Jan Tegel's rode stratenmakerskoord, ook een touwtje dat niet liegt

 

Gemeente Dronten
T.n.v. de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator, juridisch adviseur en beleidsmedewerker, conflictbemiddelaar, en voorzitter commissie bezwaarschriften
De Rede 1
8251 ER  Dronten
De Rede 58
8251 EX  Dronten

Deze brief is per e-mail verstuurd aan: n.keuper@dronten.nl

De heer Keuper is een soort van multifunctionele duizendpoot bij de gemeente Dronten. Aan de lijst van 'kunden' en functies voegen wij nog toe: "neutraal gespreksleider" (in gesprek tussen de gemeente Dronten en een aantal van haar inwoners, maar wel in dienst van de gemeente Dronten!?), en "mediator" (10 november 2020)

 

 

"Touwtjes liegen niet"

 

Swifterbant, vrijdag 8 mei 2020

Geachte heer Keuper, 

Gisteren, donderdag 7 mei 2020, hebben wij elkaar uitvoerig telefonisch gesproken, u belde mij naar aanleiding van mijn terugbelverzoek. Wij hadden een zéér goed gesprek.

Achter ons is een bedrijf in bestrating bezig het voetpad achterlangs onze woningen opnieuw te leggen. Mensen braken er hun nek over de schots en scheef liggende bestrating, over tegels die omhoog staken, en hebben hierover geklaagd bij u, gemeente Dronten. Er zijn ook mensen gevallen. Ik stuurde u een e-mail gistermorgen 7 mei 2020 8:29 uur, met onderwerp: 'Ernstige klacht'. Deze e-mail was zeg maar een concept, een snelle schets, deze brief is de uitwerking ervan.

Toen de stratenmaker juist was begonnen met dit werk langs De Lange Streek aan het begin waar het nog bos is, aan de kant van het industrieterrein Spelwijk, heb ik de stratenmaker gesproken en aan de man gevraagd of hij zodra hij bij onze woning was, de betonnen kantplanken netjes weer recht achter onze woning wilde leggen. Ik vertelde hem over de nieuwe schutting die wij willen gaan plaatsen, en mooi willen laten aansluiten met die van de buren. Ik had een touwtje gespannen, de man is later wezen kijken, nam de situatie in ogenschouw, en vertelde mij dat dat geen probleem was, en dat hij het prima voor mij in orde zou maken. Hij beval mij nog Houthandel van Gelder in Hattemerbroek aan voor de schutting, en gaf mij het adres van de bedrijf:

Houthandel van Gelder voor Douglas Hout, Tuinhout en Bouwmaterialen
Voskuilerdijk 4
8094 PW  Hattermerbroek (bij Zwolle)
038 - 376 0173

Wij zijn nog niet toegekomen aan het plaatsen van een nieuwe schutting, en daar gaat deze brief o.a. over. Het is nu 11 november 2020.             


De stratenmaker heet Jan Tegel
(sch), Paracelsusweg 37, 6387 GJ uit Ternaard, en voert uw opdrachten uit. De heer J. Tegel moet bekend zijn met het touwtje, en met het doel en/of de functie van het touwtje. Hij beschikt zelf ook over een touwtje. Hij heeft een rode lijn (touwtje) geheel in overeenstemming met zijn logo.

(sch) Jan Tegel is een schuilnaam, niet zijn echte naam, en het adres is niet het echte adres van de man, maar eveneens door ons verzonnen. De man is zzp'er, en wij nemen de stakker in bescherming. Het probleem ligt hier toch echt bij de gemeente Dronten. Wij vinden het wel jammer dat deze stratenmaker zijn vak verloochent, en wat hij beloofde niet kon leveren. (11 november 2020)


Zijn touwtje geeft geen andere uitkomst dan mijn touwtje. De kantplank zou in dit geval precies tussen de twee touwtjes moeten komen, ziet u de foto’s onderaan deze brief. De heer J.
Tegel(sch) heeft zijn touwtje juist aan de andere kant van de kantplanken geplaatst. Het zou kunnen zijn, dat hij getwijfeld heeft aan mijn touwtje en om die reden zijn touwtje gespannen heeft. Aan zijn collega (een uitgeleende kracht, in functie bij een ander bedrijf) heb ik nog gevraagd: "Was mijn touwtje niet goed?". De man begreep precies wat ik bedoelde, en moest er hartelijk om lachen.

