Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving door de

 

 

 

Overlast Platanen


8 Mei 2020, schrijf ik, Reiger(hsch) Kloosterman, aan de Gemeente Dronten, t.n.v. de heer G.J.N. (Nico) Keuper, klachtencoördinator, juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker, conflictbemiddelaar, en voorzitter commissie bezwaarschriften, een brief over "Touwtjes die niet liegen":

"Touwtjes liegen niet"

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v.
 de heer G.J.N. Keuper 8 mei 2020.htm

(Klik hier)

 

In het kort
Achter onze woning is begin mei 2020 het stratenmakersbedrijf Jan Tegel
(sch) uit Ternaard bezig het voetpad dat achterlangs ons perceel loopt opnieuw te leggen. Mensen struikelden er over de schots en scheef liggende tegels.
 


Foto 5159 vs02.2  'Aanhanger van stratenmaker Jan Tegel(sch) uit Ternaard aan De Lange Streek te Swifterbant'. Voor al uw Straat- & Grondwerk. Foto 8 mei 2020 13:34:37 uur Reiger Copyright (85,6kB 640x427) 


 

Jan Tegel  voor al Uw Straat- & Grondwerk


Logo Jan Tegel
(sch), Paracelsusweg 37, 6387 GJ uit Ternaard. Dit is geen opengetrokken putdeksel. Néé, dit is een tegel die er opnieuw ingaat, en nu weer goed. "Voor al uw straatwerk, schots of scheef, wij leggen het weer mooi recht voor u". (11,8kB 197x200)

(sch) staat voor schuil en betekent schuilnaam, wij nemen de stakker in bescherming, en Ternaard is natuurlijk zijn fictieve woonplaats
 

Het lukt stratenmaker Jan Tegel(sch) niet de betonnen kantplanken aan de zijkant van het voetpad volgens zijn touwtje weer terug te leggen op gemeentegrond. Een wortel van de plataan achter ons perceel maakt het voor Jan Tegel onmogelijk. Hij heeft strikte opdracht van de Gemeente Dronten niet in deze wortel te kappen. De wortels zijn heilig bij de Gemeente Dronten.
 


Foto 5157 vs03.3 "Touwtjes die niet liegen" - 'De rode lijn is van stratenmaker Jan Tegel(sch) uit Ternaard aan De Lange Streek te Swifterbant'. Ter hoogte van perceel De Kruisboog 16. Het witte touwtje (op de foto boven) is van de eigenaar van het perceel, de heer Reiger(hsch) Kloosterman. De rode lijn is gespannen aan gemeentezijde, de betonnen kantplank is onderdeel van het voetpad van de Gemeente Dronten. "Touwtjes liegen niet". Omdat de heer Jan Tegel zijn lijn over een grotere afstand heeft gespannen, zou de kantplank nog iets verder naar onder (op de foto) moeten, maar dat wordt niet gevraagd door Reiger. De heer Jan Tegel vertelt aan mij, dat hij opdracht heeft gekregen, dat hij niet in deze specifieke wortel mag kappen. Reiger Kloosterman zegt hem de kantplank dan hoger te leggen, over de wortel heen, maar dat kan ook niet volgens Tegel. "Eronder door misschien, met een tunnel?". Kan ook niet, zegt Jan Tegel. Reiger stelt voor om tot onteigening van zijn perceel over te gaan. Foto 6 mei 2020 10:08:27 uur Reiger Copyright (236kB 800x498)Drie woningen verder
Jan Tegel(sch) is inmiddels aangekomen achter woning De Standaard 14 te Swifterbant. De oude mevrouw die hier tot voor kort woonde heeft een heg met berberis struiken staan langs het voetpad, Berberis thunbergii, oftewel Zuurbes, en dan twee variëteiten met groen en met rood blad. Het is een 'prikkert'. Ieder jaar, als de heg op z'n mooist was, werd de heg geschoren door onze plaatselijke hovenier Joop Kiers. Joop Kiers Tuinwerken is gevestigd aan het(de) Duizendschoonhof 2 hier in Swifterbant. Een mooiere naam kan je niet bedenken voor een hovenier om aan te wonen: "Duizend schonen hof".


Haag met Berberis thunbergii ook wel Zuurbes genaamd, wel een 'prikkert'
(85,6kB 584x352)


De heg is in de loop der jaren, de woning is van 1975, toch een beetje uitgedijd. Zo goed mogelijk wordt de heg nu teruggeschoren. Maar stratenmaker Jan Tegel(sch) is er niet blij mee, met deze berberis, hij steekt gemeen. De betonnen kantplanken onder de heg liggen prima. Daar is nooit iemand meer aangekomen, sinds 1975.
 

Derde wonderbaarlijke grond-vergeving door de Gemeente Dronten
Toch besluit Jan Tegel de kantplanken uit te nemen. Ze moeten immers nu wat hoger komen. Dat is geen probleem, want er is nog ruimte aan de onderkant van de heg. Maar vanwege de venijnige prikkers besluit hij het pad hier te versmallen met een halve tegel. Hij schenkt de oude mevrouw een streep grond. De gemeente trekt zich als het ware terug, en de tuin van de mevrouw verdiept zich een beetje. Een wonderbaarlijke grond-vergeving door de Gemeente Dronten. Dronten is een christelijke gemeente dus ze hebben iets met 'vergeven'. We liggen op een zijtak van de 'Biblebelt', richting Urk.
 

De hete adem van Henri Vos
Wat bij ons een onmogelijke opgave nog was voor stratenmakersbedrijf Jan Tegel is nu ineens geen probleem meer. Nu heb ik, Reiger
(sch), niet gevraagd om meer tuin, ik heb alleen gevraagd het voetpad achter onze woning gewoon weer netjes terug te leggen op grond van de Gemeente Dronten, zodat wij onze nieuwe schutting strak en netjes zouden kunnen plaatsen en laten aansluiten met de buren, maar dat was voor Jan Tegel een onmogelijk opgave. Maar dit was natuurlijk niet de werkelijke reden, het was de hete adem van de heer Henri Vos, ambtenaar, werkvoorbereider en toezichthouder civiele techniek van afdeling 'Grijs' van de Gemeente Dronten, die Jan Tegel achter ons perceel, in zijn nek stond te blazen. Vervolgens dacht stratenmaker Jan Tegel(sch) natuurlijk aan zijn boterhammetje en zijn gezinnetje.
 

Polderpioniers
Wij vragen ons af waarom Henri Vos van de afdeling 'Grijs' van de Gemeente Dronten hier gratis grond weggeeft aan deze oude mevrouw Stien de Vrieze-van Wingen aan De Standaard 14. Komt het omdat haar man en zij 'Polderpioniers' zijn, immers zij hadden een agrarische bedrijf hier in de polder, haar man Koos kwam van Dreischor nabij Zonnemaire op Schouwen-Duiveland en was van 16 juli 1925 (- 1 augustus 2009
), en dan mag je toch wel spreken van 'Polderpioniers'? Speelde de WOZ-waarde van de woning misschien een rol? Waarom staan 'De Polderpioniers' (het beeldje) eigenlijk in Dronten, en is dat een alleenrecht van de 'Drontendorpers'? Wie denken zij wel, dat ze zijn daar in dorp Dronten? Hoorde mevrouw Stien de Vrieze misschien bij een bepaald kerkgenootschap of ander 'cluppie', dat zij bevoordeeld moest worden door Henri Vos en zijn stratenmaker Jan Tegel?


'Onwelriekende geuren'

Of had de Gemeente Dronten nog iets goed te maken met mevrouw Stien de Vrieze-van Wingen, omdat zij die smerige stinkende lawaaimakende ondergrondse container juist achter haar woning aan De Standaard 14 hadden geplaatst, en er nu geen zaadballen van een plataan in haar thee patsten, maar haar eten werd verrijkt met vliegen en de 'onwelriekende' geuren die uit de ondergrondse container omhoog stijgen? Zij had een vuilstortplaats achter haar woning erbij gekregen. Leuk voor de nieuwe bewoners die er nu komen wonen! De container is van 23:00 tot 7:00 al afgesloten. Oh, ik vergis mij, de plek is een aanleverpunt van onze "grondstoffen" geworden. Binnenkort wordt er een houten hokje bijgeplaatst, en daar komt een gemeentelijke wachter in te zitten, misschien wel Henri Vos, die is gedegradeerd door zijn baas Venema, en als wij dan onze spulletjes, "afval
= grondstof", komen aanleveren, dan betaalt dit wachtertje, Henri, ons meteen cash uit, er is immers sprake van "een gesloten systeem".


Regelrechte Schande!
Wij vonden het een grote schande, dat de Gemeente Dronten, achter de woning van deze oude gehandicapte blinde mevrouw, achter haar tuin en terras, een ondergrondse container voor afvalstort wist te plannen en te plaatsen. De oude mevrouw had een prachtige tuin met heel veel bloemen, paadjes en een vijver. De tuin had zij zo ontworpen, dat deze zichzelf grotendeels onderhield, en af en toe kwam Joop Kiers Tuinwerk uit Swifterbant langs. De oude mevrouw kon zich niet meer verweren en verdedigen tegen de overmacht van de Gemeente Dronten en de 'buurters' die samen tot consensus -3 (wij zijn ook niet gehoord) waren gekomen, en haar en ons belang maar even terzijde schoven. Als de burgemeester, Jean Paul Gebben, hier gewoond had, was hier nooit een afvalstortcontainer achter zijn perceel geplaatst geworden. De ambtenaren hadden het niet in hun hoofd gehaald er zelfs maar aan te denken. Als de ondergrondse container net geleegd is, en jij komt met je zak, en als je dan de klep sluit, is het even stil, en dan hoor je pas een plof, zó diep is deze afvalstort-put.
 

