Landjepik wordt beloond in de

 


 

Tuinhuisjes in de Kruizemunt kunnen toch blijven staan door koop 'ingepikte' grond van gemeente Dronten,

kopt het Algemeen Dagblad 27 januari 2021 om 15:48 uur, door verslaggeefster Hanne Koops

Bewoners hebben illegaal gemeentegrond ingepikt. Schuttingen en tuinhuisjes hebben zij overheen hun  perceelsgrenzen gezet.

Zomer 2020 heeft Manon Hoekstra, Kruizemunt-bewoonster aanliggend de Groenstrook achter haar woning, een brief gekregen, evenals andere 'Kruizemunters' aan de Groenstrook, dat zij illegaal gebruik maken van grond van de Gemeente Dronten. De aangeschreven 'Kruizemunters' krijgen drie maanden om het illegale grondgebruik ongedaan te maken.

Zij vragen de Gemeente Dronten vervolgens of zij de illegaal in bezit genomen grond van de gemeente mogen kopen. (verkorte versie van het artikel in het AD)

_______________________

Reactie Reiger
sch :

Dus eerst pikken, "Landjepik", en als je vervolgens gesnapt wordt: "Ja, maar ik wil het kopen hoor". Eender die winkeldief, die met een groot beeldscherm de Media&Markt uitloopt, en als hij dan wordt aangehouden op straat door de winkelbeveiliger, zegt: "Ja, maar ik wil hem kopen hoor".

Het antwoord van de Gemeente Dronten is: "Njet".

De Drontense 'Kruizemunters' zijn 'stomverbaasd', en weten natuurlijk van niks. De situatie was al zo toen zij de stulp kochten. Toen zij een schutting achterzijde hun perceel gingen plaatsen, hebben zij enkel aangesloten op de schutting van de buren, die hun schutting ook al over de perceelsgrens heen hadden staan. De volgende zet zijn schutting nog een beetje verder weg op Gemeentelijke Grond.

Voor het tuinhuisje idem dito. Het stond er al bij de koop van hun optrekje. Als de buren hun tuinhuisje gaan plaatsen, komt dit huisje natuurlijk wr een beetje verder in het Gemeentelijk Groen. En zo raakt de Gemeente Dronten al haar grond kwijt. Burgemeester Jean Paul Gebben van de Gemeente Dronten zit met zijn handen in zijn haren, hij trekt zich de haren uit zijn hoofd, was hij maar nooit naar Dronten gekomen, wat een ellendelingen wonen hier, ander woord voor "etterbakken", wat een dievengilde hier, n: de burgemeester zit zich te verbijten. De hete adem van de Drontense Gemeenteraad doet zijn nekharen spontaan ontbranden.
 

Het Gajus moet mores geleerd worden
Dan roept de Burgemeester zijn Wethouders bij elkaar, "Het is afgelopen, we gaan de zaken keihard aanpakken, stelletje Etterbakken hier, dit grenst aan crimineel gedrag", buldert hij door de Collegekamer. Per slot van rekening is hij hier door de Kroon benoemd, door de Koning hier aangesteld, met niks geen democratische toestanden, om orde op zaken te stellen. Nou, Burgemeester, dit is ronduit crimineel gedrag hr, dit is toch pure diefstal zkers. Ze hebben de grond natuurlijk niet echt in hun zakken gestoken, en over hun schouder gegooid, en toen ermee vandoor op hun tenen lopend zoals echte dieven doen, dat is ook wel zo. De wethouders edoch knikken instemmend. Landmeters en gemeenteambtenaren van de Afdeling Grond worden opgetrommeld, en een expeditie wordt op touw gezet. De gehele Elektrische Gemeentelijk Karavaan komt in beweging. Aangekomen op plaats delict gaat men aan de slag met het uitzetten van de lijnen. Eerst wordt een Hoofdlijn uitgezet, vervolgens de nevenlijnen. Aansluitend komt de afdeling 'Brievenschrijverij' met typemachines op schoot erbij in het veld, op legergroene opvouwbare stoeltjes. Het Gajus moet mores geleerd worden.

Stampvoetend staat de Burgemeester op het Gemeentelijk Groen: "Njet, Njet, Njet"

In allerijl pakken de Kruizemunters hun biezen, nou ja hun schuttingen vliegen uit de grond, en hun tuinhuisjes worden met vereende krachten teruggeschoven op hun eigen grond.

Dan zeggen zij de Burgemeester dat zij de grond willen kopen. De Burgemeester wordt nu hels en ontsteekt in grote woede. De Kruizemunters duiken terug hun hutten in.

En nu kopt het Algemeen Dagblad: "Tuinhuisjes van de Kruizemunters kunnen toch blijven staan en de 'gepikte' grond kan van de Gemeente Dronten gekocht worden".