De plataan achter onze woning groeit en groeit. Dit is een dynamisch proces, een dynamisch project van uw gemeente Dronten. U, mijnheer Keuper, gebruikte het woord "dynamisch". De plataan drukt de
 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 1/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 2/11

 
bestrating van het voetpad mijn tuin in. Niet alleen de bestrating, het hele pad gaat onze tuin in! De vraag aan de stratenmaker was, wilt u het voetpad weer terug op gemeentegrond leggen.
 

Rekening houden met een ander
Voor de stratenmaker heb ik mijn schutting weggenomen, en aan mijn kant voldoende ruimte vrijgemaakt, zodat de man zijn werk zou kunnen doen. Bestrating en grond aan mijn kant zijn door mij verwijderd. Wij houden rekening met anderen, in tegenstelling tot uw gemeente Dronten.
 

"Touwtjes liegen niet"

Als de man een aantal dagen verder, achter mijn woning is aangekomen, heeft hij naast mijn witte touwtje, zijn rode touwtje gespannen. U begrijpt, dat zijn touwtje geen andere uitkomst geeft dan mijn touwtje. In vakjargon heet dit: "Een touwtje liegt niet".


Jammer vind ik het natuurlijk, dat stratenmaker
Jan Tegel(sch) uit Ternaard twijfelde aan mijn touwtje. Maar goed, de man is natuurlijk al bij vele burgers langs gekomen in uw gemeente Dronten, en door de wol geverfd. Hij wéét inmiddels, dat burgers niet zijn te vertrouwen, zij weten hun touwtjes zo te spannen, dat het lijkt dat hun touwtjes niet liegen, maar ondertussen word je bij de neus genomen, je wordt gewoon belazerd door die burgers. "Vertrouw de burger niet", is uw eerste devies aan uw stratenmakers, en op twee: "Gebruik altijd je eigen touwtje" en "Die touwtjes van de burger zijn niet te vertrouwen".

("Bij de neus nemen": oorspronkelijk van dieren, paarden, beren, en stieren, die aan een ring door de neus werden geleid, wat nu verboden is, tegenwoordig lopen mensen met een botje of ring in hun neus. Willen zij graag aan de neus geleid worden?)Willekeur

De man gaat aan de slag met de kantplanken. Echter op een gegeven ogenblik staakt hij zijn strijd. Er is een wortel, die de voortgang van het stratenmakerswerk belemmerd. Hij mag niet in deze wortel kappen. Let wel, deze wortel duikt onder de kantplank door, en gaat onze tuin in. Het is vreemd, want bij ons eerste gesprek vertelde de stratenmaker, de heer J. Tegel(sch), mij, dat hij ter plekke onder de platanen achter onze woningen wortels zou gaan kappen en verwijderen in verband met het straatwerk. Even verderop aan De Lange Streek haalt de gemeente Dronten wortels van de platanen tot aan de gevel van de woningen uit de tuinen bij de mensen. Is hier misschien sprake van willekeur, niet bij de arme stratenmaker hoor, maar bij de gemeente Dronten? Immers: "Befehl ist Befehl!" bij de gemeente Dronten.

De heer J. Tegel(sch) vertel ik de bestrating dan hoger te gaan leggen, over de wortels heen? Dus kantplank omhoog en tegels omhoog, mooi geleidelijk natuurlijk, niet met een opstapje, en na de boom weer een afstapje misschien met een leuning.

Het was allemaal niet mogelijk. Voor deze stratenmaker dan wel te verstaan. Een tunnel dan? Onder de wortels door?

Nee, een boomwortel is een onoverwinnelijk obstakel voor deze stratenmaker, de heer J. Tegel(sch) uit Ternaard? Of dwingt u de man zijn vak te verloochenen en zichzelf belachelijk te maken? En mag hij van u niet straten langs zijn touwtje.

Ook durft de man zijn 'grijze' bazen op het gemeentehuis niet te bellen. Hij weet, dat het dan einde oefening is, en hij zijn laatste straat in de gemeente Dronten heeft gelegd.

Ik heb de gemeente gebeld, de gemeente Dronten.

