Aan de 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER  Dronten

 

De verwijzing naar deze internetpagina heb ik, ondergetekende, 17 augustus 2021 15:55 uur per e-mail verstuurd > gemeente@dronten.nl. Deze e-mail staat onderaan deze internetpagina.

29 September 2021 14:02 uur, zes weken later, stuurden wij opnieuw een e-mail omdat wij geen reactie hebben mogen ontvangen.

 

"Donker van het Groen molt wederom de herfstasters"


 

Swifterbant, 16 augustus 2021

Geachte heer/mevrouw,

Zo-even, maandagochtend 16 augustus 2021 ca. 8:00 uur kwam uw "Groen maakt gelukkig", uw 'Donker Groen', hier weer eens langs. Voor onze woning staat een grindbetonnen plantenbak van u.

In deze plantenbak staan ook hoge herfstasters. Vorig jaar 5 oktober 2020 schreef ik u een uitvoerige brief over het omhakken van deze herfstasters die juist in bloei kwamen, door uw 'Donker van het Groen' (Donker Groep).

deregentegenhouden.nl/Reiger Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten 5 oktober 2020.htm
 (Klik hier)


Deze morgen hoor ik het geluid van een elektrische heggenschaar. Dat het het geluid van een elektrische heggenschaar is, word ik eerst gewaar, nadat ik door mijn venster naar buiten kijk en een werknemer van uw 'Donker van het Groen' (Donker Groep) buiten bij de plantenbak met zijn handen door de herfstasters zie gaan. De herfstasters zitten volop in hun knoppen. Direct daarop 'maait' hij zijn elektrische heggenschaar door de herfstasters. Voor de lichte werkzaamheden gebruikt 'Donker' de elektrische heggenschaar. Voor de zwaardere klussen wordt natuurlijk de benzinemotor-heggenschaar ingezet, anders is de accu te gauw op, en zou 'Donker' met een aanhanger vol beladen met accu's moeten rondrijden, voor het innemen van lege en uitdelen van volle. De 'Donker'-man had geoordeeld, nadat hij er nog even met zijn onderzoekende handen doorheen gegaan was, dat de herfstasters om moesten. Waarschijnlijk heeft de 'Donker Groen'- medewerker niet zoveel verstand van bloemen, maar natuurlijk wel van 'groen'.
 


Foto 5619 knvs03 Maandagmorgen 16 augustus 2021, 08:14:26 uur, plaats 'delict'. Deze hoge  herfstasters die volop in knop stonden om te gaan bloeien straks, zijn vakkundig omgelegd door het door de Gemeente Dronten ingehuurde 'Donker van het Groen' van mevrouw Anja Kanters, directeur-eigenaar van de 'Donker Groep', mevrouw Kanters die de bloemetjes graag letterlijk 'buitensluit'. In het door mevrouw Anja Kanters gebruikte vakjargon heet het, dat zij de hoge herfst-asters 'winterklaar' heeft gemaakt. Let wel, alléén precies deze hoge herfstasters in déze bak voor onze deur. De andere grindbetonnen plantenbakken bij ons aan De Kruisboog te Swifterbant laat 'Donker in het Groen' met rust. Na een paar uur zijn de 'Donkers' weer verdwenen. Foto (120kB 833x555) Reiger Copyright

 

Na mijn brief met datum 5 oktober 2020 meldde zich een medewerker van 'Donker Groen' zich bij mij aan de deur, een soort van leidinggevende aan het proces. Ik legde de man uit, en wees de man op wat er nog over was van de herfstasters vorig jaar. Zie nogmaals mijn brief aan u, Bestuur van de Gemeente Dronten, 5 oktober 2020.

Afgelopen zomer, aan het begin, nog voor de grote regenval en de overstromingen, heb ik deze hoge herfstasters opnieuw wat water gegeven in verband met het droge weer toen. Met het idee dat het van het jaar nu wel goed zou komen. Maar nu nog geen jaar later staat de 'Donker Groep' weer 'voor de deur'. Vakkundig decimeert de 'Donker'-man de herfstaster in uw Gemeentelijke plantenbak opnieuw, nog voordat er ook maar één in bloei staat. Wat overblijft noemen wij "stoppel".

Het laat zien, dat u helemaal niets heeft met plantenbakken of plantenbakjes aan lantaarnpalen. U,  Gemeente Dronten, heeft niets met groen. U belijdt het natuurlijk wel met de mond, op papier, in de krant, en op het internet: "O, o, o, wat zijn we toch groen".

De plantenbak hebben wij, mijn buurman en ik, het afgelopen jaar bijgehouden, we hebben de Viburnums (Viburnum davidii naar Gerard Peters) gesnoeid, we hebben de bijkruiden ('het onkruid') in de bak bijgehouden. We hebben gezorgd voor de verdeling van de planten in de bak. We hebben gezorgd, dat de betonnen bak goed zichtbaar is voor auto's, door in iedere geval op de koppen het overhangende groen te snoeien, zodat niemand er tegen aan rijdt. De herfstasters gingen recht omhoog en van overhangen van deze was geen sprake.

   


Foto 4873 knvs04 16 oktober 2019 11:01: 21 uur. Zelfde herfstasters, zelfde locatie. Een Atalanta (Vanessa atalanta) op deze herfstasters. Twee maanden later in het jaar! Nu, 16 augustus 2021, er is nog geen bloemetje te zien, deze herfstasters groeien nog hoger, en er zitten al volop knoppen in, worden deze herfstasters al weer omgelegd door 'Donker van het Groen' (Donker Groep). Foto (80,5kB 833x555) Reiger Copyright

 


Foto 4888 knvs02, 27 oktober 2019 13:49:49 uur. Zelfde herfstasters, zelfde locatie. Een Atalanta (Vanessa atalanta) op deze herfstasters. De vlinder zuigt hier met zijn oprolbare buisvormige tong nectar uit de bloem op. Bijzonder is dat het beestje zo laat in het jaar nog bezig is zijn kostje bij elkaar te scharrelen. De herfstasters zijn dit jaar, 16 augustus 2021, al gesloopt door het door de Gemeente Dronten ingehuurde 'Donker van het Groen' (Donker Groep). Foto (72,9kB 920x613) Reiger Copyright

