Derde brief aan de Gemeentesecretaris van Dronten

Brief aan de Gemeentesecretaris en Algemeen directeur van de Gemeente Dronten, mevrouw drs. T. (Tineke) van Lenthe, van Reiger(hsch) Kloosterman van - www.deregentegenhouden.nl - , met datum woensdag 26 januari 2022

 

________________________________________________________


Aan de

 


Aan mevrouw drs. T.van Lenthe,
Gemeente secretaris en Algemeen directeur van de Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER  Dronten

 

Onderwerpen:

- Pech
- Geniale Oplossing
- Drontense "inmeter" op zijn Yamaha "Grizzly"
- Open brief van de Drontense kunstenares mevrouw Else van Luin

 

Swifterbant, woensdag 26 januari 2022


Geachte mevrouw Van Lenthe,

U bent een beetje een fan van mij. U schrijft mij hartstochtelijke brieven, bezield en toegewijd aan uw zaak, dus ik dacht kom nu schrijf ik u een brief, niet in antwoord op een brief van u, maar gewoon spontaan van mij aan u.

Achter onze woning en ons perceel staat een plataan (Platanus acerifolia) van u, Gemeente Dronten, die nu, na jaren van 'Hemelsche Snoei', van 'Hemelsnoei' door uw bomenmensen, van u vrij mag uitgroeien. U meldde dit in uw brief van 7 oktober 2020 van uw heer ing. Jouke de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer Gemeente Dronten, aan de heer Reinhard en mevrouw Helena van Amstel(sch) ook wonende neven De Lange Streek alhier te Swifterbant: "De platanen naast uw woning zijn vrij uitgroeiende bomen, en worden niet gekandelaberd".


Pech
Achter ons perceel en onze woning staat een plataan van u, die nu van u mag uitgroeien tot een geweldige omvang, de Bomenstichting spreekt over "enorme dimensies", zie u:
bomenstichting/informatie over de plataan. Onze directe buren hebben of zullen ook last krijgen van deze plataan, maar in iets mindere mate. Van onze rij, De Kruisboog, de nummers 11, 12, 13, 14, 15, en 16, zijn wij de enige met zo een reuzenplataan achter ons perceel en onze woning. De rest van onze rij woningen heeft dus minder of helemaal geen last van platanen direct achter hun perceel. Wel hebben zij last van en zullen zij steeds meer last gaan ondervinden van de platanen aan de overkant van de weg De Lange Streek achter hun woningen.

Ik sprak afgelopen week een 'Koningshoffer', wonende aan de Koningshof hier te Swifterbant, die mij vertelde wel degelijk last te hebben van uw platanen aan de zuidwestzijde van 'Het Blazoen'.

Wij mogen in ons geval toch wel spreken van pure pech dat uw dienstdoende ambtenaar toentertijd, 1995-1999, die de plataan plande achter onze woning en ons perceel zijn pen liet neerdalen op de plek achter onze woning en ons perceel, en bedacht dat het wel leuk zou zijn om precies daar een plataan in te tekenen op zijn plattegrond en/of ontwerptekening.

Op dat moment ontstond het 'beeld' waar de rest van deze 'geschiedenis', de Platanen Overlast en nog veel meer', aan is ontsproten, zeg maar de bron van de ellende waar wij nu mee zitten. Een 'Boombeheerplan' bestond in die tijd nog niet waarschijnlijk. Nu anno 2022 spreekt u over "beeldbepalende" bomen en aangezien uw burgers ondergeschikt zijn aan uw bomen, zitten wij met de ellende opgezadeld.


Geniale oplossing
Omdat de tijden veranderd zijn en mensen nu 2022 heel anders denken over het weer, over het klimaat, over de natuur, over het zuinig omgaan met energie, over de energietransitie, over bomen, over vluchtelingen, over Oekraïne, over China, over biomassacentrales, en nog veel meer, zijn wij gekomen tot een geniale oplossing. Wij hebben het 'Licht' gezien. Wij hebben immers onszelf opdracht gegeven met u mee te denken, en met oplossingen te komen op voorspraak van een bekende en beroemde plaatsgenoot alhier.