Woensdag 6 mei 2020 is uw heer Henri Vos van 'Grijs' bij mij geweest en heeft de situatie bekeken, tevens ook bij mijn buurman de heer F. van der Wortelen(sch). Duidelijk heb ik hem uitgelegd over

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 2/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 3/11

 
het touwtje, mijn touwtje en het rode touwtje van de stratenmaker, de heer J. Tegel(sch). Uw heer Vos ziet de touwtjes. Ik dacht, dat uw heer Henri Vos het begreep.


De stratenmaker, de heer J.
Tegel(sch), had natuurlijk allang begrepen, dat als hij aan mijn kant de kantplanken goed zou leggen, hij aan de andere zijde van het voetpad, zeg maar aan de kant van de boom, de kantplanken daar ook opnieuw zou moeten leggen.


U begrijpt het al: 'Wortels'. Ook aan de kant van de boom.


De kantplanken aan de kant van de boom ging de stratenmaker, de heer J.
Tegel(sch), zeker niet goed leggen, en ook niet omhoog of hoger.


Terwijl uw heer Henri Vos hier is, zien wij de stratenmaker de eerste tegels er weer opnieuw inleggen. Maar ja, als je de ene kantplank wel opnieuw hebt gelegd, en aan de andere zijde niet, zult u begrijpen, dat je de tegels er niet opnieuw tussen krijgt. De stratenmaker zet twee tegels nu tegen elkaar om ze er vervolgens tussen te wringen of erin te 'rammen' met zijn voet. U begrijpt, dat de kantplank aan mijn kant moet wijken en opnieuw mijn tuin inkomt.
 


Foto 5179 vs04 'Stratenmaken voor Dummies, deel 2'. De stratenmaker, Jan Tegel(sch) is inmiddels bij de buren aanbeland. Hier het voetpad langs de buren, de familie F. van der Wortelen
(sch). Op links het hekje en de heg van Frits waar ik met mijn rollater overheen kukelde. Rechts is de kantplank aan de kant van de boom, de plataan van de buren zeg maar. Links zijn de kantplanken er door het stratenmakersbedrijf Jan Tegel nu wel helemaal uitgehaald, en zelfs vervangen door nieuwe. Andere burgers, andere rechten! Of gewoon 'Willekeur'. Stratenmaker Jan Tegel krabt zich op de kop: "Hoe kan dit nou weer?", zijn tegels passen er niet meer tussen, dat wordt weer rammen. En weer is hij even weg om zijn foto te maken. Foto 11 mei 2020 15:03:27 uur Reiger Copyright (119kB 598x376)


Ik wijs uw heer Henri Vos hierop en wij zien beiden, dat de stratenmaker de tegels er enkel met geweld weer tussen krijgt. Ik dacht, dat uw heer Henri Vos van 'Grijs' het ook begreep. Echter, nu denk ik, dat uw heer Henri Vos er met zijn pet toch niet bij kan. De man maakt zijn naam niet waar? Hebben we te maken met een domme vos in plaats van een slimme vos. Of houdt deze man zich opzettelijk dom?


Afgesproken werd, met mij en mijn buurman de heer F. van der Wortelen
(sch), dat donderdag de heer Freek van de Graaf van 'Groen' er eerst maar naar zou moeten komen kijken. Hij zou eerst moeten komen aangeven wat nu helemaal de bedoeling was. De heer Henri Vos van 'Grijs' had gebeld met Freek van de Graaf of in ieder geval met 'Groen'. Achteraf blijkt dit een slimme zet van uw heer Henri Vos van 'Grijs': verplaatsen van het probleem.


"Is die Henri nou helemaal gek geworden!"
De heer Henri Vos van 'Grijs' maakte de opmerking naar mij en mijn buurman toe, en ook de vrouw van de buurman, mevrouw Van der Wortelen(sch), hoorde dit duidelijk, dat je op een gegeven ogenblik ook een keer afscheid moet nemen van in dit geval de bomen. Hij bedoelde hiermee, dat zij van 'Grijs' keer op keer moeten terugkomen om iedere keer de bestrating rond deze en andere bomen weer opnieuw in orde te maken.


Misschien dat u de heer Henri Vos van 'Grijs' beter op non actief stelt, of beter nog schorst. Zulke uitspraken doen wij als gemeente Dronten natuurlijk niet naar onze 'klanten'. "Is die Henri nou helemaal gek geworden!", hoor ik zijn baas al bulderen op kantoor bij u.


