'Namens Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten'

Burgemeester Gebben nodigt mij, Reiger(hsch) Kloosterman, uit voor een gesprek onder het genot van een kopje koffie in het 'Huis van de Gemeente Dronten' aan De Rede 1


Bij burgemeester Jean Paul Gebben op de koffie

 

 

From: Marleen Vos
Sent: Tuesday, March 15, 2022 16:32 [uur]
To:  
'Reiger Kloosterman'
Subject: Uitnodiging voor een gesprek

 

Geachte heer Kloosterman,

Namens burgemeester Gebben nodig ik u hierbij uit voor een gesprek onder het genot van een kopje koffie/thee op maandag 4 april a.s. om 15.00 uur in het gemeentehuis van Dronten, De Rede 1, 8251 ER  Dronten.

Bij dit gesprek zal ook mevrouw Annemarie van Dongen, coördinator juridisch cluster, aanwezig zijn.

Zij gaan graag met u in gesprek over uw publicaties op de website deregentegenhouden.nl

Op uw komst wordt gerekend. Mocht het voorgestelde moment u niet passen, dan zoek ik graag in overleg met u naar een ander passend moment.

Met vriendelijke groet,

Marleen Vos
Secretariaat burgemeester


Postbus 100 | 8250 AC  Dronten | Tel. algemeen: 14 0321
 

Gemeente Dronten  is partner van  Dronten Marketing  en  Regio Zwolle  (alle koppelingen verwijderd)

Proclaimer

____________________________________________ 

 

 

Aan mevrouw Marleen Vos
Secretariaat burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten
De Rede 1
8251 ER  Dronten
 

Swifterbant, donderdag 17 maart 2021

Geachte mevrouw Marleen Vos,


Wij hebben zéér slechte ervaringen
met een kopje koffie of thee bij u in het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Afgelopen keer is ons gesprek, tussen u, Gemeente Dronten, en ons, een groep van vijf afgevaardigden van een grotere groep hier uit Swifterbant opgenomen door u, op onze voorwaarde dat wij een kopie van dit gesprek zouden krijgen. Wij hebben dit audiobestand nooit van u gekregen, ondanks al onze schrijvens aan u.
Indien u of uw burgemeester onze site had bestudeerd of alleen slechts gelezen, moet u of hij dit zijn tegengekomen. Vreemd eigenlijk dat u ons nu deze bovenstaande e-mail gewoon durft te schrijven.

Zoekt u bij Google op: dronten opnemen gesprekken

of

deStentor/Ambtenaren Dronten hebben wekelijks te maken met intimidatie of verbaal geweld
(Klik hier)
Over beeld- en geluidsopname praktijken van gesprekken door de Gemeente Dronten
 in het 'Stadsehuis'Intimidatie van burgers door ambtenaren gemeente Dronten
Misschien dat de Stentor ook eens een stukje kan schrijven met de pakkende titel 'Intimidatie van burgers door ambtenaren gemeente Dronten'?


Een gouden ei
Voorts laat uw Gemeente Dronten tijden niets van zich horen en dan ineens wordt er op mijn spoedige komst gerekend. "Zij gaan graag met u in gesprek over uw publicaties op de website deregentegenhouden.nl", schrijft u mij. Graag? Eerdere schrijvens van u laten zien, dat u niet blij bent met de inhoud van onze site, en nu wilt u ineens gráág in gesprek met mij over mijn publicaties, alsof u ineens enthousiast bent, alsof u een ontdekking heeft gedaan, alsof u tot een nieuw verhelderend inzicht bent gekomen, of u een gouden ei heeft ontdekt. En net zo voor de Pasen, het Feest van de Opstanding, een kleine maand nog. Als u dat niet weet van de Opstanding, moet u het maar even vragen aan mijnheer de burgemeester, die weet er alles van en over te vertellen.

 

 


Mijn as gaat overheen het water van het Ketelmeer
Wij hebben ook vernomen, dat het een soort liefhebberij van u is om gesprekken met cliënten van u op te nemen in uw 'Huis van de Gemeente Dronten'. U begrijpt dat wij hopen nóóit meer in uw 'Huis' te hoeven aanleggen. Mijn laatste rijbewijs heb ik nu wel op zak, daarna gaan we verder met de mobillator, of moeten we ook daar voor nog een bewijs hebben? Van mijn overlijden doen wij wel digitaal aangifte bij u, we gaan niet naar 'De Wissel', we gaan elders 'wisselen', mijn as gaat overheen het water van het Ketelmeer, u zult er geen erg in hebben, misschien wordt uw drinkwater iets zouter. En de laatste wens van de overledene dient te worden gerespecteerd, toch? We hoeven ook geen rondje om 'De Polderpioniers' op de kruising van De Noord met De Dukdalf.


Uw burgemeester wil graag in gesprek
met mij, Reiger Kloosterman, over mijn
publicaties op de website www.deregentegenhouden.nl


Wij dragen uw burgemeester voor
Omdat uw burgemeester naar het schijnt slecht geïnformeerd is over de inhoud van onze site www.deregentegenhouden.nl, bied ik uw burgemeester aan, hem eerst onze site voor te lezen. Uw burgemeester leest anderen ook graag voor, hij leest anderen graag de les voor, zeg maar, zo bieden wij hem ook aan nu aan hém voor te lezen. Sterker nog wij gaan aan hem de site vóórdragen. Wij zijn zeg maar 'zijn kinderen', en nu doen we het andersom, 'zijn kinderen' lezen hem voor, drágen hem voor. Dat moet toch een ontspannende bezigheid voor hem zijn. Hij hoeft alleen te luisteren. Als hij vragen heeft, kunnen we aan hem direct uitleggen.
 

Namens burgemeester Gebben
Mevrouw Marleen Vos, wij hebben uw e-mail natuurlijk voorgelegd aan de onzen. Niet helemaal duidelijk was voor ons wie van u nu met mij in gesprek wil. "Namens burgemeester Gebben nodig 'ik' u hierbij uit voor een gesprek". Beter had u geschreven: "Onze burgemeester
Gebben nodigt u hierbij uit voor een gesprek met hem onder het genot van een kopje koffie/thee". Wij dachten even dat we met u, mevrouw Marleen Vos, aan tafel zouden gaan, namens de burgemeester, en met mevrouw mr. Annemarie van Dongen, de 'juridisch-cluster-coördinator'. U bent van het Secretariaat van de Burgemeester. Duidelijke communicatie van dit bijzondere secretariaat mag door ons hiervan toch worden verwacht. "Namens", wordt u daar nu niet eens een beetje ziek van?

 

Intermezzo 1 juni 2022

Karateka of kickbokster Annemarie van Dongen
Nu op het 'Huis van de Gemeente Dronten' niet meer mag worden afgeluisterd, en/of video-opnamen niet meer mogen worden gemaakt, heeft Burgemeester Jean Paul wel nog een rode knop onder zijn bureaublad. Als hij deze indrukt, stormen ogenblikkelijk de Drontense gemeentelijke beveiligers zijn kamer binnen om hem te ontzetten. Gesprekken mogen vanaf nu op het 'Huis van de Gemeente Dronten' niet meer alleen worden gevoerd. Als extra veiligheid komt zijn helpster, mevrouw mr. Annemarie van Dongen,
de 'juridisch-cluster-coördinatrice', er nu ook nog bij zitten, naast de rode knop. Mocht ik Burgemeester Jean Paul aanvallen, fysiek te lijf gaan, tijdens het gesprek, onder het genot van een bakkie koffie, dan zal mevrouw mr. Annemarie van Dongen mij ogenblikkelijk uitschakelen, mij tegen de vlakte slaan, in haar vrije tijd beoefend zij misschien karate of is zij actief als kickbokster? Burgemeester Gebben moet natuurlijk te allen tijde worden veiliggesteld. Hier ben ik natuurlijk allemaal niet op bedacht, en met een beetje pech verlaat ik het 'Stadse Huis' van Dronten tussen zes planken en word ik onder luid gejuich nog driemaal 'De Polderpioniers' rond gesjouwd, omdat men weet dat ik dit pertinent niet wilde.

"Zes planken" Tol Hansse:  https://www.youtube.com/watch?v=COTBtWh5jOo

"Zes planken" Naomi dochter Tol Hansse:  https://www.youtube.com/watch?v=ZOKpgOCnrBo


Waarna de kist met mijn, Reiger Kloosterman, stoffelijk overschot, buiten de grenzen van de Gemeente Dronten wordt gedumpt bij een vuilverbranding, een huisvuil-afval-energiecentrale.

Er wordt natuurlijk nog steeds gewoon afgeluisterd en er worden video-opnamen gemaakt in het 'Stadse Huis' van Dronten, het hele 'Huis' is opnieuw 'gewired', dus het is zonde om daar geen gebruik van te maken. We zeggen gewoon wel, dat we het niet meer doen. Het Bestuur van de Gemeente Dronten heeft tot op de dag van vandaag, woensdag 1 juni 2022, nog steeds niet het 9 september 2020 opgenomen gesprek met ons, de Platanen Strijdgroep, vrijgegeven, en aan ons overhandigd. Mocht het Bestuur echt een koerswijziging hebben ingezet, dan hadden de heren en dames dit audiobestand aan ons gegeven.

In de FlevoPost van woensdag 1 juni 2022 lezen we, dat naast De Vendelier 31 te Swifterbant twee platanen gekapt gaan worden op de parkeerplaats. Nietsontziend worden lukraak bomen gekapt in de Gemeente Dronten. Geen melding wordt meer gemaakt waarom deze prachtige "beeldbepalende" bomen tegen de vlakte gaan. Waarom wordt er überhaupt nog melding gemaakt van het kappen van bomen in de Gemeente Dronten? Wie heeft hiertoe een verzoek ingediend? Wie op het 'Huis van de Gemeente Dronten' heeft hier over beslist? "De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten". Wel met Groentechnisch Beheer hebben wij onze ervaringen, dus wij gaan niet meer daar "stukken inzien". We leven in de tijd van internet, wij zijn gebrekkig, naar Dronten redden wij niet meer, en moeten wij naar De Reest om de boekdrukkunst te komen bewonderen?

Wij van de Platanen Strijdgroep hebben ook verzoeken gedaan, die niet worden ingewilligd. Wij zijn gewoon heel billijke mensen. Wij hebben het volgende voorgesteld. Of het Bestuur van de Gemeente Dronten gaat op ons verzoek in, of we gaan ieder vrij stukje grond in de Gemeente Dronten volplanten met bomen en gaan onmiddellijk werk maken van de Nieuwe Bossenstrategie van de Rijksoverheid en de Provincie, we gaan bos en wonen en werken integreren en combineren. Het bos is direct ook voedselbos, Albert Heijn en Vomar kunnen wel sluiten, wij worden hier zelfvoorzienend, het wordt hier AgroForestry in het dorp. We plukken gewoon in het bos wat we nodig hebben, een appeltje, een pado, en nog veel meer. Niet een paar inwoners onder de bomen, nee, dan gaan we er ook met zijn allen onder zitten, onder 'The Forest Canopy', onder het betoverende luisterrijke bladerdak. Gelijke monniken gelijke kappen. Of zusters. Onder het bladerdek wonen betekent ook dat we minder gas en elektra gaan gebruiken. In het bos is het minder koud en in de zomer heerlijk koel. We kunnen het sprokkelhout, dat rond onze woningen naar beneden valt gebruiken voor onze biomassacentraletjes, kacheltjes, en fornuizen. Wij komen er warmpjes bij te zitten hier in Wijk Swifterbant. Niet de Koning komt hier meer op bezoek, nee, Mevrouw Ursula von der Leyen en haar heer Frans Timmermans gaan komen naar hier met de trein en de kabelbaan.

Gouw Drontenland wordt een groot bos:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Gemeente ziet kansen en wil veel extra bos, Provincie wil1.700 ha.htm


Einde i
ntermezzo 1 juni 2022Terug naar de e-mail 15 maart 2022 van mevrouw Marleen Vos

"Het komt zo vals over"
Voorts zeggen
onze mensen tegen mij: "Zo, ze geven je weer een opdracht", "De druk wordt opgevoerd", "Je moet op het matje komen", "Of willen ze je een lintje uitreiken?".

Voor de goede orde, mocht u mij willen uitreiken 'Ridder in de Orde van Oranje-Nassau' of iets dergelijks, het zal bij mij direct verdwijnen in de asemmer.
 
 

"Wat is een coördinator juridisch cluster?", vraagt een.

"Op uw komst wordt gerekend", dit klinkt dwingend, zegt een ander mij. En: "Je krijgt een lekkere kop koffie". "Het komt zó vals over". "Waarom vragen ze niet of ze bij jou mogen komen". "Zij zijn tenslotte degenen die een probleem hebben met jou".

Zelf had ik natuurlijk ook een eerste gedachte bij het lezen van uw e-mail. Een val, een 'trap' (Engels) kwam bij mij op. Weer een ander van onze groep zei dat het leek op een hinderlaag (ambush). Zijn oorlogstrauma's schoten naar de oppervlakte. Ik heb zijn hand vastgepakt en moest de man kalmeren.


Bij burgemeester Jean Paul Gebben op de koffie
 

 

"Cluster"
Even over de dame "coördinator juridisch cluster". Wij zien, dat zij meester in de rechten is, en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, daarna nog Universiteit Radboud Nijmegen, en de Universiteit van Amsterdam. We zien, dat uw mevrouw drs. Tineke van Lenthe het toneel heeft verlaten, of is afgevoerd. Er wordt door u een nieuw bataljon tegen mij ingezet, nou ja een 'cluster' dan. Volgens een van ons wil u met "cluster" laten zien, dat u minimaal twee juridische mensen in dienst heeft als Gemeente Dronten. Of je moet in je eentje een "cluster" willen vormen natuurlijk. 'Cluster' is een duur woord, en tegelijkertijd Gróótdoenerij. 'Cluster' is een héél raar woord in deze dagen. Gaat of wil deze dame 'clustermunitie' tegen mij gaan inzetten? Ik denk, dat u dit woord per direct uit uw gemeentelijk Drontens vocabulaire moet schrappen. Jammer, dat uw mevrouw Tineke van Lenthe nog niet eens een ontvangstbevestiging ons wist te sturen op mijn schrijvens aan haar. Is het de bedoeling dat ik straks uw hele 'Stadsehuis' heb gehad?
 

"Spuien op een eigen internetsite"
Vreemd is de plotselinge gretigheid ("graag") en belangstelling van uw burgemeester Jean Paul Gebben om onder het genot van een kopje koffie nu na jaren, deze hernieuwde correspondentie begon met mijn brief van 10 december 2019, een buurvrouw kwam vragen "Is die brief van jou nou al klaar?", ineens wil "
graag met mij in gesprek (te) komen over mijn publicaties op mijn site www.deregentegenhouden.nl ".

7 April 2021 schreef zijn Gemeentesecretaris mevrouw drs. Tineke van Lenthe mij nog:
"Op informatie/klachten die gespuid worden op een eigen internetsite zullen wij niet inhoudelijk reageren". Wij vinden dit gebruik van het woord "spuien" door u, Gemeente Dronten, ten aanzien van de unieke informatie en klachten, die wij op onze site hebben geplaatst, heel vervelend, en beschouwen dit als een belediging van uw kant naar ons toe. Let wel, in deze site is héél veel tijd en energie door verschillende mensen gestoken. Maar dat vertelt uw uitnodiging, mevrouw Marleen Vos, allemaal niet, en ook geen excuus. Maar of ik wel even wil komen opdraven nu! Ik word ontboden!


