"Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur,
 en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven!"

Evangelie volgens Lucas 12:24 NBG-vertaling 1951

Zie ook: 'De kruiken van Sarefat'

 

 

Aan het Bestuur van de Gemeente Dronten
 

 

Brief Heer Wouter(sch) en Mevrouw Hadewych(sch) aan de "Bestuurslieden" van de Gemeente Dronten met datum 14 november 2019, betreffende 'Overlast Platanen aan De Lange Streek te Swifterbant' - FlevoPost Lelystad mevrouw Thea van Gessel, en 'De Polderpioniers' Dronten "Opnieuw op verkeerde locatie". 'De Polderpioniers' krijgen eindelijk na jaren ieder hun naam: Dré en Gertra     (sch) schuilnaam

 

Dré en Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'De Polderpioniers' als Boekenlegger

 

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Overlast Platanen (Platanus acerifolia) aan De Lange Streek in Swifterbant.htm
(Klik hier)

 

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten met datum 10 december 2019, betreffende 'Overlast Platanen aan De Lange Streek te Swifterbant'

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten 10 december 2019.htm
(Klik hier)

 

 

Antwoord van de Gemeente Dronten op brief van Reiger(hsch) Kloosterman van 10 december 2019 aan de gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Antwoord Gemeente Dronten op brief Reiger Kloosterman van 10 december 2019.htm
(Klik hier)

 

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten met datum 15 februari 2020, betreffende 'Klacht tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten'

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan het College van B & W gemeente Dronten 15 februari 2020.htm
(Klik hier)

 

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 7 mei 2020, 'Het gesprek'

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger aan de heer G.J.N. Keuper van de gemeente Dronten 7 mei 2020 'Het Gesprek'.htm
(Klik hier)

 

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 8 mei 2020, over "Touwtjes die niet liegen"

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 8 mei 2020.htm
(Klik hier)

 

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 9 mei 2020, over "Het cabaret"

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger aan de heer G.J.N. Keuper van de gemeente Dronten 9 mei 2020 'Het cabaret'.htm
(Klik hier)

 

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 14 mei 2020, over "Kadastrale grensreconstructie" en Betonbalken

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 14 mei 2020.htm
(Klik hier)

 

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten met datum 5 oktober 2020, betreffende "Donker van het Groen maakt ongelukkig"

www.deregentegenhouden.nl/ Dronten - Reiger Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten 5 oktober 2020.htm
(Klik hier)

 

 

Overlast platanen - ATAG CV-ketel verstopt door zaadpluis platanen door Reiger(hsch) Kloosterman 28 november 2020 Chronologisch stamt dit verhaal eigenlijk al uit 2011, over martelen en over het 'Rijk van Dronten'

www.deregentegenhouden.nl/ Dronten - Platanen overlast - ATAG CV-ketel verstopt door zaadpluis platanen.htm
(Klik hier)

Foto 5364 vs02 Zaad en zaadpluis Platanus acerifolia (volgens de gemeentelijk bomenkaart Dronten), het pluis haakt aan elkaar, maar ook aan alles wat het tegenkomt, en vormt zo kussens bij bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren (HWA's) of ventilatieroosters, ook je slaapkamer ligt er vol mee als je niet oppast. Foto 6 december 2020 14:40:12 uur Reiger Copyright (114KB 750x472)

 

 

Het 'Gesprek'

Woensdag 9 september 2020 vindt er uiteindelijk (verschillende keren uitgesteld wegens Corona bij de mensen van de gemeente, en een opname van een van ons) een gesprek plaats op het 'Huis van de Gemeente Dronten', tijdelijke locatie De Reest 3, 8253 PW te Dronten, een vergaderruimte op de Gemeentewerf, het betreft kamer 26.

Wij zijn met 5 man/vrouw (mensen) in verband met Covid-19, een afvaardiging van een groep van in totaal 28 mensen, die allen hebben aangegeven op alle mogelijke manieren last te ondervinden van, en klachten te hebben over de platanen langs De Lange Streek in Swifterbant, gemeente Dronten.

