Aan Carlisle® Construction Materials B.V. / Hertalan® Epdm-dakbedekkingen 11 juni 2018


 

'Een prachtig en fantastisch aanbod'

 
en over

 'Een hemels tapijt'

 
 

 

Brief C.G.J. Kloosterman aan Carlisle® - Hertalan® :

 

  Carlisle® Construction Materials B.V. / Hertalan® Epdm-dakbedekkingen
Ten name van de heer .............................. QESH Manager
Industrieweg 16
8263 AD  Kampen

E    ..................................@ccm-europe.com
E    ........................................@ccm-europe.com; ................................@ccm-europe.com;

 

 

 Een prachtig en fantastisch aanbod

 

 

Swifterbant, 11 juni 2018

Geachte heer ..............................,

Dank u wel voor uw reactie, uw e-mail van donderdag 7 juni 2018 7:32 uur. Graag wil ik ingaan op wat u mij schrijft.

De tweede keer dat uw adviseurs mevrouw ......................... en de heer ......................... (1e technisch adviseur) bij mij op bezoek kwamen, wilden zij hun bezoekrapport van hun eerste bezoek met mij bespreken.

Mevrouw ......................... (2e technisch adviseur) dacht, dat zij mij het bezoekrapport reeds had toegestuurd. Dit was echter niet het geval. Het bezoekrapport is ook niet ter tafel geweest tijdens dit tweede bezoek.

Wij zijn voor de tweede keer op het dak geweest en de heer ......................... (1e technisch adviseur) en mevrouw ......................... gaven uitleg over het dak en natuurlijk uw aanbod om al het materiaal te vergoeden, en dat zij mij willen komen adviseren, als ik een aanvang met de werkzaamheden zal gaan maken.

Om te beginnen overviel uw aanbod mij natuurlijk, uit onverwachte hoek krijgen wij een prachtig en fantastisch aanbod. U begrijpt dat ik eigenlijk sprakeloos was, en met stomheid geslagen. Misschien dachten mijnheer ......................... en mevrouw ......................... (2e technisch adviseur) wel: "Die mijnheer Kloosterman is weinig dankbaar".

Ten tweede kwam de schok, dat het hele dak overnieuw moest. Dit was veel ernstiger dan ik verwacht had. Hoewel ik er natuurlijk in mijn rapporten aan Bouw-Slim en u wel over geschreven had en foto’s ervan gepresenteerd heb, durf je aan het ergste toch niet te denken.

Met mijnheer ......................... (1e technisch adviseur) kwam het gesprek op het fixeren van de kim. In het telefoongesprek dat ik met u had, was een van de eerste zaken die u opnoemde "kimfixatie". Ik was onder de indruk van dát woord. De heer ......................... gaf aan, dat ik hoekprofielen zou moeten monteren in de kim, een mechanische bevestiging van het epdm rondom.

En wij bespraken dat er rozetten geplaatst moesten worden op het epdm dat is aangebracht door Bouw-Slim met een beetje van uw Hertalan® KS96 kit/sealant onder de rozet en dan met een schroef door het epdm, door de isolatieplaat heen, door het dakbeschot daar waar de balken zitten. Het dakbeschot is immers zichtbaar in de kamers boven. Mijnheer ......................... vertelde mij, dat wanneer ik uw Hertalen-kit/sealant zou gebruiken onder de rozetten, dit erg lang
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan Carlisle® Construction Materials B.V. / Hertalan® Epdm-dakbedekkingen, t.n.v. de heer ........................,
Industrieweg 16, te Kampen, 11 juni 2018

p. 1/5 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 2/5
 

 
bescherming zou bieden tegen lekkages, misschien wel jarenlang, zodat ik even de tijd zou hebben voor het aanbrengen van de nieuwe, hopelijk laatste laag epdm.

Na al deze werkzaamheden wordt dan de nieuwe laag epdm op de eerste gelijmd, maar dan in drie stukken, in plaats van in banen.