Wij stellen u voor, ieder stukje groen van de Gemeente Dronten, daar moet een boom komen. Dus elk stukje groen waar nog geen boom staat daar gaan wij, u en ik, als Gemeente Dronten, een boom planten. De Gemeente Dronten moet een groot 'Bomenparadijs' worden. Wij gaan wonen in het bos. Ziet u de nieuwe Bossenstrategie van de Provincie Flevoland, waar wij reeds uitvoerig u over hebben bericht. De Bossenstrategie van de Provincie Flevoland die een rechtstreekse afgeleide is van de Bossenstrategie van de Staat der Nederlanden. Wonen, werken, en boeren, gaan wij vanaf nu doen in het bos.

Aangezien wij bij overstromingen door u, de overheid, toch aan ons lot worden overgelaten, en we niet op tijd worden gewaarschuwd, kunnen wij dan bijtijds de bomen in. We zoeken het in dat geval gewoon wat hogerop, in onze boomhut, en met ons hengeltje vangen we een visje om aan ons dagelijks hapje eten te komen.


Intermezzo

Foto 5751 knvs02 Yamaha "Grizzly" donker legergroen, locatie 'Bogenbuurt' Swifterbant 26 januari 2022 15:08:54 uur (35,0kB 372x379) Reiger Copyright

Terwijl ik, u, mevrouw Van Lenthe, deze brief aan het schrijven ben hoor ik buiten het ronkende geluid van een  motor. Voor onze woning staat deze Yamaha "Grizzly", een ATV All Terrain Vehicle of Quad, een voertuig om op zeer ruw terrein mee te rijden, te ronken. De man is hier bezig de hoogte van de putten in de straat te meten, deze put ligt recht voor onze woning. Deze man is een "inmeter", hij komt de zaak "inmeten", een term die we zo dadelijk verderop op deze "eigen internetpagina" nog vaker tegen zullen gaan komen. De man is geen 'landmeter', hier in Dronten noemen we zo iemand een "inmeter", naar de voormalig Drontense burgemeester Aat de Jonge, 'snorremans', naar wie zelfs een heel zwemparadijs is vernoemd, geen standbeeld of brandweerkazerne dit keer, maar een heus zwembad. We weten niet of de man een Gemeentelijke "inmeter" is, maar hij "meet" in ieder geval voor de Gemeente Dronten "in", óf hij is van het 'Ministerie voor Watersnoden' (Rutte IV), het vroegere Rijkswaterstaat, op zijn "Grizzly", de hoogte van de straatputten. Even eerder heeft hij zijn Yamaha "Grizzly" midden op de straat, midden op Langs de Bogen, naast een put staan, laat het ding lekker draaien en gaat vrolijk een eindje aan de wandel met zijn staf, met bovenop de GPS-receiver en aan de steel de computer voor het 'bevestigen' van de gegevens van zijn 'metings'. De Yamaha "Grizzly" staat midden op Langs de Bogen te ronken, de man loopt uit beeld, zijn Quad draaiend, onbemand en verweesd achterlatend. Even kom ik op het idee er naar toe te gaan, erop te springen, en ermee van door te gaan, de Swifterbantse bossen in, een rondje rond het dorp. Het lijkt erop, dat hier gekeken wordt hoe hoog het water komt te staan bij een overstroming en hoeveel kans wij dan gaan maken. De bodem klinkt hier in, en Nederland zakt steeds verder weg, dus het wordt er allemaal niet beter op. Het water van de grote rivieren bedreigt ons, en met de stijging van de zeespiegel wordt het er hier ook al niet beter op. U treft natuurlijk al voorbereidingen om het riool hier te gaan renoveren, en aan te passen aan de enorme toekomstige stortbuien? We zijn blij dat hier achter de 'Waterbuurt' ('Bloemenbuurt') ligt, die veel lager ligt, dus wij houden het hier langer droog. Als u hier nu het riool nog komt opknappen, kan het water sneller weg van hier, de 'Spelbuurt', naar de 'Waterbuurt'. De man maakt een beetje idiote indruk met zijn Yamaha "Grizzly" voor zéér ruw terrein hier bij ons in het hofje, en Langs de Bogen. Stuurt u hem de volgende keer op pad met zijn benenwagen? Wij zitten niet te wachten op nog meer van uw colereherrie (klere-). Voor de goede orde, we hebben de man niet bedreigd of anderszins, en zijn er ook niet vandoor gegaan met zijn Quad "Grizzly".
 