Van de gemeente zijn drie mensen aanwezig: de 'onafhankelijk' of 'neutrale' gespreksleider de heer G.J.N. (Nico) Keuper klachtencoördinator, juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten, de heer ing. J. (Jouke) de Jong Teammanager GTB GroenTechnisch Beheer, en de heer Freek van de Graaf, gemeentelijk Bomenverzorger.


Internet Google


De Pettenbaas
Weer is een medewerker van de gemeente er niet: 'de Beleidsmedewerker'. Mijnheer Keuper is ook beleidsmedewerker, maar hij is juridisch beleidsmedewerker, en heeft nu de pet op van 'neutraal' gespreksleider. Het liefst had mijnheer Keuper twee petten tegelijkertijd op, maar dan weten de mensen er ook geen wijs meer uit, en tijdens deze vergadering ieder keer je andere pet op je kop zetten, maakt ook een beetje idiote indruk, dan wordt het een soort van 'cabaret'. Wij noemen zo iemand met meerdere petten op een "Pettenbaas".

'Pettenbaas', is het woord dat al weer langere tijd geleden voor de eerste keer benoemd wordt in deze betekenis door P.C. de Wit in het Nederlands taalgebied, huidig inwoner van Dronten, en dan ook nog eens een Drontense zaak betreffende.
 

De heer Hendrik Pars van de gemeente Dronten, de man waar het hier om gaat, de niet aanwezige, wordt wéér door mijnheer Keuper opgediend als "beleidsmedewerker", maar de heer H. Pars is helemaal geen beleidsmedewerker, komen wij achter. Of hij moet in de tussentijd door de burgemeester zijn 'verhoogd'. De burgemeester heeft de afgelopen tijd nogal wat lintjes uitgereikt, aan huis, vernemen wij, van een weten wij dit zeker! Van Hendrik weten wij het niet, maar het zou zo maar kunnen: "Kijk eens Hendrik, voor jou het lintje 'Beleidsmedewerker' van het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Je bent de eerste, jongen".


De heer Nico Keuper wil het gesprek graag opnemen.

Wij kijken elkaar aan!

Op voorwaarde dat de heer Keuper ons ook de 'tape' (digitaal geluidsbestand natuurlijk) doet toekomen, stemmen wij hier mee in.

Nico Keuper drukt de knop van zijn opname-apparatuur in.


Op instigatie van

Wij zijn hier op instigatie (aansporing, aanmoediging, oproep) van de heer Nico Keuper. Wij hebben de moeite genomen om naar het 'Huis van de Gemeente Dronten' te komen. De heer Keuper zal een verslag van deze vergadering maken, hij is dus tevens scriba, dat is niet zo moeilijk, want hij kan ook nog altijd de 'tape' beluisteren achteraf.

Het wordt een herhaling van zetten. Wij leggen nogmaals onze klachten op tafel. De heer Jouke de Jong vertelt over het geweldige beheer en de zorg die de gemeente heeft voor de bomen. De heer Freek van de Graaf heeft waarschijnlijk een spreekverbod opgelegd gekregen, of hij durft gewoon niets meer te zeggen.

Wat opvalt is de geen of geringe zorg voor de inwoners van de gemeente Dronten vergeleken met de zorg voor de bomen, tijdens dit hele proces wat voor ons begint 29 juli 2005.

Wij gaan met een niet fijn gevoel naar huis na dit bijna twee uur durende gesprek.


Zes weken later

Een redelijke termijn voor het maken van een verslag en het opsturen van het geluidsbestand lijkt ons zes weken. Maar er komt geen 'tape' en er komt geen verslag. Met zes weken belt een van ons met Nico Keuper. De 'tape' kunnen we vergeten. De opname is mislukt, vertelt hij. Waar hebben wij dit vaker gehoord? Met het verslag is hij nog bezig, zegt hij, zes weken later!?
 

Nog een reden, niet alleen mislukt
E-mail vrijdag 23 oktober 2020 20:59 uur van Nico Keuper, klachtencoördinator en Juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten, aan een van ons:

"De kwaliteit van het geluidsbestand waarin het gesprek van 9 september 2020 is opgenomen is te matig van kwaliteit om te verspreiden. Bovendien brengt het vertrouwelijke karakter van het gesprek in een mediation-setting mee dat wat daarin is besproken niet naar buiten wordt gebracht".