Wij komen met een alternatief
Zoals u van ons gewend bent. Wij denken in mogelijkheden. Wij willen u graag hier ontmoeten. Wij hebben liever geen bezoeken aan huis. Dat is privé, begrijpt u wel, daar zijn wij erg op gesteld. Wij zijn niet zo van de burgemeesters en wethouders die op huisbezoek komen. "Hoepel op", zeggen wij dan. Wij hebben gedacht aan 'De Steiger' of 'De Hoeksteen'. Of een van de eet-etablissementen hier in ons dorp. Echter, wij verzoeken u een partytent neer te zetten op ons 'Sterrenpleintje'. Dit is te vinden neven de bushalte Bloemenwijk richting Emmeloord. Het is een rond pleintje omgeven door een kring van veertien moeraseiken (Quercus palustris). Er is hier bezig een dicht woud eiken zich te ontwikkelen, een donker eikenbos met wolven (Lat. Canis lupus). Als u met uw gezelschap met het openbaar vervoer komt, stapt u hier uit, en wandelt u zo de tent binnen die uw burgemeester zijn ondergeschikten hier laat opzetten. Na afloop stapt u hier aan de overkant weer op de bus, terug naar uw 'Huis van de Gemeente Dronten'. U kunt nog niet met de trein komen, want een station hebben wij nog niet. Maar nu Leefbaar Dronten en het CDA aan de macht komen hier in de Gouw Drontenland, zal dit station niet lang op zich laten wachten, en komt u de volgende keer 'fijn' met de trein, of nog beter met de elektrische fiets als uw windmolens zijn gaan draaien.

 


Foto 5721 vs06 Bushalte 'Bloemenwijk' richting Lelystad - Emmeloord, aan De Lange Streek
 te Swifterbant, verouderd en niet heel fris busbordje
 Reiger Copyright 28 december 2021 16:03:49 uur

 

Wij hebben wel last van uw platanen
In de tent graag tafels en stoelen, zodat wij op fatsoenlijke wijze een gesprek met elkaar kunnen voeren. Koffie, thee, koud water, kunt u in thermosflessen meenemen vanaf uw 'Stadsehuis'. Wij zijn voor dit moment met vijf. U begrijpt er zijn ook nog mensen die gewoon moeten werken. Wij zijn in ruste, zeg maar, wij zitten in het laatste bedrijf. Tijdens onze besprekingen kunnen wij een wandeling maken langs de verschillende door ons aangedragen klachten, problemen, oplossingen, en mogelijkheden, om het inzicht bij u te vergroten. Wij gaan de platanen even vasthouden, wij leggen ons oor tegen de stam en gaan luisteren naar de opkomende sapstromen, de lente is begonnen. Wij gaan luisteren naar wat de platanen ontvangen uit de kosmos en naar ons vertalen. U ziet wij zijn gek met bomen, en in het bijzonder platanen. Maar niet zo dicht op onze woningen, ziet u. Zet u ze lekker buiten het dorp Swifterbant, onder en bij die enorme windmolens die u aan het bouwen bent. Niet omhakken hè,`néé, verplaatsen natuurlijk! Je gaat die mooie bomen natuurlijk niet omhakken. De wieken draaien eerst op 80 meter, uw platanen komen tot 35 m hoog, uw windmolens zullen geen last hebben van uw platanen. Wij hebben wel last van uw platanen. Wij kunnen ook even langs De Fruitboog gaan, deze schitterende voorbeeldtuin van 'buurt'-participatie.

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - De Fruitboog Swifterbant Samen Actief.htm


Hélaas wel aangelegd in de openbare Hoofd Groen Structuur van Swifterbant, omheind, voorzien van hekken, en geconfisqueerd en bezet door buren hier, met uw instemming. We lopen dan meteen even naar het bordje aan De Lange Streek waar we dit bosgebied, deze Hoofd Groen Structuur binnengaan. En weer, zal ik, Reiger Kloosterman, de tekst op dit bordje uw burgemeester vóórdragen. Daarna zal ik aan hem de tekst uitleggen, zeg maar een soort van exegese. Géén heiningen, heggen, en hekken hier natuurlijk. De partytent staat op de aangegeven locatie, het 'Sterrenpleintje', mooi centraal.
 


Foto 5432 knvs04. Bordje aan het begin van het wandelpad vanaf De Lange Streek achter De Kruisboog langs. In de Hoofd Groen Structuur van Swifterbant. Het Bestuur van de Gemeente Dronten, het College van Burgemeester en Wethouders schrijft dit aan ons. Het College staat zelf natuurlijk boven de wet. Vooral Wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie, maar die is dan ook door God op aarde gezet als 'Rentmeester' om dit al te beheren, ons de wet voor te schrijven, en zelf zijn 'goddelijk' gang te gaan, denkt hij. Wethouder Siepel is inmiddels opgehoepeld. Foto 3 maart 2021 15:58:44 uur (82,4kB 833x555) Reiger Copyright


Sterrenpleintje
Wij hebben gekozen voor deze tentlocatie op ons 'Sterrenpleintje', omdat een aantal van ons, waaronder ikzelf, reeds op leeftijd is, en sommigen slecht ter been. De tent zorgt er ook voor dat uw en onze papieren niet van tafel waaien, en houdt nieuwsgierigen buiten. De pers kunnen wij na afloop te woord staan. Een elektrische aansluiting zou fijn zijn voor onze computers. Graag willen wij een audio-opname van ons gesprek, aan het begin doen we even een test om te zien dat de opname ook daadwerkelijk gaat lukken. U en uw burgemeester verlaten de tent niet eerder, voordat wij het audiobestand van u hebben ontvangen.


Bijzondere openbare strafzitting Gerechtshof Leeuwarden
Tevens nodig ik uw burgemeester uit, 10 mei 2022 des morgens om negen uur (9:00 uur) aanwezig te zijn in het Gerechtshof te Leeuwarden, alwaar een bijzondere openbare strafzitting plaatsvindt tegen mij, Reiger Kloosterman, in verband met de site www.deregentegenhouden.nl.


Jammer dat uw Burgemeester drs. Jean Paul Gebben ook deze uitnodiging van mij, Reiger Kloosterman, niet heeft aangenomen, en niet is gekomen naar de 1e zitting nu 10 mei 2022. De allereerste zitting, de vóórzitting, de regiezitting, vond plaats 25 november 2021 in het Gerechtshof
aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden.


De zaak die begon 4 mei 2006 in Lelystad
Interessant voor uw burgemeester om te zien of hij dit misschien ook wil binnen zijn Gemeente Dronten. De zaak begon 4 mei 2006 'Dodenherdenking' in Lelystad. Afgelopen 25 november 2021 vond een eerste regiezitting plaats bij het Gerechtshof Leeuwarden. Misschien dat uw burgemeester meteen De Stentor er bij kan roepen voor 'objectieve' verslaggeving, laat hem speciaal vragen naar journalist Herre Stegenga. De Telegraaf heeft vast ook wel belangstelling. Eigenlijk begon de zaak niet 4 mei 2006, maar 26 april 2006 met een artikel in De Telegraaf. De regiezitting in Leeuwarden heeft de Stentor gemist, waren ze niet ingeseind? Of werd het stil gehouden voor ze? Wilde men er in Lelystad niet van weten? Of lette de Stentor gewoon even niet op? De zittingen daarvoor zaten ze er als de kippen bij (waren ze als de kippen erbij).
 


https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=389576&picture=chickens-birds-vintage-old

De Stentor in vliegende vaart, komt aangevlogen. Eten! Voer!

 

Wij hebben begrepen, dat 'de Stentor' zich wel geroerd heeft nu. Daags voor 10 mei 2022 belt Herre Stengenga, journalist van 'de Stentor', een van onze redactie, hij wil graag meer informatie, in het archief van 'de Stentor' kan hij niet veel vinden over de zaak, vertelt hij. Dat is raar want 18 september 2015 is Herre Stengenga zelf aanwezig tijdens de zitting tegen mij, Reiger Kloosterman, en - www.deregentegenhouden.nl - , en weet erover te schrijven in zijn 'de Stentor' in niet mis te verstane woorden.

Maar wij moeten nu, hélaas, aan Herre vertellen dat "de zaak onder de rechter is". De zittingen zijn gewoon openbaar en een ieder mag komen. Let wel 26 april 2006 begint dit verhaal met een artikel in de Telegraaf. Maar het eigenlijke verhaal begint natuurlijk in een nog veel verder verleden. Negen uur in Leeuwarden is wel erg vroeg voor 'de Stentor' en zijn verslaggever Herre Stegenga. Liever draaien zij zich bij 'de Stentor' nog een keer om in hun bedstede op het stro.

Eerst controleert Herre Stegenga toch nog even zijn lijstje: Kampen-Flevoland, Dronten, Lelystad, Zutphen & Achterhoek, Vechtdal, Kop van Overijssel, Apeldoorn, Zwolle, Veluwe, West-Veluwe, Salland, en Deventer. Nee, Liwwadden (Leeuwarden), zit er niet bij, deze stad ligt buiten het werkgebied van 'de Stentor', hij hoeft er niet naar toe. 'Stentor' is afgeleid van het Griekse 'stenein', dat 'kreunen' of 'brullen' betekent, zoals de leeuwen in de dierentuin doen. 'Schreeuwer', 'grote schreewerd', en 'schreewen' vinden wij als wij zoeken op 'stentor'.

Wij daarentegen zijn de regendruppels die langzaam de steen uithollen en de maatschappij binnendruppelen. De gestadig vallende druppel holt de steen uit. Het water stroomt weer terug in de oceaan, om later weer opnieuw regen te worden, in een eeuwig durende kringloop. De naam van deze site - www.deregentegenhouden.nl - is ontleend aan de titel van een brief die ik, Reiger Kloosterman, schreef 23 april 2006: "het tegenhouden van de regen" (een onmogelijk iets natuurlijk, het stil zetten van de kringloop). Donderdag 16 februari 2006 omstreeks 11:00 uur vond in Lelystad plaats een incident, het begin van de regen, het begon te 'druppen'.

Als wij dinsdag 10 mei 2022 zo rond 11:00 uur na de zitting tussendoor de Korinthische zuilengalerij ons naar buiten begeven en de treden af gaan van het Gerechtshof in Leeuwarden, dit Paleis van Justitie, deze Tempel waar de Vrouwe verblijf houdt, drinken wij een koffie op een van de terrassen van het Wilhelminaplein, wij spreken liever zoals de Leeuwarders van het "Zaailand" ("Zaailandplein"). Wij hebben niet zoveel met het Koningshuis.

De vorige keer 25 november 2021 na de regiezitting, dronken wij ook koffie maar in een van de etablissementen binnen, kwam een vriendelijke man met dreadlocks op ons af, een beetje haveloos, en bood ons een gedicht aan. Nu weer, of ik een gedicht van hem wil kopen, en reikt het mij aan op een A4-tje. Wat kost het vraag ik, hoeveel is het waard, het maakt hem niet uit, "een paar eurootjes", zegt ie. Dat komt mooi uit, want ik heb net het wisselgeld van de koffie tussen mijn vingers, een 2 € munt, en dat is volgens mij "een 'paar' eurootjes". Hij is heel blij. Hij gebruikt een jointje, een "pijpje wit", "Chineesje bruin", en Klok(t) bier, maar alles met mate, zegt hij. Hij lijkt niet van de wereld, spreekt beschaafd Nederlands, en zegt dingen die betekenis hebben. Tom: "Ik heb het leven nog nooit zo gelukkig gehad als nu".

Omrop Fryslân >  https://www.youtube.com/watch?v=0RPGI8D1zDQ

Tom's gedicht:

Schaakmat!

Neem de tijd,
spring in als 't moet.
Je weet precies wat je wilt zeggen!

Hoe vind je woorden bij verschil,
hoe dek je inzichten die helen?
De waarheid kun je, als je terdege luistert, leggen!

Altijd is zij kordaat met hart,
en het principe dat niemand ooit tart.
De vrede wenkt, zij wil gevierd zijn!

Een argument van pro en meer,
van respect om telkens weer,
de liefde saam' te delen!

Dan zingt zwijgend t' aller stond,
het hart, de blaasbalg die de wond,
doet smelten in een lied van vrijheid!

Dit lied is oud, van alle ingewijden,
nu is de tijd het te verbreiden.
Het heet: het land van Shangri-la!

In vele varianten was dit immer schone lied,
steeds overal te horen wereldwijd, in elk gebied.
Je bent meteen verknocht, 't is waar je steeds voor vocht!

Hoop, bid en verlang,
dat dit prachtig lied elk moment gaat leven.
Wees voor niemand bang!

Zodat we zien het avontuur op aard' gezwind,
en kunde ook jouw deel wordt, vrind.
Want Shangri-la, niet aard', was 't eerst gegeven!

En zing je dan het hoogste lied,
dan gaat het avontuur beginnen.
Dan komt er een eind aan al 't verdriet!

Zo zingen we op weg naar 't mooiste land,
het vetste van het vetste.
Dat is het doel, da's onze band!

Schaakmat!


Tom, Looky Lion,
Liwwadden, 31 maart 2022Wij laten Toms gedicht lezen aan kenners, namen en mogelijke invloeden worden genoemd, Ida (Gardina Margaretha) Gerhardt (Gorinchem 11 mei 1905 - Warnsveld 15 augustus 1997 feestdag Maria Tenhemelopneming) dichteres, Maarten Mourik (Streefkerk 18 februari 1923 - Callantsoog 30 september 2002) dichter én Mourik diende een aanklacht in tegen de vader van Máxima Zorreguieta wegens "misdaden tegen de menselijkheid", Guido (Pieter Theodorus Josephus) Gezelle (Brugge 1 mei 1830 - 'ebenda' 27 november 1899) Vlaams rooms-katholiek priester en dichter. "Héél mooi", wordt gezegd, na het lezen van Toms gedicht.


Einde van dit intermezzo


 

Vladimir Putin stelt orde op zaken
Mocht ik veroordeeld worden dan kan uw burgemeester mij meteen laten oppakken. "Opruiing" doet het tegenwoordig erg goed. Of "In het Belang van de Openbare Orde", de specialiteit van uw burgemeester. Dit doet Vladimir Putin nu ook in de Oekraïne, hij stelt orde op zaken, hij stelt paal en perk, voor Kerk en Vaderland. De tegenpartij, mij in dit geval, beschuldigen van "Complottheorieën" doet het ook goed in de rechtszaal.


Het riekt naar Censuur
Nee mevrouw Marleen Vos, deze uitnodiging van u riekt naar Censuur. Mevrouw mr. Annemarie van Dongen is opgeleid aan de
Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Radboud Nijmegen, en de Universiteit van Amsterdam. Wordt aan deze universiteiten opgeleid om het Vrije Woord te onderdrukken en te gaan censureren? Worden er Putina's en Xi Jinpings gevormd? Mag alleen uw burgemeester Jean Paul Gebben zijn mond opendoen? Is zij, mevrouw Annemarie van Dongen, er bij gesleept door uw burgemeester Jean Paul Gebben om mij de mond te gaan snoeren? Heeft zij zichzelf gemeld bij haar baas, de burgemeester, om dit 'varken', ik/mij dus, te gaan wassen? Is het einde van haar loopbaan bij de Gemeente Dronten in zicht indien zij haar medewerking niet verleent? Wij gaan schrijven een brief aan de drie bovenstaande universiteiten om ons te informeren wat hier gaande is. De Rijksuniversiteit (RUG) onderhield al nauwe banden met China en ontving ook geld uit dit land.


