Eerste Wonderbaarlijke Grondverkopen door de

 

 

Overlast Platanen

 

In mijn brief van 10 december 2019, schrijf ik, Reiger(hsch) Kloosterman, aan het Bestuur van de Gemeente Dronten op de pagina's 11/44 en 12/44 het volgende: 

_______________________
pagina 11/44

Bomenkap aan De Schuttershof tot aan de kruidentuin bij De Vendelier
Aan De Schuttershof in Swifterbant kapt U januari 2009 er vrolijk op los. Ziet u de foto’s B0231 en B0232. Hier stonden vijf Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom), bladverliezende naaldbomen met kegels van ca. 20 mm. Deze bomen waren ziek? Verkeerd ingepland? Waren ze oud? Of werden ze gewoon veel te groot? Deze bomen kunnen 40 m of meer hoog worden! Foto B4893 geeft de situatie weer 21 november 2019.

Deze rij liep eigenlijk door, maar met een verspringing, richting Bisontocht/Kruidentuin tot aan De Banier, achterlangs de woningen aan De Vendelier. Hier stonden acht van deze Metasequoia’s, ziet u foto
B Metasequoia’s. Ook deze rij bomen was ziek? Of waren ze verkeerd ingepland? Of ook oud? Of werden ze gewoon veel te hoog midden in deze woonwijk? Was het een als grappig bedoeld experiment van uw wat al te enthousiaste 'bomen-jongens'? Had u ze gewoon over, had u er teveel besteld? Foto B4895 800 geeft de huidige situatie weer, 21 november 2019.


Metasequoia glyptostroboides
, or dawn redwood, is a fast-growing deciduous tree, one of three species of conifers known as redwoods, and the sole living species in its genus. It is native to Lichuan county in Hubei province, China. Although the shortest of the redwoods, it grows to at least 165 feet (50 meters) in height, the tree's true potential size is much larger. In 1941, the genus Metasequoia was reported by paleobotanist Shigeru Miki (1901–1974) as a widely distributed extinct genus based on fossils, before attracting considerable attention a few years later when small populations were found alive in central China. It is a particularly well-known example of a living fossil species. The tree faces considerable risks of extinction in its wild range due to deforestation, however it has been planted extensively in arboreta worldwide, where it has proved a popular and fast-growing ornamental plant. (Wikipedia)

 

The Dawn Redwood is the last surviving member of ancient genus – Metasequoia. It is related to two other members of the cypress family also known as Redwoods: the Coast Redwood (Sequoia sempervirens) and the Giant Redwood (Sequoiadendron giganteum).  Although smaller than both of these giant species, it can still grow to a height of at least 60m. https://globaltrees.org/threatened-trees/trees/dawn-redwood/"Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben"
, schreef u mij, in uw brief van 22 december 2005 (namens burgemeester en wethouders van Dronten)? Naast de kruidentuin in Swifterbant, achter de bejaardenwoningen aan De Vendelier legde u omstreeks dezelfde tijd een plataan om. Ook ziek, bejaard, verkeerd gepland of geplant?

Al "deze bomen maakten geen deel uit van de groenstructuur binnen Swifterbant en konden daardoor niet gehandhaafd blijven" ?, zie uw brief van 11 oktober 2005 aan mij. Voor het omhakken van deze plataan heeft uw toenmalige burgemeester in het geheim zelfs een bezoek afgelegd om de situatie te bespreken met de bejaarde mensen aldaar? Het werd er een beetje te gek? Dan heb je een tuintje op het zuiden, maar zit je het hele jaar in de rommel en in de schaduw op je oude dag. Of had de burgemeester misschien verstand van zieke bomen?

pagina 12/44
__________________________

 

Hieronder de pagina's 22/44, 23/44, en 24/44 uit deze brief van 10 december 2019 met bijbehorende foto's

_______________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 22/44

 