We gaan verder met ons bos
Het wonen in het bos geeft sowieso de mogelijkheid dat we op meerdere niveau's  kunnen gaan wonen, meer inwoners per vierkante kilometer zeg maar, Nederland is nog lang niet vol. En als het hier te vol wordt, gaan wij naar Afrika. Hier verdrinkt straks toch iedereen, en daar is het lekker droog en warm, en heb je geen gas nodig om je huis te verwarmen. Met één zonnepaneeltje kom je daar een heel eind.

Maar niet alleen op alle grond van de Gemeente Dronten komen bomen, alle tuintjes en tuinen van de inwoners worden ook vol geplant met bomen, iedereen moet mee doen. Snoeien is niet meer nodig, we leven van wat er naar beneden valt. Uw hele gemeentelijke Groen- en Snoeidienst kan de deur uit. Alle CO2 gaan we op slaan in bomen. En als burgers een plankje nodig hebben mogen ze zelf een tak van een boom zagen. In het bos wordt het vanzelf warmer dan op de open gure vlakte. En wolven gaan er ook komen, die houden ook van een groot donker bos, denkt u maar aan dat meisje met dat rode kapje. Voor de wolven zijn wij oudjes een lekkernij, en het ruimt op, alle ouwe troep aan de kant.

 

 

Maar ja, wolven houden ook van de kleintjes, die moeten we dan wel extra in de gaten gaan houden, maar een beetje selectie is ook wel goed, en we kunnen hierbij natuurlijk ook een beetje sturend optreden, we wijzen de wolven wel waar de "etterbakjes" zijn. U ziet, we denken mee met uw burgemeester.

Op het moment dat iedereen hier in de Gemeente Dronten onder de bomen woont, is het leed voor ons ook beter te dragen. Gedeelde smart is halve smart, en gedeelde vreugd is dubbele vreugd. In dat geval hebben wij er ook geen moeite mee om ons te ontfermen over al het afval van uw bomen en zullen wij dit met liefde voor u opruimen, bladafval, zaadbollen, zaadpluis, takken en takjes, en schorsdelen van uw platanen. Wanneer mogen wij uw gemeentelijke bomenplanters verwachten, en stuurt u ons van tevoren nog een keuzelijst, zodat wij kunnen kiezen welke bomen wij in onze tuinen mogen krijgen?
 

Oneerlijkheid
Op deze manier komt er een einde aan deze in onze ogen oneerlijkheid. Op een rechtvaardige manier wordt de pijn verdeeld. Tevens kan de hele Gemeente Dronten vol gezet worden met de reusachtige windmolens. Wij denken dat het bos gaat reiken tot zo een 35 m (Platanus acerifolia) misschien 70 meter (Metasequoia's glyptostroboides) hoog. Dit is geen probleem want de wieken zullen scheren overheen de 'canopy'. Er is zelfs nog ruimte voor de kabelbanen vastgeknoopt tussen de masten van de windmolens. Leest u echt ons:

Gemeente ziet kansen en wil veel extra bos, Provincie wil1.700 ha.htm

 

 

Kabelbaan Trolley

 

 

Open brief van de Drontense kunstenares Else van Luin over 'Landjepik'