En dit meldt de heer Keuper ons eerst zes weken later, nadat wij hem eerst hebben moeten bellen.


Ernstige waarschuwing aan een ieder in de Gemeente Dronten:

Achteraf worden de spelregels met terugwerkende kracht gewijzigd, door deze heer G.J.N. (Nico) Keuper, klachtencoördinator, juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten, namens het College van Burgemeester & Wethouders natuurlijk!


Ernstige consequenties

heeft dit voor ons. Als wij ingestemd hebben met de opname aan het begin van het gesprek, besluiten wij ons te richten op het gesprek, en niet op het maken van aantekeningen. Dat doen we later wel als we het gesprek nogmaals gaan beluisteren op het geluidsbestand. Maar nu is het wachten, en uiteindelijk komt er helemaal geen 'tape' (geluidsbestand). Maar wij hebben wel de verplichting op ons genomen onze achterban te informeren. En dat doen we nu!
(25 november 2020)
 

Brief 7 oktober 2020 van GTB
Wel is er een brief door heer ing. Jouke de Jong, Teammanager GroenTechnisch Beheer namens het college van Dronten, met datum 7 oktober 2020, gestuurd aan ............ ............... ............... .............. ..............., wonende ......................... .., te Swifterbant, met onderwerp: "platanen naast uw woning". Het antwoord van de gemeente Dronten is duidelijk. Zie voor de brief nogmaals: www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger aan de heer G.J.N. Keuper van de gemeente Dronten 7 mei 2020 'Het Gesprek'.htm


Wij zetten ons hele verhaal op het internet,
zodat een ieder van onze groep (28 mensen) kan lezen wat het resultaat is, zodat iedere inwoner met of zonder boom voor de deur kan lezen hoe de gemeente Dronten met haar inwoners omgaat, zodat iedere inwoner van Nederland kan lezen hoe gemeenten met inwoners omgaan, wetten geschreven worden, en de democratie in elkaar zit.
 
(25 november 2020)


Hakken in het zand
Deze brief van 7 oktober 2020 was voor ons al het sein dat de gemeente de hakken in het zand zette. Eerst vrijdag 20 november 2020 18:39 uur krijg ik, Reiger, antwoord van de heer Nico Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten.


Het e-mailbericht

van de heer G.J.N. (Nico) Keuper, klachtencoördinator, en juridisch adviseur en beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten met datum 20 november 2020 18:39 uur:

E-mailbericht G.J.N. Keuper Gemeente Dronten aan Kloosterman met 'Verslag gesprek 9 september 2020'

 

 

Wethouder Roelof Siepel komt uw behoefte ophalen
Naar het Gemeentenieuws van Dronten
Week 48  Wekelijkse informatiepagina van de Gemeente Dronten  woensdag 25 november 2020:
"Windplannen" door wethouder Roelof Siepel:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Gemeentenieuws 'Windplannen' door wethouder Roelof Siepel
 25 november 2020.htm

 

 

Eerste Wonderbaarlijke Grondverkopen door de Gemeente Dronten - Overlast platanen - door Reiger(hsch) Kloosterman 20 december 2020, over de verkoop van lapjes grond door de Gemeente Dronten, het omhakken van reuzenbomen door de Gemeente Dronten, en het verleggen van een drugstransportlijn in Swifterbant door de Gemeente Dronten.

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Eerste Wonderbaarlijke Grondverkopen door de Gemeente Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

Tweede Wonderbaarlijke Grondverkopen door de Gemeente Dronten - Overlast platanen - door Reiger(hsch) Kloosterman 21 december 2020, over de verkoop of het weggeven van lapjes grond, 'Landje-geef' door de Gemeente Dronten, en het omhakken van "een losse plataan" in de 'Heilige Hoofd Groen Structuur van Swifterbant' door de Gemeente Dronten.

