Bezoek Hertalan - Carlisle Goede Vrijdag 30 maart 2018
 

 

 

 
 

Goede Vrijdag 30 maart 2018

Twee adviseurs, 1e en 2e adviseur, van Carlisle Construction Materials komen Goede Vrijdag 30 maart 2018 om 11:00 uur op bezoek om het dak aangelegd door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant te bekijken. Zij zijn hier ongeveer anderhalf uur. Wij zijn blij dat zij komen kijken.

Ik vertel, en leg duidelijk aan hen uit, het hoe en waarom van deze twee nieuwe daken. Over het nieuwe dakbeschot, over de isolatie, en de nieuwe dakbedekking, en ik geef aan en leg uit over de eenvoudige onderliggende constructie. Het is geen 'rocket science' wat hier onder ligt. Ik vertel over de dampremmende folie, over de twee scheidingsbalkjes tussen de drie dakvlakken op het hoofddak, over de constructie van de nieuwe dakrand, over de scheidingsdam met de buren, over de bevestiging van de kunststofleien en de aansluiting daarop van het nieuwe Hertalan-epdm, over de constructie van de dakrand rond de kapel. En als iets niet duidelijk is, vragen zij het. En zij hebben natuurlijk de beschikking over mijn brief/rapport, wat ik hen gestuurd heb, en op basis waarvan zij nu hier ook zijn. 

De adviseur vertelt, dat het Hertalan-epdm juist niet in banen gelijmd had moeten worden, maar telkens in drie delen. Het middelste vlakke gedeelte en de twee onder afschot liggende gedeelten. Over de naden zei hij, dat deze het misschien nog wel een aantal jaren zouden uithouden, maar ik had dit dak voor de komende 40 jaar gekocht.

Ik vertel de adviseurs, dat ik van tevoren wist dat Bouw-Slim in banen ging lijmen, en waarom zij dat deden. Ik had daar geen moeite mee, zolang de naden maar goed zouden zijn, en de heren van Bouw & Slim hadden mij verteld over de superieure en 'buitenaardse' kwaliteiten van de Hertalan-lijmen en -kit/sealant. Niet verteld hebben zij mij over hun geringe kennis van de verwerking van deze Hertalan-producten. Sterker, maar dan andersom, zij vertelden mij, dat ze gekwalificeerd waren om het product aan te brengen. Ze waren gecertificeerd vertelden zij mij!

Vervolgens vertelt de adviseur, dat het Hertalan-epdm eerst over de rand van het dak heen had moeten worden gelijmd, eerst waterdicht maken, en pas daarna hadden de aluminium daktrimmen op het Hertalan-epdm gemonteerd moeten worden, met kit en speciale schroeven en ringetjes. En niet zoals nu andersom, eerst de daktrim en daarop het Hertalan-epdm. De aluminium trim, vertelt de adviseur, is bij Hertalan-epdm alleen voor de sier.

Bij de doorvoeren vroeg hij aan mij of deze afgekit waren. Hij vertelde dat Hertalan-mensen het epdm veel strakker rond de pijp monteren. Hij liet mij nu zelf mijn vingers tussen pijp en het Hertalan-epdm steken, om mij zelf te laten ervaren en te laten zien, dat dit nu onvoldoende strak zit.

Ik vertel, dat de heren Bouw & Slim met veel enthousiasme en gedrevenheid het Hertalan-epdm en de Hertalan-lijmen en -kit mij aanprezen. En dat Hertalan en/of Carlisle ze als verkopers in dienst zouden moeten nemen. De tweede technisch adviseur zegt mij dan, dat zij Bouw & Slim ook liever niet als verkopers in dienst willen hebben.

De adviseur wees verschillende daken in de buurt aan, waar zij al bij geweest waren in het verleden, om deze alsnog in orde te maken. Een buurman ontdekte ik later had ook al problemen gekregen, nadat zijn dak voorzien was van Hertalan-epdm door weer een andere niet-deskundige aannemer.

Een nieuw vel Hertalan-epdm kan gelijmd worden over dit bestaande Hertalan-epdm, vertelde de adviseur.

 

 

Tweede bezoek Hertalan - Carlisle Goede Maandag 7 mei 2018
 

 

 

 

 

Maandag 7 mei 2018 12:00 uur komen de adviseurs van Hertalan - Carlisle voor de tweede keer. Zij komen hun bezoekrapport toelichten. Echter zij hebben het bezoekrapport niet bij zich. De tweede adviseur dacht dat ze het mij toegestuurd had. Maar dat is niet zo.

