Brief C.G.J. Kloosterman 7 september 2018 aan DAS (inzake Bouw-Slim) in antwoord op DAS-brief met datum 26 juni 2018

(DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.)
 

   


Langs de kant van de weg voor het bedrijf aan de Industrieweg 30 te Swifterbant
IMG 4299 vs02
(Foto 3 februari 2019 Reiger Copyright)

 

 
  DAS Kantoor Groningen
Ten name van mevrouw mr. M. Bouma
Postbus 23000
1100 DM  Amsterdam


Verstuurd per e-mail: dossiergroep@das.nl

 

 

Onderwerp:  Kloosterman / Bouw-Slim

 

 

Swifterbant, 7 september 2018

Geachte mevrouw Bouma,

Van u heb ik ontvangen uw brief van 26 juni 2018.

Een eerste brief, een eerste rapport, met titel 'Een wandeling', stuurde ik uw cliënte, bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant, ten name van de heer S. van der Land 31 december 2017. In deze brief stel ik uw cliënte, Bouw-Slim, de heer S. van der Land, reeds in gebreke, ziet u pagina 24/25 van deze brief, 5e alinea van onder: "Beschouwt u deze brief als een ingebrekestelling, ik stel u in gebreke, en deze 'wandeling' als een beoordeling van mijn kant van uw 'oplevering' ". Dit eerste rapport heeft een bijlage van 67 pagina’s met 131 foto’s en/of afbeeldingen. De heer S. van der Land heeft niet gereageerd op de inhoud van dit rapport, anders dan dat zij het hadden ontvangen.

Een tweede brief, een tweede rapport, met titel 'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof', stuurde ik uw cliënte, bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant, ten name van de heer S. van der Land 23 februari 2018. Deze brief is een vervolg op mijn brief van 31 december 2017. Dit tweede rapport bevat nog eens 33 extra foto’s. De heer S. van der Land heeft niet eens de moeite genomen dit door mij ook Aangetekende stuk op te halen bij PostNL (Albert Heijn te Swifterbant).

Ik denk dat de brief die ik kreeg namens mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen, CEO PostNL, bewijst dat uw heren wel degelijk een Afhaalbericht hebben ontvangen, in tegenstelling tot wat zij beweren. Zo u wilt is ons onderzoek naar het wel of niet ontvangen van het Afhaalbericht door uw cliënte Bouw-Slim, en de onderliggende correspondentie met PostNL binnenkort voor u beschikbaar.

  Per februari 2019:
Brieven aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, CEO en/of Bestuursvoorzitter PostNL,
 en de antwoorden van PostNL
 
(Klik hier)

 

Zij/hij, uw cliënte Bouw-Slim/de heer S. van der Land, heeft dit tweede rapport van mij dan wel niet fysiek ontvangen, maar ik heb het hem/haar nog wel als pdf (portable document file) kunnen sturen per e-mail 8 maart 2018. De heer S. van der Land heeft bevestigd per e-mail van 9 maart 2018 dat hij mijn e-mail van 8 maart 2018 in goede orde heeft ontvangen. In deze mijn tweede brief pagina 11/29 voorlaatste alinea: "Wij verwachten uiterlijk dinsdag 13 maart 2018 uw schriftelijke reactie op dit, mijn schrijven van 23 februari 2018, én op mijn schrijven van 31 december 2017 aan u".


Wij krijgen geen reactie op de inhoud van onze twee rapporten, anders dan dat uw cliënte Bouw-Slim, en haar heren Bouw en Slim, haar en hun werk zo graag wil komen afmaken.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 1/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 2/25
 

 
  22 Mei 2018 schrijf ik u mevrouw Bouma nog een uitvoerige brief met daarbij het telefoon en e-mailverkeer Kloosterman < > Bouw-Slim (of andersom) tot dan toe.


Ook krijgt u 6 juni 2018 nog een brief van mij betreffende het 1e Bericht en het Afhaalbericht van PostNL dat door uw cliënte Bouw-Slim niet zou zijn ontvangen, en waar PostNL een onderzoek naar heeft ingesteld op mijn verzoek, en PostNL mij meldt dat beide bezorgers hun betreffende kennisgevingen hebben bezorgd bij Bouw-Slim.
 

Wij hebben niet het idee dat u, mevrouw Bouma, op de hoogte bent van de inhoud van deze twee rapporten, wij denken zelfs dat u ze niet eens gezien heeft, anders zou u aan mij geen brieven schrijven zoals u ze nu schrijft. Misschien behoort u tot diegenen die mij zeggen dat ze héél snel kunnen lezen, waaronder advocaten. Diegenen die van het voorplat via de rug naar de achterkaft gaan, niet wetende dat de inhoud zich toch echt aan de binnenzijde bevindt?

 

 

Vermeende gebreken niet (voldoende) onderbouwd

U, mevrouw Bouma, schrijft mij nu 26 juni 2018:

"U noemt verschillende vermeende gebreken en u geeft aan dat u verschillende deskundigen hebt geraadpleegd. U onderbouwt uw stellingen echter niet met bewijsstukken, bijvoorbeeld met een expertiserapport waaruit blijkt dat 1) het dak gebreken bevat, 2) die te wijten zijn aan de uitvoering van het werk van cliënte en 3) die derhalve onder de verantwoordelijkheid van cliënte vallen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk om uw standpunt met dergelijke, deugdelijke bewijsstukken te onderbouwen."

 

Belediging

Wij beschouwen dit als een belediging van u aan mij gericht, maar ook aan diegenen die meegeholpen hebben bij het tot stand komen van de rapportages. Wij hebben de gebreken zeer zorgvuldig aangegeven, wij hebben zeer duidelijk uitgelegd dat deze gebreken te wijten zijn aan de uitvoering van het werk van uw cliënte Bouw-Slim. Wij hebben uitvoerig over het  handelen van uw cliënte geschreven. Wij hebben onze stellingen uitgebreid onderbouwd met degelijke, en betrouwbare bewijsstukken.

Zéér zorgvuldig zijn de twee rapporten samengesteld. Meerdere mensen zijn hierbij betrokken geweest.

De leveranciers van onder andere het plaatmateriaal Prodeq Prime+ en UniPrime hebben hun bijdrage geleverd.

 

Verwerkingsvoorschriften voor het oprapen

Om te beginnen verwijzen wij u naar het kopje 'Woedend' op pagina 5 van 25 van mijn 1e brief aan uw cliënte Bouw-Slim ten name van de heer S. van der Land met datum 31 december 2017, dit 1e rapport draagt de titel 'Een wandeling'. Onder het kopje 'Woedend', 1e alinea, vindt u de verwijzing naar de foto in de bijlage van dit 1e rapport, de foto van de sticker op het plaatmateriaal met de belangrijkste Verwerkingsvoorschriften op de plaat reeds opgesomd. De Verwerkingsvoorschriften lagen voor uw heren Bouw & Slim zeg maar voor het oprapen.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 2/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 3/25
 

 
Oldenboom Groep en Fetim Group

Daarnaast geven wij op pagina 12 van 29 van mijn 2e brief aan uw cliënte Bouw-Slim ten name van de heer S. van der Land met datum 23 februari 2018 met titel 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof' de verwijzingen naar de diverse stukken die wij gekregen hebben betreffende Prodeq Prime+ van de Oldenboom Groep BV uit Doetinchem, en betreffende UniPrime van de Fetim Group, Kopraweg 1, 1047 BP  Amsterdam.

Als wij deze stukken kunnen opvragen, kan uw cliënte, Bouw-Slim, deze stukken ook opvragen. Wij geven zelfs aan waar deze stukken te verkrijgen zijn. Echter een beetje bouwbedrijf heeft deze stukken natuurlijk gewoon in huis. Maar je moet dan deze stukken nog wel bestuderen, wel lezen, wel de kennis tot je nemen.

Wij gaan er zonder meer vanuit dat uw cliënte en haar heren beschikt/beschikken over de betreffende stukken en dat wij deze niet hoeven aan te leveren!


Read The Fucking Manual(s)

Een van onze deskundigen kwam met de uitdrukking RTFM, oftewel 'Read The Fucking Manual'. Wij adviseren de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim te Swifterbant, Lelystad, Biddinghuizen, Dronten, en de rest van Flevoland) te beginnen met het doornemen van in ieder geval de Verwerkingsvoorschriften, voor al de materialen die zij gebruiken, de gebruiksaanwijzingen op bijvoorbeeld het drukvat met de Hertalan® KS205 spuit-/contactlijm, en de gebruikshandleidingen voor hun gereedschappen, speciaal die van het spijkerpistool.
 

 Read The Fucking Manual (Reiger Copyright)

 


Ondersteuning en begeleiding

Wij, ons team, bieden de heren van Bouw & Slim, 'uit coulance', gratis een cursus aan. Wij komen de heren graag instructie geven hoe verwerkingsvoorschriften van bijvoorbeeld het plaatmateriaal, gebruiksaanwijzingen op de zijkant van een blik lijm, hoe gebruikshandleidingen van bijvoorbeeld machines zich eigen te maken. Wij zullen dan eenvoudig beginnen met de heren een verwerkingsvoorschrift, een gebruiksaanwijzing, of een handleiding voor te lezen. Vervolgens gaan de heren dan zelf een instructie voorlezen. Daarna zullen we ons gaan verdiepen in een instructie of een verwerkingsvoorschrift. Hoe bestudeer ik een verwerkingsvoorschrift, hoe maak ik mij de inhoud van een gebruiksaanwijzing eigen? Wij willen hen graag ondersteunen en begeleiden om ervoor te zorgen dat zij in de toekomst de materialen en producten volgens Voorschriften, Richtlijnen, en Aanwijzingen verwerken, en hun gereedschappen en machines op de juiste wijze leren te hanteren. 


Authenticiteit

De foto’s die door ons gemaakt zijn tijdens, en na de werkzaamheden door Bouw-Slim, liegen niet. De foto’s zijn automatisch voorzien van datum en tijd. Alle digitale originelen zijn in mijn bezit, ook die door anderen gemaakt zijn. Voldoende getuigen heb ik, die mijn bevindingen kunnen staven, en die de authenticiteit van de foto’s kunnen bevestigen, en dat de foto’s ook inderdaad op mijn dak zijn gemaakt.

