Brief C.G.J. Kloosterman 22 mei 2018 aan DAS (inzake Bouw-Slim) in antwoord op DAS-brief met datum 14 mei 2018

(DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.)

 

 

 

 

AANGETEKEND

  DAS Kantoor Groningen
Ten name van mevrouw mr. ..............................
Postbus 23000
1100 DM  Amsterdam


E-mail: dossiergroep@das.nl

 

 

Onderwerp:  Kloosterman / Bouw-Slim

 

 

Swifterbant, 22 mei 2018

Geachte mevrouw ..............................,

Van u kreeg ik een brief met datum 14 mei 2018, betreffende uw cliënte bouwbedrijf Bouw-Slim aan de Industrieweg 30 te Swifterbant.

Ik ben blij dat u mij schrijft, want wij maken ons toch ernstig zorgen over onze medemensen de heer S. van der Land en de heer J. van Wassenberg, zeg maar de directeuren van Bouw-Slim. Het gedrag van beide heren is heel vreemd. Wij hebben rekening gehouden met ernstige ziekte, een faillissement, of zelfs een overlijden.

20 Juli 2017 was uw cliënte Bouw-Slim hier voor het laatst. Vervolgens heb ik zelf het frame boven de garagedeur opnieuw gemaakt, en de muur bij de zijdeur van de garage 10 rijen opnieuw opgemetseld, zoals 20 juli 2017 aan het eind van de dag overlegd is geworden met de heer J. van Wassenberg. 12 Augustus 2017 was ik klaar met dit timmer- en metselwerk. Na de zomervakantie (begin september) zou Bouw-Slim terugkomen om het dak hier dan verder af te maken.

Deze laatste 20 juli 2017 vroeg de heer J. van Wassenberg of ik de laatste rekening vast wilde betalen. Ik schatte in dat zij misschien nog een halve dag werk zouden hebben na de vakantie, en zei hem mij de rekening te sturen. Hij had mij verteld, dat hij nogal wat pech had met zijn auto, en hij wil natuurlijk met vakantie bedacht ik mij, en zonder auto kom je niet ver.

De heer Van Wassenberg beloofde plechtig, dat zij het na de vakantie zouden komen afmaken. Van bouwbedrijf Bouw-Slim ontving ik de laatste factuur met factuurdatum 21 juli 2017 betreffende de laatste 10% en met vervaldatum 4 augustus 2017, en de vermelding 'laatste betalingstermijn bij oplevering'. 24 Juli 2017 betaalde ik deze laatste 10%. Wij waren blij, dat het huis weer van ons was. Van oplevering was natuurlijk nog geen sprake, het werk was immers nog niet afgerond, want dit zou eerst na de vakantie afgemaakt worden.

De heren van Bouw-Slim en hun personeel kregen koffie bij ons ’s morgens en ’s middags, en tussen de middag, en zij aten hun boterhammen bij ons, al de tijd dat zij hier bezig waren met de renovatie-werkzaamheden.

Gaande de weg, nadat zij 20 juli 2017 vertrokken waren, ontdekte ik steeds meer gebreken in het werk dat door Bouw-Slim was uitgevoerd. Tijdens het werk waren er ook al dingen gebeurd, waar ik toen niet zo veel aandacht aan heb besteed. Ik heb veel foto’s gemaakt tijdens het werk. De foto’s maakte ik, omdat ik interesse heb in het werk wat beide heren doen, en wij kregen ook een totaal nieuwe situatie. Van te voren heb ik de heren tekeningen van onze woning gebracht, die zij nodig hadden om zich voor te bereiden op de
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 1/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 2/18
 

 
  werkzaamheden, maar nu kwamen deze tekeningen natuurlijk deels te vervallen, en zouden de foto’s, zeg maar de tekeningen van de nieuwe situatie worden, de vastlegging van de nieuwe situatie.

Alles hebben wij zijn beloop gelaten in goed vertrouwen. Zij waren immers de specialisten en gecertificeerden, zoals zij mij hadden verteld. Op hun site bouw-slim.nl vertellen zij tot op de dag van vandaag, 22 mei 2018:
 

 • "Bouw-Slim is opgezet door Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land, twee mannen met samen 45 jaar bouwervaring"

   
 • "Bouw-Slim is een breed georiënteerd bouwbedrijf. wij zijn van vele markten thuis en beschikken op elk gebied over betrokken, goed opgeleide en ervaren specialisten" (zie de Bouw-Slim.nl site, pagina Specialisaties)

   
 • "Voor al uw wensen, de juiste mensen!"

   
 • "Wij dragen er zorg voor dat tijdens de bouw precies zo wordt gebouwd als u dat wenst"

   
 • "U kunt met al uw vragen bij ons terecht"

   
 • "En als er eens iets is, zoeken wij samen met u naar een passende oplossing"

   
 • "Bouw-Slim staat voor gegarandeerde kwaliteit"

   
 • "Wij maken gebruik van de beste technieken en de meest hoogwaardige materialen"

   
 • "Wij scholen onze vakmensen voortdurend bij"

   
 • "U krijgt gegarandeerde topkwaliteit"

   
 • "EPDM heeft een verwachte levensduur van meer dan 40 jaar"

   
 • "Voor EPDM dakbedekking bent u bij Bouw-Slim aan het juiste adres."
   


Na de vakantie zagen wij géén Bouw-Slim. Wij stelden voor onszelf uiteindelijk een deadline van 1 november 2017. U moet goed begrijpen, wij zijn geen bedelaars in deze. Ik had de rekening betaald, Bouw-Slim, uw cliënte, had beloofd na de vakantie haar werk af te komen maken. Wij wachtten geduldig af. Maar er kwam niet even een telefoontje of wat. Wel was plotseling het Bouw-Slim bord weg. Ik dacht dat zij het waarschijnlijk ergens anders nodig hadden, maar mijn vrouw wist mij te vertellen, dat zij het geen goed teken vond.

5 Oktober 2017 hadden we de eerste herfststorm en waaide de epdm-dakbedekking los bij de dakrand van de 'Kapel'. Een van mijn eerste gedachten was: "Wat krijgen we nou?". Ik heb toen in de storm stenen op de dakrand gelegd, om het epdm vast te leggen en om verdere schade te voorkomen. In de storm waaide mijn ladder naar de eerste verdieping ook nog om en heb ik buren moeten roepen om mij te helpen, en mijn ladder vast te houden. U begint te begrijpen, dat mijn vrouw en ik zwaar teleurgesteld zijn in het werk van Bouw-Slim.