 


Foto 4890 knvs03 27 oktober 2019 13:51:35 uur. Zelfde herfstasters, zelfde locatie. Een Atalanta (Vanessa atalanta) op deze herfstasters. De vlinder zuigt hier met zijn oprolbare buisvormige tong nectar uit de bloem op. Bijzonder is dat het beestje zo laat in het jaar nog bezig is zijn kostje bij elkaar te scharrelen. De herfstasters zijn dit jaar, 16 augustus 2021, al gesloopt door het door de Gemeente Dronten ingehuurde 'Donker van het Groen' (Donker Groep). Foto (67,3kB 833x596) Reiger Copyright

 

Foto 5622 knvs02 Een grindbetonnen plantenbak even verder op bij ons in De Kruisboog te Swifterbant. Guldenroede (Solidago), ook al uit de groep van geslachten der Astereae (uit de familie van de composieten), maar nu met goudgele bloemen, aankomen waaien met de wind of door vogels. Deze bak, en deze Guldenroede wordt ongemoeid gelaten door de 'Donkers' van de 'Donker Groep'. Deze bos wordt niet gedecimeerd. De andere grindbetonnen bakken worden ook ongemoeid gelaten, alleen de herfstasters in de bak voor onze woning gaan eraan. Ook deze Guldenroede trekt allerlei vlinders, bijen, en meer aan. Foto 16 augustus 2021 13:47:26 uur (115kB 627x614) Reiger Copyright


 

Ambtelijke wraak 

Opmerkelijk is, dat alleen de herfstasters in de bak voor onze deur zijn omgelegd. De andere bakken zijn ongemoeid gelaten. Wij denken dat hier sprake is van ambtelijke wraak en dat de 'Donkers' opdracht hebben gekregen precies de herfstasters voor onze deur om te leggen van uw heer ing. Jouke de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer van de Gemeente Dronten, of diens hogere. Wij denken dat de hoge herfstasters moedwillig zijn afgemaaid, het andere goed in de bak is niet aangeraakt. Afgelopen jaar, na het vorige incident, vertelde een 'Donker'-leidinggevende mij, dat het ging om wat over of uit de bak hing. Deze herfstasters gingen recht omhoog. 


Jouke de Jong   kaatst

Bij de Kaatsvereniging Flevoland vinden wij dat Jouke de Jong de Voorzitter is van deze vereniging. Hij heeft begin 2002 deze taak op zich genomen. Sinds 1998 is hij lid van de vereniging. "Jouke is in het dagelijks leven werkzaam als managementcoördinator beheer groentechniek bij de gemeente Dronten", meldt de site van de Kaatsvereniging. De Kaatsvereniging vindt het 'fijn' om de functie die Jouke de Jong in het dagelijks leven bekleedt te benoemen en er mee te paraderen. Er moet waarschijnlijk een bepaalde status aan ontleend worden, een soort van 'Koninklijk' predikaat, "Hij is van de Gemeente Dronten", roepen en juichen de mensen als hij langs 'schrijdt' en de bal 'slaat', behorende tot de orde van de 'Verbeterden'!. Uitspraak Jouke de Jong: "Platanen worden hier in de Flevopolder niet zo groot". Toen Jouke ons dit vertelde waren wij klaar met hem. Deze uitspraak valt in de categorie: "Windmolens in de Gouw Drontenland worden ook niet zo hoog". Jouke de Jong wist de door ons aangegeven overlast veroorzaakt door de platanen voor, neven, en achter onze woningen op bijdehante wijze te "classificeren als aanvaardbaar". Waarschijnlijk wordt iedere klacht bij de Gemeente Dronten door dit soort lieden op dergelijke wijze om zeep geholpen. Met dit soort kerels en meisjes zijn de Burgemeester en zijn Collegae in hun nopjes. De Burgemeester en de Zijnen hebben niet in de gaten, dat je alleen zo niet met burgers moet omgaan, en dat hier heel veel ellende van komt. Wij vertellen graag hoe de ambtenarij van Dronten haar functies bekleedt.


 

Hoge schuttingen, hoge heggen

Wij begrijpen nu, dat mensen rond hun percelen hoge schuttingen en hoge heggen neerzetten. Als je geen schutting mag zetten, zet je gewoon een hoge heg neer. Het College van Burgemeester en Wethouders gaat immers voor 'groen'. Die heggen kun je tegenwoordig gewoon kopen al lekker hoog. Niks geen kleine plantjes, zo snel mogelijk dicht! Of je neemt klimop, die koop je ook al in pot en meteen 2 [m] hoog. Een beetje dicht op elkaar planten, en binnen de kortste keren ben je afgesloten van de buitenwereld. Dan hoef je je niet meer te storen aan de Gemeente Dronten.

 
Foto 5623 knvs03 PlantjeTuin.nl Kwekerij Aalderink "Bij een mooie tuin horen kwaliteitsplanten",   www.plantjetuin.nl, voor de móóiste heggen, speciaal hóge heggen om u 'fijn' af te schermen van uw Gemeente, en u speciaal te beschermen tegen de Gemeente Dronten. PlantjeTuin.nl Harderringweg 16 te Biddinghuizen. U bent van harte welkom, wij helpen u graag om u af te scheiden van uw Gemeente, de koffie staat klaar. Wij zijn open van dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur en zaterdag 09:00 - 17:00 uur, 's-morgens door de week op afspraak. Belt u ons gerust, wij helpen u graag!, tel.: 06 - 82 50 95 03

Op de foto een van onze véle PlantjeTuin.nl oplossingen. Een open hekwerk bestaande uit een stalen dubbelstaafsmat waartegen onze klimop is opgebonden, gekweekt in pot met meerdere uitlopers (stekken) per pot, geteeld langs bamboestengel 2 [m] hoog. De planten worden om de 20 [cm] geplant, 5 stuks op een meter, om snel het gewenste eindresultaat te bereiken: een dichte afscherming van uw Gemeente. Foto ergens in de Gemeente Dronten, 17 augustus 2021 09:08:52 uur (80,2kB 833x554) Reiger Copyright