 


Carlisle® - Hertalan® Bezoekverslag

Een rapport heb ik gestuurd 12 maart 2018 aan Hertalan® Epdm-dakbedekkingen / Carlisle® Construction Materials B.V., Industrieweg 16, 8263 AD  Kampen.

 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 3/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 4/25
 

 
Dit rapport is grotendeels een uittreksel van de twee rapporten die ik stuurde aan Bouw-Slim, maar nu alleen het Hertalan® epdm-dakbedekking gedeelte, met enkele aanvullingen. Mijn vraag aan Carlisle®-Hertalan®, en titel van dit rapport is/was: "Kunt u mij misschien aanwijzingen geven, hoe ik dit alsnog tot een goede einde kan brengen?".


Een eerste antwoord van Carlisle-Hertalan

23 Maart 2018 18:20uur ontving ik van de heer .........................., QESH Manager bij Carlisle Construction Materials B.V. een e-mail:

(QESH staat voor Quality Environment Safety and Health)
 

"Afgelopen maandag hebben wij uw brief c.q. verslag gekregen betreffende de problemen met uw huis.
Ik moet u zeggen dat we enorm geschrokken zijn van de foto’s met bijschriften in het verslag.
Om het maar zo te zeggen: Bouw-Slim heeft u behoorlijk in de kou of beter gezegd met de nattigheid laten zitten.
Het werk dat zij geleverd hebben is uitermate teleurstellend. Ze zijn dan ook zeker geen gecertificeerd verwerker.
Sterker Bouw-Slim is niet eens een klant van ons."

 

Meest geschikte technische adviseur sturen

De heer .......................... (QESH Manager Carlisle), stelt voor hun meest geschikte technische adviseur langs te sturen om de situatie te komen bekijken. "Op basis van dit bezoek zullen wij u proberen te adviseren hoe één en ander het best aangepakt kan worden. Bij voorbaat - op basis van de foto’s - kan ik u zeggen dat herstel een hele kluif zal worden", schrijft de heer .......................... (QESH Manager Carlisle) in zijn e-mail aan mij.

In het telefoongesprek dat ik heb met de heer .......................... (QESH Manager Carlisle), begint hij als eerste over 'kimfixatie', omdat het epdm overal in de kim loskomt. Het verkleven van de Hertalan® epdm-dakbedekking door Bouw-Slim, is daar niet gelukt.


Eerste bezoek adviseurs Carlisle-Hertalan

Goede Vrijdag 30 maart 2018 11:00 uur komen de heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan) en mevrouw .......................... (2e technisch adviseur Carlisle-Hertalan), beide technisch adviseurs Carlisle® Construction Materials / Hertalan®, en zien nu het dak zelf. Direct geven zij aan dat het epdm niet in banen gelegd had moeten worden, maar in drie gedeelten telkens. De twee gedeelten onder afschot, en het vlakke gedeelte elk voorzien van één stuk folie, één vel epdm.

'Ik vertel de adviseurs, dat ik van tevoren wist dat Bouw-Slim in banen ging lijmen, en waarom zij dat deden. Ik had daar geen moeite mee, zolang de naden maar goed zouden zijn, en de heren van Bouw & Slim hadden mij verteld over de superieure en 'buitenaardse' kwaliteiten van de Hertalan®-lijmen en -kit/sealant. Niet verteld hebben zij mij over hun geringe kennis van de verwerking van deze Hertalan®-producten. Sterker, maar dan andersom, zij vertelden mij, dat ze gekwalificeerd waren om het product aan te brengen. Ze waren gecertificeerd vertelden zij mij!' (Uit Bezoek Hertalan® - Carlisle® Goede Vrijdag 30 maart 2018)

Duidelijk heb ik hen uitgelegd en ook laten zien, dat telkens het gedeelte vóór en het gedeelte achter onder afschot ligt, door middel van afschot-isolatie die is toegepast, en het middengedeelte in beide gevallen voorzien van vlakke isolatie. Als hier een vlies water op zou blijven staan had ik dit niet erg gevonden, maar nu is er sprake van grote plassen water.

Ook heb ik de adviseurs uitgelegd dat ik Bouw-Slim al in een vroeg stadium de plas rond de CV-pijp heb aangegeven en dit zelfs op de dag zelve nog, en andere daken Bouw-Slim nog aangewezen heb, en dat Bouw-Slim dit met een plaatje board wel dacht te gaan fiksen. De plas die er nu staat is veel groter dan voorheen!?

Bouw-Slim heeft nu de mond vol over afschotlatten, maar hier hoefde enkel het dakbeschot waterpas gelegd te worden, dat was de opdracht. Dit was op dat moment ook op eenvoudige wijze te verwezenlijken, het dakbeschot was verwijderd, en de balken lagen vrij. Niet met het plaatje board op de wijze zoals de heer Sijbren van der Land eigenaar van bouwbedrijf Bouw-Slim dat wilde gaan gebruiken natuurlijk! Het waterpas leggen van het dakbeschot hier viel natuurlijk wel onder de overeenkomst. Zelfs op het gedeelte waar nu afschotisolatie is toegepast heeft Bouw-Slim nog een plas weten te creëren. Bouw-Slim was meer met

 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 4/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 5/25
 

 
vijverbouw bezig. "Van epdm worden ook vijvers gemaakt", vertelden de heren Bouw & Slim mij. Echter wij hebben niet gevraagd om een vijver op ons dak. Nogmaals, wij hebben juist gevraagd om geen water meer op het dak, daar ging de hele operatie nu juist deels om.

 

Bouw-Slim schrééuwt: "Voor al uw wensen, de juiste mensen"

Het geeft ook aan dat Bouw-Slim weinig geïnteresseerd is in wat klanten te vertellen hebben. Natuurlijk schrééuwt de site en schrééuwen de busjes van Bouw-Slim: "Voor al uw wensen, de juiste mensen!"

 

De heren Sijbren van der Land en Jeroen van Wassenberg, eigenaren van bouwbedrijf
Bouw-Slim uit Swifterbant 'roeptoeteren' vanuit hun busjes en van hun site:
 "Voor al uw wensen, de juiste mensen!"

 

Duidelijk heb ik aangegeven al in het eerste gesprek, en latere gesprekken, met de heren van Bouw-Slim, ook met foto’s, dat ik geen water meer op het dak wilde hebben.

 

Exacte uitleg opbouw constructie door C.G.J. Kloosterman

Op pagina 1 van 39 uit het rapport/brief die ik 12 maart 2018 stuurde aan Hertalan-Carlisle te Kampen, 3e alinea, vertel ik al, leg ik duidelijk uit aan Carlisle-Hertalan:

"De daken zijn voor een deel voorzien van pir-afschotisolatie van Kingspan met aluminium-cachering, en deels van vlakke pir-isolatie van Kingspan met aluminium-cachering op de gedeelten in het midden."

 

Carlisle-Hertalan adviseurs onderzoeken verder

De Carlisle-Hertalan adviseurs gaven ook direct aan dat het epdm eerst over de rand had moeten worden gelegd en gemonteerd, eerst waterdicht maken zei de heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan), en dan de aluminium daktrim pas monteren. Het epdm moet over de rand heen, en zorgen dat de strook OSB van de dakrand nooit nat kan worden. De trim is bij epdm alleen als sier, en moet op het epdm gemonteerd worden, voorzien van kit onder het profiel, en de schroeven moeten ook voorzien worden van speciale waterdichtende ringen.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 5/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 6/25
 

 
De adviseurs hebben het epdm gezien bij de dakrand van de 'Kapel' waar geen lijm op het epdm is aangebracht, waar de Hertalan® KS137 contactlijm niet tweezijdig is aangebracht, het epdm ligt hier gewoon los. Ik heb de adviseurs de onderkant van het epdm laten zien waarop geen lijm aanwezig is.

Voorts hebben zij alle blazen gezien onder het epdm, speciaal de blazen ter plaatse van de overlappingen en tegen en op de dakranden, doorlopend of beginnend op de aluminium daktrim. Ook hebben zij gezien dat het epdm niet vast zit op de balkjes die de compartimenten op het hoofddak scheiden, maar dat het hier een en al blaas is. Tevens hebben zij gezien de blazen onder de manchetten en/of slabben rondom de lichtkoepel en de andere doorvoeren. De verlijming, de verkleving, van deze manchetten en slabben werd ook direct afgekeurd.

Het was natuurlijk heel goed dat de adviseurs nu zelf kwamen kijken, om te verifiëren of wat ik in het rapport aan hen had opgeschreven, overeenstemde met de werkelijkheid. Carlisle®-Hertalan® wilde het graag met eigen ogen zien, en voelen. Deze mensen, deze technische adviseurs, en deze meest geschikte technische adviseur door Carlisle®-Hertalan® gestuurd, laten zich niet om de tuin leiden, maar kijken natuurlijk met eigen ogen. De heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan) voelde ook aan het epdm, dat over de leien heen is geplakt, maar bleef er liever maar vanaf. Zij waren het met mij eens dat bij storm dit los zal kunnen komen.

  

Tweede bezoek adviseurs Carlisle®-Hertalan®

Maandag 7 mei 2018 zijn de mensen van Carlisle®-Hertalan® opnieuw geweest van 12:25 tot 14:00 uur en hebben zij de uitkomsten in/van hun bezoekrapport met mij besproken. Het bezoekrapport is inmiddels ook bij uw cliënte, Bouw-Slim.

De adviseurs vertelden mij dat alle epdm voorzien moest worden van een nieuwe laag. Maar voordat de nieuwe laag kan worden aangebracht, moet de eerste laag mechanisch gefixeerd worden. Dit betekent het plaatsen van rozetten met kit op het epdm en dan met schroeven vastzetten weer daar waar de balken lopen. Langs de dakopstanden moet aluminium hoekprofiel gemonteerd worden, om de eerste laag mechanisch te fixeren in de kim. De heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan) legde mij dit uit. Eerst daarna kan de nieuwe folie gelijmd worden op de 1e laag, nadat deze 1e laag is schoongemaakt.

De adviseurs vertelden mij, dat hun bedrijf Carlisle®-Hertalan® mij alle benodigde epdm-folie voor het gehele dak met lijmen en kit gratis wilde leveren, om het dak in orde te maken.

