Vijfde Wonderbaarlijke Grondverkopen door de

 

 

 

Overlast Platanen

Wij, een groep bewoners in Swifterbant, hebben overlast van de Platanen aan De Lange Streek te Swifterbant. Wij hebben dit uitvoerig gecommuniceerd aan het Bestuur van de Gemeente Dronten. Wij krijgen nu al zestien jaar lang nul op het request, en hebben besloten ons verhaal op het internet te plaatsen, op een "eigen internetsite", zoals de Gemeentesecretaris van Dronten, mevrouw drs. T. (Tineke) van Lenthe ons dit benoemt.

Het Bestuur van de Gemeente Dronten is doof voor wat wij te zeggen hebben. Wij hebben ontdekt dat het een selectieve doofheid betreft. Er is sprake van grove en ernstige 'Willekeur'. Burgers worden niet gelijk behandeld.

Reiger, 29 januari 2022

 

'Landjepikkerij'

Ons is ter ore gekomen dat in de 'buurt' De Fazant in Drontendorp "Landjepikkers" wonen. In Dronten wonen volgens het Bestuur van deze Gemeente drie categorieën mensen: 1) mensen die hier niets mee te maken hebben, dikwijls wonen deze op een flatje of een appartementje, 2) mensen die van de Gemeente Dronten grond hebben gekocht of grond mogen kopen om hun percelen uit te breiden, 3) en de echte "Landjepikkers". De tweede categorie zijn mensen die dit netjes hebben gevraagd aan de Gemeente Dronten of zij een lapje bij mogen kopen én die de Gemeente Dronten welwillend is toegetreden, of mensen waar de Drontense Gemeentelijke ambtenaren aanbelden en zeiden: "Mogen wij u een stukje grond aanbieden voor een schamel prijsje". De laatste categorie, de echte "Landjepikkers" is een slag volk, waar het Bestuur van de Gemeente Dronten tot en met de Burgemeester niets mee te maken wil hebben, het liefst zou de Gemeente Dronten deze lieden ver buiten de Gemeentegrenzen willen donderen ("donder" en "gedonder") of werpen. In Gemeentelijke termen heten zij "Etterbakken", naar Burgemeester Jean Paul van Gebben, eigenlijk bedoelt ie 'criminelen'. Deze mensen worden dan ook door het Bestuur van de Gemeente Dronten vervolgd en voor de rechtbank gesleept. Niets wil het Bestuur van de Gemeente Dronten met deze mensen te maken hebben, weg ermee. In de brieven die de Gemeente Dronten hen stuurt proef je de weerzin tegen tegen dit soort volk. De burgemeester Jean Paul in een reactie op de uitspraak van een raadslid: "Ik mag toch hopen dat, na alle consternatie die we gehad hebben (in de kwestie 'Landjepikkerij'), de mensen niet de lef in hun donder hebben dat ze zeggen: ach ik pik die grond van de gemeente wel in. Dat zou ik niet doen als ik hen was!”. Als goed luistert en je dit stukje leest in het plaatselijke krantje, hoor je bijna het bulderen van burgemeester Jean Paul. Dit is tenminste een krachtdadig optredende burgemeester! Een burgemeester van de lef, en met lef. Maandag 16 november 2020 09:00uur in De Drontenaar:

www.dedrontenaar.nl/gemeente - landjepik zou gewoon doorgaan in dronten dat zou ik niet doen

 

Democratie uitgelegd
Let wel, in een gemeente is het heel eenvoudig, je bent met zijn allen, we doen het 'samen', eens in de vier jaar gaan we 'samen' stemmen, een democratisch proces, we vormen een 'regering', en ter controle hebben we een 'raad'. Dus als er iemand wordt vervolgd wegens "Landjepikkerij" dan doen we dat 'samen', met z'n allen. In de Gemeente Dronten hebben we ook 'Samen Actief' dat zijn mensen die krijgen gratis grond van de Gemeente Dronten met nog een bonus erbij, zoals bijvoorbeeld 'De Fruitboog' in Swifterbant. Net zoals de Europese Centrale Bank (ECB), als je daar geld gaat lenen krijg je er de rente bij. Wij willen een 'Melktuin' maar die krijgen we niet. In een democratie is het heel makkelijk, iets meer dan de helft van de stemmen en je hebt het voor het zeggen. De ouders van de Kindertoeslagaffaire hebben zeker niet de helft van de stemmen, en die Groningers ook niet, die kunnen dus allemaal gaan fluiten, maar dat gas was wél van ons allemaal, zó regel je dat in een democratie. En als je het niet snapt dan moet je even gaan kijken bij Erdogan, Vladimir Putin, Aleksandr Loekasjenko. of Xi Jinping. Die begrijpen tenminste hoe een 'Democratie' werkt.