In afwachting van de komst

van uw heer Freek van de Graaf van 'Groen' wordt het stratenmakersbedrijf verzocht elders, een aantal huizen verder te beginnen ter hoogte van Langs de Bogen. Wij, mijn buurman Frits en ik, zijn hierbij aanwezig, als uw heer Henri Vos de stratenmaker, de heer Jan Tegel, dit verzoek doet. Wij dachten, dat de stratenmaker, de heer J. Tegel, de opdracht had begrepen. De opdracht was niet aan ons, edoch wij begrepen de opdracht of het verzoek.


De heer Henri Vos bevestigt aan mij nog, dat we nu eerst afwachten wat 'Groen' in de persoon van de heer Freek van de Graaf morgen gaat aangeven, en wij nemen afscheid.


Wat schetst mijn verbazing,
de stratenmaker gaat donderdagmorgen 7 mei 2020 om 07:30 uur gewoon verder achter onze woning, en stoort zich kennelijk nergens aan. Ik loop naar de heer J. Tegel toe en

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 3/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 4/11

 

zeg tegen hem: "U heeft toch opdracht gekregen verderop te beginnen?", en wijs hem de locatie aan waar hij zou moeten beginnen volgens de instructie van uw heer Henri Vos een dag eerder, waar mijn buurman en ik bij waren. Hij antwoordt mij: "Nee".


Mijnheer Keuper, u begrijpt wat ik dacht op dat moment. Kan het zijn, dat zijn opdracht in de tussentijd achter onze rug om gewijzigd is geworden? Een opdracht kun je ook geven met een knipoog, die de 'klant' dan net niet ziet.
 

De niet opgeladen telefoon
Ik heb u even na half acht donderdagmorgen 7 mei 2020 gebeld, maar u nam niet op. De stratenmaker is hier wel om 07:30 uur al bezig, maar u, gemeente, bent onbereikbaar!? Uw telefoon was niet opgeladen, vertelde u mij later.


Het moest vlug!
U begrijpt, dat wij het als zeer ernstig beschouwen, als u als gemeente toch probeert snel de bestrating achter mijn woning er nog even 'in te rammen', en het dan als voldongen feit te kunnen presenteren en te beschouwen. Om negen uur ligt de hele bestrating achter onze woning er alweer in. Het moest vlug!


'Annette'
Als ik donderdagmorgen om 9:00 uur uiteindelijk 'Annette' van het Klantcontactcentrum gemeente Dronten via 14 0321 aan de lijn krijg, bent u beiden niet thuis. Annette verzorgt voor mij uitstekend een terugbelverzoek aan u, én aan de heer Henri Vos van 'Grijs'.


"Klantcontactcentrum"
vinden wij niet een heel fijne naam, wij zijn geen klanten, wij zijn inwoners van uw gemeente Dronten, wij zijn medeburgers, dankzij ons draait uw toko. Als wij er niet zouden zijn, bestaat u niet. Maar misschien beschouwt u, gemeente Dronten, ons ook wel als "etterbakken".


In de vuurlinie
U belt mij omstreeks het middaguur. De heer Henri Vos van 'Grijs' is ondergedoken denken wij, zonder telefoon, of heeft ook hij oplaadproblemen met zijn apparaat? Hij is bang dat hij in de vuurlinie is komen te liggen. Hij blijft in zijn schuttersputje zitten, en weet dat als hij zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, zijn kop eraf gaat.


'Hogerhand'
Uw heer Freek van de Graaf is gekomen. Hij kon geen soelaas (vertroosting, uitkomst) bieden. Het moest allemaal naar 'hogerhand', vertelde hij mij. Het ging onder andere over 'wortelschermen', en dergelijke. De heer Freek van de Graaf dacht, dat onze tuinen ook bij het gemeentelijk 'Groen' behoorden, en het moest lijken alsof hij niet op de hoogte was van de zaak, maar dit is natuurlijk niet zo, want hij is samen met zijn hoogste baas de heer Roelof Siepel, wethouder 'Groen' van de gemeente Dronten, op bezoek geweest bij onze buren de familie F. van der Wortelen(sch), ter zake boom, wortels, en meer.


Willekeur en Onwil
Leg de kantplanken aan mijn kant goed. En wil je de kantplanken aan de kant van de boom met rust laten? Prima! En de tegels die er dan niet meer tussen passen? Die maak je op maat. Daar heb je apparatuur voor. Maar dit gebeurt niet. We hebben hier te maken met onwil van de gemeente Dronten. We hebben te maken met willekeur bij de gemeente Dronten.