De Stinkende Ondergrondse container naast de Zwanebloem 10 in Swifterbant
die daar geplaatst was, is al weer weg. De container stond in het Havikskruid, maar vlak tegen het perceel Zwanenbloem 10, vlak naast de woning Zwanebloem10! De heer en mevrouw vertelden mij, dat zij met vakantie waren, en toen zij terugkwamen stond in ene deze smerige stinkende lawaaimakende ondergrondse container naast hun woning. De Gemeente Dronten had die er tijdens hun vakantie snel even ingeramd. Nou, zo is het natuurlijk niet gegaan. Op het 'Huis van de Gemeente Dronten' hebben natuurlijk ellenlange vergaderingen plaatsgevonden. Vervolgens hebben er besprekingen in de 'buurten' plaatsgevonden met de 'buurt'-bewoners, en toen iedereen het er mee eens was, toen er consensus was bereikt, zijn de containers ondergronds gegaan. Naast de woning van de Zwanebloemers 10 was al een opstelplaats voor de groene containers (restafval), de bruine containers (GFT), en de blauwe containers (papier), dus dachten ze bij de Gemeente Dronten, dan douwen we de Ondergrondse container ook maar naast de Zwanebloem 10 de grond in, en alle 'buurters' - 2 knikten van 'ja'.
 

Afbeelding OID (Ondergronds Afval Inzamel Depot) naast de Zwanebloem 10 aan het Havikskruid te Swifterbant. De container is inmiddels alweer verwijderd van deze locatie en naar een andere locatie overgebracht. 'Rico' zei: "Oprotten met dat ding", en aldus geschiede. Naast de woning stond ook nog een eik, omgehakt door de Gemeente Dronten december 2020, de groene cirkel is de kroonprojectie en de rode cirkel is de wortelprojectie. De wortels hebben niks te zoeken in het bed onder de weg of straat Havikskruid en Zwanebloem en gaan het perceel van Zwanebloem 10 op, ze gaan daar een beetje mee-eten, parasiteren. Dit betekent dat de wortelprojectie verschuift naar het perceel van Zwanebloemer 10, en eigenlijk zijn hele perceel gaat innemen. Afbeelding knvs04 (90kB 603x460)  

Naast Zwanebloem 8 staat nog steeds, 31 december 2020, eenzelfde eik gelijk met de voorkant van de garage, zeg maar bijna recht voor de voordeur van deze mensen, want die zit opzij van het huis. Deze eik staat aan de andere kant van de straat Havikskruid op dezelfde hoogte als de OID in deze plattegrond, de OID die nu alweer weg is. Voor deze Quercus castaneifolia 'Green Spire', Kastanjebladige eik, gelden eenzelfde kroon- en wortelprojectie. Ook hier zal de gehele tuin door de wortels van deze eik in beslag worden genomen, en deze residentie zal geheel onder de kroon van deze eik verdwijnen. Zijn hier de 'Landje-geef'- ambtenaren nog niet aan de deur geweest? We zien een strook grond naast de woning Zwanebloem 8 liggen, en precies op deze strook grond staat eenzelfde eik.Een Rico Verhoeven

Een toch wel kostbare operatie, het plaatsen van zo een ondergrondse container: graafmachine, kraan, mensen, transport van de metershoge betonnen put, leidingen die in de grond liggen waar de put moet komen en die misschien moeten worden verlegd of omgelegd, stratenmakerij, etc. Maar toen kwam Zwanebloemer 10 thuis: "Weg met dat ding". De man is een oude vechtsporter, hij was een soort van Rico Verhoeven, en gedwee kwam de Gemeente Dronten weer met het hele circus langs: graafmachine, kraan, mensen, transport van de metershoge betonnen put, leidingen die in de grond liggen misschien weer terugleggen, het gapende gat waar de enorme betonnen put in stak dempen, stratenmakerij, etc. De consensus-put werd opgegraven en het gat gedicht. Niets herinnert nog of meer aan deze vergissing, aan deze verspilling van geld door onze gemeentelijke Drontense overheid.
 

'Rico' begint met zijn ogen te rollen
De ambtenaren bellen nog eenmaal aan bij Zwanebloem 10. Of meneer het goed vindt, dat de afvalstortput nu op de kruising komt te staan Havikskruid-Zwanebloem, maar dan aan de overkant, zeg maar schuin voor zijn Zwanebloem 10 en schuin voor de buren Zwanebloem 8. 'Rico' gaat met zijn ogen rollen, normaal zou hij met een 'staredown' beginnen, maar nu staat hij op ontploffen, hij spant zijn biceps, waarop de mouwen van zijn overhemd uiteen scheuren, de grond onder zijn voeten begint ernstig te beven. De ambtenaren van de Gemeente Dronten kruipen over zijn garagepad weg van hem, en vluchten achter de enorme betonnen put die ze net bovengronds hebben getrokken. De put is verplaatst naar een volgende consensus-locatie. Het geld klotst in het 'Huis van de Gemeente Dronten' toch tegen de plinten. En als het op is, "verhogen we gewoon de belastingen".

 

Onderdeel van BrugMedia (9,38kB 402x104)


'Gewraakte' afvalcontainer aan de het Havikskruid wordt nog deze maand verwijderd', kopte Maarten Heijenk, verslaggever en eindredacteur van
DeDrontenaar.nl donderdag 21 februari 2019 in zijn plaatselijk krantje. Nu de juiste foto op de juiste plaats, scherpe onderzoeksjournalistiek, een pluim voor Maarten! Het Ondergronds Afval Inzamel Depot (OID) naast Zwanebloem 10, een boerderij uit de vorige eeuw (1998). Het ding staat bijna in de woonkamer bij deze mensen. Al die herrie en stank vlak naast je woning! Als de kraanauto zich 's ochtends opstelt naast je woning, zie je de bak met afval ineens voor je slaapkamerraam door de lucht heen gaan. Hoe haalt een Gemeente(v) Dronten het in haar hoofd hier deze afvalstortplaats te creëren. De Gemeente Dronten is een democratie, aan de top staan de Burgemeester en Wethouders, en dan is er een Gemeenteraad, en dan wij met zijn allen die dit hel zooitje hebben gekozen. Zwanebloemer 10 heeft zijn zaak voor de Raad van State moeten uitvechten. Maarten schrijft dat de Zwanebloemer 10 "zijn zin heeft gekregen". De man heeft niet zijn zin gekregen, het Bestuur van de Gemeente Dronten heeft in dit geval zijn zin niet gekregen! Maarten Heijenk, je moet het wel goed opschrijven. Het is een schande dat deze arme stakker zijn zaak tot de Raad van State heeft moeten brengen en heeft moeten uitvechten, maar vechten is 'Rico' zijn lust en zijn leven, dat hebben we al gezien. De man beschikte waarschijnlijk wel over voldoende middelen om dure advocaten in te zetten, tegen het juridisch geweld van de Gemeente Dronten, let wel juridisch geweld van ons allemaal dus hè!. De ondergrondse container had tegenover nr. 10 en 8 gekund, maar daar is ie niet gekomen na een hele nieuwe 'inspraakprocedure'! Nu zitten de Zwanebloemers aan het begin van de straat met het ding opgescheept. Het ding is daar niet meer weg gegaan. Waarschijnlijk zijn dit minder bedeelde mensen, die ook minder in de pap te brokkelen hebben. Je democratische rechten moet je natuurlijk ook gewoon kopen, voor niets gaat alleen de zon op. Dus als wij niet meer in de schaduw van de platanen willen zitten, kan je dat gewoon kopen bij de Gemeente Dronten. Bij Wethouder Ton van Amerongen bijvoorbeeld, die betaalt er dan weer "uit eigen zak" de verplaatsing van het kunstwerk 'De Polderpioniers' mee. Op de foto zien we de Quercus castaneifolia 'Green Spire' Kastanjebladige eik, die de Gemeente Dronten december 2020 voor de Zwanebloemer 10 zal omzagen. Wij meten de diameter van onderkant stam na de velling en komen uit op 60 [cm].

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/swifterbant/125780/gewraakte-afvalcontainer-aan-de-havikskruid-wordt-nog-deze-maand-verwijderd

 

We leggen even onze boeklegger in het verhaal.

 

Dré en Gertra (uit te spreken als Kèrtra)  De man wijst naar, wat zij al weet.

 'De Polderpioniers' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels
Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, e.a.

 

 

Nog even over de 'Rechtspraak' in Nederland
Nog even over dat van je zaak uitvechten voor de rechter. Er zijn in Nederland mensen, die zijn veroordeeld door de rechter, omdat zij een moord zouden hebben gepleegd. Zij zitten hun hele gevangenisstraf uit, worden soms ook nog even terloops veroordeeld tot TBS, en eerst na jaren als zij al lang weer uit de gevangenis zijn, worden vrijgesproken. De echte daders zijn inmiddels bekend, maar zij kunnen niet meer worden vervolgd, omdat de zaak is verjaard, en als je hun naam noemt, wordt jij vervolgd voor smaad en laster. In dit Nederland leven wij. Als de ouders en hun kinderen in de Toeslagenaffaire, of als die Groningers met hun kinderen, de gebouwen van de Tweede Kamer of het Witte Torentje bestormen, staan wij dan weer raar te kijken, en spreken wij onze ontzetting en afgrijzen uit?