Terug naar de Gemeente Dronten
Wij hebben ontdekt dat bij de Gemeente Dronten sprake is van 'Willekeur', oftewel de een mogen we wel en die ander mogen we niet. Het lijkt erop dat tijd hier ook een factor speelt. De ene tijd verkopen we een "njet", en een ander moment is weer van alles mogelijk. Hoe is de desbetreffende Drontense ambtenaar 's morgens vroeg uit zijn bed gestapt? Het gebeurde, dat de ene ambtenaar zei tegen een inwoner, misschien kunt u wel een stukje grond bijkopen, ik ga het even vragen op het Gemeentehuis, en op zijn fiets sprong. Daar aangekomen bulderde de baas van de ambtenaar: "Njet". Vandaag had hij er geen zin in, pech gehad. De ambtenaar belde de inwoner, en vertelde met trillende stem dat het vandaag niet ging, en binnen tien dagen moet de gepikte grond worden ontruimd en worden teruggegeven aan de Gemeente

 

'Buurt' De Fazant in Dronten

We zien het zuidelijk gedeelte van de 'buurt' De Fazant. Vanaf de Fazantendreef rijden we deze buurt in en zien de blauw bolletjes, een heuse 'Bomenstructuur'. Ter hoogte van De Reiger aangekomen houdt deze boomstructuur op, voormalig wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie op inspectieronde op zijn fiets ging hierlangs de kant van de weg zitten om zijn boterhammetjes op te eten en zijn bekertje melk leeg te drinken. Na zijn pauze was hij de weg kwijt en vergat de boomstructuur verder in te tekenen, om eerst veel verder naar het noorden toe, weer een boomstructuur op zijn plattegrondje te zetten. De 'Boomstructuur' in buurt De Fazant is sedert die tijd onderbroken, en wethouder Roelof is niet meer, ze hebben hem buiten gegooid. Als je deze 'buurt' in fietst kom je eerst langs 'De Eendenkooi'. Rechts is 'De Meerkoet', en dan krijg je 'De Reiger'. Rondom zien we het felle groen van de 'Heilige Hoofd Groen Structuur', in het midden zien we het lichtgroen van de 'Wijk Groen Structuur', minder heilig. Ten zuiden van de Heilige Hoofd Groenstructuur ligt het volkstuintjescomplex 'De Pionier'. Doorheen de Hoofd Groen Structuur, een donker bos, loopt een wandelpad achterlangs de woningen. De huizen op deze plattegrond zien we aangegeven in lichtgrijs, zeg maar de bebouwing. Maar langs de bosrand zien we ook een hele strook lichtgrijs, vreemd want dit is geen bebouwing.

Kaarten groen- en boomstructuren via de Drontense Gemeentelijke website:

 https://nedglobe.nedgraphicscs.nl/web?tma=318

 

Literatuuronderzoek leert ons dan de bewoners hier achter hun percelen tegen de bosrand aan geen scheiding, hek, schutting, of heg mochten plaatsen. De overgang van hun tuinen naar het bos moest een open karakter behouden, opgelegd door het bestuur van de Gemeente Dronten. Uit een brief met datum 25 november 2021 van een bewoner: "Het toenmalige hoofd van de gemeentelijke groenvoorziening, de heer Louis Versnel, heeft ons als bewoners er bij herhaling op gewezen dat het staand gemeentelijk beleid was dat onze tuinen een open achterzijde dienden te behouden, om het geheel van bos en tuinen een open, parkachtige uitstraling te laten behouden. Het was ons dus verboden om een hek, heg of schutting te plaatsen".

 

 

Echter de tijden zijn veranderd, de wolven zijn huiswaarts gekeerd, oftewel de wolven zijn hier weer komen wonen en houden van donkere bossen. Roodkapje speelt zich niet voor niks af in een groot donker bos. De mensen in de Fazanten'buurt' zijn hier lang geleden komen wonen (1977) en raken nu op leeftijd. Voor de wolven zijn zij een lekker hapje. Het is dus dringend noodzakelijk dat deze mensen hun percelen nu rondom gaan beveiligen met hoge schuttingen, een wolf springt makkelijk vier meter hoog. Je moet er niet aan denken, dat je 's avonds nog even in je tuin zit met de deur van je terras open, en als het slapen is gekomen er een wolf in je bed ligt. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Je moet er niet aan denken dat de Gemeente Dronten de eerste gemeente wordt waar een oudje met huid en haar wordt opgevreten door een roedel wolven. En bedenk wel het is in een ogenblik gebeurd, de speciale kiezen van de wolf snijden en verscheuren het vlees razendsnel, en alles gaat naar binnen met bot en al, schoon op. Van een begrafenis komt het niet meer, anders dan wat drollen hier en daar, in de natuur, dat wel.