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 4/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 5/11

 
Wangedrag van de gemeente Dronten
Waar komt dit wangedrag van de gemeente Dronten nu eigenlijk vandaan? Er moet iets grondig mis zijn bij u, gemeente Dronten. Dat er zoveel nodig is om u, gemeente Dronten, tot inzicht te brengen. Eén zaadbol van de plataan gaan wij u echt niet over schrijven. Mevrouw Hadewych(sch) tegen haar man Wouter(sch) (mensen op leeftijd): "Kijk eens Wouter wat ik nu gevonden heb in onze tuin! Een zaadbol. Onze plataan heeft ons verblijd hiermee. Ojéé Wouter, het zijn er véél méér!". Het is uw gemeentelijk apparaat in zijn geheel, dat lak of schijt heeft aan uw burgers. Aan de top van de pyramide staat uw wethouder de heer Roelof Siepel die op gesprek gaat bij onze buren samen met zijn adjudant Freek, en bij binnenkomst als eerste al zegt tegen de familie F. van der Wortelen(sch): "Die boom gaat niet weg". Als mijn vrouw die morgen er langs fietst, vertelt mijn vrouw later tegen mij: "Er waren mensen bij Frits in de tuin, en Frits keek heel erg sip". Terecht dat mijn buurman kwaad tegen mij zegt over dit al: "Eén grote poppenkast is het". Onze buren zijn in de zeventig, ik ben 65. U beschouwt ons als uw 'clientèle'. Maar zó ga je toch niet om met je klanten!? U begrijpt, dat wij ons 'verheugen' op het gesprek met de gemeente Dronten.


Perspectief bieden en meedenken
Wij denken graag mee met de gemeente Dronten, en bieden u ook oplossingen en perspectief aan. Een mogelijkheid zou zijn, dat u het voetpad door onze tuinen rond de bomen gaat aanleggen. Eerder heb ik u al voorgesteld om tot onteigening van onze grond in dat geval over te gaan. U kunt natuurlijk ook gewoon 'Landjepik' doen. Onze percelen beschouwt u eigenlijk al als uw eigendom, zij behoren al tot het gemeentelijk groen, en wij zijn enkel 'klanten' die op uw grond wonen. Voor u zijn wij 'horigen'. Bij onze buren de familie Van der Wortelen(sch) komen de wortels van uw plataan al onder hun woonkamer uit, en reiken al naar de buren, en is er al sprake van verjaring. U kunt er gewóón uw gang gaan.


Een tunnel onder de wortels heb ik u voorgesteld, maar goedkoper en sneller voor u te realiseren is gewoon een bruggetje overheen de wortels, dan kunnen u, de stratenmaker, en wij gewoon rechtdoor. Dit is ook bij familie Van der Wortelen(sch) een goede oplossing, want nu wil de stratenmaker, uw voetpad daar nog schuiner, zijwaarts schuinaflopend gaan leggen. Als ik straks met mijn rollater voorbij familie Van der Wortelen(sch) gá, bestaat de kans dat ik met rollator en al, over hun hekje en heg hun tuin in kukel. Met al die bomen hier is een landing van de traumahelikopter overigens wel een probleem.


Bij Schellevis Beton B.V., Loswal 11, 4271 BA te Dussen aan de Bergsche Maas neven de A27, vond ik een oplossing 'Omheen de boom', zonder leuning. Ouderen moeten dan wel de op- en afstapjes nemen met hun rollator, maar dit is leuk, en tegelijkertijd een goede oefening voor hen, en bevorderd hun lenigheid. Dit is leuker dan al die trapfietsjes in het dorp die geen gezicht zijn.


In afwachting van uw reactie, verblijf ik.