 

"Ende siet, daar zijn laetste, die de eerste sullen zijn"
Nu staat ie bij de eerste Zwanebloemers schuin voor de deur, zeg maar, vier woningen verder. Deze eerste Zwanebloemer heeft zich helemaal ingebouwd tegen het 'ding', hij kan en wil het ding niet meer zien. Bedankt Zwanebloemer 10 zullen die mensen wel zeggen, nu zitten wij met de stank en de smerigheid, en de herrie van al die mensen die met hun handel bij ons voor de deur langskomen. Zwanebloemer 10 vertelt aan mij over mensen uit zijn 'buurt' die boos op hem zijn, want ze moeten nu verder gaan met hun zakken vol met "grondstoffen", helemaal vlak voorlangs de woningen Zwanebloem 8, 6, 4 , en 2. Deze laatsten, de nummers 8 t/m 2, zijn er niet blij mee, zitten nu aan de koffie, en zeggen tegen elkaar: "Daar heb je er weer een". Maar daar komt wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie al om de hoek aangevlogen op zijn fiets, als een Mark Rutte, met de bijbel in zijn hand, en leest hen voor uit het Evangelie volgens Lucas 13:30 : "Ende siet, daar zijn laetste, die de eerste sullen zijn: ende daer zijn eerste, die de laetste sullen zijn". Roelof Siepel heeft niks met het apocriefe Thomas Evangelie, hij klampt zich liever vast aan de standaarden. (Elzen Anus glutinosa)


De schuttingen van Zwanebloemer 2 en 10
Als ik, Reiger van 'We Follow the Rain', bij de Zwanebloemers 10 ben voor het interview, vertelt mijnheer mij over de schutting die hij eerder al geplaatst had naast zijn woning grenzend aan het Havikskruid. Hij wilde natuurlijk een fatsoenlijke scheiding tussen zijn perceel en de container-opstelplaats juist neven zijn woning aan het Havikskruid. Niet veel later belden de 'Handhavers' van de Gemeente Dronten bij hem aan. Volgens de plaatselijke verordening moesten de twee schuttingdelen die voorbij de voorgevel van zijn woning komen, verlaagd worden tot 1 meter. Zwanebloemer 10 zaagt de eerste paal en het eerste schuttingdeel af op 1 meter boven de grond. Vervolgens maakt hij een tochtje op de fiets door het dorp Swifterbant, en dorp Dronten. De 'Handhavers' komen terug. Het is niet goed. Het tweede schuttingdeel moet ook op de juiste hoogte gemaakt worden, anders slingeren ze meneer op de bon. Zwanebloemer 10 pakt zijn portefeuille en laat de 'Handhavers' foto's zien, die hij gemaakt heeft tijdens zijn fietstocht. De 'Handhavers' druipen af.


"Wilt u er een hapje bij?"
Vier woningen verder heeft Zwanebloemer 2 een behoorlijk stuk grond langszij zijn perceel, van de Gemeente Dronten kunnen bij kopen. "Wilt u er een hapje bij?", kwamen de ambtenaren van de Gemeente Dronten weer? Vervolgens verhoogde de Zwanerbloemer 2 zijn eerste schutting die al rond zijn oorspronkelijke perceel stond, maar die tot aan de voorkant van zijn garage 1 meter hoog was tot op dat moment. Om zijn perceelsuitbreiding grenzend aan het Zonnebloempad maakte hij een nieuwe schutting 2 meter hoog. Beide schuttingen steken nu 2 meter hoog voorbij de voorgevel van zijn woning tot aan de straat. De Gemeentelijk Drontense 'Handhavers' durven in deze buurt niet meer aan te bellen. 'Rico' woont op nummer 10, slechts vier residenties verder.
 

Vreemd
Wij wonen aan de Kruisboog 16, al twintig jaren, en bij ons is nog nooit een 'Landje-geef'-ambtenaar van de Gemeente Dronten langs geweest. Wij willen er graag wat grond achter of naast onze percelen  aan De Lange Streek bij. Dan kan de ambtenaar ons meteen voorstellen de platanen achter en naast  onze woningen om te leggen, omdat deze dan binnen 2 meter van onze perceelsgrenzen staan. "Dat is wettelijk zo geregeld", zegt de ambtenaar ons dan. Een mevrouw ook wonende aan De Lange Streek vertelde ons, dat de Gemeente Dronten dan minder groen te onderhouden heeft
1), de bomen hoeven dan niet meer begeleidt te worden door Freek van de Graaf en ing. Jouke de Jong, respectievelijk boomverzorger en Teammanager van de Afdeling Groen van de Gemeente Dronten, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert voor de Gemeente Dronten 2) , en wij kunnen onze percelen volzetten met zonnepanelen 3), in belang van het klimaat 4), zei de mevrouw ons. Een win-win-win-win- situatie, en wij hebben dat graag in het "Algemeen Belang" er voor over, om de woorden van ing. Jouke de Jong te gebruiken.


Wij hadden een goed systeem in Dronten voor ons restafval
Ieder had zijn eigen groene restafvalcontainer. Iedere twee weken zette je deze container op een vastgestelde locatie aan de weg en werd ie keurig geleegd door een speciale auto met lader opzij. Deze auto wordt ook nu nog steeds gebruikt, want de groene container (nu voor plastic) is er nog steeds, en een blauwe voor papier en een bruine voor GFT. De groene container was een hygiënische oplossing. Je deed je restafval erin en de klep sloot hem af, geen ongedierte, ratten of ander knaaggedierte, en geen vogels. Stank, vliegen en maden had je zelf onder controle, als je netjes met je afval omging. Buitenlandse mensen moet je dit natuurlijk even leren. Rotte vis en rot  vlees moet je natuurlijk niet los in die groene container gooien, dat is vragen om moeilijkheden. En dat is nu precies wat je nu ruikt bij die ondergrondse afvalcontainers. Je hoefde niet met je lekkende vuilniszak over straat, waar je een sapspoor mee achterlaat. Nu is het dikwijls ook een smeerbende bij de ondergrondse stort, en zetten mensen hun vuil wat te groot is er maar naast. Vanmorgen 29 december 2020, zagen we nog een koffer die iemand (een onverlaat) had achtergelaten in een steegje, daar waren we hem eerder al tegengekomen en braken er bijna ons nek over. Anderen hadden deze maar bij de ondergrondse neergezet. Nee, Dronten, had een mooi systeem dat zich bewezen had, maar Dronten moest mee in de vaart der volkeren. Omdat andere gemeenten ook ondergrondse containers hebben, moeten wij ook ondergrondse containers. Het heeft iets van 'na-apen'. Per ongeluk bestelde de Gemeente Dronten er ook maar even te veel. We gaan toch uitbreiden dachten ze op het gemeentehuis. Wij, burgers, deden het ook erg goed met de afvalscheiding vertelde de gemeente, maar nu gaan de tarieven toch in ene omhoog. Gaan we nu die ondergrondse afvalstort containers betalen? Vroeger haalden gemeenten al je "grondstoffen" op. Tegenwoordig proppen de mensen hun eigen auto's en aanhangertjes vol met verfresten, sapjes, en wat al niet meer, en rijden er mee naar Dronten naar de afvalstort, eh, ik bedoel natuurlijk de "grondstoffenstraat". Al die kilometers, al die benzine, diesel, en kilowattuurtjes, en auto's die na afloop weer gereinigd moeten worden. Ook naar de ondergrondse nemen de mensen al hun auto. "Milieu", zei u?
 

(Herhaling) Afbeelding OID (Ondergronds Afval Inzamel Depot) naast de Zwanebloem 10 aan het Havikskruid te Swifterbant. De container is inmiddels alweer verwijderd van deze locatie en naar een andere locatie overgebracht. 'Rico' zei: "Oprotten met dat ding", en aldus geschiede. Naast de woning stond ook nog een eik, omgehakt door de Gemeente Dronten december 2020, de groene cirkel is de kroonprojectie en de rode cirkel is de wortelprojectie. De wortels hebben niks te zoeken in het bed onder de weg of straat Havikskruid en Zwanebloem en gaan het perceel van Zwanebloem 10 op, ze gaan daar een beetje mee-eten, parasiteren. Dit betekent dat de wortelprojectie verschuift naar het perceel van Zwanebloemer 10, en eigenlijk zijn hele perceel gaat innemen. Afbeelding knvs04 (90kB 603x460)    

Naast Zwanebloem 8 staat nog steeds, 31 december 2020, eenzelfde eik gelijk met de voorkant van de garage, zeg maar bijna recht voor de voordeur van deze mensen, want die zit opzij van het huis. Deze eik staat aan de andere kant van de straat Havikskruid op dezelfde hoogte als de OID in deze plattegrond, de OID die nu alweer weg is. Voor deze eik gelden eenzelfde kroon- en wortelprojectie. Ook hier zal de gehele tuin door de wortels van deze eik in beslag worden genomen, en deze residentie zal geheel onder de kroon van deze eik verdwijnen. Zijn hier de 'Landje-geef'-ambtenaren nog niet aan de deur geweest? We zien een strook grond naast de woning Zwanebloem 8 liggen, en precies op deze strook grond staat eenzelfde eik.