 

2 November 2017 stonden twee werknemers van Bouw-Slim ineens voor de deur, ze kwamen het dak afmaken vertelden ze. Ik zei hen dat we dat niet gingen doen. 1 September was de herfst begonnen, en 2 november zaten we nog geen maand voor de winter. Ik weet zeker dat ze aan mij mijn trekker gevraagd zouden hebben om het water van het dak te vegen, voordat zij zouden kunnen beginnen. Precies zoals de heer J. van Wassenberg vóór 20 juli 2017 ook al had gedaan, mij mijn trekker vragen en water van het dak vegen, op het
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 2/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 3/18
 

 
  nieuwe dak door hem aangelegd boven op de 'Kapel', waar nu de enorme plas water staat, die er toen dus ook heeft moeten staan, toen zij ’s morgens verder wilden en het ’s nachts geregend had. (Paul)

De twee medewerkers hadden het 2 november 2017 ook nog over een föhn.

Voor de goede orde, ik had reeds zelf het resterende gedeelte zo goed mogelijk winterklaar gemaakt.

9 December 2017 begon het te lekken in onze slaapkamer. U, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), begrijpt dat mijn vrouw in alle staten was. Je hebt een nieuw dak, gemaakt van allemaal nieuw materiaal, je hebt er veel geld voor betaald, en dan gaat het lekken in je slaapkamer! Ik heb toen Bouw-Slim erbij geroepen. Zij hebben dit 15 december 2017 gerepareerd.

In het kader van de zoekactie naar het lek hebben zij ook onder de stenen op de dakrand van de 'Kapel' gekeken, en wisten mij te vertellen dat het daar prima in orde was, én 'dat het dak er in uitstekende staat bij lag'. Mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), het epdm lag los onder de stenen en het was daar 'z-e-i-k-e-n-a-t'. Hoever wil je kijken?

3 Januari 2018 lekte het weer op dezelfde plek in de slaapkamer. Ik heb maar niet meer gebeld.

Begonnen ben ik het allemaal maar eens op te schrijven. Het was nu toch een tijd van rust. In de zomer was het lijmen van het epdm door Bouw-Slim niet gelukt, laat staan dat het nu in de winter zou gaan lukken, nat en koud.

31 December 2017 had ik mijn brief aan Bouw-Slim klaar, 25 pagina’s tekst met daarnaast 131 foto’s. Ik stelde Bouw-Slim in gebreke. Bericht heb ik gekregen, dat zij deze brief met foto’s hebben ontvangen. Omdat dit toch een omvangrijk stuk was en ik brief en foto’s in twee aparte boekjes heb laten drukken, heb ik de lekkage van 3 januari en de foto’s die ik 4 januari 2018 heb genomen van 'het zeikenat', er ook nog in kunnen verwerken.

Dit schrijven heb ik ook als pdf's ge-e-maild aan Bouw-Slim:
 

 •   Brief C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land, Bouw-Slim, 31 december 2017, 'Een wandeling'
   
 •   Bijlage brief C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land, Bouw-Slim, 31 december 2017, 'Een wandeling', foto's

 

Ik heb een ontvangstbevestiging van Bouw-Slim gekregen, dat zij mijn schrijven (pdf’s) en deze twee boekjes hebben ontvangen.

Van Bouw-Slim heb ik géén reactie gekregen op de inhoud van mijn schrijven.

Daarna heb ik de heren Bouw & Slim nog een brief gestuurd 23 februari 2018, ook aangetekend, omvattende 12 pagina’s tekst en 32 foto’s, nu in één boekje. Ik had aanvullend onderzoek gedaan. Ik heb hen deze brief ook als pdf per e-mail gestuurd:
 

 • Brief C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land, Bouw-Slim, 23 februari 2018 - met handtekening  -  'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof'

 

In deze laatste brief heb ik hen verteld, dat ik contact op zou gaan nemen met Hertalan®, om te vragen waarom lijm en kit niet in staat waren gebleken het materiaal epdm-epdm aan
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 3/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 4/18
 

 
 

elkaar te hechten, en het epdm op de dakrand vast te krijgen, én over 'het kleien en smeren'. Dit gedeelte van de zaak moest ik nog onderzoeken. Ook zou ik Hertalan® gaan vragen naar de certificering van Bouw-Slim, om dit product te kunnen aanbrengen. De heren van Bouw-Slim, S. van der Land en J. van Wassenberg, hadden mij immers verteld in de 'verkoop-gesprekken' die wij gevoerd hebben, dat zij gecertificeerd waren voor het aanbrengen van dit product. Tijdens dit gesprek heb ik ook een monster van onze toekomstige dakbedekking meegekregen: HERTALAN  E.P.D.M.  KOMO(keurmerk)  NR: K 4276  CODE: 81360

Eerst nog had de heer J. van Wassenberg zoals een bodybuilder zijn veren uiteentrekt, dit monster uiteengetrokken om de enorme elasticiteit van het product aan mij te demonstreren. Het rekvermogen van het epdm van meer dan 400% (zie de bouw-slim.nl site) haalde hij niet, maar dat lag meer aan de heer J. van Wassenberg dan aan het epdm. Met het materiaal zelf is ook niks mis. Het is het aanbrengen en de verwerking van het materiaal door Bouw-Slim waar het fout gaat.

Deze laatste brief heb ik dus ook aangetekend verstuurd naar Bouw-Slim, echter drie weken later kreeg ik dit stuk/pakketje ongeopend terug van PostNL. Bouw-Slim e-mailt mij geen Afhaalbericht van PostNL ontvangen te hebben voor het pakketje.

Uw aangetekende brief aan mij, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), heb ik gewoon volgens de normen van fatsoen in ontvangst genomen, en ik heb getekend voor ontvangst.

Het stuk heb ik hen ook als pdf toegestuurd per e-mail. Ter controle op ontvangst, en ter controle of de meegezonden pdf goed geopend kon worden, had ik deze e-mail ook naar een ander gestuurd.

Ik heb een ontvangstbevestiging van Bouw-Slim gekregen dat zij deze, mijn e-mail, hebben ontvangen.

Van Bouw-Slim heb ik wederom géén reactie gekregen op de inhoud van dit, mijn tweede schrijven.

De heren van Bouw-Slim hebben tot op heden niet gereageerd op de inhoud van mijn schrijvens, anders dan dat zij het laatste stukje dak zo graag willen komen afmaken.

Ik heb Bouw-Slim tot nu toe 'niet in de gelegenheid gesteld het werk af te ronden', zoals u, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), schrijft, omdat verder knoeiwerk voor ons geen zin heeft, en ik eerst hen het dak af zou laten maken, als duidelijk is waarom onder andere de lijm het epdm niet gehecht heeft op de dakrand, en de aluminium daktrim. Een ieder, ook u, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), begrijpt dit na het lezen van mijn twee uitgebreide brieven/rapporten aan Bouw-Slim.