 

    

 

Lees ons: Gemeente ziet kansen en wil veel extra bos, Provincie wil1.700 ha.htm

 

 

Fazanten'buurt' Zuid

Op deze plattegrond zien we weer links de 'Fazantendreef-Zuid' en 'De Killick' ('killick' is een primitief soort anker, waarschijnlijk hier in de betekenis van een ankerplaats of woonstee, leuk gevonden). Als we 'De Fazant' inrijden hebben we links 'De Eendenkooi', aan onze rechterkant 'De Meerkoet' en even verder 'De Reiger'. In deze buurt is een hoop gedonder geweest met "Landjepikkers". Lieden die het mijn-en-dijn niet zo goed wisten te onderscheiden, volgens het Bestuur van de Gemeente Dronten dan natuurlijk. We zien buitenom allemaal stukjes grond die aan de percelen van de bewoners zijn toegevoegd, zijn bijgekocht. Bij 'De Meerkoet' zijn dit forse lappen, bijna net zo groot als de kavel waarop men ooit is begonnen. Woonden of wonen hier misschien gemeenteambtenaren of 'bevrienden' van het Bestuur van de de Gemeente Dronten? Deze stukken grond gaan ook diep de 'Heilige Hoofd Groenstructuur' in. We zien ook dat de Heilige Hoofd Groenstructuur niet precies de perceelgrenzen volgt, er zeg maar een beetje langsheen zwabbert. Het lijkt een soort van schemergebied waar de Groenstructuur niet de perceelsgrenzen volgt, de kleur is daar wit, alsof er al rekening mee wordt gehouden dat bewoners bijkopen of gaan 'Landjepikken'. Bij anderen loopt de Gemeentelijke Drontense 'Heilige Hoofd Groenstructuur' gewoon door hun tuin heen. Een beetje alsof de dienstdoende ambtenaar in beschonken staat verkeerde: "Loopt u even over deze witte lijn heen, o, ik zie dat u struikelt, ik vang u wel op, waar bent u mee bezig, o, u zet de Heilige Hoofd Groenstructuur uit op papier, en dat dat niet helemaal goed gaat". Achter 'De Meerkoet' heeft men de Hoofd Groenstructuur maar aangepast aan de nieuwe perceelgrenzen. Maar we zien ook duidelijk lapjes die deels in het groen van de Hoofd Groenstructuur liggen. Die mensen wonen gedeeltelijk in de 'Heilige Hoofd Groen Structuur' van Drontendorp. En dat is ook wat het Bestuur van de Gemeente Dronten wil, wonen, werken, en bos combineren, zie nogmaals:

Gemeente ziet kansen en wil veel extra bos, Provincie wil1.700 ha.htm

 

Rekenkamer

De verkoop van deze lapjes grond heeft het gevaar in zich dat er gerommeld wordt met geld. Wat is de prijs van al deze vierkante metertjes? Waar blijft het geld dat binnenkomt bij deze verkopen, van deze transacties, blijft er misschien geld hangen in het voortraject? Misschien dat de 'Rekenkamer' een overzicht kan maken van al deze verkopen, aan wie, hoeveel, voor welke prijs, en waar in de boeken?

 

Drol in de goot

Wij willen graag achter, opzij, of voor onze woningen een strook grond van twee meter breed bijkopen. Achter ons perceel ligt een voetpad. Dit kan dan worden omgelegd en komt direct neven De Lange Streek te liggen. Honden hoeven dan niet meer op het smalle strookje gras hun behoefte te doen maar kunnen dit achterwaarts boven de goot laten vallen, bordje "Drol in de goot". De platanen achter, voor, en neven onze percelen kunnen nu om.