 

De kinderen van De Kruisboog in Swifterbant

Toevallig wonen hier aan De Kruisboog in Swifterbant, niet alleen ouderen, mensen die de reis er bijna op hebben zitten. Er wonen hier ook jonge kinderen, en er is een aftands speeltuintje. De schommels zijn al weg gehaald want de constructie staat op instorten. Er is een boomstam na velling blijven liggen en niet opgeruimd, en er is door de Gemeente Dronten een 'rioolpijp' los 'gestort' in de bosjes. Twee oude tractor banden zijn ingegraven als speeltoestel voor de kinderen om fijn overheen te klauteren of gewoon lekker overheen te 'hangen'. Maar 'rubber'-granulaat gemaakt van oude autobanden op voetbalvelden is toch niet erg gezond voor kinderen? We gaan kinderen toch niet laten spelen tussen het afval, het is hier toch zeker geen India? In een woning net naast De Kruisboog is een Kinderopvang gevestigd. Deze kinderen spelen altijd hier op De Kruisboog, een woonerf maar dan zonder die status. Wij laten zien wat mevrouw Kanters, directeur-eigenaar van de 'Donker Groep' heeft met mensen, speciaal met kinderen, en met groen. En we laten zien wat het Bestuur van de Gemeente Dronten heeft met haar burgers en de kinderen van deze burgers, en met groen.

 


Foto 5303 knvs03. Opa en oma, of de ouders keuvelen gezellig op het bankje met elkaar, terwijl de kindertjes op het veerwipje zitten of over de oude tractorbanden heen klauteren of hangen. Het is een eenvoudig, laten we maar gerust zeggen armoedig speeltuintje, het geeft zo een fijn 'Polderpionier'-gevoel. Het doet denken aan het speeltuintje in New York uit 'De as van mijn moeder' van de Ierse schrijver Frank McCourt. Uit 'Hoe kleed ik een speeltuintje aan'. Foto 5 oktober 2020 12:27:06 uur (67,6kB 640x426) Reiger Copyright


Er is vast een ambtenaar (of misschien wel ambtenaren) op het 'Huis van de Gemeente Dronten' die hier zijn of haar boterhammetje mee verdient: 'De Speeltoestelambtenaar'. Eentje voor het onderhoud, eentje voor de inspectie, en eentje voor het beleid.
 


Foto 5300 knvs03. Nadat deze boom is omgehakt door de Gemeente Dronten, heeft men de stam maar gewoon laten liggen. De Gemeente Dronten heeft de 'rioolpijp' hier maar in de bosjes 'gestort', aan De Kruisboog te Swifterbant. Leuk voor de kinderen om in te spelen of te schuilen bij slecht weer. De boomstam kan je lekker op zitten bij de jaarlijkse barbecue. Of is dit een soort van 'Natuur Hospice' waarbij de stervende in hurkhouding in de rioolpijp zit, of gewoon ligt natuurlijk. En familie en vrijwilligers op de stam bij degene die doodgaat zitten of 'hangen'. Uit 'Hoe kleed ik een speeltuintje aan'. Foto 5 oktober 2020 12:24:29 uur (95,9kB 833x497) Reiger Copyright

 

 

Op de Website van de Donker Groep van mevrouw Anja Kanters natuurlijk wél allemaal paarse bloemetjes. Paars maakt gelukkig!


https://donkergroep.com/nl/over-ons
(Klik hier)
De Donker Groep-site, 5 oktober 2020. Leuk Donker Groep-bordje erbij met uitleg over de verschillende plantjes. Hier moet mevrouw Anja Kanters er nog wel even met haar gemotoriseerde heggenschaar overheen, toch? Vertelt zij dit ook aan de kinderen in haar buitenles-educatiepakketten bij haar groene schoolpleinen? En mooie woorden gebruiken als "duurzaamheid", "integrale aanpak", en "specialismen". Ja, bij de werknemers van mevrouw Kanters is veel specialistische kennis aanwezig. En ook bij de leidinggevenden: "Gewoon mooi recht afmaaien die handel". Maar ja, wat doe je dan als je de taal niet beheerst, en je daar met je motorheggenschaar staat: "Nou, gewoon mooi recht". In Swifterbant geen paarse bloemenpracht.


De virtuele wereld van de Donker Groen Groep:

De virtuele paarse bloemenweides van 'Donker in het Groen', op hun site dan wel. In Swifterbant, gemeente Dronten, maait 'Groen in het Donker' deze 'rommel' gewoon professioneel af.


 

Donker Groep 'samen' met het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie)


Verveeld kijkende schoolkinderen uit Sibrandabuorren (Fryslân) Donker Groep / IVN 800
Pers- en fotomoment Mienskipsskoalle De Legeaën in Sibrandabuorren (Fryslân) bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door Anja Kanters, directeur Donker Groep en Mark Tuit directeur IVN Noord (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie). We dachten nog even, goh, leuk, een hoofdmeester en een juffrouw, of andersom, met hun klas kinderen. Maar deze kinderen kijken hélémaal niet blij! Zij kijken zéér verveeld, weten niet wat de bedoeling is hier, en zij balen. Het is hun juf en meester ook niet. Nee, het is echt een 'feestelijk' moment. Hoe kun je zó een trieste foto maken? Letten we speciaal even op het meisje met het rode haar tussen mevrouw Kanters en de heer Tuit in. Waarom gebruik je vervolgens zo een trieste foto voor je propaganda? Heb je de foto wel goed bekeken vóór de publicatie? Weten de ouders van deze kinderen, dat hun kinderen hier gebruikt worden voor de commerciële doeleinden van de Donker Groep van mevrouw Anja Kanters, en Mark Tuit van het IVN? Nee, deze kinderen kijken echt uit naar hun nieuwe "Donker Groep Groene schoolplein 'geweldig' versterkt met het buitenles-educatiepakket van het IVN, de krachtige samenwerking die smaakt naar méér!". Deze kinderen verheugen zich echt. "Smaakt naar méér"? Grote mensen drinken dan altijd een glas alcohol of zonder alcohol met lekkers, kinderen: taart, nootjes, kaas, worst, chippies, limonade. Maar dat is mevrouw Anja allemaal even vergeten lijkt het, haar pen en het 'Samenbundelingsdocument' heeft ze wel bij zich natuurlijk. Het gaat immers om haar, zij kijkt als enige recht in de camera. Zij kijkt ook al niet vrolijk met al deze niet blije kinderen.