Inderdaad ben ik op het dak geweest om de stenen op de dakrand te leggen in de storm, en ik heb zelf maar de lekkage bij de stormkraag van de pijp van de openhaard zo goed mogelijk proberen te verhelpen, Bouw-Slim liet immers niets meer van zich horen, en hebben ook op deze melding van lekkage niet gereageerd, én ik ben op het dak geweest om foto’s te maken voor mijn onderzoek. En er zijn tweemaal meerdere deskundigen op het dak geweest om het werk van Bouw-Slim te kunnen beoordelen. 

Tijdens een van de 'verkoopgesprekken' op kantoor bij Bouw-Slim, heb ik de heren J. van Wassenberg en S. van der Land duidelijk gemaakt dat het nieuwe dak beloopbaar moest zijn. Een schoorsteenveger moet het dak kunnen betreden om zijn werk te kunnen doen, de glazenwasser moet de buitenzijde van de lichtkoepel kunnen reinigen, dakgoten moeten schoongemaakt kunnen worden, de gevelbekleding moet geschilderd kunnen worden, en de volgende stap zou zijn dat wij zonnepanelen op het dak krijgen, waarbij tijdens de plaatsing en het onderhoud aan de panelen (o.a. reiniging van de panelen) ook mensen op het dak
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 4/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 5/18
 

 
  moeten kunnen lopen. Ik heb niet gevraagd om een dak waarop dansfeesten gehouden zouden kunnen worden of een wandelpad aangelegd zou moeten kunnen worden! Gewóón, een Nederlands dak moest het worden wat in Nederland algemeen op woningen ligt.


De heer J. van Wassenberg ging naar achteren, en kwam terug uit hun werkplaats/magazijn met een Kingspan pir(polyisocyanuraat)-isolatieplaat ca. 80 mm dik, aan twee zijden voorzien van een aluminium meerlagen complex (de cachering), waarop hun epdm-dakbedekking volledig gelijmd/verkleefd zou gaan worden.

De heer J. van Wassenberg legde deze plaat op de vloer van hun kantoor en demonstreerde met krachtige stampende stappen op deze plaat de beloopbaarheid van de plaat.

De opmerking van de heren S. van der Land en de heer J. van Wassenberg nu in uw brief van 14 mei 2018, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), is des te vreemder, omdat, toen reeds op het dak van het zijgebouw epdm-dakbedekking was aangebracht, de hele operatie om de kunststofleien te monteren, en de gevelbekleding aan te brengen rond 'Kapel' en dakgoten nog moest beginnen, en het dak veranderd werd in een werkplaats door de heren Bouw & Slim, allemaal op het nieuwe epdm. Schragen werden een werktafel, een zaagmachine werd op het dak neergezet, boormachines, nog een cirkelzaagmachine, gereedschapsbakken, ladder en trapjes, grote multiplexplaten, overige materialen, en zo meer, én mensen die op het nieuwe dak liepen, namelijk Bouw-Slim werknemers en de heren Bouw & Slim zelf, om alle werkzaamheden uit te voeren.

U begrijpt dat ik mij nu nog meer en nog ernstigere zorgen ga maken betreffende de beloopbaarheid van mijn dak aangelegd door Bouw-Slim, naar aanleiding van wat u, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), mij nu schrijft:

"Verder heeft cliënte onvoldoende inzicht in hetgeen er in tussentijd is gebeurd op het dak. Wel heeft zij opgemerkt dat er af en toe mensen op het dak lopen, terwijl het dak daarvoor niet is gemaakt. U zult begrijpen dat dit de nodige risico’s met zich mee brengt. Om die reden benadruk ik dat cliënte geenszins aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele gebreken die zijn ontstaan nadat de werkzaamheden stil zijn komen te liggen".

 

Dit is natuurlijk tegenstrijdig met hetgeen mij over de beloopbaarheid van het nieuwe dak tijdens het verkoopgesprek door de heren J. van Wassenberg en S. van der Land van Bouw-Slim verteld is geworden.

Deze mensen, de heren Bouw & Slim en hun medewerkers, hebben zelf op het nieuwe epdm een werkplaats ingericht, en het nieuwe dak zwaar belopen en belast.

Door dit intensieve gebruik van ons nieuwe dak door uw cliënte Bouw-Slim, zullen wij het dak opnieuw onderzoeken op eventuele schade die hierdoor zou zijn kunnen ontstaan. Wij zullen de hechting van het epdm opnieuw aan een onderzoek onderwerpen, én de hechting van de cachering aan de isolatieplaat. Een ladder werd bijvoorbeeld door uw cliënte op het dak geplaatst zonder drukverdeling. Uw cliënte houden wij verantwoordelijk voor uit al deze belastingen eventueel voortvloeiende schade.


De heren S. van der Land en J. van Wassenberg maakten ook al zo een vreemde opmerking toen zij 15 december 2017 na de 'reparatie' zich bij mij meldden. Zij vertelden dat zij het vreemd vonden, dat het dak nu plotseling was gaan lekken, want als er een gaatje in het dak zat, had dit er vanaf het begin al in moeten zitten, en had het vanaf dag één al moeten lekken, vertelden zij mij. Zij weten niet, dat als je niet 'sealt', er water bij de lijm kan komen,
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 5/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 6/18
 

 
  en deze lijm dan langzaam begint te verweken, en zo bij voorbeeld een lekkage kan ontstaan. Overigens moet je dan nog wel de zaak gelijmd hebben volgens de geldende voorschriften. Je moet de lijm wel aangebracht hebben, én aangebracht volgens de geldende verwerkingsvoorschriften.

Zeg maar, net zoals ingeval u, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), u thuis gaat schilderen, voordat u gaat schilderen u de gebruiksaanwijzing op de zijkant van het blik verf eerst leest. Waarschijnlijk heeft u dat in de winkel ook al gedaan. Dergelijks doen u en ik in de supermarkt al als wij etenswaren kopen, dan kijken we naar de houdbaarheid, naar de bereidingswijze, naar de voedingswaarden, de ingrediënten, naar het gewicht, en zo meer. Wij verdiepen ons in de producten. (RTFM, JdK)

In uw brief insinueert u, dat er in de tussentijd, sinds de werkzaamheden stil zijn komen te liggen dingen op het dak zijn gebeurd, waardoor uw cliënte geenszins aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele gebreken die zijn ontstaan nadat de werkzaamheden stil zijn komen te liggen.