Vandaag 19 maart 2022
04:00 uur, is het de geboortedag van mijn vader, de heer C.J. Kloosterman, hij wordt vandaag 100 jaar. Hij is 11 augustus 1995 overleden, en 15 augustus 1995 op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming begraven. Hij seinde mij in om nog even het volgende op te schrijven voor uw heer burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten.


Gaat u maar verhuizen
Juist voor dat ik, Reiger, deze e-mail van u, mevrouw Marleen Vos, ontving, zondag 13 maart 2022 maken wij, mijn vrouw en ik een wandeling. We lopen langs De Lange Streek hier in Swifterbant en zijn de Bisontocht overgestoken richting de Huisartsenpraktijk Swifterbant en zijn ter hoogte van De Lange Streek nummer 83. Daar wandelen op dat moment anderen van onze verzetsgroep. Zij vertellen mij, dat een van onze groep de Gemeente Dronten heeft gebeld en gevraagd of de Gemeente Dronten wil komen helpen bij het opruimen van de tuin, omdat deze weer vol ligt met afval van uw gemeentelijke platanen. Het heeft behoorlijk gestormd begin van dit jaar en de tuin ligt vol met takken en takjes van de platanen, en al het blad en troep van het afgelopen jaar. Ook bij ons en de mensen van de groep die wij ontmoeten en bij anderen ligt de tuin vol met gemeentelijk platanenafval. Degene die belde kreeg te horen van u, Gemeente Dronten, dat zij maar moesten gaan verhuizen.
 

Kinderen ronselen
Eerder kregen wij van u te horen, dat wij maar naar de plaatselijke lagere scholen moesten gaan om daar kinderen te gaan ronselen om onze tuinen te ontdoen van uw gemeentelijk platanenafval, de kinderen zouden bij ons dan wel het hele jaar door blad, zaadbollen, takken en takjes, komen rapen bij ons, en naar en in en aan onze dakgoten klauteren en hangen (hier komt 'hangjeugd' vandaan) om daar de troep uit te halen, allemaal voor een glaasje limonade en een koekje.
 

Gaat u maar naar Welzijn Dronten
Ook vertelde u aan ons maar naar Welzijn Dronten te gaan, die hadden ook vrijwilligers te over, om ons te komen helpen bij het opruimen van onze tuinen, wist uw handige bomenman Freek van de Graaf aan ons te vertellen, evenals over die schoolkinderen.


Nooit over nagedacht een appartementje in Dronten te kopen
Weer anderen vertelde u, nadat zij geklaagd hadden over uw gemeentelijke platanen, over het bladafval, over de takken en takjes, over de zaadbollen, over het zaadpluis, over de schorsdelen, en over de enorme  schaduwoverlast niet te vergeten, en de overlast en schade die wordt aangericht door de wortels van uw platanen, of zij er niet al eens over nagedacht hadden een appartementje te kopen of te huren in Dronten. Uw 'fijne' en bijdehante klachtencoördinator, uw heer Nico Keuper wist en durfde dit hen te zeggen. Met uw heer Nico Keuper, klachtencoördinator, hadden wij ook de afspraak over het audiobestand gemaakt, "Namens" de Gemeente Dronten natuurlijk allemaal, maar dat begrijpt u inmiddels wel, het audiobestand dat wij nooit gekregen hebben van u.


De Stentor
En wat kopt de Stentor in haar krant: "Ambtenaren Dronten hebben wekelijks te maken met intimidatie of verbaal geweld". Wij begrijpen wel dat uw ambtenaren hier mee te maken hebben.


Herre Stegenga, verslaggever de Stentor
18 november 2021: "Ambtenaren van de gemeente Dronten hebben in de afgelopen zes jaar wekelijks te maken gehad met intimidatie of verbaal geweld. Vijf keer zijn beelden uit de spreekkamers in het gemeentehuis gebruikt om aangifte te doen. Omdat er veel commotie over was, is Dronten inmiddels gestopt met het maken van beeld- en geluidsopnames van gesprekken met inwoners".

deStentor/Ambtenaren Dronten hebben wekelijks te maken met intimidatie of verbaal geweld
(Klik hier)


"Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken"

'
Vorige week besloot de gemeente om per direct te stoppen met het maken van geluidsopnames in de spreekkamers. "Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken", zei burgemeester Jean Paul Gebben in een reactie', in de Stentor van 10 november 2021.

Uw burgemeester heeft nog een lange weg te gaan. Hij begrijpt het geloof ik allemaal niet zo goed. Het is zijn gemeente die de opnames maakte, hij was en is daar in de Gemeente Dronten de CIC 'Chief in Charge', the 'Commander in Chief'. Dus "Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken", klinkt een beetje vreemd in de oren nu blijkt, dat zijn Gemeente Dronten al sinds 2014 gesprekken tussen inwoners en ambtenaren (over bijstand en platanen) filmt en het geluid ervan opneemt. Maar als je eenmaal aan het opnemen bent, wat neem je dan nog meer niet allemaal op? Dan wordt het een liefhebberij van je! Verslaggever Jasper van Loo 10 november 2021 in de Stentor:

www.destentor.nl/dronten/dronten stopt na ophef per direct met maken geluidsopnames bij bijstandsgesprekken

 

"Zes jaar wekelijks intimidatie of verbaal geweld"
We gaan nog even terug naar het stuk van Herre Stegenga in zijn de Stentor van 18 november 2021:
"Ambtenaren van de gemeente Dronten hebben in de afgelopen zes jaar wekelijks te maken gehad met intimidatie of verbaal geweld.


Wat een tuig en gajes

moet er wonen in de Gemeente Dronten. Zes jaar lang week in week uit intimidatie, afschrikking, bedreiging, schreeuwen, schelden, en spugen, dit is gewoon verschrikkelijk. Dit zijn gewoon héél onbeschofte, héél onbeschaafde lieden. We hebben hier te maken met slecht volk, adderengebroed, geteisem, met "etterbakken". Het lijkt ons vreselijk en afschuwelijk om in zo een gemeente burgemeester te moeten zijn. Dit moet een gesel zijn voor uw heer Burgemeester Jean Paul Gebben.


Wat is de reden dat de Stentor zó journalistiek bedrijft?
Waarom koppen de Stentor en de Stentor journalist Herre Stegenga met
"Ambtenaren Dronten hebben wekelijks te maken met intimidatie of verbaal geweld"? En komt even later de burgemeester uit zijn lange, lange winterslaap met: "Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken"? Over het filmen en maken van geluidsopnamen van gesprekken met inwoners over uitkeringen en overlast door Gemeentelijke Drontense platanen. Alsof heer burgemeester Jean Paul Gebben er een tijdje niet bij is geweest. Zijn het misschien toch de centjes die lonken naar de Stentor en/of haar verslaggever Herre Stegenga? En de burgemeester zwalkt tussen het ene uiterste en het andere. Of bedoelt hij met "Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken", dat hij het liefst al deze "etterbakken" zou willen buitengooien, ver buiten zijn gemeentegrenzen, naar een heropvoedingsinrichting of -gesticht, gewoon even naar China in een container, om ze nooit meer terug te zien binnen zijn gemeentegrenzen, om alleen 'brave' burgers over te houden, zijn 'brave' burgers, die hij behangt met en bedelft onder de bloemen, de speldjes, de lintjes, en de ordes? U houdt er van uw problemen op te lossen, toch?


Te rade gaan

Wij denken mevrouw Marleen Vos, dat u en uw Gemeente Dronten eens bij uzelf te rade moeten gaan wat hier nu precies allemaal aan de hand is. Ik heb zelf bij een grote gemeente in Nederland gewerkt en zou u een aardig eind op weg kunnen helpen en u adviseren. Ook zou ik een tijdje mee kunnen lopen bij u op de werkvloer, dan ga ik ook even mee met uw klachtencoördinator mijnheer Nico Keuper, dan kan ik hem ook helpen en leren hoe je dat nu precies doet op een nette manier met burgers omgaan. En dan ga ik mee met uw burgemeester, en dan ga ik hem leren dat je kinderen in de gemeente waar hij nu Burgervader is, dat je die niet uitscheldt voor "Etterbakken", om zo je eigen ster te doen rijzen. Daar hebben wij een woord voor ('laag'), en dat vertellen en gaan wij uitleggen uw burgemeester graag. Het is niet alleen het 'doen' dat anders moet, ook de 'denkwijze', de manier van denken moet om, moet anders, zeg maar in 'transitie', u kent dat woord wel, van 'energietransitie'
 

"Dat gaat niet weer gebeuren mijnheer de burgemeester"
En ik loop natuurlijk met u mee, mevrouw Marleen Vos, en de volgende keer als u weer een e-mailtje moet schrijven waarin u iemand moet uitnodigen voor "een lekker kopje koffie met genot samen met de burgemeester" en de "juridischclustermanager" erbij moet doen, dan leer ik u wat u dan moet zeggen tegen uw burgemeester: "Dat gaat niet weer gebeuren mijnheer de burgemeester, hier werk ik niet langer meer aan mee", en vervolgens pakt u uw biezen en belt u de krant. Niet de Stentor natuurlijk, want die praat mijnheer de burgemeester naar de mond. Beter belt u de Telegraaf. Of heeft u een zwijgcontract moeten tekenen bij de Gemeente Dronten toen u in dienst kwam? Let wel, dit mocht ik tekenen bij die grote gemeente waar ik werkte, ik heb geen kopie want dat kreeg ik niet natuurlijk.


Bedreiging
Mevrouw Marleen Vos, meldt u uw Burgemeester Jean Paul Gebben ook even dat we niemand bedreigd hebben, of opgeroepen hebben tot het met een giertank bespuiten van de ingang van uw gemeentehuis, of het bekladden daarvan, we hebben geen hakenkruizen op uw platanen gespoten, we hebben ze niet omgehakt, we hebben er geen takken van afgerukt, of ook maar iets van uw eigendommen beschadigd, we hebben uw mensen niet op staan wachten bij uw 'Huis van de Gemeente Dronten', we hebben uw mensen niet van hun fiets of uit hun auto gerukt, we hebben uw medewerkers niet uit uw bomen geknald, of per ongeluk de hakselaar ingeduwd, we zijn zelfs niet met een trekker uw 'Huis van de Gemeente Dronten' binnengereden, we hebben niet opgeroepen uw mensen te bedelven onder de taarten, uw plaatselijke bakker de heer Tietema had er een behoorlijke omzet mee kunnen hebben, nee, niets van dat alles! Wel hebben wij onze mond opengedaan, en gewoon ons verhaal heel duidelijk verteld, met alles erop en eraan, en we hebben onze meningen, onze gevoelens, en wat het ons doet, erin verweven. Maar misschien wil uw burgemeester buiten het dorp, in de ijzige winderige vlakte, wel een 'Oeigoerenkamp' opzetten, om ons te her-opvoeden en ons te "reclasseren"? En ons de "etter" uit te snijden? 


Belediging of smaad
We hebben niemand beledigd, we hebben niemand uitgemaakt voor wijf, hoer, Nazi, of wat dan ook. We hebben uw collega's bij de Gemeente Dronten geen enge ziektes aangemeten. Niets met kanker, tyfus, tering, of wat (geen "teringlijer"). Als u al iets voelt, dan heeft u het zelf over u afgeroepen. Het is uw eigen gedrag naar ons toe, dat u waarschijnlijk in de weg zit. Wij hebben dit voor u opgeschreven, wij hebben dit voor u benoemd, het is onze mening, zeg maar dat u er lering uit kunt trekken, lessen voor de toekomst waar u, overheden, zo graag over spreken, maar er vervolgens niets mee doen, zodat u een volgende keer wel op een fatsoenlijke manier met uw burgers zou kunnen omgaan, en u uw dienstverlening kunt verbeteren. Voorts denken wij, dat uw hele 'Huis van de Gemeente Dronten' 'gewired' is, dus kijk uit wat u zegt. Overal hangen camera's en is opname-apparatuur geïnstalleerd. Dit geldt ook voor een ieder die dit 'Stadsehuis' bezoekt. Gaat u, Gemeente Dronten, alstublieft niet ontkennen, ons gesprek is opgenomen, en daar hebben wij uitvoerig over bericht op deze onze 'eigen internetsite'. Beter is het te zwijgen, weest u voorzichtig met wat u zegt, wat u zegt wordt tegen u gebruikt, tenzij u naar boven likt natuurlijk.
 

Naar boven likken
Likken, dat doen al die kleine Putintjes en Putina's in de Russische Federatie van Putin, in Oekraïne noemen ze hem een kleine dwerg, dat zagen wij al toen hij 8 november 2013 naast Máxima Zorreguieta stond. De MH17 werd 17 juli 2014 naar beneden gehaald. Dat vliegtuig had daar natuurlijk nooit moeten vliegen. Diegenen die verantwoordelijk waren, dat de MH17 daar vloog, die moeten ze oppakken. De Russen dachten zeker: "Hé, daar komt de MH17 aan, die moeten we hebben"? Je moet gewoon niet over oorlogsgebied vliegen, alleen om een beetje brandstof te willen besparen. En piloten van de KLM zijn natuurlijk ook niet zo slim, wij wisten al dat je daar niet moest vliegen. "Dat was een beetje dom", zou Máxima Zorreguieta zeggen. En hoeveel van die mensen hadden niet in dat vliegtuig hoeven te zitten? En als je zo graag wil vliegen voor onzinnige vakantiereisjes, moet je wel incalculeren dat een vliegtuig zo maar uit de hemel kan worden geschoten, het kan worden opgeblazen (terroristische aanslag), en het kan ook stilletjes verdwijnen in die Grote Stille Oceaan (MH370 verdwijnt 8 maart 2014). Er zijn zoveel vliegtuigen neergeschoten waar minder ophef over is gemaakt. En dan dat zielige gedoe om met militaire eer de stoffelijke overschotten eerst met een militair vliegtuig naar Eindhoven over te brengen, alwaar de kisten op de schouders van trippelende militairen worden uitgeladen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders, en vervolgens van Eindhoven in een lange Diana-achtige rouwstoet het halve land door naar Hilversum, alsof we in oorlog waren met de Oekraïne en de Russen. In de Oekraïne durfden en liepen onze mensen niet in hun uniformen om de 'Separatisten' niet te 'provoceren' en op ander gedachten te brengen. En in Nederland natuurlijk wel de uniformen aan, voor de show. Nu hebben we in Den Haag van die tribunalen waar mijnheer Putin heen zou moeten. Wij denken, dat Den Haag als eerste aan de beurt is, als Putin op de knoppen gaat drukken, voor een van zijn supersonische atoomraketten, die hij bestelt bij Kim Jong-un, en betaalt met het geld, dat hij van ons krijgt voor al zijn aardgas, in roebels, want dat vindt Kim fijn.

31 maart 2022:  1 Russische roebel is gelijk aan € 0,011


Dan treedt het kabinet voor de tweede keer af, en vliegen alle "onderste stenen" door de lucht, wat zeg ik, heel Den Haag gaat in de lucht. Wij denken, dat mijnheer Rutte niet bijdraagt aan onze nationale veiligheid, "zware sancties", maar het gas stroomt nog rijkelijk van Rusland naar Europa, en stiekem openlijk wapens leveren aan de Oekraïne, wij in Nederland, zijn gewoon de eerste die er aan gaan, met gasrotonde en al, met dank aan Rutte. Het 'Huis van de Gemeente Dronten' kan men beter mijden, als je niet in het geheim wilt worden opgenomen en afgeluisterd.