Dan maar mondeling. Zij vertellen dat het hele dak opnieuw voorzien moet worden van een laag epdm. Zij, Hertalan - Carlisle, willen mij het benodigde materiaal gratis gaan leveren.

Je weet niet wat je overkomt.

Ik moet zelf voor de montage zorgen. Zij willen wel aanwijzingen geven hoe een en ander moet.

Echter, direct realiseer ik mij, dat dit veel ernstiger is dan ik had gedacht. Dit wordt een veel te grote klus.

De adviseurs zeg ik, waarom niet Bouw-Slim erbij te gaan betrekken, zij hebben dit immers allemaal aangelegd. Ik vertel hen, dat ik het helemaal gehad heb met dit bouwbedrijf Bouw-Slim. Maar het spuiten van de lijm door Bouw-Slim leek mij nog goed te zijn gegaan. Als het werk onder supervisie van Hertalan/Carlisle wordt uitgevoerd, zou het misschien moeten kunnen lukken. Bouw-Slim kan dan ook leren hoe het product op de goede wijze aan te brengen. Een win-win-win situatie, wij een goed dak, Bouw-Slim leert ervan, en Hertalan-epdm volgens de regels aangebracht.

Op het gezicht van de tweede adviseur verschijnt een glimlach. Zij vindt het een goed idee van mij, en gaat contact opnemen met Bouw-Slim.

De adviseurs zijn hier weer ongeveer anderhalf uur om het rapport te bespreken.

 

 

Bezoekrapport/-verslag Hertalan - Carlisle
 

 

 

 

Dinsdag 8 mei 2018, de dag na het tweede bezoek, krijg ik de e-mail van de adviseur die zij geschreven heeft aan bouwbedrijf Bouw-Slim hier te Swifterbant. Bij deze e-mail zit als bijlage het Bezoekrapport/-verslag, zodat ik nu ook de beschikking daarover heb.

Ook deze e-mail vermeldt in de kleine lettertjes: 'This message and any associated files is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential, subject to copyright or constitutes a trade secret'.

We kunnen het bezoekrapport hier niet publiceren. Wel kunnen we de inhoud van het rapport hier beschrijven:

Het rapport begint met onze familienaam en adresgegevens. Het betreft een renovatie van twee daken. Het bezoekrapport vermeldt niet de datum van het bezoek (30 maart 2018), maar de datum dat het is geschreven: 23 april 20181). Het weer tijdens het bezoek is zonnig en de temperatuur ca. 11 Celsius. Namen van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, en haar heren: Van der Land en Van Wassenberg. Mijn naam en woonplaats en mijn e-mailadres. En de twee namen van de adviseurs staan op het rapport.

1) Wij denken dat dit rapport inderdaad veel later geschreven is. Beter kan je een bezoekrapport kort na het bezoek al schrijven.


Onder Wateraccumulatie is vermeld dat er veel staand water is. Water kan niet weg in verband met dakrand.

Onder Dakopbouw is vermeld: HERTALAN easy cover dakbanen, op isolatie van polyisocyanuraat (pir), alu meerlagen complex, ondergrond is grindbeton, volledig gekleefd, contactlijm, alleen toplaag kunnen waarnemen overige conform bewoner, warm dak.


Vervolgens komen de Waarnemingen:

 • Dakbaan/membraan is goed
  Hertalan/Carlisle gaat natuurlijk niet haar eigen product afkeuren
   
 • Breedte overlap en sealant breedte zijn goed
  Dit zegt niets over de verlijming van de overlap
   
Aanvullende foto op dit Carlisle/Hertalan-rapport door C.G.J. Kloosterman:


IMG_4250 vs03 'Vraag aan Carlisle-Hertalan: "Dit kan toch niet goed zijn?" '

Zijdak vr, breedte overlap en sealant-breedte zijn goed zeggen Carlisle en Hertalan.

Dit lijkt toch nergens naar! (Niet om aan te zien)

Maar wat hier wel aan de hand is, komt niet voor in de vragenlijst 'Waarnemingen' van het Projectbezoekrapport van Carlisle-Hertalan.

Indien Carlisle-Hertalan dit wenst kan ik het ontwerp/model van hun Projectbezoekrapport samen met hen nalopen om tot een goed ontwerp/model bezoekrapport te komen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de kwaliteit van de verlijming naad/overlap niet in hun rapport is opgenomen, ondergetekende C.G.J. Kloosterman.
 