Maar het Verhaal gaat nog verder

Naast de Zwanebloem 10 in Swifterbant heeft de Gemeente Dronten in het jaar 2000 een eik geplant, een Quercus castaneifolia 'Green Spire', een kastanjebladige eik, lezen wij op het bordje dat bij de eik is geplaatst, zie ook bovenstaand kaartje. Deze eik staat heel dicht op de woning Zwanebloem 10. De takken van deze Quercus slaan bij harde wind en storm tegen en op het dak wat is gedekt met kunstriet. De woningen aan de Zwanebloem zijn zeg maar gedekt met nep-riet, het lijkt echt, maar dat is het niet, het voordeel is dat het veel langer meegaat dan echt riet, 10 jaar garantie heb je zo (sowieso), de vogels bouwen hun nestjes met de stukjes die in de tuinen vallen, én het plastic kan opnieuw gebruikt worden, het kan worden gerecycled. Geheel volgens het nieuwe adagium van de Gemeente Dronten en wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie: "Afval
= grondstof"! De man droomt van en gelooft in zijn recycle-hemel. Maar nadat wij onze spulletjes keurig gescheiden hebben, worden onze "grondstoffen" weer bij elkaar gegooid. Het scheiden en recyclen van plastic is onder andere zeer moeilijk, bijna niet te doen, en maak er dan nog maar eens wat van. En denken we nu werkelijk, dat ons oud papier steeds maar weer opnieuw gerecycled kan worden, iedere keer weer al die lettertjes eraf peuteren en die kleurige afbeeldingen, al dat chemisch materiaal. "Hier hebben we weer een mooi wit A-4tje voor u". Na onze containers en de milieustraat wordt het een duister gebied. Wat gebeurt er daarna? Wij moeten Roelof Siepel geloven, of hij legt ons zijn geloof wel op.


Quercus castaneifolia
(zonder 'Spire')

Quercus castaneifolia komt van origine uit de Kaukasus en het noorden van Iran. De boom wordt ook wel Iraanse eik genoemd. Quercus castaneifolia zonder 'Spire', is een enorme breed uitgroeiende boom, als ie solitair staat. In een bos moet ie natuurlijk omhoog en concurreren, daar worden het wel lange rechtopgaande stelen.

 
Quercus castaneifolia niet 'Spire', is een enorme breed uitgroeiende boom die 35 meter hoog
 kan worden, en de breedte laat zich raden. https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_castaneifolia

 

Quercus castaneifolia 'Green Spire'
is een cultivar, die is geselecteerd op en vanwege zijn rechtopgaande groei in het Verenigd Koninkrijk in 1948. 'Spire' betekent torenspits, spits, of grasspriet in het Engels. Kwekers verkopen deze boom graag als 'zuilvormige' kastanjebladige eik: de 'Green Spire'. De boom wordt ook wel zuilvormige Iraanse eik genoemd. Nu is het zo, dat als je als kweker goed oplet, je best wel een meer rechtopgaand exemplaar vindt. En als je dan met deze vondeling doorgaat, heb je de 'Green Spire'. Maar je maakt van een Quercus castaneifolia natuurlijk nooit een torenspits of een grasspriet (of je moet met het DNA gaan zitten knoeien). Dit betekent, dat er nadat de 'Green Spire' geplant is, er behoorlijk wat begeleidingssnoei zal moeten plaatsvinden, om er toch nog een beetje 'Spire' van te maken. De Quercus castaneifolia 'Green Spire' wordt aanbevolen en geschikt bevonden voor parken, pleinen, begraafplaatsen, en industriegebied. Ik adviseerde ooit een mevrouw een beukenhaag te nemen met Fagus sylvatica omheen haar perceel. Zij kende niet zo een heg. Ik vertelde haar, dat je ze zag rond begraafplaatsen. Ze gruwde bij de gedachte. Het is geen beukenhaag geworden.

Het valt op, dat in Dronten veel allerlei verschillende 'zuilvormige' bomen geplant zijn. Kwekers geven aan bij de 'Green Spire' 20-30 [m] hoog, er is er zelfs een die met 15-25 [m] aankomt, met een kroondiameter 6-10 [m]. Kwekers zijn zuinig met de maten, de bomen moet natuurlijk verkocht worden, aan gemeenten. De Quercus castaneifolia 'Green Spire' is ook een snelle groeier. En de boom naast de Zwanebloem 10, daar is al driftig aan gesnoeid door de 'bomenjongens' van de Gemeente Dronten. De boom is opgeschoren, de onderste takken werden steeds verwijderd, anders waren deze allang door de ruiten van de Zwanebloemers 10 gegaan, en aan de zuilvorm is ook gewerkt. "Begeleidingssnoei" wordt dat bij de Gemeente Dronten genoemd. En ondanks deze begeleidingssnoei om er een zuil van te maken, geselden de takken van deze Quercus castaneifolia 'Green Spire' het dak en het kunstriet van de Zwanebloemers 10. De 'Green Spire' wil dus toch in de breedte.

De jongeling moet worden begeleid. Daar heeft de Gemeente Dronten ook een speciale ambtenaar voor, de bekende Freek van de Graaf. Hoewel deze boom 'zuilvormig' is, zal het wortelstelsel bij de ondiepe grondwaterstand hier zeker niet zuilvormig zijn, integendeel. Ik, Reiger, heb de eigenaar van de Zwanebloem 10 erop gewezen, dat de Quercus castaneifolia 'Green Spire' met zijn wortels wel zijn hele perceel zal nemen, en dat hij ook nog schade krijgt aan zijn riool en hemelwaterafvoeren.


Bij ieder zwiep van een tak
van de Quercus castaneifolia 'Green Spire', veroorzaakt door een windvlaag, op het dak, komt een beetje van het kunstriet naar beneden. De mevrouw raapt een bosje in haar tuin en laat mij dit zien. De dakbedekking wordt steeds dunner, binnen ontstaan al vochtige plekken tegen het schuine dak. Meneer heeft deze site gelezen, en komt naar mij toe. U moet gewoon even met de Gemeente bellen zeg ik hem, met mijnheer Nico Keuper, die coördineert 'fijn' uw klachten. De meneer van Zwanebloem 10 belt met de Gemeente Dronten. Ambtenaren komen kijken. De boom gaat niet om krijgen de mensen van Zwanebloem 10 te horen. Zwanebloemer 10 wil nu de burgemeester spreken.
 

Jean Paul Gebben is de man van het gesprek
Niets liever doet hij dan tot mensen spreken, én in zijn Thomas Evangelie lezen. Hij is een echte burgervader, net als vroeger, er werd niet mét de kinderen gesproken, er wordt tót de kinderen gesproken. Hij gooit zijn ketting om zijn nek en gaat op pad. In zijn dienstauto leest hij nog even het dossier van Zwanebloem 10. Ook de burgemeester, Jean Paul Gebben, is resoluut, deze boom, zo een prachtig oude eik, mag niet om.

Maar aangekomen bij de voordeur van deze mensen begint de burgemeester toch zo maar ineens te bibberen. Hij bibbert zo hard, dat zelfs zijn ketting begint te rammelen, hij hoeft niet meer aan te bellen, maar dat was hem toch niet gelukt, hij kreeg zijn vinger niet meer op het knopje zo heftig was ie aan het trillen. Rico doet open, eh, ik bedoel natuurlijk de meneer die daar woont. De burgemeester klappertandt: "We, we, we, eh, eh, eh, è, è, è, è, .......". Zwanebloemer 10 ziet dat het niet goed gaat met de burgemeester. "Rustig aan man", zegt ie, "moet je een beetje water?". De chauffeur laadt de burgemeester zo goed en zo kwaad als het gaat maar weer in de dienstauto. Is dit nu onze burgemeester, de man die wij kennen van de stoere taal in zijn krantjes, van "Etterbakken", van "Criminele grenzen", van "Ondermijning", van "Samenscholingsverboden", van "De verkeerde schoenen", van het "Chagrijnig kijken", en meer? Als wij nu 's avonds gaan wandelen, blootsvoets, loop ik 20 meter voor op mijn vrouw, en lachen wij maar als Chinezen, bang dat we in de boeien worden geslagen. Wij moeten echt meer spinazie gaan eten en worden zoals onze Zwanebloemer 'Rico'.
 

In het Gemeentenieuws van Dronten
van 2 december 2020 Week 49 in de FlevoPost lezen wij:

"Naast Zwanebloem 10 te Swifterbant wordt 1 kastanjebladige eik gekapt, een Quercus castaneifolia 'Green Spire'. Tot onze spijt moeten wij afscheid nemen van deze ons dierbare eik die in het jaar 1998 door ons is aangeplant. De boom was al langere tijd ziek ".
 

De laatste twee zinnen hebben wij verzonnen en zijn dus fictie. Wij hebben een hekel aan 'fake news'. Bij ons is ook een eik gekapt en de Gemeente Dronten wist ons te vertellen, dat onze eik was overleden aan zuurstoftekort vanwege een natte standplaats, maar er was daar helemaal geen 'natterigheid'. "Een burger kan je alles wijs maken", dacht de burgemeester, namens het College van Dronten, stond er onder de brief die wij kregen, let op "aan zuurstoftekort vanwege een natte standplaats" staat er echt!