Wij, Reiger, - www.deregentegenhouden.nl - , zijn niet de enige, mevrouw Van Lenthe, die schrijven over onze ervaringen met uw Gemeente Dronten. Wij hebben gestudeerd aan de Aeres Hogeschool in uw Gemeente Dronten, wij wonen hier, en leven hier nu. Hoe is het mogelijk, dat u ons hierin hindert. Wij hoeven toch zeker geen overlast van u te ondervinden. Maar wat blijkt, veel meer mensen bezorgt u overlast en u ontneemt hen het woongenot. En er is natuurlijk een wonderbaarlijke groep die u fêteert. Lieden die u wel goed behandeld. En dit steekt, en roept uiteindelijk agressie op, agressie waarover wij op deze site al meermaals hebben gesproken. Meer mensen schrijven over u in de publieke ruimte. De zaken worden benoemd, en ook mevrouw Else van Luin noemt herhaaldelijk de namen van uw medewerkers. Dit  is wel zo prettig want het maakt zaken meteen helder en duidelijk. Het gaat dan niet over 'Vleermuis 3' die in uw toren met carillon of klokkenspel huist, 'Baksteen 26' uit de voorgevel van uw 'Huis van de Gemeente Dronten, 'Grijs 7' en 'Groen 1' bij u op kantoor, maar gewoon recht voor zijn raap. Geen mistig gedoe. En nogmaals legt u uzelf en uw ambtenaren een spreekverbod op totdat u de elementaire regels van een goede omgang met uw inwoners onder de knie heeft tot en met uw burgemeester Jean Paul aan toe.

 

Open brief mevrouw Else van Luin

aan de Gemeenteraad van Dronten, en zeg maar ons allemaal, inwoners van Dronten en ver daar buiten, zeg maar de hele wereld, tot aan de Eskimo's aan toe en nog verder, tot de verste uithoek van ons universum, én daarbuiten."Niet alle burgers zijn criminelen"

Donderdag 25 november 2021

De gemeenteraad bespreekt deze donderdagavond 25 november 2021 het Rekenkamerrapport over illegale tuinvergrotingen, inwoonster Else van Luin schreef onderstaande open brief

 

Geachte leden van de Gemeenteraad van Dronten,

Vandaag las ik dat u gisteren in een commissievergadering hebt gesproken over zoekgeraakte post in 'Landjepikdossiers'. Allereerst ben ik blij dat u dit heeft besproken en dat u volgende week dit onderwerp nogmaals in de plenaire raadsvergadering aan de orde laat komen. Hiervoor zeg ik u dank.

Het is goed dat de Rekenkamer onderzoek heeft gedaan. Alleen vraag ik me af hoe onafhankelijk en diepgravend dit onderzoek is geweest. Uit de media begrijp ik dat als uitkomst eigenlijk alleen naar voren is gekomen dat de toonzetting vriendelijker moet en dat deze voortaan mensvriendelijker zal plaatsvinden.

Dit stelt me teleur. Het is namelijk niet waar het mijns inziens om gaat. Er zijn - voor zover ik heb kunnen nagaan - zaken van veel ernstiger aard aan de orde. Helaas mis ik deze in de verslagen zoals ik die heb kunnen lezen.

Waar gaat het wel om? Ik neem de vrijheid om deze puntsgewijs aan u voor te leggen. Omdat dit een open brief is, stuur ik deze in cc. door aan het college en de pers.

De griffie wil ik graag verzoeken om deze ook door te zetten naar de Rekenkamer.


1. Niet alle burgers zijn criminelen

Net als bij de Toeslagenaffaire langzaamaan duidelijk is geworden, zijn de gedupeerden als notoire fraudeurs behandeld, ongeacht wat de aanleiding was voor hun problemen. Deze mentaliteit vanuit de gemeente heb ik in de achterliggende bijna 10 jaar net zo ervaren. Dit terwijl ik harde bewijzen heb, zwart-op-wit, dat ook de gemeente behoorlijke steken heeft laten vallen. Sterker nog, zij is in mijn geval en dat van mijn buren en mogelijk ook van andere gezinnen in mijn buurt, zelf de oorzaak!


2. In de jaren rond 1970 vond de gemeente Dronten het te duur om het Kadaster de percelen te laten uitzetten

Op 6 februari 2018 heb ik een gesprek gevoerd met toenmalig burgemeester Aat de Jonge en interim gemeentesecretaris Daan van der Spek. Met uitdrukkelijke instemming van beide heren heb ik dit gesprek integraal vastgelegd op een dictafoon. Het is een gesprek van 46 minuten. Graag had ik het volledige gesprek in het attachment bijgevoegd, maar het bestand is 32 MB, te groot om via Outlook te versturen.