Foto B0231 p20 gesn 'Bomenkap, Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom), aan De Schuttershof te Swifterbant. De gemeente Dronten kapt er vrolijk op los'. Deze bomen waren ziek? Of verkeerd ingepland? Of verkeerd geplant? Of oud? Deze omgehakte rij verspringt op het eind naar links, en loopt dan achter de woningen met de puntdaken naar De Banier. De woningen met de puntdaken liggen aan De Vendelier. Foto 25 januari 2009 15:12:29 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 22/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 23/44

 

Foto B0232 vs02.1 'Bomenkap aan De Schuttershof te Swifterbant'. "Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben", uit de brief namens burgemeester en wethouders van Dronten van 22 december 2005. Hier stonden vijf Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom). Deze bomen waren ziek? Verkeerd ingepland(t)? Oud? Of werden ze gewoon veel te groot? Foto 25 januari 2009 15:12:58 uur Reiger CopyrightFoto B4893 vs002.1 'We zien hier op De Schutterhof vanaf Langs de Bogen. Hier stonden vijf Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom) totdat zij januari 2009 werden omgehakt. Deze bomen waren verkeerd ingepland(t)? Werden ze veel te groot? Foto 21 november 2019 16:13:01 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 23/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 24/44

 

Foto B Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom). Voetpad aan het einde van Het Vaandel naar De Banier achterlangs de woningen aan De Vendelier 56 - 64 en De Banier . Deze mensen zullen wel geklaagd hebben, in verband met de zonnepanelen die zij op hun schuine daken op het zuiden willen hebben? Foto oktober 2009.

Voor De Schuttershof zijn de Metasequoi's januari 2009 al omgelegd. Deze bewoners aan De Vendelier 56 t/m 64 zullen wel gezegd hebben: "Voor De Schuttershof om, dan bij ons achter ook! Weg ermee, al die schaduwoverlast en meer! Wij willen zonnepanelen". En daar kwam de Afdeling Groen van de gemeente Dronten alweer ijverig aan met kettingzagen, hakselaars, stobbenfrezen, etc. Of woonde hier misschien een ambtenaar van de gemeente Dronten, of een bevriende relatie van de juist politieke kleur? Dit riekt naar willekeur (van stinken). En er is nog meer! (27 oktober 2020)


Foto B4895 vs04 Voetpad aan het einde van Het Vaandel naar De Banier achterlangs de woningen aan De Vendelier. De Metasequoia’s zijn niet meer, U, gemeente Dronten, heeft ze omgelegd, of om laten leggen. Links is Het Vaandel. Het voetpad naar rechts loopt tussen De Vendelier en de Schutterhof in. Het voetpad rechts naar ons toe, loopt achterlangs de woningen aan De Schuttershof. Foto 21 november 2019 16:17:09 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 24/44

______________________________________________
 


 

Van de Gemeente krijg ik, Reiger(hsch) Kloosterman, geen antwoord hierop

Dus schrijf ik in mijn brief van 15 februari 2020 aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten:

Metasequoia’s tussen De Banier en De Vendelier
U gaat niet in op de kap van de Metasequoia’s aan De Schuttershof, en verder tussen De Banier en achterlangs de woningen aan De Vendelier richting kruidentuin en Bisontocht. Een dikke Middelvinger richting mij?
 


In het gesprek dat wij, uiteindelijk 9 september 2020, een afvaardiging van een groep van 28 inwoners van Swifterbant met de Gemeente Dronten hebben, komt het antwoord ook niet.

 


De Metasequoia's glyptostroboides (Chinese mammoetboom, reuzenboom, watercypres) zijn bladverliezende naaldbomen met kegels van ca. 20 mm, en kunnen tot 40 m hoog worden, men spreekt zelfs van 50-60 m. Hier achter de woningen aan De Vendelier huisnummers 56-64. Hier achterlangs ligt een voetpad met groenstrook en dan komen de achtertuinen van woningen aan De Banier. Foto oktober 2009. Niet veel later zullen deze bomen door de Gemeente Dronten worden 'omgehakt'.

