Lantaarnpaal Plantenbakjes Misère


Het Bestuur van de Gemeente Dronten deelt Gratis Plastic Lantaarnpaal Plantenbakken (GPLP's) uit, van donker 'groene' kleur, aan zijn inwoners. Wij hopen, dat er gauw een einde komt aan deze belachelijke 'Uitdelerij' en 'Armoedzaaierij'. Besteed 'ons' geld liever aan zaken van meer nut!

 

De 'Groene' Gemeente Dronten

De Gemeente Dronten kapt lukraak in haar bomenbestand. Als mensen overlast van bomen hebben, dan worden inwoners van de Gemeente Dronten genegeerd en geschoffeerd. Het Bestuur van de Gemeente Dronten "bagatelliseert" de overlast, die wij ondervinden van de platanen, voor, neven, en achter onze woningen, en de bomen worden 'heilig' verklaard. Ondertussen halen we bomen uit het buitenland om op te stoken in onze "klimaatneutrale" 'Biomassacentrales' van Europees commissaris en klimaatpaus 'Franz' Timmermans en zijn kabinetchef Diederik Samsom. Mogen wij vragen aan het Bestuur van de Gemeente Dronten waar het hout heen gaat, dat gekapt wordt in de Gemeente Dronten? En Dronten is de Gemeente die graag donker 'groene' plastic bloembakken uitdeelt aan bewoners om aan de lantaarnpalen voor hun woningen op te hangen. Hun eigen tuinen hebben de bewoners dikwijls compleet leeg gehaald en voorzien van bestrating, en om deze bewoners nu tegemoet te komen deelt het Bestuur van de Gemeente Dronten plastic bloembakken voor aan lantaarnpalen uit, zodat bewoners nog een tuintje voor hun deur hebben. Het bestraten van tuinen is een van de oorzaken van de huidige water problemen en overstromingen. De plastic bloembakken zijn een affront in de tijd dat deze Gemeente Dronten haar burgers opdracht geeft het afval nog beter te gaan scheiden, en de plastic soep in de oceanen alleen nog maar groter wordt. Dit gebeurt als er 'SchijnHeiligen' in het Bestuur van de Gemeente Dronten, zowel in het College als in de Raad, zitten.

 

Foto 5558 knvs03lk Plastic bloembakken in de 'Bogenbuurt' te Swifterbant uitgedeeld door het Bestuur van de Gemeente Dronten aan inwoners om op te hangen aan de lantaarnpalen voor hun woningen, om de "buurt" op te fleuren. De mensen hebben dikwijls hun hele tuin bestraat. Om hen toch nog een beetje 'tuingevoel' te geven, deelt de Gemeente Dronten aan de arme sloebers deze plastic bakken uit. Dan hebben zij toch nog een tuintje voor de deur. Het zijn net de kralen en spiegeltjes die ons land vroeger aan inboorlingen gaf in vreemde landen, toen wij nog verre kusten bevoeren om ons geloof op te dringen aan anderen, hen te onderdrukken, en hun landen uit te buiten inclusief henzelf. Op de Gouden Koets zijn deze taferelen tot uitdrukking gebracht, sinds kort weer helemaal opgefrist, voorzien van nieuw goud, en nu weer te bewonderen. De Gouden Koets wordt op dit moment in een museum verhéérlijkt. Per slot is het ons culturele erfgoed. Als je uitlegt wat er allemaal op de schilderingen op de zijkant van de koets is te zien, 'Hulde der Koloniën', halfnaakte mensen uit de voormalige Nederlandse koloniën dragen, sjouwen met allemaal gaven voor een blanke mevrouw en blanke meneer, en dit zou dan niet ons Koningshuis voorstellen, dan mag het allemaal!? Heel slim heeft de schilder toen al, de blanke man ook half naakt geschilderd, maar die sjouwt niet, die is net lekker even wezen zwemmen, voor het IOC. Het Bestuur van de Gemeente Dronten paait met de plastic bloembakken voor aan lantaarnpalen het plebs (het gewone volk), en verkoopt zichzelf graag als goede mensen, van de ChristenUnie, en van het Thomas Evangelie. Wat zien wij in de bloembak? Het is een beetje dorre troep met bijkruiden (vroeger heette dit "onkruid") en van bloemen is geen sprake. Een smerige spleet scheidt de twee plastic helften. Het Bestuur van de Gemeente Dronten bevestigt en werkt graag mee aan het het beeld dat zij van haar burgers, het plebs, heeft: 'Hier moeten  armoezaaiers wonen, dat kan niet anders'. Foto 14 juli 2021 08:17:06 uur (44,8kB 393x612) Reiger Copyright 