 


Ondertekening "Bundeling der krachten". Welke krachten eigenlijk? De Donker Groep? Die maaien de bloemetjes om. IVN? Die houden een verhaaltje bij de gevallen bloempjes? Mevrouw Donker heeft haar pen tussen de vingers geklemd, die van Mark ligt naast zijn document.

 

 

Welkom in het 'Groen' van de Donker Groep


Openingsfoto https://donkergroep.com/nl maandag 5 oktober 2020 van de Donker Groep: allemaal bloemetjes ("klimaatadaptief-ontwerpen-2" vs02 800), maar bij ons aan De Kruisboog te Swifterbant: "Weg ermee met die bloemen van de herfst-aster". Komt de ware 'Donker'-aard boven? Maar misschien staat er morgen alweer een ander foto op hun site en is het dan: 'Donker van het Groen'.

 

"Welkom in het Groen van Donker" met héél véél bloemetjes

Openingsfoto 'Donker Groep'-site.< https://donkergroep.com/nl > maandag 5 oktober 2020 van de Donker Groep: "Allemaal bloemetjes". In Swifterbant aan De Kruisboog maaiden de Donker's de volop in knop staande herfstasters voor de tweede keer finaal om. Eigenlijk hebben deze van het 'Groen' niet zoveel op met bloemen. Ja, hun mond loopt er natuurlijk van over in hun verkooppraat: "Duurzaam", "Integrale aanpak", "Specialismen", "Schoolpleinen met educatieve pakketten samen met het IVN", "Vlinders", "Bijen", "Biodiversiteit", en ga maar door..
 

 

Ambtelijke Wraak of Oplichterij

Met 'Oplichterij' bedoelen wij hier jezelf verkopen als Groenbedrijf, maar geen kennis van zaken hebben en een totale ongeïnteresseerdheid aan de dag leggen. Leg aan ons uit hoe je hoge herfstasters volop in knop in een plantenbak bij een Gemeente (Dronten) waar je het Groenonderhoud mag verzorgen, voor de tweede keer op rij (voor het tweede jaar) weet om te leggen nog voordat er één herfstasterknopje is kunnen gaan bloeien, terwijl wij laten zien dat deze herfstasters in ieder geval tot en met 27 oktober zouden kunnen blijven bloeien en Atalanta's (een vlindersoort) hiervan nog nectar opzuigen. De onderzoekende handen van de Donker Groene medewerker die door de herfstasters gaan, laten zien dat de man de bloemknoppen letterlijk in zijn handen heeft gehad. De man blijkt ook nog voorman te zijn van het ploegje! Hij twijfelt en denkt: "Moet ik deze nu echt omleggen?". Maar hij weet ook: "Befehl ist Befehl!". Er is hem deze morgen voor aanvang van de dienst precies aangegeven welke bak, welke plant.
 

Herfstasters in de knop omleggen en goede sier maken met een bijenhotel?

Wethouder Egge de Jonge (CDA) van Zeewolde op links, Marjan van der Laan (op klompen) vrijwilligster bij het groene "Buurtinitiatief" 'De Groene Wig', en Eduard Rustenburg rayonleider Midden-Nederland van de firma Donker Groen, verantwoordelijk voor het onderhoud van het Zeewoldens Gemeentelijk Groen. Eduard bood namens Donker Groen dit bijenhotel aan aan de plaatselijke gemeenschap. Egge de Jonge mocht het doek (een ordinaire reclamevlag) voor het geschenk wegtrekken, hij "onthulde" het hotel en het bijbehorende bord met uitleg, zaterdag 28 september 2019. Het plan voor De Groene Wig is opgesteld door Landschapsbeheer Flevoland. "Ons doel is om de buurt bij elkaar te trekken en wat meer gemeenschapszin te creëren", lichtte Marjan van der Laan toe. En mooie woorden als "variatie", "biodiversiteit" en "takkenrillen". In Swifterbant hebben we ook allemaal "takkenrillen".
 

Donker Groen    Reclamevlag

 

Omroep Flevoland komt ook nog langs

Omroep Flevoland pakt het iets subtieler aan. Het doek van de 'Grote Onthulling' is de vlag van 'Donker Groen', nou ja lichtgroen dan. Bij het CDA hebben ze ook zo een vlag. De 'D' van het CDA is er al. Dus Wethouder Egge de Jonge (CDA) van Zeewolde (links) heeft er geen enkele moeite mee nog even te 'koop' te lopen met deze vlag van Donker Groen en/of reclame te maken voor Donker Groen. De vlag is niet helemaal 'uitgevouwen', we zien alleen de 'D' van het CDA duidelijk, 'donker' en 'groen' zijn bijna niet leesbaar. Héél slim gedaan van de Omroep Flevoland-fotograaf. Hier is dus duidelijk sprake van een 'advertorial', een reclame verpakt in een redactioneel artikeltje. De Omroep Flevoland-kijkers 'blij' en Donker Groen kan eenvoudig reclame maken, kosten: een eenvoudig bijenhotelletje. Mevrouw Marjan van der Laan staat hier doodeenvoudig reclame te maken voor 'Donker van het Groen' in ruil voor een bijenhotelletje, en om het af te maken en het geheel een bepaald cachet te geven wordt de wethouder er nog even bijgehaald die ook reclame maakt voor het Donker Groene-bedrijf.
 

CDA-vlag met rafelranden, het laat de sleet op de partij zien. RTV-Oost, Fotografie Bert Kamp uit Nijverdal

 

De Groene Wig 'gemeenschap' zaterdag 28 september 2019 bij het hun door Donker Groen geschonken bijenhotel met uitlegbord. Wethouder Egge en Eduard zijn al weer opgehoepeld. Eduard heeft het Groene Donker Laken al weer meegenomen voor het volgende 'hotel'. De vlaggetjes hangen er nog. Marjan van der Laan op klompen staat direct rechts van het bord, tussen de vissen en amfibieën.
 