 


Wij gaan zelf maar op onderzoek uit
 
Ik bel aan bij een vriend. Ik vertel hem over de Metasequoia-kap achter De Vendelier. Direct wijst hij mij waar ik heen moet. Het zijn weer vrienden van hem en zij wonen aan De Vendelier. Ik krijg geen huisnummer, maar hij 'wijst' mij, beschrijft mij, in welke woning deze mensen wonen. Ik ga op weg naar De Vendelier. Aangekomen bij de woning waarvan ik dacht dat deze mij was 'aangewezen', bel ik aan. Een uitermate vriendelijke man doet open, ik stel mij voor, en vertel hem wie mij verwezen heeft. Diegenen die ik zoek wonen enkele huizen verder vertelt hij me, maar dat maakt niet uit, "Komt u binnen", zegt hij mij.

Ik leg mijn vraag over de verdwenen Metasequoia's glyptostroboides achter hun woningen 'op tafel'. De man vertelt, dat de Gemeente Dronten de bewoners van De Vendelier heeft voorgesteld, achter hun woningen, grenzende aan het voetpad, wat ook achterlangs de woningen van De Banier loopt, dus eigenlijk het voetpad tussen De Vendelier en De Banier, ieder een strook grond van 2 meter breed te verkopen. Hun tuinen worden daardoor 2 [m] dieper. Let wel, niet aan de bewoners van De Banier, aan de andere kant van het voetpad. De reden van het aanbod van de Gemeente Dronten blijft onbeantwoord. Maar duidelijk is: de Gemeente Dronten komt langs en biedt de bewoners van De Vendelier grond aan. Dat hadden de 'Landje-pik dossier' inwoners van de Gemeente Dronten ook wel willen horen, zeg!

In ieder geval zijn de Metasequoia's glyptostroboides door de Gemeente Dronten omgelegd.

En er is een drugstransportlijn die dwars door De Vendelier liep, op verzoek van de bewoners van De Vendelier, door de Gemeente Dronten door middel van infrastructurele maatregelen, verdwenen. Het drugstransport vindt nu waarschijnlijk plaats via een andere route door Swifterbant, de bewoners van De Vendelier zijn er in ieder geval van verlost. Andere inwoners van Swifterbant zitten nu met het drugstransport door hun wijk. Maar misschien zetten de 'transporters' nu wel drone's in.

Conclusie:

  • De Metasequoi's glyptostroboises langs het voetpad tussen De Vendelier en De Banier zijn omgelegd door de Gemeente Dronten
     
  • De bewoners van De Vendelier hebben er grond bij gekregen van de Gemeente Dronten
     
  • Een drugslijn via De Vendelier is fysiek onmogelijk gemaakt door de Gemeente Dronten


Zo een Gemeente daar heb je nog eens wat aan. Jammer dat de Gemeente Dronten heel selectief te werk gaat, en bepaalde inwoners van haar Gemeente Dronten bevoordeeld boven anderen inwoners.

Zouden er in De Vendelier een ander soort mensen wonen? Zou de WOZ-waarde van de woningen een rol spelen bij de bediening van deze mensen door de Gemeente Dronten? Wonen er 'bevrienden' van de Gemeente Dronten in De Vendelier, zeg maar mensen uit het clubje van de Burgemeester, 'Thomas Evangelielezers' of zo, of vrienden van een ambtenaar van de gemeente Dronten, of misschien woont of woonde er wel een medewerker (ambtenaar) van de Gemeente Dronten in De Vendelier?

De Gemeente Dronten vertelt het ons niet.

Onze groep van 28 inwoners van Swifterbant krijgt in ieder geval op alles nul op het request.

 

 

Wij bellen met het Kadaster

Onze vrienden bij het Kadaster helpen ons gratis.
 