Voor de goede orde, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), iedere schade die door mijn toedoen zou zijn ontstaan, daar draag ik de volle verantwoordelijkheid voor. En ik heb u al laten zien, dat ik juist degene ben die maatregelen heeft genomen om schade te beperken die voortkomt uit onjuiste wijzen van handelen van uw cliënte, bouwbedrijf Bouw-Slim, zoals de lekkage bij de schoorsteen van de openhaard en het opwaaiende epdm bij de 'Kapel'.

Verantwoordelijkheid dragen, daar gaat het nu juist om in deze zaak.

U kunt mij natuurlijk niet verantwoordelijk maken voor de gebreken in het werk van Bouw-Slim. Ik heb zelfs maatregelen getroffen om verdere schade te voorkomen. Mag ik u alleen al wijzen op de wijze waarop Bouw-Slim het werk 20 juli 2017 achterliet, en ik inspanningen heb verricht om dit zo goed mogelijk te verzegelen. De achterliggende nieuwe constructie was reeds nat geworden!

Zo ook de inspanningen die mijn vrouw en ik op een avond op het dak hebben verricht  tijdens de 'bouw' (de werkzaamheden van Bouw-Slim) om verdere schade te voorkomen, toen een zware regenbui een lekkage werd in onze zijkamer en garage. De regen zeek door de naden van de betonnen plafondplaten heen. Bouw-Slim had het werk onvoldoende beschermd achtergelaten, zoals wel eerder beloofd door de heren! (Er zaten twee gaten in het plastic ter hoogte van de lichtschakelaar van de zijkamer en ter hoogte van het ventilatiegat van de garage, en het plastic was niet onder het opgaand epdm, maar juist andersom neergelegd op een plek)


___________________Helaas hebben wij moeten constateren dat er ernstige gebreken in het werk van Bouw-Slim zitten. Deze gebreken zijn reeds uitvoerig beschreven door mij en aan Bouw-Slim toegezonden.

Graag was ik in gesprek gegaan met de heren J. van Wassenberg en S. van der Land. Echter de manier waarop Bouw-Slim met klanten omgaat is ongelofelijk. Uit hun houding, uit het niet reageren op de inhoud van mijn twee brieven/rapporten, komt naar voren hoe zij denken over wat deze twee rapporten te vertellen hebben. Hier is een ook een uitdrukking voor. ('Er schijt aan hebben', oftewel "We hebben er schijt aan")

Uitvoerig heb ik mij uitgebreid in hun werk verdiept, en hiervoor kennis en informatie opgehaald bij ter zake deskundigen. Adviseurs hebben hun kennis met mij gedeeld, leveranciers hebben mij hun technische specificaties en verwerkingsvoorschriften toegestuurd, en de producent van het dakbedekkingsmateriaal is zelfs gekomen om het werk van Bouw-Slim in ogenschouw te nemen.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 6/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 7/18
 

 
  De informatie die ik van al deze mensen heb gekregen, de informatie die ik heb ingewonnen, dit alles heb ik opgeschreven en gerapporteerd, in mijn twee brieven/mijn twee rapporten, aan Bouw-Slim. 

Indien je echter overtuigd bent van eigen kunnen en het idee hebt dat je de beste bent, zoals uw cliënte Bouw-Slim, anderen (je klanten) 'overruled', je stem verheft naar je klanten toe, niet wil luisteren naar wat een klant te zeggen heeft, niet wil kijken, dan loop je het risico dat klanten zelf wel op onderzoek uitgaan. In plaats dat Bouw-Slim nu gebruik maakt van deze verzamelde kennis, kiest Bouw-Slim voor niet reageren op de inhoud van hetgeen ik hen geschreven heb. Ik was gaarne bereid geweest om samen met Bouw-Slim tot een oplossing te komen.

Bouw-Slim stel ik aansprakelijk voor alle gebreken die tot nu toe in het werk van Bouw-Slim zijn gevonden, en nog gevonden gaan worden. 

Er op hoop ik, dat u begrijpt dat ik niet mijn eigen dak of huis ga beschadigen. En al helemaal niet om bouwbedrijf Bouw-Slim te benadelen, want dit proef ik nu toch echt in uw brief.

Ik wil graag met respect behandeld worden. Ik hoop dat de heren van Bouw-Slim dat ook willen. In de rapporten geef ik aan dat ik de brieven alleen heb kunnen schrijven omdat ik zeer geïnteresseerd ben in het werk dat Bouw-Slim bij ons verricht heeft.

Hebt u de beschikking over de twee brieven/rapporten (pdf’s) die ik Bouw-Slim gestuurd heb, zoals ik in deze brief heb vermeld? Hebt u de beschikking over het e-mail verkeer tussen Bouw-Slim en mij? Heeft u de beschikking over het telefoonverkeer tussen Bouw-Slim en mij? Speciaal voor u en uw cliënte, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), heb ik onder aan deze brief het telefoon en e-mail verkeer tussen mij, C.G.J. Kloosterman, en Bouw-Slim nog geplaatst. Dan vindt u hoe vaak Bouw-Slim mij niet gebeld heeft. Bouw-Slim heeft mij effectief één keer gebeld en die éne keer mijn voicemail ingesproken, na ons eerst maanden te hebben laten wachten.

Vervolgens sturen de heren Bouw-Slim twee medewerkers, die bedremmeld voor onze deur staan, aan hun water voelen wat er aan de hand is, en zich met hun houding geen raad weten, wat ook blijkt uit wat de oudste van de twee, niet de föhn-jongen, met zijn handen in zijn zakken tegen mij zegt: "Daar hebben we de directeur".

Nu begrijp ik ook waarom uw cliënte, Bouw-Slim, de werkzaamheden zo graag wil afmaken. Zij kan dan het werk als afgerond beschouwen en opgeleverd (immers het volledige bedrag is toch al door mij betaald?).

Nogmaals, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), ik ben blij dat u mij geschreven hebt. Graag ga ik op het aanbod van beide heren S. van der Land en J. van Wassenberg, de heren van Bouw-Slim, in. Niets liever zien wij dat de werken eindelijk opgeleverd kunnen worden.

Ik heb reeds een uitvoerige beoordeling over het werk van Bouw-Slim geschreven, waaruit mag blijken dat het werk wat reeds afgerond is in de ogen van beide heren, zoveel gebreken en mankementen vertoond door onjuiste handelwijzen en onjuiste verwerking van materialen door Bouw-Slim, waar ik ook bevestiging van heb gekregen, dat ik het werk in een dergelijke staat onmogelijk kan accepteren.

De heer S. van der Land heeft het immers alleen over een laatste stukje dak voorkant garage wat nog gebeuren moet, in dat wat hij inspreekt in onze voicemail donderdag 2 november 2017.