 

Educatieve aspect om zeep geholpen
U begrijpt, dat het educatieve aspect van de hoge herfst-asters in de Gemeentelijke Drontense plantenbak bij ons voor de deur nu om zeep is geholpen en verloren is gegaan. Voor de tweede keer (jaar) op rij. Niks geen "educatiepakket voor de kinderen" hier. Wat de kinderen hier op ons hofje nog wel leren nu, en een goed beeld van krijgen, is hoe u Gemeente Dronten opereert, en dat een opleiding "Plant" of "Groen" in Nederland wel erg gebrekkig is. "Kinderen, we gaan maar geen 'Groene opleiding' doen", géén Groenhorst College van de Aeres Groep in Dronten, Lelystad, Almere of Emmeloord, hoor ik ouders zeggen als ze dit verhaal gelezen hebben.
 

Bijenhouders 'not-amused'
Uw actie wordt door onze Swifterbantse bijenhouders zéker niet op prijs gesteld. Ondergetekende komt zelf uit een imkersfamilie. Bent u nu helemaal gek geworden! En schuift u niet de schuld af op Donker Groen, ú haalt deze familie Donker Groep toch binnen onze gemeentegrenzen. Als jongeren of kinderen dit gedaan zouden hebben, wordt er in de krant gesproken over vandalisme, jonge vandalen, of spreekt u, mijnheer de Burgemeester, over "etterbakken". Nu is het uw eigen gemeentelijke dienst die de zaak hier komt vernielen, decimeren, mollen, en/of de koppen afhakken.

 

Ik ween om bloemen in de knop gebroken


Ik ween om bloemen in de knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,
Ik ween om liefde die niet is ontloken,
En om mijn harte dat niet werd verstaan.

Gij kwaamt, en 'k wist -- gij zijt weer heengegaan...
Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken:
Ik zat weer roerloos nà die korten waan
In de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken:

Zo als een vogel in den stillen nacht
Op éés ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit,

Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gans ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht.


Willem Kloos (6 mei 1859 Amsterdam - 31 maart 1938 Den Haag )
 

 

 

Slot (16 augustus 2021)
U verzoek ik mij een ontvangstbevestiging van deze, mijn brief aan u, te sturen. Een schriftelijke reactie op deze, mijn brief, is niet nodig. Uw standpunten zijn ons inmiddels wel duidelijk.


 

Woensdag 29 September 2021
We zijn inmiddels zes weken verder. Anderen vertelden ons in de tussenliggende tijd, dat zij toch wel willen weten met welk antwoord u zou komen nu u voor de tweede maal, het tweede achtereenvolgende jaar, de herfstasters hier voor onze deur, in de gemeentelijke bloembak heeft omgehakt. Mede omdat u zo onfatsoenlijk was geen bevestiging van ontvangst mij gestuurd te hebben, verzoeken wij u nu toch om een reactie op de inhoud van deze mijn bovenstaande brief.

Uw Gemeentesecretaris mevrouw drs. Tineke van Lenthe schreef mij, 7 april 2021, een brief. Zij schreef mij: "Op informatie/klachten die gespuid worden op een eigen internetsite zullen wij niet inhoudelijk reageren".

Mogen wij u er op wijzen dat wij "gespuid" beschouwen als een belediging. Alles op deze onze "eigen internetsite" is met zeer veel zorg en onderzoek tot stand gekomen.

Mag ik u er op wijzen dat u zelf, als Gemeente Dronten, ook een "eigen internetsite" erop nahoudt, en dat u het de normaalste zaak vindt dat burgers, inwoners van uw Gemeente Dronten, via deze site met u communiceren. Verlengen van een rijbewijs bijvoorbeeld, doe je door een afspraak te maken via uw "eigen internetsite". Informatie presenteert u via uw "eigen internetsite". Omgekeerd beschouwt u dit als "spuien"!

Brief van uw Gemeentesecrectaris T. van Lenthe aan Kloosterman.htm


 

Hoogachtend,

 

 

 

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

 

 

 

Antwoord dat ik kreeg op mijn brief van 5 oktober 2020

Dit is dus niet het antwoord op onze bovenstaande brief met datum 16 augustus 2021

Antwoord namens het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten op mijn brief datum 5 oktober 2020

Hieronder de brief met datum 12 november 2020, die ik ontving van de heer ing. J. de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer van de gemeente Dronten, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten, aangaande mijn brief van 5 oktober 2020 betreffende: "Donker van het Groen maakt ongelukkig", over het mollen (kapotmaken, vernielen) van net in bloei gekomen herfst-asters door dit erkende hoveniersbedrijf, én over lantaarnpaalplant- en/of bloembakken.

 

 


 

 

 

Wij schreven de gemeente Dronten en de heer De Jong maar niet meer en geven hier ons commentaar in ons eigen 'FlevoBlad' en/of 'DeSwifterbantenaar':


Armzalig

De heer De Jong schrijft mij: "Gemeente Dronten besteedt het groenonderhoud uit aan groenaannemers en gunt daarbij op een combinatie van kwaliteit en prijs". Hij gaat voorbij aan mijn uitleg in mijn brief, dat de gemeenten deze hoveniersbedrijven uitknijpen tot de laatste cent, en dat dit bedrijf voor een armzalig bedrag het groen in de gemeente Dronten waarschijnlijk moet onderhouden.


Grootaandeelhouder

Overigens vertelt mevrouw Anja Kanters, de directrice, op het internet vol trots grootaandeelhouder in haar groenbedrijf te zijn, zij heeft 49% van de aandelen in haar bezit. Dus zij houdt er nog wel wat aan over, denken wij.


Geen idee wat voor initiatief?