We krijgen de plattegrond van De Vendelier te Swifterbant

Linksboven ligt de Kruidentuin. Nog verder naar links ligt de Bisontocht

We zien op deze plattegrond dat de huisnummers De Banier 29, De Vendelier 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, en nr. 80 er allemaal stukken en stukjes, zeg maar lapjes grond hebben bij gekregen. Een aantal zelfs meerdere lapjes, sommigen zelfs 3 lapjes. 15 Adressen in totaal.

Het betreft de lapjes met de nummers: 2511, 2647, en 2648 (de drugsdoorvoerroute?), 2658, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2692, 2691, 2690, 2689, 2688, 2687, 2686, 2685. Totaal 22 lapjes.

Hier hebben de mensen van het Kadaster wel even zitten puzzelen, hier zijn ze wel een weekje mee zoet geweest.
 

Bewoners van De Vendelier vertroeteld, en op hun wenken bediend
Wat is hier aan de hand? Deze woningen zijn zeg maar van 2006. Heeft de projectontwikkelaar het allemaal een beetje krap bemeten misschien? Dacht de Gemeente Dronten, deze mensen hebben zo een zielig achtertuintje, daar moeten we wat aan doen? Wilde de Gemeente Dronten haar groenoppervlak wat verminderen?

De bewoner die ik sprak vertelde, dat het gebeurd is toen hij er al woonde, dus na 2006. Er was immers ook al een drugstransportlijn door De Vendelier tot volle wasdom gekomen. Hebben de nieuwe bewoners geklaagd over de Metasequoia's glyptostroboides (reuzenbomen, mammoetbomen, bladverliezende naaldbomen) achter hun woningen. Was hier misschien ook een mevrouw uitgegleden over de blaadjes, heel zachte naaldjes, van de reuzenbomen? Toen de perceelsgrenzen waren opgeschoven stonden deze mammoetbomen binnen twee meter van de perceelsgrenzen en moesten ze wel om. Héééél handig bekeken!, van de Gemeente Dronten of van die ene Vendelier-bewoner?

 

"Koning Willekeur" regeert bij de Gemeente Dronten

De bewoner van Het Vaandel 14 in Swifterbant krijgt niet zo lang geleden bezoek van de Gemeente Dronten: "De schutting van Het Vaandel 14 neven de groenstrook en het voetpad opzij van zijn perceel en achterlangs De Schuttershof staat 20 [cm] over de perceelsgrens heen". De dienstdoende ambtenaar in het kader van het 'Landjepik-project' zegt dat het misschien wél mogelijk is, dat de bewoner grond kan bijkopen, en gaat overleggen op het 'Stadsehuis' van de Gemeente Dronten.

Er komt een onverbiddelijk "Nee" terug, en de bewoner krijgt twee maanden de tijd om het "oneigenlijk" grondgebruik ongedaan te maken en zijn schutting te verplaatsen. Let wel de bewoner is uitgegaan van de bestaande grens bij aankoop van de woning, en de betreffende makelaar heeft de zaak waarschijnlijk niet gecontroleerd. Wat doet zo een makelaar eigenlijk voor zijn geld? Is zijn of haar enige werkzaamheid het plaatsen van een bordje 'Te Koop'? En 'verkocht' deze makelaar iets wat niet bij de verkoop hoorde? Dat heet toch "oplichting"? De bewoner van Het Vaandel 14 heeft de woning in 2004 betrokken en heeft de woningen waar hij op 'ziet' aan De Vendelier gebouwd zien worden in het jaar 2006. Daarna hebben De Banier 29, en De Vendeliers 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, en nr. 80 er allemaal stukken en stukjes, zeg maar lapjes grond bij gekregen van de Gemeente Dronten. Maar bij Het Vaandel 14 is het nu ineens onmogelijk: "Njet"! Het Vaandel 23 heeft vanaf het begin al zijn perceel tot aan het voetpad.

