"Landjepik" - in en door de

 

 

 

Opnieuw wordt onze aandacht getrokken  20 januari 2020
door een artikel in een van de plaatselijke krantjes over "Landjepik", in dit geval een artikel van Maarten Heijenk, hoofdredacteur van 'De Drontenaar', afgelopen woensdag 20 januari 2021. Wij zijn een groot fan van Maarten, en sparen al zijn '
De Drontenaren'.


"Drontenaar voelt zich weggezet als fraudeur na beschuldiging van 'Landjepik', hij ligt er wakker van"
kopt
'De Drontenaar' van Maarten Heijenk van woensdag 20 januari 2021, nog steeds. Het stuk gaat over illegaal grondgebruik, illegaal grond aan je perceel toevoegen, en illegaal je tuin vergroten.
 

Aantrekkingskracht
Kan het zijn dat de Gemeente Dronten een grote aantrekkingskracht uitoefent op 'Landjepikkers'. Zeg maar de Gemeente Dronten wordt bevolkt door allemaal "Landjepikkers", immers het "Landjepik-dossier" in de Gemeente Dronten is reusachtig, en de ophef enorm, al tijden lang. De kranten en het internet staan er vol mee. De Rechtbank in Lelystad heeft er de handen vol aan, al jaren.


Museum 'Landjepik'
Landverhuizers, marskramers, zwervers, vagebonden, en wat al niet meer. Mensen die zo maar op grond van een ander gaan zitten, en er hun hutje bouwen. De Gemeente Dronten is eigenlijk een grote verzameling van mensen die het 'Landje' van een ander 'inpikken'. Wij gaan u vertellen, dat het Bestuur van de Gemeente Dronten, het College van Burgemeester en Wethouders, dus drs. Jean Paul Gebben de burgemeester, Ton van Amerongen en Roelof Siepel wethouders, ja zelfs de hele Gemeenteraad hier vrolijk aan meedoen. De verzameling is zeg maar compleet. We kunnen beginnen een museum: 'Landjepik'.

 

Het Verdriet van Dronten    

Dré en zijn vrouw Gertra (uit te spreken als ''Kèrtra''), alsof zij staan bij het graf van een dierbare.
 Voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen

 

We beginnen met een beeld
In de Gemeente Dronten heerst veel verdriet, en is veel verdriet. Onder andere het 'Landjepik-dossier' leidt tot héél véél verdriet. Mensen die gedwongen worden hun schuurtjes en/of tuinhuisjes af te breken of door midden te zagen. Zwembadjes van kinderen die in tweeën worden gezaagd, en dus lek raken en leeglopen. Trampolines van kinderen die in tweeën moeten worden gehakt, en daardoor waardeloos worden, of waar gewoonweg geen plaats meer voor is. Zandbakken die verloren gaan. Huilende, jankende, blèrende, en schreeuwende kinderen. En schuttingen die tegen de vlakte moeten. Het Bestuur van de Gemeente Dronten treedt keihard op tegen de mensen en hun illegale praktijken, en in de lege gangen van het nieuwe 'Stadsehuis' horen wij, hoewel hij er nog niet eens zit, de burgemeester al brullen en donderen: "Etterbakken zijn het, en het grenst aan crimineel gedrag". Wat zeg ik burgemeester, dit 'Landjepik', dit grenst niet, dit is je reinste criminaliteit?! ('Ik' is Reiger)


Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten met datum 15 februari 2020, betreffende 'Klacht tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten'

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan het College van B & W
gemeente Dronten 15 februari 2020.htm

(Klik hier)

Wij hebben nooit een antwoord op deze brief gehad, dat vond de burgervader niet nodig.
 

 

Het Beeld - 'Het Verdriet van Dronten'

 

 


 

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen

"Ach", zegt polderpionier Dré tegen zijn vrouw Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), "moet je zien wat er van ons werk is terechtgekomen". Het is of zij staan bij het graf van een dierbare. Om dit beeld is gevochten, het is de "geest" die Jan Griede, voormalig Gemeentesecretaris van Dronten, heeft losgelaten uit zijn fles, en er niet weer terug in heeft gekregen. Zijn "geest" heeft tweespalt en verdeeldheid gezaaid, en zwabbert over het Drontense land, deelt rake klappen uit in gezichten van de mensen, en mensen krijgen onverklaarbare pijnen in hun buiken ervan, de "geest" zorgt ervoor dat mensen gaan drinken en erger. De mensen uit de Gouw 'Dronterland' (Drontenland!) spreken over de "White Spirit", alsof het over een Grote Indiaan gaat, of over het "Witte Wief". Nu heet het beeld "Het Verdriet van Dronten", zelfs zijn eigen houwer, Kees Jansen, is er aan gestorven "van verdriet", nog niet. Er werden sowieso altijd al veel bloemen bij het beeld neergelegd voor overledenen.

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van DeDrontenaar uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Let wel, Maarten Heijenk schrijft niet alleen voor Drontenaren, maar voor de hele wereld, ook de Eskimo's kunnen zijn verhalen lezen, het hele universum. Foto nabewerking Reiger Photography'De Polderpioniers',
Dré en zijn vrouw Gertra, waren eigenlijk de eerste grote 'Landjepikkers' die hier neerstreken in de polder, hier in Drontenland (Dronterland is een foutieve schrijfwijze!). Het werkwoord 'pikken' heeft een heel aantal betekenissen en een ervan is 'kleven'. Polderpionier Dré en zijn vrouw Gertra zijn hier naar toegekomen en als het ware blijven 'kleven'. Het zit ook in het woord 'pikdroog', gebruikt bij contactlijmen zoals van Bison, Kit of 'Tix', en de Hertalan KS137 of KS205 (spuitlijm), nadat je beide delen hebt 'ingesmeerd', moet je eerst wachten tot de lijm 'pikdroog' is, niet meer aan je vinger 'kleeft' of 'pikt'. Met de solutie van Simson waar je vroeger je band mee plakte, werkt het ook zo. In de Rooms-Katholieke Kerk heb je de 'absolutie', je zonden worden opgelost, en daarna kan je ze uitsnuiven, let op: niet opsnuiven!Simson Solutie 


 

Maar pikken is ook 'inpikken', 'iets kiezen', 'stelen', 'graaien' en/of 'grijpen'. Het Amerikaanse 'to pick' betekent o.a. het plukken van fruit of iets 'uitkiezen' in de 'supermarket' en in je mandje leggen. Dus het verschil tussen iets (uit)kiezen en stelen is eigenlijk heel klein. En zo zijn we al weer bij Adam en Eva. Eva die een appel plukte van de verboden boom in de gaard des Heren, en deze appel haar man Adam voorhield en hem erin liet happen. Nou tot welk een ellende dat allemaal geleid heeft, is wel duidelijk.
 

Genesis 3:1-7  De eerste zonde

 1. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?

 2. Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij
  eten,

 3. maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.

 4. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,

 5. maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en
  gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

 6. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

 7. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

NBG-vertaling 1951 (Het Nederlands BijbelGenootschap)

 

DeDrontenaar.nl    20 januari 2021

"Het zit nou eenmaal in de psyche van de mens"
Maarten Heijenk verhaalt in zijn artikel van woensdag 20 januari 2021 in zijn 'De Drontenaar', over een Drontense ambtenaar die nog niet zo lang geleden (een half jaar) heeft gezegd tegen de inwoner in het stuk van Maarten Heijenk:

 "Nou mijnheer, het zou u verbazen, ik zit al jaren in dit vak, ik zie het zo vaak ...  Het zit nou eenmaal in de psyche van de mens om zich grond toe te eigenen".We begrijpen het niet

Maar wij begrijpen eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand is. In Nederland hebben wij een instantie 'Het Kadaster'. Zodra een huis is gebouwd en gaat worden opgeleverd, komt 'Het Kadaster' en zet precies uit "het mijn en dijn". Dus de grens of grenzen met je buren, en de grenzen met de grond van de gemeente, in dit geval de Gemeente Dronten, eigenlijk ook gewoon je buren. Hoe simpel kan het zijn. In geval je een woning koopt zit er een 'velletje' of "A4'tje" bij, een plattegrondje van 'Het Kadaster'. En de makelaar heeft de zaak onderzocht, en wijst jou precies de grenzen van het perceel.
 