U begrijpt dat ik dit een fantastisch aanbod vond en nog steeds vind.

Het was mijn initiatief uw cliënte, Bouw-Slim, er bij te gaan betrekken. Om te beginnen vertelde ik, dat ik het helemaal gehad had met de heren Bouw en Slim. Ik vertelde ook dat het spuiten van de lijm door Bouw-Slim in mijn ogen goed gelukt was en er professioneel uitzag. Ik had Carlisle hier ook foto’s van gestuurd, van het spuiten van de lijm door Bouw-Slim.

Beide partijen konden nu hun voordeel er mee doen. Wij zouden een goed dak krijgen, en Bouw-Slim zou onder leiding van de mensen van Carlisle-Hertalan leren hoe het product goed aan te brengen. Zij zouden ondersteuning en begeleiding krijgen, hoe het materiaal volgens CCM richtlijnen aan te brengen. Mevrouw .......................... (2e technisch adviseur) technisch adviseur en sales- projectmanager bij Carlisle® Construction Materials / Hertalan®, vond het een goed idee van mij, en zij heeft dan ook 8 mei 2018 contact opgenomen met uw cliënte Bouw-Slim.

Vervolgens krijg ik uw eerste brief van 14 mei 2018, mevrouw Bouma!?
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 6/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 7/25
 

 
Inmiddels zijn wij door de tijd ingehaald. Ik heb nog meer foto’s gemaakt, en een filmpje laten maken, en heb nu ook gezien dat het spuiten van de lijm ook niet goed gegaan is. Ik denk zelfs dat een stuk gewoon is overgeslagen. Hoe ongeïnteresseerd kun je je werk doen? Uw cliënte Bouw-Slim, de heren van Bouw & Slim, werkt/werken ook nog eens gewoon heel slordig. Het epdm ligt hier gewoon los op het dak. Ik ben al gewaarschuwd dat bij storm ik hier problemen ga krijgen, als ik geen voorzieningen tref.

 

Buitengewoon geschoffeerd

Omdat ik door uw reacties en de reacties van uw cliënte Bouw-Slim mij buitengewoon geschoffeerd voel, en het spuiten van de lijm nu ook fout blijkt te zijn gegaan, heb ik Carlisle-Hertalan bedankt voor hun fantastische aanbod, maar tegelijkertijd hen gezegd dat wij geen gebruik gaan maken van dit aanbod.

Ik was bij hen, Carlisle®-Hertalan®, gekomen voor raad en advies. En ik vind dat de kosten voor herstel liggen bij uw cliënte Bouw-Slim, de heren Sijbren van der Land en Jeroen van Wassenberg.

 

Het Carlisle®-Hertalan® Bezoekrapport/-verslag

Het rapport van Carlisle-Hertalan geeft duidelijk aan dat de verwerking niet conform de verwerkingsvoorschriften is, dat de zichtbare hoeken niet afgewerkt zijn conform de verwerkingsvoorschriften, dat de afwerking van de dakrand niet conform de verwerkingsvoorschriften is, dat de daktrim fout is aangebracht, dat het opgaande werk fout is, dat de afwerking van de buitenhoeken fout is, dat de afwerking van de accessoires fout is, dat de HWA verdiept fout is, dat het inwerken van de doorvoeren fout is, dat de verwerking in het algemeen niet conform verwerkingsvoorschriften is, dat alle daktrimmen en accessoires verwijderd moeten worden van het dak, dat het middelste stuk waarin doorvoeren en lichtkoepel zijn ingewerkt, alle EPDM verwijderd moet worden, de isolatie ter plaatse alsnog op afschot gelegd moet worden, in verband met veel staand water, water kan niet weg in verband met dakrand, daarna een nieuw membraan over het gehele dakvlak leggen en verlijmen volgens CCM voorschriften, alle accessoires volgens verwerkingsvoorschriften inwerken, ook aansluitingen op leien etc., leveren van membraan voor het gehele dakvlak met lijmen en kit door Carlisle Construction Materials. Het bezoekrapport is voorzien van foto’s: niet afgewerkte dakrand voorkant garage, 'Ingewerkte daktrim', 'Lekkage oplossing', openliggend en niet aanwezig epdm onder dakgoot voor, 'EPDM onder dakrand gefrommeld', gevelbekleding en gootkast rusten op epdm dakrand zijgebouw, 'KS96 voor hechting!', epdm 'Losliggend in daktrim', 'Verwerking/ aansluiting aan dakrand' ('Kapel'), en 'Afwerking sealing kit KS96' ligt open.

 

 

Conclusie over constructie door Carlisle-Hertalan (verkeerde conclusie??)

U, mevrouw Bouma, schrijft mij nu:

"Conclusie over constructie
Carlisle heeft ter plaatse bij u een conclusie getrokken dat de constructie mogelijk niet waterdicht is. Zij heeft zich hierbij echter laten leiden door foto’s waarop de opbouw van de constructie niet zichtbaar is en niet door feiten. Carlisle heeft dit in het gesprek met cliënte toegegeven en daarbij gezegd dat zij hieromtrent de verkeerde conclusies heeft getrokken."
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 7/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 8/25
 

 
Dus mevrouw Bouma, twee technische adviseurs van Carlisle®-Hertalan®, twee specialisten, komen hier twee keer op bezoek, kijken en controleren met eigen ogen, en nu hebben zij zich vergist? Insinueert u nu dat mijn foto’s hen misleid hebben? Zegt u nu iets over mijn en onze foto’s? De foto’s die zijn opgenomen in het Bezoekrapport liegen niet, en ook al onze andere foto’s liegen niet en geven waar nodig de constructie prijs. Ik heb hen, de adviseurs van Carlisle-Hertalan, laten zien dat de constructie onder het epdm bij de dakrand van de 'Kapel' zeikenat is, en laten zien dat het water achter de gevelbekleding naar beneden loopt. Zij hebben gezien dat er geen lijm aan het epdm zit, en nu vertelt u dat de adviseurs, tegen uw cliënte, tegen uw heren Bouw en Slim, gezegd hebben dat zij, Carlisle®/Hertalan® verkeerde conclusies hebben getrokken, omdat "zij zich hebben laten leiden door foto’s waarop de opbouw van de constructie niet zichtbaar is en niet door feiten" ?

 

  

Geen afschot toegepast

U schrijft mij nu, mevrouw Bouma:

"Geen afschot toegepast
Daarnaast heeft zij opgemerkt dat er geen afschot is toegepast, waardoor water op het dak zou blijven staan. Het is juist dat er geen afschot is toegepast. Cliënte heeft u gewezen op het belang hiervan en aangegeven dat u afschotlatten of afschotisolatie kon toepassen. Dit wilde u echter niet, waardoor het dak inderdaad zonder afschot is gemaakt. Deze werkzaamheden vielen dan ook niet onder de overeenkomst."


Bouw-Slim wilde helemaal geen afschot toepassen

De heren Bouw en Slim wilden het hele dak vlak houden, en langs de randen een verlaagd gedeelte aanleggen, zeg maar een verdiept gedeelte, met dunnere vlakke pir-isolatie, als een soort goot breed 60 cm. De twee delen, het verdiepte gedeelte langs de randen en het hogere gedeelte, het grootste vlak, gescheiden door telkens een balkje, maar dat wilden wij beslist niet. Afschotisolatie waren de heren Bouw en Slim fel tegen. Dit hebben zij mij zeker niet geadviseerd. Het week af van hun normale manier van werken, zij waren er niet mee bekend, en uw heren vonden het ingewikkeld.

Echter ik heb de tekening voor hen gemaakt, en vertelde hen dat als het zover was ik hen de juiste isolatieplaten zou aanreiken. Tijdens het werk heb ik hen zo ook op het juiste moment telkens de juiste platen aangereikt. Maar ook tijdens de uitvoering vertelden ze mij al, dat het de eerste, maar meteen ook de laatste keer geweest was, dat zij afschotisolatie hebben toegepast.

Bouw-Slim heeft inderdaad over afschotlatten gesproken, maar dat wilden wij niet omdat de balklaag in de slaapkamers boven zichtbaar is, en dus ook de afschotlatten zichtbaar zouden zijn en wij dit lelijk vonden.

Afschot-isolatie was iets waar Bouw-Slim waarschijnlijk nog nooit van gehoord had, en wat geheel op mijn initiatief nu tot stand is gekomen. De maten van de afschot-isolatieplaten 1200mm bij 1200mm waren hen ook niet bekend.

Bouw-Slim heeft het zelfs weten te presteren op het gedeelte waar nu afschotisolatie ligt nog een plas te creëren. De leien zijn te hoog gemonteerd. Hoe ongeïnteresseerd kun je je werk doen?
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 8/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 9/25
 

 
Meer dan tweederde van het dak, zowel hoofddak als het dak van het zijgebouw ligt onder afschot, onder afschotisolatie. Hoewel volgens plan en offerte het middengedeelte van het hoofddak voorzien is van vlakke pir-isolatie, heb ik de heren Bouw & Slim al vroeg aangegeven dat ernstige plasvorming optrad rond de pijp van de CV. Het zou allemaal in orde komen. Op de dag zelve heb ik hen er nogmaals op gewezen, en ook bij andere daken de situatie nogmaals aangewezen. Zij zouden het allemaal prima in orde gaan maken. De heer S. van der Land had een plaatje board bij zich, vertelde hij aan mij!? Daar ging hij het mee in orde maken, zei hij!


Het is niet in orde gekomen,
sterker, het is zelfs nog erger geworden dan voorheen. Er staan nu twee grote plassen op het middengedeelte van het hoofddak, die alleen door verdamping kunnen verdwijnen. Dit betekent dat zo een beetje de hele winter er water op het middengedeelte staat.

De heer S. van der Land had van zijn plaatje board stroken moeten zagen 6,5 cm breed, dan had hij deze stroken op de balken kunnen leggen, en zo het middengedeelte op het hoofddak waterpas kunnen maken, kunnen uitvlakken, en waar de koepel en CV-pijp zitten nog wat extra stroken, om specifiek daar afschot te creëren, dan had daar nooit geen water meer gestaan.

Nogmaals, duidelijk heb ik aangegeven al in het eerste gesprek, en latere gesprekken, met de heren van Bouw-Slim, ook met foto’s, dat ik geen water meer op het dak wilde hebben.