Nadat Het Vaandel 14 er een strook van 2 [m] bij gekregen zou hebben, zou de spatie A tussen zijn nieuwe perceel en de percelen van De Schuttershof even groot zijn als de spatie A tussen Het Vaandel 23 en De Vendelier-percelen. Maar bij de Gemeente Dronten is het nu ineens: "Njet".

Wethouder Roelof Siepel gaat graag naar zijn broeders in de Abdij van Berne om hun bier te proeven, en burgemeester Jean Paul Gebben leest graag in zijn Thomas Evangelie, maar van 'Gelijke monniken, gelijke kappen' hebben zij geen weet.

Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland 'Koning Willekeur'

 

 


'Het Verdriet van De Polderpioniers',
Dré en Gertra, de man wijst naar, wat zij al weet. Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'Het Verdriet van De Polderpioniers' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij speciaal de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, Boekenvoordeel
(De Kiel 13-15), e.a.

Zie ook "Het Verdriet van de Polderpioniers" Leeuwarder Courant  https://www.lc.nl/archief/Het-verdriet-van-de-polderpioniers-20792529.html?override=web

 

 

Bewoners Kruisboog
De bewoners van De Kruisboog die tegen het industrieterrein Spelwijk aanwonen, wilden er graag een klein stukje grond bij. Zij werden van Landje-pik beschuldigd. De Gemeente Dronten was onverbiddelijk, ambtenaren struinden achter hun woningen langs, geen cm kregen zij erbij, of konden zij erbij krijgen, géén cm. En de rechter, die gaf de Gemeente natúúrlijk gelijk. Twee handen op één buik. Niks geen scheiding der machten, de een maakt de wet, de ander voert hem uit. Een soort 'Polenland', maar dan in Nederland.

Als ik Reiger(hsch) Kloosterman de Gemeente Dronten vraag het voetpad achter onze woning netjes terug te leggen op Gemeente Grond, heeft de Gemeente Dronten de onbeschaafdheid, de onbeschoftheid, het pad zo snel mogelijk er weer terug in te rammen, en als reactie krijg je dan van de klachtencoördinator van de Gemeente Dronten de heer G.J.N. (Nico) Keuper, tevens juridisch adviseur en juridische beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten: "Mocht er sprake zijn van herbestrating die uw erfgrens overschrijdt dan zou eventueel een kadastrale grensreconstructie duidelijkheid kunnen geven", in zijn e-mail van woensdag 13 mei 2020 12:05 uur aan mij.,

De man van de gemeente die hierover ging, de heer Henri Vos, heer van "Grijs" stond er zelf bij, dat het gebeurde! www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 8 mei 2020.htm
 

 

 

 

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen

"Ach", zegt polderpionier Dré tegen zijn vrouw Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), "moet je zien wat er van ons werk is terechtgekomen". Het is of zij staan bij het graf van een dierbare. Om dit beeld is gevochten, het is de "geest" die Jan Griede, voormalig Gemeentesecretaris van Dronten, heeft losgelaten uit zijn fles, en er niet weer terug in heeft gekregen. Zijn "geest" heeft tweespalt en verdeeldheid gezaaid, en zwabbert over het Drontense land, de "geest" deelt rake klappen uit in gezichten van mensen, en mensen krijgen onverklaarbare pijnen in hun buiken ervan, de "geest" zorgt ervoor dat mensen gaan drinken en erger. De mensen uit de Gouw 'Dronterland' (Drontenland!) spreken over de "White Spirit", alsof het over een Grote Indiaan gaat, of over het "Witte Wief". Nu heet het beeld "Het Verdriet van Dronten", zelfs zijn eigen houwer, Kees Jansen, is er aan gestorven "van verdriet", nog niet. Er werden sowieso altijd al veel bloemen bij het beeld neergelegd voor overledenen.