Voicerecorder:

Donderdag 2 november 2017 om 12:17 uur van 06 - 3701 9680 "Goedemiddag met Sijbren van der Lands Bouw-Slim, eh Kees zou jij mij even terug willen bellen aangaande het

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 7/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 8/18
 

 
 

afwerken van het laatste stukje dak wat nog gebeuren moet - wou ik even met je afspreken - hartelijk dank alvast"


En in zijn e-mail van vrijdag 15 december 2017 11:41 uur aan mij schrijft hij: "Wat nog rest is de afwerking aan de voorzijde van de garage dakrand". Het andere gedeelte beschouwt Bouw-Slim dus als reeds afgerond.


Op al de gemelde gebreken en mankementen door mij reeds aangegeven, wordt door de heer S. van der Land niet ingegaan.


Carlisle
® Construction Materials B.V. waaronder het merk Hertalan® valt, heeft mij nu gemeld dat Bouw-Slim zeker geen gecertificeerd verwerker is, voor hun product Hertalan®. Dit verklaart de problemen die zich voordoen met de epdm-dakbedekking op ons dak.

De heren van Bouw-Slim, S. van der Land en J. van Wassenberg, hadden mij verteld dat zij gecertificeerd waren om de epdm-dakbedekking Hertalan® aan te brengen, ik kreeg daarbij ook het monster EPDM-Hertalan®. Nu blijkt dat de heren en hun bedrijf Bouw-Slim niet gecertificeerd zijn door Carlisle® Construction Materials en Hertalan®.


Mevrouw
............................ (aan wie ik deze brief schrijf), u begrijpt, uw cliënte Bouw-Slim heeft nu toch echt een probleem erbij.

 

Hoe denkt uw cliënte, bouwbedrijf Bouw-Slim, de werkzaamheden nu op ons dak af te willen ronden, terwijl zij niet beschikken over de kennis en de vaardigheden om het product volgens de daar voor geldende verwerkingsvoorschriften te verwerken?


De vele problemen, niet alleen met de epdm-dakbedekking, maar ook de problemen die geconstateerd zijn bij de andere werkzaamheden en door mij duidelijk en uitvoerig omschreven zijn in mijn twee rapporten, zijn nu te verklaren. In mijn rapporten kunt u lezen wat ik geschreven heb over bijvoorbeeld de gevelbekleding door Bouw-Slim aangebracht, en de daarvoor geldende verwerkingsvoorschriften, die de leverancier en fabrikant mij ter beschikking stelden.


Ook heeft uw cliënte, Bouw-Slim, niet de multiplex gevelbekleding geleverd die in de offerte genoemd wordt. Ziet u hiervoor mijn rapporten, ik vertel daarin ook dat dit door ons beschouwd wordt als oplichting, en de montage van de platen beschouwen wij als knoeierij.


Wat bedoelt u, mevrouw
............................ (aan wie ik deze brief schrijf), precies, 'met alle gevolgen van dien', in uw brief aan mij? Dit klinkt mij als een dreigement.


Ik verwacht van u, mevrouw
............................ (aan wie ik deze brief schrijf), binnen twee weken na heden, heden 22 mei 2018, dat u  mij schriftelijk meldt op de hoogte te zijn van de inhoud van mijn twee rapporten, die ik gestuurd heb aan uw cliënte bouwbedrijf Bouw-Slim, en die in deze brief zijn vermeld.

Tevens meldt u mij dat u op de hoogte bent van de inhoud van het e-mail en telefoonverkeer tussen mij en Bouw-Slim, zoals u vindt onder aan deze brief, en mijn Opmerkingen C.G.J. Kloosterman, ten aanzien van dit telefoon-/e-mailverkeer, die u vindt aan het einde van dit e-mail en telefoonverkeer.

 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 8/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 9/18
 

 
  Ook laat u zien in uw antwoord dat u op de hoogte bent van alle gebreken die door mij reeds gemeld zijn aan Bouw-Slim.

Een gedegen antwoord verwacht ik op alle gebreken door mij gemeld aan Bouw-Slim, en natuurlijk een oplossing daarvoor.

Hogelijk heb ik mij verbaasd, dat ook u met geen woord rept over de gebreken en mankementen die ik gemeld heb aan Bouw-Slim.

De situatie is nu zo dat mensen van Carlisle® Construction Materials B.V. contact hebben opgenomen met uw cliënte. Deze mensen/deskundigen willen hun bevindingen in een door hen opgesteld bezoekrapport betreffende de verwerking van hun Hertalan® dakbedekking op ons dak met de heren Bouw-Slim bespreken. De heren van Bouw-Slim zijn reeds in bezit gesteld van dit rapport door Carlisle® Construction Materials B.V.

U, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), maakt in uw brief aan mij op geen enkele wijze melding dat u op de hoogte bent van het bestaan van dit rapport.

 

Wij stellen Bouw-Slim in de gelegenheid om het dak voorkant garage af te maken, op voorwaarde dat alle gebreken, mankementen en fouten die in het totale werk van Bouw-Slim door mij zijn omschreven in mijn rapporten, plus die in deze brief aan u worden omschreven, plus die omschreven worden in het rapport van Carlisle® Construction Materials B.V., door Bouw-Slim worden hersteld, en dat de gevelbekleding wordt vervangen door die welke in de offerte van Bouw-Slim vermeld staat. Mocht uit onderzoek blijken dat de gootbodem is aangetast door lekkage, dan moet ook hiervoor een oplossing komen, en mocht de constructie van de gootbodem niet juist zijn dan moet deze verstevigd worden. De oplossing van al deze problemen ligt bij Bouw-Slim. Voor de situatie met de kunststofleien moeten we samen tot een oplossing kunnen komen. Het geheel zal volgens instructies, specificaties, en verwerkingsvoorschriften van leveranciers en fabrikanten gerealiseerd moeten worden.


In goed overleg en met alle kennis die nu voorhanden is en/of binnen bereik, moeten we dit project alsnog tot een goed einde kunnen brengen.

 

Om tot deze operatie over te kunnen gaan zal eerst een gedetailleerd werkplan opgesteld moeten worden. Graag lever ik mijn bijdrage aan het tot stand komen van dit plan. De heren Bouw-Slim weten dat ik niet te beroerd ben hen te assisteren en mee te denken. Mijn brieven/rapporten aan hen zijn met zorg, met passie en toewijding tot stand gekomen, en het werkplan zal er toe leiden, dat zij hun werk kunnen herstellen en goed kunnen afmaken.

Ik zie met belangstelling de reactie van u en Bouw-Slim tegemoet, en verwacht en heb vertrouwen daarin dat het mogelijk moet zijn het project tot een goed einde te brengen, en dat de oplevering tot mijn volle tevredenheid kan zijn.