 

 

Hulde der Koloniën

 

Een os is geofferd, en ligt aan de voeten van Hare Majesteit. Bananen, ananas, cocosnoten, pauwenveren voor koelte, ivoren slagtanden van olifanten, een kris, potten met iets erin, de offertafel is rijkelijk gevuld, nou ja, gewoon op de grond dan. Later deden wij dit op de trappen van Paleis Soestdijk. Haar meneer geeft aan het kind een boek, het symboliseert het onderwijs dat wij kwamen brengen aan de arme stakkers. De mensen waren de Nederlandsche Maagd ontzettend dankbaar, dat wij hen kwamen 'optillen'. In haar rechter hand houdt Hare Majesteit een schild op met daarop een zeilschip der VOC. Hier kwamen de goederen mee naar de Nederlanden en vervoerden en deden wij ijverig mee met de handel in slaven. Er werd heel veel geld verdiend ten koste van deze arme mensen, die ook nog een stukje mee mochten zeilen. Op het rechterschild dat zij omhoog houdt, zien wij een zwaard?, en een soort van burgemeestersketting? Ja, natuurlijk, dit komen wij hen ook brengen: 'Bestuur'. De mevrouw rechts heeft een heerlijk taart gebakken, of een stuk vlees met de meest fantastische kruiden erbij, onder een doek tegen de vliegen.

 

             

De mensen uit onze vroegere koloniën komen met allemaal goederen aan gesjouwd, op hun hoofd, op hun schouders, onder de armen (de vrouw met de zak), in de armen (de man met de mand, en de vrouw met een schoof rijst),  op hun rug (de man rechts), of gewoon met z'n tweeën lekker sjouwen. Op het rechter paneel zien we de man met de baard een vreemde beweging maken met zijn vuist naar een van de sjouwers, er moet harder gewerkt worden?, de blanke maagd heeft haar hand gelegd op de bovenarm van 'baard' met tulband, en probeert te voorkomen dat hij gaat uithalen? We zien heel duidelijk zijn samengebalde vuist, en de dreiging die ervan uitgaat.

En gaan we dit nu allemaal uitleggen in het Amsterdam Museum aan onze kinderen? Van het jaar zullen we nog wel niet kunnen rijden in de kar of de 'carrosse', vanwege de Corona. Maar we hebben toch mondkapjes, en we kunnen de raampjes toch openzetten? De restauratie van de Gouden Koets heeft ruim vijf jaar geduurd. En nu verblijft de Gouden Koets, heel slim bedacht, ook dat maakt dat we hem komende Prinsjesdag nog niet hoeven te gebruiken, tot en met 27 februari 2022 in het Amsterdam Museum, onder een glazen stolp, buiten, dat wel, binnen was geen plaats meer, waar we ons er allemaal aan kunnen vergapen in dat museum. Op die manier winnen we ook nog een jaartje en hoeven we er nog niet mee te gaan rijden. Maar het ding is helemaal klaar hoor, voldoet aan alle veiligheidseisen, even de paarden ervoor, en hop daar gaan we, en zouden we 2021 met al die ellende juist een heerlijke Prinsjesdag kunnen hebben. Maar ook dat wordt het volk onthouden. Een dag kunnen ze hem toch wel missen in dat Amsterdam Museum? Overigens, alleen wie het kan betalen hè, kan naar dat museum, een arme sloeber gaat het zijn neus voorbij. Het is alleen voor de rijken. Toegangsbewijs € 20,- . Dus 20 euro om naar 1.200.000 te mogen kijken.

Willem-Alexander heeft besloten dat de Gouden Koets in oorspronkelijke staat gerestaureerd moest worden, "als deel van ons cultureel erfgoed", zei hij in 2020 nog. De man heeft immers geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. "Zodra de restauratie is afgerond zien we wel verder". De restauratie heeft € 1.200.000,- gekost, dat is nog even wat anders dan een lantaarnpaal plantenbakje van de Gemeente Dronten. Belangrijk uitgangspunt bij de restauratie was dat de koets ook in de toekomst veilig als rijtuig gebruikt zou moeten kunnen worden. Daarnaast moest de historische waarde van de koets als kunstobject bewaard blijven.