Heeft de Burgemeester misschien Corona?

De Burgemeester, Jean Paul Gebben, in hetzelfde Algemeen Dagblad: "Er is kadastraal sprake van een wat vreemde situatie. Er lopen twee kadastrale lijnen aan de achterkant van de percelen. Meestal hebben bewoners er dan een stukje grond bijgekocht. De gemeente was daar in eerste instantie ook van uitgegaan. Dat bleek nadien echter niet het geval. Omdat de gemeente op het kaartje niet de juiste kadastrale lijn had aangehouden is nadien een correctie doorgevoerd. Dit is vervolgens gecommuniceerd met de betreffende bewoners".

Heel vaak doet Corona iets met de hersenen.

En nu mogen de Kruizemunters wel grond bijkopen? Nu blijkt dat een gasleiding die de verkoop blokkeerde al jaren niet meer actief is, oftewel "er ligt een een oude gasleiding die al lang niet meer gebruikt wordt".

Corona is het Latijnse woord voor Kroon of Krans. Er is een direct verband met de Staat der Nederlanden, oftewel Jaap van Dissel, maar het heeft ook met lauweren (loven, verheerlijken) te maken, met op je lauweren rusten (niets doen), of een Lauwerkrans (een Kroon op je hoofd zetten).

 

Hier zien we Gaius Julius Caesar met Lauwerkrans op het hoofd. De Lauwerkrans op het hoofd was zeg maar wat nu de Kroon op het hoofd van de Koning is. In 2000 jaar is er veel niet veranderd. De Burgemeester loopt nu met een ketting om zijn nek, de Burgemeestersketting, een soort Lauwerkrans. En virussen zijn ook van alle tijden. De geschiedenis herhaalt zich. Wij leven natuurlijk wel in een democratie tegenwoordig, mr in een Kninkrijk, met een echte Koning mt peperdure speedboot. In de flanken van de speedboot zijn de panelen van de Gouden Koets verwerkt, verdiept gemonteerd, achter speciaal glas de lijn van het schip volgend, het mag natuurlijk niet afgaan van de speed van de boot, zeewaterbestendig, die herinneren aan de tijd dat wij nog in de slavenhandel zaten, herinneren aan ons kloniale verleden, schilderingen van arme sloebers, halfnaakte slaven, die de Koning allemaal geschenken komen aanbieden, de rijken worden nog rijker, de armen nog armer, daar liggen ze in Griekenland niet wakker van, wat jij op je boot wil schilderen moet jij weten. Met de Gouden Koets kan nu weer gereden worden op Prinsjesdag, op de linkerflank van de koets, op de deur de Kroon van de Koning en links en rechts een portret van Alexander en Maxima. Op de andere kant van de kar de drie prinsesjes, twee zijpanelen en een deurpaneel, samen drie panelen.

 

Even knippen en plakken

De Groenstrook achterlangs de Kruizemunt loopt helemaal door even verder ook achterlangs de Rozemarijn. We hebben de twee uitsnedes verschoven en tegen elkaar aangelegd. In werkelijkheid zit er een stuk tussen dat we hier even hebben weggelaten. We zien achterlangs de Kruizemunters twee kadasterlijnen lopen dicht bij elkaar. Achterlangs de Rozemarijners liggen ook twee kadasterlijnen, maar deze liggen veel verder uit elkaar. Er loopt zeg maar n doorlopende soort van Hoofd-kadasterlijn. De tweede kadasterlijn verspringt bij de Kruizemunters naar het zuiden, en bij de Rozemarijners verspringt deze naar het noorden. De Rozemarijners hebben er een relatief brede strook grond bij gekregen in het verleden, kunnen kopen, van de Gemeente Dronten. De Groenstrook achter de Kruizemunters is twee keer breder dan achter de Rozemarijners. De Kruizemunters zouden dus ook nog eens twee maal meer grond ten noorden de Hoofdkadasterlijn erbij kunnen krijgen dan de Rozemarijners, nou ja, kopen dan natuurlijk.
 

"Het zit nou eenmaal in de psyche van de mens"
Nadat de situatie is gestabiliseerd en de mensen allemaal een aantal meters hebben bij kunnen kopen en dit weer allemaal kadastraal is vastgelegd, begint het allemaal weer opnieuw natuurlijk. Mensen plaatsen hun nieuwe schutting toch weer een beetje voorbij hun perceelsgrens op Gemeente Grond. En de buurman sluit daar weer bij aan, maar net iets verder. En de blokhut wordt ook weer een beetje overheen de perceelsgrens geduwd. En wat zei die Drontense Gemeente ambtenaar in het verhaal van Maarten Heijenk ook alweer in 'De Drontenaar' van woensdag 20 januari 2021:

"Nou mijnheer, het zou u verbazen, ik zit al jaren in dit vak, ik zie het zo vaak ...  Het zit nou eenmaal in de psyche van de mens om zich grond toe te eigenen".