Begrepen heb ik dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Carlisle®-mensen en de heren van Bouw-Slim.

Mocht u ondanks mijn uitgebreide toelichting toch nog vragen hebben, dan ben ik gaarne bereid u verdere informatie te verstrekken.

Deze brief zend ik u Aangetekend en als pdf.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 9/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 10/18
 

 
  U begrijpt, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), dat ik per kerende post schriftelijk een persoonlijke bevestiging van ontvangst van u wil hebben, en dat deze brief, mijn brief u in goede staat heeft bereikt.

En ik wil van u een kerende e-mail waarin u bevestigt, dat deze brief als pdf u goed bereikt heeft, dat u de pdf kunt openen en dat de inhoud van deze brief u in goede staat heeft bereikt met de drie extra toegevoegde foto’s in het document.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

Met hoogachting en vriendelijke groet,

CGJ Kloosterman
 

Ing. C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant


E-mail: ...........................@................

 

 

 

 

Telefoon en e-mail verkeer Kloosterman < > Bouw-Slim:


Donderdag 2 november 2017 belt de heer S. van der Land van Bouw-Slim. Ik ben in gesprek telefonisch, dus het telefoontje wordt omgeleid naar mijn voicemail-box:

Voicerecorder:

Donderdag 2 november 2017 om 12:17 uur van 06 - 3701 9680 "Goedemiddag met Sijbren van der Lands Bouw-Slim, eh Kees zou jij mij even terug willen bellen aangaande het afwerken van het laatste stukje dak wat nog gebeuren moet - wou ik even met je afspreken - hartelijk dank alvast"

 

Eerst veel later, ’s avonds, luister ik mijn voicemail af, maar dan zijn medewerkers van Bouw-Slim al aan de deur geweest.

’s Middags heeft Bouw-Slim nog een keer gebeld. Wij controleren altijd eerst de nummers die ons bellen. Wij kwamen er achter dat het het nummer was van de heer Van Wassenberg. Er was niet ingesproken. We hoefden niet veel te doen, want even later ca. 15:15 uur stond het Bouw-Slim busje al bij ons voor de deur en belden de twee Bouw-Slim medewerkers Harm Jan en Derwin aan.

__________ 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 10/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 11/18
 

 
  From: C.G.J. Kloosterman
Sent: Sunday, December 10, 2017 00:03 uur
To: Sijbren van der Land
Cc: sijbren@bouw-slim.nl
Subject: Lekkage slaapkamer voorzijde


Geachte heer Van der Land,

Zaterdagmorgen is het beginnen te lekken in onze slaapkamer.

Mijn vrouw hoorde en zag de druppels op de slaapkamervloer tikken.

Het lekt 60 cm uit de voorgevel binnenkant en 60 cm vanaf waar het schuine dak begint, ook binnen gemeten.

U begrijpt dat wij het bijzonder vervelend en teleurstellend vinden, dat het nu in onze slaapkamer lekt, nadat u bij ons een nieuw dak hebt aangebracht.

Wij willen dat u dit zo spoedig mogelijk repareert. 

Hoogachtend,

C.G.J. Kloosterman

__________

 

From: Sijbren van der Land
Sent: Monday, December 11, 2017 8:31 AM
To: C.G.J. Kloosterman
Subject: Re: Lekkage slaapkamer voorzijde


Geachte heer Kloosterman,

Dat is inderdaad vervelend, zodra het weer het toelaat komen wij kijken wat er aan de hand is.

Met vriendelijke groet,


Sijbren van der land.
Industrieweg 30
8255 PB Swifterbant.
Tel: 0321 - 384 691 .
bouw-slim.nl voor al uw wensen, de juiste mensen
 

__________


From: Sijbren van der Land
Sent: Wednesday, December 13, 2017 5:37 PM
To: C.G.J. Kloosterman
Subject: oplossen lekkage


Geachte heer en mevrouw Kloosterman,

Vrijdagochtend lijkt het mooi weer te worden en willen wij komen om de daklekkage te verhelpen. 

Zonder tegenbericht zien wij jullie vrijdagochtend!

--
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 11/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 12/18
 

 
  Met vriendelijke groet,

 

Sijbren van der land.
Industrieweg 30
8255 PB Swifterbant.
Tel: 0321 - 384 691 .
bouw-slim.nl voor al uw wensen, de juiste mensen__________


From: C.G.J. Kloosterman
Sent: Friday, December 15, 2017 10:25 AM
To: Sijbren van der Land
Subject: Re: Lekkage slaapkamer voorzijde


Geachte heer Van der Land,

Ik zie dat u nu ook twee kalkzandstenen verwijderd heeft van de dakrand/trim van de dakopstand van de 'Kapel'.

Weet u ook wat hier aan de hand was?

Hoogachtend,


C.G.J. Kloosterman

 

__________


From: Sijbren van der Land
Sent: Friday, December 15, 2017 11:41 AM
To: C.G.J. Kloosterman
Subject: lekkage


Geachte heer Kloosterman,

Vanmorgen zijn wij bij u geweest om uw lekkage-melding op te lossen. Wij hebben het mogelijke probleem gevonden bij een daktrimaansluiting. Wij hebben de bewuste aansluiting afgekit en daarmee moet de lekkage nu verholpen zijn.

Wat nog rest is de afwerking aan de voorzijde van de garage dakrand. U zou ons aangeven wanneer wij dit konden afwerken, dit heeft u echter nog niet gedaan. Wij hebben  u diverse malen gebeld en het antwoordapparaat in gesproken, u heeft hier echter niet op gereageerd.


Wij hebben daarom op 3 november 2017 twee van onze medewerkers naar u toe gestuurd om de werkzaamheden uit te voeren. 3 november 2017 was weertechnisch perfect om EPDM te verwerken. Zoals u weet kan dat niet meer onder de 5 graden, op 3 november 2017 was het droog, met gemiddeld 8,8 graden en in de middag (toen ons medewerkers zich bij u meldden) 12 graden. U heeft ervoor gekozen onze medewerkers weg te sturen met de boodschap “het is nu winter”. U heeft naar aanleiding van ons initiatief niets van u laten horen noch telefonisch noch per e-mail.   Door niet te reageren op onze telefoontjes en onze medewerkers weg te sturen heeft u ervoor gekozen om ons niet in de gelegenheid te stellen het werk af te maken. Wij gaan er nu vanuit dat u zelf initiatief gaat nemen om een afspraak te maken.