Dus we waren (zijn?) wel degelijk van plan om weer lekker te gaan rijden met het ding, en ons nergens aan te storen. Wij hebben voorgesteld de panelen Hulde der Koloniën te vervangen door de portretten van de Koning en zijn gemalin, en op het middenpaneel een Kroon. En op de rechterzijde de drie panelen te vervangen door drie portretten van de dochters van de Koning. Niet dat ze er allemaal in kunnen, maar dan hebben we toch een compleet plaatje.

En mochten we er niet meer mee gaan rijden, dan natuurlijk niet met het ding een Slavernijmuseum in, om daar ons Slavernij-verleden nog een beetje te gaan verheerlijken. 'Ons'? De een als slavenhandelaar, slavenbezitter, of slavendrijver, en de ander als slaaf? Is dat 'ons'? En niks geen "Gerestaureerde Gouden Koets kan ons helpen anders naar het verleden te kijken". En niks geen geouwehoer over "De Gouden Koets is een heel belangrijk symbool voor ons gemeenschappelijke verleden". De een was slavendrijver en de ander slaaf, en dat noemen we "gemeenschappelijk"?

De dochter van de Koning heeft nu een brief geschreven aan de Regering, dat zij voorlopig geen geld wil ontvangen. Het zou goed mogelijk kunnen zijn, dat zij nog een brief gaat schrijven: "We gaan ermee stoppen". In een democratie is geen plaats meer voor een Koning of een Koningin. Alleen het Koningskind kan Koning worden. Iedere andere Nederlander is uitgesloten, en dat zijn er heel veel, ongeveer 17.000.000 mensen. Dit is je reinste discriminatie. Als we dan een Koning willen, dan toch tenminste een gekozen Koning, en niet vanwege je blauwe bloed.

 

lk
______________________________________________________________

wz

Plastic Lantaarnpaal Plantenbak 'Bogenbuurt' Swifterbant 'Leeggehaald'

Foto 5607 knvs04wz. 'Bogenbuurt' Swifterbant Gemeente Dronten. Deze mensen hebben de moed opgegeven. Zij hebben de lantaarnpaalplantenbak voor hun deur maar leeggehaald. Er boven steekt nog uit de lantaarnpaalophangbeugel voor de plantenbak, en we zien het stuk plastic drainpijp, dat de bak ingaat voor de 'watergeverij' en beluchting van de bak. Het Bestuur van de Gemeente Dronten is gek met deze 'plastieke' ondingen, en hangt het liefst de hele Gemeente er mee vol. De mensen die de bak nu hebben leeggehaald, gaan deze binnenkort demonteren en inleveren op het 'Stadsehuis'. Het doet denken aan Mattheüs 25:14-30, 'De Gelijkenis van de talenten', aan de dienaar die van zijn heer één talent (een bepaalde hoeveelheid geld) in beheer kreeg, en dit talent vervolgens begroef. Deze dienaar deed niets met het geld, dat hij onder zich kreeg, en ook letterlijk onder zich neerlegde. Op het het eind geeft hij het éne talent terug aan zijn heer zonder er iets mee gedaan te hebben. Het kan ook zijn, dat deze mensen een Aanschrijving hebben gekregen van het Bestuur van de Gemeente Dronten om per direct de plastic lantaarnpaalplantenbak voor hun woning leeg te halen, en deze terug in te leveren op het Gemeentelijk Plastic Inzamel Depot (GPID), omdat er klachten zijn binnengekomen, over deze Gratis verstrekking van Plastic Lantaarnpaal Plantenbakken (GPLP's) aan inwoners. Omdat deze Lantaarnpaalplantenbak-Uitdelerij door het Bestuur van de Gemeente Dronten de berg plastic alleen maar nog groter maakt, en het inwoners aanmoedigt hun tuinen leeg te halen en volledig te bestraten. De Gemeente Dronten deelt immers dan als een soort van beloning Plastic Lantaarnpaalplantenbakken uit, zodat deze mensen toch nog iets van een tuingevoel voor hun deur hebben. Foto 5 augustus 2021 14:32:09 uur (76,8kB 833x554)
Reiger Copyright

 