 


Foto 5774 knvs05. Op de plaats waar vroeger De Kombuis stond naast de kerken en tegenover Hai Yan Palace, een Chinees etablissement, hier in Swifterbant, zijn negen lindebomen (Tilia europaea of Hollandse linde) gekapt ten behoeve van het nieuw te bouwen Multi Functionele Centrum (MFC). Prachtige grote lindebomen en geen haan die er naar kraait. Ze gaan zo de Biomassacentrale in, per slot zijn ze CO2-neutraal, en staan er zo weer voor in de plaats nieuwe grote lindebomen elders, we printen ze gewoon 3D. Waarom heeft de Gemeente Dronten deze lindebomen niet verplaatst? Nu met die enorme kranen waar de enorme 248 [m] hoge windmolens mee gebouwd worden, en de megatransporten hiervoor, hadden deze lindebomen meteen even meegenomen kunnen worden. Maar, néé, de Gemeente Dronten hakt ze liever om. Tegenwoordig wordt bij nieuwbouw rekening gehouden met dat bomen er geen overlast bezorgen, en dat de percelen vol gelegd kunnen worden met zonnepanelen met kippen onder de panelen, zo ook op het dak en tegen de gevels, allemaal zonnepaneel, en op het dak nog windturbines erbij, en natuurlijk de PowerParking die ook hier bij komt. Als we dan opa en oma in het MFC bezoeken, of bij de Chinees aan tafel zitten, of met de auto boodschappen doen bij de plaatselijke Swifterbantse Albert Heijn kunnen we de tank meteen even volgooien. Foto 11 maart 2022 12:37:58 uur (70,3kB 640x415) Reiger Copyright


Aardige mensen
Weet u mevrouw Marleen Vos, ik, Reiger Kloosterman, ben een heel aardige man, ga gewoon vriendelijk en beschaafd met mij om, wij zijn heel aardige mensen, ga gewoon vriendelijk en beschaafd met ons om. En niet "onder het genot van een kopje koffie" even de
"coördinator juridisch cluster" naar voren schuiven.


Waarom nog stemmen?
Gisteren hebben wij weer onze stem uitgebracht in uw gemeente, wij waren daarvoor in De Steiger. Waarvoor eigenlijk vragen wij ons af? Vijftig procent van de mensen gaf dit gisteren al aan. Ik hoorde nog bij de andere vijftig procent. Daar ben ik niet de enige die er zo over denkt.


In afwachting van uw reactie verblijven wij.


Met vriendelijke groet en hoogachting,Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

Terug naar onze hoofdpagina (inhoudsopgave) die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 


Mijn naam is Reiger

 

Foto 5780 knvs03  22 maart 2022 12:46:45 uur (59kB 434x626) Reiger Copyright Swifterbant aan De Lange Streek kruising met de Ridderspoorlaan. Rechts op de foto wonen wij. Let even op de man in oranje hes en witte helm op, om de grote van deze plataan te 'zien', deze plataan zal nog veel groter groeien, naar zijn uiteindelijke hoogte van 35 [m]. De man in het bakje van de hoogwerker haalt één voor één de takken die over de percelen van de 'aanwonenden' hangen en die hij met zijn kettingmachien (wij komen van Zeeuwsch-Vlaanderen, en waren werkzaam in de landbouw) afzaagt, liggend op de rand van zijn bakje naar beneden. Mijn vrouw vraagt in het voorjaar van 2004 aan de gemeentelijke 'snoeiers', die dan deze platanen aan het snoeien zijn om de overhangende takken boven onze tuin te verwijderen. Zij kreeg als antwoord, dat dit niet mogelijk was, omdat dan de vorm van de boom zou worden aangetast. Die takken zijn natuurlijk al lang weg, omdat de Gemeente Dronten hier 8 [m] vrije stam wil hebben, de zogenaamde 'Kweek van Lange Stelen', of de 'Lange Stelen Kweek'. Nu 2022 kunnen ineens wel de over onze percelen hangende takken verwijderd worden. Het lijkt erop, dat we hier met een nieuwe methode van snoei te maken hebben, zeg maar tussen 'Kandelaberen' en "Duurzaam Vrij Uitgroeien". De heer ing. J. (Jouke) de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer, schrijft ons, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten, 7 oktober 2020: "De platanen naast uw woning zijn vrij uitgroeiende bomen". Hebben we hier te maken met een wijziging in beleid? Is het beleid 'gedynamiseerd'? Komt het beleid in beweging, wordt het beleid minder statisch? Gaat men rekening houden met de inwoners misschien? Het moge duidelijk zijn, dat deze platanen natuurlijk gewoon vrolijk verder groeien naar een hoogte van 35 [m]. De schaduwoverlast en andere overlast die wij ondervinden zal alleen maar méér worden. Zo ook de overlast van blad, zaadbollen, zaadpluis, schorsdelen, takken en takjes, die over onze percelen heen wordt uitgestort door de Gemeente Dronten. Deze platanen staan aan de zuid-westelijke kant van onze percelen, dus een groot deel van de dag zitten wij in de schaduw van deze bomen, en de overheersende windrichting is zuid-west, dus alles komt onze kant op. Wij kieperen ons afval toch ook niet over de schutting bij mijnheer de Burgemeester! Wij zijn beschaafde mensen. Wij denken, dat de gemeentelijke Drontense Groendienst het niet in zijn hoofd haalt dergelijke platanen zo dicht naast het perceel van mijnheer de Burgemeester te planten, als de burgemeester dit natuurlijk niet wil. Of hij moet graag in het bos willen wonen. Toen wij hier kwamen wonen, was de 'open ruimte' leidend, het moest allemaal 'weids'. Nu moet alles ineens bos worden, gecombineerd met wonen en werken natuurlijk. Dat de Gemeente Dronten niet een Groot PowerPark bouwt overheen de dorpen Swifterbant, Dronten, en Biddinghuizen, dan zitten we droog, lekker knus onder de zonnepanelen, en de Gemeente Dronten verdient aan de opgewekte elektrische energie. Gaan we met z'n allen fijn onder en in het 'PowerPark' wonen. In Dronten bij het 'Huis van de Gemeente Dronten' zetten we een aantal 'Tiny Huisjes' onder de PowerParking, dan kunnen inwoners daar vast een paar daagjes wennen, oefenen, voelen, en ervaren, hoe het is om onder zo een zonnedak te bivakkeren.
 

Foto 5784 knvs03 De takken die overheen de aanliggende percelen gingen zijn verwijderd. Rechts op de foto wonen wij. In 2004 vroegen wij dit al. Al die jaren was het niet mogelijk, "omdat dan de vorm van de boom zou worden aangetast". Op de grond zien we het bosje snoeihout, dat uit deze bomen komt. Deze plataan groeit natuurlijk vrolijk verder, en gaat naar zijn uiteindelijke hoogte van 35 [m]. De overlast wordt alleen maar méér. Weer is er veel geld over de balk gegooid, nou ja over de boom dan, door de Gemeente Dronten, en kostbare brandstof verknoeid, auto's, hoogwerker, kettingzaag, en niet te vergeten de hakselaar met kraan die weer moet uitrukken van elders en ook veel dieselolie slurpt. Foto 23 maart 2022 10:56:56 uur (46,6kB 307x613) Reiger Copyright
 

Foto 5789 knvs05  De afgezaagde takken verdwijnen met een kraan in de hakselaar, allemaal snippertjes voor de 'Biomassacentrales'. De tractor verbruikt voor deze klus dieselolie, dus daarmee gaat de energie die we winnen met deze paar takken al weer verloren. Heel duurzaam is het allemaal niet. Waarschijnlijk kost deze hele grap meer energie dan dat het opbrengt. Gaat dit straks ook allemaal elektrisch, met een 'battery pack'? Foto 28 maart 2022 08:12:45 uur (51,2kB 536x356) Reiger Copyright
 

Fotografie HVI Copyright 29 maart 2022 knvs02 13:57:38 uur. Plataan aan De Lange Streek te Swifterbant nabij de kruising met De Banier. De takken van deze boom zwiepten eerder tegenaan de gevel en geselden de pannen op het dak van de woning rechts op de foto. Het woord zweep (gesel) komt van zwiepen. Een zwiep is een zweep. Een zweep wordt gebruikt om een draaitol aan het draaien te brengen en te houden, en in Islamitische landen worden er zweepslagen tot en met bloedens toe mee gegeven als lijfstraf, de bebloede ruggen kennen we maar al te goed. Als de staarten van de zweep ook nog worden voorzien van metalen deeltjes, wordt het nog erger, zoals de 'Ferula', de 'Flagellum', of de 'Flagrum'. "Het klappen van de zweep kennen", en "met de zweep erover", zijn uitdrukkingen en gezegden die veel duidelijk maken. De plataan wordt als het ware hier om het huis heen gesnoeid. De Gemeente Dronten begreep uiteindelijk hoe laat het was (van het gezegde "weten of 'zien' hoe laat het is"). De plataan wordt gesnoeid naar het licht toe, links ligt het zuid-westen. Ook deze boom groeit natuurlijk gewoon door en hoger naar 35 [m]. De overlast navenant toenemende. De hoogte van de nevenliggende woning schatten wij op 6 [m]. (59,3kB 498x615)


Een Rico Verhoeven gelijk

Eerder beschreven wij reeds hoe de takken van een gemeentelijke Drontense kastanjebladige eik, een Quercus castaneifolia 'Green Spire', hier aan het Zwanebloem 10 in Swifterbant het met kunstriet gedekte dak geselden en verruïneerden. De 'Green Spire' is door de Gemeente Dronten uiteindelijk omgelegd, nadat
ook hier de eik helemaal rond de villa was gesnoeid. Drontense Gemeente ambtenaren waren weggevlucht, en hadden dekking moeten zoeken voor de eigenaar van het pand, een man die voor zijn 'zaak' was gaan staan, de man een ware Rico Verhoeven gelijk. En Rico Verhoeven is toch een aardige kerel! Zwanebloem 10 is een koopwoning, aan De Banier zijn het huurwoningen van OFW Oost Flevoland Woondiensten, zo een 'fijne' woningbouwvereniging die voor de belangen van haar huurders opkomt, dus niet! OFW Bestuurderen en leden van de Raad van Toezicht worden vanuit het 'Huis van de Gemeente Dronten' gefêteerd en voorzien van lintjes, speldjes, en beeldjes. Het zegt genoeg. Voor de omgelegde 'Green Spire' zie ons verhaal op:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving door de Gemeente Dronten.htm
(Klik hier)


 

Foto 5832 knvs02  9 mei 2022 08:08:05 uur (51kB) Reiger Copyright  Plataan kruising De Lange Streek met de Ridderspoorlaan in Swifterbant. Vreemde snoei door de Gemeente Dronten. Nu mag de vorm van de boom ineens wel aangetast worden? Is dit een vorm van kandelaberen, of wilde snoei, of scheve snoei? Voelen de Burgemeester en de Zijne, ing. J. (Jouke) de Jong Teammanager GTB Groen Technisch Beheer, misschien 'natterigheid'? Kunnen nu wel ineens overhangende takken over de percelen van aanwonenden weggesnoeid worden? Jarenlang kregen wij te horen, dat de vorm van de boom niet mocht worden aangetast. Wij hadden de Burgemeester graag uitgelegd, dat de schaduwoverlast die wij ondervinden van de platanen hiermee natuurlijk niet weg is, en het bladafval, en de takken, en de takjes, en de zaadbollen, en het zaadpluis, en de worteloverlast, ook niet. Deze bomen groeien natuurlijk gewoon vrolijk verder, en de overlast zal alleen maar méér worden. Is het een middelvinger, en/of misschien wel twee vingers, die naar ons worden opgestoken? Wat zijn de kosten van deze snoeioperatie? Uiteindelijk hoesten de inwoners van de gemeente Dronten deze op. Net zoals het onzinnige straatvegen, straatveeg-machines die langskomen terwijl de straatgoten gewoon schoon zijn. De man op de machine zal de hele goot uitvegen, ook al ligt er niets, hij kan niet zelfstandig kiezen waar hij veegt, waar afval ligt en alleen daar vegen? Of heeft hij opdracht, 'Befehl', van zijn baas: "Vegen, Afval of niet!".


Onkruidbranden

Heeft de Gemeente Dronten al nagedacht over de onkruidbranders? Deze werken op gas. Het onkruid op straat, het plaveisel, de trottoirs, wordt weggebrand met deze onkruidbranders op gas. Hoeveel gas zal er in heel Nederland verstookt worden me deze gas-onkruidbranders? Hoeveel kostbare energie gaat hiermee verloren? Of is het misschien 'groen'-gas wat de Gemeente Dronten gebruikt? Of gaat de Gemeente Dronten binnenkort misschien elektrisch onkruidbranden? 

 

Foto 5834 knvs04  9 mei 2022 09:20:15 uur (66,6kB) Reiger Copyright  Zelfde plataan kruising De Lange Streek met de Ridderspoorlaan in Swifterbant. aan één kant van de boom zijn er een aantal takken halverwege geamputeerd. Snoeitechnisch wordt dit "inkorten" genoemd.

 

Terugkrabbeling
Deze éénzijdige snoei, dit wegkappen, dit afzagen van overhangende takken overheen de percelen van de aanwonenden, én het door ons uitvoerig besproken "innemen van wortelpakketten" van de gekandelaberde platanen aan De Lange Streek tussen de Kamperfoelielaan en de Margrietenlaan aan de even zijde, laat zien dat het Bestuur van de Gemeente Dronten begint 'terug te krabbelen'. Begint het Bestuur eindelijk zijn onjuiste handelen ten opzichte van zijn inwoners, zijn burgers, zijn 'onderdanen' in te zien, en zijn arrogante gedrag/houding te verliezen? Is dit misschien het begin van het uiteindelijk verplaatsen van deze enorme platanen?
 

Met grote kranen
gaan deze platanen uitgeschept en verplaatst worden naar een locatie waar zij geen overlast zullen geven. Agroforestry is een toverwoord (sprookjesbos, Efteling, en Harry Potter tegelijkertijd) hier geworden in de polder. Dus vlug aan de slag voordat het Hoofd van de Boskabouters, Frans Timmermans en de Zijnen, de platanen omhakken en op gaan stoken in hun groene Biomassacentrales. De boeren hier kijken halsreikend uit naar deze enorme platanen met bijbehorende aan- en verplantsubsidies. De boeren hier met voorop Stephan de Clerck, operationeel directeur molenaar, houden van alles wat groot is. De platanen passen mooi tussen, naast, en onder de enorme windmolens. Wat is mooier dan een rij windmolens, dan een rij platanen, daarna wat rijtjes suikerbieten, een paar strookjes graan, afgewisseld met een rijtje tulpen, een beetje maïs, een paar ruggen aardappelen, en nog een een of twee rijtjes bospaddenstoelen of boszwammen. Een enorme biodiversiteit gaat zich hier ontwikkelen. Tussendoor nog een paar eenden, bosgeiten, een bosvarkentje, en een melkkoe met meewaggelende melkrobot. De molens zullen geen last hebben van de platanen, en de platanen zullen geen last hebben van de windmolens, en wij hebben ook geen last meer van de platanen. Een win-win-win-win-win situatie (windmolens van Stephan, platanen voor Stephan, wij geen overlast meer van de platanen, agroforestry, en een enorme biodiversiteit).