In de 18e minuut leg ik uit dat volgens mijn onderzoek in ons geval met de percelen is geschoven ten behoeve van een reconstructie van de bocht in de straat voor mijn deur. Daarbij zeg ik letterlijk: "Eerst zijn in 1978 de huizen gebouwd en daarna is het bos aangeplant (…) en het was de gemeente die bij de aanplant van het bos een greppeltje heeft getrokken gezegd heeft  'dit is jullie grond en dat is van ons'. Het is niet het Kadaster geweest die toen paaltjes heeft uitgezet".

De burgemeester zegt dan letterlijk, ik citeer: "Nee, nee, nee, toen hadden we eigen gemeentelijke inmeters. Die stonden bij ons op de loonlijst. Twee".

Toen onze buren en wijlen mijn echtgenoot op 16 februari 2012 werden aangeschreven dat wij oneigenlijk grond in gebruik zouden hebben, gingen wij uit van een misverstand. Toen leefden nog enkele oorspronkelijke bewoners en uit hun mond kon ik optekenen, dat in 1977 weliswaar de percelen waren uitgegeven, maar het kadaster nooit paaltjes heeft uitgezet. Zoals ik al aangaf, eerst zijn de huizen gebouwd en daarna is het bos aangeplant. Door de gemeentelijke bomenplanters is volgens deze oude buren een greppeltje getrokken als grenslijn. In de loop van de jaren is dit greppeltje dicht geslibd. Wij zijn in december 1988 aan De Reiger 57 komen wonen en toen was er al niets meer van te zien.

Iets anders was dat het toenmalige hoofd van de gemeentelijke groenvoorziening, de heer Louis Versnel, ons als bewoners er bij herhaling op heeft gewezen dat het staand gemeentelijk beleid was dat onze tuinen een open achterzijde dienden te behouden, om het geheel van bos en tuinen een open, parkachtige uitstraling te laten behouden. Het was ons dus verboden om een hek, heg of schutting te plaatsen. (Bovendien moesten wij ook conform dit beleid, 'klein onderhoud' verrichten in het gemeentelijke bos achter onze percelen. Dit heb ik 23 jaar gedaan, tot het moment dat wij op 16 februari 2012 voor criminele landjepikkers werden uitgemaakt.) De heer Versnel gaf aan dat onze feitelijke erfgrens niet bij hem bekend was, maar dat dit voor hem niet relevant was, omdat het geheel toch een open, vloeiende overgang van tuin naar bos moest behouden.

Toen de gemeente mij in 2018 voor de kantonrechter sleepte omdat ik stellig sinds 2012 meende in mijn recht te staan met beroep op verjaring, bleek in 2015 nieuwe jurisprudentie ontstaan te zijn. Een beroep op verjaring kon vanaf dat moment alleen slagen als er 'voldoende bezitswil' was getoond. Oftewel: er had meer dan 20 jaar een hermetisch afgesloten heg, haag, muur of schutting moeten hebben gestaan. En dat was nou juist hetgeen conform het staande gemeentebeleid niet mocht en waaraan ik me keurig had gehouden!!! Kortom, ik verloor om die reden de rechtszaak, werd veroordeeld tot het op straffe van dwangsommen binnen 10 dagen ontruimen van 'mijn' tuin achter de formele kadastrale grens en moest ook nog eens de proceskosten betalen. Later heb ik deze strook alsnog (en dus voor de tweede keer) gekocht en kon ik weer kosten maken om door een hoveniersbedrijf dat deel opnieuw te laten aanleggen.
 

3. Er is geschoven met grondgrenzen, maar dit is door de gemeente niet vastgelegd

Aanvankelijk was rond 1976/1977 voor ons huis in de straat een haakse bocht aangelegd. Op Ruimtelijkeplannen.nl is die nog met lichtgrijze lijnen aangegeven. Zie bijlage 'Screenshot ruimtelijkeplannen 24112021'.

Deze bocht bleek te krap voor de vrachtwagens die bouwmaterialen kwamen afleveren voor de woningen van OFW die toen eerder werden gebouwd. De gemeente heeft toen ingegrepen, de bouw van de zes houten huizen stilgelegd en eerst de bocht gereconstrueerd. Dat was in het algemeen belang. Echter, de bocht werd zodanig gereconstrueerd, dat die ruimer werd en daarmee is een nieuwe rooilijn ontstaan. Volgens de inmiddels overleden oorspronkelijke bewoners was dat een soort handjeklap: aan de voorzijde ging iets van de tuinen af, aan de achterkant werd dat er bij gegeven. Op de plattegrond van Ruimtelijkeplannen.nl is met een heel dun grijs lijntje aangegeven hoe die bocht ooit heeft bestaan. Ook is te zien dat (met wit aangegeven) onze tuinen een evenwijdige bocht maakten, evenwijdig aan de oorspronkelijke straatvorm.