 

 

Maandag 16 november 2020 wordt bij ons de klep voor de brievenopening opgelicht, en wat schuift er bij ons dan weer door de brievengleuf, jwel, 'De Drontenaar', het tweewekelijks Lijfblad van het Bestuur van de Gemeente Dronten.

 


Een donker kijkende Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten, de man is duidelijk niet blij:
"Heb niet de lef in je donder!"
Foto Maarten Heijenk, Eindredactie '
De Drontenaar'
 

'Landjepik' gaat volgens PvdA gewoon door in Dronten: "Zou ik niet doen als ik hen was!"

Maandag 16 november 2020  9:00 uur    Gemeente

Wij begrijpen dat dit stukkie niet door Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' is geschreven, maar door de Gemeente, misschien wel door de Burgemeester zelf?


DRONTEN - Volgens PvdA-gemeenteraadslid Suzanne Stoop gaat het oneigenlijk grondgebruik gewoon door in Dronten, ondanks alle maatregelen van de gemeente. Burgemeester Jean Paul ontraadt het de inwoners met klem.

Heb niet het lef in je donder!
De burgemeester zei in een reactie op de uitspraak van het raadslid: "Ik mag toch hopen dat, na alle consternatie die we gehad hebben, de mensen niet de lef in hun donder hebben dat ze zeggen: ach ik pik die grond van de gemeente wel in. Dat zou ik niet doen als ik hen was!"

Hier houden de mensen van, stoere, ferme, krachtige, taal van hun burgemeester: "Heb niet de lef in je donder!". De ware Mark Rutte mentaliteit, of is het nou Ferd Grapperhaus?


Nieuwbouwwijk

Suzanne Stoop nodigde de verantwoordelijke wethouder uit om met haar een rondje door een nieuwbouwwijk te lopen. Daar zijn volgens haar tal van voorbeelden te zien van inwoners die recentelijk illegaal grond van de gemeente Dronten in gebruik hebben genomen: "Je komt van alles tegen"

De gemeente is al enkele jaren bezig met een inhaalslag als het gaat om de aanpak van illegale tuinvergrotingen. Er waren in de hele gemeente 756 gevallen geconstateerd. Deze zomer meldde het gemeentebestuur dat de helft van die dossiers inmiddels gesloten was. Op dat moment was 14% van de gevallen nog in behandeling en moesten 277 gevallen nog worden opgepakt.

Wethouder Ton van Amerongen hoopt het dossier snel te kunnen sluiten: "We willen het volgend jaar afronden en ik hoop niet dat er veel nieuwe zaken zijn.". Toch maakt hij graag gebruik van de uitnodiging van het PvdA-raadslid.


Getekend Burgemeester Willekeur
De een wel en de ander niet. Dat vindt u toch niet erg h, Burgemeester, dat we dat zo zeggen? Het Bestuur van de Gemeente Dronten reageert toch niet inhoudelijk op "gespui" op een "eigen internetsite", volgens de brief van de Gemeentesecretaris mevrouw drs. T. van Lenthe, namens het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten, die mij, Reiger
sch, 7(8) april 2021 zal gaan worden toegezonden. Mevrouw Tineke van Lenthe, de Gemeentesecretaris van de Gemeente Dronten gaat mij 7 april 2021 schrijven, dat wij altijd met de Gemeente Dronten in gesprek kunnen. Wel mijnheer de Burgemeester, als dat zo was - in 2004 begonnen wij ons gesprek met u, en zes weken na ons 'Gesprek' 9 september 2021 waren we wel klaar met u, Gemeente Dronten - hadden wij niet ons verhaal op onze "eigen internetsite" geplaatst. Wij denken dat u daar op het 'Huis van de Gemeente Dronten' leeft in een Ivoren Toren (Litaniae Lauretanae), en bent losgezongen van de werkelijkheid, en waarschijnlijk ook een beetje bent opgestegen.
 