 

Bewerking EPDM met brander

Mevrouw Bouma, u schrijft mij nu:

"Bewerking EPDM met brander
Wat mist in het bezoekverslag van Carlisle, is dat na de werkzaamheden van cliënte uw naaste buren hun dakbedekking hebben laten vervangen. De bitumineuze dakbedekking is met een brander aangebracht en is óver uw EPDM aangebracht. Iedere bedrijf dat dakbedekking aanbrengt, weet echter dat EPDM nooit met een brander bewerkt mag worden. Gebeurt dit wel, dan kan de EPDM kapot gaan, de lijm loslaten, et cetera. Het is dus goed mogelijk dat de lijm is losgelaten door de bewerking met de brander, maar dit is een omstandigheid die niet voor rekening en risico van cliënte komt."
(Uit brief DAS)


Ik begrijp dat u, mevrouw Bouma, intussen een brief van mijn buurman, de heer ...................................... , wonende De Kruisboog ..., ontvangen heeft met datum 28 juni 2018, aangaande wat u hier neerschreef.


U schrijft

de heer
...................................... (naam van mijn buurman) héél snel, u weet niet hoe snél u moet antwoorden. 2 Juli 2018, schrijft u het volgende al aan hem terug:
 

Geachte heer ...................................... (naam van mijn buurman),

Via deze weg reageer ik namens cliënte op uw schrijven van 28 juni 2018.

Cliënte beschuldigt u nergens van en het spijt haar dat de brief aan de heer Kloosterman zo op u is overgekomen. Het is nooit haar bedoeling geweest dat u dit als laster ervaart en zij biedt daarvoor haar excuses aan. Cliënte wilde alleen maar aangeven dat er allerlei gebeurtenissen op en nabij het betreffende dak hebben plaatsgevonden, nadat zij daar is

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 9/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 10/25
 

 

gestopt met de werkzaamheden. Daarbij benadrukt cliënte dat u geen deel uitmaakt van de lopende discussie. Naar het idee van cliënte hoeft u hier ook niet bij te worden betrokken. Het is immers iets tussen cliënte en de heer Kloosterman.

Met vriendelijke groet,


Mw. mr. M.Bouma
DASMag ik u erop wijzen mevrouw Bouma, dat u mij met al uw schrijvens aan mij, C.G.J. Kloosterman, gericht, mijn goede naam en eer ernstig in diskrediet heeft gebracht, en dat ik en wij uw schrijvens aan mij ervaar/ervaren als laster jegens mij en degenen die mij geholpen hebben.

Ook in deze bovenstaande brief aan mijn buren, vertelt u aan hen, en lastert u: "Dat er allerlei gebeurtenissen op en nabij het betreffende dak hebben plaatsgevonden, nadat zij (Bouw-Slim) daar is gestopt met de werkzaamheden".

Mogen wij u vragen, welke 'allerlei' gebeurtenissen op en nabij mijn 'betreffende' dak hebben plaatsgevonden, nadat uw cliënte, Bouw-Slim, 20 juli 2017 gestopt is met haar werkzaamheden 'daar' op mijn dak?


Weer insinueert u!


Van u mevrouw Bouma, heb ik geen brief ontvangen aangaande u nu schrijft aan mijn buurman. Blijft uw opmerking, uw constatering, betreffende "Bewerking EPDM met brander" nu wel of niet bestaan? Beschuldigt u nu niet mijn buurman van dit feit, maar beschuldigt u nu alleen mij van dit feit? Er is niet op het epdm gebrand, het "epdm is niet bewerkt met een brander", ik ben hier zelf bij aanwezig geweest. Overigens vermeldt uw cliënte, Bouw-Slim, op de betreffende pagina van haar site, https://bouw-slim.nl/epdm/, dat epdm bestand is tegen extreme temperaturen. Heeft u enig idee hoe heet het deze dagen, tijdens deze hittegolf, afgelopen zomer, op het dak is? Wat denkt u dat er met de lijm gebeurt onder deze omstandigheden? Wij mogen ervan uit gaan dat de lijm hiertegen bestand is, toch!?

Het epdm is niet "kapot" gegaan, zoals u schrijft. Het epdm wat los ligt, is op een geheel andere plek, en wij hebben u uitvoerig beschreven wat daarvan de oorzaak is. Er is dus geen schade door wat u schrijft: "Bewerking EPDM met brander". Of zoals mijn buurman reeds aan uw schreef: "De verbinding tussen mijn dakbedekking (...................................... (naam buurman van Kloosterman)) en dat van de buurman (Kloosterman) is door vakmensen aangebracht. Er is niet op het EPDM gebrand. De verbinding ligt overal vast".

 


Loslatend epdm bij de 'Kapel'

Mevrouw Bouma, u schrijft mij nu:

"Loslatend EPDM bij kapel
Verder geeft u aan dat een deel bij de kapel los laat. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld weersinvloeden of bepaald gebruik van het dak."


Ook dit beschouw ik als een belediging richting mij, en de mijnen. Uitvoerig heb ik, hebben wij, uw cliënte uitgelegd, wat hiervan de oorzaak is. Ter zake deskundigen hebben mij dit
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 10/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 11/25
 

 
aangegeven. De lijm had hier tweezijdig moeten worden aangebracht. De heer Sijbren van der Land heeft hier vrolijk zitten kwasten en slechts de dakrand ingesmeerd met lijm, waarna hij het epdm direct op de natte lijm heeft neergelegd. En als ie niet zelf heeft zitten kwasten dan had hij zijn personeel niet onder controle. "Moeten we het u eerlijk vertellen mijnheer Kloosterman, deze lijm had tweezijdig moeten worden aangebracht, het is een contactlijm", aldus weer een ander epdm-dakdekkingsbedrijf/-leverancier (niet Hertalan®). Er is voorts ook nog eens uiterst zuinig gekwast, op de aluminium daktrim zit bijna geen lijm.

U spreekt over "weersinvloeden", mevrouw Bouma. Volgens uw cliënte, Bouw & Slim, als te lezen is op haar site bij Voordelen van EPDM:

 • is bestand tegen extreme temperaturen, ozon en UV veroudering
 • heeft een verwachten levensduur van 40 jaar
 • is zo goed als onderhoudsvrij.


Echter binnen enkele maanden na 20 juli 2017 laat het epdm door uw cliënte, Bouw & Slim, aangebracht en verkleefd (gelijmd), al los! (5 oktober 2017). Het blijkt dat dit epdm niet eens is voorzien van lijm, het is nooit verkleefd geweest door uw cliënte Bouw-Slim!

Nu eerst, 26 juni 2018, komt u met: "Uit coulance is cliënte wel bereid om ook het loszittende EPDM bij de kapel kosteloos te herstellen".

Het begrip coulance is u volledig onbekend. Uw cliënte heeft hier volkomen onbekwaam het epdm proberen te kleven op de dakrand, en nu zou zij dit uit 'coulance' bij mij kosteloos willen komen herstellen?

De epdm-dakbedekking is ook hier nog afgezien van de verkleving, niet volgens CCM richtlijnen aangebracht.

U spreekt over "bepaald gebruik van het dak". Wat insinueert u hier, mevrouw Bouma? Weer beledigt u mij. Mevrouw ik woon onder mijn dak, ik woon niet op mijn dak! Heeft u foto’s van dit "bepaald gebruik"? Wanneer zou dit "bepaald gebruik" dan hebben plaatsgevonden volgens uw cliënte Bouw-Slim? Heb ik een wandelpad aangelegd over mijn dak, omhoog en weer omlaag? Zitten wij te barbecueën op mijn dak? Laat ik een ieder rotzooien op mijn dak? Trappen wij een balletje op mijn dak? Uw opmerking beschouw ik als een zware aantijging tegen mij, en als een ernstige verdachtmaking van mij.

 


Prodec prime multiplex

U, mevrouw , schrijft mij nu:

"Prodec prime multiplex
Ook geeft u aan dat u nu problemen hebt met de prodeq prime multiplex platen als buitenbetimmering. In de offerte is aanvankelijk uniprime multiplex genoemd, maar dit was tijdens de uitvoering van het werk niet meer leverbaar. In overleg met u heeft de leverancier platen geleverd van gelijkwaardige kwaliteit, zijnde de prodeq prime multiplex platen."


Niks "aanvankelijk", mevrouw Bouma, in de offerte staat helder en duidelijk vermeld: 'uniprime'.

Op pagina 5 van 25 van mijn brief van 31 december 2017 aan uw cliënte Bouw-Slim, ten name van de heer S. van der Land, zijnde mijn 1e rapport met titel 'Een wandeling', kunt u lezen bij 'Geen poppenhuis', hoe de heer Jeroen van Wassenberg met dunnere multiplexplaten komt aanzetten. In de offerte staat duidelijk vermeld 15 mm dik. Als ik niet
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 11/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 12/25
 

 
had ingegrepen of niet was thuis geweest, had de heer Van Wassenberg vrolijk deze dunnere platen tegen mijn gevel gespijkerd.

Vervolgens ontdek ik, als ik de platen ga schilderen, dat deze platen niet geseald zijn aan de onderzijde door Bouw-Slim. Wij vermoeden dat op andere plaatsen ook niet geseald is, én onvoldoende geseald. Niet volgens voorschriften van de fabrikant. In de 'verkoopgesprekken' heeft Bouw-Slim duidelijk aangegeven, dat zij de plaatkanten zouden sealen. Overigens  behoort dit sowieso, hoe dan ook, tot de werkzaamheden van de 'aanbrenger', degene die de platen monteert. U begrijpt dat ons vertrouwen in Bouw-Slim onherstelbaar beschadigd is.

Als wij zien, dat de platen desintegreren, er delaminatie optreedt, verdiepen wij ons verder en zien wij dat een ander soort plaat geleverd is dan in de offerte. Ik heb duidelijk aangegeven dat de multiplexplaat die tegen de woning zat nu wel op was, maar dat deze meer dan 40 jaar dienst heeft bewezen als gevelbekleding, dat dit natuurlijk een waterbestendige/watervaste plaat was, en aan de overkant bij ons is deze plaat nog steeds aanwezig aan de woning. Het eerste kenmerk van de UniPrime plaat is WBP verlijmd.