"Het is maar dat u het even weet"
Welke makelaar zou dienst hebben gedaan in het geval van de bewoner uit het stuk van Maarten Heijenk uit 'De Drontenaar' van woensdag 20 januari 2021.

"Kijk mijnheer, en dit is uw nieuwe tuinhuisje, het staat bijkans een meter op Drontense Gemeentegrond, het is maar dat u het even weet, u komt uit Hilversum, maar hier speelt in de Gemeente Dronten hoog op het 'Landjepikdossier'. De hele Gemeenteraad van Dronten hier valt er overheen".

We bedenken wie de makelaar hier zou kunnen zijn geweest. Flipse Makelaardij? Kerremans Makelaardij? Makelaardij Van der Linden? We weten het niet, maar we komen er wel achter. Het hele probleem ligt natuurlijk bij die makelaars!! Daarom zijn er zoveel 'Landjepik'-problemen in Dronten!? Dat de burgemeester daar nog niet aan heeft gedacht.


Over "begeerte" en "zucht"
Het artikel van Maarten Heijenk is een indrukwekkend stuk. Het artikel beslaat zo wat een hele pagina, en er staat een grote foto bij met tuinhuis en eigenaar die zijn juist gekochte aanwinst al weer mag gaan afbreken. Het artikel staat wel op de laatste bladzijde van zijn 'De Drontenaar'. Een beetje vreemde plaats voor zo een belangrijk artikel. Het gaat immers over wat er in onze "psyche" huist en over "onze drang, begeerte, en zucht, land in te nemen, dat niet van jou is". Het gaat over ons crimineel gedrag.

 


Wij zijn in Dronten zelf op onderzoek uit geweest en hebben aangebeld op plaatsen waar deze zelfde problematiek speelt. Dat was niet zo moeilijk, dat staat allemaal in de krant. Hier zien we een tuinhuisje in een andere straat. De bewoner vertelt aan mij, Reiger, dat hij opdracht heeft gekregen van de Gemeente Dronten zijn huisje af te breken en te verplaatsen. Hij kan er ook de zaag inzetten vertelde de ambtenaar van de Gemeente Dronten. De zaagsnede moet gaan door het midden van de laatste twee ruitjes links, de rode lijn geeft aan waar gezaagd moet gaan worden. Er moet dan wel een nieuwe achterwand in, let wel deze mag natuurlijk niet steken over Drontense Gemeentegrond. Rechts zien we de schutting met de buren.

 

"Niet-gekalibreerde tekeningen"
De buurvrouw in het stuk van Maarten Heijenk die aan het woord komt, Manon Hoekstra, spreekt over "niet-gekalibreerde tekeningen en luchtfoto's" waar de Gemeente Dronten mee aankomt zeilen. Iemand die over "gekalibreerde" of "niet-gekalibreerde" tekeningen spreekt, heeft verstand van zaken. Maar Manon vertelt ook, dat het slechts zou gaan om "zegge en schrijve" 20 [cm] op sommige plekken, en op het breedste punt om 60 [cm]. Wij vinden, dat je je schuurtje nog niet een centimeter over de perceelsgrens moet willen heen zetten.
 

Verjaring
Buurvrouw Manon Hoekstra wil alles weten over mogelijke verjaring, van de Gemeente Dronten? Maar ook hier vinden wij verjaring helemaal niks. In eerste instantie zijn wij van, wat van jou is, is van jou, en wat van de Gemeente Dronten is, is van de Gemeente Dronten. 'Het Kadaster' heeft een grens uitgezet in het verleden en deze staat dus vast. Met verjaring hebben wij niet zo veel, want als ook jij of ik niet goed op ons goed letten, zou je het na bepaalde tijd kwijt kunnen zijn, en dat wil ook buurvrouw Manon niet.


Net niet diep genoeg
Maarten Heijenk's stuk is groot en indrukwekkend en gaat de diepte in, het is een diepte-interview. Hij schrijft in zijn stuk: "We hebben al vier of vijf verschillende oplossingen aangedragen". Maarten schrijft het op, maar het komt natuurlijk uit de mond van de mensen die hij interviewt. "Vier of vijf" is jammer. Als deze mensen zo met hun zaak bezig zijn, en er zelfs "slapeloze nachten" van hebben, dan weet je precies of je "vier" oplossingen hebt aangedragen, of "vijf". En dan zeg je niet "vier of vijf". Waarom zegt Maarten niet tegen deze mensen: "Vier of vijf"? Waarom vraagt Maarten Heijenk niet wat deze oplossingen die zij de Gemeente Dronten aandragen, dan precies inhouden? Was de ruimte in zijn 'De Drontenaar' op? Of ging Maarten Heijenk net niet diep genoeg? Nu blijven wij als lezers van 'De Drontenaar' met vragen achter. Als ik de man uit het artikel opzoek op het internet, kom ik bij zijn bedrijf uit, een Media-bedrijf. Het artikel zal toch niet een verkapte reclame zijn? Maar goed, de man kan dan in ieder geval een nieuw tuinhuisje kopen, en laten plaatsen. Misschien kan hij dan eindelijk 's nachts weer gewoon slapen.

Wij raden een bezoek aan het 'Huis van de Gemeente Dronten' af, en in gesprek gaan met deze Gemeente Dronten is zinloos. Er is geen respect voor de burger, en je wordt totaal niet serieus genomen. Zie 'Het Gesprek' op https://www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
 

Naar het artikel van Maarten Heijenk in zijn 'De Drontenaar' van woensdag 20 januari 2021 07:30 uur

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/gemeente/228438/marck-voelt-zich-rond-landjepik-weggezet-als-fraudeur-ik-lig-er-wakker-van-
(Klik hier)

 Eerste Wonderbaarlijke Grondverkopen door de Gemeente Dronten

Maar we gaan buurvrouw Manon Hoekstra, en haar buurman uit het artikel van Maarten Heijenk helpen. Wij hebben onderzoek gedaan. Wij zijn op allemaal lapjes grond gestuit die door de Gemeente Dronten aan haar inwoners zijn verkocht. Sterker, ambtenaren van de Gemeente Dronten stonden voor de deur en belden aan.

"De man vertelt, dat de Gemeente Dronten de bewoners van De Vendelier in Swifterbant heeft voorgesteld, achter hun woningen, grenzende aan het voetpad, wat ook achterlangs de woningen van De Banier loopt, dus eigenlijk het voetpad tussen De Vendelier en De Banier, ieder een strook grond van 2 meter breed te verkopen. Hun tuinen worden daardoor 2 [m] dieper. Let wel, niet aan de bewoners van De Banier, aan de andere kant van het voetpad. De reden van het aanbod van de Gemeente Dronten blijft onbeantwoord. Maar duidelijk is: de Gemeente Dronten komt langs en biedt de bewoners van De Vendelier in Swifterbant grond aan. Dat hadden de 'Landje-pik dossier' inwoners van de Gemeente Dronten ook wel willen horen, zeg!".