Burgemeester van "De Lef"
20 Januari 2021 staat er een 'groot' stuk in
'De Drontenaar' (boven het stuk staat Gemeente, alsof het stuk afkomstig is van de Gemeente Dronten, alsof het stuk door de Gemeente geschreven is, meestal staat hier de naam van de "onafhankelijke" journalist van het krantje, maar het krantje is natuurlijk 'eigendom' en 'spreekbuis' van de Gemeente Dronten) over de Kruizemunters "die illegaal grond van de Gemeente Dronten in gebruik hebben genomen". In het stuk de namen van in ieder geval twee daders en een foto van een dader erbij! We hebben hier te maken met "Landjepikkers" van de zuiverste soort. Een van de "Landjepikkers" vertelt in de krant, dat hij ervan in de war raakt, en zegt: "De overheid is er om voor ons te zorgen" en "dat ze zo in de armen van populisten worden gejaagd". Een andere dader, "Manon" heeft het over 'slechts', "zegge en schrijve 20 cm, hooguit 60 cm", die gepikt zouden zijn van de Gemeente Dronten, en wil graag van de Gemeente weten hoe het zit met mogelijke verjaring. Deze "Landjepikkers" zijn ware specialisten met "de lef in hun donder", om de woorden van Burgemeester Jean Paul Gebben maar te gebruiken, anders stel je zulke vragen natuurlijk niet. Als klap op de vuurpijl zegt buurvrouw Manon Hoekstra in de krant nog: "Ik denk dat wij helemaal niet onredelijk zijn. Als blijkt dat we fout zitten, dan is dat zo en willen we er samen met de gemeente proberen uit te komen. We hebben al vier of vijf verschillende oplossingen aangedragen. Het moet toch mogelijk zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan? Gewoon een koffieuurtje, waarom wil de gemeente dat nou niet?".

De Gemeente Dronten is polderhard
(van bikkels, gebakken polderklei), de pikkers krijgen drie maanden om het land terug te geven, de schuttingen op te schuiven en de tuinhuisjes af te breken, schrijft
'De Drontenaar', nou ja, de Gemeente dan, want die staat boven het artikel in het krantje. Nog even terug naar 16 november 2020 in dezelfde 'De Drontenaar', Burgemeester Jean Paul Gebben: "Ik mag toch hopen dat, na alle consternatie die we gehad hebben, de mensen niet de lef in hun donder hebben dat ze zeggen: ach ik pik die grond van de gemeente wel in. Dat zou ik niet doen als ik hen was!"

De knikkende knien van de Burgemeester
En wat kopt verslaggeefster Hanne Koops een week na 20 januari 2021, in het Algemeen Dagblad en in de Stentor, 27 januari 2021: "
Tuinhuisjes in de Kruizemunt kunnen toch blijven staan door koop 'ingepikte' grond van gemeente Dronten". Onze Burgemeester is door de knien gegaan heet het spreekwoord of gezegde dan in de volksmond. Onze Burgemeester heeft toegegeven, hij heeft zich onderworpen aan de Kruizemunters. Het was allemaal slechts stoere taal voor de Bhne van de Burgemeester. Door de knien gaan, leidt naar het werkwoord knielen, dat wij vroeger in de kerk moesten doen, daarvoor was de knielbank met kussentje. Of bij trouwen in de kerk, waarbij je knielt om de zegen van de Heere te mogen ontvangen. Als een militair tot ridder wordt geslagen, knielt hij voor zijn Koning, dan kan de Koning er makkelijker bij, tenzij de soldaat natuurlijk klein van stuk is, om met het zwaard de slag op de schouder uit te delen. Bij een echte ridderslag of 'accolade' wordt met het zwaard eerst de ene schouder, dan omhoog over het hoofd heen, vervolgens de andere schouder aangetikt of geslagen. Wij hebben hier het 'accolade'- leesteken aan overgehouden, en het verwijst naar de omhelzing ('om de hals') van de nieuwe ridder door degene die hem tot ridder slaat.

 De 'accolade' of omhelzing, eerst met het zwaard een slag op de ene schouder, dan overheen het hoofd,
 naar de andere schouder

 

Majoor Kroon krijgt de "Hoogste Militaire Onderscheiding van Nederland" (?)
Als Majoor Marco Kroon 29 mei 2009 tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse wordt geslagen door toenmalig Koningin Beatrix, wordt er niet geknield door Marco voor zijn 'Hare' Majesteit, is er geen zwaard, en deelt zij de pets uit met de vlakke hand op enkel de linker schouder van de Majoor. En Marco wordt niet door haar omhelst, de zogenaamde "embrassement" (embrasser: omhelzen, behelzen, omarmen, omvatten, kussen, zoenen). Het ontbreekt de Koningin duidelijk aan 'skills'. De hele ceremonie was op onze Staatstelevisie te zien in een meer dan een uur durende uitzending. 4e Klasse betekent dat er boven deze Klasse nog drie Klassen zijn. Dus, Marco heeft gn goud, gn zilver, en gn brons, maar een teleurstellende 4e plaats, om in Olympische termen te spreken, waar ons land ook groots in is, hoewel bij het turnen geestelijke en/of lichamelijke mishandeling plaatsvond, nieuws september 2020, en wij veel weg hebben van een Oostblokland in plaats van een 'Koninkrijk'. Majoor Marco Kroon krijgt dus niet de "Hoogste Militaire Onderscheiding van Nederland" waar de kranten en de journaals hoog over opgaven. Ja, misschien de "hoogste" klasse die Marco als man van het volk kon bereiken of behalen. Hij heeft nu eenmaal geen blauw adellijk bloed door zijn aderen stromen.
 