U heeft zojuist per e-mail de vraag gesteld waarom er twee stenen zijn verplaatst. Het is vreemd dat er stenen op
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 12/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 13/18
 

 
  het dak liggen, want dat is niet de bedoeling en kan beschadigend op het dak werken. Om uw lekkageprobleem te kunnen onderzoeken hebben wij de stenen verplaatst om te kijken of daar misschien een probleem onder lag verborgen, dat is echter niet zo. Wij hebben de stenen inderdaad niet terug gelegd, maar geven nogmaals duidelijk aan dat op het dak of op de daktrim geen stenen horen te liggen. Deze hebben geen toegevoegde waarde voor wat dan ook en kunnen alleen maar beschadigend werken.


Wij spreken de hoop uit dat u ons snel in de gelegenheid stelt om ons werk af te maken.


Met vriendelijke groet,

 

Sijbren van der land.
Industrieweg 30
8255 PB Swifterbant.
Tel: 0321 - 384 691 .
bouw-slim.nl voor al uw wensen, de juiste mensen

 

__________


From: C.G.J. Kloosterman
Sent: Wednesday, January 10, 2018 12:06 uur
To: sijbren@bouw-slim.nl
Subject: Brief 'Een wandeling' met bijlage
Bijlagen:

 • Brief C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land, Bouw-Slim, 31 december 2017, 'Een wandeling' (pdf)
 • Bijlage brief C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land, Bouw-Slim, 31 december 2017, 'Een wandeling', foto´s (pdf)


Geachte heer Van der Land,

Hierbij stuur ik u mijn brief van 31 december 2017 aan u, met de daarbij behorende bijlage.

Hoogachtend,

C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

__________


From: Sijbren van der Land
Sent: Wednesday, January 10, 2018 3:40 PM
To: C.G.J. Kloosterman
Subject: Re: Brief 'Een wandeling' met bijlage


Geachte heer Kloosterman,

Gisteren uw aangetekend schrijven ook ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Sijbren van der Land

Bouw-slim.nl
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 13/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 14/18
 

 
  Industrieweg 30
8255 PB Swifterbant.
Tel : 0321 384 691
Mobiel: 06 37019680

kvk nummer:60669861.

www.bouw-slim.nl

bouw-slim.nl voor al uw wensen, de juiste mensen

 

__________


From: C.G.J. Kloosterman
Sent: Thursday, March 8, 2018 10:34 PM
To: Sijbren van der Land ; sijbren@bouw-slim.nl
Cc: ........................@hotmail.nl
Subject: Een wandeling over neergedaald en bezonken stof
Bijlage: 

 • Brief C.G.J. KLoosterman aan S. van der Land, Bouw-Slim, 23 februari 2018, 'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof' (pdf)

 

Geachte heer Van der Land,

U heeft niet gereageerd op de inhoud van mijn brief aan u van 31 december 2017. Per e-mail heeft u 10 januari 2018 bevestigd de brief zowel per post (aangetekend), als per e-mail ontvangen te hebben. Wij hebben meer dan 6 weken gewacht op uw reactie, wat ons een redelijke termijn leek.

Met u heb ik een 'wandeling' gemaakt, en het verslag van deze wandeling neergelegd in mijn brief van 31 december 2017 aan u.

Graag neem ik u nog een keer mee. De vorige wandeling heb ik nog een keer overgedaan en mijn brief van 31 december 2017 aan u heb ik opnieuw gelezen. Het stof is nedergedaald en bezonken.

Dit heeft geleid tot aanvullend onderzoek. Bijgaand treft u aan mijn brief d.d. 23 februari 2018 aan u (zie bijlage): 'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof'.

Deze, mijn brief van 23 februari 2018 aan u, heb ik Aangetekend verstuurd naar u.

De brief is aan u tweemaal aangeboden door PostNL. U was beide keren niet thuis. De tweede keer heeft PostNL een afhaalbericht bij u achtergelaten. Daarna was u in de gelegenheid deze brief zelf te komen afhalen op de door PostNL aangewezen locatie.

U hebt geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Bij deze stuur ik u deze, mijn brief d.d. 23 februari 2018 aan u, als bijlage bij deze e-mail.

Ik heb u nu verteld en laten zien over de gebreken die tot nu toe aan de dag zijn gekomen. Wij vermoeden dat wij nog meer gebreken gaan tegenkomen, omdat de laatste gebreken eerst enkele dagen geleden naar boven kwamen.

Wij hebben geen vertrouwen meer in uw kundigheid en in uw vakmanschap, wij hebben geen vertrouwen meer in uw handelen. 

De kosten om te beginnen, om de zaak vakkundig af te laten maken, en voorts de kosten voor een vakkundig herstel zullen uiteraard op u verhaald worden. Ook de kosten van dit onderzoek en de kosten van het verhaal zullen bij u neergelegd worden.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 14/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 15/18
 

 
  Wij verwachten uiterlijk dinsdag 13 maart 2018 uw schriftelijke reactie op dit, mijn schrijven van 23 februari 2018 aan u, én op mijn schrijven van 31 december 2017 aan u.

Mocht u niet reageren, of u biedt in uw reactie een voor ons niet voldoende oplossing, dan liggen vanaf dat moment alle wegen voor ons open.


Hoogachtend,

 

C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

__________


From: Sijbren van der Land
Sent: Friday, March 9, 2018 10:15 AM
To: C.G.J. Kloosterman
Subject: Re: Een wandeling over neergedaald en bezonken stof

Geachte heer Kloosterman,

Wij hebben uw e-mail van 8 maart 2018 in goede orde ontvangen. Een afhaalbericht voor een aangetekend pakket is door ons niet ontvangen, anders hadden we deze gewoon opgehaald.

Wij verzoeken u om ons aan te geven wanneer wij ons werk kunnen komen afmaken. Dat verzoek hebben wij u al meerdere malen gedaan, maar tot nu toe bent u niet met een datum gekomen. Verder heeft u pogingen van onze kant om ons werk af te maken zelf afgewezen.

Bij deze hebben wij dus voor 13 maart 2018 gereageerd. De bal ligt bij u en blijft bij u liggen totdat u ons in de gelegenheid stelt ons werk af te maken.

Wij spreken onze teleurstelling uit over de manier waarop u nu met ons aan het communiceren bent. U heeft immers uit tevredenheid samen met uw partner bij ons op kantoor wat gedronken. Dat vonden zowel u als uw partner erg gezellig. Het is dan ook zeer teleurstellend dat u niet persoonlijk met ons in gesprek gaat, maar u achter papier aan het verschuilen bent. Tijdens de offertefase bent u immers heel vaak bij ons geweest en u bent altijd te woord gestaan. Al uw vragen zijn altijd beantwoord en nu is alleen nog maar schriftelijke communicatie mogelijk.  