Laat ik héél duidelijk zijn: Er is géén overleg met mij geweest over een ander merk multiplex plaat.

Mijn handtekening staat onder de offerte. U, mevrouw Bouma, zoekt een keuken uit voor u zelf, en als u ’s avonds thuiskomt heeft het 'keukenbedrijf' een andere 'gelijkwaardige' aan de door u uitgezochte keuken geplaatst, en vertelt u er ook nog bij dat de leverancier in overleg met u deze nu geplaatste keuken heeft geleverd. Begint u het een beetje te begrijpen, mevrouw Bouma? De leverancier had enkel Prodeq prime multiplex in haar leveringsprogramma! Ik heb de leverancier niet gesproken, ik kende de leverancier niet eens. Ik wist niet beter dan dat het bouwmateriaal bij BMN | Bouwmaterialen in Lelystad besteld zou worden.

https://www.oldenboom.nl/producten/plaatsoorten  □


 

 

Prodeq

Prodeq Prime Triplex is ook buiten toe te passen, op voorwaarde dat het op de juiste manier afgewerkt is. Verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen, desgewenst met paintlaag en maar liefst 10 jaar garantie.
   

"Ook buiten toe te passen" vinden wij geen fijne kwalificatie. Slechts 10 jaar garantie en dan moeten ook de verwerkingsvoorschriften zijn opgevolgd.

Op de pagina’s 2 t/m 8 van 29 in mijn 2e brief aan Bouw-Slim, mijn 2e rapport, ten name van de heer S. van der Land zijn wij uitvoerig ingegaan op de multiplex gevelbekleding aangebracht door Bouw-Slim. Dit rapport heb ik 23 februari 2018 Bouw-Slim reeds toegezonden, zij hebben niet op de inhoud gereageerd.

Op pagina 6 van 29, 9e alinea, van dit mijn 2e rapport aan Bouw-Slim spreken wij ook over de oplichting in verband met het leveren van ander materiaal dan in de offerte vermeld, en de knoeierij in verband met de montage van deze gevelbekleding door uw heren Bouw & Slim.

Eerst nu 26 juni 2018 schrijft u mevrouw Bouma mij, en reageert uw cliënte Bouw-Slim, de heren Bouw en Slim: "In overleg met u heeft de leverancier platen geleverd van gelijkwaardige kwaliteit, zijnde de prodeq prime multiplex platen".


Nogmaals, er heeft helemaal geen overleg met mij plaatsgevonden
.


De leverancier waar Bouw-Slim meerdere materialen voor de renovatie van ons dak bestelde, Oldenboom te Doetinchem of Harlingen, heeft geen UniPrime in haar programma. Dus "niet meer leverbaar" is een niet juiste weergave van de werkelijkheid door uw cliënte Bouw-Slim.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 12/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 13/25
 

 
UniPrime was en is gewoon beschikbaar bij BMN | Bouwmaterialen in Lelystad. De heren Bouw en Slim vertelden mij reeds in het eerste gesprek, dat zij bij BMN | Lelystad hun materialen bestelden. Ik kreeg van de heren Bouw & Slim twee pennen en twee potloden van BMN | Bouwmaterialen mee. Ik heb geen BMN | Bouwmaterialen stickers, adreslabels of wat dan ook gezien tijdens het werk. Wel allemaal Oldenboom stickers en adreslabels.

De UniPrime plaat wordt geleverd door de Fetim Group, een heel grote organisatie. "Wij kunnen het ons niet permitteren dit product in welke maat dan ook niet op voorraad te hebben".

Fetim Group Head Quarters, Kopraweg 1, 1047 BP  Amsterdam, The Netherlands,  +31 (0)20 58 05 333

Over het niet volgens Verwerkingsvoorschriften monteren van de multiplex gevelbekleding zoals uitvoerig beschreven in onze twee rapporten aan Bouw-Slim, houdt uw cliënte nog altijd de kaken stijf op elkaar.

 


Kingspan vlakke pir-isolatie 90 mm

Ineens verandert de heer S. van der Land, zo een beetje op het laatst, de vlakke pir-isolatie bedoeld voor het middengedeelte hoofddak van 80 mm naar 90 mm. Hij geeft hier geen reden bij. Ik denk bij mezelf: "Waarom?". Het is niet nodig deze dikte te veranderen, want waar deze vlakke pir-isolatie komt, is onder het dakbeschot een plafond aanwezig, onder de balklaag. De isolatiewaarde is op deze plaats door de aanwezige ruimte boven het plafond tussen en onder de balken, in combinatie met de 80mm pir-isolatie, uitstekend in orde.

Toen ik aangaf te willen kiezen voor een andere cachering in plaats van de aluminium-cachering, met mijn reden daarbij, kreeg ik te horen van de heer S. van der Land dat ik 'te ver ging'. Misschien dat de heer S. van der Land vindt, dat hij met mij overlegd heeft over de 90 mm i.p.v. de 80 mm, maar hij bedoelt dan overleg met zichzelf of met zijn compagnon, niet met mij. Mij, de klant, wordt het medegedeeld, en het staat ook al direct in de offerte. En tot op heden weet ik nog steeds niet waarom het ineens 90 mm moest worden.

Vanaf het moment dat het verandert, neem ik het maar aan, en ga ik ook uit van deze 90 mm. Voor de lichtkoepel ontwerp ik en maak ik een speciale tussenring van 18 mm dik OSB-3. Voorts ontwerp en maak ik een speciale ring van pir-schuim isolatie van 70 mm dik kegelvormig uitgesneden rond de opstand van de ronde koepel, om de eigen isolatie van de dakopstand van de koepel nog aanzienlijk te verbeteren.

 

Afb xxx-2933 vs03: Pir-schuimisolatie 70 mm dik met vulring OSB-3 18 mm. Hoogte dakopstand 15 cm. Foto 15 juni 2017 9:28:27 uur (Reiger Copyright)
 
 
Op de dag dat het werk zover gevorderd is, dat het nieuwe dakbeschot op het middengedeelte is aangebracht, komt de heer S. van der Land aan met 80 mm pir-isolatie van Kingspan. De 90 mm pir-isolatie was niet meer leverbaar. Het valt op dat de heren Bouw & Slim vaak aankomen met dat het materiaal ineens niet meer leverbaar is, en dat zij ook met andere materialen en maten aan komen zetten, dan in de offerte is afgesproken.

Om aan de 90 mm dikte te komen die nu in de offerte staat, wordt onder de pir-isolatie eerst een laag van 2 cm dik polystyreen gelegd. En weer bestaat het overleg met mij, uit het slechts aan mij mededelen. Mededelen wordt door veel mensen vaak verkocht als overleggen! Maar dit is gewoon dominant gedrag!

"Wat weet de klant er nou van?", hoor je ze bij Bouw-Slim denken.
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 13/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 14/25
 

 
De dikte van de tussenring en de dikte van de ring pir-isolatie zijn nu onvoldoende voor de nieuwe situatie. Deze heb ik immers ontworpen op een dikte van 90 mm van de omringende pir-isolatie volgens laatste afspraak, volgens laatste offerte op dat moment. Dit is tevens de definitieve offerte door mij getekend! Er wordt een voorziening getroffen om het hoogteverschil op te lossen.

Op het middengedeelte hoofddak ligt nu 20 mm polystyreen en 80 mm pir-isolatie, in plaats van 90 mm pir zoals in de offerte.


Nu moet het geheel er weer uit, omdat er een veel grotere plas water op deze locatie staat dan voorheen, en er een extra laag dakbeschot aangebracht moet worden om in ieder geval het dak uit te vlakken en/of te waterpassen, en enig afschot te creëren bovenop de 'Kapel', waar nu de meest ernstige plasvorming optreedt.

En de lichtkoepel moet opnieuw ingewerkt worden, omdat deze niet volgens CCM (Carlisle® Construction Materials) richtlijnen door de heren van Bouw-Slim is ingewerkt, maar fout is ingewerkt. De heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan), technisch adviseur Carlisle-Hertalan gaf ook nog aan dat naast de foute verlijming van de slabbe, de manchet, rond de lichtkoepel, de diameter van de ronde in het epdm geknipte opening te groot was, waardoor deze nu niet voldoende strak rond de koepel is gemonteerd. De heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan) liet mij dit zelf testen bij de slabbe die is gemonteerd rond de dakdoorvoer van de CV-pijp, die ook onvoldoende strak rond de doorvoer zit.

 


Renova isolatie met tengels

Het schuine dak zou voorzien worden van 'renova isolatie met tengels'. De door mij aangedragen oplossing om OSB-3 te monteren op de balken van het schuine dak, daarop een dampremmende laag aan te brengen, vervolgens balkjes aan te brengen op dit nieuwe dakbeschot, dan de ruimte tussen deze balkjes te vullen met pir-isolatieplaten tweezijdig voorzien van een aluminium cachering, en dan het geheel af te sluiten met een tweede laag OSB-3 dakbeschot waarop de kunststof-leien dan kunnen worden aangebracht, was niet goed volgens de heren.

Nee, het moest gebeuren met 'renova isolatie met tengels'. Kingspan waarmee al het dak gedaan is heeft bijvoorbeeld de Therma TP10 Renova Dakplaat, platen van 4800 x 1200 mm. Het gaat om twee relatief kleine schuine daakjes.

Dan als uw cliënte, Bouw-Slim, de heren van Bouw en Slim zover is/zijn, op het laatst, wordt mij verteld dat de 'renova isolatie' niet leverbaar is. Wéér komt Bouw-Slim aan met materiaal dat niet meer leverbaar is op het laatste moment. De heren Bouw en Slim hebben een andere oplossing bedacht, vertellen ze mij. Zij komen met mijn oplossing, maar dat vertellen ze er niet bij, of zijn ze al lang vergeten. Trouwens wat weet een klant er ook van? "Niks natuurlijk!"

 


Eindlaag schuine dak

Uw cliënte, Bouw-Slim, de heren Sijbren van der Land en de heer Jeroen van Wassenberg, hebben in hun 'verkoopgesprek(ken)' mij gevraagd wat er op de twee schuine daakjes moest komen. Er hebben altijd vanaf het begin, bouwjaar woning 1976, bitumen dakshingles op het schuine dak gelegen. Maar dit wilde ik niet meer, de shingles zijn niet stormvast.