De vier klassen van de Militaire Willems-Orde:

1  Ridders der eerste klasse of der Grootkruisen  -  Ridder Grootkruis (Goud)

2  Ridders der tweede klasse of der Commandeurs  -  Commandeur (Zilver)

3  Ridders der derde klasse  -  Ridder 3e klasse (Brons)
 

4  Ridders der vierde klasse  -  Ridder 4e klasse (teleurgestelde Marco Kroon)
 


Marco Kroon was diep bedroefd, en enige tijd later stond de Majoor dan ook te plassen in een kikkerpak(?) ergens op straat, hij had zeg maar problemen met zijn 'blaas', en toonde zijn lid daarbij per ongeluk aan een politieagente, het was een afzwaaier zeg maar, waarbij de agente flauw viel, door het zien of de klap. In de rechtbank had Marco dit kikkerpak bij zich. De beroemde en beruchte professor advocaat Geert-Jan Knoops toonde aan dat met Marco in dit kikkerpak, mevrouw de agente onmogelijk het lid van de Majoor had kunnen zien. De vrouwelijke assistent van de heer Knoops, ook advocaat (advocate) moet de rechtbank nog uitleggen, dat afschudden van de piemel een natuurlijke beweging is voor mannen om de plas af te sluiten. Eigenlijk is het een soort van salueren, een soort einde oefening, maar dat zei de advocate niet.
 

 


Majoor Marco Kroon hier in camouflage-uitrusting op verkenningsmissie in Uruzgan

 

Bij een onthoofding
mocht de ter dood veroordeelde ook door de knien gaan, knielen, waardoor het voor de beul makkelijker was het hoofd er af te slaan.
 


Onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt 13 mei 1619, op het Binnenhof, Hof van Hollandt,
 te 's-Gravenhage, ets van Jan Luyken

Van Oldenbarnevelt knielt hier voor zijn laatste gebed, en scherprechter mr. Hans Pruijm kan hierdoor zijn werk beter doen. "Scherprechter" is een mooie benaming voor het beroep dat Pruijm hier uitoefent. Zeg maar: "op het scherp van de snede". Zou de man ook stage hebben gelopen, zeg maar een stukje beroepsopleiding hebben gevolgd? Belangrijk is dat je je hoofd goed rechtop houdt, anders wordt het een knoeiboel. Het leek wel een beetje IS hier vroeger. Hier liggen de fundamenten van de Staat der Nederlanden. Johan van Oldenbarnevelt (Amersfoort 14 september 1547 - 's Gravenhage 13 mei 1619) was Raadspensionaris van de Staten van Holland en bestuurde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maurits van Oranje, zoon van Willem van Oranje!, onze "Vader des vaderlands", liet Johan van Oldenbarnevelt onthoofden na een politiek proces. Laten we niet vergeten dat politicus professor dr. Wilhelmus Simon Petrus (Pim) Fortuyn geboren te Driehuis 19 februari 1948, vermoord werd op het Media Park in Hilversum 6 mei 2002.

 


13 Mei 1619 Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd op het Binnenhof voor de Ridderzaal, "de Groote Saalle", te 's-Gravenhage. Geschat wordt dat 3000 mensen aanwezig waren bij de executie. Ze klommen zelfs met een ladder in de dakgoot van de Hof Kerk, en hingen uit de ramen. Ook op het kleine schuine dak naast het speciaal voor de executie opgerichte platform zitten toeschouwers samengepakt. De mensen waren toe aan een verzetje? En genoten van de moord? De veroordeling en executie van Johan van Oldenbarnevelt wordt nog altijd gezien als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlanden. (Ravensburger puzzle)
 

Weg met zwaard en leeuwen
Wij denken, dat het zwaard in het logo van de Staat der Nederlanden geen pas geeft. Evenzo als een Vrouwe Justitia met haar zwaard in de aanslag herinnert aan duistere tijden. Idem voor de leeuwen in het logo, die herinneren aan de christenen die in de Romeinse arena's gevoerd werden aan de leeuwen. En aan de Kroon in het logo kleeft bloed. Net zoals de "protserige" Gouden Koets die een schandalig  slavernijverleden verheerlijkt, nu opgeruimd wordt, dienen deze symbolen ook per direct nu verwijderd te worden. En niet die koets in een museum, dan gaan we er daar nog eens mee pronken zeker, nee, gewoon weg ermee.
 