 

 

 

Hond die in de straatgoot poept Copyright Reiger

 

Omleggen van een voetpad ten behoeve van een plataan naast De Banier 2 te Swifterbant


Foto 5204 vs02 Wortel 'droog' gelegd van plataan aan De Lange Streek naast De Banier 2 te Swifterbant
Foto 9 juni 2020 21:56:23 uur
Reiger Copyright (161kB 427x640)

Stratenmaker Jan Tegel(sch) wordt wortelonderzoeker. Hij leeft zich hélémaal uit, de man wordt lyrisch, hij graaft de hele wortel uit die hij gevonden heeft. Hij legt de wortel zeg maar 'droog' om in 'Polderpioniers' termen te blijven. Nu gaat hij bellen met zijn baas. Even later komt baas Henri Vos al aan gefietst.

 


Foto 5216 vs02 Nieuw voetpad naast het oude voetpad waar de wortel zat aan De Lange Streek te Swifterbant ter hoogte van de Banier 2. Kosten nog moeite worden gespaard, het geld klotst tegen de plinten, de platanen bedoel ik natuurlijk, in de Gemeente Dronten. Foto 21 juni 2020 11:00:06 uur
Reiger Copyright (153kB 640x427)

Uit onze: Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving door de Gemeente Dronten.htm
(Klik hier)

 

Tot slot

We zijn nu aan het einde gekomen van deze Vijfde Wonderbaarlijke Grondverkopen of Grondvergevingen door de Gemeente Dronten. Het begint met het inpikken van een beetje grond, "Landjepikkerij", van de Gemeente Dronten. Je zet er een plantje neer, je plant er een boompje, je zet er een tuinstoel neer, een tafeltje, wat plantenbakken, je bouwt er een schuurtje, je verzet je schutting een beetje, je plant er een nieuwe heg omheen, je doet zeg maar aan 'Landaanwas'. Je doet net of het van jou is. Je zorgt ervoor. Je bent zorgzaam. En als de Gemeente Dronten eens in de zoveel tijd langs komt en zegt dat je maken moet dat je er weg komt, zeg je dat je het wel wilt kopen. Je geeft de dienstdoende ambtenaar een stuivertje, en dan wordt het voor je geregeld. Het gebeurt ook dat de Gemeente Dronten ermee leurt. De burgemeester begrijpt er niets van. Het gaat ook langs de man heen. De plaatselijke notaris vaart er wel bij. Je wordt uitgenodigd, je krijgt een kopje koffie, je mag even tekenen, en je kan de beste man of vrouw meteen betalen voor zijn diensten. Je kan er pinnen.

De grote vraag die rijst, is of gewone buren dit ook bij elkaar doen. Of ze van elkaar stukjes grond pikken, lapjes grond innemen, grond van elkaar pikken, "Landjepikkerij" maar dan tussen gewone buren. Ingrid: "Zeg Henk, moet je kijken, wie zit er nou bij ons in de tuin?". Wij denken dat dit erg meevalt. Je slaat je goede buur toch de hersens in zeker als ie bezig is op jouw grond. En die krantenkoppen lezen we niet: "Buurman gevonden met ingeslagen schedel na landjesruzie".

Waar komt deze wonderbaarlijke verkoop van minilapjes grond vandaan? Wat zit er achter deze idiote, kolderieke verkoop van al die lapjes grond uit het Gemeentelijk 'Groen' aan inwoners door de Gemeente Dronten? Alleen de mensen die eigenaar van een woning zijn die aan 'Groen' ligt kunnen in de Gemeente Dronten een lapje grond erbij krijgen, kopen, als ze je tenminste mogen op het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Wie niet aan 'Groen' ligt kan niks kopen. Alleen zij die aan het 'Groen' wonen kunnen worden gefêteerd met een lapje grond. Ook dit is weer een tweedeling en discriminatie door de Gemeente Dronten.

Het plaatselijk 'Groen' is toch van ons allemaal, er liggen voetpaden in zodat een ieder er kan wandelen met zijn geliefde(n), zijn vrienden (ook hond), zijn rollator, met wandelwagen of bolderkar, en ontspannen. En aan dit groen wordt dus geknabbeld. En wat weg is komt niet meer terug. Er komen hoge schuttingen voor terug, zodat aanliggende bewoners zich kunnen beschermen tegen de wolven. Als je nu gaat wandelen op een van die wandelpaden in zo een smalle strook groen, tussen allemaal schuttingen en heiningen, maak je helemaal geen schijn van kans meer op het moment dat je een roedel wolven tegen het lijf aan loopt. Wat overblijft is een drol her of der.

 

 

______________________________________________
 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 

 
 

 


Dré en Gertra, 'De Polderpioniers'. De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'De Polderpioniers' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij
de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, e.a.

 

 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

 

______________________________________________