Vanaf 1988 tot 2012 hebben noch mijn buren, noch wij ooit geweten dat de formele kadastrale grens op een andere plek lag, dan wat wij in goed overleg met de achtereenvolgende gemeentelijke onderhoudsploegen die het bos onderhielden, meenden tot de feitelijke grens te mogen rekenen. Op het kaartje is dan ook duidelijk te zien dat hetgeen met wit is aangegeven, dus privétuinen zouden betreffen, niet alleen bij mijn huis, ook elders in de buurt afwijkt van wat kadastraal bepaald zou zijn.
 

4. Bijgekochte lapjes grond: alleen maar behoud van de oorspronkelijke tuinen

Ook heel nadrukkelijk valt op dat die mensen die stukjes 'oneigenlijk in gebruik hebbende grond' hebben bijgekocht, binnen de witte delen van de plattegrond vallen. Met andere woorden: net als ik, hebben ook anderen uit arren moede grond bijgekocht, om de oorspronkelijke tuin in tact te laten. Ik heb twee keer de prijs betaald voor één stuk grond: de eerste keer bij aankoop van het huis in 1988 en de tweede keer na onnodig veel gedonder en nodeloze en zeer hoge kosten. Deze hele kwestie heeft me meer dan € 17.000,- gekost. Dit was nergens voor nodig geweest.
 

5. De gemeente had/heeft haar gegevens niet op orde

Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden. Dit had tot gevolg dat elke gemeente vanuit haar eigen basisarchief een landelijke database moest gaan vullen met exacte gegevens omtrent eigendommen, kadastrale grenzen en dergelijke. Binnen de gemeente Dronten had men daaraan tot dan toe geen aandacht gegeven. Kortom, er moest een inhaalslag worden gemaakt. Op 6 september 2011 is dit in het College van B&W besproken. De heer Van Amerongen was ook toen portefeuillehouder. De agenda van deze vergadering is geregistreerd onder nummer B11.001532. Het titelblad heb ik in het attachment bijgevoegd; ik bezit een kopie van het gehele document.

De teneur van het gestelde in dit document is dat er moet worden ingezet op handhaving. En dat het vast wel tot verzet zal komen door sommige burgers die menen dat na verloop van soms ruim 30 jaar het eigendom van de grond is verjaard. Maar tegen elke prijs moet precedentwerking en  rechtsongelijkheid worden voorkomen. Dus kan dat niet anders dan van meet af aan met zware juridische dreigingen. Tot zover mijn samenvatting van het collegebesluit.

Dat er sowieso tot dan toe geen aandacht was geweest voor het precies vastleggen van erfgrenzen, is een keuze geweest binnen de gemeente. Naar mijn mening zouden individuele burgers NOOIT hiervan met de nadelige consequenties geconfronteerd hebben mogen worden.

Al puzzelend ben ik tot de slotsom gekomen, dat de noodzaak van deze gemeente om de landelijke database te gaan vullen, de directe aanleiding is geweest tot het handhavend gaan optreden tegen vermeende landjepikkers. Immers, de heren hadden in 2011 geen idee om welke omvang het ging. Er is uitgebreid gesproken over welke budgetten en hoeveel menskracht er nodig was, over het inhuren van externe expertise en mogelijk verkopen van grond om deze kosten te kunnen dekken.