Het afgehakte hoofd 'ten toon stellen'
Ook kwam het voor dat de veroordeelde mocht knielen en zijn hoofd op een hakblok mocht neerleggen, dan kon de beul tevens gebruik maken van de zwaartekracht als hij zijn zwaard richting de hals van het slachtoffer stuurde. Het spreekwoord heet ook "om hals brengen", en we spreken dan ook over een "halszaak". Later voerde men de guillotine in toen het vakmanschap van beulen achteruit ging, en de productie opgevoerd moest worden. Je hoefde nu niet meer te knielen, je mocht er gewoon bij gaan liggen, en je werd nauwkeurig gepositioneerd onder het mes, de zwaartekracht mocht nu het hele karweitje opknappen, en met netjes een mandje eronder natuurlijk, het was niet de bedoeling dat het hoofd over en van de Bhne rolde. Daarna wordt het afgehakte hoofd op een staak gespiest en vervolgens een tijd ten toon gesteld. We zien een duidelijke tendens in de tegenwoordige tijd van een heropleving van het ritueel. Mensen snakken naar sensatie en duidelijkheid. Zoals bijvoorbeeld een laag over de A6 gespannen kabelbaan bij Almere waarbij slachtoffers kunnen gaan vallen, bijvoorbeeld een kind dat uit een gondel valt boven de A6 en door wolven verscheurd wordt. Of een Wolf Pack dat in de Oostvaardersplassen een dier uit een kudde isoleert, verscheurt, en verorbert.
 


Het afgehouwen hoofd van de Graaf van Egmont, 5 juni 1568 op de Grote Markt te Brussel, reeds op een staak gespiest en ten toon gesteld. De volgende die nu zijn hoofd zal worden afgehouwen en verliezen is de Graaf van Horne, ook zijn hoofd zal naast dat van de Graaf van Egmont op een staak gestoken worden en ten toongesteld worden aan een ieder. Het was hier vroeger gewoon een soort van IS? Een priester helpt de stakker zijn lot te dragen en "De Wissel" te maken. We zien de staak voor het hoofd van de Graaf van Horne al klaar staan. Het tijdelijk opgerichte schavot is aangekleed met een Christus aan het Kruis. Willem van Oranje, "Vader des Vaderlands", had hier ook gexecuteerd moeten worden, maar heeft zich bijtijds uit de voeten weten te maken.

 

9 Maart 2016 wordt een afgehakt hoofd gevonden op het trottoir voor een shisha-lounge in Amsterdam. Het afgehakte hoofd op het trottoir voor deze zaak is nog steeds te vinden op het internet, onbedekt.

16 Oktober 2020 wordt de Franse leraar geschiedenis en maatschappelijke vorming Samuel Paty op straat onthoofd. Het beeld van het afgehakte hoofd van Samuel Paty op straat, is ook nog steeds te vinden op het internet, onafgeschermd.

3 Juni 2015 vuurt een Nederlandse F-16, bestuurt door een Nederlandse piloot, een Nederlandse bom af, op een doelwit in Hawija, Irak. Er vallen zeker 70 burgerslachtoffers, en vele gewonden. De schade is enorm. Nederland erkent geen aansprakelijkheid, maar doet/geeft een vrijwillige bijdrage? Denk kamerleden spreken van "moord", en er wordt direct aangifte tegen hen gedaan, maar uiteindelijk worden ze niet vervolgd. Zou het toch moord zijn? Mevrouw Bijleveld houdt er vreemde Christelijke waarden op na, maar ja, dat heb je bij het CDA.

Reigersch Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland

 

Landjepik door de Gemeente Dronten
Gebruik van de grond van inwoners door de Gemeente Dronten, onder het mom van "in het Algemeen Belang". "Illegaal grondgebruik" om in de eigen woorden van de Gemeente Dronten te blijven, maar dan andersom. 'Stelen van grond' en 'beroven van woongenot' door de Gemeente Dronten, in het gemeentelijk vocabulaire komt dit waarschijnlijk niet voor, en Burgemeester Jean Paul Gebben denkt dat ie de Heere Jezus zelf is. Wij denken eerder aan een Schijn Heilige. "Wees een kerel man, en ga eerst je eigen kot uitkuisen". Met "je eigen kot" wordt hier bedoeld het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Wij komen uit Zeeuwsch Vlaanderen, vandaar": "Kot kuusjen". Oftewel, stuur je ambtenaren eens op cursus, waar ze leren een beetje fatsoenlijk met burgers, met mensen, met inwoners, met 'stemgerechtigden', om te gaan, en ga vooral ook zelf mee, incluis de hele 'Wethouderij' en Gemeenteraad. Ondergetekende behandelde klachten van burgers bij een grote gemeente in Nederland.