 


Zoontjes Boomprojecten

Zoontjes Boomprojecten
Hier zien we een van de enorme platanen met eveneens enorme en tonnenzware wortelkluit (ca. 40 ton) die gaat worden uitgenomen door een van de gigantische kranen van 'Zoontjes Boomprojecten', achter, neven en voor onze percelen. Deze platanen gaan op transport en worden aangeplant naast de reusachtige windmolens van Stephan de Clerck, hoofd van de windmolenboeren te Swifterbant. Al hoewel deze platanen een hoogte bereiken van 35 à 40 meter hier op de rijke Oost-Flevolandse gronden, zoeven de wieken van boer Stephan op ruime hoogte voorbij de toppen van de platanen en hebben zowel de windmolens als de platanen geen last van elkaar. Voor deze speciale uitgraving, dit speciale transport, en deze "prachtig mooie uitdaging" bevelen wij graag bij het Bestuur van de Gemeente Dronten, bij het College van Burgemeester en Wethouders, aan: 'Zoontjes Boomprojecten' uit Roosendaal, een bedrijf met "passie voor bomen". Ook raden wij dit bedrijf aan vanwege hun "bomen in bakken", een van de vele oplossingen die wij van - www.deregentegenhouden.nl - het Bestuur van de Gemeente Dronten al eerder hebben aangedragen.

Zoontjes Boomprojecten uit Roosendaal > https://zoontjensboomprojecten.nl

 

 

Foto 5711 vs04 kn  Nog een stap verder en je hebt dit (d): 'Gekandelaberde platanen aan De Lange Streek 52-62 te Swifterbant darkkngesp'. Hierna komt nog (c) alle takken afzagen, dan (b) stam omleggen, en als laatste (a) wortels uitrukken. Bij deze platanen zij in het verleden al meerdere keren de wortelpakketten ingenomen, oftewel kleiner gemaakt door de Gemeente Dronten. Hoe gooi ik geld over de bomen, van geld over de balk gooien, maar die laatste groeien nu eenmaal wel in de bomen. Foto donderdag 16 december 2021 14:07:38 uur Reiger Pers Copyright (23,7kB 460x628)

Zie voor deze laatste gekandelaberde platanen:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Tweede Brief van de Gemeentesecrectaris van Dronten.htm

 


Van en over de Wortelen
Wat we boven de grond zien aan takken en kroon bevindt zich ook in de bodem als wortel. Omdat de bewortelbare diepte voor de platanen hier ongeveer een tot anderhalve meter is, is het wortelpakket veel meer uitgestrekt in de breedte dan de kronen van deze bomen. De wortels gaan niet De Lange Streek op, want hier bevindt zich een verdicht pakket van steen en puin onder de weg. Nee, de wortels gaan de aanliggende percelen op, de tuinen in van die daar wonen, wij inwoners van de Gemeente Dronten, en slopen daar ook de riolen bij deze mensen. Onze riolen gaan onderdoor, kruisen, en liggen neven de funderingsbalken van onze woningen. Uitvoerig hebben wij op deze site deze problematiek beschreven. En wat is de Gemeente Dronten nu bereid te doen? Zij zaagt een paar takken van en uit de kronen van deze platanen. Iemand zal zeggen "het is een begin", maar voor ons is het einde zoek.

 

Democratie
Zo pas hebben wij weer het feest van de democratie gehad. We mochten gaan stemmen. Een nieuwe regering heeft zich gevormd, nou ja, de oude is gewoon doorgegaan. En nu is men in de Gemeente Dronten weer druk bezig: 'Wie met wie'.

En een feest is het. De ouders in de Toeslagenaffaire die hun kinderen zijn kwijtgeraakt, gaan hun kinderen waarschijnlijk niet meer terug zien. "Het is niet goed voor de ontwikkeling van deze kinderen" als zij weer terug moeten naar hun eigen ouders. Dan moeten ze weer omschakelen. Beter is het ze te laten waar zij nu zijn, bij hun surrogaat-ouders. "Jeugdzorg haalt echt niet een kind zomaar weg bij de ouders", wordt er dan gezegd. Men komt dan met de "complexe problematiek" in deze gezinnen. Als je als ouder beschuldigd wordt in de Toeslagenaffaire, dán wordt de problematiek ook wel complex. En als rechters 'fijn' even mee werken met het uit huis plaatsen van deze kinderen, gaat het nog 'lekkerder'. Ondergetekende heeft gewerkt in het onderwijs, en heeft met valse gemene aangiften te maken gehad bij het AMK Advies en Meldpunt Kindermishandeling, en later bij de opvolger van deze, zijnde 'Veilig Thuis', een mooie naam die de lading van het schip moet verbergen. Ondergetekende was in de rechtszalen aanwezig bij de zittingen. Kinderen haal je alleen in het uiterste, alleruiterste geval weg bij hun ouders, maar in Nederland is dit schering en inslag. Gaan we hier weer veertig jaar over doen om dit te verbergen, en allemaal zogenaamd te onderzoeken, en recht te breien?

In onze democratie winnen de meerderheid en de 'sterksten'. Mijn vader leerde mij al, dat in een democratie je niet allen voor jezelf moet opkomen, maar dat je ook zorg hebt te dragen voor de minderheid en minderheden. Anders gaat de wal het schip keren. De maatschappelijk onrust zal alleen maar nog groter worden. Mensen zullen in opstand komen, en pikken het niet langer meer. Wat als de kinderen van de Toeslagenaffaire in opstand komen, als we verder in de tijd zijn en alsnog verhaal komen halen, wat als de Groningers in opstand komen?

Nu moet er weer een parlementaire enquête komen, "het zwaarste middel", de slagers die hun eigen vlees gaan keuren.

Die kinderen zijn dood en begraven als de 'onderste stenen boven komen'. Hoe vaak moeten de Rutte's nog vallen?


 


Foto 5787 knvs02 Gratis Lantaarnpaalplantenbakje uitgedeeld door het Bestuur van de Gemeente Dronten aan haar inwoners te Swifterbant, hier specifiek in de Spel-'buurt' om aan de lantaarnpalen voor hun woningen te hangen om de 'biodiversiteit' te vergroten. Een smerige plastic plantenbak, met een grote spleet tussen de helften, en boven de bak steekt uit de verzinkte ophangbeugel. De betreffende lantaarnpaal hebben wij geïdentificeerd als de KG 05 (KG is Kruisboog). Alle lantaarnpalen in de Gemeente Dronten zijn voorzien van een soort 'kentekennummer', dit is gemakkelijk wat als hij het nou niet doet, dan bel je gewoon even met de Gemeente Dronten, geef je het nummer door, en dan komen ze er een nieuwe lamp in draaien. Voor de plantjes die aan de lantaarnpalen hangen is het fijn, want nu worden ze 's nachts ook verlicht of in het 'zonnetje gezet'. De plastic lantaarnpaal plantenbakken zijn de nieuwe 'kralen' die aan ons inboorlingen van Hogerhand worden uitgedeeld. Terwijl we met een enorme plastic afvalberg te kampen hebben, de oceanen vol met plastic liggen, gaat het Bestuur van de Gemeente Dronten gratis plastic plantenbakken uitdelen voor aan lantaarnpalen. De bewoners hebben hun hele tuin bestraat en betegeld, en als een soort beloning en uit medelijden deelt het Bestuur van de Gemeente Dronten deze plastieke bloembakken voor aan lantaarnpalen uit, zodat de bewoners toch nog een beetje tuingevoel voor hun deuren hebben. Uit pure armoe hebben de mensen hier de zaadjes van de paardenbloem (Taraxacum officinale) maar ingezaaid in de plastic plantenbakjes aan de lantaarnpalen voor hun deuren. Het blad wordt hier door de mensen gegeten zoals de konijnen dit doen, dus als salade, en van de overige delen, bloemkopjes, stengels, en wortels worden hier allemaal aftrekseltjes en zalfjes gemaakt tegen de meest uiteenlopende kwalen, zoals gal, puisten, wratten, en zo meer. En natuurlijk drinken wij hier paardenbloementhee, en maken er een lekker soepje van.
Foto 24 maart 2022 12:36:24 uur (53,9kB 825x549) Reiger Copyright  Lees ook ons:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Lantaarnpaal Plantenbakjes Misère.htm

 

Doe er niet aan mee, neem uw verantwoordelijkheid
Natuurlijk hebben de mensen hier geen paardenbloemenzaadjes in zakjes in de winkel, bijvoorbeeld de Welkoop, gekocht. De paardenbloemzaadjes zijn aan komen waaien en toevallig in deze plantenbak geland en zijn daar ontkiemt. De mensen hier negeren deze plastieke plantenbakken, die hier gratis uitgereikt worden door het Bestuur van de Gemeente Dronten om ons burgers ermee te 'paaien', zeg maar als het uitdelen van 'spiegeltjes en kralen' aan 'primitieven'. Door de bakken te negeren tonen zij hun ongenoegen, en laten zij zien, dat zij niet mee willen werken aan nog meer plastic afval, aan een nog grotere plastic afvalberg, aan nog meer plastic troep in de oceanen, aan nog meer plasticsoep. Er zijn nu (24 maart 2022) plastic deeltjes aangetroffen in menselijk bloed, zogenaamde microplastics, door Nederlandse en Canadese wetenschappers. Een ieder die toch met een ladder of een huishoudtrap naar boven klautert met zakken vol Vomar, Welkoop, of welke bouwmarkt of tuincentrum dan ook, zakken vol met potgrond op zijn rug en deze lantaarnpaal plantenbakken gaat vullen met potgrond en plantjes, werkt mee aan deze onzin. In Dronten heeft bijna iedereen een tuin of tuintje. In Swifterbant voor de Vomar en de rest van het winkelcentrum, van de Fietsenhandel/-makerij, langs de DA-drogisterij, langs de Primera, langs broodhandel Tietema, langs Albert Heijn, tot en met Hai Yan Palace hebben wij er geen probleem mee, dat daar deze bakjes hangen, omdat het geheel daar bestraat is, en geen of weinig ander groen daar plaats heeft. Een ieder die buiten het centrum van Swifterbant een dergelijk plantenbakje vult met grond en bloemetjes en deze verzorgt, verdenken wij ervan dit te doen in de hoop
als goed burger aangemerkt te willen worden door de het Bestuur van de Gemeente Dronten, en een lintje uitgereikt te krijgen in de Orde van Oranje-Nassau door de burgemeester, Jean Paul Gebben, en in de gemeentelijke analen te worden bijgeschreven, zodat ook na hun dood volgende generaties kunnen lezen welk een 'fijne' burger zij niet waren. De gratis uitgedeelde plastic plantenbakken aan lantaarnpalen dragen bij aan de verpaupering van onze woonwijken, Woon-"buurten" volgens de Gemeente Dronten.

 

Paniek in de tent
Vandaag zaterdag 2 april 2022 10:21 uur zijn drie leden van Buurtvereniging 'De Oktastee' alhier bezig op een rolsteiger staande om de plastieke plantenbakken van de lantarenpalen af te nemen. De verzinkte stalen beugels blijven aan de lantaarnpalen. Niet allemaal.
 

Foto 5795 knvs02  De plantenbakophangbeugel aan deze lantaarnpaal KG 05 lijkt op een kruis, en dat zo in deze tijd voor Pasen. In een kruiwagen worden de plastieke bloembakken gebracht naar een 'operatie'-ruimte waar zij zullen worden schoongemaakt, en voorzien van nieuwe verse Vomar potgrond of van welke andere handel dan ook. Nieuwe plantjes zullen in de bakken geplant worden. De buurtbewoners hier trekken de buidel en laten zien dat zij geen armoedzaaiers zijn, kosten nog moeite worden gespaard, Opgepoetst moet worden het blazoen. Waarschijnlijk heeft de Oktastee-buurtvereniging weer een financiële injectie (bijdrage) van de Burgemeester en de Zijnen gekregen, geld door ons allen opgehoest. De Buurtvereniging 'De Oktastee' laat duidelijk zien, dat zij het gemeentelijk beleid van plastieke bloembakken aan de lantaarnpaal steunt, en zo meehelpt de plastic afvalberg alleen nog maar groter te maken. Foto zaterdag 2 april 2022 10:51:24 uur (25,5kB 406x613) Reiger Copyright


De komst van Burgemeester Jean Paul Gebben is aanstaande en Buurtvereniging 'De Oktastee' wil zich van zijn beste kant laten zien. Helaas was onze oproep, "Doe er niet aan mee, neem uw verantwoordelijkheid", hier voor dovemansoren.

 

Foto 5797 knvs02  Op de betonnen klinkers onderaan de KG 05 vinden wij dit 'slachtoffer'. Niets ontziend hebben de 'Oktasteëers' deze Taraxacum officinale (de paardenbloemen) uit de lantaarnpaal-plantenbak gerukt en op de grond gesmeten. Nu was hier eindelijk sprake van biodiversiteit, en natuurlijke verspreiding, maar nee, er moeten plantjes in van de Vomar, de Welkoop, of een of ander tuincentrum. Daar houdt Landschapsbeheer Flevoland van, zij steunen graag de plaatselijke middenstand om aan hun centjes te komen. Direct al hebben wij een nieuwe boekenlegger. Meer is het een bidprentje als blijvend aandenken aan deze slacht, en wéér het over de balk heen gooien van de beperkte financiële middelen door onze overheden. Als we te kort komen verhogen we toch gewoon de gemeentelijke belastingen. Uit huis geplaatste kinderen in de Toeslagenaffaire kunnen fluiten naar hun ouders, en deze ouders en de Groningers kunnen fluiten naar financiële genoegdoening (en naar hun kinderen natuurlijk), evenals de ouders die hun kinderen niet verloren hebben, maar wel aangemerkt werden als fraudeurs en criminelen. De Gemeente Dronten stuurde liever aan hén dit plantenbakjesgeld. Nu is dit, het belonen van burgers die hun hele tuin hebben leeggehaald en hebben bestraat met stenen en tegels. Uit medelijden bezorgt het Bestuur van de Gemeente Dronten op deze manier deze mensen toch nog een beetje tuingevoel voor hun deur. Foto 2 april 2022 11:03:00 uur (44,0kB 621x152) Reiger Copyright

 

'In den knop gebroken', bidprentje. Uitgerukt en op straat gesmeten voorlangs de Oktasteëen in Swifterbant. Foto 2 april 2022 11:03:00 uur (27,2kB 410x194) Reiger Copyright


Ik ween om bloemen in den knop gebroken

Ik ween om bloemen in den knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,
Ik ween om liefde die niet is ontloken,
En om mijn harte dat niet werd verstaan.

Gij kwaamt, en 'k wist - gij zijt weer heengegaan...
Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken:
Ik zat weer roerloos nà dien korten waan
In de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken:

Zo als een vogel in den stillen nacht
Op ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit,

Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gans ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht.

Willem Kloos (6 mei 1859 Amsterdam - 31 maart 1938 Den Haag )

https://www.youtube.com/watch?v=XvEs87hvtbU

 Weg met die troep
Het is vandaag zaterdag 11:00 uur 21 mei 2022. De plastieke lantaarnpaalplantenbakken zijn niet wedergekeerd aan De Kruisboog en Langs de Bogen hier in Swifterbant. De mensen hier hebben onze boodschap ter harte genomen: Weg met deze plastic lantaarnpaalplantenbakken. Wij werken niet mee aan een nog grotere plastic soep. Er is hier voldoende groen, en er zijn bloemen. Hier hoeven niet ook nog eens plastieke bloembakjes te worden opgehangen aan de lantaarnpalen, om de mensen te belonen die hun hele tuin hebben leeggehaald en voorzien van bestrating, plaveisel, klinkers, en/of tegels. Weg met deze plastic troep.


 

Wat gebeurt?