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Eerste Wonderbaarlijke Grondverkopen
 door de
Gemeente Dronten.htm
(Klik hier)

 

'Landje-geef' (Uit de "Tweede Wonderbaarlijke Grondverkopen door de Gemeente Dronten")

Dachten de ambtenaren van de gemeente Dronten: "Kom, laten wij De Lange Streek 48 te Swifterbant er een strookje grond bij gaan geven?". Of woonden hier misschien 'bevrienden' van de Gemeente Dronten, of zelfs een ambtenaar?

Zij stapten in hun elektrische voertuigen en togen naar Swifterbant, en belden aan bij De Lange Streek 48. "Goedemorgen mevrouwtje, wij zijn van de Gemeente Dronten, wilt u er een beetje grond bij? Wij zijn van de afdeling 'Landje-geef'". De mevrouw van De Lange Streek 48 moest natuurlijk wel even bellen met haar man die op zijn werk was. "Ja, gráág", was zijn reactie.

Dat was geregeld.

"Nu we hier toch zijn, gaan we ook nog even naar nummer 33 op de Papaverzijde. Die willen er ook nog wel een happie bij", zegt de ene ambtenaar van de Gemeente Dronten tegen de ander.

Ze bellen aan. Weer een mevrouw doet open. Of ze er een hapje grond bij wil. "Nou, dan moet ik even met mijn man overleggen", zegt ze, en ze gaat naar achter.

"Hoeveel kunnen we erbij krijgen?", vraagt ze, als ze terugkomt. Haar Henk komt niet, want die ligt net even in z'n blootje onder de zonnehemel. "Nou, als u binnen 2 meter van die boom komt, dan kunnen we die ook nog omzagen voor u, als u wil, dat is namelijk wettelijk zo geregeld". "O, dat zou fijn zijn, want we hebben veel troep van die boom in onze tuin. Het is niet fijn als je koffie zit te drinken op je terrasje en er "patst" zo'n zaadbal op je slagroomgebakje, en als je dan een hapje neemt, heb je je mond vol met van dat zaadpluis".

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Tweede Wonderbaarlijke Grondverkopen
door de Gemeente Dronten.htm

(Klik hier)

 

Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving (door de Gemeente Dronten)
Overlast platanen -
door Reiger(hsch) Kloosterman 27 december 2020, over het weggeven van lapjes grond, 'Landje-geef' door de Gemeente Dronten, over het strooien met grond door de Gemeente Dronten, en het niet willen omhakken van "losse platanen" in de 'Heilige Hoofd Groen Structuur van Swifterbant' door de Gemeente Dronten, over 'Willekeur'. Over stinkende ondergrondse afvalstorten achter De Standaard 14, bij de ingang van De Banier, en naast de Zwanebloem 10 in Swifterbant. Over het omleggen van een krachtige en gezonde Quercus castaneifolia eveneens naast de Zwanebloem 10 in Swifterbant, door de Gemeente Dronten, en over de ontmoeting tussen de Drontense burgemeester Jean Paul van Gebben en een 'Rico Verhoeven', de burgervader legt nog net niet het loodje.

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving
door de Gemeente Dronten.htm

(Klik hier)

 

'Landjepik', de gelegaliseerde diefstal van grond in Nederland

Voor mevrouw Manon Hoekstra uit het verhaal van Maarten Heijenk,
hoofdredacteur van 'De Drontenaar', afgelopen woensdag 20 januari 2021 in zijn krant, en haar vraag over verjaring zijn wij even op onderzoek uit geweest.

 

Brabants Dagblad

Tienduizenden burgers pikken groenstroken in


door Maarten van Helvoirt, 7 juli 2012
……………………………………………..............

Den Bosch - Tienduizenden Brabanders hebben illegaal hun tuin uitgebreid of extra parkeergelegenheid gecreëerd met een lap gemeentegrond. Voor heel de provincie gaat het om een oppervlakte van honderd voetbalvelden. Vaak zijn het ‘loze’ groenstroken die grenzen aan een zijgevel of de achtertuin. Soms is de schutting willens en wetens tientallen centimeters verplaatst. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Brabants Dagblad onder gemeenten die recent hun beleid op de verkoop van dergelijk snippergroen hebben aangepast. De meeste van die gemeenten hebben via landmeting of luchtfoto’s uitgezocht waar kadastrale grenzen zijn overschreden. Vaak ging dat alle verwachtingen te boven. In Udenhout, waar het onderzoek net is afgerond, was uitgegaan van 400 gevallen van landjepik, maar bleken het er 1.300 te zijn. In Vught zijn 500 stukken grond in de loop der jaren door bewoners bij hun tuin getrokken. Uden zit daar net als Udenhout ver boven. Die gemeente ontdekte in 2010 al 1.118 illegale situaties met een totale oppervlakte van 2,4 hectare. Dat komt neer op 21 vierkante meter per geval.
Volgens Richard Maassen van advies- en ingenieursbureau Oranjewoud, dat door veel gemeentes wordt ingeschakeld om snippergroen in kaart te brengen, is 20 vierkante meter een plausibel gemiddelde wat aan gemeentegrond door burgers, en bedrijven!, is ingelijfd. Omdat Vught als een goede graadmeter voor alle 67 Brabantse gemeenten geldt, zou dat betekenen dat in de provincie zo’n 33.500 lapjes grond illegaal verkregen zijn. Als het gaat om gemiddeld 20 vierkante meter per geval komt dat overeen met in totaal honderd voetbalvelden. Dit stuk gaat verder pagina 2 en 3 van de krant.

 

'Landjepik' Onderzoek door RijksUniversiteit van Groningen (RUG)

20 Juni 2017 Auteurs prof. mr. dr. Björn Hoops, LLM, en prof. mr. dr. Leon Verstappen
Bij de RijksUniversiteit van Groningen (RUG) wordt ‘Landjepik’ benoemd als "diefstal van land". Nou ja, pikken is natuurlijk ook gewoon stelen. Na 20 jaar verliest het ‘slachtoffer’ van landjepik zijn eigendom als hij in deze tussentijd niet zijn grond opeist. En de dief wordt beloond met de eigendom van de door hem gepikte grond. Sinds 1992 (de vorige eeuw!) staat dit in ons Burgerlijk Wetboek en dit wordt dan "verjaringsverkrijging" genoemd. 24 Februari 2017 heeft de Hoge Raad der Nederlanden uitspraak gedaan: Nadat de dief bezit heeft genomen van het land van het ‘slachtoffer’ krijgt het 'slachtoffer' minimaal 25 jaar en maximaal 40 jaar de tijd heeft om te reageren en actie te ondernemen. Lees dit spannende verhaal verder op:

https://www.rug.nl/rechten/recht-en-samenleving/blog/blog-20-06-2017-landjepik-
de-gelegaliseerde-diefstal-van-grond
(Klik hier)


Tenminste 1.320.000 inwoners 'pikken-stelen land' in Nederland

26 November 2018 lezen we bij dezelfde RijksUniversiteit van Groningen: ‘Landjepik’ door burgers van gemeentegrond groot probleem. Waarschijnlijk honderdduizenden huishoudens in Nederland maken illegaal gebruik van gemeentegrond. Professor mr. dr. Björn Hoops, van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RijksUniversiteit van Groningen (RUG) adviseert een wetswijziging om het verlies van overheidsgrond en conflicten in de toekomst te voorkomen. In zijn onderzoek vindt hij dat tussen de 8% en 80% van de huishoudens betrokken waren bij ‘Landjepik’. Stel je gaat uit van 8% dan zou dit betekenen dat landelijk ten minste 600.000 huishoudens, 1.320.000 inwoners, zich hieraan schuldig maken (aan het stelen van grond). Gemiddeld gaat het om 20 tot 45 [m
2] per geval, soms meer dan 400 [m2].

