Overlast platanen te Swifterbant

 

 

Reinhard en Helena van Amstel(sch) wonende neven De Lange Streek in Swifterbant


aan

  • de heer Roelof Siepel, Wethouder van de Gemeente Dronten
     
  • de heer Nico Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker en juridisch adviseur van de Gemeente Dronten

 

 

Swifterbant 4 februari 2021

Geachte heren,


Graag willen wij in contact met u blijven over de overlast die wij ondervinden van de platanen naast onze woning. Na het gesprek met uw gemeente d.d. 9 september 2020 en de anderen die bezwaar maken tegen de platanen hebben wij weinig tot niets meer van u gehoord.
 

Geluidsopname
Ten eerste is er een geluidsopname gemaakt van dit gesprek waarvan u beweerd dat deze onbruikbaar was.
 

Verslag?
Daarnaast zou er een verslag van het gesprek gemaakt worden dat wij tot op heden niet ontvangen hebben.


Elf maanden wachten op antwoord op klacht
Wel hebben we een antwoord op onze klacht ontvangen op 7 oktober 2020. De klacht is naar u verstuurd op 12 november 2019 en volgens u is er een relatie met de uitnodiging voor het gesprek met de andere betrokkenen en de tijd die het heeft geduurd voordat het antwoord kwam. Deze relatie is er niet. De afspraak die met Reiger Kloosterman is gemaakt voor een uitnodiging voor een gesprek had niets met onze klacht te maken. Het antwoord op onze klacht heeft dus ruim de wettelijke tijd om een klacht te beantwoorden overschreden. In plaats van 6 weken is dat 11 maanden geworden.
 


Foto 5361 knvs09  Zaadbol Platanus acerifolia. De zaadjes zitten in het midden vast, niet aan het oppervlak van de bol (buitenkant). Als er op de zaadbol getrapt wordt, valt ie uit elkaar, ook als de bol nat wordt, bijvoorbeeld op het dak of in de dakgoot. Foto 6 december 2020 14:38:08 uur (44,9kB 833x493) Reiger CopyrightBeleid gericht op belangen Gemeente Dronten en niet van mensen
De inhoud van de brief d.d. 7 oktober 2020 is een herhaling van eerdere argumenten uit onze correspondentie. Wij begrijpen dat u zuinig bent op uw bomen, maar helaas hebben de aanwonenden van deze bomen geen enkele inbreng, omdat u dan schermt met het algemeen belang. Alle argumenten worden gebaseerd op een beleid, dat alleen gericht is op de belangen van de gemeente.
 

Aanwonenden niet gehoord
Als u antwoordt dat u geen weet heeft over de redenen om platanen te planten behalve dat het goedgroeiende bomen zijn, gaat u weer voorbij aan argumenten die wij als aanwonenden aanvoeren om juist niet voor platanen te kiezen. Deze argumenten zijn niet gehoord bij de keuze voor de platanen bij aanplant in 1974, en in 1999 toen ze werden verplant.
 

"Duurzaam vrij uitgroeien"
De platanen mogen van u duurzaam uitgroeien tot in lengte van dagen (Brief 7 oktober 2020 van ing. J. de Jong, Teammanager Groentechnisch beheer namens het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten: "De platanen naast uw woning zijn vrij uitgroeiende bomen"). Betekent dit tot ze 35 m hoog en tot ze na 80 jaar gevaarlijk worden?
 

Niets over mensen
In uw Boombeheerplan staat niets over de mensen die naast deze bomen wonen. Met de gegevens die u gebruikt, wordt star omgegaan en zijn tevens alles bepalend in uw communicatie met bezwaarmakenden. Bijvoorbeeld een boom mag niet dichter bij een perceel staan dan 2 meter. Overgeslagen wordt, dat een boom groeit ook al staat deze op de wettelijke afstand van een particulier perceel en kan zo veel meer overlast veroorzaken dan een gekandelaberde boom net binnen de 2 meter van het perceel. Er is geen enkele nuance in dit beleid.
 

Fnuikend
In deze tijd waarin transparantie en openheid wordt gevraagd van de overheid is dit fnuikend.