 
 • Sealant rups afgestreken goed
  De heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) zorgen er wel voor, dat werk in het zicht goed is
   
 • Zichtbare hoeken zijn fout, niet afgewekt conform de verwerkingsvoorschriften
   
 • Afwerking dakrand is fout, niet afgewerkt conform de verwerkingsvoorschriften
   
 • Daktrim/afdekkap fout
   
 • Opgaand werk is fout
   
 • Afwerking binnenhoek is goed *
  (Wij kunnen ons niet voorstellen dat Hertalan/Carlisle de binnenhoek op Afbeelding 114 en 115 van ons rapport, waarbij door Bouw & Slim bijna een halve worst Hertalan
  KS96 kit/sealant met de blote handen in een binnenhoek van de goot is gedrukt, goed keuren. En Afbeelding 162, binnenhoek en hemelwaterafvoer, laat allemaal vouwen en blazen in het Hertalan-epdm zien, met een naad die niet dicht zit, zie Afbeelding 112. Ook is de daktrim hier door Bouw & Slim (Bouw-Slim) niet afgekit. Allemaal werk alsof het door peuters is uitgevoerd)
   
 • Afwerking buitenhoek is fout
   
 • Afwerking accessoires is fout
   
 • HWA (HemelWaterAfvoer) verdiept is fout
   
 • Inwerken HWA is goed **
  (Zie wat wij hierboven erbij geschreven hebben onder Afwerking binnenhoek door Bouw & Slim (Bouw-Slim). Ook de slabbe van de HemelWaterAfvoer op Afbeelding 162 vertoont allemaal blazen en vouwen, en wij denken dat de ondergrond aangelegd door Bouw-Slim hier niet goed is. En bij Afbeelding 108 schreven wij over de verschillende standen waarop de overstorten nog steeds, 21 februari 2019, uit de dakgoot steken)

   
 • Inwerken doorvoer is fout
   


Aantekening/constatering:

 • Verwerking is niet conform verwerkingsvoorschriften
   
 • Alle daktrim en accessoires verwijderen van het dak
   
 • Het middelste stuk waarin doorvoer en lichtkoepel zijn ingewerkt, alle EPDM verwijderen
   
 • Isolatie op afschot leggen, zoals aangegeven
   
 • Daarna nieuw membraan over gehele dakvlak leggen en verlijmen volgens CCM voorschriften
   
 • Alle accessoires volgens verwerkingsvoorschriften inwerken

 

Advies:

 • Het middenstuk van het dak de EPDM in het geheel verwijderen en vervangen voor nieuw membraan, voor gehele dak
   
 • Isolatie die er ligt op afschot leggen voor juiste afwatering, evt. aanvullen nieuwe platen isolatie
   
 • Accessoires volgens verwerkingsvoorschriften inwerken, ook aansluitingen op leien etc.

   

Acties uit te voeren door CCM (Carlisle Construction Materials)

 • Versturen verslag
   
 • Leveren van membraan voor gehele dak
   
 • Evt. lijmen en kit leveren

 

De volgende foto's zijn opgenomen in dit Hertalan - Carlisle bezoekrapport:

 


Dak overzicht  (3712 vs02)

 


Ingewerkte daktrim  (3423 vs02)

 


Lekkage oplossing  (3805 vs03)

 


Dakopbouw  (3343 vs02)

 


Foto 1  EPDM onder dakrand gefrommeld  (
3701 vs02)

 


Foto 2  KS96 voor hechting!
  (3460 vs02)

 


Foto 3  Losliggend in daktrim 
(3425 vs02)

 


Foto 4 Verwerking/ aansluiting aan dakrand
  (3527 vs03)

 


Foto 5  Afwerking sealing kit KS96 
(Afb 112-3815 vs02)

 

Einde rapport

 

 

Aanvullende foto's op het Carlisle/Hertalan-rapport door C.G.J. Kloosterman:


Afb 114-3874 vs03: Bouw-Slim uit Swifterbant aan het werk. 'Kleien en smeren in de goot', met de Hertalan KS96 kit/sealant. Als ik, C.G.J. Kloosterman, bezoekers krijg die de werken komen bewonderen, zien mensen vrijwel direct deze buitengewone bijzonderheid, het is niet alleen dat ze dit zien, ze gaan ogenblikkelijk ook met hun vingers er naar toe (Folkert) en zitten eraan, alsof ze mee willen doen, willen voelen, is het nog nat?, volgen van een soort oerinstinct, vormen met de handen. Foto 30 november 2017(Reiger Copyright)

 

Hier is wel een halve worst of koker Hertalan KS96 kit/sealant ingegaan

 