In eerste instantie wilde ik alle werkzaamheden die Bouw-Slim verricht had, zelf maar gaan herstellen, omdat wij niet het geld hebben om de hele operatie opnieuw nog een keer door een aannemer uit te laten voeren. Reeds was ik geweest bij een firma .......................® te  ......................., om te zien of zij mij konden helpen, voor advies, en voor eventuele aankoop van de benodigde materialen.

Toen schreef u mij.

Omdat het hele dak, een veel te grote klus is voor mij en eventueel familie en vrienden, vroeg ik uw adviseurs hoe uw bedrijf stond ten opzichte van de firma Bouw-Slim. Ik geloof dat ik letterlijk gezegd heb: "Duwt u ze uit de boot, of trekt u ze in de boot, per slot zijn zij toch verkopers van uw product". Ik vertelde uw adviseurs dat ik het helemaal gehad had met Bouw-Slim, maar dat ik nog steeds zaken kon aanwijzen in het werk van Bouw-Slim die wél goed waren gegaan.

Het spuiten van uw Hertalan® KS205 spuit-/contactlijm door Bouw-Slim zag er in mijn ogen professioneel en goed uit vertelde ik aan uw adviseurs. In mijn brief van 12 maart 2018 aan u heb ik ook foto’s opgenomen, waarop te zien is dat Bouw-Slim medewerkers uw lijm spuiten. Mevrouw ......................... (2e technisch adviseur) zag volgens mij, dat ik nog ruimte op de boog had, en begon te glimlachen. Zij nam de beslissing om contact op te nemen met Bouw-Slim. 

Zij zou een e-mail gaan sturen naar Bouw-Slim en mij een blindcopy sturen, zodat ik van het contact met Bouw-Slim op de hoogte zou zijn, zei zij mij. Zij stuurde met deze e-mail ook het bezoekrapport mee, waardoor ik nu ook de beschikking kreeg over het bezoekrapport. 

Randen lijmen, en demonteren en monteren van de aluminium trim kan ik wel, daar ben ik ook niet te beroerd voor. Voorts het monteren van rozetten, en hoekprofielen als kimfixatie, is ook geen probleem voor mij, als ik over het laatste nog nadere instructie krijg. Ook de overlappen en de naden zal ik onder de knie kunnen krijgen op uw advies. Maar het spuiten van de grote vlakken zag ik op dat directe moment niet zitten, vandaar mijn idee om Bouw-Slim er bij te betrekken, ze kunnen van de hele operatie alleen maar leren en beter worden.

Tijdens de bezoeken had de heer ......................... (1e technisch adviseur) ook aangegeven, dat uw bedrijf levert aan de groothandel en dat zo Bouw-Slim aan uw product is gekomen. De heer ......................... vertelde dat uw bedrijf met de groothandel zou moeten gaan praten en hun uitleggen op te letten aan wie uw product verkocht gaat worden, en dat het belangrijk zou zijn dat kopers, zoals Bouw-Slim, door de groothandel doorgestuurd zouden moeten worden naar u, om opgeleid te worden om uw product op de goede wijze aan te kunnen brengen.

Tijdens ons eerste telefoongesprek vertelde u, mijnheer ........................., dat uw product relatief eenvoudig is aan te brengen, maar dat het wel belangrijk is je te houden aan de spelregels oftewel de verwerkingsvoorschriften.

Het is vreemd, dat u nu schrijft "dat de beste oplossing is (was) om de bestaande Hertalan EPDM-dakbedekking te verwijderen en nieuwe Hertalan dakbedekking aan te brengen", terwijl bij het laatste bezoek mijnheer ......................... (1e technisch adviseur) juist met mij besproken had de bestaande laag mechanisch te gaan fixeren ook in verband met windbelasting. Het verwijderen van de
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan Carlisle® Construction Materials B.V. / Hertalan® Epdm-dakbedekkingen, t.n.v. de heer ........................,
Industrieweg 16, te Kampen, 11 juni 2018

p. 2/5 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 3/5
 

 
bestaande Hertalan EPDM-dakbedekking zal de onderliggende isolatieplaten onherstelbaar beschadigen, en lijmen helemaal onmogelijk maken.