Het Bestuur van de Gemeente Dronten is gek met deze 'plastieke' ondingen, en hangt het liefst de hele Gemeente er mee vol. Overal goede burgers die met zakken potgrond op hun nek naar boven sjouwen op wiebelende huishoudtrappen of ladders, en met plantjes, schopjes en tuinslangen. Af en toe valt er een burger te pletter. Vooral onder de wat ouderen gebeurt dit. Maar dat nemen we op de koop toe, en schept weer ruimte.

wz
_____________________________________________________________

naam

 


Foto 5556 knvs04 maan. Plastic bloembakken 'Bogenbuurt' (LdB) te Swifterbant uitgedeeld door het Bestuur van de Gemeente Dronten aan inwoners om op te hangen aan de lantaarnpalen voor hun woningen, om de "buurt" een beetje op te fleuren. De mensen hebben hun hele tuin bestraat. Om hen toch nog een beetje 'tuingevoel' te geven deelt de Gemeente Dronten aan de arme stakkers deze plastic bakken uit. Dan hebben zij toch nog een tuintje voor de deur. Wat zien wij in de bloembak? Het is een beetje dorre troep, van bloemen is geen sprake, en er hangt dood gras uit de bak vanwege de grote droogte door de 'climate change'? Wel, het heeft van het jaar (2021) toch behoorlijk geregend, dachten wij zo. Het Bestuur van de Gemeente Dronten werkt graag mee de 'plastic soep' nog erger te maken, ondanks alle mooie praatjes die ons op de mouw worden gespeld. We zien de spleet tussen de twee plastic helften. Wethouder Roelof Siepel horen wij al weer direct beginnen over 'grondstoffen', dan kan ie er weer nieuwe bakjes en nieuwe "troep" (rotzooi) van maken. De arme mensen in deze 'achterstandsbuurten' van de Gemeente Dronten zouden nu van hun weinige centjes bij de plaatselijke Deen potgrond en leuke plantjes moeten kopen. Zij kunnen hun geld echter wel beter gebruiken. Het is een zaadje, dat toevallig aankomt waaien, of een vogel die overheen de lantaarnpaalbak vliegt, en juist op dat moment zijn faeces laat vallen met daarin de zaadjes die het beestje gegeten heeft, maar die zijn maagdarmkanaal hebben overleefd. Wij denken dat de Gemeente Dronten door het uitdelen van deze lantaarnpaal-planten-bakken meewerkt aan de verpaupering van deze 'buurten' (des te eerder kunnen deze 'buurten' tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw), de Gemeente Dronten de plastic soep alleen nog maar nog groter maakt, en inwoners aanmoedigt hun tuinen te ontdoen van groen en deze te bestraten. Ons werd al gevraagd door de Gemeente Dronten of wij al overwogen een appartementje in Drontendorp te kopen. Foto14 juli 2021 08:16:00 uur (62,3kB 833x595) Reiger Copyright

 

"Stik in je enquêtes"
Omdat mensen niet meer meedoen aan enquêtes, "stik in je enquêtes", en de Gemeente Dronten toch de gemeenschapszin, saamhorigheid, burgerlijkheid, en respect voor het gezag, in speciaal de achterstandsbuurten wil meten, worden nu deze plastic plantenbakjes uitgedeeld. Op deze wijze krijgt het Bestuur van de Gemeente Dronten een goed beeld van welke buurten en welke mensen 'braaf' meewerken. Wie schept op zijn oude dag op een wiebelende huishoudtrap of ladder zijn plastic lantaarnpaalbak vol met verse Deen potgrond en koopt leuke plantjes en verzorgt en bewatert het lantaarnpaal-bloembakje voor zijn woning wel, en wie niet? In de Gemeentelijke Administratie op het gerenoveerde 'Huis van de Gemeente Dronten' worden deze door de Gemeentelijke Handhavers, die in hun 'elektrieke' wagens door de buurten patrouilleren (uitkijken, spieden, verkennen) en surveilleren (toezicht houden), verzamelde data natuurlijk nauwkeurig bijgehouden. Wie meedoet krijgt straks zijn zorg, en wie niet meedoet kan er straks naar fluiten. Wie mag met Covid nog wel naar de IC, en wie mag 'fijn' thuis sterven. Wie krijgt een traplift en wie niet.