Wat de plastic bloembakken aan de "lichtmasten" betreft speelt Jouke de Jong de bal gemakkelijk en slim (in de betekenis van sluw) door naar "Buurtvereniging Oktastee" en legt de schuld graag daar neer. Hij heeft het over een "buurtinitiatief waarvoor de gemeente budget ter beschikking stelt". U, mijnheer De Jong en uw gemeentebestuur, wisten dus dat er plastic lantaarnpaalplant- en/of bloembakken gekocht zouden gaan worden met dit budget. Of strooit u het geld gewoon in de rondte? "Wij hebben een initiatief hoor", geen idee wat voor initiatief, en u begint het geld al over de balk heen te smijten. Wij wonen ook in een Oktastee!


Stimuleren van ....

Nee, mijnheer De Jong, ik heb u verteld wat u, en uw gemeente Dronten aan het doen zijn. Mensen 'ruimen op' letterlijk hun tuintjes, en leeg. Alles eruit, en bestrating (tegels, stenen) erin. En u, en uw College van de Gemeente Dronten stimuleren dit gedrag ook nog eens door plastic plant- en /of bloembakken uit te delen aan de bewoners, uw burgers, uw inwoners, om aan de lantaarnpalen, of "lichtmasten" zo u wilt, in hun "woonstraten" op te hangen. Allemaal in het teken van "duurzaamheid" natuurlijk?
 

Als je in Utrecht
woont, in een straat waar de mensen geen tuintjes hebben voor de deur en geen gemeentelijk groen, anders dan een paar 'straatbomen' misschien, dan is het begrijpelijk dat daar wat plantenbakjes met geraniums worden opgehangen. Maar toch niet hier in Swifterbant, Biddinghuizen of Dronten, waar bijna iedereen een tuin voor de deur heeft.


Paaien
U, en uw gemeente Dronten, verknoeien ons geld. U wilt toch alweer de gemeentelijke belastingen verhogen om al uw 'ambities' te kunnen verwezenlijken? En met uw 'fratsen' goede sier te maken en te paaien!


Ons initiatief

Mogen wij u erop wijzen mijnheer De Jong, en U, College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten, dat u op ons initiatief volstrekt niet ingaat. Wij hebben u voldoende alternatieven geboden, en wij hebben mee gedacht. Mogen wij ook een paar plant-/bloembakjes voor aan de platanen? Dit laatste is sarcastisch bedoeld.


Mollen
En nog even over het mollen (kapotmaken, vernielen) van de net in bloei gekomen herfst-asters door dit erkende hoveniersbedrijf Donker Groep:


Etterbakken

Mochten kinderen of jongeren in Swifterbant dit gedaan hebben, dan zouden zij door uw burgemeester Jean Paul van Gebben uitgescholden zijn voor "etterbakken", in de krant en op het internet, toch?


De Onthoofding
van deze herfst-asters grenst niet alleen aan crimineel gedrag om de woorden van de burgemeester maar weer te gebruiken. Doordat deze vernieling is uitgevoerd door een professioneel gespecialiseerd bedrijf is hier sprake van echte criminaliteit en is duidelijk een grens gepasseerd. Er dient nu hard tegen te worden opgetreden. Aldus werd gesproken door de dappere burgemeester van Dronten, de heer Jean Paul Gebben, in de plaatselijke krantjes en op het internet.

 

 

E-mail aan gemeente@dronten.nl  dinsdag 17 augustus 2021 15:55 uur


Schrijven CGJ Kloosterman aan het College van B & W van de Gemeente Dronten 16 augustus 2021


Geachte heer/mevrouw,

Toekomen doe ik u hierbij mijn brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten met datum 16 augustus 2021.

Deze brief vindt u op https://www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm

Daar staan onze stukken betreffende uw Gemeente Dronten op chronologische volgorde.

Omdat vorig jaar 5 oktober 2020 eenzelfde incident plaats vond, staat dit nieuwe schrijven aan u onder mijn schrijven aan u van 5 oktober 2020.

Voor alle duidelijkheid heb ik de verwijzing naar mijn brief met datum 16 augustus 2021 geel voor u gemaakt, het kan niet missen: "Donker van het Groen molt wederom de herfstasters".

Als u op de bijbehorende hyperlink klikt, komt u op de internetpagina met de brief datum 16 augustus 2021 aan u.

U kunt de betreffende internet pagina waarop de brief staat gemakkelijk uitprinten of als pdf opslaan, zo u wilt.

Wij besparen op deze manier op papier en portokosten, we ontzien het milieu, hoeven er met onze rollator niet op uit, PostNL laat brieven verdwijnen, en het lijkt ons belangrijk als anderen in het hele land mee kunnen kijken, hoe u met de zaken en met burgers (ouderen) omgaat.

Graag een bevestiging van u, dat u mijn schrijven aan het Bestuur van de Gemeente Dronten met datum 16 augustus 2021 ontvangen heeft.

Hoogachtend,
 

Ing. C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

______________________________________________

 

'Winterklaar gemaakt'
De door Donker Groen 16 augustus 2021 winterklaar gemaakte (afgehakte) herfstasters lopen nog opnieuw uit, maar tot bloei zal het niet meer komen.


Foto 5666 knvs03 De door Donker Groen 16 augustus 2021 wederom omgehakte hoge herfstasters ('winterklaar gemaakt'), lopen alsnog opnieuw uit. Tot bloei zal het niet meer komen. Vlinders en bijen zullen hier niets meer van hun gading vinden. Nee, de Gemeente Dronten is echt goed bezig en begaan met de natuur. Let wel, deze herfstasters zijn nu voor het twee jaar op rij omgelegd. Dit jaar zelfs voordat er één in bloei stond. Foto maandag 13 september 2021 10:26:44 uur (65,8kB 833x556) Reiger Copyright

 

 

______________________________________________
 

Gemeente Dronten reageert niet

Het is nu 29 september 2021. Het Bestuur van de Gemeente Dronten heeft niet het gereageerd op mijn, Reiger Kloosterman, e-mail van 16 augustus 2021. Zes weken lijkt ons een redelijke termijn om te reageren. We proberen het nog een keer.