Met vriendelijke groet en hoogachting, 


 

    

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

Op de volgende bladzijden vindt U

  • de foto’s en afbeeldingen behorende bij deze brief

 

 

 

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 5/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 6/11

 

Foto 5159 vs02.2  'Aanhanger van stratenmaker Jan Tegel(sch) Straat- & Grondwerkuit Ternaard aan De Lange Streek te Swifterbant'. Voor al uw Straat- & Grondwerk. Foto 8 mei 2020 13:34:37 uur Reiger Copyright (85,6kB 640x427) 

 

 

Jan Tegel  voor al Uw Straat- & Grondwerk


Logo Jan Tegel
(sch), Paracelsusweg 37, 6387 GJ uit Ternaard. Dit is geen opengetrokken putdeksel. Néé, dit is een tegel die er opnieuw ingaat, en nu weer goed. "Voor al uw straatwerk, schots of scheef, wij leggen het weer mooi recht voor u". (11,8kB 197x200)

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 6/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 7/11

 

Foto 5157 vs03.3 "Touwtjes die niet liegen" - 'De rode lijn is van stratenmaker J. Tegel(sch) uit Ternaard aan De Lange Streek te Swifterbant'. Ter hoogte van perceel De Kruisboog 16. Het witte touwtje is van de eigenaar van het perceel (op de foto boven) de heer Reiger(sch) Kloosterman. De rode lijn is gespannen aan gemeentezijde, de betonnen kantplank is onderdeel van het voetpad. "Touwtjes liegen niet". Omdat de heer Jan Tegel zijn lijn over een grotere afstand heeft gespannen, zou de kantplank nog iets verder naar onder (op de foto) moeten, maar dat wordt niet gevraagd door Reiger. De heer Jan Tegel vertelt aan mij, dat hij opdracht heeft gekregen, dat hij niet in deze specifieke wortel mag kappen. Reiger Kloosterman zegt de kantplank dan hoger te leggen, over de wortel heen, maar dat kan ook niet volgens Tegel. Reiger stelt voor om tot onteigening van zijn perceel over te gaan. Foto 6 mei 2020 10:08:27 uur Reiger Copyright (236kB 800x498)
 


Foto 5166 vs05 'Stratenmaken voor Dummies'. Jan Tegel's klomp gaat weer rammen. We leggen even uit. Rechts is de kantplank aan de kant van de boom, links is de kantplank door stratenmakersbedrijf J. Tegel opnieuw gesteld. De tegels passen er nu niet meer tussen. De stratenmaker is even weg om de foto te maken. Foto 9 mei 2020 18:27:42 uur Reiger Copyright (131kB 640x327)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 7/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 8/11

 

Eenvoudige oplossing, 'Monet-bruggetje' om over de wortels van de platanen heen te gaan aan De Lange Streek in Swifterbant, gemeente Dronten. De wortels kunnen vrij hun gang gaan, en het voetpad kan gewoon rechtdoor. Stratenmakersbedrijf Jan Tegel(sch) kan ervoor zorgen dat de tegels mooi aansluiten op het bruggetje. Rustig kunnen wij straks met onze rollators langzaam omhoog en even later weer omlaag. Eventueel kunnen wij ons vasthouden aan de leuning. ( vs02 75,8kB 640x341)Schellevis Beton B.V., Loswal 11, 4271 BA Dussen. 'Omheen de boom'. Schellevis producten zijn het resultaat van meer dan 80 jaar ervaring in het creëren van verbeelding. Geïnspireerd door de natuur, geven de  geselecteerde grondstoffen en fabricage de producten hun specifieke kleur en karakter. Natuurlijk en duurzaam, met zorg afgestemd op de esthetische en functionele eisen die de gebruikers eraan stellen. (vs03 133kB 640x340)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 8/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 9/11

 

Foto 5164 vs04 'Onder de kerktoren van Swifterbant naast de brievenbus van PostNL'. Fitness-toestel. Nóóit zien we hier iemand op bezig. Het dorp staat vol met dit soort prullaria. Wie betaalt dit allemaal? Wie zet dit hier neer? 'Grijs' voor 'Grijs'? Welke wethouder gaat hierover? Wil de wethouder dit zelf in zijn tuin hebben? Nee! Nou, dan willen wij het ook niet in Swifterbant. Als er arme mensen zijn in het dorp die geen fiets hebben, geef die dan een echte fiets. Foto 9 mei 2020 12:53:46 uur Reiger Copyright (100kB 559x373)Foto 5165 vs04 Naast de bibliotheek in Swifterbant. Fitness-toestel!? Nóóit zien we hier iemand op zitten. Voor wie is dit? Voor jong of oud, of er tussen in? Voor als je geen benen meer hebt? Dit is meer materiaal voor een KinderSpielGarten, alleen die kleintjes kunnen er met hun beentjes en armpjes niet bij. Indien de afdeling 'Grijs' dit allemaal plaatst, zouden de mensen van deze afdeling zich eerst eens af moeten vragen, zou de burgemeester dit in zijn tuin willen hebben? Nog beter: zou de betreffende ambtenaar dit zelf in zijn of haar tuin willen hebben? Néé! Nou, dan wij óók niet in Swifterbant. Kan de gemeente Dronten haar geld niet beter gebruiken, dan aan deze onzin? Foto 9 mei 2020 12:54:33 uur Reiger Copyright (93KB 558x372)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 9/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 10/11