Nee, aan de Zwanebloem naast nr. 10 daar is het pas nat. Deze wijk heet de Bloemenwijk, in de volksmond hier in het dorp de 'Waterwijk'. Onder de woningen staat in de kruipruimtes standaard water en is het dus nat. De Gemeente Dronten spreekt liever van "Buurten" dus de Bloemenbuurt. Wij vinden dat een beetje denigrerend, het heeft iets van volksbuurt. Dan woon je in een villa of een residentie en dan spreken ze in ene van je "buurtje". Het Zichtbord, De Toermalijn, en De Smaragd vallen in de Kampbuurt. Kampers zijn toch die mensen die verplaatsbare woningen hebben?

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Grootheidswaan of meeloperij, wijken gedegradeerd tot buurten door Gemeente.htm
(Klik hier)Foto 5368 vs03 Aan het Havikskruid in Swifterbant naast de Zwanebloem 10. Op de 'boerderij' lezen wij 1998, uit de vorige eeuw! Hier stond die prachtige gezonde eikenboom, omgehakt door de Gemeente Dronten. Kastanjebladige eik, Quercus castaneifolia 'Green Spire' stond er op het bordje naast de boom, wat men ook maar meteen heeft weggehaald. Wij meten de diameter zaagsnede bovenkant van de stobbe ca. 60 [cm]. Deze eik deed het hier uitstekend in de 'natterigheid', een snelgroeiende krachtige, kostbare, en voedselrijke boom voor bijen, voor vlinders, voor vogels, en voor kleine zoogdieren, denk aan eekhoorns. Toen de boom hier werd geplant was deze misschien al wel 15 jaren of meer oud. De stobbe zal snel verdwijnen in de struikjes als het weer lente wordt. Geen haan die er meer of nog naar kraait. Foto 26 december 2020 Tweede Kerstdag 16:30:08 uur Reiger Copyright (158kB 577x384)

We spoelen even vooruit > 3 februari 2021

Foto 5382 vs04 Aan het Havikskruid in Swifterbant naast de Zwanebloem 10. Hier stond die prachtige gezonde eikenboom, omgehakt door de Gemeente Dronten. Kastanjebladige eik, Quercus castaneifolia 'Green Spire' stond er op het bordje naast de boom. Deze eik deed het hier uitstekend in de 'natterigheid', een snelgroeiende krachtige, kostbare, en voedselrijke boom voor bijen, voor vlinders, voor vogels, en voor kleine zoogdieren, denk aan eekhoorns. De struikjes rondom hebben geklaagd over de stobbe in hun midden: "Weg jij lelijke dikkerd, vieze stinkerd". Een van de Rode Kornoeltjes heeft gebeld met de Burgemeester: Jean Paul van Gebben. "Nee, natuurlijk mevrouwtje, daar hebben we alle begrip voor, we komen eraan". De Burgemeester koppelde onmiddellijk de Gemeentelijke Drontense stobbenfrees aan achter zijn grote trekker, en ging op pad naar Swifterbant. Eerst las hij nog een stukje voor uit Thomas, en vervolgens zette hij de motor aan en bracht zijn frees op toeren. Nooit zal iemand meer weten, dat hier ooit die Quercus stond, geen haan die er meer of nog naar kraait. Dacht de Burgemeester. Foto 3 februari 2021 10:27:27 uur Reiger Copyright (146kB 816x503) Geschiedschrijving Swifterbant


We spoelen weer terug
 

Foto jaar 2009. Links Zwanebloem 10. Deze eik naast Zwanebloen 10 aan de ingang van het Havikskruid te Swifterbant is nu december 2020 omgelegd door de Gemeente Dronten. De Gemeente Dronten heeft tot nu toe de onderste takken telkens afgezaagd, "begeleidingssnoei" 'omhoog'. Als de boom is omgezaagd meten we de diameter van de zaagsnede onderzijde stam: 60 [cm]. Deze Kastanjebladige Eik is een snelle groeier! Rechts zien we de Quercus castaneifolia 'Green Spire' voor de zijkant, voor de voordeur, van Zwanebloem 8.Foto 5370 vs04 Naast de ingang van het Havikskruid naast de Zwanebloem 10, een door de Gemeente Dronten 'omgehakte' Kastanjebladige eik, Quercus castaneifolia 'Green Spire'. Wij meten de diameter zaagsnede bovenkant van de stobbe ca. 60 [cm]. Foto 26 december 2020 Tweede Kerstdag 16:31:07 uur Reiger Copyright (219kB 640x427)

 

Wat is hier gebeurd?
Nu worden we serieus! In het Gemeentenieuws van Dronten van 2 december 2020 Week 49 lezen wij wij slechts:

"Naast Zwanebloem 10 te Swifterbant wordt 1 eik gekapt".
 


Voorts lezen wij nog: "Voorgenomen kap van gemeentelijke houtopstanden wordt wel beoordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader en getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen".

De reden van de kap wordt niet meer vermeld. Wel wordt er nog vermeld: "De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten".


Géén inspraak!
Als wij aan de Gemeente Dronten vragen de ontwerptekeningen betreffende de aanplant van de platanen aan De Lange Streek tussen Spelwijk en Bloemenwijk, krijgen wij een 'Vod' van een brief en een 'Vod' van een tekening van het Bestuur van de Gemeente Dronten. De Gemeente Dronten kan ook niet meer vertellen of burgers destijds, 1999, inspraak hebben gehad. Nou, dat weet de Gemeente Dronten wel, de aangrenzende bewoners hebben géén inspraak gehad. De Gemeente Dronten liegt als zij informatie verschaft, en de Gemeente Dronten houdt informatie voor haar inwoners achter. De Gemeente Dronten gelooft toch niet dat wij ooit nog zullen afreizen naar De Reest 3-5 in Dronten?
 

'Jonkheer' ing. Jouke de Jong
Terug naar de omgelegde eik naast Zwanebloem 10 in Swifterbant. Zijn ambtenaren van de Gemeente Dronten onder druk gezet, en zo ja door wie? Zijn zij bedreigd geworden? Is hier door de ambtenaren van de Gemeente Dronten bijgeklust, ik bedoel is hier misschien geld aangenomen? Er is hier een prachtige ca. 35 jaar oude, gezonde, vitale, krachtige, kapitale, en kostbare eik omgelegd door de Gemeente Dronten. Hoezo zuinig op de bomen? En de reden van deze kap wordt maar, en al niet meer vermeld in de gemeentelijke krantjes, de reden wordt het volk onthouden. Dan moet je uit Swifterbant maar helemaal afreizen naar de Reest 3-5 in Dronten, naar de Gemeentewerf waar het Team Groentechnisch Beheer van 'Jonkheer' ing. Jouke de Jong zetelt, naast de Gemeentelijk Afval Stort, dan kan je daar de betreffende stukken 'inzien'.
 

Great Internet Wall
We leven in de tijd van de Great Internet Wall, de grote internet aanplakmuur, maar het Bestuur van de Gemeente Dronten leeft nog in de Middeleeuwen en je mag naar hun paleizen toekomen, en dan zal men daar wel bepalen wat je wel of niet te zien krijgt (mag zien en/of niet zien). Wij kregen bij ons bezoek in ieder geval niet waar wij om vroegen in het Kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het 'Boombeheerplan 2020-2024' met datum 24 april 2019 is op de site van de Gemeente Dronten nog steeds niet beschikbaar 4 januari 2021. Wij denken dat Wethouder Roelof Siepel op het betreffende stuk zit, het als zijn stoelkussen in zijn zetel gebruikt. De man gedraagt zich als een 'Erdogan', en afficheert zichzelf eveneens graag (zichzelf bekendmaken, zichzelf aanplakken, zichzelf profileren, met zichzelf te koop lopen). Gaat het nu om de PowerParking of Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie)? En er waren er nog veel meer die zich graag wilden laten fotograferen voor de PowerParking Proclamatie (het bouwbord).

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Overlast Platanen (Platanus acerifolia) aan De Lange Streek
in Swifterbant.htm

(Klik hier)Steeds meer roep om gebruik kettingzaag: "Maar we kappen bomen in beginsel niet"
,
kopt De Drontenaar vrijdag vrijdag 15 mei 2020, een van de lijfbladen van Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) en door de Gemeente Dronten zwaar gesubsidieerde krantjes. Roelof Soepel constateert dat de bomen in Dronten steeds ouder en dus groter worden. Dit leidt tot een toenemend aantal vragen om gemeentelijke bomen te kappen. "Maar we kappen bomen in beginsel niet", is zijn reactie. Woont deze wethouder alleen in Dronten? Heeft deze wethouder alleen bomen als onderdanen?Erin geluisd
Wij zijn met een afvaardiging (twee manen en drie vrouwen) van een groep van 28 inwoners van Swifterbant op instigatie van de Gemeente Dronten, in de persoon van de klachtencoördinator van de Gemeente Dronten, de heer G.J.N. (Nico) Keuper uitgenodigd en op gesprek geweest op het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Wij werden in de val gelokt. We kregen nul op het request. Wij zijn er op een ongelooflijke manier ingeluisd door het bestuur van de Gemeente Dronten, en die Keuper.