De heer Jeroen van Wassenberg vertelde aan mij, dat als je bitumen dakshingles monteert je na afloop met een brander over de shingles moet gaan, zodat de shingles aan elkaar vast gaan kleven, en hij verwees mij naar een ander adres hier vlakbij waar hij op precies dezelfde schuine daken nog niet zo lang geleden ook shingles had gemonteerd. Als ik langs
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 14/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 15/25
 

 
dit adres ga, zie ik direct een shingle die is verdwenen, afgebroken bij harde wind, de twee spijkers waarmee de shingles daaronder zijn bevestigd, waren nu zichtbaar.

 


Afb xxx-2831 v03: Bouw-Slim heeft deze bitumen dakshingles aan een 'Oktastee' in de Spelwijk te Swifterbant "te weinig met de brander verhit". Nu is er eentje weggewaaid. Foto 4 maart 2017(Reiger Copyright)

 


Afb xxx-2831 vs04: Bouw-Slim heeft deze bitumen dakshingles aan een 'Oktastee' in de Spelwijk te Swifterbant "te weinig met de brander verhit". Nu is er eentje weggewaaid. De shingle is finaal afgebroken. Foto 4 maart 2017(Reiger Copyright)

 

 
Maar omdat de heren zo hoog opgaven over hun product Hertalan®, zei ik, dat op het schuine dak natuurlijk ook Hertalan® moest komen, wat is mooier dan dit Hertalan®-epdm ook gewoon op het schuine dak te gebruiken. Als je nu toch Hertalan® op je dak hebt, wil je ook laten zien dat je Hertalan® op je dak hebt, of niet? Andere woningen, andere 'Oktasteeën', hier hebben ook de dakbedekking die op het hoofddak ligt gewoon doorlopende op het schuine dak. Dan ben je meteen van die bitumen dakshingles af.

Maar Hertalan®-epdm op het schuine dak, werd mij direct sterk afgeraden door de heren Sijbren van der Land en Jeroen van Wassenberg, en zij gaven mij ook het idee, dat dit niet mogelijk was met epdm. Ik zou het ook niet willen, vertelden zij mij. Ook zou de groene codering op het Hertalan®-epdm zichtbaar zijn, vertelden ze aan mij. Zo zijn we uitgekomen bij de dakleien. Eerst kwamen uw heren Bouw en Slim met Eternit leien type Alterna, maar ik had slechte ervaringen met het product Eternit. De coating heeft een beperkte levensduur.

Zodoende ben ik uitgekomen bij kunststofleien, een IKO-product geproduceerd in (made in) de USA (United States of America), met een levensduur van meer dan 40 jaar. Als ik de heer Jeroen van Wassenberg deze kunststof-lei presenteer doet hij er heel minachtend over.

Maar de heer Jeroen van Wassenberg was/is nogal onder de indruk van alles wat uit de USA komt, had hij mij al eerder laten zien. New York en Apple Computer zijn zijn favorieten. Ik wijs hem op het stempel op/in de lei: "Made in (the) USA".

Deze leien heb ik zelf gekocht met speciale door ons uitgekozen en door mijn eigen team geteste roestvrijstalen en ook door mij bestelde schroeven.

De montage van deze leien zou geen probleem zijn, vertelde de heer J. van Wassenberg. De montage werd opgenomen in de offerte.

 

Verholen goot of open goot of geen goot

De heer Jeroen van Wassenberg begon over een verholen goot die hij zou gaan maken, links en rechts van de leien, op het schuine dak vóór en het schuine dak achter. Wat de heer Van Wassenberg nu gemaakt heeft kan geen verholen goot genoemd worden. Als het al een goot is, dan is het een open goot.

"Wat maakt het uit?" en "Een klant maak je alles wijs", hoor je de heren Bouw & Slim denken en zeggen.

Als ik van te voren geweten had op welke wijze de leien gemonteerd zouden gaan worden door Jeroen van Wassenberg en Peter Haikens van 'Haikens Allround' uit Swifterbant dan was dit niet doorgegaan. Wij hebben geen vertrouwen in de hechting van de kit op het kunststof van de lei, en om die reden alleen al zijn wij verplicht de leien te demonteren. Met de twee adviseurs van Carlisle-Hertalan is dit ook besproken en zij gaven ook aan dat het beter is eerst epdm onder het geheel aan te brengen. Eerst waterdicht maken vertelde de adviseur van Carlisle-Hertalan, de heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan). Het epdm van het hoofddak aan laten sluiten op het epdm onder de leien, het epdm van het hoofddak lijmen over het epdm op het schuine dak, dan is dit een stormvaste aansluiting bovenaan, de huidige montage van het epdm is niet stormvast, en dan eerst de leien te monteren en dan boven nog een extra strook epdm aanbrengen die over de leien heen gaat, of een andere oplossing.

 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 15/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 16/25
 

 
Wij weten nu niet hoe in de tijd, en hoe bij extreme windbelasting het epdm wat over de leien is geplakt zich zal gaan gedragen. Omdat ook hier het epdm al begint los te laten, denken wij dat het slechts een kwestie van tijd is. Wij zien ook dat het epdm bij de dakopstanden zich lostrekt, terwijl het daar niet eens op kunststof, maar op hout en aluminium is gelijmd.

De heer .......................... (1e technisch adviseur), adviseur Carlisle-Hertalan, heeft mij aangegeven dat op het schuine dak prima Hertalan®-epdm gemonteerd had kunnen worden als eindlaag. Hij vertelde over een pand waar zij van onder tot boven epdm hebben toegepast. Volgens Bouw & Slim kon het allemaal niet!

Mevrouw .......................... (2e technisch adviseur), Carlisle-Hertalan technisch adviseur en projectmanager, vertelde mij dat de groene codering op de Hertalan®-epdm dakbedekking niet zichtbaar zou zijn vanaf beneden. Dus ook dit aangedragen argument van uw heren Bouw en Slim komt te vervallen. 

Wij denken, dat de heren Sijbren van der Land en Jeroen van Wassenberg, de eigenaren van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, bang waren, dat hun geklungel met het Hertalan®-epdm in zicht zou komen, als zij dit op het schuine dak zouden gaan toepassen, en zij het om die reden mij ten strengste hebben afgeraden.

 


                                                      Industrieweg 30, Swifterbant

 

Tot slot

Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in de kunde en in het handelen van uw cliënte, bouwbedrijf Bouw-Slim, wij hebben geen enkel vertrouwen meer in de kunde en in het handelen van deze mensen, de heren Sijbren van der Land en Jeroen van Wassenberg. U begrijpt dat wij u nu voldoende hebben uitgelegd, dat het afmaken van de werkzaamheden door Bouw-Slim voor ons onmogelijk is. U begrijpt, mevrouw Bouma, maar al te goed dat voordat zij zouden overgaan tot het afmaken van haar/hun werkzaamheden, ik graag in gesprek gegaan was met beide heren. Waarom hebben wij epdm gevonden waar niet eens lijm op is aangebracht? Waarom is het epdm en de daktrim op de nieuw aangelegde dakrand verkeerd gemonteerd? Waarom loopt de dakrand naar buiten af en blijft hier water op staan? Waarom op alle zaken die door ons zijn beschreven? Om uw woorden te gebruiken mevrouw Bouma: "Et cetera, et cetera, et cetera, etc., enzovoorts".

Uw cliënte, Bouw-Slim, de heer S. van der Land en de heer J. van Wassenberg heeft/hebben mij en aan ons zeer duidelijk gemaakt middels hun reacties, of middels hun niet reageren, op geen enkele wijze met mij tot een goede oplossing te willen komen. En ook u mevrouw Bouma, hebt mij duidelijk gemaakt middels uw schrijvens aan mij, dat ook u op geen enkele wijze met mij tot een goede oplossing wilt komen.

Doet u nu niet net of uw neus bloed, mevrouw Bouma, als het bouwbedrijf Bouw-Slim bij u thuis, deze werkzaamheden op een dergelijke wijze zou hebben uitgevoerd, zou ook u zeggen, jongens, dit is niet goed. Maar misschien dat u thuis alles accepteert?

Wij gaan nu in ieder geval over tot het slotakkoord. Wij beëindigen nu, om weer een van uw woorden te gebruiken mevrouw Bouma, de "discussie", zie uw brief van 2 juli 2018 aan mijn buurman de heer ...................................... wonende aan de Kruisboog ... te Swifterbant, over het "iets" tussen uw cliënte Bouw-Slim en mij: "Het is immers iets tussen cliënte en de heer Kloosterman".
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 16/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 17/25
 

 
Verhalen van de kosten

Genoodzaakt zie ik mij nu de kosten te gaan verhalen op uw cliënte, Bouwbedrijf Bouw-Slim, op haar heren Bouw & Slim.

Bijgaand treft u de berekening aan die ik gemaakt heb van het bedrag, dat ik nu terugvorder  van uw cliënte Bouw-Slim, van uw heren Sijbren van der Land & Jeroen van Wassenberg. Voor deze berekening hebben wij gebruik gemaakt van de offerte van Bouw-Slim aan mij.

Alleen de posten die ik terugeis van uw cliënte Bouw-Slim heb ik natuurlijk opgenomen in mijn berekening en waar de posten slechts een gedeelte betreffen van die in de offerte, voer ik natuurlijk alleen dat gedeelte van de posten op dat ik terugeis.


Uit "coulance"

laten wij weg de kosten voor herstellen van de situatie achter de multiplex gevelbekleding, zijnde het aanbrengen van de juiste structuur achter de gevelbekleding, zodat de multiplex gevelbekleding op de juist wijze gemonteerd kan worden, volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier. Voorts de kosten voor het mechanisch fixeren van de epdm-dakbedekking, en de extra kosten voor het nu op de juiste wijze kunnen monteren van de leien.


De heren kunnen goed rekenen, dus met onze gegevens kunnen zij snel onze berekening controleren.


Een opsomming geef ik u nu van de posten of gedeelten van de posten uit de offerte van 27 maart 2017 met offertenummer 2017-03-392. De bedragen vindt u in de 'Berekening van de kosten in verband met herstel van de door Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant uitgevoerde werkzaamheden aan pand De Kruisboog 16 te Swifterbant, volgens hun offerte van 27 maart 2017 met offertenummer 2017-03-392', die u als bijlage bij deze brief aantreft.