Lees alles over dit spannende verhaal en download gratis het Onderzoeksrapport Landjepik in Nederland: Een verkennend empirisch onderzoek naar het gebruik zonder recht van gemeentegrond van Prof. mr. dr. B. (Björn) Hoops, LL.M, Universitair docent Vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen (LL.M is de afkorting van Legum Magister, wat betekent Master of Laws. In Latijnse afkortingen wordt de letter herhaald indien het meervoud wordt bedoeld, 'legum' betekent feitelijk 'van de wetten'.

Het is een lijvig rapport dat 364 bladzijden beslaat, maar weest u gerust, mevrouw Manon Hoekstra (uit het verhaal van Maarten Heijenk in 'De Drontenaar' van afgelopen woensdag 20 januari 2021) u hoeft alleen de eerste eerste 48 bladzijden van het rapport te lezen, .

https://www.rug.nl/news/2018/11/citizens-grabbing-municipal-land-is-a-major-problem
(Klik hier)


____________________________________Gruwelijke beelden
En dan zitten wij 's avonds 25 januari 2021 naar die paar Corona-relschoppers te kijken, dat zijn er geen 1.320.000. Dat zijn geen 1.320.000 'Landjepikkers'. Een meisje, Denisa Štastná, wordt door de krachtige straal van een waterkanon van de politie tegen een betonnen muur geknald, en loopt daarbij een schedelfractuur op, en een grote hoofdwond en 18 hechtingen. De beelden zijn gruwelijk.
 


Beeld op 2 min 31 sec. De politieman waar de rode pijl op wijst vertoont vreemd gedrag, hij trapt hier de spullen van demonstranten kapot en even later ramt hij erop los, op zittende betogers. Deze demonstranten gooien niet met stenen, plunderen geen winkels, maar worden wel even fijn in elkaar geramd. Zou de man een pilletje op hebben om zijn manmoedigheid wat te versterken? De politieman links van hem kijkt meermaals achterom, wij denken dat hij niet kan geloven dat zijn collega er zo op los ramt, of zou hij liever even mee willen helpen, mee willen meppen, mee willen rammen. En ja, 'Befehl ist befehl', rammen dus. Daar worden deze "dienders" (zo noemt Ferd Grapperhaus hen!) voor betaald. Het heeft iets van de beelden, die wij ook zagen uit Wit-Rusland, het land van de zelfbenoemde en zichzelf gekozen dictator Aleksandr Loekasjenko. Wij dachten nog dat Nederlandse politiemensen waren opgeleid. Zouden deze politiemensen het woord "diender" nu zien als een eretitel, of vinden zij dit juist een heel  vervelend woord. De "diender" van wie, van ons allemaal, of van Ferd Grapperhaus zijn eigen volkje.
 


Beeld zelfde video 37 seconden later, de Tjechische Denisa Štastná is zojuist door het waterkanon van de politie tegen de muur van beton geknald op het 18 Septemberplein. Eindhoven werd 18 september 1944 bevrijd van de Nazi's door Amerikaanse parachutisten, en nu vond de Nederlandse Overheid, dat het plein weer bevrijd moest worden van demonstranten, die knallen we wel even neer. Haar vriend Michael Piksel filmde het optreden van de politie. Daarom moesten ze waarschijnlijk uitgeschakeld worden. Ook hier denk je dat er opgeleid personeel zit achter zo'n spuitkanon, en dat de "diender" weet waar hij mee bezig is. Indien dit meisje het leven erbij gelaten had, waren de rapen pas echt gaar geweest voor de Nederlandse politie en hun baas Ferd. De man in het midden protesteert en komt voor zijn rechten op. Hij houdt zich keurig aan de anderhalve meter afstand, en 'Avondklok' is het ook nog niet. Het is opvallend op welk denigrerende wijze politie, en bestuurders zich over deze mensen uitlaten. In de video komt deze man aan het woord en doet zijn verhaal. Hij heeft er zijn buik vol van!

zie https://www.ongehoordnederland.nl/verslag-demo-eindhoven-livestream-arnold-karskens-24-01-21/

 

Dit is niet een broesje!
Woensdagavond 27 januari 2021 laat Eva Jinek de video zien waarin
Denisa Štastná wordt neergeknald door het waterkanon van de politie, en een stukje beeldmateriaal waar een relschopper gepakt wordt door de politie en vervolgens in elkaar wordt geramd. Is dit een professionele aanhouding, staandehouding, arrestatie, of wat dan ook? Het waterkanon van de politie heeft 8000 liters water aan boord, een commandant, een chauffeur, en twee kanonniers. Weer krijgen we te zien hoe het meisje wordt neergeknald. Nationaal Politiecommandant Coronacrisis Willem Woelders heeft het over zijn "waterwerper". Nou mijnheer Woelders, dit is niet een emmertje water wat u hier over de demonstranten heen werpt. Dit is niet de demonstranten natsproeien, dit is geen broesje. Had de commandant van uw "waterwerper" zijn kanonniers niet onder controle, of zweepte hij (of misschien is het wel een zij) ze juist op om volgas te geven en "ze" te pakken? "Pak ze!"?
 

Zwaar lichamelijk letsel
Dit heet in geval
Denisa Štastná volgens ons het opzettelijk haar toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en schuldig zijn aan zware mishandeling. Of heet dit weer een bedrijfsfoutje te zijn. "Ja, Herr Oberst, ik had de druk verkeerd ingesteld, en ik dacht dat ie op sproeien stond". Wij horen dat de Koning jullie nog even bedankt heeft voor jullie inzet. Weet u mijnheer Woelders, ik, mijn vrouw, mijn kinderen, die wij niet hebben, vrienden, hadden hier ook kunnen staan. Deze mensen waren hier aan het demonstreren, en demonstreren is volgens ons een grondrecht. Deze Denisa Štastná en haar vriend Michael Piksel stonden hier niet te gooien met stenen of wat dan ook. Mijnheer Woelders, u blijft met uw poten van ons burgers af!


Eva Jinek
neemt het als zoete koek aan, ze zit daar alleen maar 'mooi' op, en de persoon die in elkaar geslagen wordt door de politie, daar hoeft Willem al helemaal geen antwoord meer op te geven. Willem Woelders: "Zolang je niet naar geweld toe hoeft, of je kunt dat op een normale manier doen, dan doe doen we dat". Heeft de man misschien een beperkt 'zicht'? Nou Eva Jinek, je ziet dat het geen normale manier van doen is, en toch houd je je mond. Stelt u nog eens "een intelligente vraag" ('Sterren op het doek'): "Willem, dit is toch niet normaal, dat je een jonge vrouw die niets doet, dan alleen daar te zijn, neerknalt, en ernstig lichamelijk letsel toebrengt?". Politiecommandant Willem Woelders spreekt en gebruikt het woord "spel" naar aanleiding van de beelden en het optreden van zijn Politie: "Het is ook een spel, waarbij mensen wel zich moeten realiseren dat het serieus is". Mijnheer Woelders, we keken naar een demonstratie. Maar Eva Jinek is natuurlijk zo geschrokken van de beelden, Willem zit vlak naast haar, het is de angst die haar regeert, als ze iets durft te zeggen grijpt ie haar en ontruimt haar hele studio, dit is haar kérel, Willem. Na Freek, die haar voor de haaien wilde gooien, en Bram.