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Tweede Wonderbaarlijke Grondverkopen door de Gemeente Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving door de Gemeente Dronten - Overlast platanen - door Reiger(hsch) Kloosterman 27 december 2020, over het weggeven van lapjes grond, 'Landje-geef' door de Gemeente Dronten, over het strooien met grond door de Gemeente Dronten, en het niet willen omhakken van "losse platanen" in de 'Heilige Hoofd Groen Structuur van Swifterbant' door de Gemeente Dronten, over 'Willekeur'. Over stinkende ondergrondse afvalstorten achter De Standaard 14, bij de ingang van De Banier, en naast de Zwanebloem 10 in Swifterbant. Over het omleggen van een krachtige en gezonde Quercus castaneifolia eveneens naast de Zwanebloem 10 in Swifterbant, door de Gemeente Dronten, en over de ontmoeting tussen de Drontense burgemeester Jean Paul van Gebben en een 'Rico Verhoeven', de burgervader legt nog net niet het loodje.

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving door de Gemeente Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

Grootheidswaan of meeloperij, wijken gedegradeerd tot buurten door Gemeente Dronten
Spelwijk wordt "Spelbuurt", Bloemenwijk wordt "Bloemenbuurt", en Kampwijk word "Kampbuurt" in Swifterbant. In 1994 is de Gemeente Dronten nog aan het 'Pionieren'. Over "Stadsrechten", een "Stadhouder", en een "Stadswapen". Over een dure boemel naar Zwolle. Ons dorp Swifterbant wordt gedeclasseerd tot "wijk". Over "Kleineren". Over de "Zichtboordelingen", en 'The Sundancer' van Jits Bakker. 'De Polderpioniers' gaan naar Swifterbant. 'De Tweeling' naar 'Het Heuvelpark' aan De Helling in Dronten. Over de verplaatsingskosten van beide beelden. Spijtig voor "De Noordelingen". Over "zonde" en "geld", over "schuld" en "boete". Over 'Het Verdriet van Dronten'. Over een burgemeester die van zichzelf dacht: "Briljant". Over borrelende burgemeesters. Over 'Drontenland'. Over 'De Keuperaar', een vréselijk hakmes. Over 'Klassenverschil' in de Gemeente Dronten, en 'De vingerafdrukken'. En 'Jacob bij de Koningin'
(Jacob Reitsma, de laatste burgermeester van Wymbritseradiel), Jacobina Treurjenet, en Mevrouw Xi.

 

'Het Verdriet van Dronten' - Dré en Gertra

 


 

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen

"Ach", zegt de man Dré tegen zijn vrouw Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), "moet je zien wat er van ons werk is terechtgekomen". Het is of zij staan bij het graf van een dierbare. Om dit beeld is gevochten, het is de "geest" die Jan Griede, voormalig Gemeentesecretaris van Dronten, heeft losgelaten uit zijn fles, en er niet weer terug in heeft gekregen. Zijn "geest" heeft tweespalt en verdeeldheid gezaaid, en zwabbert over het Drontense land, de "geest" deelt rake klappen uit in gezichten van mensen, en mensen krijgen onverklaarbare pijnen in hun buiken ervan, de "geest" zorgt ervoor dat mensen gaan drinken en erger. De mensen uit de Gouw 'Dronterland' (Drontenland!) spreken over de "White Spirit", alsof het over een Grote Indiaan gaat, of over het "Witte Wief". Nu heet het beeld "Het Verdriet van Dronten", zelfs zijn eigen houwer, Kees Jansen, is er aan gestorven "van verdriet", nog niet. Er werden sowieso altijd al veel bloemen bij het beeld neergelegd voor overledenen.

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van DeDrontenaar uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Foto nabewerking Reiger Photography


www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Grootheidswaan of meeloperij, wijken gedegradeerd tot buurten door Gemeente.htm
(Klik hier)

 

 

Dré en Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'De Polderpioniers' als Boekenlegger

 

 

 

 
Ctenolepisma longicaudata (Reiger Copyright)

Papiervis - Ctenolepisma keupericaudata - Reigeriensis

Nog een rol van de heer Nico Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten, hier als papiervis,
die de klachten van Drontenaren letterlijk, 'letter voor letter', verorbert

Ook dit beestje is een schepsel Gods

 

______________________________________________