Vandaag zaterdag 12:00 uur 21 mei 2022 rolt 'Buurtvereniging De Oktastee' alhier een steiger onze Hof in. Wat gaat, wat staat er te gebeuren?

 Speciaal Rolplatform voor de Verzorging van Plastic Lantaarnpaal Plantenbakken
 

Op de rolsteiger de stoere mannen van de 'Buurtvereniging De Oktastee' alhier. Vrouwen luid zingend met mooie lange schorten voor en als hoofddoek ouderwetse geruite blauwe theedoeken van de Hema geknoopt onder hun kin gewapend met mattenkloppers om de zaak op te zwepen, duwen zij de rolsteiger met daarop hun mannen door de Hof van lantaarnpaal naar lantaarnpaal, zelfs de straat Langs de Bogen wordt aangedaan, ook hier wonen echte 'Oktasteeërs'. Met kruiwagens en rolkarren komen, worden, de Opgekalefaterde Plastic Lantaarnpaal Plant- en/of Bloembakken aangereden. Twee mannen op de rolsteiger hijsen aan touwen de zware rijkelijk gevulde, met potgrond en een voorraad water en bloemetjes, deze Plastieke Lantaarnpaal Plantenbakken naar boven, én aan de lantaarnpalen. Met rvs (roestvaststalen) klemmen voor aan slangen worden ze gefixeerd aan de badverzinkte stalen ophangbeugels die aan de lantaarnpalen zijn gemonteerd. Na iedere 'ophanging' bulderen de mannen op de rollende steiger, en juichen de toeschouwers en de vrouwen, en wordt er drie keer "Hoera" geroepen uit volle borst en in koor: "Hoera!", "Hoera!", "Hoera!". Een Shanty- of Piratenkoor valt er bij in het niet.


Centjes over de balk gegooid

Wij vermoeden dat het Bestuur van de Gemeente Dronten weer geld heeft gegeven aan de 'Buurtvereniging De Oktastee' alhier voor verse Vomar potgrond, of van de Albert Heijn, of van de Welkoop, of van de Praxis. En geld voor plantjes en bloemetjes, én voor een drankje en een hapje. De 'Buurtvereniging De Oktastee' neemt immers de Gemeente werk uit handen! Koopt het Bestuur van de Gemeente Dronten op deze manier loyaliteit onder de bevolking? Kan het Bestuur van de Gemeente Dronten de centjes niet beter besteden? De afgelopen jaren zijn de belastingen ook nog verhoogd! De wethouder die hier over ging noemde het geen belastingverhoging, maar slechts een aanpassing aan de inflatie, een inflatiecorrectie. De man leeft duidelijk in een andere wereld. Ook hij is gelukkig opgehoepeld. De 'Oktasteeërs' kunnen wij niets kwalijk nemen, die mensen worden opgezadeld met Plastieke Plantenbakken voor aan Lantaarnpalen, die kunnen een gegeven paard natuurlijk niet in de bek kijken, dat zijn gewoon fatsoenlijke mensen, die proberen alleen hun Buurt op te vrolijken. Het is het Bestuur van de Gemeente Dronten dat geld geeft, gemeenschapsgeld, geld door ons allen opgebracht, aan en voor deze onzinnige praktijk, voor plastieke plantenbakken opgehangen aan lantaarnpalen. Velen kunnen niet meer rondkomen, en steeds meer zijn er afhankelijk van de voedselbank.


Wat een drama!
Deze mensen, deze 'Oktasteeërs', hebben lak aan de plastic soep die over de hele wereld in de oceanen rond drijft, zo ook het Bestuur van de Gemeente Dronten. Je geeft geen gemeenschapsgeld voor troep en soep (plastic soep)! In de Oekraïne wordt alles kapotgeschoten, en mensen worden er vermoord, door de Russen met hun Tsaren Dwerg. En wij gaan hier op ons gemak, rustig, plastic bloembakken aan lantaarnpalen ophangen. Wij zullen die mensen in de Oekraïne wel laten zien hoe het moet. Hoe je vreedzaam met elkander leeft!? De Burgemeester en de Zijnen van de Gemeente Dronten zullen in hun sas zijn met deze mensen, deze burgers, deze inwoners, die zo goed omgaan met de gaven en geschenken die het Bestuur van de Gemeente Dronten aan hen geschonken heeft. Hier mag wel een lintje uitgereikt gaan worden aan een van deze 'Oktasteeërs'.

 

De Verdwenen Bak
Eén bak is nu verdwenen. Compleet met badverzinkte ophangbeugel is deze van de lantaarnpaal verwijderd geworden door de 'Oktasteeërs'. Het gaat om de lantaarpaal LB 13, op de kruising Langs de Bogen met De Standaard. De mensen hier hebben waarschijnlijk bedankt voor de eer en gezegd tegen de Buurtvereniging 'De Oktastee': "Weg met dat ding!" en "Geen troep voor onze deur".

 

Mogelijkheden
Wij denken in mogelijkheden. Om te voorkomen dat het Bestuur van de Buurtvereniging 'De Oktastee' deze bak nu gaat verpatsen op Marktplaats, hebben wij geconstateerd, dat de lantaarnpalen KG 06 (kk) en de KG 08 (v) nog vrij zijn (KG is Kruisboog). Deze twee lantaarnpalen maken deel uit van het 'Oktastee'-complex, maar zijn gesitueerd aan De Lange Streek. Deze lantaarnpalen zijn nog vrij zeg maar.

Ook is nog vrij de KG 04 in een hoek van de Hof (De Kruisboog) alhier (tussen de nummers 10 en 11), een ingang naar het 'Oktastee-complex', en de KG xx tussen de nummers 4 en 5, ook een ingang naar het 'Oktastee-complex', maar tevens andersom een ingang naar De Fruitboog, een belangrijke lantaarnpaal én plantenbak in verband met deze dubbelfunctie.

Voorts zijn nog vrij de LB xx (Langs de Bogen) voor de parkeerplaatsen van de De Kruisboog en de LB 08, neven Langs de Bogen halverwege De Kruisboog en De Voetboog, maar nog naast De Kruisboog. Bij de hoofdingang van De Fruitboog is nog vrij de VO 02A, ook een ontzettend leuke plek om hier zo een plastieke bak aan de lantaarnpaal op te hangen.

'De Fruitboog' is zeg maar een annexatie door de 'Oktasteeërs', een gebiedsuitbreiding, zoals Putin in de Oekraïne bezig is te doen, zeg maar een nieuwe vorm van "Landjepik". Het Bestuur van de Gemeente Dronten is verleid geworden door 'Oktasteese-vrouwen'. Deze vrouwen hebben een zogenaamd 'heksenpoeder', gemaakt van paddenstoelen hier in de bosrand gevonden, paddo's, én het slijm afgeschraapt van bladeren en gemaakt door slakken tijdens hun verplaatsingen, in de drankjes van de Bestuurders gemengd. Vervolgens hebben de Bestuurders onder invloed van deze 'heksendrank' grond uit de Heilige Hoofd Groen Structuur van Swifterbant geofferd aan de private doeleinden van de 'Oktasteeërs'. De grond is ogenblikkelijk in bezit genomen door de 'Oktasteeërs', en omheind met afrasteringen, takkenrillen, heggen, en hekken. Wat vroeger openbaar was is nu 'in bezit' genomen door de 'Oktasteeërs'. Het is een complete 'Efteling' hier aan het worden. "De werkelijkheid lijkt meer op Harry Potter dan je denkt, ik zweer het je", zegt Tom van Liwwadden (uit Leeuwarden).

Eén bak is nu over, en de andere zes wil het Bestuur van de Gemeente Dronten graag geld vrij voor maken, om ook op deze plaatsen de zaak extra op te gaan 'fleuren' ('fleur' komt van het Franse la fleur en betekent 'bloem' of 'bloemetjes').

Op het internet komen we deze bakken tegen: de Twinbak Large, inclusief twee treven en twee watervulpijpen van 20 cm lang, twee rvs slangenklemmen, standaard kleur groen RAL 6012 gemaakt van polyethyleen, diameter 66 cm (2 x 33 cm) en 32 cm hoog, 2 x 6,1 liter waterreservoir, 2 x 13,2 liter volume grond, totaal gewicht met natte grond en volle reservoirs 30 kilogram voor de prijs van € 163,35.

Wel is dan nog nodig de bad- of thermisch verzinkte lantaarnpaal ophangbeugel à € 42,35 

Voor  € 1.234,20 (zes extra bakken, 6 x € 205,70), én dan natuurlijk nog geld voor extra potgrond en plantjes én geld voor wéér meer sapjes en hapjes, hebben we hier aan De Kruisboog, in het 'Oktastee-complex' te Swifterbant een totaal verzorgd extra pakket door het Bestuur van de Gemeente Dronten. Op deze wijze kunnen we hier maximaal gebruikmaken van de beschikbare lantaarnpalen.


Sapje
Binnenkort wandelen de burgemeester en zijn 'nieuwe' wethouders (één oude) onderlangs deze prachtige bloembakken aan de lantaarnpalen hier, en worden zij onthaalt met een drankje, een hapje, én een praatje.


Moraal van het verhaal
Wij van - www.deregentegenhouden.nl - zijn natuurlijk van mening, dat de Gemeente Dronten ogenblikkelijk moet stoppen met deze belachelijke verstrooiing met geld. Nu hebben wij mooie nieuwe lantaarnpalen gekregen en worden deze beschadigd en ontsierd met smerige plastic plantenbakken. De hele winterperiode, meer dan een half jaar, kijken wij aan tegen deze lelijke plastic onzin. Bestuur van de Gemeente Dronten verknoei ons geld niet aan deze plastic troep! Besteed ons geld aan zaken die belangrijker zijn! Help arme gezinnen, help liever mensen die niet meer rond kunnen komen, draag niet bij aan de verpaupering van uw woonwijken! Inwoners roepen wij op deze plastic plantenbakken voor aan lantaarnpalen resoluut te weigeren, doe niet mee aan deze verkwisting van geld door ons allen opgebracht. Doe niet mee aan het vergroten van de plastic afvalberg. De bakken zijn gemaakt van polyethyleen gemengd met kleurstoffen.Woedend zijn wij

Er staan hier in onze Hof, De Kruisboog, in Swifterbant, acht grote grind betonnen plant- of bloembakken van 1 x 4 meter. Voor onze woning staat ook zo een bak, die wij delen met onze buren. Hierin zijn hoge herfstasters neergestreken op volledig natuurlijke wijze, waarschijnlijk met de vogels, de natuur zorgt zelf voor biodiversiteit. De herfstaster is een bijen- en vlinderplant. Jammer dat nu voor het tweede jaar de Groendienst van de Gemeente Dronten deze herfstasters 16 augustus 2021 heeft omgelegd vlak voor hun bloei. Ze zaten volop in hun knoppen afgelopen jaar, nog niet één in bloei. De Gemeentelijke Groendienst kwam de bakken even 'winterklaar' maken. Wij denken, dat er opzet in het spel was, alleen de bak voor onze werd 'geraakt'. We zien nog de 'Groen'-man en zijn handen die in vertwijfeling doorheen de herfstasters en de knoppen gaan, moet hij deze prachtige plant nu gaan omleggen, waarna hij zijn accuschaar uit de holster aan zijn broeksriem trekt, en in enkele halen de herfstasters tegen de vlakte legt.

Gelukkig zijn wij nog vrij om te kunnen denken!? Wij staan wel voor het Gerechtshof in Leeuwarden, afgelopen 10 mei 2022 nog, om onze mening, hier in Nederland! Volgens de AG (advocaat-generaal) zouden wij "onbetamelijke" woorden hebben gebruikt, toen deze site nog over onderwijs ging. Wij houden deze plantenbak een beetje onkruidvrij, bij grote droogte geven wij de plantjes in deze bak een beetje water, en wij snoeien de koppen van de bak (Viburnum davidii naar Gerard Peters), zodat de grind betonnen bak nog zichtbaar is voor onze medemensen, voor de mensen die ons bezoeken, en zij niet in een onbewaakt ogenblik tegen de betonnen bak aanrijden. De gemeentelijke betonnen bak staat wel bij jou voor de deur, direct neven jouw tuin. Komt het Bestuur van de Gemeente Dronten straks ook de plantjes in de Plastic Lantaarnpaal Bloembakken van de 'Oktasteeërs' even decimeren?

"Donker van het Groen molt wederom de herfstasters" :

www.deregentegenhouden.nl/ Dronten - Reiger Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten 16 augustus 2021.htm
 


De tijd is stil gevallen in Swifterbant

Deze week is het uurwerk van de kerktoren in Swifterbant stil gevallen. De wijzers geven zes uur aan, de hele dag. De klok slaat nog wel, maar de tijd is niet meer te 'zien', anders dan dat het zes uur is.


Foto 5840 knvs03  De tijd is stil gevallen in Swifterbant. De kerktoren van Swifterbant met de beroemde 'vissenkop' of 'vissenbek' geeft alleen nog maar zes uur aan, 's ochtends, 's avonds, de hele dag, alle dagen van de week, het hele jaar. Zelfs de auto onderaan de kerktoren rijdt niet meer verder. Alles staat stil hier. PostNL haalt de brievenbus niet meer leeg. Er worden ook geen brieven meer op de bus gedaan in Swifterbant. Niemand hier beweegt zich nog. Vogels hangen stil in de lucht, een baasje en hond staan als aan de grond genageld. Een drol zweeft tussen het poepgat van het beestje en de grond. De communicatie-apparatuur aan de kop van de toren is spontaan verdwenen samen met de tijd. Zelfs het internet is weg uit het dorp. Een heerlijke rust is over het dorp neergedaald. Niemand roert zich nog. Zelfs de wind is gaan liggen. Ook de windmolens draaien niet meer, 's nachts is het donker hier, alleen nog sterren. Langzaam loopt de polder vol. Foto 23 mei 2022 12:30:43 uur (38,9kB 417x626) Reiger Copyright

 Per e-mail bericht aan mevrouw Marleen Vos, van het secretariaat van de heer drs. Jean Paul Gebben, burgemeester van de

 

From: Reiger Kloosterman
Sent: Monday, March 21, 2022 12:37 PM
To: Marleen Vos
Subject: Reactie Uitnodiging voor een gesprek


Geachte mevrouw Marleen Vos,

Dank u wel voor uw e-mail van dinsdag 15 maart 2022 16:32 uur aan mij.

U weet mijn site te vinden.

Daar vindt u uw e-mail aan mij, met mijn reactie aan u en uw Gemeente Dronten. U kunt het niet missen.

Het heet: 'Op de koffie bij Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten'.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

 


Reiger Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

Enorme teleurstelling

Wij hebben van mevrouw Marleen Vos niets meer gekregen, geen bericht, geen ontvangstbevestiging of iets, alleen nog de stilte. Maandag 4 april 2022 staan wij, of zitten wij op onze rollator, met zijn allen te wachten op ons 'Sterrenpleintje' neven de bushalte richting Emmeloord en Lelystad hier aan De Lange Streek te Swifterbant. Er was al geen party-tent, zo een witte. De moed zakte ons verder in de schoenen. De bus van 15:00 uur reed de halte voorbij. Er was niemand voor hier, geen tent, geen koffie en geen thee, niets, en geen Burgemeester met zijn gezelschap. Hoe kan Burgemeester drs. Jean Paul Gebben ons zo in de steek laten, hoe kan hij ons zo in de kou laten staan, hoe kan hij ons zo "in de druppen laten"?