Maar het laat zich niet tegenspreken dat de meest goedkope manier om de eigen gegevens op orde te krijgen was, om alle bewoners van woningen met percelen grenzend aan openbaar groen, vanuit het niets te beschuldigen van landjepikkerij. Opmerkelijk is namelijk dat het de gemeente was, die ons beschuldigde van overschrijding van de kadastrale grenzen maar zelf niet wilde aangeven waar die grenzen dan zouden liggen. De bewijslast werd volledig bij ons als ONSCHULDIGE bewoners gelegd. Vervolgens werd alle bewijs waarmee ik na uitvoerig onderzoek aan kwam zetten, zonder pardon van tafel geveegd. Uiteindelijk zouden wij als bewoners op onze kosten door het kadaster metingen hebben moeten laten uitvoeren, wat een heel dure grap is. De gemeente zou dan als mede-belanghebbende partij gratis en voor niets de kadastrale gegevens in handen krijgen. In ons geval van gezamenlijk optrekkende bewoners van de zes houten huizen zou de gemeente uiteindelijk in totaal € 325,- bijdragen in die kosten, dus € 54,17 per gezin, maar dat moest vooral geheim blijven! Daar mochten we echt met helemaal niemand over praten!!! Er werd niet bij gezegd waarom niet.
 

6. De gemeente wenst niet de hand in eigen boezem te steken

Het feit dat de gemeente voor 2011 geen aandacht heeft gehad voor het precies vastleggen van alle mijn-en-dijn, zou bij naar mijn mening het huidige college als ook bij u als leden van de gemeenteraad reden geweest moeten zijn voor zelfreflectie. Op het moment dat het urgent blijkt om toch alsnog de inhaalslag te maken om tot precieze grensbepalingen te komen, had het mij als teken van volwassen gedrag geleken als men eerst intern kijkt waar hiaten zijn. Mochten die zodanig zijn dat de hulp van de bewoners nodig is, dan kan dat in goed overleg plaatsvinden, waarbij het zoeken van een voor beide partijen acceptabele oplossing centraal staat en over-en-weer iedereen elkaar in haar/zijn waarde laat.

Nu is elke mogelijkheid dat de gemeente Dronten fouten heeft gemaakt of overduidelijk haar eigen zaken niet op orde heeft, onbespreekbaar gebleken en ook tot onmogelijkheid verworden, terwijl ik met feiten kan aantonen dat hier, in dit geval, de gemeente schuld draagt.

Door zomaar, zonder zelf met bewijs te komen individuele inwoners in de beklaagdenbank te zetten, speelt de gemeente machtspolitieke spelletjes en gaat zij voor bij aan haar eigenlijke taak: dienstbaar zijn aan de inwoners.


7. De Rekenkamer: hoe onafhankelijk was haar onderzoek?

In de bijna 10 jaar dat ik met deze gemeente heb gesteggeld over deze kwestie, en waarbij een belofte van de heer Pleijzier van 6 februari 2020 nog altijd niet is nagekomen,  heb ik veel onderzoek gedaan en een map met meer dan 500 pagina’s aan documentatie verzameld. Dit bestaat uit oude plattegronden, verklaringen, oude foto’s en alles wat relevant is.

Mij had het logisch geleken dat de Rekenkamer, als zij pretendeert onafhankelijke onderzoek te doen, hoor en wederhoor had toegepast. Helaas heb ik niets vernomen. Ik vraag me dan ook af of deze Rekenkamer wel zo onafhankelijk onderzoek heeft verricht. Ik heb daar twijfel bij. Wat ik lees is dat zij binnen het gemeentehuis is gebleven en daar in de archieven is gedoken. Ik weet niet of daarbij alle relevante documenten ter inzage waren gelegd. Zoals de gemeente mij openbare stukken die ik middels meerdere WOB-verzoeken had willen krijgen, niet heeft gegeven, zo sluit ik ook niet uit dat er vooraf een selectie is toegepast op hetgeen wel-of-niet welgevallig was.

De bevindingen van de Rekenkamer stellen mij namelijk nogal teleur. Op geen enkele manier lees ik iets terug van bijvoorbeeld bovengenoemde mijns inziens zeer ernstige inhoudelijke feiten.
 

8. Het College van B&W heeft u als Raad onvolledig en onjuist geïnformeerd

Zoals u zult begrijpen, is de kwestie van het ‘Landjepikken’ aanzienlijk genuanceerder dan het college u doet voorkomen. Wethouder Van Amerongen zat al in het college toen in 2011 het besluit werd genomen om te gaan handhaven. Ik heb in alle achterliggende jaren met meer dan gemiddelde belangstelling uw handelen en dat van het gemeentebestuur gevolgd en heb mijn uiterste best gedaan om u zo goed als binnen mijn mogelijkheden ligt, van informatie te voorzien. Er is namelijk meer aan de hand dan alleen de al-dan-niet vriendelijke toonzetting van brieven. Dat betreft alleen de vorm.