naam
______________________________________

nad


Foto 5554 knvs03nad. Plastic Lantaarnpaal Bloemenbak, 'Bogenbuurt' (LdB) in Swifterbant. Mensen hebben hun tuin helemaal bestraat, en de Gemeente Dronten deelt gratis deze plastic troep uit, om hen nog een tuingevoel te geven. De mensen mogen van hun laatste centen potgrond kopen en hanggeraniums. En vervolgens op hun krakkemikkige huishoudtrapjes of ladders naar boven klauteren om de bakken te beplanten en te bewateren. Als hier ongelukken bij gaan gebeuren gaan wij het Bestuur van de  Gemeente Dronten aansprakelijk stellen. Deze mensen zijn zo verstandig deze bak met rust te laten en er zich niet meer mee te bemoeien en/of om te bekommeren. De bak verkeert in een erbarmelijke staat. Foto 14 juli 2021 08:10:06 uur (75,0kB 832x555) Reiger Copyright

nad
________________________________________________

row


Foto 5611 knvs04. Gelukkig zijn er ook nog mensen in de 'Bogenbuurt' in Swifterbant die hun door de Gemeente Dronten gratis verstrekte Lantaarnpaal Plantenbak voor hun voordeur wel weten te onderhouden. Kapitaalkrachtige lieden die zakken vol met verse Deen potgrond op ladder of huishoudtrap naar boven weten te sjouwen, en het voor elkaar weten te krijgen de door hun gekochte 'Deen' hanggeraniums in die heerlijke, versruikende potgrond te planten, en vervolgens met tuinslang of gieter de ladder nog een keer opklimmen om boven aangekomen het geheel te bewateren. Wij stellen het Bestuur van de Gemeente Dronten voor deze mensen op de lijst te zetten voor het ere-metaal (medaille) Lid in de Orde van het Huis van Oranje Nassau, wegens hun verdiensten het dorp mede te helpen op te fleuren, in deze treurige tijd van Corona, Aardbevingen in Groningen, Overstromingen in Limburg, Ellende met windmolens overal, Kindertoeslagenaffaire, en wat al niet meer. Met deze 'brave' mensen zijn mijnheer de Burgemeester en zijn Collegae op het 'Huis van de Gemeente Dronten' in hun nopjes. Foto 6 augustus 2021 12:03:03 uur (64,3kB 640x427) Reiger Copyright

row
________________________________________________

 

Granietstraat in Swifterbant

Foto 5323 vs02  Granietstraat in Swifterbant, Gemeente Dronten. Hier heeft de Gemeente 'de pot' zelfs op het straatnaambord geplaatst, de emmer is veel te laag opgehangen, geheel tegen haar eigen gemeentelijke voorschriften in. Als de planten hier gaan overhangen en de straatnaam bedekken kunnen de hulp- en veiligheidsdiensten deze straat niet meer vinden met alle gevolgen van dien. Het lijkt of hier een bouwemmer op het straatnaambord staat, maar néé, dit is de 'Standing Basket' (weer even iets anders dan de 'Hanging Basket') van gewapend polyester. Een professioneel bedrijf heeft hier eerst de lantaarnpaal beschermd, voordat het straatnaambord en de emmer zijn bevestigd. Hoogte conform werkinstructie gemeente. Foto 16 oktober 2020  10:09:17 uur Reiger Copyright

 

 

Leiden, de 'Groene' Gemeente, met 'plastieke' (plastic) Lantaarnpaal Plantenbakken

Verbeter de buurt

Locatie:           Trompstraat 55 te Leiden
Melding door:  Bewoonster met deze lantaarnpaalplantenbak voor de deur
Datum:            10 mei 2013
Categorie:       Groen en speelvoorzieningen
Status:             Afgesloten (opgelost)
(Plantenbak verwijderd!)

Beschrijving
Twee jaar geleden zijn er plantenbakken aan de lantaarnpalen gehangen met planten erin. Vorig jaar is hier helemaal niets meer mee gedaan en ook dit jaar lijkt het erop alsof er niets
mee gaat gebeuren gezien de status van de bakken. Kunt u mij vertellen wat ermee gaat gebeuren aangezien de bakken geen fraai gezicht meer zijn.