 • 14 November 2019 schrijven heer Wouter en mevrouw Hadewych u een brief over de overlast die zij ondervinden van uw platanen neven hun woning en spreken over het woongenot dat u hen ontneemt. Zij geven aan beiden COPD en Astma te hebben. De plataan die naast hun woning staat, groeit deels in en staat deels over hun perceel heen. U zegt hen, dat zij maar schoolkinderen moeten gaan ronselen bij de lagere scholen in het dorp om de troep van uw platanen in hun tuin op te ruimen.
   

 • 15 Februari 2020 schrijf ik u: "Al die troep die u op onze percelen laat neerdwarrelen, al dat afval, de vervuiling die u bij ons veroorzaakt, de schaduwoverlast die u uw inwoners bezorgt, het woongenot dat u hen ontneemt. Nee, dan classificeert u handig, en bijdehand, hier als brutaal en weinig respect hebbend voor uw burgers, de 'bevrienden' en gegoeden (bemiddelde lieden) uitgezonderd natuurlijk, de overlast die u veroorzaakt als aanvaardbaar".
   

 • 8 Mei 2020 "Touwtjes die niet liegen". Gemeente Dronten legt voetpad niet terug op Gemeentelijke grond, ondanks uitdrukkelijk verzoek inwoners. Dit is 'Landjepik door de Gemeente Dronten'. Drie woningen verder wordt het voetpad door de Gemeente Dronten in ene zelfs versmald, ten faveure van de bewoonster/eigenaresse.
   

 • 9 Mei 2020 schrijf ik u in "Het cabaret": "Ondertussen berooft u ons van ons woongenot".
   

 • Op 'Wethouder Roelof Siepel komt uw behoefte ophalen' -  Dronten - Gemeentenieuws 'Windplannen' door wethouder Roelof Siepel 25 november 2020.htm - schrijf ik u: "Wij zijn niet tegen bomen of platanen. Wij zijn  tegen de platanen aan De Lange Streek, achter, neven, en voor onze woningen. Wij zijn tegen de locatie waar de Gemeente Dronten deze bomen heeft neergezet. Veel te dicht op onze percelen. Het is een soort van "Landjepik", maar dan andersom, de Gemeente Dronten 'steelt' van onze grond, en berooft ons van ons woongenot".
   

 • In 'Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving door de Gemeente Dronten' schrijf ik: "Op dit grasveldje heeft de Gemeente Dronten dus 4 grote platanen weten te plannen en te planten, ten koste van de bewoners van de panden Het Vaandel 1B en 3, en de bewoners van de panden aan De Banier 2 en 4. Deze mensen zitten namelijk in de slagschaduw en de rotzooi van deze platanen. De Gemeente Dronten ontneemt deze mensen hun woongenot (ontnemen: afnemen, gappen, inpikken, zorgen dat iemand iets kwijtraakt, afpakken, beroven, bestelen, gewoon nemen, roven, zorgen dat iemand ergens niet meer over beschikt).
   

 • 7 December 2017 lezen wij in 'De Drontenaar' in een door de Gemeente Dronten eigenhandig en bijdehand geschreven stukkie: "Er is sprake van ergernis en derving van woongenot vanwege de veel te hoge platanen achter de huizen van mensen aan de Dille in Drontendorp", en "Het College van Burgemeester en Wethouders heeft voor hen echter een teleurstellende mededeling, de platanen aan de Fazantendreef-Zuid blijven gewoon staan".
   

 • 2019  Bewoners aan De Lange Streek te Swifterbant leggen voetpad dat hun tuinen wordt ingedrukt door de platanen, zelf maar terug op Gemeente grond
   


De een niet, de ander wel

Wij hebben niet 'Landje gepikt', maar willen ook graag wat grond bijkopen van u, Gemeente Dronten. Dan komt de plataan achter ons perceel binnen twee meter van onze nieuwe perceelsgrens, en vraagt u aan ons: "Zullen we die plataan ook nog even omzagen voor u?". U snapt het al, de een wel verkopen en de ander niet?


Smeergeld en steekpenningen
Wij zijn tegen de verkoop van grond, lapjes grond, door de Gemeente Dronten. Wij denken, dat deze verkoop van stukjes grond fraudegevoelig is, en vatbaar voor corruptie. Wij denken hierbij aan omkoperij, smeergeld, en steekpenningen. We hebben het dan over geld dat in zakken van ambtenaren of anderen verdwijnt. Wethouder Ton van Amerongen van Dronten sprak in geval van 'Het Verdriet van Dronten', voorheen 'De Polderpioniers', een beeldhouwwerk van kunstenaar Kees Jansen, over het betalen van de kosten voor verplaatsing van het 'Heuvelpark' naar 'De Noord' uit zijn eigen zak. Als een soort van boetedoening. Als door een Wethouder zo makkelijk wordt gezegd dat hij Gemeentelijke kosten uit eigen zak gaat betalen, wat volgens ons niet helemaal normaal is, dan ga je ook nadenken, althans wij doen dat, hoe komt dat geld dan in die zak, als een Wethouder zo gemakkelijk besluit: "O, dat betaal ik wel even, uit eigen zak". En let wel, het gaat hier niet over een zak chips of een gevulde koek, maar over de kosten voor de verplaatsing van zo een beetje het belangrijkste standbeeld van en in de Gemeente Dronten, inclusief een nieuwe fundering: 'Het Verdriet van Dronten'.