In schrille tegenstelling tot andere buurt-initiatieven in de Gemeente Dronten, zoals bijvoorbeeld 'De Fruitboog' alhier. Dan komen B & W (Burgemeester & Wethouders), en in hun kielzog De Drontenaar, de FlevoPost en Omroep Flevoland, als bijen op de nectar, aangevlogen, en worden in de krant allerlei 'fijne' epistels geschreven. Zie hiervoor het verhaal dat wij geschreven hebben over 'De Fruitboog' hier in de 'Heilige Hoofd Groen Structuur' van Swifterbant, en hoe ijverig Burgemeester en Wethouders van Dronten zich hier dan laten zien en zich mede verlustigen in de door hen zelf gesubsidieerde festiviteiten:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - De Fruitboog Swifterbant Samen Actief.htm
(Klik hier)


Wij schakelen de accu of het battery-pack van onze rollators weer op 'ON', en 'sjezen' huiswaarts, om daar ons verdriet te gaan verdrinken, met jenever, advocaat, brandewijn, of bessenjenever.Foto 5807 knvs03 Maandag 4 april 2022 even na drieën. Ons 'Sterrenpleintje'. Aan deze kant zien we de bushalte richting Emmeloord en Lelystad. Links op de foto aan de overkant van De Lange Streek de bushalte richting Dronten. Links naast de bushalte aan deze kant zien we drie van de veertien moeraseiken (Lat. Quercus palustris) die in een kring rond dit ronde pleintje zijn geplant. Aan de overkant van De Lange Streek zien we platanen waar het in dit verhaal om gaat. We zien ook de geknotte platanen bij mensen in hun tuinen. Let wel het blad is nu van de bomen, in de zomer is het hier donker, en horen wij al het gejank en gehuil van een roedel wolven. Hier hebben wij staan wachten op de komst van burgemeester Jean Paul Gebben. Er stond hier al geen party-tent, dus onze hoop was eigenlijk al vervlogen. Als ik de foto maak is de schare al huiswaarts gekeerd, en in de verte horen wij alleen nog het geween. (87,2kB 833x478) Reiger Copyright

 

 

Hoe elimineer ik een burger?

Wij gingen bij Frank Patat, Frank van Flierenburg, altijd een patatje halen, Franse frietjes, als we naar Dronten gingen voor boodschappen, of verder. Frank is een gezellige goedlachse kerel. Hij is ook bekend van de televisie, een BN'er, een Bekende Nederlander, hij is deskundige op het gebied van drugs, speciaal de teelt van de plant Cannabis sativa, en het gebruik van de plant: marihuana, weed, en hasj. En niet te vergeten natuurlijk, hij is deskundige op het gebied van frites, speciaal 'Franse frites', lange smalle Franse frietjes, en alles wat daar bij hoort. Frank had een wagen, waar hij zijn patat in verkocht. Maar de Gemeente Dronten wilde dit natuurlijk niet, van die zwervers die langs de kant van de weg uit hun kraampjes hun spulletjes verkopen, zoals frites, kersen, en/of weed of hasj of cake. Friete Ria, tegenwoordig samen met Brasse Ria, verkocht ook frites uit een kraam in Dronten niet ver van de plek waar ze nu zit. En die werd wél geholpen door de Gemeente Dronten natuurlijk, én de burgemeester. Bij wat nu het Stationsplein is, kon je ook een frietje halen uit een omgebouwde touringcar of stadsbus, die iedere morgen kwam aangereden. Nu is er op het "mooiste" Stationsplein van de wereld helemaal niets meer, nog niet een kopje koffie. "Mooiste" waren de woorden van de toenmalige burgemeester met de snor, die weinig van de wereld had gezien. Om een lang verhaal kort te maken, Frank Patat moest weg. Hij moest van de aardbodem verdwijnen, in ieder geval van de bodem in Dronten. Van Flierenburg moest uit de weg worden geruimd, of beter hij moest van de weg worden geruimd.


Dronten schakelt Frank Patat uit
kopt de Stentor 25 april 2013. Als men op deze kop 'Dronten schakelt Frank Patat uit' googelt vindt men hem zo bij de Stentor. Frank werd weggelokt van zijn standplaats, voor een "brandveiligheidskeuring" of iets. Direct daarna komt het aan de Gemeente Dronten gelieerde familiebedrijf Knipscheer aangereden met speciale Gemeentelijke Drontense betonblokken, voorzien van het bekende groene  zevenmeerpalen logo van de Gemeente Dronten. Onder begeleiding van de politie, ingeroepen door de Gemeente Dronten, wordt de standplaats van Frank van Flierenburg met deze speciale enorme legoachtige en kinderachtige Gemeentelijke Drontense blokken beton gebarricadeerd. Over blijft een lege plek, en thuis aangekomen bakt Frank in zijn patatwagen nog een frietje. Het moge duidelijk zijn, dat wij, Reiger Kloosterman cum suis, fan zijn van Frank van Flierenburg en/of Frank Patat, en dat wij niet zo weg zijn van het Bestuur van de Gemeente Dronten. Let wel, dit, deze barbaarse "uitspuging" van een medemens, doen wij dus met z'n allen, eerst gaan we stemmen, dan hebben we een Gemeenteraad, en dan hebben we een College van Burgemeester en Wethouders. Dat noemen wij een democratisch proces. Dat is de democratische pyramide. En wie controleert het 'Huis van de Gemeente Dronten'? Bij de Gemeenteraadsverkiezing Dronten 2022 was er een historisch lage opkomst van 49,52%. Meer dan de helft van de kiesgerechtigden in de Gemeente Dronten heeft er de brui aan gegeven. Wat als die andere 50,48% van de inwoners het op hun eigen manier gaan regelen? Dan gaan we het met Miriam, Klaas, Truus, Gijsbert, Tiny, en Frits niet redden. Nee, je moet vooral doorgaan met je legoblok treiterijen, je afluisterpraktijken, maar vooral met je oneerlijke praktijken, de een wel en de ander niet, en willekeur, van de 'wille' en de 'keur', naar de wil van de machthebber(s).

 www.dedrontenaar.nl/historisch lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 49,52%

 

Truus (of Miriam of Tiny) van de politie Flevoland controleert hier het mobiel van Frank van Flierenburg op zoek naar een verboden en/of verborgen lading frites. Op het betonblok dat zojuist is losgelaten uit de knijper van de autolaadkraan van Knipscheer Infrastructuur zien we het overbekende groene zevenmeerpalen logo van de Gemeente Dronten.

Frank Patat is met een kutsmoes door de Gemeente Dronten weggelokt naar de loods waar zijn snackwagen gestald is, voor een zogenaamde brandveiligheidscontrole. Op dat moment slaat de familie Knipscheer toe en blokt de standplaats van Van Flierenburg met beton. Achter deze actie moet de burgemeester (met de snor en vriend van Ria Frites) zitten, dat kan niet anders. Frank Patat heeft zijn Audi A4 (let wel het is dan 25 april 2013) voor de Iveco van de Knipscheren gezet, zodat deze plaats delict niet kan verlaten. Als de politie hem dreigt Knipscheer opdracht te zullen geven zijn Audi te pletten met eenzelfde Gemeentelijk Drontens betonblok, pakt Van Flierenburg zijn eieren en frites, en gaat hij er in vliegende vaart in zijn Audi met de vier nullen of ringen van door. De politie zet de achtervolging in, maar al gauw zijn ze hem kwijt, dat is ook waarvoor je een Audi hebt.

Audi logo

Waar menig autoliefhebber van droomt, voor snelle acties

Het waren de laatste momenten van Frank van Flierenburg op zijn standplaats. Sindsdien is Frank spoorloos, niemand heeft nog wat van hem gehoord. De leegte en stilte is bijna ondraaglijk. Wij gedenken, en bidden voor Frank. Met dank voor de foto aan de Stentor en de politie natuurlijk. Wat wel opvalt is dat de Stentor hier weer ogenblikkelijk bij aanwezig is, 'de Stentor verslaggevers zijn er weer als de kippen bij', waarschijnlijk ingeseind vanuit het 'Stadsehuis' van de Gemeente Dronten.

 

De Gemeentelijke Drontense betonblokken door de familie Knipscheer hier met een kraan neergelegd, zorgen er voor dat Frank Patat of Frank van Flierenburg hier nooit meer terugkomt. "Weg ermee", juichen en stampen ze op het 'Stadsehuis' van Dronten en in Ria's Brasserie annex Friteria: "Weg met die Flierenburg". Frank van Flierenburg is (hier) niet meer. De blokken zijn voorzien van het groene Gemeentelijk Drontens logo, vertegenwoordigende zeven meerpalen.


Het is hier net Chinaland, zo doet Xi Jinping dat ook, als hij je niet moet, liever legt hij je nog onder de blokken. Bedoelde Mark Rutte dit misschien met: "De onderste steen die boven moet komen"? Ligt Frank hier misschien geplet onder een van deze blokken? Of was dat de diepe diepe wens op het 'Stadsehuis' van de Gemeente Dronten? Frank Patat zo plat al een dubbeltje, Van Flierenburg platzak en alles verloren hebbende. Bij Vladimir Vladimirovitsj Putin zou hier alleen nog een krater zijn, en nu dus een meertje. Daar komt
Landschapsbeheer Flevoland blij al aangehuppeld met visjes, kikkertjes, en plantjes in emmertjes. Iedere keer als wij langs deze lege plek rijden, waar Frank van Flierenburg niet meer is, slaan wij een kruisje. Foto 'Groeten uit Leiderdorp' donderdag 25 juli 2013.


"Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken"

Nog even terug naar wat we wij lezen in de Stentor 10 november 2021: "Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken"', aldus burgemeester Jean Paul Gebben naar aanleiding van film- en geluidsopnames van inwoners in het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Dit soort praktijken om burgers, om inwoners, te intimideren zijn dus al heel lang aan de gang in de Gemeente Dronten. Je gaat burgers niet weg treiteren door ze eerst op laaghartige gemene wijze weg te lokken om dan hun standplaats met enorme betonblokken te barricaderen. Dat zijn Middeleeuwse methoden.
Was die Aat de Jonge (burgemeester) niet van het CDA? En toen hij eenmaal burgemeester was kon ie wel zonder het CDA, hij gooide bij wijze van spreken zijn kruiwagen aan de kant van de weg. Dat de firma Knipscheer hier aan mee werkt? Of is het gewoon: "Befehl ist befehl"? En anders is het de laatste keer dat jullie Knipscheren nog gewerkt hebben voor ons, Gemeente Dronten. Geachte heer burgemeester, Jean Paul Gebben (VVD), u scheldt kleine burgers van uw gemeente, jongeren of kinderen in Swifterbant, kinderen van anderen, kinderen van uw medeburgers, in de krant en op het internet, toch uit voor "etterbakken"? Leest u nogmaals onze brief aan u en uw College van zaterdag 15 februari 2020. En nu wilt u ineens koffie met mij, Reiger, drinken, met en onder een genotje?


Nogmaals het 'feest' van de Democratie
De ware betekenis van democratie is dat het volk beslist. Als je net iets meer dan de helft van de stemmen hebt, alleen of in een coalitie, dan kun je je gang gaan. Dan hoef je alleen nog aan je eigen 'helft' te denken. Dan begint feitelijk de dictatuur van de grootste helft. Dan kun je in een Toeslagenaffaire rustig kinderen bij hun ouders weghalen, en als die ouders hun kinderen terug willen dan zeg je voor de rechtbank tegen de rechter gewoon dat het allemaal héél complex is. Nog liever gebruik je het woord 'complexiteit', dat gaat er bij rechters nog beter in, dit woord maakt het zó 'complex', dat die kinderen nooit nog terug kunnen naar hun ouders.


De kinderroof
Franc Weerwind D66 voormalig burgemeester van Almere, en nu sinds 10 januari 2022 Minister voor Rechtsbescherming in het nieuwe Kabinet-Rutte IV gebruikte afgelopen woensdag 6 april 2022 in de uitzending om 21:05 uur van de Hofbar van PowNed tegen presentator Rutger Castricum en dus ook tegen het hele Nederlandse volk dit woord "complexiteit". Bij een dergelijke "complexiteit" is schuld niet meer te achterhalen, dus je pleit jezelf en al die anderen die hier aan hebben meegedaan, aan deze kinderroof, al bij voorbaat vrij: "Het is zó een ingewikkelde zaak". We laten niet nog een keer een kabinet hierover vallen, een keer is toch genoeg? Niemand wordt gestraft, een ieder die heeft meegewerkt aan het veroorzaken van deze ellende gaat vrijuit. Hooguit is het nog: "Lessen voor de toekomst". Zijn al deze lieden, ministers, kamerleden, Jeugdzorgers, rechters, zonder enige kennis, zonder enige opleiding aan boord geklauterd of zo, en aan hun baantjes begonnen? En waar dweept men mee? Met het belang van het kind dat voorop staat! Ouders worden beroofd in Nederland van hun kinderen, maar bovenal, kinderen worden beroofd van hun ouders.
 

Na Mattheüs 2:16-18 'De kindermoord'
kunnen we nog een deel, een aanvulling, schrijven: 'De Kinderroof' in de Lage Landen, Nederland dus. Mattheus 2:18: "Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn".


"Staatsontvoeringen"
Peter Pannekoek noemt donderdagavond 24 maart 2022 in 'Dit was het nieuws' de uithuisplaatsingen van de kinderen van toeslagouders "Staatsontvoeringen". Hij noemt het weghalen van de kinderen van toeslagouders "Ontvoeringen door de Nederlandse Staat". Dit gebeurt ook in Putin-land, ontvoering door de Staat, of in China. Wij spreken liever van "Kinderroof", het 'roven van kinderen' door de Nederlandse Staat. De ouders worden van Staatswege beroofd van hun kinderen, en de kinderen worden beroofd van hun ouders.


Praten, en praten, en praten, en praten, en .............
Nadat deze geroofde kinderen volwassen zijn geworden, nadat hun leven er op zit, wanneer ze oud zijn geworden, en sterven, zullen ze na hun dood met hun ouders worden herenigd. Franc Weerwind van D66 gaat hier hoogstpersoonlijk zelf op toezien, nadat hij met de ouders is gaan praten, en praten, en praten, en praten, en praten, en praten, en praten, tot ie uiteindelijk in de hemel kwam.