______________________________________________

 

E-mail aan gemeente@dronten.nl  woensdag 29 september 2021 14:02 uur


Schrijven CGJ Kloosterman aan het College van B & W van de Gemeente Dronten 16 augustus - 29 september 2021


Geachte heer/mevrouw,

16 Augustus 2021 deed ik u, het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten, toekomen mijn e-mail betreffende de brief die ik u geschreven heb met datum 16 augustus 2021.

Deze brief vindt u nog steeds op https://www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm

Daar staan onze stukken betreffende uw Gemeente Dronten op chronologische volgorde.

Omdat vorig jaar 5 oktober 2020 eenzelfde incident plaats vond, staat dit nieuwe schrijven aan u onder mijn schrijven aan u van 5 oktober 2020.

Voor alle duidelijkheid heb ik de verwijzing naar mijn brief met datum 16 augustus 2021 geel voor u gemaakt, het kan niet missen: "Donker van het Groen molt wederom de herfstasters".

Als u op de bijbehorende hyperlink klikt, komt u op de internetpagina met de brief datum 16 augustus 2021 aan u.

U kunt de betreffende internet pagina waarop de brief staat gemakkelijk uitprinten of als pdf opslaan, zo u wilt.

Wij besparen op deze manier op papier en portokosten, wij ontzien het milieu, hoeven er met onze rollator niet op uit, PostNL laat brieven verdwijnen, en het lijkt ons belangrijk als anderen in het hele land mee kunnen kijken, hoe u met de zaken en met burgers (ouderen) omgaat.

U heeft ons niet een bevestiging gestuurd, dat u mijn schrijven, aan het Bestuur van de Gemeente Dronten met datum 16 augustus 2021, heeft ontvangen.

Graag een bevestiging van u.

Hoogachtend,
 

Ing. C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

Hoge herfstasters die aan de slachtpartij zijn ontkomen, zondag 10 oktober 2021

Foto 5691 knvs03 Er wordt gebeld, het is de buurman. "Kom 's mee", zegt hij tegen mij. We lopen naar de plantenbak voor onze woning, naar de hoek van de bak met zijn tuin. "Een herfstaster", wijst hij. De buurman is een liefhebber. Het zijn twee stengels van de hoge herfstaster die naar achter lagen in de bak en die maandagochtend 16 augustus 2021 ontsnapt zijn aan de slachtpartij door de 'Donker Groene-man'. De zon staat zuidoost, de stengel rust op de rand van de plantenbak en deze bloemen van de hoge herfstaster die eveneens op de rand van de plantenbak liggen laven zich aan het licht van de zon. De stengel erachter krijgt minder zon, daardoor zijn deze knoppen kleiner en ook nog niet open. Foto zondag 10 oktober 2021 10:25:25 uur (104kB 833x556) Reiger Copyright

 


Foto 5707 vs03 Hoge herfstaster, deze plant is 170 cm hoog.
Foto 29 oktober 2021
 11:58:43 uur
(83,6kB 348x628) Reiger Copyright

 


Crematorium in de natuur

Er wordt gebeld. Als ik de deur opendoe is daar een mevrouw. Een buurvrouw. Zij woont hier niet veel verder. Zij heeft gelezen ons "
Donker van het Groen molt wederom de herfstasters". Zij komt zich aanmelden als vrijwilliger. Niet voor ons Natuur Hospice, maar voor het Natuur Crematorium. Crematorium? Natuur Crematorium? Is deze mevrouw een heks soms? Moet ik mijn pot met heksenpoeder gaan halen? En waar is haar bezem? Maar nee, zij vertelt dat zij in een crematorium heeft gewerkt, maar na jaren is zij er mee gestopt. Mensen willen dat er op een veel natuurlijker manier met hun resten wordt omgegaan. Dit kan in de natuur op een stapel hout, een lijkverbranding zoals in India langs de Ganges. Zij is daar ook geweest toen zij nog jong was, en na haar VWO een tussenjaar nam. Jouke de Jong, Teammanager Groen Technisch Beheer van de Gemeente Dronten kapt toch zat hout jaarlijks in de plaatselijke bossen. In India is dat wel anders. Deze mevrouw heeft ook een prachtige Indiase jurk aan, haar haar opgestoken, en ik ruik patchouli. Maar mevrouw ziet ook mogelijkheden in de 'rioolpijp'. Na overlijden wordt de 'rioolpijp', ons Natuur Hospice, tijdelijk omgebouwd tot crematorium. Een elektrisch crematorium wel te verstaan. Met zonnepanelen wekken we elektrische energie op die opgeslagen wordt in een grote batterij of accu. Bij de Gemeente Dronten kunnen we subsidie krijgen voor dit project: een grote batterij, zonnepanelen, en het binnenwerk voor de rioolpijp. Na overlijden kan de familie rustig blijven zitten. Het binnenwerk wordt eenvoudig aangebracht, het snoer van de batterij wordt aangesloten en de knop gaat om. Wel wordt eerst nog even een pijpje op de rioolpijp geplaatst en de voor en achterkant van de rioolpijp tijdelijk dichtgemetseld, maar dan kan toch echt het feest beginnen. Na afloop wordt de as bij elkaar geveegd en tijdens een wandeling onder het zingen van kerkelijke liederen, chansons, Hara Krishna, of wat dan ook, met beetjes verstrooid langs het pad achter De Kruisboog, De Fruitboog, De Voetboog, en verder, men kan het hele dorp rond. Dit is wat mensen willen, eenvoudig, rustig, samen zijn met de natuur, en energie neutraal. "Hoe is uw naam", ik schrijf u meteen in als vrijwilliger, "Wanneer kunt u beginnen".
 