Overwerk, toeslagen, bonussen, 'gevarengeld', en wat al niet meer
Politiecommandant Willem Woelders is trots op zijn mensen, en vertelt ook nog even, dat als hij 20 man oproept voor een extra dienst in deze 'drukke' tijd, er meteen 30 opspringen en zich melden. Zijn mensen zijn gretig om aan het werk te gaan voor hem, denkt Willem. Personeel genoeg, het leger heeft hij nog niet nodig, en de Duitsers heeft hij ook nog niet nodig, om in te zetten in deze burgeroorlog. Maar dat is het natuurlijk niet. Het zijn allemaal bijverdiensten voor die mannen en vrouwen, overwerk, toeslagen, de geldkraan gaat weer open. Dit zijn duurbetaalde uurtjes voor zijn manschappen, die willen ze wel draaien. Maar dat heeft Willem allemaal niet in de gaten. Of hij vertelt ons sprookjes voor de vaak.

 

Arnold Karskens @arnoldkarskens 25 januari 2021 twitter

"Uit mijn ervaring als oorlogsverslaggever weet ik, dat de oorzaak van een conflict altijd anders in elkaar steekt dan de autoriteiten willen laten geloven. Ook bij de demonstraties in #Amsterdam en #Eindhoven. Ik stond er met mijn neus bovenop #lockdown2021 #avondklok #rellen"


Wat als
Denisa Štastná hierbij het leven had gelaten? Het was nog gewoon dag, niks nog geen "Avondklok", en zij ziet er niet uit en gedraagt zich niet als een relschopper. De jongeman op de beelden, haar vriend Michael Piksel, is met zijn mobiel aan het filmen. Dankzij dit soort mensen krijgen wij deze beelden te zien. Kan het zijn, dat de politie liever niet gefilmd wordt, en om deze reden het waterkanon op hen richtte? Het lijkt op een gericht schot met het waterkanon op het meisje. Zodra de kanonnier ziet wat er met het meisje gebeurt, druipt de schutter meteen met zijn druipende pistool af.

Interessant is het, dat we later Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus (Amsterdam, 8 november 1959, Christen-Democratisch Appèl), Ferd Grapperhaus, de minister van justitie, weer op de televisie zien. Hij gebruikt het woord "schandalig", heeft het over tuig, over het toepassen van snelrecht, "we zijn met elkaar bezig een levensgevaarlijk virus te bestrijden", "misdadig", en wat al niet meer.

Is Ferd Grapperhaus zijn eigen bruiloft vergeten, en dat hij en zijn vrouw en zijn bruiloftsgasten waaronder mevrouw de staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Leiden, 23 november 1946, VVD), lak hadden, schijt hadden, aan de door hem en 'zijn club' zelf ingestelde regels. Toen was het even geen levensgevaarlijk virus? Toen bestond er even geen levensgevaarlijk virus voor hem? De man had gewoon op moeten hoepelen toen. Hij creëerde zijn eigen boetedoening. Ferd krijgt geen boete, maar betaalt op eigen initiatief eenzelfde bedrag aan het Rode Kruis. Hij legt zichzelf als het ware een boete op, voor de bühne, maar vergeet zijn delict bij te schrijven op zijn eigen strafblad en dat van zijn bruid. Betalen aan het Rode Kruis, alleen voor hem en zijn bruid, maar niet voor het hele gezelschap, en dus ook niet voor mevrouw Ankie Broekers-Knol. Als ie een echte kerel was dan betaalde hij zijn aantal bruiloftsgasten x € 390,- aan het Rode Kruis, maar hier speelt krenterigheid natuurlijk ook een rol. Dit alles vinden wij nou zó "Asociáál"! Dan ben je gewoon een "Aso"! Later krijgt Ferd nog wel een boete, maar is het bedrag ineens aanzienlijk verlaagd, anders zouden we natuurlijk een minister hebben met ook nog eens een strafblad, en zo een man moet natuurlijk van onberispelijke signatuur wezen. Een vlekje poetsen we gewoon even weg. We passen de wet even aan naar of voor ons eigen gerief. Dat vinden wij 'crimineel'. Wel 20.000 gezinnen met kinderen jarenlang naar de knoppen helpen. Dan hoor je ze niet over snelrecht. "Nee, we kunnen geen stafbare feiten ontdekken", heet het dan bij het Openbaar Ministerie, en gaan de schuldigen allemaal vrijuit.

Dus een gezin met kinderen finaal naar de knoppen helpen, dan zijn we niet thuis, dan is er even niks strafbaar, maar voor een stelletje oproerkraaiers kunnen en weten we alles los te trekken. Meten met twee maten!?


Politie grijpt keihard in bij demonstratie in Amsterdam

Op YouTube vinden wij een video over de demonstratie zondag 17 januari 2021 op het Museumplein in Amsterdam. Ik probeer samen te vatten wat ik zie. Het heeft iets weg van Middeleeuwse ridderspelen. Met paarden, zwaarden, schilden, en helmen, zoals we vroege riddertje speelden. De ene partij heeft niets, de andere partij heeft alle wapens, en heeft opdracht het volk te verdrijven. Het heeft ook iets van de Franse Revolutie en bestorming van de Bastille. Het is een lachwekkend, belachelijk tafereel. Maar een woord heb ik er nog niet voor. Een vriendin van ons, M., die hier op het Museumplein erbij aanwezig was, let wel om te demonstreren: "Reiger, het is een klucht". We zien dat undercoveragenten tussen de demonstranten mensen uit de massa isoleren, mishandelen, arresteren, en afvoeren. Het is precies het Wit-Rusland van dictator Aleksandr Loekasjenko.
 

NieuwNieuws Demonstratie Museumplein Amsterdam zondag 17 januari 2021

Met dank aan deze man, voordrager van de volgende dichtregels van Van Randwijk, en verslaggever Reinout van NieuwNieuws, en zijn cameraman natuurlijk, die opkomen voor onze vrijheid:
 

Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.

Gedicht van Hendrik Mattheus van Randwijk (Gorinchem 9 november 1909 - Purmerend 13 mei 1966), dichter, prozaschrijver, verzetsheld, en journalistSchitterende reportage van verslaggever Reinout, en zijn cameraman, van NieuwNieuws


Deze vrolijke aardige meneer vertelt aan reporter Reinout van NieuwNieuws: "Wij hebben afgesproken om een kopje koffie te drinken op het Museumplein, maar dat mag niet in deze dictatuur". De Politie van Amsterdam heeft opgeroepen om weg te gaan, maar de man legt vriendelijk uit, dat waar hij staat een openbare weg is, en "een openbare weg is openbaar".
 


Een demonstrant is door een aantal lieden, "Stillen", die in opdracht van de Politie werken, uit de menigte geplukt en wordt afgevoerd naar de gevangentransporter. Een is al vooruit gerend om de deur van de wagen te openen. De "Stille" op rechts dekt het groepje met de wapenstok in zijn linkerhand. De andere "Stillen" houden zich niet aan de anderhalve meter maatregel, ook niet ten opzicht van hun gevangene. Deze lieden kleden zich onopvallend als demonstrant, gaan de menigte in en pikken mensen eruit. En je weet, als je voor de rechter staat, wat de Politie daar vertelt over jou is de 'waarheid'. En dan kennen we nog het fenomeen van de dolende rechters in Nederland, dwalende rechters, die de weg bijster zijn, en mensen veroordelen voor moorden die ze niet gepleegd hebben. Zo gaat het er ook aan toe in Landje Loekasjenko, daar worden de mensen, de demonstranten, gemarteld in de gevangenis. Hier doen ze het gewoon op straat. Ik zou gewoon het leger inzetten en vuren, maak het nog gekker! Wij horen, dat de Koning de Politie al bedankt heeft ook voor deze inzet. Hier vond een demonstratie of een koffiedrinken plaats, en als de Koning dit Politiewerk gaat prijzen is onze democratie ernstig in gevaar. Hier werd vreedzaam gedemonstreerd, een grondrecht, maar als dit met voeten getreden wordt door de Overheid en de Koning, gaan deze mensen zich verdedigen.
 