Met vriendelijke groeten,
Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land

 

__________

 

Opmerkingen C.G.J. Kloosterman, ten aanzien van dit telefoon-/e-mailverkeer:

Aan het einde van de eerste week, vrijdag 16 juni 2017, hebben mijn vrouw en ik, C.G.J. Kloosterman, wat gedronken op kantoor bij Bouw-Slim. Dit was inderdaad gezellig. In de eerste week waren er echter al de eerste tekenen, dat het niet helemaal ging zoals verwacht mocht worden. Lijmen van stenen in plaats van metselen, en de constructie van de dam, de scheiding met de buren op het dak. Foto’s heb ik gemaakt van de bouw van deze dam. Er werd gebruik gemaakt van OSB 9 mm dik, ik vond dit toen al wat aan de dunne kant.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 15/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 16/18
 

 
  In de voorbesprekingen, toen de offerte nog niet getekend was door mij, heb ik een afbeelding (tekening) gebracht bij Bouw-Slim van een mogelijke constructie van de dam. De heer J. van Wassenberg vertelde mij, dat hij deze constructie kende, en hij het zo ook op school geleerd had.

Als later deskundigen mijn foto’s bestuderen, komen zij tot de conclusie dat de dam niet volgens tekening is gebouwd. Er is inderdaad te dun materiaal gebruikt. Maar zij zien ook dat de dam niet geïsoleerd is geworden, zoals wel op de tekening die ik gegeven had aan de heer J. van Wassenberg, terwijl we hier toch met een isolatieproject bezig waren.

Dat de dam niet geïsoleerd is geworden, laat zien dat passie, betrokkenheid en toewijding bij Bouw-Slim ontbreekt. Het zijn vooral de eigen zakken die gevuld moeten worden.

Wij overwegen nu een bedrijf in te schakelen om de dam alsnog te isoleren.

De heer S. van der Land schrijft: 'Tijdens de offertefase bent u immers heel vaak bij ons geweest'. De heren Bouw-Slim zien hun klanten het liefst één keer: "U wilt een nieuw dak, daar gaan wij voor zorgen". In de offertefase sprak de heer J. van Wassenberg ook over: "Ontzorgen van de klant". Ons renovatieproject, ons project ter verduurzaming van de woning, is veranderd in een zorgproject.

De heer S. van der Land schrijft in zijn e-mail van 15 december 2017 aan mij: "Wij hebben daarom op 3 november 2017 twee van onze medewerkers naar u toe gestuurd om de werkzaamheden uit te voeren". De heer S. van der Land doet er ook een weersbeschrijving bij van die dag.

3 November 2017 valt op een vrijdag. 20 Juli 2017 was Bouw-Slim voor het laatst bij ons. Niets horen wij meer van Bouw-Slim. En dan, vrijdagmiddag 3 november 2017 om ca. 15:15 uur staat Bouw-Slim ineens voor de deur, "aangaande het afwerken van het laatste stukje dak wat nog gebeuren moet", en/of "wat nog rest is de afwerking aan de voorzijde van de garage dakrand", zegt en schrijft de heer S. van der Land allemaal.

Ziet u het voor zich, mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), we wachtten al vanaf 20 juli 2017 en nu vrijdagmiddag 3 november ca. 15:15 uur staat Bouw-Slim voor de deur.

Maar het is niet vrijdagmiddag 3 november 2017 dat zij komen, of geweest zijn.

Donderdag 2 november 2017 spreekt de heer S. van der Land onze voicemail in.

Zo u wilt mevrouw ............................ (aan wie ik deze brief schrijf), kan ik u de KPN/Telfort geluidsopname-file van wat de heer S. van der Land inspreekt, u toezenden.

En donderdagmiddag 2 november 2017 staan de twee Bouw-Slim medewerkers ca. 15:15 uur voor onze deur. Andere dag, ander weer.

De jongste medewerker, Alwin(sch), maakt dan, 2 november 2017, de opmerking, dat ze met de föhn veel konden doen. Leest u mijn eerste brief aan uw cliënte, bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, van 31 december 2017: 'Een wandeling', 1e pagina van 25, de voorlaatste alinea, de laatste zin.

Medewerker Alwin(sch) was niet over een föhn begonnen als het droog was daarboven. En ze waren nog niet boven geweest. En het vroor niet. Ik heb u reeds verteld dat het nat was boven, het had geregend. Met een föhn het materiaal gaan drogen, is niet de juiste manier van werken. Je moet zorgen dat je het materiaal droog houdt. Het materiaal mag van te voren niet nat worden, en ook tijdens de verwerking moet het droog zijn.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 16/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 17/18

 


Afb 164 DSC_5876 vs03: De Kruisboog 16 te Swifterbant rechtsvoor tegen de buren. De bovenste rij stenen lag los. Bouw-Slim lijmde deze stenen met voeg en al, met montagekit terug op hun plaats. De heer S. van der Land heeft het over "Wat nog rest is de afwerking aan de voorzijde van de garage dakrand", in zijn e-mail van 15 december 2017 aan C.G.J. Kloosterman, maar hier betreft het toch echt de woning boven. Bouw-Slim is 20 juli 2017 vertrokken en sindsdien ligt het hier er zo bij. Foto 22 mei 2018 (Copyright GV Photography)

 


Afb 165-2762 vs03: Opdrachtgever C.G.J. Kloosterman heeft 9 februari 2017 deze foto aan Bouw-Slim gegeven. Duidelijk heeft C.G.J. Kloosterman aangegeven dat de bovenste rij stenen los ligt, dat de tweede rij stenen er dan ook uit moet, want die ligt dan ook niet fijn, en de hoek rechts daar zitten de stenen ook los, en dan moet je deze hoek nog iets verder uitkappen om weer op gezond metselwerk uit te komen. C.G.J. Kloosterman heeft tijdig en duidelijk aangegeven dat dit metselwerk meegenomen moest worden in het werk, en dus in de offerte (Foto Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 17/18 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 18/18

 


Afb 166-2765 vs02: Zelfde hoek, duidelijk is te zien dat de stenen hier behoorlijk aangetast zijn, je kan zien dat deze stenen los liggen, en er moet nog wat meer uitgekapt worden om op gezond metselwerk uit te komen. 9 Februari 2017 heeft C.G.J. Kloosterman ook deze foto overhandigd aan Bouw-Slim om aan te geven hoe de situatie was (Reiger Copyright)
 

 

 

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. .............................., DAS-juriste (Bouw-Slim) 22 mei 2018

p. 18/18 v

__________________________________________________

 

 

 

 
 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

o
 

 

Picture met tekst