Natuur Crematorium aan De Kruisboog te Swifterbant

Foto 5300 knvs03. Na het overlijden wordt de 'rioolpijp' snel omgebouwd tot crematorium. De overledene kan gewoon rustig blijven liggen, de gloeispiraal wordt ingebracht, voor en achterkant van de pijp worden tijdelijk dichtgemetseld, een schoorsteentje op het 'dak', het snoer uitrollen en de knop op 'aan'. Even later komt de eerste rook al uit de pijp. Onder het genot van een kopje koffie, een plakje cake, een biertje, een borreltje, en een soepje en een stukje brood, worden fijne herinneringen opgehaald. De 'pijp' is levensloop bestendig gemaakt. Wij stellen ons voor dat een moeder hier kan bevallen van haar kind. Ons hele christelijke verhaal begint immers in een stal en in een kribbe, ook eenvoudig. Met de kerst wordt het hier allemaal verlicht met kaarsjes en waxinelichtjes, met schapen en geiten en een os. Van heinde en verre komen mensen naar deze heilige plek. Daarna kunnen kinderen fijn spelen in en rond deze 'rioolpijp', bij mooi en bij slecht weer. Na de jaarlijkse barbecue kan men zijn roes hier uitslapen. Vervolgens wordt het hospice, een natuurhospice wel te verstaan, en daarna een natuurcrematorium op zonne-energie. Zelfs de boomstam is multipurpose, voor de kinderen om op te spelen, bij de jaarlijkse barbecue om op te zitten of te hangen, maar ook om bij de zieke te zijn, bij de stervende, en bij de overledene. Het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van Dronten, zelfs de overboord geslagen Roelof Siepel, en de gehele Gemeenteraad reist af naar De Kruisboog in Swifterbant om dit unieke project in ogenschouw te nemen. Foto 5 oktober 2020 12:24:29 uur (95,9kB 833x497) Reiger CopyrightNatuur Crematorium
De Kruisboog Swifterbant 'Muilprofiel'

Dronten Sc10589 vs04 Natuur Crematorium aan De Kruisboog te Swifterbant Gemeente Dronten. Dit Natuur Crematorium werkt op zonne-energie. Deze tijdelijk omgebouwde 'rioolpijp' (multipurpose) heeft een 'Muil-profiel'. Letterlijk is deze 'Muil' het gat naar de Hades, het onderaardse dodenrijk, daar waar de verdoemden worden gefolterd. Feitelijk is de 'rioolpiip' een duikerelement met het profiel van een 'Muil', voor een duik naar de onderwereld, naar het rijk van de schimmen. Afbeelding 7 november 2021 (107kB 833x539) Reiger Copyright


De Voltooid Leven Component
Op dit moment zijn wij bezig ons project uit te breiden met een voltooid leven component. Wij hebben contact opgenomen met de 'Coöperatie Laatste Wil'. Tijdens een wandeling en een gesprek hier op het platteland en in de natuur kunnen middelen veel makkelijker overhandigd worden, en kijkt niet iedereen je op de vingers. Voorts zijn hier vele hoge bomen. Touwen hebben wij ook. Het is even vervelend, maar dan ben je ook verlost. En Dronten barst van de vrijwilligers, vrijwilligers die het blad van de Gemeentelijke Drontense platanen komen ruimen in uw tuin, maar die ook graag de menselijke stoffelijke overschotten komen ruimen na een drankje, een pilletje, of een hanging in de natuur. Achter De Fruitboog of De Voetboog heeft al een keer eerder iemand zich verhangen in de bomen.

 

 


From:
Jouke de Jong
Sent: Friday, November 5, 2021 08:27 uur
To: 'Reiger Kloosterman'

Subject: Snoeien van de herfstasters


Geachte heer Kloosterman,

Tot onze spijt hebben wij deze week geconstateerd dat uw e-mails van 17 augustus en 29 september 2021 tot op heden onbeantwoord zijn gebleven. Dat is absoluut niet de bedoeling en niet hoe de
gemeente Dronten wil werken., maar in deze helaas wel gebeurd. Wij bieden daarvoor onze excuses aan.

Uw melding over het snoeien van de herfstasters in de plantenbak voor uw woning in de maand augustus nemen wij serieus. Zoals in onze brief van 2 oktober 2020 is aangegeven, is het niet de bedoeling dat de herfstasters voor de bloei worden gesnoeid. Helaas heeft de aannemer die
verantwoordelijk is voor het onderhoud van het openbaar groen in Swifterbant, hier wederom een fout in gemaakt. We hebben het snoeien van de herfstasters opnieuw met onze aannemer besproken. Er zijn hierbij afspraken met de aannemer gemaakt over het onderhoud van deze plantenbak, zodat een herhaling in deze voorkomen gaat worden.

Onze toezichthouder wil samen met de uitvoerder van de aannemer u hier graag nog een mondelinge toelichting op geven. Wilt u aangeven wanneer het u past om dit ter plaatse met u te
bespreken.

Met vriendelijke groet,

Jouke de Jong
Teammanager Groen Technisch Beheer

Postbus 100 | 8250 AC  Dronten | Tel. algemeen: 14 0321

Gemeente Dronten  is partner van  Dronterland > Dronten Marketing en  Regio Zwolle  (alle koppelingen verwijderd)

Proclaimer


_________________________

 

 

Wij hebben besloten helemaal niets meer met de Gemeente Dronten te gaan bespreken. Wij denken dat Jouke de Jong niet de man was, die ons deze e-mail had moeten sturen. Het is ook niet meer 'namens het Bestuur van de Gemeente Dronten', of 'namens het College van Burgemeester en Wethouders'. Wij hebben de heer Jouke de Jong beschuldigd van ambtelijk wraak. Daar gaat Jouke natuurlijk 'fijntjes' niet op in. Wij hebben 16 augustus 2021 meerdere keren geprobeerd voorlieden van Donker Groen of de Gemeente Dronten te bereiken. Zij gaven niet thuis. Wij hebben sterk het idee, dat de mensen (ambtenaren) van de Gemeente Dronten er enkel voor eigen glorie zitten.

 

 

 

 
Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

 

______________________________________________
 

 

 

 


Skelet van 'De Vóór Polderpionier'

Privé-opgraving door Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland, nabij de
 Klokbekertocht te Swifterbant

 

Pionieren zonder polder
De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven, in dit onbedijkte woeste land.

 

Op een gebakken polderkleiplaatje
De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten in een van binnen met prachtig donkergroen fluweel bekleed kistje, u aangeboden, ter herinnering aan het 'fijne' gesprek dat u had op het 'Huis van de Gemeente Dronten', voor op uw bureau.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________