Wij mogen een keer in de vier jaar onze stem uitbrengen voor de show? Daarna gaan de "bestuurslieden" op het 'Huis van de Gemeente Dronten' weer fijn hun eigen gang. Wij denken dat het in vele andere gemeenten ook zo gaat. En daarom schrijven wij dit verhaal. Burgers mogen braaf enquêtes invullen, waarna de gemeenten er natuurlijk met de mooiste cijfers uitkomen. Alleen wij vullen nooit geen enquêtes in. Wij denken dat het beter is zelf maar de vragen te stellen en de antwoorden te geven.
Kastanjebladige Eik aan het Havikskruid naast Zwanebloem 8 te Swifterbant
Aan het Havikskruid naast de Zwanebloem 8, de buren van Zwanebloem 10, staat ook een Quercus castaneifolia 'Green Spire' Kastanjebladige Eik. Voor deze eik gelden dezelfde dimensies als hier boven aangegeven. Deze eik staat op een smalle strook groen voor de voordeur van deze mensen, de voordeur zit aan de zijkant van de woning. Zijn de 'Landje-geef'-ambtenaren van de Gemeente Dronten hier nog niet aan de deur geweest? "Wilt u misschien dit stukje grond erbij?". Als je op Zwanebloem 2 langs gaat, moet je natuurlijk ook aanbellen bij Zwanebloem 8. "Wij kunnen deze eik ook nog omzagen voor u, als u dat wilt. Wij raden het u wel aan, want deze Quercus gaat uw hele tuin doorwortelen, en uw residentie verdwijnt straks onder de kroon van deze boom. Geen spatje licht  krijgt u nog in uw tuin. Deze boom wordt zo'n 35 m hoog en ook zo'n 35 breed. Uw buren zullen er ook niet blij mee zijn want die komen ook in de schaduw te zitten".


De eik naast Zwanebloem 10 is december 2020 omgehakt door de Gemeente Dronten. Zwanebloem 2 heeft de strook groen naast hun perceel bij kunnen kopen. Bij Zwanebloem 8 zijn de 'Landje-geef'-ambtenaren nog niet langs geweest. De Quercus castaneifolia 'Green Spire' naast Zwanebloem 8 zal het gehele perceel van nr. 8 doorwortelen, het garagepad gaat omhoog, het riool en de hemelwaterafvoeren gaan eraan, en het terras in de achtertuin gaat omhoog. Deze boom zal met zijn kroon over de woning heen reiken. De boom is op deze plattegrond als een Lego-poppetje weergegeven. Wij hebben in de andere tekening de werkelijke dimensies van deze boom aangegeven. Op het moment dat de gemeente deze boom heeft aangemerkt als monumentale boom en er een bordje heeft bijgeplaatst kunnen de Zwanebloemers 8 het vergeten. (Afbeelding vs03 112kB 739x490)
 

Hier zien we het perceeltje naast de Zwanebloem 8 dat de Zwanebloemers 8 kunnen bijkopen. Als dat bij Zwanebloem 2 kan, dan moet het ook bij Zwanebloem 8 kunnen. "Gelijke monniken, gelijke kappen", zeggen ze in de abdij van Berne, Roelof Siepel wethouder van de Gemeente Dronten (ChristenUnie) is sinds 2019 gastheer in de abdij van Berne, en Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Voor het Kadaster hebben we het perceeltje vast even uitgemeten, en een nummer 1855 gegeven, wat mooi aansluit bij het perceel 1854. Het is natuurlijk wel een beetje triest, dat je buurman, de Gemeente Dronten, op zo een klein perceeltje, zo een enorme boom voor je deur weet neer te zetten. Dat is niet heel christelijk, en óók niet volgens het Evangelie van Thomas. We zien dat de Zwanebloem 2 er een behoorlijk stuk grond heeft bij gekregen. Het nieuwe stuk is zeker een derde van de oorspronkelijke kavel van Zwanebloem 2. Dit is geen 'Landje-geef' meer, dit is 'Land-geef'. Afbeelding knvs04 (178kB 832x554)


"Wilt u er een hapje bij?"

Vier woningen verder heeft Zwanebloemer 2 een behoorlijk stuk grond langszij zijn perceel, van de Gemeente Dronten kunnen bij kopen. "Wilt u er een hapje bij?", kwamen de ambtenaren van de Gemeente Dronten weer. Vervolgens verhoogde de Zwanerbloemer 2 zijn eerste schutting die al rond zijn oorspronkelijke perceel stond, maar die vanaf de straat tot aan de voorkant van zijn garage 1 meter hoog was tot op dat moment. Om zijn perceelsuitbreiding grenzend aan het Zonnebloempad maakte hij een nieuwe schutting 2 meter hoog. Beide schuttingen steken nu 2 meter hoog voorbij de voorgevel van zijn woning tot aan de straat. Er is een eigenaardig omheind kaveltje hier ontstaan. Op zo een plekje woont in Neerijnen bij Zaltbommel de beroemde kluizenaar Jozef van de Berg. Onze 'Jozef' zou dan aan het Zonnebloempad naast Zwanebloem 2 bij een opening bijvoorbeeld middenin de heining, waarachter zijn kapelletje is, mensen te woord kunnen staan en met hen spreken en bidden. Dan hebben wij ook een heel kleine abdij in Swifterbant.


Jozef van den Berg in Neerijnen 2017. Wij mochten Jozef van den Berg bezoeken toen hij nog woonde in de fietsenstalling van het Gemeentehuis van Neerijnen. Foto Michiel Hendryckx op Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jozef_van_den_berg_2017.jpg

Jozef van den Berg was poppenspeler, toneelschrijver en acteur, die later kluizenaar werd:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_van_den_Berg

 


 

 

Achterzijde van blad dat wij nog vonden naast de stobbe van de door de Gemeente Dronten omgehakte Kastanjebladige Eik, Quercus castaneifolia 'Green Spire', naast de Zwanebloem 10 in Swifterbant. Dit exemplaar hebben wij gedroogd, bij leven is de bladrand gegolfd wat nu nog een klein beetje te zien is. Foto Sc10544 vs05 Reiger Copyright (47,9kB 822x286)

 

Gemeentelijke Handhavers durven zich niet meer te laten zien
De Gemeentelijk Drontense 'Handhavers' durven in deze 'buurt', zeg maar het begin van de Zwanebloem nummer 2 niet meer aan te bellen, in verband met de twee schuttingen die rond het perceel staan en voorbij de voorgevel van de woning gaan tot aan de straat, twee meters hoog. 'Rico' woont op nummer 10, slechts vier residenties verder.


______________________________________
 


Terug naar de afvalstort aan Langs de Bogen achter perceel De Standaard 14

Bovenstaande moet hoop bieden voor de nieuwe bewoners van De Standaard 14 te Swifterbant. Gewoon even bellen met de heer G.J,N. (Nico) Keuper, klachtencoördinator, juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten.
 

Kaartje Swifterbant met "Sterrenpleintje"


Ons voorstel is de Ondergrondse Afvalstort OID
(Ondergronds Afval Inzamel Depot) te verplaatsen naar de hoek De Lange Streek met Langs de Bogen, met de inworpopening richting Bushalte Emmeloord, precies dezelfde situatie als bij de ingang van De Banier. Daar bij De Banier staat de ondergrondse afvalcontainer ook aan De Lange Streek, direct na of voor een scherpe bocht in De Lange Streek, waar de bussen van het openbaar vervoer uitkomen of nog doorheen moeten.

Veel mensen van de "Bloemenbuurt" storten ook in onze (Langs de Bogen) ondergrondse container ("Blijf in je eigen buurt, hoor ik ze hier al  krijsen"). De 'Bloemenbuurters' hoeven in de nieuwe situatie niet meer Langs de Bogen in te rijden, om daarna in onze "buurt" weer te moeten keren. Kinderopvang 'Cozy at Home' is gevestigd aan Langs de Bogen 13, en we zitten hier niet te wachten op onnodig extra verkeer. De 'Bloemenbuurters' kunnen nu gemakkelijk het nieuwe parkeervak gebruiken, hun grondstoffen verzilveren bij Henri Vos, nog wat lekkers inslaan, en dan in een keer door naar de dokter (medische post) of de dorpskern. Het is ook fijn voor de bewoners van Langs de Bogen 17 en 19, die hebben dan ook geen Afvalstort meer voor de deur. Afbeelding knvs03 (77,5kB 755x494)Ingang De Banier aan De Lange Streek

Foto 5373 vs03 De Lange Streek bij de ingang van De Banier te Swifterbant. OID (Ondergronds Afval Inzamel Depot) nummer 80. Rechts maakt De Lange Streek een scherpe bocht (naar rechts). Verkeerstechnisch en uit oogpunt van Verkeersveiligheid natuurlijk geen fijne plek, maar alle 'buurters' stemden ermee in, er was 'consensus', en het Algemeen Belang moest worden gediend. Het ding stinkt. Als wij erlangs gaan, zien wij mensen die gebaren maken, dat het ding 'geurt'. Foto 26 december 2020 Tweede Kerstdag 16:45:17 uur Reiger Copyright (121kB 539x347)

 

Terug naar De Lange Streek kruising met Langs de Bogen
De Lange Streek is de hoofdader van het dorp, en tegelijkertijd kunnen we dan de maximumsnelheid op De Lange Streek verlagen naar 30 km/uur. Omdat bij de ingang van Langs de Bogen ook een bushalte ligt stellen wij voor een parkeervak aldaar te maken langszij De Lange Streek, tussen zeg maar de ingang van Langs de Bogen en de bushalte richting Emmeloord. Er staan daar geen bomen die omgehakt hoeven te worden. Het nieuwe "grondstoffenstation" met Henri Vos en zijn hutjes kan dan naast dit parkeervak komen, direct op de hoek van De Lange Streek met Langs de Bogen. Misschien kan Henri ook nog kersen verkopen of andere versnapering. Zie bovenstaande plattegrond.