Berekening kosten i.v.m. herstel van door Bouw-Slim uitgevoerde werkzaamheden
2018-09-07 vs02.pdf
  □

 

Deze bedragen vorder ik nu terug van uw cliënte, bouwbedrijf Bouw-Slim, vorder ik nu terug van haar heren Bouw en Slim, de heer S. van der Land en de heer J. van Wassenberg, met hen deed ik immers zaken:

 • Alle sloopkosten alvorens te kunnen beginnen met de hersteloperaties
   
 • Alle kosten met betrekking tot het leggen van een nieuw epdm-membraan over het gehele dakvlak, compleet met daktrimmen en uitlopen, en het verlijmen daarvan volgens CCM voorschriften
   
 • Alle kosten om de verwijderde accessoires, doorvoeren en lichtkoepel terug te plaatsen en volgens voorschriften en richtlijnen te monteren en te verwerken
   
 • Kosten voor het in orde maken van de scheiding/dam met de buren volgens tekening, en alsnog isoleren
   
 • Kosten aanbrengen extra laag dakbeschot middengedeelte hoofddak in verband met uitvlakken en eventueel deels onder afschot leggen in verband met huidige plasvorming
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 17/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 18/25
 

 
 • Kosten in verband met het opnieuw aanbrengen van de pir-isolatie middengedeelte
   
 • Kosten voor het afmaken, herstellen, en het in orde maken van 17m dakrand
   
 • Kosten in verband met het opnieuw monteren van de kunststofleien
   
 • Kosten teveel in rekening gebracht niet geleverde 90 mm vlakke pir-isolatie > 80 mm
   
 • Kosten teveel in rekening gebracht door niet geleverde 'renova isolatie met tengels'
   
 • Kosten voor het in orde maken gootopbouw, gootbodem, opstand, en gootrand
   
 • Kosten betreffende het vervangen van de multiplex gevelbekleding
   
 • Kosten betreffende de post niet geleverde en niet gemonteerde kozijnbeugels
   
 • Kosten betreffende opnieuw construeren van de voet van de zijwand
   
 • Kosten in verband met niet geleverde geïsoleerde kantplank in de voet van de zijwand zijkamer
   
 • Kosten voor bredere zijlatten voor de zijwand zijkamer

 

Alles uitvoerig beschreven in al mijn schrijvens die u en de heren Bouw-Slim van mij hebben ontvangen.

Ziet u bijgaande 'Berekening van de kosten in verband met herstel van de door Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant uitgevoerde werkzaamheden aan pand De Kruisboog 16 te Swifterbant, volgens hun offerte van 27 maart 2017 met offertenummer 2017-03-392'

Voor deze Berekening hebben wij gebruik gemaakt van de door mij getekende offerte van Bouw-Slim, de offerte van 27 maart 2017 met offertenummer 2017-03-392.

Met zes weken wil ik het bedrag van   ............................  op mijn bankrekening met nummer  ................................................  t.n.v. C.G.J. Kloosterman onder vermelding van 'Herstel' overgemaakt zien. Voor alle duidelijkheid, het bedrag dient uiterlijk 31 oktober 2018 op mijn rekening te zijn bijgeschreven.

Indien binnen de aangegeven termijn het bedrag van € ............................ op mijn rekening is gestort, zie ik af van volgende stappen.

 

Hoogachtend,

CGJ Kloosterman 

 

C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

 

 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 18/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 19/25
 

 
Bijlagen: 
 • Berekening van de kosten in verband met herstel van de door Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant uitgevoerde werkzaamheden aan pand De Kruisboog 16 te Swifterbant, volgens hun offerte van 27 maart 2017 met offertenummer 2017-03-392

Berekening kosten i.v.m. herstel van door Bouw-Slim uitgevoerde werkzaamheden
 2018-09-07 vs02.pdf
  □

 • Afb xxx-4195 vs03: Losliggend Hertalan®-epdm dakrand 'Kapel'
   
 • Afb xxx-4197 vs02: Losliggend Hertalan®-epdm dakrand voorgevel hoofddak
   
 • Afb xxx-4186 vs02: Balkje waarop epdm niet verkleefd is geworden, een en al blaas
   
 • Afb xxx-4158 vs02: Idem
   
 • Afb xxx-4157 vs02: Seal ligt open en blazen bij de schoorsteen/rookgasafvoer openhaard
   
 • Afb xxx-3036 vs08: Constructie goot, met resthout in elkaar 'genaaid'
   
 • Afb xxx-4151 vs02: Veel staand water op het middengedeelte van het hoofddak
   
 • Afb xxx-4160 vs02: Plas op het afschotgedeelte door Bouw & Slim
   
 • Afb xxx-4160 vs06: Idem, blaas juist op de naad van de overlapping van twee banen
   
 • Afb xxx DSC_5875 vs02: Zo laat Bouw-Slim haar werkzaamheden en haar klanten achter
   
 • Afb xxx DSC_5876 vs03: De bovenste rij stenen 'gemetseld' met een rupsje montagekit
   
 • Flimpje losliggend epdm hoofddak midden bij de voorgevel, 'verkleving' of 'niet verkleving' door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant

Bouw-Slim Swifterbant VIDEO-20180603-WA0008 'Hertalan-epdm niet verkleefd, ligt gewoon los'
 Film BC en Studio CV
   Klik hier

 

 

 

 
 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 19/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 20/25
 

 


Afb xxx-4195 vs04: Werk uitgevoerd door Bouw-Slim uit Swifterbant. Losliggend Hertalan®-epdm, niet gelijmd en niet gekit epdm dakrand 'Kapel', 'verkleving' of beter 'niet verkleving' door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, op het epdm zit géén lijm, Hertalan® KS137 contactlijm is niet tweezijdig aangebracht en er is zeker ook géén Hertalan® KS96 kit/sealant gebruikt, aluminium daktrim is geschroefd op de ventilatielat of tussen ventilatielat en multiplex, het zeikt hier achter de multiplex gevelbekleding naar beneden. Uit de brief van mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste, namens Bouw-Slim van 26 juni 2018: "Uit coulance is cliënte (Bouw-Slim) wel bereid om ook(?) het loszittende EPDM bij de kapel kosteloos te herstellen", foto 28 mei 2018 (Reiger Copyright)
 


Afb xxx-4195 vs05: Bouw-Slim uit Swifterbant heeft dit Hertalan®-epdm 'gelijmd'. Er is echter géén Hertalan® KS137 contactlijm en géén Hertalan® KS96 kit/sealant te bespeuren. DAS probeert dit werk te verdedigen. Foto 28 mei 2018 (Reiger Copyright)

Wil Bouw & Slim hier nu een beetje Hertalan® KS96 kit onder komen 'smeren'?
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 20/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 21/25
 

 


Afb xxx-4197 vs02: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. Dakrand voorkant woning hoofddak, boven de slaapkamer. Bij de dakrand kan je het Hertalan®-epdm tussen duim en wijsvinger nemen. Het ligt hier gewoon los! 'Verkleving' of beter 'niet verkleving' door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant. De heer Jeroen van Wassenberg, een van de eigenaren van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant was hier 'hoofd'-verklever. Het ligt hier over de volledige breedte van de baan los. Zie hiervoor het door ons gemaakte filmpje. Foto gemaakt op 29 mei 2018 (Reiger Copyright)

Bouw-Slim Swifterbant VIDEO-20180603-WA0008 'Hertalan-epdm niet verkleefd, ligt gewoon los'
 
(BC en Studio CV) Klik hier

 


Afb xxx-4186 vs02: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. Hier ligt een balkje onder ter scheiding van het middengedeelte rechts en het aflopende gedeelte links. Het Hertalan®-epdm zou ook gelijmd worden op dit balkje om het geheel stormvast te maken, zeg maar extra fixatie, werd mij verzekerd door de heer Jeroen van Wassenberg, mede-eigenaar van Bouw-Slim uit Swifterbant. Het is hier één blaas, het Hertalan®-epdm ligt gewoon los. Jeroen van Wassenberg had zo’n heilig vertrouwen in het Hertalan®-product dat hij zelfs geloofde de lijm niet eens te hoeven aanbrengen, zonder blik, of drukvat, of lijm-/kitkoker te verlaten zou de lijm/kit het Hertalan®-epdm al verkleven. Zijn 'portemonnaie' groeide en groeide. Ook hier zal het epdm mechanisch gefixeerd moeten worden, uit het overleg met de heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan). Foto gemaakt op 12 mei 2018 (Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 21/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 22/25
 

 


Afb xxx-4158 vs02: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. Hier ligt een balkje onder ter scheiding van het middengedeelte rechts en het aflopende gedeelte links. Het Hertalan®-epdm zou ook gelijmd worden op dit balkje om het geheel stormvast te maken, zeg maar extra fixatie, werd mij verzekerd door de heer Jeroen van Wassenberg, mede-eigenaar van Bouw-Slim uit Swifterbant. Het is hier één blaas, het Hertalan®-epdm ligt gewoon los. Jeroen van Wassenberg had zo’n heilig vertrouwen in het Hertalan®-product dat hij zelfs geloofde de lijm niet eens te hoeven aanbrengen, zonder blik, of drukvat, of lijm-/kitkoker te verlaten zou de lijm/kit het Hertalan®-epdm al verkleven. Zijn 'portemonnaie' groeide en groeide. Ook hier zal het Hertalan®-epdm mechanisch gefixeerd moeten worden, uit het overleg met de heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan). Foto gemaakt op 31 maart 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4157 vs02: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. Ook hieronder zitten balkjes ter scheiding van het middengedeelte en het aflopende gedeelte. Het Hertalan®-epdm zou ook gelijmd worden op deze balkjes om het geheel stormvast te maken, zeg maar extra fixatie, werd mij verzekerd door de heer Jeroen van Wassenberg, mede-eigenaar van Bouw-Slim uit Swifterbant. Ook hier is het één blaas, het Hertalan®-epdm ligt gewoon los, en de 'seal' ligt gewoon open. Jeroen van Wassenberg had zo’n heilig vertrouwen in het Hertalan®-product dat hij zelfs geloofde de lijm niet eens te hoeven aanbrengen, zonder blik, of drukvat, of lijm-/kitkoker te verlaten zou de lijm/kit het Hertalan®-epdm al verkleven. Zijn 'portemonnaie' groeide en groeide. Ook hier zal het Hertalan®-epdm mechanisch gefixeerd moeten worden, uit het overleg met de heer .......................... (1e technisch adviseur Carlisle-Hertalan). Rechtsboven de doorvoer van de openhaard. Het epdm is ook hier onvoldoende strak rond de doorvoer gemonteerd, en niet geseald, en afgekeurd door de mensen van Carlisle®/Hertalan®. Foto gemaakt op 31 maart 2018 (Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 22/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 23/25
 