Van Duitsen bloed
En straks wordt van ons verwacht, dat we weer gaan stemmen. Op wat gaan wij stemmen? En moeten wij verplicht het volkslied uit ons hoofd leren, in heropvoedingskampen: "ben ik, van Duitsen bloed,"?


De Koning krast op
Als je je laat testen of straks vaccineren liggen je gegevens op straat, voordat je het weet, met alle ellende van dien. De Koning komt ook deze instanties wel even bezoeken en bedanken. Politiemensen en zorgpersoneel zijn verzekerd van werk. Heel veel mensen zitten nu zonder werk en inkomen. Waarom zou er nog meer geld naar Politiemensen en Zorgpersoneel moeten? Pensioenen van mensen liggen al 15 jaar stil, en worden niet geïndexeerd. Veel mensen hebben niet eens een pensioen, anders dan de AOW. Wij denken, dat het tijd wordt voor de Koning om te vertrekken, om op te krassen, en lekker te gaan spelevaren in Griekenland, we hopen dat hij er zijn motor opblaast. Koning en democratie gaan niet samen. Ook de Koning heeft schijt aan de regels. Maar gaat Politiecommandant Willem Woelders, de Koning neerknallen met zijn waterkanonnen? Wij denken dat de Koning met zijn bezoekjes weer punten probeert te scoren, mensen trap er niet in.


De 'Grootste Discriminatie'
Het is 2021 en de 'Grootste Discriminatie' vindt noch steeds plaats. Wij, ik, alle mensen van Nederland, kunnen nooit geen Koning of Koningin worden. Gelijke kansen, heet dat, mijnheer Rutte? Alleen de familie van Oranje kan een Koning of Koningin leveren. En een Argentijnse mevrouw voor de uitzondering, maken we een halve Koningin. De volgende in rij is Amalia. Omdat door haar adertjes Blauw Duits Bloed stroomt. Dat zij niet zegt tegen de Koning, Pa, ik stop ermee, met die flauwekul? Nee, natuurlijk, het levert een hoop centjes op, en een mooie speedboat. En ook dat is discrimineren van de bovenste plank. Wij krijgen nooit zoveel centjes.
 

Willem op de rekbank
En Rutte die al die gezinnen met kinderen kapot heeft gemaakt, geeft niet thuis, appeltje etend op zijn fiets gaat hij weer huiswaarts. Knalt Willem hem van zijn fiets met zijn waterpistool? En ging Willem Woelders het trouwfeestje van Ferd Grapperhaus even lopen verzieken, met zijn waterkanonnen? Welnee, Ferd Grapperhaus is zijn broodheer, Willem Woelders haalt het niet in zijn hoofd, hij zou direct worden ontslagen en in de gevangenis worden gegooid, en de volgende dag op het schavot ermee met rotte eieren, dat hoort bij Middeleeuwse feesten en taferelen, en daarna op de rekbank ermee. "Waar is mijn Willem", vraagt Eva. "Willem is even pissen", krijgt ze te horen. Ze krijgt hem niet meer terug, Willem is niet meer.

Maar o, o, wat erg voor al die ondernemers. Dan zit Rutte (VVD) alweer samen met Hoekstra (CDA) bij het geldkanon voor een 'broes'. En ook in Groningen kunnen ze verrekken. Met de Europese Unie zijn we ook wel klaar. De Britten hebben het vaccineren beter voor elkaar dan hier op het vaste land. Daar hebben ze genoeg vaccin, en wij niet. Ondergetekende stond aan de wieg van de Europese Unie. We hebben alleen maar ellende binnengehaald, en de ellende gaat nog groter worden.

Woedend zijn wij, het volk.
 

Museumplein Amsterdam 2021-01-17: https://www.youtube.com/watch?v=Wr02-pg_0AQm

 

"Waar komen al deze protesten, demonstraties, en relschopperij nou toch vandaan"?
Als je even naar de relschoppende jongmensen luistert, leggen ze je het haarfijn uit. Er is hen al zóveel afgenomen, thuis of in de gevangenis, wat maakt het hen uit, voor hen is er toch al geen verschil meer. En wat doet mevrouw de persofficier, vertellen over het strafblad wat ze krijgen, en dat de kansen op werk verkleinen, een huis, en wat al niet meer. Het dreigen gaat gewoon door. Mevrouw ga uw verhaaltjes elders vertellen, voor deze jongmensen maakt het al niet meer uit. Zij zien dat Grapperhaus geen strafblad krijgt, en tikken tegen hun hoofd naar u. U heeft lak aan hen, zij hebben schijt aan u.

 

Jan Terlouw bij 'Matthijs gaat door'
Zaterdagavond 30 januari 2021 is dr. Jan Terlouw (Kamperveen 15 november 1931) bij Matthijs van Nieuwkerk. Jan Terlouw promoveerde in 1964 op onderzoek naar kernfusie. In 1972 kwam zijn 'Oorlogswinter' uit. Bij Matthijs spreekt hij nu over de "opstanden", demonstraties, en rellen. En waar komt die onvrede nou toch vandaan? "Ik geloof er niets van dat die jeugd de straat op gaat met de bedoeling om daar even misdaden te gaan plegen, wat natuurlijk bestraft moet worden". Hij heeft het erover dat de Overheid de burgers niet meer vertrouwt. Maar het zijn juist de burgers die de Overheid niet langer meer vertrouwen, mijnheer Terlouw. Het antwoord ligt voor u. En waarom spreekt Jan Terlouw niet uit dat juist de Overheid als eerste gestraft moet worden voor haar misdaden. In de Toeslagenaffaire is zo'n beetje iedereen schuldig, van de Minister-president Mark Rutte, tot de Kamerleden, en de hele Ambtenarij, behalve de ouders. Maar allemaal gaan de schuldenaren vrijuit. En als de Minister van Justitie Ferd Grapperhaus schijt heeft aan zijn eigen Corona-regels, wordt eerst de wet aangepast, en krijgt hij uiteindelijk eerst na weken een kleine boete, zonder strafblad, en anderen maar uitmaken voor "Asociaal" en "Crimineel". Want het is zo'n levensgevaarlijk virus, en anderen gaan dood door jou, dood waar jij schuldig aan bent, dood door jouw gedrag. "Waarom vertrouwen ze ons nou toch niet?", zegt Grapperhaus tegen z'n bruid. Het liefst ging hij mee zelf die demonstranten in elkaar rammen. En Rutte noemt de boeren die met hun trekkers op de snelwegen gaan rijden, en levensgevaarlijk situaties veroorzaken, want dat doe je nu eenmaal met een tractor op de snelweg, en het hele land ontregelen, géén tuig? Nee, die noemt hij natuurlijk niet "losgeslagen tuig". Hij kijkt wel uit, de boeren waren zo boos, ze waren bijna z'n Tweede Kamer en/of zijn Torentje binnengereden, gewoon door de deur, het was een voorbode van wat komen ging, de aanval op, bestorming van, het Amerikaanse Capitool. Bijna waren we onze democratie kwijt, en zat er een boer hier op de troon. Mark Rutte zou ze het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan, over ander tuig had ie het, en zijn handen jeukten, onze dappere krijger. Ook wil hij het geweld tegen Politie en hulpverleners zwaarder straffen. Begrijp ik goed, dat het dus goedkoper is een oud mensje in elkaar te slaan, dan geweld tegen een diender of een hulpverlener te gebruiken. Dan krijg je minder straf, hoef je minder lang de gevangenis in? Nou, Mark Rutte, ook van oude mensen blijf je met je poten af, en ook van
Denisa Štastná blijf je met je poten af. En, we hebben in ieder geval geen waterkanonnen van de politie gezien die trekkers nat gingen "werpen". En we hebben ook geen ME gezien die boeren ging lopen slaan met hun wapenstokken. Of undercoveragenten die boeren uit de menigte isoleerden en afvoerden. Politiemensen waren aan hooivorken en rieken geregen. En als de boeren naar Den Haag zouden komen met hun spuitmachines, spuitkanonnen, tankwagens, en strontwagens, was de 'Hof'-stad onder water verdwenen en de zee in gespoeld. Nee, de boeren werden keurig begeleid door de Politie van Ferd Grapperhaus en Mark Rutte naar de plaatsen waar ze wilden demonstreren, en toen ze weer naar huis gingen bood de Politie hen ook alle hulp aan. En 'noodbevelen' werden niet uitgevaardigd. Ik, Reiger Kloosterman, schrijf ook een jeugdboek en illustreer mijn eigen werk: 'De hond die poept boven de goot'. Over ouders, demonstranten, en gefrustreerde kinderen en 'jongmensen', die in de goot liggen.