"Verrommeling"
tegengaan
We concentreren dan dit soort van activiteiten als verkeer, openbaarvervoer, afvalstort, verkoop van kersen, etc. langs de hoofdader De Lange Streek, en dit voorkomt "verrommeling" waar ons dorp toch al zo veel mee te maken heeft: her en der geplaatste trap- of handfietsjes, half omgehakte bomen, waar afgrijselijke beelden in zijn uitgehouwen, etc.


Groen, rust, en kunst
De "Hoofd Groen Structuur" achterlangs de villa's aan De Standaard, met het voetpad achterlangs de residenties kunnen we dan bewaren voor groen, rust, en kunst, zoals het beeld 'Out of Symmetry' van de vermaarde Drontense beeldhouwer Cyril Lixenberg, en het "Sterrenpleintje", en het "Eikenbos".   

Wij reiken tal van oplossingen aan!

 

Terug naar het voetpad achterlangs De Standaard 14

Foto 5203 vs02 Linksboven is het perceel van De Standaard 14, met de berberis haag, de prikkers, waar mevrouw Stien de Vrieze-van Wingen op dat moment nog woonde met haar hondje Belle, waar ze heel goed voor zorgde en die op haar beurt weer heel goed voor het vrouwtje zorgde. Belle is een hulphond. Jan Tegel(sch) neemt het voetpad achterlangs de woning in. Hij verlegt de betonnen kantplanken, weg van de Berberis-struiken met de stekels. Het voetpad wordt smaller gemaakt, en de oude mevrouw Stien op nummer 14 krijgt er een beetje grond bij. De oude mevrouw is nu geen 'Landje-pikker', néé, de Gemeente Dronten is nu van 'Landje-geef'. Op een ander adres hier vlakbij is hetzelfde gebeurd, het voetpad wordt in ene smaller. Henri Vos van de Gemeente Dronten is nu veranderd in een 'Landje-geef'-ambtenaar. Wij denken dat Henri Vos nu wel even op kantoor mag komen bij zijn baas Heer Venema en wij vrezen voor zijn gezinnetje. Dat wordt de voedselbank, Henri. Op zijn Linked-in pagina zien we een plaatje van Henri Vos, gewoon Google en dan 'Henri Vos'. Niet op de site van de gemeente Dronten natuurlijk, daar zitten ze allemaal te bibberen, en ondergedoken. Dat Henri niet bibbert? Foto 7 juni 2020 19:13:40 uur Reiger Copyright (141kB 640x427)

 

We gaan verder

De stratenmaker komt vier residenties verder aan bij de wei tussen Het Vaandel 1A en 1B en die eindigt met de grote plataan aan De Lange Streek bij de ingang van De Banier. Op dit grasveldje heeft de Gemeente Dronten dus 4 grote platanen weten te plannen en te planten, ten koste van de bewoners van de panden Het Vaandel 1B en 3, en de bewoners van de panden aan De Banier 2 en 4. Deze mensen zitten namelijk in de slagschaduw en de rotzooi van deze platanen. De Gemeente Dronten ontneemt deze mensen hun woongenot (ontnemen: afnemen, gappen, inpikken, zorgen dat iemand iets kwijtraakt, afpakken, beroven, bestelen, gewoon nemen, roven, zorgen dat iemand ergens niet meer over
beschikt)
.


Plattegrond Swifterbant 'De Wei' tussen: De Lange Streek 85, Het Vaandel 1A en 1 B en De Banier 2 Kaartje Kadaster De Lange Streek 85, Het Vaandel 1A en 1B en 3, en De Banier 2 en 4 knvs04 met ingetekend in groen de kroonprojecties en in rood de wortelprojecties van de platanen. Op "De Wei"  tussen de percelen 74, 745,1459, en 1460 staan vier platanen
(Afbeelding 194kB 834x551).

 

Stratenmaker Jan Tegel(sch)
komt aan bij de plataan naast De Banier 2. Voor de plataan gaat het voetpad ook naar links, een T-splitsing. Jan Tegel heeft opdracht ook dit voetpad opnieuw te leggen wegens dat de mensen hun nek breken over de tegels.
 


Foto 5204 vs02 Wortel 'droog' gelegd van plataan aan De Lange Streek naast De Banier 2 te Swifterbant
Foto 9 juni 2020 21:56:23 uur
Reiger Copyright (161kB 427x640)

Stratenmaker Jan Tegel(sch) wordt wortelonderzoeker. Hij leeft zich hélémaal uit, de man wordt lyrisch, hij graaft de hele wortel uit die hij gevonden heeft. Hij legt de wortel zeg maar 'droog' om in 'Polderpioniers' termen te blijven. Nu gaat hij bellen met zijn baas. Even later komt baas Henri Vos al aan gefietst, hij zit even terug in zijn hokje de mensen geld te geven voor al die waardevolle "grondstoffen" die zij hem komen brengen. Het bordje heeft hij even omgedraaid, 'Even Pissen', staat erop. De mensen wachten rustig met hun zakjes en spulletjes tot Henri klaar is met zijn behoefte. Néé, nu ze centjes krijgen, leggen ze hun spulletjes niet meer zo maar neer bij de ondergrondse container. Een slimme zet van mijnheer de burgemeester.

 

 

'Grondstoffen' inzamelstation Langs de Bogen nu nog achter perceel De Standaard 14
Het hokje waar Henri Vos met zijn centjes in zit, is een soort van 'Dixi'. Henri doet het in het andere (bruine) hokje zeg maar, maar daar is zijn Baas Venema, Manager Civiele Techniek en AccommodatieBeheer van de Gemeente Dronten nog niet aan toegekomen, de Dixi voor Henri Vos moet Heer Venema nog bestellen. Henri heeft nu nog een emmer in zijn 'wachtershutje' staan, daar verzamelt hij zijn eigen 'grondstoffen'.
Afbeelding (103kB 794x460)

 

Nu is Henri Vos bij Jan Tegel(sch). Henri gaat op zijn beurt even bellen met zijn baas, Baas Venema, Manager Civiele Techniek en Accommodatiebeheer van de Gemeente Dronten, de oude Heer 'Grijs'.

Althans, deze naam kregen wij door van de heer G.J.N. (Nico) Keuper, klachtencoördinator, juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten. Nico Keuper heeft moeite met het woord 'accommodatie'. Wij denken dat heer Nico Keuper ook deze figuur van Venema uit zijn duim heeft gezogen, misschien heeft ie hem ook wel uit de klei getrokken, "even lekker kleien", dacht Nico. Niets vinden wij op het internet over deze mysterieuze Venema, misschien zit hij veilig opgeborgen in de kelder onder het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Op het gemeentehuis is het koud en zijn ze bang, en zitten ze allemaal te bibberen? De 'PowerParking' doet het nog niet.

"Direct stoppen", schrééwt Venema door de telefoon Henri Vos toe. "Die wortels zijn beschermd, is die Tegel nu helemaal gek geworden", tiert Baas Venema en verder: "Ogenblikkelijk een nieuw pad ernaast aanleggen, en blijf met je poten van die wortels af". De boodschap is duidelijk, Henri bestelt een graafmachien, die mag een 'cunet' uit gaan graven en zand gaan aanbrengen voor het nieuw aan te leggen voetpad. De wortel moet zorgvuldig worden veilig gesteld en bedekt met de fijnste aarde.

Wij denken dat het ook voor Venema wel de voedselbank wordt.
 


Foto 5216 vs02 Nieuw voetpad naast het oude voetpad waar de wortel zat aan De Lange Streek te Swifterbant ter hoogte van de Banier 2. Kosten nog moeite worden gespaard, het geld klotst tegen de plinten, de platanen bedoel ik natuurlijk, in de Gemeente Dronten. Foto 21 juni 2020 11:00:06 uur Reiger Copyright (153kB 640x427)

 

De totale gekte
Bij ons kon de Gemeente Dronten niet het voetpad netjes langs mijn, Reiger, en het touwtje van de stratenmaker, terugleggen op gemeentegrond. En hier kan zelfs het voetpad helemaal worden omgelegd, nieuw worden aangelegd, voor een wortel van deze plataan. Nou, een worteltje.


7 mei 2020 7:29 uur schrijf ik, Reiger, aan Nico Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten:

"Gisteren is de heer Henri Vos van 'Grijs' bij mij geweest en heeft de situatie bekeken, tevens ook bij mijn buurman".

13 mei 2020 12:05 schrijft Nico Keuper mij terug:

"Eventuele klachten over de uitvoering kunt u rechtstreeks melden bij de heer H.Vos (u bekend, tel. 0321-388....) of de heer Venema, manager Civieltechniek en accommodatiebeheer (Grijs), (0321-388....). Mocht er sprake zijn van herbestrating die uw erfgrens overschrijdt dan zou eventueel een kadastrale grensreconstructie duidelijkheid kunnen geven. Als u hierover meer vragen hebt kunt u die rechtstreeks te stellen aan de heer Venema".


