Brief van de "Naaste buren" :

 

 

Brief van de heer ............... aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste 28 juni 2018

 

 
 

Swifterbant, 28 juni 2018

Per email: dossiergroep@das.nl

Betreft: Dossiernummer KEJ.8.18.006036

 

Mevrouw Mr. M. Bouma
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
Postbus 23000
1100 DM  AMSTERDAM

 

Mevrouw Bouwma,

Ik kreeg uw brief onder ogen, gericht aan mijn buurman de heer C.G.J. Kloosterman, d.d. 26 juni 2018, gerelateerd aan bovengenoemd dossiernummer.

In deze brief stelt u het volgende:

"Bewerking EPDM met brander
Wat mist in het bezoekverslag van Carlisle, is dat na de werkzaamheden van cliŽnte uw naaste buren hun dakbedekking hebben laten vervangen. De bitumineuze dakbedekking is met een brander aangebracht en is ůver uw EPDM aangebracht. Iedere bedrijf dat dakbedekking aanbrengt, weet echter dat EPDM nooit met een brander bewerkt mag worden. Gebeurt dit wel, dan kan de EPDM kapot gaan, de lijm loslaten, et cetera. Het is dus goed mogelijk dat de lijm is losgelaten door de bewerking met de brander, maar dit is een omstandigheid die niet voor rekening en risico van cliŽnte komt."


Hoewel ik niet met naam en toenaam in uw brief wordt genoemd, is er slechts ťťn "naaste buren" en dat ben ik.

De verbinding tussen mijn dakbedekking en dat van de buurman is door vakmensen aangebracht. Er is niet op het EPDM gebrand. De verbinding ligt overal vast.

Onze conclusie is dat ťťn en ander op een zeer degelijke wijze is aangebracht en dat er geen relatie is tussen de verbinding van de twee dakbedekkingen en de problemen die de heer Kloosterman heeft met zijn dakbedekking.

Ik verwerp uw aantijging dat bij het vernieuwen van de dakbedekking van het pand De Kruisboog ... fouten zijn gemaakt en zie uw opmerking dan ook als een vorm van laster waarmee u mij in diskrediet brengt. Uw opmerkingen zijn een direct vervolg op de bewering van de firma Bouw-Slim, uw cliŽnte.

Ik verwacht van u dan ook een rectificatie van bovengenoemde opmerking en een excuus van uw cliŽnte, de firma Bouw-Slim, over de door u en hen gemaakte opmerkingen.

Ik verwacht uw antwoord op korte termijn te ontvangen.


(handtekening)


 

......................................
De Kruisboog ...
8255 GC  Swifterbant

Tel.: . . . . - . . . . . .
............................@........................

 

 

Brief van DAS 28 juni 2018 aan de buurman


_____________________________________________________

   

    

 

Kantoor Groningen / Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam
Bezoekadres: Van Elmptstraat 16, 9723 ZL Groningen  Telefoon via Amsterdam

 


De heer ..........................
De Kruisboog ...
8255 GC SWIFTERBANT


Per e-mail aan ............................

 

 

Betreft: Bouw-Slim / Kloosterman

 

Geachte heer ......................,

Via deze weg reageer ik namens cliŽnte op uw schrijven van 28 juni 2018.

CliŽnte beschuldigt u nergens van en het spijt haar dat de brief aan de heer Kloosterman zo op u is overgekomen. Het is nooit haar bedoeling geweest dat u dit als laster ervaart en zij biedt daarvoor haar excuses aan. CliŽnte wilde alleen maar aangeven dat er allerlei gebeurtenissen op en nabij het betreffende dak hebben plaatsgevonden, nadat zij daar is gestopt met de werkzaamheden. Daarbij benadrukt cliŽnte dat u geen deel uitmaakt van de lopende discussie. Naar het idee van cliŽnte hoeft u hier ook niet bij te worden betrokken. Het is immers iets tussen cliŽnte en de heer Kloosterman.

Met vriendelijke groet,

DAS

M Bouma
 

Mw. mr. M. Bouma

 

 


(Het origineel van deze brief met handtekening van mevrouw Bouma is in ons bezit)

 

 

Kloosterman aan Bouma DAS
 

Mogen wij u vragen, mevrouw Bouma, welke 'allerlei' gebeurtenissen op en nabij mijn 'betreffende' dak hebben plaatsgevonden, nadat uw cliŽnte, Bouw-Slim, 20 juli 2017 gestopt is met haar werkzaamheden 'daar' op mijn dak?

Weer insinueert u!

