of haar per ongeluk het certificaat postbezorging heeft uitgereikt? Van zijn of haar, uw commentaar, zijn wij niet gediend. Per slot van rekening spreken uw postbezorgers uit uw naam, PostNL, toch?

Uw mevrouw Marjolijn Ulrich 'denkt' en hoopt misschien dat uw proces, aangaande mijn aangetekende zending, volgens uw Algemene Voorwaarden is gegaan, en op de juiste wijze is uitgevoerd.

Máár, uw mevrouw Marjolijn Ulrich begint te twijfelen, óf het proces wel op de juiste wijze is uitgevoerd. Zij gaat, namens u, toch?, navraag doen bij uw bezorger betreffende het 1e bericht, en het 2e bericht, zijnde het Afhaalbericht.

"Mocht deze bezorger aangeven dat hij geen berichten bij de geadresseerde heeft achtergelaten, of ook maar iets twijfelen of hij dit wel heeft gedaan, dan zal ik u dit laten weten. In dat geval zal ik ook de door u gemaakt. (verzend) kosten €.8,40 overmaken op uw IBAN rekeningnummer", schrijft uw mevrouw Ulrich aan mij.

Het antwoord van uw postbezorger moge duidelijk zijn, zijn antwoord op uw vraag kennen wij al, ook als hij geen berichten heeft achtergelaten, of als hij twijfelt?

Mevrouw Ulrich sluit haar brief aan mij af met: "Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd".
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 28 mei 2018

p. 2/3

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 3/3
 

 
  Wij zijn toch een beetje bezorgd, dat mevrouw Ulrich met deze laatste zin ook uw proces heeft afgesloten, en er niet meer aan is toegekomen uw postbezorger te bevragen. Misschien heeft u haar wel gezegd: "Zo is het goed Marjolijn", of "Zo is het wel genoeg Marjolijn" ?

Ik hoop dat u begrijpt dat het probleem niet bij uw postbezorger ligt, maar dat het probleem ligt bij u, mevrouw Verhagen.

Begrepen heb ik uit plaatselijke bronnen, dat mijn klacht inmiddels gearriveerd is bij PostNL, afdeling Swifterbant.

Uw onderzoek naar mijn klacht zult u inmiddels wel afgerond hebben, uw mevrouw Ulrich schreef mij 3 april 2018, en het is nu 28 mei 2018. Uit het feit dat ik geen € 8,40 op mijn bankrekening heb mogen ontvangen, zou ik moeten destilleren dat uw postbezorger niet getwijfeld heeft of hij wel of niet een 1e bericht en een tweede bericht, zijnde het Afhaalbericht, door de gleuf van de brievenbus aan de Industrieweg 30 bij de firma Bouw & Slim te Swifterbant naar binnen heeft doen glijden?

Dit is toch geen communiceren met uw klanten, mevrouw Verhagen. Dit is ten hemel schreiend! Met uw voornamen weet u wel wat ik met 'ten hemel schreien' bedoel. Een nader bericht ontvang ik graag van u.

En graag wil ik een bevestiging van u, mevrouw Verhagen, dat uw postbezorger wel degelijk zijn 1e bericht en zijn 2e bericht, het Afhaalbericht in de brievenbus van bouwbedrijf Bouw-Slim, aan de Industrieweg 30, 8255 PB te Swifterbant heeft gedaan, of niet dus.

Om te beginnen graag een bevestiging van ontvangst van deze, mijn brief.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

Met vriendelijke groet en hoogachting,

CGJ Kloosterman


Ing. C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

 

 

 

 

 "Sparrows fly in flocks eagles fly alone", Marc Erhardtsch oud-officier van politie

 

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, Chief Executive Officer bij PostNL, d.d. 28 mei 2018

p. 3/3

__________________________________________________

 

 

 

Tweede antwoord PostNL, namens mevrouw Verhagen, 4 juni 2018

 

   

 

 

 

 

o
   
o
 
Picture met tekst
Picture met tekst