Wij hebben maar geen contact meer opgenomen met Henri Vos of Venema. Henri Vos nam zijn telefoon niet meer op. Waarschijnlijk was zijn accu leeg? En een door mij, Reiger
(hsch) Kloosterman, ingediend terugbelverzoek werd niet meer op gereageerd. En op mijn onderstaande brieven van 8 mei 2020 en 14 mei 2020 hebben de Gemeente Dronten of Venema ook niet meer gereageerd.

 

Twee brieven schreven wij aangaande bovenstaande:

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 8 mei 2020, over "Touwtjes die niet liegen"

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 8 mei 2020.htm
(Klik hier)

 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 14 mei 2020, over "Kadastrale grensreconstructie" en Betonbalken

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 14 mei 2020.htm
(Klik hier)

 

En dan zouden wij ene Venema nog moeten bellen?

In het gesprek dat wij, een afvaardiging van een groep van 28 inwoners uit Swifterbant die overlast ondervinden van platanen voor, naast of achter onze woningen, 9 september 2020 op het 'Huis van de Gemeente Dronten', maar dan op de Gemeentewerf aan De Reest 3 naast de afvalstort/-straat, komt ook geen antwoord.

Het is een dikke middelvinger die door de Gemeente Dronten naar ons burgers wordt opgestoken.

Leest u rustig verder in uw Thomas Evangelie mijnheer de burgemeester.

"Hé, ...... ............... ....... ......., hoe kan dat nou?", roept een andere burgemeester in het land. Wegens de ernstige censuur in dit 'Neder'land, hebben wij hier enkele woorden weg moeten laten.

 

Wortels plataan aan De Lange Streek in de voortuinen van de mensen tussen de Margrietenlaan en de Kamperfoelielaan. Deze mensen hebben allemaal hun voortuinen gerenoveerd. Het begon met het uitgraven en verwijderen van de wortels van de platanen in hun tuinen. Vervolgens legden deze mensen de betonnen kantplanken van het voetpad voor hun woningen opnieuw, langs touwtjes die niet liegen. Daarna werden de tegels van het voetpad opnieuw door hen gelegd. Bij de plataan aangekomen sneden ze de tegels met hun slijptollen op maat, anders konden deze er niet meer tussen. Een familie sloeg de laatste tegels gewoon aan gruzelementen, en vulden de spatie netjes met de brokstukken. Foto 2020-05-08 205619SJK vs03 20:56:19 uur SJK Copyright (208kB 450x791)

 

Wortels plataan aan De Lange Streek in de voortuinen van de mensen tussen de Margrietenlaan en de Kamperfoelielaan te Swifterbant. Deze mensen hebben allemaal hun voortuinen gerenoveerd. Het begon met het uitgraven en verwijderen van de wortels van de platanen in hun tuinen. Vervolgens legden deze mensen de betonnen kantplanken van het voetpad voor hun woningen opnieuw, langs touwtjes die niet liegen. Daarna werden de tegels van het gemeentelijk voetpad opnieuw door hen gelegd. Bij de plataan aangekomen sneden ze de tegels met hun slijptollen op maat, anders konden deze er niet meer tussen. Een familie sloeg de laatste tegels gewoon aan gruzelementen, en vulde de spatie netjes met de brokstukken. Foto 2020-03-22 4SHN vs02 11:31:59 uur SHN Copyright (133kB 336x448)

 

Wortels plataan aan De Lange Streek in het voetpad voorlangs de percelen van de mensen tussen de Margrietenlaan en de Kamperfoelielaan. Deze mensen verwijderen zelf maar weer de wortels van de platanen onder de tegels van het Gemeentelijk trottoir/voetpad. Ze hebben net allemaal hun voortuinen gerenoveerd en de Gemeente Dronten heeft hier enige tijd geleden ook al weer het wortelpakket van deze platanen ingenomen. Maar het is natuurlijk vechten tegen de bierkaai. De platanen zijn snel groeiende bomen, en al voor Christus was bekend dat de wortels tot zeer ver kunnen reiken, niet onder De Lange Streek, want daar is het bed nog eens extra verdicht, met puin en wat niet al meer, nee, de tuinen van deze mensen in natuurlijk. De Gemeente Dronten gedraagt zich als een parasiet, een organisme dat zich voedt en uitbreidt ten koste van een ander, op kosten van een ander leven. Foto 2020-06-20 213823 vs04  SHN Copyright (128kB 379x506)

 

Bomenstichting:
 • "In Noordwest-Europa zijn er maar weinig insectensoorten die op de platanen leven".
   
 • "Omdat er maar zeer weinig dieren, mossen en korstmossen op en in platanen leven, vormt grootschalige toepassing een nadeel voor de biodiversiteit ter plaatse".
   
 • "Platanen zijn in de eerste plaats parkbomen. Ze verdragen stadsklimaat, droogte en bestrating goed, maar de meeste straten zijn te smal voor deze bomen die tot enorme dimensies kunnen uitgroeien".
   
 • "Vaak worden ze te breed voor de standplaats en is drastische snoei nodig om de kroon binnen de perken te houden. In sterk teruggesnoeide en gekandelaarde (gekandelaberde) vorm zijn ze echter niet meer om aan te zien".
   
 • "Platanen komen dus het beste tot hun recht op heel ruime standplaatsen en zeer brede straatprofielen".
   

Uit: https://www.bomenstichting.nl/infotheek-en-faq/informatie-over-bomen/plataan-1.html

 

 

Copijn, boomchirurg

In 1974 woonde ik met mijn vader (1922-1995)een lezing bij in Rotterdam van de bekende toen nog jonge boomchirurg de heer Jørn Copijn (1941). De heer Copijn is medeoprichter van de Bomenstichting in 1970. Hij vertelde dat hij eerder een psychologische test had gedaan. De psycholoog had hem gevraagd een boom te tekenen. Copijn tekende een stam en een kroon met takken, maar hij tekende ook de wortels die we normaal niet zien, omdat dat zich onder de grond bevindt en zich afspeelt. De psycholoog had zijn bevinding al klaar, en sprak van een ernstige psychische afwijking.

Zelf heb ik dit fenomeen ook meermaals meegemaakt. Een keer bij een schooldirecteur in het land tussen de grote rivieren, Waal en Lek, mijn werkgever, die een ernstige psychische afwijking bij mij dacht gevonden te hebben. Ik had hem verteld dat bij een incident bijvoorbeeld met verwonding, ik direct aan de slag ging, met verbinden, of afbinden, en zorgen dat we zo snel mogelijk in het ziekenhuis kwamen, maar dat ik vanaf het eerste ogenblik ook direct mijzelf de vraag stelde, wat kon beter, oftewel hadden we dit kunnen voorkomen, en hoe dan. Met een collega kwam ik er achter, dat de man, mijn directeur, een bijzonder gelukkig leven moest leiden, schuld legde hij altijd bij een ander neer.

Een andere keer maakte ik het mee zelfs bij mijn eigen advocaat. Maar ook bij de rechtbank, ik werd door de tegenpartij beschuldigd van complottheorieën. Ik werd beschuldigd door een 'Zuidas' advocate, maar dan van de 'Noordas', van de tegenpartij, van "karaktermoord". Als er al een 'moord' gepleegd was, had de tegenpartij toch echt zelfmoord gepleegd. Wij hadden de suïcide slechts uitgeschreven of opgeschreven voor degene die was 'vermoord'. Wij hadden de zaak onder woorden gebracht. De tegenpartij had een gehandicapte leerling één jaar en negen maanden onderwijs onthouden, en diende daarmee eigen belangen. En ik zou met ruzie zijn weggegaan, schreef De Stentor later. Nooit heeft De Stentor mij iets gevraagd. Voor ruzie heb je altijd twee partijen nodig. De Stentor heeft vaker last van éénzijdige informatievoorziening. Ik heb zelf mijn ontslag maar genomen op 27 april 2006, omdat ik niet langer wenste mee te werken aan de praktijken op de school waar ik werkte als docent. Mijn ontslag werd door de directie geëffectueerd, door de directie mij verleend, op 4 mei 2006, de dag van de Nationale Dodenherdenking. Mijnheer de rechter vond het geweldig: "Hij heeft zelf zijn ontslag genomen, dus dat bewijst zijn schuld", en "We hebben 'm", moet ie gedacht hebben, en "hij moet het gedaan hebben", die moord dan hè, en oordeelde. Het heeft iets van de Sovjet-Unie, Wit-Rusland, of China, maar dan gewoon in 'Neder'land. 

 

 

 Oliver Sachs (Londen, 9 juli 1933 - New York, 30 augustus 2015), neuroloog schreef een prachtig boek: 'Hallucinations'. Op het voorplat van zijn boek staat een afbeelding van een boom, stam, kroon, takken, en wortels, met de aarde, de kluit er nog aan, losgerukt uit en zwevend boven de aarde. Bij de Bruna voor € 20,99 gratis thuisbezorgd. Uitgeverij De Bezige Bij.


 

 
Ctenolepisma longicaudata (Reiger Copyright)

Papiervis - Ctenolepisma keupericaudata - Reigeriensis

Nog een rol van de heer Nico Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten, hier als papiervis,
die de klachten van Drontenaren letterlijk, 'letter voor letter', verorbert

 

 

 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 

 

 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

  

 

 

 

Mattheüs 14:13-21