Fluiten naar enig recht
En die ouders en die kinderen vormen samen zéker niet de helft van Nederland. En als Regering laat je jezelf voor de Bühne gewoon vallen, zoals Tommy Cooper live dood viel, en niet de Koning, die blijft natuurlijk gewoon in zijn speedboat zitten en sjeest verder, eentje zal er toch aan boord moeten blijven, om even later samen gewoon weer lekker op te staan en vrolijk verder te gaan, niemand die er erg in heeft. En een Frank Patat of Frank van Flierenburg die kun je in ons democratisch systeem het leven gewoon zuur maken, wegpesten of wegtreiteren. Die kun je gewoon vermorzelen. Hier gaat die éne helft zich zeker niet roeren. Van Flierenburg en die ouders en die kinderen en die Groningers en nog vele vele anderen kunnen fluiten naar enig recht. Wat zei Rutte ook al weer in het begin van de oorlog over het lidmaatschap van Oekraïne bij de Europese Unie? Dat was nu niet aan de orde, dat was een lange lange weg te gaan, terwijl Ursula von der Leyen sprak over juist een versnelde procedure. Hier zien we de ware Staatsman Mark Rutte. En nu heeft diezelfde mevrouw Ursula von der Leyen zelf maar de papieren voor het lidmaatschap al bij Volodymyr Zelensky in zijn leeuwenhol gebracht.
 Leegbloeden
Vond Mark Rutte het misschien beter de Oekraïne eerst helemaal te laten doodbloeden, helemaal te laten verwoesten, zodat er alleen nog een arm uitgemergeld Oekraïne over is, dat zo arm is, dat een lidmaatschap van die rijke Unie van hem er zeker niet in zou zitten. Een ieder die, en ieder land dat nu nog zaken doet met de Russische Federatie maakt zich volgens ons schuldig aan oorlogsmisdaden.Wederopstanding van Frank van Flierenburg (Frank Patat)
Binnenkort is het immers Pasen 2022, zondag 17 april, het feest van de wederopstanding van Jezus Christus uit de dood. Hoop op een betere wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=dczaTn6bljM

 

 

Gemeente Dronten pest, kleineert, en traineert
Woensdag 13 april 2022 schuift bij ons DeDrontenaar.nl door de brievengleuf. Op de een na laatste bladzijde, dus helemaal achterin, vinden wij een pagina groot verhaal over Johan Haverhoek, handelaar in ijzer, ijzerhandelaar, met de kop: "Deze meneer wordt op een afschuwelijke manier door de gemeente dwarsgezeten, getraineerd, gekleineerd en gepest". Wij denken: "Wat is er gebeurd met Maarten Heijenk, hoofdredacteur van DeDrontenaar.nl?". DeDrontenaar.nl is toch zo een beetje het huisblad van de Gemeente Dronten, zeg maar een soort spreekbuis voor Burgemeester Jean Paul Gebben en zijn hele 'Huis van de Gemeente Dronten'. De naam van de (hoofd-)redacteur is niet meer te vinden bij het artikel of in het krantje, maar het copyright bij de foto (op het internet) verraadt dat het artikel is geschreven door Maarten Heijenk.
 

En direct al hebben wij weer een nieuwe boekenlegger (te recycleren metalen)


Het verhaal is verschrikkelijk, het is vré-se-lijk

Het artikel in DeDrontenaar.nl gaat over gebeden zonder einde, Dronten is een Christelijke Gemeente, en per slot zitten we hier op de Bible Belt richting Urk. Bij de Laatste Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 heeft het CDA aan kop, de VVD van de Burgemeester een gevoelige klap uitgedeeld en die partij haast gedecimeerd. Het is gewoon de Oekraïne, maar dan hier in Dronten. In de Oekraïne is het ook één met de zijnen, die de anderen niet moet. Het bedrijf in metalen is gevestigd aan de Havenweg 25. Het artikel gaat over tegenwerking door de Gemeente Dronten, het gaat over machtsmisbruik door de Gemeente Dronten, over stoom die komt uit de oren van Henk Smeeman, oud-wethouder van de gemeente Almere, over het niet samenwerken van de Gemeentelijke Drontense diensten, over gedonder, over een Bibop-onderzoek, de Gemeente Dronten denkt dat Johan Haverhoek bezig is met het witwassen van geld, Haverhoek heeft een woonwagenverleden, en dat is volk dat wil je eigenlijk niet binnen de grenzen van je gemeente hebben, allemaal volgens de Gemeente Dronten natuurlijk. Haverhoek spreekt over "discriminatie", het artikel spreekt over chaos op het 'Huis van de Gemeente Dronten', de Gemeente Dronten pest Haverhoek door de nutsvoorzieningen naar het nieuwe door hem gekochte perceel aan de Installatieweg niet aan te leggen. Henk Smeeman: "Zelfs de tekeningen waren op een gegeven moment kwijt". Dat kennen wij van de platanen verzetsgroep in Swifterbant ook, wij kregen een 'vod' van een tekening waarop de zogenaamde 'platanenaanleg' stond.
 

Waarom zo een enorme tegenwerking vanuit de Gemeente Dronten?
Wij denken, dat de Gemeente Dronten tegen woonwagenbewoners is, de Gemeente wil geen handel in oud ijzer binnen haar Gemeente grenzen. Zo een handel in ijzer trekt ook ratten aan, en dat zijn beesten die wil je liever niet hebben in je Gemeente, dan krijg je allemaal ziekten als builenpest en Covid. Om Covid te krijgen moet je de ratten wel eerst opeten. Straks handelt die Haverhoek ook nog in rattenvlees en vleermuizen, dat wil je als Gemeente toch niet?
 


De Gemeente Dronten denkt dat Haverhoek onder die enorme berg 'scrap metal' een enorme kelder met weedplantage heeft liggen, als wij er langs fietsen is de geur overduidelijk en niet te miskennen, en dan nog al die weggewaaide geldbiljetten die wij geregeld vinden als wij langs het bedrijf van Johan Haverhoek wandelen. Op de biljetten treffen wij een vreemde witte schimmel aan. Laatst zagen wij dat Johan bezig was witte cocaïne te verstoppen in stukken oud metaal, en deze vervolgens op zijn trucks laadde.
(Deze alinea drijft de spot met het Bestuur van de Gemeente Dronten en niet met Johan Haverhoek voor alle duidelijkheid)


We gaan langs bij de freule
,
lid van onze platanen strijdgroep in Swifterbant. Zij had het artikel over Johan Haverhoek, handelaar in metalen, ook al gelezen, en zij is duidelijk, ze zei ons, dat dit een enorme kentering is in de verslaggeving van DeDrontenaar.nl. Meestal is DeDrontenaar.nl toch een slijmerig zalvend krantje, dat likt naar de Burgemeester en zijn ambtenarenkorps. Maar nu is er sprake van een 'bevende' omwenteling.
Allemaal volgens de freule natuurlijk. Hier aan De Lange Streek in Swifterbant beeft de aarde ook. Soms trilt ons hele huis, trillen onze woningen. Onze freule deed er een groot compliment voor Maarten Heijenk en zijn DeDrontenaar.nl bij. Wij moesten van haar DeDrontenaar.nl en Maarten Heijenk wel waarschuwen, straks wordt het krantje nog tot de "Etterbakken" gerekend door Burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten, en verboden, zoals The Moscow Times van Derk Sauer in het Rusland van Vladimir Vladimirovitsj Putin.


Slaatje slaan uit de ellende van een ander

Maar er zit een adder(tje) onder het gras. Als wij op het internet gaan kijken, het is per slot van rekening DeDrontenaar.nl. Wat blijkt, het gaat om een Premium-artikel op het internet. Je moet lid worden van DeDrontenaar.nl, oftewel abonnee en een abonnement afsluiten. DeDrontenaar.nl probeert een slaatje te slaan uit de ellende van een ander. De kop boven het artikel op het internet is nog heftiger: '
Op afschuwelijke manier door gemeente dwarsgezeten, getraineerd, gekleineerd en gepest'. Per slot moet je aan je verdienmodel werken, denkt Maarten Heijenk van DeDrontenaar.nl. En wat brengt deze dagen meer op dan de misère, rampspoed, tragiek, en verschrikking waar andere mensen onder lijden?     
 

De geschiedenis herhaalt zich. Johan Haverhoek heeft zijn bedrijf "bij de haakse bocht van De Oeverloper en het Gangboord", maar is feitelijk gevestigd aan de Havenweg 25, de ijzerhandelaar is even weggelokt door de Gemeente Dronten. Ambtenaren van het 'Stadsehuis', het hele politiekorps van Dronten én aanliggende gemeenten is uitgerukt, en speciaal de ME (Mobile Eenheid) met helmen, schilden en zwaarden is op paarden van heinde en verre aan komen draven. Het terrein van wordt hermetisch afgesloten. Al het te recycleren metaal bij Johan Haverhoek is razendsnel in- en opgeladen met kranen en vrachtauto's. Cocaïne, weed, hasj, cannabis, en wit geld wordt door speciale diensten afgevoerd. Het RIVM met directeur Jaap van Dissel zijn ook aanwezig en verlaten het terrein met kratten vol in beslag genomen ratten en vleermuizen, en in speciale vrieswagens wordt het ratten- en vleermuizenvlees afgevoerd. En de familie Knipscheer opgetrommeld door de ambtelijke dienst heeft ook hier weer die enorme reusachtige Gemeentelijke Drontense betonblokken met hun kraanauto neergelegd, zodat Johan Haverhoek hier nooit meer terugkomt. "Weg ermee", juichen en stampen ze wéér op het 'Stadsehuis' van Dronten en in Ria's Brasserie annex Friteria, want die spannen samen met de Gemeente, Ria is gek op de Burgemeester, op die vorige tenminste: "Weg met die Johan Haverhoek". Johan Haverhoek is (hier) niet meer. Niemand heeft ooit nog gehoord over Johan Haverhoek. Het is stil geworden. En oude metalen die kun je gewoon naar de Drontense Gemeentelijk Afval Stortstraat brengen. Bij Johan kreeg je nog geld voor deze prachtige waardevolle te recycleren metalen. De blokken zijn voorzien van het groene Gemeentelijk Drontens logo, vertegenwoordigende zeven meerpalen. In wat voor een 'fijne', 'fantastische' Gemeente Dronten mogen wij wel niet leven, wonen, en werken! Het lijkt wel of er in Dronten een Gemeenteraad niet bestaat. Wij denken, dat het ook geen zin meer heeft om uw stem nog uit te brengen in de Gemeente Dronten. In Dronten terroriseert de kleinste helft de andere grootste helft. Treiteren, pesten, kleineren, traineren, kinderen bij hun ouders weghalen, kinderen beroven van hun ouders, ouders beroven van hun kinderen, een Toeslagenaffaire, Pieter Omtzigt Functie elders, en de Groningers uitmergelen, het zijn allemaal zaken die niet thuis horen in een democratie. Dit is onze méning, en ons advies, vermoei u niet langer door zittende op uw elektrieke rollator naar het stembureau te sjezen, blijf gewoon lekker thuis, dit is uitdrukkelijk geen oproeping, het is een advies, uiteindelijk is de keuze aan u! Reiger Adviesbureau


Voor de goede orde

Dit verhaal, dat wij geschreven hebben over Johan Haverhoek en zijn bedrijf in metalen naar aanleiding van het artikel in de
DeDrontenaar.nl, is gebaseerd op wat wij lazen, opgetekend door Maarten Heijenk, hoofdredacteur, in zijn DeDrontenaar.nl. Wij begrijpen natuurlijk niet hoe je geld wil verdienen met en aan de ellende van een ander, maar dit schijnt tegenwoordig een 'verdienmodel' te zijn. Neemt niet weg, dat een ieder vanaf nu Johan Haverhoek weet te vinden met zijn oud ijzer spulletjes. Wilt u Johan steunen, breng hem uw metalen. Kunnen we spreken van een Advertorial? Een advertentie verpakt in een redactioneel artikel? Wij hebben ook te maken met die ellendige Gemeente Dronten. Wij brengen ons verhaal met humor, maar ook met bitter cynisme, deze laatste term hebben wij te danken aan heer Nico Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten. Wij zegenen Johan Haverhoek, zijn bedrijf, en de mensen om hem heen, ook de mensen op het 'Huis van de Gemeente Dronten' die wij de "verdwaalden" noemen, opdat het verstand bij deze laatsten mag terugkeren, over niet al te lange tijd is het Pinksteren. Ook dat kan mevrouw Marleen Vos, waar deze onze internet 'scroll' (boekrol) mee begint, even vragen aan haar Burgemeester Jean Paul van Gebben: "Pinksteren, wat houdt dat nu precies in mijnheer de Burgemeester?". Onder het genot van een kopje koffie gaat de Burgemeester aan haar dit graag vertellen en uitleggen.

www.dedrontenaar.nl/premium/op afschuwelijke manier door gemeente dwarsgezeten getraineerd gekleineerd en gepest

 

Censuur

Als wij 30 mei 2022 op bovenstaande link klikken krijgen we bij DeDrontenaar.nl: "Pagina niet gevonden", "De pagina is verwijderd". In eerste instantie zou het om een Premium-artikel gaan. Het krantje DeDrontenaar.nl is bij een ieder hier in de Gemeente Dronten door de brievengleuf geschoven. DeDrontenaar.nl is een "GRATIS huis-aan-huis familiekrant van BrugMedia". "Voor en door Drontenaren!" Het draagt de naam van de inwoners, van de burgers van de Gemeente Dronten. Het is de roeptoeter van het Bestuur van de Gemeente Dronten. Het stikt van de reclame, de advertenties, en de bestuurlijke gemeentelijke propaganda. En nu moet je voor het laatste door Maarten Heijenk geschreven artikel betalen als je het wilt lezen op het Wereld Wijde Web. Een link naar familie, vrienden, en kennissen, over het verdriet door de Gemeente Dronten oud metalen inzamelaar Johan Haverhoek aangedaan is er niet meer bij. Sterker nog het hele laatste artikel/verhaal van Maarten Heijenk is nu helemaal verwijderd door hemzelf of de BrugMediagroep. Paste het niet? Heeft het Bestuur van de Gemeente Dronten er een stokje voor gestoken? Is DeDrontenaar.nl gezwicht voor de dictatuur, de censuur van het Bestuur van de Gemeente Dronten? Het hele artikel is verdwenen. Het is nu ook niet meer Premium te lezen!

Dit laatste stuk "Op afschuwelijke manier door gemeente (Dronten) dwarsgezeten, getraineerd, gekleineerd en gepest"  van Johan Haverhoek de oudijzerhandelaar, geschreven door Maarten Heijenk in 'zijn' DeDrontenaar.nl, was zijn indrukwekkende slotakkoord, zijn aangrijpende laatste stuk, zijn ontzagwekkende laatste hoogtepunt aan het einde van zijn lange carrière.

Niet alleen wordt door het Bestuur van de Gemeente Dronten hier de Censuur bedreven, ook worden burgers, inwoners, afgeluisterd en worden er video-opnamen gemaakt als je het 'Huis van de Gemeente Dronten' betreedt. Door wie laat de BrugMedia groep zich leiden, door de Burgemeester en zijn censuur, en door de Eurootjes?

 

DeDrontenaar.nl

Wisseling van de wacht
, woensdag13 april 2022 pagina 3
DRONTEN - Wisseling van de wacht bij de redactie van DeDrontenaar.nl. Maarten Heijenk, sinds het begin van de krant in 2015 de enige redacteur, heeft besloten iets anders te gaan doen.
 

Zelden hebben wij een hoofdredacteur zo stilletjes een krant uitgekieperd zien worden. Het zegt genoeg over het huis-aan-huis 'familiekrantje' DeDrontenaar.nl en de BrugMedia groep.

 

 

Reiger Kloosterman, Stille Zaterdag voor Pasen, 16 april 2022

 

 

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)

Boekenlegger met daarop het skelet van de Swifterbant mens, de eerste echte
 'Vóór Polderpionier', uitsluitend en gratis verkrijgbaar op het
'Huis van de Gemeente Dronten'

Nu toch ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Primera, Odd Fellows,
én Boekenvoordeel
(De Kiel 13-15), e.a.

Steun de plaatselijke boekhandelPrivé-opgraving

van dit skelet door Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland, nabij de Klokbekertocht te Swifterbant. De locatie wordt angstvallig geheim gehouden en de operatie ondergronds uitgevoerd, om te voorkomen dat rovers het graf schenden.

Pionieren zonder polder
De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

Op een gebakken polderkleiplaatje
De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten u in een prachtig van binnen met donkergroen fluweel bekleed kistje aangeboden. Ter herinnering aan zo een 'fijn' gesprek op het 'Huis van de Gemeente Dronten' voor op uw bureau.

 

 

Lees ook ons:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Gemeente ziet kansen en wil veel extra bos, Provincie wil 1.700 ha.htm

 

 

______________________________________________