We zien de badverzinkte lantaarnpaalophangbeugel waaraan de plantenbak door middel van twee roestvrijstalen slangenklemmen is opgehangen, en de twee stukken plastic drainpijp voor de 'watergeverij' en de beluchting van de twee bakhelften. Deze Lantaarnpaal Plantenbak met ophangbeugel is verwijderd geworden door de Gemeente Leiden!

 

 

Op het internet vinden wij deze bak, twee helften, 2 treven, 2 watervulpijpen 20 cm lang, en 2 slangklemmen, de bak is gemaakt van polyethyleen, diameter 66 cm en 32 cm hoog voor € 163,35

Onderin zien we de twee treven (roosters) liggen. Het waterreservoir onder de treven is voor elke helft afzonderlijk 6 ltr. Volume voor potgrond totaal 26 ltr. (per helft 13 ltr.). Totaal gewicht met natte grond is zeker 30 kg. De veiligheid komt hier niet alleen in het gedrang bij het vullen met potgrond, beplanten, en onderhouden van deze plantenbakken aan lantaarnpalen, veelal door oudere mensen, die op gammele wiebelende huishoudtrapjes of ladders naar boven klauteren en zich te pletter vallen, maar ook als je als voetganger onderlangs deze bakken gaat en er stort er een naar beneden, door slechte montage of anders, dan kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Wie borgt hier de veiligheid? We kennen allemaal de verhalen van de Ikea-kasten die van de muren vielen.

De badverzinkte lantaarnpaalophangbeugel komt op
€ 42,35 als extra accessoire. Totaal komt deze set uit op € 205,70.

Heeft de Gemeente Dronten niet een betere besteding voor dit geld? Kindertoeslagenaffaire ouders en kinderen, de mensen die lijden onder de aardbevingsschade in Groningen, wij gebruikten en gebruiken toch ook nog steeds aardgas in de Gemeente Dronten, de slachtoffers van de overstromingen in Limburg, de Voedselbank in deze Gemeente Dronten, etc. Dit geld is veel beter te besteden dan aan deze belachelijke plastic Lantaarnpaal Bloemetjesbakken. Het Bestuur van de Gemeente Dronten profileert zich graag als 'Groen'.

_________________________________________

 

 

 

'Vraag en u zal gegeven worden'

Foto 5199 knvs03. 'Vraag en u zal gegeven worden', ergens in Swifterbant, Gemeente Dronten, 1 juni 2020 16:52:05 uur (71,9kB 833x555) Reiger Copyright

 

Vraag en u zal gegeven worden - Evangelie volgens Lucas Hoofdstuk 11

   1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef ons elke dag ons dagelijks brood; 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.
   5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, 6 want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7 en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.
   9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?  NBG51

 

 

Reiger hedendaagse Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland. Terwijl we om ons heen kijken zien we de geschiedenis ontstaan, we staan aan de bron van deze grote rivier. Direct voor ons ligt de toekomst, een fractie van een seconde geleden is de geschiedenis reeds begonnen. Een uitdrukking is ook: "De Geschiedenis herhaalt zich".

 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman, over kunst en historie van de Gouw Drontenland
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 


Mijn naam is Reiger

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

 


 

Dré en Gertra, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, én Boekenvoordeel (De Kiel 13-15), e.a.

Steun de plaatselijke boekhandel

 

 

Twee nieuwe boekenleggers

Skelet van de Swifterbant mens. Dit is weer eens wat anders dan Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra"), 'De Polderpioniers', van beeldhouwer Kees Jansen, die in deze omdijkte leeggepompte polders aan de slag mochten.

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)

 

'De Vóór Polderpionier' (type 2 - feest)


Deze twee boekenleggers met daarop het skelet van de Swifterbant mens, de eerste echte
 'Vóór Polderpionier', zijn uitsluitend en gratis verkrijgbaar op het
'Huis van de Gemeente Dronten'

Nu toch ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Primera,
 Odd Fellows, én Boekenvoordeel
(De Kiel 13-15), e.a.

Steun de plaatselijke boekhandel

 

Pionieren zonder polder
De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

 

 


Skelet van 'De Vóór Polderpionier'

Privé-opgraving door Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland, nabij de
 Klokbekertocht te Swifterbant

 

Op een gebakken polderkleiplaatje
De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten in een van binnen met prachtig donkergroen fluweel bekleed kistje, u aangeboden, ter herinnering aan het 'fijne' gesprek dat u had op het 'Huis van de Gemeente Dronten', voor op uw bureau.