 

Afb xxx-3036 vs09: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. De pijl geeft aan dat de gootbodem slecht draagt tegen het schuine dakbeschot, waarschijnlijk met schietspijkers vastgezet, in de oude situatie zat hier een dragende lat tegen het dakbeschot gespijkerd. De gootbodem piept nu. Ik heb gevraagd om een goot waarin je kan staan. Onderste ellips laat nog net het schotje van 9 mm dik OSB zien dat met schietspijkers1 vastzit aan het schuin oplopende dakbeschot, en de staanders op zijn plaats moet houden. Cirkel: klos om las te maken in het balkje, hier maak je geen las maar neem je een volledige lengte voor, totale lengte hier is 322cm. Bovenste ellips: klos om las te maken in de strook OSB die de rand van de goot vormt, de strook OSB meet 8 cm in de breedte, hier had natuurlijk een lat/plank van 22 x 100 mm voor gebruikt moeten worden, eventueel op breedte gezaagd!, en geen las erin. Met resthout is de zaak in elkaar genaaid? Foto gemaakt 20 juni 2017 (Reiger Copyright)

1) Over 'Schietspijkers' door Jeroen van Wassenberg (Bouw-Slim) geschoten:
Brief aan Bouw-Slim ~ 23 februari 2018 ~ 'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof'
(Let op, u verlaat deze 'scroll' en gaat naar een andere boekrol op deze site)  Klik hier

 


Afb xxx-4151 vs02: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. De kragen/slabben door Bouw-Slim gemaakt van Hertalan®-epdm rond de CV inlaat-/afvoerpijp,de lichtkoepel, de pijp van de openhaard, en de andere ontluchtingen zitten onvoldoende strak, en er staat veel water op het dak. De kragen/slabben zijn door Bouw-Slim gelijmd met de Hertalan® KS137 contactlijm en de Hertalan® KS96 kit/sealant. De accessoires zijn niet aangebracht en niet verlijmd volgens CCM (Carlisle® Construction Materials) verwerkingsvoorschriften. Foto gemaakt 31 maart 2018 (Reiger Copyright)
 

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 23/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 24/25
 


Afb xxx-4160 vs02: Bouw-Slim weet nog zelfs een plas te creëren daar waar de Kingspan Therma TT46 (Alu) pir-afschotisolatie ligt, en een slechte naad/overlap in het Hertalan®-epdm. De leien en waarschijnlijk ook het schuine dakbeschot daaronder zijn te hoog gemonteerd en vormen een dam. "Niemand die het ziet", zeggen de heren van Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land alweer. "Niemand die het ziet", is zo'n beetje de standaarduitdrukking bij dit bouwbedrijf. Foto gemaakt 31 maart 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4160 vs06: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. In de rode cirkel vinden we een blaas juist op de naad van de overlapping van twee banen Hertalan®-epdm, en even verder op alweer de volgende blaas. Foto gemaakt 31 maart 2018 (Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 24/25 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 25/25
 


Afb xxx DSC_5875 vs03: Zo laat bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant haar werkzaamheden en haar klanten achter, 20 juli 2017 was Bouw & Slim hier voor het laatst en sindsdien ligt het hier er zo bij. Foto gemaakt 22 mei 2018 (Copyright GV Photography)     

De heer S. van der Land, mede-eigenaar Bouw-Slim, heeft het over "Wat nog rest is de afwerking aan de voorzijde van de garage dakrand", in zijn e-mail van 15 december 2017 aan C.G.J. Kloosterman, maar hier betreft het toch echt de woning boven.

 


Afb 164 DSC_5876 vs03: De Kruisboog ... te Swifterbant rechtsvoor tegen de buren. De bovenste rij stenen lag los, en is gelijmd terug op zijn plaats met een rups montagekit door Jeroen van Wassenberg eigenaar van bouwbedrijf Bouw-Slim, met voeg en al. "Niks metselen". "Opschieten en wegwezen", luidde het devies bij Bouw & Slim. "De kop laten we maar helemaal zitten, niemand die het ziet", zeggen ze bij Bouw & Slim. Metselen is géén specialiteit van Bouw-Slim.

De heer S. van der Land heeft het over "Wat nog rest is de afwerking aan de voorzijde van de garage dakrand", in zijn e-mail van 15 december 2017 aan C.G.J. Kloosterman, maar hier betreft het toch echt de woning boven. Bouw-Slim is 20 juli 2017 vertrokken en sindsdien ligt het hier er ook zo bij. Foto 22 mei 2018
(Copyright GV Photography)

18 Maart 2019 nog steeds zo!
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste (Bouw-Slim) 7 september 2018

p. 25/25 v

__________________________________________________

 

 
 
Antwoord DAS 19 september 2018, van mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste Bouw & Slim
   

    

Kantoor Groningen / Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam
Bezoekadres: Van Elmptstraat 16, 9723 ZL Groningen  Telefoon via Amsterdam

 De heer C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC SWIFTERBANT


Per e-mail aan Kloosterman

 

 

Betreft: Bouw-Slim / Kloosterman

 

Geachte heer Kloosterman,

Uw brief heb ik met mijn cliënte besproken. De inhoud van uw brief verandert haar eerder ingenomen standpunt niet. Mijn cliënte benadrukt dat zij haar werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd. Omdat het werk nog niet helemaal af was, heeft zij meermaals aangeboden om het werk af te maken. U hebt haar hier de gelegenheid niet toegegeven. Verder kan mijn cliënte zich totaal niet vinden in de door u neergelegde claim en zal zij derhalve niet tot betaling overgaan.

U baseert uw standpunt onder meer op het expertiserapport van Carlisle. Naar de mening van mijn cliënte is dit rapport echter niet onafhankelijk en niet onpartijdig. Mijn cliënte is hier immers niet in gekend. Pas naderhand heeft Carlisle contact gehad met mijn cliënte. Na het horen van het verhaal van mijn cliënte, gaf Carlisle aan dat dit haar kijk op de zaak verandert en dat haar eerder gevelde oordeel derhalve onjuist is.

Indien u de door u aangekondigde verdere maatregelen treft, ziet mijn cliënte die met vertrouwen tegemoet. Mijn cliënte houdt u wel verantwoordelijk voor alle kosten die zij daarvoor moet maken.


    

Met vriendelijke groet

DAS

Mw. mr. M. Bouma

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Begin februari 2019 besluiten wij ons verhaal op het internet te zetten
 

Wij hebben na dit antwoord van mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste voor de heren Bouw & Slim, geruime tijd nog gewacht.


Werkzaamheden zijn natuurlijk niet naar behoren uitgevoerd

Een ieder die ons verhaal gelezen heeft, en gezien, middels onze foto's en filmpjes, begrijpt dat de cliënte van mevrouw mr. M. Bouma, de heren Bouw & Slim, hun werkzaamheden niet naar behoren hebben uitgevoerd.


Bouwbedrijf "De Knoeierij"

Wij herbenoemen nu bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, en spreken nu over bouwbedrijf "De Knoeierij" uit Swifterbant, Biddinghuizen, Dronten, Elburg, Lelystad, Emmeloord, want daar zitten zij zo graag allemaal.


Niet nog meer "Knoeiwerk"

Natuurlijk hebben wij
"De Knoeiers", de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim), niet de gelegenheid gegeven hun werkzaamheden af te maken. Wij zaten niet te wachten op nog meer "Knoeiwerk". Dat de heren zo graag wilden komen voor "het afwerken van het laatste stukje dak wat nog gebeuren moest", kwam omdat er andere motieven bij de heren in het spel waren.


Carlisle-Hertalan
is leverancier en producent van het Hertalan®-product en/of -systeem. Zij leiden zelf mensen op om hun  eigen product en systeem aan te brengen. Wij denken dat de Carlisle technische adviseurs zeer wel in staat zijn geweest om te beoordelen, hoe de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) hun Hertalan®-product en -systeem hebben verknoeid.

Wij hebben de cliënte van mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste Bouw-Slim, ruim van te voren aangegeven, dat wij contact gingen zoeken met de fabrikant van het Hertalan®-epdm. Echter de heren van Bouw-Slim zijn totaal niet ingegaan op de inhoud van onze twee brieven/rapporten die wij hen deden toekomen. Sterker zij namen niet eens de moeite het tweede rapport in ontvangst te nemen (weigerden!).

Op mijn initiatief heeft Carlisle contact opgenomen met Bouw-Slim, en op een positieve wijze benaderden zij de heren Bouw-Slim.


Een kind begrijpt dat dit niet goed is
Overigens is het Knoeiwerk van Bouw-Slim van een dergelijke orde dat het Carlisle®-rapport voor ons alleen al voldoende is om een bevestiging te hebben van wat wij zelf hebben 'gezien'. Als het Hertalan®-epdm opwaait, en er geen lijm of kit/sealant aan dit mooie Hertalan®-epdm zit, als het water dwars door de betonplaat van je dak heen gaat, ijs zich vormt achter je gevelbekleding, en het in je slaapkamer lekt, heb je eigenlijk geen deskundigen meer nodig, het is dan gewoon mis.

 

CARLISLE CM EUROPE
Carlisle-Hertalan hebben ons nooit bericht, dat hun kijk op het Bouw-Slim Knoeiwerk op ons dak veranderd zou zijn, en dat haar eerder gevelde oordeel in hun Projectbezoek-rapport veranderd zou zijn.

 

Begin februari 2019 hebben wij eerst besloten ons verhaal op het internet te zetten: www.deregentegenhouden.nl/Bouw-Slim Swifterbant Hoofdpagina.htm Klik hier


 

 
 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

o
 
Picture met tekst