Fnuiken betekent "beknotten" of "een einde maken aan". Letterlijk betekent het "kortwieken", "het afknippen van de vleugels van een vogel om te voorkomen dat deze nog langer kan vliegen", "inperken van zeggenschap van burgers", "verminderen" en "in de kiem smoren". (Reiger Hedendaagse Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland)
 


Willekeur en "zuinig"

U zegt zuinig te zijn op uw bomen. Toch komt ook hier weer willekeur om de hoek, aangezien het gaat om de losse bomen en niet alle bomen zoals vanmorgen duidelijk werd toen er een zogenaamde "exoot" zomaar in de hoofdstructuur werd omgehakt. De boom was zeker 10 meter hoog en stond in de Hoofd Groenstructuur bij de bushalte van de Bloemenwijk, met andere woorden zo zuinig is de Gemeente Dronten niet op bomen.
 

Schade
De groei van uw bomen bepaalt mede het onderhoud van ons huis. Het bepaalt dat wij heel alert moeten zijn op de producten van uw bomen die onze afvoer verstoppen, lekkage veroorzaken en zo direct ons schade berokkenen waarvan alleen wij de kosten moeten dragen.
 

Foto 5364 vs03 Zaad en zaadpluis Platanus acerifolia (volgens de gemeentelijk bomenkaart Dronten), het pluis haakt aan elkaar, maar ook aan alles wat het tegenkomt, en vormt zo kussens bij bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren (HWA's) of ventilatieroosters, ook je slaapkamer ligt er vol mee als je niet oppast. Werkelijke lengte 14 [mm]. Foto 6 december 2020 14:40:12 uur Reiger Copyright (48,2KB 751x431)


 

Schaduw
Uw Boombeheerplan rept over schaduw die alleen als serieus wordt geaccepteerd als 100% van de achtertuin in de schaduw staat. Weer zo’n star argument. Bij loofbomen kan je het argument van 100% schaduw niet gebruiken. Er zijn hier zoveel meer argumenten aan te voeren bij schaduwwerking.
 

Bagatelliseren van de overlast
Door de overlast te bagatelliseren en ons door te verwijzen naar een civielrechtelijke procedure laat u ons inziens niet uitstralen, dat u de gemeente bent die samen met de burgers problemen oplost, maar waarin burgers alleen kunnen participeren als u dat belieft. De laatste woorden van ons gesprek van 9 september 2020 kwamen van u om toch in contact te blijven.Met vriendelijke groet en hoogachting,


Reinhard en Helena van Amstel

 

Reinhard en Helena van Amstel(sch)
De Lange Streek aanwonend
Swifterbant

 

(sch) schuilnamen

 

_________________________________________________

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

____________________________________________

 

 


Dré en Gertra, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, Boekenvoordeel (De Kiel 13-15), e.a.

 

 

 

 


('Ach' met rechts, Gertra op links)

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen

"Ach", zegt polderpionier Dré tegen zijn vrouw Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), "moet je zien wat er van ons werk is terechtgekomen". Het is of zij staan bij het graf van een dierbare. Om dit beeld is gevochten, het is de "geest" die Jan Griede, voormalig Gemeentesecretaris van Dronten, heeft losgelaten uit zijn fles, en er niet weer terug in heeft gekregen. Zijn "geest" heeft tweespalt en verdeeldheid gezaaid, en zwabbert over het Drontense land, deelt rake klappen uit in gezichten van de mensen, en mensen krijgen onverklaarbare pijnen in hun buik ervan, de "geest" zorgt ervoor dat mensen gaan drinken en erger. De mensen uit de Gouw 'Drontenland' spreken over de "White Spirit", alsof het over een Grote Indiaan gaat, of over het "Witte Wief". Nu heet het beeld "Het Verdriet van Dronten", zelfs zijn eigen houwer, Kees Jansen, is er aan gestorven "van verdriet", nog niet. Er werden sowieso altijd al veel bloemen bij het beeld neergelegd voor overledenen. Eigenlijk is het beeld een soort van  grafmonument, hier liggen de laatsten.

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van 'DeDrontenaar' uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Let wel, Maarten Heijenk schrijft niet alleen voor Drontenaren, maar voor de hele wereld, ook de Eskimo's kunnen zijn verhalen lezen, het hele universum. Foto nabewerking Reiger Photography

 

 

Brief van Reinhard en Helena van Amstelsch zoals ontvangen op onze redactie

 

Van De Lange Streek
8255 GX  Swifterbant

Swifterbant 4 februari 2021

Geachte heren Keuper en Siepel,

Graag willen wij in contact met u blijven over de overlast die wij ondervinden van de platanen naast onze woning. Na het gesprek met uw gemeente d.d. 9 september 2020 en de anderen die bezwaar maken tegen de platanen hebben wij weinig tot niets meer van u gehoord.