 

We leggen even de boekenlegger
die we kregen van de Gemeente Dronten als relatiegeschenk na een 'fijn' gesprek op het 'Huis van de Gemeente Dronten', in ons verhaal. We zijn toe aan een glaasje water.

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)
Skelet van de Swifterbant mens, 'De Vr Polderpionier', gevonden in perceel neven de Klokbekertocht
 te Swifterbant, Reiger priv-opgraving

Reigersch Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland
Gelijkheidsbeginsel

Wij zijn echter erg voor "een inclusieve samenleving". Wij willen er ook graag bij horen, en nog heel wat meer mensen ook. En wij zij van de "Gelijke monniken gelijke kappen". Volgens het Evangelie zeg maar, dan begrijpen de Burgemeester en zijn secondant Wethouder Roelof Siepel van de Abdij van Berne wel wat ik bedoel. Niet de een wel en de ander niet.


Transparant
Graag willen wij ook een lijst van alle 'Landjes' die de afgelopen jaren door burgers gekocht zijn van de Gemeente Dronten. Die kunt u gewoon op het Internet plaatsen op uw "Eigen Gemeentelijk Internetsite", EGI, dan kunnen wij er snel en gemakkelijk bij. Dus graag wie wat hoeveel gekocht heeft, en de prijs en het bedrag er graag bij. Dan kunnen wij u als samenleving zelf een beetje in de gaten houden. Wij zijn ook 'Rekenkamer'. We hoeven niet die schimmige clubjes van de Gemeente Dronten die schimmige onderzoekjes verrichten.


Boombeheerplan
Op de 'Eigen Gemeentelijke Drontense Internetsite', EGDI, kunnen wij nog steeds niet, vrijdag 16 april 2021, vinden het 'Boombeheerplan' van de Gemeente Dronten. "Geen zoekresultaten voor Boombeheerplan" geeft de Gemeentelijk Zoekfunctie nog steeds aan. Het Boombeheerplan van de Gemeente Dronten is een soort van geheim rapport dat de Gemeente Dronten heeft laten maken door BTL.  

BTL Advies Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging tegenwoordig 'idverde Advies'
Vrijdag 16 april 2021 nog steeds niet te vinden op de 'Eigen Gemeentelijke Drontense Internetsite' (EGDI). Waarschijnlijk is het een geheim rapport. Datum rapport 24 april 2019.

 

Idem voor:

BTL Advies Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging tegenwoordig 'idverde Advies'
Maandag 19 april 2021 nog steeds niet te vinden op de 'Eigen Gemeentelijke Drontense Internetsite' (EGDI). Waarschijnlijk ook een geheim rapport. Datum rapport 24 april 2019.

 

 
Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 


Mijn naam is Reiger

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 


Dr en Gertra, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Krtra) 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, Boekenvoordeel (De Kiel 13-15), e.a.
Eveneens verkrijgbaar bij deze winkels 'Het Nieuwe Land', boek van schrijfster Eva Vriend, over Het verdriet van de polderpioniers: https://www.lc.nl/archief/Het-verdriet-van-de-polderpioniers-20792529.html?override=web


Reiger hedendaagse Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland

 

De Gouw Drontenland

 


Twee nieuwe boekenleggers

Skelet van de Swifterbant mens. Dit is weer eens wat anders dan Dr en Gertra, 'De Polderpioniers', van beeldhouwer Kees Jansen, die in deze omdijkte leeggepompte polders aan de slag mochten.

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)

 

'De Vr Polderpionier' (type 2 - feest)


Deze twee boekenleggers met daarop het skelet van de Swifterbant mens, de eerste echte
 'Vr Polderpionier', zijn uitsluitend en gratis verkrijgbaar op het
'Huis van de Gemeente Dronten'

 

De Swifterbant mens was pas een chte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met zijn gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

De 'Vr Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten u in een prachtig van binnen met donkergroen fluweel bekleed kistje aangeboden. Ter herinnering aan een 'fijn' gesprek op het 'Huis van de Gemeente Dronten' voor op uw bureau.