 

  


_______________________________________
einde intermezzo

 

 

Terug naar 'Landjepik' aan de Kruizemunt in Dronten

Wat kopt verslaggeefster/journaliste Hanne Koops in de Stentor woensdag 27 januari 2021 06:30 uur:

"Tuinhuisjes in de Kruizemunt kunnen toch blijven staan door koop 'ingepikte' grond van gemeente Dronten"

"Schuttingen en tuinhuisjes aan de Kruizemunt in Dronten mogen blijven staan. De
dreigende afbraak, of opschuiven, is waarschijnlijk van de baan. Volgens de
gemeente Dronten hebben de bewoners ongevraagd hun tuinen vergroot en hebben
daarmee illegaal gemeentegrond in gebruik genomen".Twee kadastrale lijnen
Journaliste Hanne Koops, citeert in haar de Stentor het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten:

"Er hebben inderdaad twee correcties plaatsgevonden. Er is kadastraal sprake van een wat vreemde situatie. Er lopen twee kadastrale lijnen aan de achterkant van de percelen. Meestal hebben bewoners er dan een stukje grond bijgekocht. De gemeente was daar in eerste instantie ook van uitgegaan. Dat bleek nadien echter niet het geval. Omdat de gemeente op het kaartje niet de juiste kadastrale lijn had aangehouden is nadien een correctie doorgevoerd. Dit is vervolgens gecommuniceerd met de betreffende bewoners".
 

Hanne Koops, waarom graaf je niet dieper? Je komt met een half verhaal. Je citaat maakt de zaak er niet duidelijker op. De ellende ligt natuurlijk bij de Gemeente Dronten. Of gaan we het Kadaster de schuld geven. Wij houden niet van halfbakken verhalen en we worden zeker niet lid van jouw de Stentor. Bij de Kruidendreef 1 zien wij in het verlengde van dezelfde kadasterlijnen een perceeltje 3650 mooi aangeschoven naast perceel 3351. We zien op openbare foto's, dat deze mensen nu 'ruim' langs hun (voormalige?) garage naar achteren kunnen (hekje). Hier is dus sprake geweest van grondverkoop door de Gemeente Dronten ten koste van het openbare groen.
 

De Stentor moedigt gedrag aan
Dit alles betekent dus, dat als jij je tuinhuisje, je schuurtje, of je hekje op gemeentegrond zet, de Gemeente Dronten uiteindelijk jou die grond gaat moeten verkopen!? Dit is een aanmoediging van de Stentor aan de inwoners van Gemeente Dronten: "Breid je tuin vrolijk uit, daarna mag je van de Gemeente Dronten de grond kopen". Dit is opruiing, dit moet je natuurlijk stilhouden, weet de Stentor dat niet? Eruit met die Hanne Koops! Heel Nederland gaat er nu mee aan de haal.
 

Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' gepasseerd?
Waarom doen deze mensen nu ineens hun verhaal aan de Stentor, en niet als eerste aan Maarten Heijenk van 'De Drontenaar'? Doet Maarten zo z'n best voor jullie, ga je praten met Hanne Koops?


Burgemeester Jean Paul Gebben

loopt tierend en woedend te zwaaien met zijn ketting in het nieuwe 'Huis van de Gemeente Dronten'. "Grond verkopen aan deze 'Landjedieven', hoe halen jullie het in je hoofd". Medewerkers van de Gemeente Dronten duiken onder hun bureau's weg en/of vluchten het gemeentehuis uit. In zijn eentje vormt de burgemeester een peloton ME. "Orrrderrrrrrrrrr", brult en galmt het door het Stadse huis daar in Dronten, en je hoort de rake klappen met de ketting. Janken en gekerm overal.
 

Marck Moreno beklaagt zich
Een bewoner van de Kruizemunt, Marck Moreno, eigenaar van een Media-bedrijf en de hoofdpersoon in het verhaal van eindredacteur en journalist Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' van woensdag 20 januari 2021, beklaagt zich nu in de Stentor, hij moet voor de eerder door hem 'gepikte/gestolen' grond betalen, indien hij deze koopt, en dan zijn tuinhuisje niet hoeft af te breken, aan de Gemeente Dronten: "Maar dat betekent wel dat het me extra geld gaat kosten, iets waar ik nu niet op zit te wachten. Door de coronacrisis ben ik een groot deel van mijn werkzaamheden en inkomsten kwijtgeraakt". Ook hij laat nu Maarten Heijenk van 'De Drontenaar' links liggen en klautert het volgende podium al weer op, nu van de Stentor. Maar ja, hij heeft natuurlijk dan ook een Media-bedrijf, dus weet zijn podia wel te vinden.
 

Uit eigen zakken
Joh, geen punt, maak je niet druk, wethouder Ton van Amerongen van de Gemeente Dronten gaat dit betalen voor jou uit zijn eigen "diepe" zakken.


Gelijke monniken gelijke kappen in Berne
Dit alles moet wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie (CU) van de Gemeente Dronten aanspreken, van de: "Gelijke monniken, gelijke kappen". Mijn achternaam is (Reiger) Kloosterman, en deze wethouder komt graag bij de Norbertijnen van de Abdij van Berne. Hij vervult daar zelfs de rol van gastheer. Hij heeft iets weg van Jozef van den Berg waar wij al eerder over verhaalden. Jozef is getrouwd geweest en nu kluizenaar. Een Abdij is een klooster waar monniken of nonnen wonen. Een kluizenaar woont alleen in zijn kluis.

https://www.abdijvanberne.nl/berne-bemoedigt-ook-in-tijden-van-corona-21-roelof-siepel/
 


Dat Berne het Licht verspreide

De Norbertijnen beschouwen hun Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther als een bijenkorf
:

"Wij, broeders van de abdij, vormen de kerngemeenschap. Gasten komen en gaan. We gaan er zelf ook op uit om in wijde kringen rondom de abdij mensen nabij te zijn bij al hun levensvragen. We willen mensen ‘licht’ brengen, met hen optrekken, hun dagelijks bestaan ver-licht-en".

Berna ut lucerna
, moge Berne het Licht verspreiden.Zicht en Luisteren

Wij hopen, dat de broeders van Berne zullen bidden voor hun broeder Roelof Siepel wethouder van de Gemeente Dronten (ChristenUnie), en hem niet alleen het Licht mogen brengen, maar ook het Zicht, en het Luisteren, hem de weg mogen wijzen, en hem uitleggen, dat je zo niet met je medemensen omgaat.