Ten eerste is er een geluidsopname gemaakt van dit gesprek waarvan u beweerd dat deze onbruikbaar was. Daarnaast zou er een verslag van het gesprek gemaakt worden dat wij tot op heden niet ontvangen hebben. Wel hebben we een antwoord op onze klacht ontvangen op 7 oktober 2020. De klacht is naar u verstuurd op 12 november 2019 en volgens u is er een relatie met de uitnodiging voor het gesprek met de andere betrokkenen en de tijd die het heeft geduurd voordat het antwoord kwam. Deze relatie is er niet. De afspraak die met Reiger Kloosterman is gemaakt voor een uitnodiging voor een gesprek had niets met onze klacht te maken. Het antwoord op onze klacht heeft dus ruim de wettelijke tijd om een klacht te beantwoorden overschreden. In plaats van 6 weken is dat 11 maanden geworden.

De inhoud van de brief d.d. 7 oktober 2020 is een herhaling van eerdere argumenten uit onze correspondentie. Wij begrijpen dat u zuinig bent op uw bomen, maar helaas hebben de aanwonenden van deze bomen geen enkele inbreng, omdat u dan schermt met het algemeen belang. Alle argumenten worden gebaseerd op een beleid, dat alleen gericht is op de belangen van de gemeente. Als u antwoordt dat u geen weet heeft over de redenen om platanen te planten behalve dat het goedgroeiende bomen zijn, gaat u weer voorbij aan argumenten die wij als aanwonenden aanvoeren om juist niet voor platanen te kiezen. Deze argumenten zijn niet gehoord bij de keuze voor de platanen bij aanplant in 1974, en in 1999 toen ze werden verplant. De platanen mogen van u duurzaam uitgroeien tot in lengte van dagen. Betekent dit tot ze 35 m hoog en tot ze na 80 jaar gevaarlijk worden?

In uw Boombeheerplan staat niets over de mensen die naast deze bomen wonen. Met de gegevens die u gebruikt, wordt star omgegaan en zijn tevens alles bepalend in uw communicatie met bezwaarmakenden. Bijvoorbeeld een boom mag niet dichter bij een perceel staan dan 2 meter. Overgeslagen wordt, dat een boom groeit ook al staat deze op de wettelijke afstand van een particulier perceel en kan zo veel meer overlast veroorzaken dan een gekandelaberde boom net binnen de 2 meter van het perceel. Er is geen enkele nuance in dit beleid. In deze tijd waarin transparantie en openheid wordt gevraagd van de overheid is dit fnuikend. U zegt zuinig te zijn op uw bomen. Toch komt ook hier weer willekeur om de hoek, aangezien het gaat om de losse bomen en niet alle bomen zoals vanmorgen duidelijk werd toen er een zogenaamde "exoot" zomaar in de hoofdstructuur werd omgehakt. De boom was zeker 10 meter hoog en stond in de Hoofd Groenstructuur bij de bushalte van de Bloemenwijk, met andere woorden zo zuinig is de Gemeente Dronten niet op bomen.

De groei van uw bomen bepaalt mede het onderhoud van ons huis. Het bepaalt dat wij heel alert moeten zijn op de producten van uw bomen die onze afvoer verstoppen, lekkage veroorzaken en zo direct ons schade berokkenen waarvan alleen wij de kosten moeten dragen. Uw Boombeheerplan rept over schaduw die alleen als serieus wordt geaccepteerd als 100% van de achtertuin in de schaduw staat. Weer zo’n star argument. Bij loofbomen kan je het argument van 100% schaduw niet gebruiken. Er zijn hier zoveel meer argumenten aan te voeren bij schaduwwerking.

Door de overlast te bagatelliseren en ons door te verwijzen naar een civielrechtelijke procedure laat u ons inziens niet uitstralen, dat u de gemeente bent die samen met de burgers problemen oplost, maar waarin burgers alleen kunnen participeren als u dat belieft. De laatste woorden van ons gesprek van 9 september 2020 kwamen van u om toch in contact te blijven.

Met vriendelijke groeten,

Reinhard en Helena van Amstel