 


Foto 5160 vs03.1 'Beeld Ongekende Mogelijkheden'. TreeWork van de 'European tree worker' van de gemeente Dronten, de heer Freek van de Graaf, aan De Greente te Swifterbant ter hoogte van de Skatebaan. Boomverzorgende handeling genaamd 'decapitatie'. Dit is de op twee na laatste marteling die je een boom kunt geven. Daarna kan je de boom nog gewoon omhakken. Als laatste komt het stobbenfrezen. Vroeger werden de gehangenen ook niet direct van hun strop gehaald. Na de terechtstelling vond er nog een 'tentoonstelling' plaats. Wij vinden het wel mooi als in de stam van de plataan achter onze woning een reiger wordt uitgehouwen. Foto 9 mei 2020 12:49:16 uur Reiger Copyright (154kB 640x395)

 

'Het Laatste' - Pioniersschep van Henri Vos, afdeling 'Grijs' van de gemeente Dronten

Het laatste wat wij hierachter nog gevonden hebben van uw heer Henri Vos van 'Grijs' is zijn pioniersschep. Wij denken, dat de stratenmaker, de heer Jan Tegel(sch) over zijn putje is* heen gestraat. (* heeft)  (NW-01 vs03.2 30,5kB 800x482)

 

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 v pagina 10/11

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020

v pagina 11/11

 

Beeld 'Ongekende Mogelijkheden' van kunstenaar Freek van de Graaf aan De Greente te Swifterbant
European Tree Work


Foto 5160 vs04 'Ongekende Mogelijkheden' kunstenaar Freek van de Graaf voor TreeWork, 9 mei 2020 12:49:16 uur
 Reiger Copyright (244 kB 533x800)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 pagina 11/11

______________________________________________
 


 

Antwoord van de Gemeente Dronten
 

From: Nico Keuper
Sent: Wednesday, May 13, 2020 12:05 [uur]
To: 'C.G.J. Kloosterman'
Subject: RE: Vraag

 

Geachte heer Kloosterman,

Gisteren heb ik de managers van de betrokken teams (Grijs en Groen, zoals u ze noemt), gesproken, onder andere over de herbestrating van het voetpad. 

De reden van herbestrating is dat het voetpad beter geëgaliseerd diende te worden.

Eventuele klachten over de uitvoering kunt u rechtstreeks melden bij de heer Henri Vos (u bekend, tel. 0321-388Vos) of de heer Venema, manager Civieltechniek en accommodatiebeheer (Grijs), (0321-388Ven).

Mocht er sprake zijn van herbestrating die uw erfgrens overschrijdt dan zou eventueel een kadastrale grensreconstructie duidelijkheid kunnen geven.

Als u hierover meer vragen hebt kunt u die rechtstreeks te stellen aan de heer Venema.

Als u vragen hebt over de boomwortels verzoek ik u vriendelijk die te bewaren voor het nog te agenderen gesprek met de manager (en 2 medewerkers) van het team Groenbeheer. Ik informeer u afzonderlijk over dat gesprek.

Met vriendelijke groet,

Nico Keuper
klachtencoördinator

Postbus 100  |  8250 AC  Dronten  |  Tel. algemeen: 14 0321

Let op: vanwege de verbouwing van het gemeentehuis is het bezoekadres gewijzigd in De Rede 58, Dronten.

Gemeente Dronten  is partner van  Dronterland  en  Regio Zwolle  (alle koppelingen verwijderd)

Proclaimer


_________________________________

 

______________________________________________
 

 

Naar mijn antwoord op deze e-mail van Nico Keuper:

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 14 mei 2020, over "Kadastrale grensreconstructie" en Betonbalken

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 14 mei 2020.htm
(Klik hier)

of:

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

______________________________________________
 

.
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 8 mei 2020 pagina /

______________________________________________