Afb 115-3876 vs03: Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant heeft hier strijd gevoerd, hier is met de blote handen gevochten, met de vingers is hier geschiedenis geschreven, ook hier staan de vingerafdrukken van de heren van Bouw & Slim in de goot, in de Hertalan KS96 kit/sealant. Het lijkt mij, dat deze kit toch niet met de blote handen verwerkt moet worden? Overigens lekt het hier beneden nu ergens in het zijgebouw 26 januari 2019. Foto 30 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb xxx-3876 vs05: De vingerafdrukken van de heren Bouw & Slim uit Swifterbant in de goot, in de Hertalan KS96 kit/sealant. Foto 30 november 2017(Reiger Copyright)
 

 


Afb 162-3978 vs03: Werkuitvoering bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant. De rechthoekige buis van de Hertalan stads- of zijuitloop HWA (HemelWaterAfvoer) zijkamer, komt boven de laatste pir-isolatieplaat uit, waardoor hier altijd een plas water blijft staan. Dit had niet gehoeven indien onder de rechthoekige buis de isolatieplaat iets afgeschuind was met een rasp bijvoorbeeld, daarna de buis fixeren, en dan de slabbe lijmen. Links ligt nog ijs. Je kan niet zeggen dat het Hertalan-epdm strak geplakt is. Allemaal vouwen en blazen, het komt niet erg professioneel over. Ook zien we dat het epdm in de trim niet is afgekit. We zien blazen die helemaal van de rand (het aluminium) over de dakrand en verder lopen. De rand is niet gekit dus hier kan water onder door. De dakrand is gemaakt van hout. Foto gemaakt 8 februari 2018 (Foto Reiger Copyright)

 


Afb 108-3431 vs02 (foto met inzet): Hertalan Overstorten diameter 40 mm in verschillende standen gemonteerd/gelijmd. Op de dakgoten hebben wij een overstort gekregen ingeval de afvoer verstopt zou raken door het vele blad van de platanen langs De Lange Streek. De inzet linksboven op de foto is de situatie vr waar de overstort schuin naar buiten afloopt, achter steekt de overstort bijkans recht uit de goot. Bouw-Slim uit Swifterbant zou dit in orde maken. Bouw & Slim, wilde de pijp warm maken met de fhn! Dit is niet gebeurd. Deze overstort is in een verkeerde stand in de goot gelijmd. Zo is het geen gezicht. De heer Van Wassenberg (Bouw) wilde nu deze uitloop gaan verwarmen met de fhn van Alwin(sch) en hem dan naar beneden buigen. 28 Maart 2019 is de situatie nog steeds zo. Foto (Reiger Copyright)

Hertalan HWA onderuitloop 40 mm met slabbe (manchet)                      

 

 

 

Aangetekende brief van de jurist van Bouw-Slim
   

E-mail 8 mei 2018 Hertalan/Carlisle aan de heren Bouw-Slim

8 Mei 2018 heeft de technisch adviseur van Hertalan - Carlisle haar email met bezoekrapport gestuurd naar bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant (en naar mij). Ook hier weer de kleine lettertjes onder de e-mail.

Zij begint met "Beste heren Bouw-Slim", en wil graag in contact komen met de heren Bouw-Slim om samen met hen de bevindingen uit het bezoekrapport te bespreken, om deze in de toekomst te kunnen voorkomen.

"We willen u niet afvallen, maar ondersteunen/ begeleiden om te zorgen dat Hertalan EPDM goed verwerkt wordt, volgens de CCM richtlijnen", schrijft de adviseur aan de heren Bouw-Slim.

Zij wil graag een afspraak maken, om naar hun kantoor in Swifterbant te komen, om kennis te maken en de bevindingen te bespreken.

Einde e-mail van de technisch adviseur aan de heren Bouw-Slim 8 mei 2018

 

 

Brief van de jurist van bouwbedrijf Bouw-Slim 14 mei 2018

Een Aangetekend schrijven ontvangen wij 14 mei 2018 van de jurist van bouwbedrijf Bouw-Slim.

 

 

 

Gesprek technisch adviseur Hertalan - Carlisle met Bouw-Slim te Swifterbant
   

Tussen 18 mei en 24 mei 2018 heeft er een gesprek plaatsgevonden van de technisch adviseur van Hertalan - Carlisle met Bouw-Slim.

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

 

 

  

Voor de verdere inhoud van dit rapport zie ons verhaal boven deze pagina 1 van 7

 

Picture met tekst
o