Ik mis de bovengenoemde inhoudelijke aspecten. Ik mis de zelfreflectie vanuit de gemeente. Ik mis het accepteren van de consequenties van eigen besluiten zoals in de jaren ’70 bij de uitgifte van percelen in de Fazantenwijk en Dronten-Zuid toen niet het Kadaster, maar eigen inmeters deze taak vervulden, en er daarmee in ieder geval ruimte is ontstaan voor het iets afwijkend registreren van grensgegevens ten opzicht van die van het Kadaster. Dat is toen een doelbewuste keuze van de gemeente geweest. Het zou het huidige gemeentebestuur sieren als zij daarvan zelf de gevolgen zou hebben geaccepteerd en daarnaar zou hebben gehandeld.

De democratie is in het geding als niet op de inhoud van de zaak wordt ingegaan. U bent als volksvertegenwoordiger gekozen en hebt het mandaat van de kiezers om het college te controleren. Die taak vind ik eerlijk gezegd in alle achterliggende jaren veel te mager over het voetlicht gebracht. Het zou anders niet mogelijk geweest mogen zijn dat onschuldige inwoners van Dronten gedurende zo vele jaren zo gruwelijk onrechtvaardig zijn behandeld. U stond er bij en u keek er naar.

Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Voor het eerst ga ik niet stemmen. Ik voelde me alleen door Suzanne Stoop vertegenwoordigd, want zij maakte zich wel hard voor rechtvaardigheid. Helaas stopt zij. En verder … zeer tot mijn verdriet ervaar ik nog steeds van niemand enige steun, of teken dat een van u het voor mensen zoals mij opneemt. Ik heb een keer gebruik gemaakt van mijn recht tot inspreken. Die tijd was (veel te) kort. Ik was werkelijk in wanhoop. Evenzogoed ging u door met het voorlezen met vooraf opgestelde teksten. Ik ging gedesillusioneerd naar huis.

En nu lees ik dat u tevreden bent met de uitkomst van het Rekenkamer-onderzoek en met de wethouder die 'gewoon' belooft vriendelijker toonzetting te zoeken, maar verder geen enkele vorm van spijt betoont over alles wat tot nu toe ronduit fout is gegaan. En juist hij zou tegenover u eerlijk geweest moeten zijn. Hij heeft nu eenmaal de bij zijn functie behorende plicht om u te voorzien van alle feiten, open, volledig en correct.

Ik kan u alleen maar alle wijsheid toewensen en de hoop uitspreken dat u met zelfvertrouwen, rechte rug en overtuigingskracht uw werk zult voortzetten opdat rechtvaardigheid en vertrouwen in ons gemeentebestuur ooit weer terug zullen keren. De inwoners van Dronten verdienen dit!
 

Met vriendelijke groet,


Else van Luin-Slingerland


De Reiger
Dronten

 

______________________Einde brief mevrouw Else van Luin, kunstenares

 

 

Nogmaals mevrouw Van Lenthe, u ziet, wij zijn niet de enigen.


Stuurt u uw Drontense kunstenares mevrouw Else van Luin nu ook brieven, als welke u mij heeft doen  toekomen? En benoemd u de brief van mevrouw Else van Luin nu ook als "gespui" in de publiek ruimte, als "gespui" op het internet?


Met vriendelijke groet en hoogachting,Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 


Mijn naam is Reiger

 

 


Broeder Reiger Kloosterman inwoner en burger van de Gemeente Dronten,
 in ruste, hier op bezoek bij de zusters in Breda
Copyright Foto Atelier Jacqueline

 

Terug naar onze hoofdpagina (inhoudsopgave) die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

Gouwhuis Drontenland - 'Staats Woud Beheer'
Centrum van de nieuwe Bossenstrategie van het Staats Woud Beheer mit OberGauBaumMeister drs. Jean Paul Gebben