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van DeDrontenaar uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Foto nabewerking Reiger Photography

 

______________________________________________
 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

   

 

______________________________________________
 

 

'Het Verdriet van Het Nieuwe Land',
Dré en Gertra, 'De Polderpioniers', de man wijst naar, wat zij al weet. Gertra (uit te spreken als Kèrtra)

De Gemeente Dronten én kunstenaar Kees Jansen willen met dit beeldje graag de 'succesvollen' van het eerste uur lauweren, bewieroken, en verheerlijken. Overigens is het daar op het 'Huis van de Gemeente Dronten' één grote persoonsverhéérlijking. Kees Jansen en de Gemeente Dronten gaan graag voor de 'Glorie', de 'stralenkransen' en de "Grandeur".

Echter het beeld van kunstenaar Kees Jansen is langzamerhand, met de tijd, verworden tot een grafmonument, waar bloemen bij gelegd worden door rouwstoeten, rouwboeketten met witte lelies, en lauwer- of rouwkransen omheen het beeldje worden gehangen. Vreemd dat 'De Noordelingen' en de 'Heuvelparkers' dit grafmonument zo graag voor hun 'deur' willen hebben, en er zelfs om vechten. De lijkwagens en hun stoeten, met de overledenen in hun kisten, worden allemaal langs dit beeldje gereden, en houden hier halt. En dat allemaal bij jou voor de deur! Maar misschien verlustigen deze mensen zich wel aan het uitzicht dat zij hebben op deze 'levendigheid', en de bloemenpracht. Bloemen, lauwer- en rouwkransen graag te bestellen bij de plaatselijke bloemenwinkels. Voor wierook, kaarsen en graflichten, kunt u terecht bij de Wereldwinkel aan Het Ruim 83 in Dronten, en andere winkels. Denkt u aan, en helpt u, de plaatselijke middenstand, zij adviseren u graag.

 


White Calla Lilies, Aronskelk, Zantedeschia aethiopica

Evangelie volgens Mattheüs 6:28-29
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; 29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.'Het Verdriet van Het Nieuwe Land' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij speciaal de plaatselijke Drontense boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, Boekenvoordeel
(De Kiel 13-15), e.a.

Ook is bij deze laatsten (de plaatselijke Drontense boekhandel), verkrijgbaar 'Het Nieuwe Land' van schrijfster Eva Vriend. Eva Vriend beschrijft de andere werkelijkheid: "Het Verdriet van de Polderpioniers".

 

Het Nieuwe Land

Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis onderneemt Eva Vriend een zoektocht naar het ontstaan van een nieuwe provincie: Flevoland. Midden vorige eeuw dromen tienduizenden
Nederlanders van een bestaan als boer in de net drooggelegde polders. Een nieuwe, ‘maakbare’ samenleving, waarin niet alleen het landschap langs de meetlat wordt gelegd, maar ook de toekomstige bewoners.

Alleen de besten van de besten zijn welkom. Zwakkelingen, achterblijvers en zielenpoten komen er niet in. De selectieprocedure van de rijksoverheid is zeer streng en voert zelfs tot in de slaapkamer. Zijn de bedden wel opgemaakt, is de linnenkast op orde? Eva Vriend weet het stilzwijgen van afgewezen kandidaten te doorbreken en de geheimen te ontrafelen van een bevolkingspolitiek die in de recente geschiedenis haar weerga niet kent.

 


Schrijfster Eva Vriend in de Leeuwarder Courant, 22 december 2012
https://www.lc.nl/archief/Het-verdriet-van-de-polderpioniers-20792529.html?override=web


Eva Vriend (1973) groeide op als boerendochter in de Noordoostpolder. (Wij hopen toch niet dat dit betekent, dat zij tot een nest van "de besten tot de besten" behoorde!) Als historicus en journalist legde ze zich toe op wat ze zelf ‘plattelands journalistiek’ noemt: grote verhalen uit kleine plaatsen. Ze doceert aan de School voor Journalistiek en werkt voor diverse media. Het nieuwe land werd genomineerd voor de M.J. Brusseprijs.

http://www.evavriend.nl

 

 

 

___________________________________________________