Brief C.G.J. Kloosterman 6 juni 2018 aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste Bouw-Slim,  over verloren gegane 1e Bericht en 2e Afhaalbericht PostNL bij bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant, en het niet ophalen of weigeren Aangetekende brief door de heren van Bouw & Slim

 

 


Langs de kant van de weg voor het bedrijf aan de Industrieweg 30 te Swifterbant
IMG 4299 vs02
(Foto 3 februari 2019 Reiger Copyright)

o

o

o

o

o

 
  DAS Kantoor Groningen
Ten name van mevrouw mr. M. Bouma
Postbus 23000
1100 DM  Amsterdam


Verstuurd per e-mail: dossiergroep@das.nl

 


Onderwerp: Kloosterman / Bouw-Slim 

  • "Een afhaalbericht voor een aangetekend pakket is door ons niet ontvangen", aldus de heren van Bouw-Slim

 

 

Swifterbant, 6 juni 2018


Geachte mevrouw Bouma,

23 Februari 2018 schreef ik bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant ten name van de heer S. van der Land, Aangetekend, mijn tweede brief/rapport, 'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof'.

Van PostNL kreeg ik 21 maart 2018 deze, mijn Aangetekende brief aan Bouw-Slim, ongeopend 'retour afzender'.

In mijn brief van 22 mei 2018 aan u, mevrouw Bouma, vindt u op pagina 15 van 18 de e-mail die ik 9 maart 2018 10:15 uur ontving van uw clinte Bouw-Slim.

Het is natuurlijk niet het gebouw of het huis 'Bouw-Slim', of haar muren waarmee ik gesproken heb, toen ik met Bouw-Slim overleg had over ons nieuwe dak, en ik uiteindelijk de offerte bij hen tekende.

Het zijn mensen van vlees en bloed, de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim), "Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land, twee mannen met samen 45 jaar bouwervaring", zoals zij zichzelf ook presenteren op het internet op: https://bouw-slim.nl/over-ons . Mannen zijn volgens mij mensen!

De e-mail die ik 9 maart 2018 10:15 uur ontving, was dan ook van de heren Bouw en Slim, de heer Jeroen van Wassenberg en de heer Sijbren van der Land, en zij spreken over "Ons bedrijf" op hun bouw-slim site, leest u verder na "samen 45 jaar bouwervaring" op: https://bouw-slim.nl/over-ons .

U begrijpt, dat naar aanleiding van deze e-mail van de heren van Bouw & Slim, ik contact heb gezocht met mevrouw mr. drs. (Herna) H.W.P.M.A. Verhagen, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van PostNL.

21 Maart 2018 schreef ik mevrouw Herna Verhagen mijn eerste brief aan haar, en heb ik haar de vraag voorgelegd of Bouw-Slim nu wel of niet een 1e Bericht, en speciaal het 2e Bericht, het zogenaamde Afhaalbericht, betreffende mijn Aangetekende brief van 23 februari 2018 aan bouwbedrijf Bouw-Slim, ten name van de heer S. van de Land, van hr PostNL heeft gekregen.

Bijgaand vindt u als bijlage het antwoord, dat ik namens mevrouw Verhagen van haar adjudant mevrouw Marjolijn Ulrich, Directieklachten, van Koninklijke PostNL B.V., 4 juni 2018  kreeg. U begrijpt dat de barcode 3SRPKS681811466 correspondeert met de Aangetekende brief van 23 februari 2018, die ik rst dinsdag 27 februari 2018 stuurde aan de heren Bouw-Slim, om te zien of misschien er dat weekend of de dinsdag daarop toch nog een reactie van Bouw-Slim zou komen. Maar een reactie kwam er niet, ds mijn Aangetekende stuk ging op reis!

Kan het zijn dat beide berichten van PostNL, bij bouwbedrijf Bouw-Slim de bus met brieven ongezien hebben verlaten, en zelfstandig de wijde wereld zijn ingegaan?

Waren het dieven verkleed als mensen, die jacht maken op Afhaalberichten van PostNL, en deze voor veel geld verkopen aan verzamelaars van berichten?

Of hebben de heren Bouw & Slim de berichten gewoon maar laten waaien, toen zij hun brievenbus ledigden?

Mr, misschien denkt u wel, dat ik het Afhaalbericht onderschept heb, dat ik via de gleuf van de brievenbus van Bouw-Slim het Afhaalbericht er uit gehengeld heb? U, mevrouw Bouma, schreef immers ook al over "mensen die op mijn dak gelopen hebben, terwijl het dak daarvoor niet is gemaakt" !

U begrijpt mevrouw Bouma, dat ik per kerende mail uw persoonlijke bevestiging van ontvangst, van deze e-mail en bijlagen, namelijk de brief die ik ontving van PostNL met datum 4 juni 2018, en het bewijs van verzending van mijn Aangetekende poststuk aan Bouw-Slim, op prijs stel.


Met vriendelijke groet en hoogachting, 

CGJ Kloosterman

 

C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant  

 

Bijlagen:

  • Koninklijke PostNL B.V. aan C.G.J. Kloosterman 4 juni 2018  JPG-bestand 508 kB
     
  • PostNL Verzendbewijs Aangetekende brief - 3SR PKS 6818 11466 - 27 februari 2018  JPG-Bestand 275 kB
     

Zie voor deze twee bijlagen onze Scroll (internetpagina):

Brieven aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, CEO en/of Bestuursvoorzitter PostNL,
 en de antwoorden van PostNL

(Klik hier)


 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 


Afb 4129 vs02: Brievenbus bouwbedrijf Bouw-Slim, Industrieweg 30, 8255 PB te Swifterbant, let wel het is een gedeelde brievenbus met de buren, samen n klep en n deurtje. Ligt de post bij de buren, 'Van Buuren' (drankhandel)? Wij denken van niet. Foto 22 maart 2018 (Foto Reiger Copyright)

 

o
 
Picture met tekst