Van u mevrouw Bouma, heb ik geen brief ontvangen aangaande u nu schrijft aan mijn buurman. Blijft uw opmerking, uw constatering, betreffende "Bewerking EPDM met brander" nu wel of niet bestaan? Beschuldigt u nu niet mijn buurman van dit feit, maar beschuldigt u nu alleen mij van dit feit? Er is niet op het epdm gebrand, het "epdm is niet bewerkt met een brander".

Overigens vermeldt uw cliŽnte, Bouw-Slim, op de betreffende pagina van haar site, https://bouw-slim.nl/epdm/, dat epdm bestand is tegen extreme temperaturen. Heeft u enig idee hoe heet het deze dagen, tijdens deze hittegolf, afgelopen zomer (2017), op het dak is? Wat denkt u dat er met de lijm gebeurt onder deze omstandigheden? Wij mogen ervan uit gaan dat de lijm hiertegen bestand is, toch!?

Het epdm is niet "kapot" gegaan, zoals u schrijft. Het epdm wat los ligt, is op geheel andere plekken, en wij hebben u uitvoerig beschreven wat daarvan de oorzaak is. Er is dus geen schade door wat u schrijft: "Bewerking EPDM met brander". Of zoals mijn buurman reeds aan uw schreef: "De verbinding tussen mijn dakbedekking (...................................... (naam buurman van Kloosterman)) en dat van de buurman (Kloosterman) is door vakmensen aangebracht. Er is niet op het EPDM gebrand. De verbinding ligt overal vast".

Er heeft helemaal niets op mijn dak plaatsgevonden. Enkel de adviseurs van Hertalan / Carlisle zijn twee keer een uur op mijn dak geweest in verband met hun bezoek en inspectie van het werk van uw cliŽnte. Ik ben op het dak geweest om foto's te maken, en er is een enkele keer iemand op het dak geweest om te helpen bij het maken van foto's die ik niet alleen kon maken.

Gelooft u nu werkelijk dat Carlisle indien deze aansluiting tussen de twee daken niet goed zijn, dit niet in haar bezoekrapport zou hebben opgenomen? De bezoeken van Carlisle hebben plaatsgevonden nadat de dakdekker van de buren het dak van de buren voorzien had van een nieuwe laag bitumineuze dakbedekking.
 

 


Afb Speciaal voor Hertalan-4195 vs04: Werk uitgevoerd door Bouw-Slim uit Swifterbant. 'Verkleving' of beter 'niet verkleving' door  Bouw & Slim. Op de 'Kapel', de heren van Bouw-Slim lijmen Hertalanģ-epdm over de spleet in de constructie, zij lijmen op lucht, ůůk lijmen zij mťt lucht, op het Hertalanģ-epdm zit gťťn lijm. De Hertalanģ KS137 contactlijm is niet tweezijdig aangebracht en er is zeker ook gťťn Hertalanģ KS96 kit/sealant gebruikt. Water lekt hier achter de gevelbekleding voor of achter het blauwe doek naar beneden en komt er bij de voet weer uit, op of onder de epdm-dakbedekking. De aluminium daktrim is geschroefd op de bovenste ventilatielat of tussen ventilatielat en het multiplex, Deze constructie valt ook onder de 'Knoeierij' van Bouw-Slim. Foto 28 mei 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4196 vs02: Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant werkuitvoering. Hier heeft de baas, Jeroen van Wassenberg (Bouw) zelf gespoten of de lijm met de kwast aangebracht. Hertalanģ epdm-dakbedekking gelijmd met de Hertalanģ KS137 contactlijm of met de Hertalanģ KS205 spuit-/contactlijm. Wij denken dat er helemaal geen lijm onder zit hier.

De Hertalanģ lijmen en kit/sealant zijn zo van een 'buitenaardse' en superieure kwaliteit, dat zij zonder drukvat, blik, of koker te verlaten de delen al met elkaar verbinden. Volgens Van Wassenberg dan natuurlijk. Foto 29 mei 2018 13:35:51 uur (Reiger Copyright)

 


Afb 131-3931 vs02: Bouw & Slim uit Swifterbant 15 december 2017: "Om uw lekkageprobleem te kunnen onderzoeken hebben wij de stenen verplaatst om te kijken of daar misschien een probleem onder lag verborgen, dat is echter niet zo".

Het is hier zeikenat! (zeiknat), onder het Hertalanģ-epdm. Direct onder deze trim zit de Prodeq Prime+ multiplex plaat. Het is een natte bende hier. Volgens Bouw-Slim is alles prima in orde hier. Waardeloos werk door en van Bouw-Slim uit Swifterbant !! Foto 4 januari 2018 (Reiger Copyright)
 

 

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

o
 
Picture met tekst