Gelijke monniken gelijke kappen, zo ook in Dronten
Als aan De Vendelier in Swifterbant, aan De Lange Streek, aan de Papaverzijde, aan De Standaard, aan de Zwanebloem, eveneens allemaal in Swifterbant, en nu ook aan de Kruizemunt in Drontendorp, mensen grond kunnen bijkopen, moet dit overal in de Gemeente Dronten kunnen. Desnoods moeten trottoirs, straten, en parkeerplaatsen verlegd worden, als mensen hun percelen maar kunnen uitbreiden. Groei moet mogelijk zijn!


De wei
tussen tussen Het Vaandel 1A en 1B, en De Lange Streek 85 en De Banier 2 in Swifterbant moet worden verdeeld tussen de aanliggende bewoners. Het voetpad aldaar kan worden opgeheven, mensen kunnen rustig een eindje omlopen, mensen moeten bewegen, dat is goed voor hen. De bewoners hebben ook aangegeven De Wei om te willen toveren tot een tuin met allemaal planten en struiken voor vlinders en bijen, en weg met de platanen, omdat deze niet bijdragen aan de biodiversiteit. Een varkentje, een geit en een paar kippen kunnen deze Stadsetuin 'De Wei' compleet maken. Dan hoeven er geen plastic bloempotten meer te worden opgehangen aan de lantaarnpalen. Een van de omwonenden zal er graag zijn bijenkorven stallen. Als voorbeeld nemen wij de De Fruitboog tussen De Kruisboog en De Voetboog, maar dan met varken, geit, en kip, misschien een koe.


De Bessengaard in Swifterbant
Achter De Standaard, naast Het Vaandel 2B en 2A, en achter Het Vaandel 2A en 2 willen bewoners graag groen van de Gemeente Dronten bijkopen. Ook hier willen bewoners eveneens eventueel een gezamenlijk initiatief overwegen. Er zijn al ideeën voor een tuin met bessen, een soort Hof van Eden. Geen appels of peren, daar komt alleen maar narigheid van met Adams en Eva's. Deze bessengaard zal allerlei Gevogelte des Hemels aantrekken. 


De bewoners aan De Kruisboog
te Swifterbant, de nummers 5, 6, 7, 8, 9, en 10 komen nu ook in aanmerking om de grond te kopen van de Gemeente Dronten, grond die zij jaren geleden al in gebruik hebben genomen. En terug hebben moeten geven aan de Gemeente Dronten. Vele tranen zijn hier gevloeid, het is hier nu een natte bende. Tuinhuisjes moesten worden afgebroken, schuurtjes, hekwerken, scheidingen, kippenhokken, en wat al niet meer. Tuinen zijn verwoest geworden. Hier gaat het niet meer om mogelijke verjaring, hier en nu geldt het principe van gelijke behandeling: 'Gelijke monniken gelijke kappen'. Misschien kan ook hier Ton van Amerongen, wethouder van de Gemeente Dronten, dit ook uit eigen diepe zakken betalen, om het verdriet te verzachten?


De bewoners van De Kruisboog en Langs de Bogen
De nummers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aan De Kruisboog en Langs de Bogen 19 te Swifterbant willen allemaal de mogelijkheid hebben om nu of in de toekomst achter of naast hun percelen een strook van 2 [m] breed grond bij te kunnen kopen van de Gemeente Dronten, eveneens in het kader van de nieuwe regeling gelijke behandeling: 'Gelijke monniken gelijke kappen'. Zij die nu niet mee willen doen, zouden dat eventueel in de toekomst kunnen doen, of na hun, de nieuwe bewoners van hun 'residenties'.

Een nieuwe kadasterlijn wordt uitgezet
2 [meter] evenwijdig aan de huidige kadasterlijn. "Twee  kadastrale lijnen aan de achterkant van de percelen", is in de Gemeente Dronten geen nieuw fenomeen meer. Indien je bij wilt kopen, schuift jouw perceelsgrens op naar de tweede "kadastrale lijn". Bewoners hoeven nu niet mee te doen. Wel zal het voetpad achter de woningen langs, bij iedere verkoop door de Gemeente Dronten en aankoop door de bewoners van een 'stukkie' grond omgelegd moeten worden. Maar dit is voor de Gemeente Dronten geen enkel probleem, de Gemeente Dronten heeft diepe zakken en anders wel die van wethouder Ton van Amerongen zelf, en stratenmaker Jan Tegel
(sch) uit Ternaard komt graag om dit voetpad te herleggen en in orde te maken, telken kere. De dienstdoende ambtenaar komt graag langs bij de betreffende bewoners: "Mevrouwtje, meneertje, zullen wij de plataan achter of naast uw woning meteen omzagen? Dit is wettelijk zo geregeld, de bomen staan nu binnen 2 [m] van uw nieuwe perceelsgrens".
 


 

Uiteindelijk
komt het voetpad direct neven De Lange Streek te lopen. De honden van de mensen hoeven dan niet meer op de grasstrook te poepen, maar kunnen vanaf het trottoir achteruit boven de goot hangend hun behoeften deponeren, in de goot. De betreffende wethouder, Roelof Siepel, van de ChristenUnie en de Bernse Abdij, komt ook graag deze behoeften voor ons ophalen: 'De Behoeften Ophaaldienst'. Als al het groen en alle bomen, in de Gemeente Dronten zijn opgeruimd, kan de Afdeling Groen van de Gemeente Dronten worden opgeheven, zijn we verlost van het herriemakende bedrijf Donker Groen, en kunnen de gemeentelijke belastingen in de Gemeente Dronten nog verder omlaag. Uiteindelijk willen ook de Provincie, het Rijk, en de Koning, niets liever dan de boel volbouwen, met zonnepanelen en windmolens. Alexander gaat toch naar Griekenland.


Voor welke prijs
In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur willen wij, dat de prijzen die voor al deze stukjes, lapjes, en lappen grond werden betaald door inwoners van de Gemeente Dronten, openbaar worden gemaakt. Wie heeft wat gekregen voor hoeveel, wie waren al deze lieden, die werden bevoorrecht in het verleden door de Gemeente Dronten? Wat was de reden van hun bevoorrechting? Waarom werden anderen tot het uiterste vervolgd? Wie regeerde op het Stadsehuis van de Gemeente Dronten deze 'Grote Willekeur'? Wat heeft deze enorme grondverkoop opgebracht en waar is al dit geld gebleven? De gemeentelijke belastingen gaan nu weer omhoog, ook in Dronten, maar hoe kan dit, na deze grondverkoop zou de Gemeente Dronten de belastingen nu toch niet hoeven verhogen, maar juist moeten verlagen? Of is al dit geld opgegaan aan het nieuwe 'Paleis van de Gemeente Dronten', met al zijn snufjes? Er zijn afgelopen jaar meer "grondstoffen" opgehaald en ingeleverd dan ooit, en toch gaat de prijs die wij moeten betalen voor aanlevering omhoog? Wat's gebeurd? En wat gebeurt hier allemaal?

 

 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

  

 

 


Dré en Gertra, 'De Polderpioniers'. De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'De Polderpioniers' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij
de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, e.a.

 

 

 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 

 

 

 


Op weer een andere locatie in de Gemeente Dronten. Ook deze mensen hebben een brief gekregen met de sommatie hun mooie tuinhuisje af te breken en/of te verplaatsen. Ook dit schuurtje staat over de perceelsgrens heen, en dit is door de Drontense Makelaardij niet aangegeven? De koper heeft immers zelf een onderzoeksplicht. Dus als je een huis koopt, hup, met je zaklantaarn langs dit schuurtje naar achter en opzoeken die erfgrens!

 

Knijplicht nodig bij het onderzoek