Mijn voorstel was om op de locatie waar nu de plas water staat, en afschot aangebracht moet worden, dan ook de isolatieplaten te verwijderen mét het daarop gelijmde bestaande epdm, door het epdm te doorsnijden op de naden tussen de platen. Dan het afschot met behulp van een extra laag dakbeschot aan te brengen, en vervolgens deze isolatieplaten met het daarop gelijmde epdm weer te monteren. Op deze manier wil ik de schade zoveel als mogelijk beperken, zodat geen nieuwe isolatieplaten nodig zijn. En vervolgens het geheel te voorzien van de nieuwe laag epdm. De extra laag dakbeschot komt in de plaats van de 2 cm piepschuim die onder de pir-isolatieplaten gelegd is door Bouw & Slim.

Jammer vind ik het, dat u niet met mij samen een incisie wil maken daar waar het epdm los ligt, waarvan ik het filmpje heb laten maken, van uw golvende Hertalan®-epdm. Uiteindelijk heb ik uw product gekocht en ligt dat nu op ons dak. De montage door bouwbedrijf Bouw-Slim is volledig misgegaan. U bent producent van het product, hebt verstand van zaken en van uw eigen verwerkingsvoorschriften, u leidt ook mensen op voor de montage van uw producten, en het is uw eigen product dat hier in de vernieling is geholpen. Ik wil niet in mijn eentje de incisie maken, maar graag met ter zake deskundigen. U stelde ook het bezoekrapport samen, dat er niet om loog.

U heeft mij in het hele proces niet horen twijfelen aan de kwaliteit van uw product. Mocht uw product niet in orde zijn, dan zou uw bedrijf misschien niet meer bestaan, maar u viert nu zelfs de 50e verjaardag van uw bedrijf Hertalan®.

Door Bouw-Slim word ik nu beschuldigd van het feit dat er mensen op ons dak hebben gelopen, en dat nu de reden is dat zij geenszins aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele gebreken die zijn ontstaan nadat zij vertrokken zijn, wordt mij nu door hun DAS-juriste te verstaan gegeven. Omdat de heer ......................... (uw 1e technisch adviseur) en mevrouw ......................... (uw 2e technisch adviseur) hier beide keren rond het middaguur waren, kunnen de heren Bouw-Slim goed uw mensen op ons dak gezien hebben, als zij hier langs reden naar huis voor hun lunch. Andere mensen zijn niet op het dak geweest, alleen voor het helpen maken van de enkele foto’s die ik niet alleen kon maken.

 

Certificaat 'Epdm-Knoeierij'

Voor alle duidelijkheid, uw bedrijf heb ik nooit aansprakelijk gesteld voor de bestaande problematiek. De problemen zijn voor mij overduidelijk veroorzaakt door de verkeerde meerdere wijzen van handelen door bouwbedrijf Bouw-Slim, beginnende met te vertellen en zich voor te doen aan mij als dat zij gecertificeerd zouden zijn voor het verwerken van uw product. Dit lijkt mij fraude, meer gespecificeerd diplomafraude? Mochten zij al een certificaat of iets hebben dan betreft het 'Epdm-Knoeierij', en ik zou niet weten welk instituut of instelling dat uitgeeft, maar in Nederland is alles mogelijk.


Ondanks het feit dat wij het een zéér vervelende situatie vinden, en buitengewoon balen van wat Bouw-Slim op ons dak heeft gepresteerd, probeer ik de humor nog wel te bewaren en tekende ik 'Het vliegende tapijt', want daar deed uw golvende dakbedekking die wij op het filmpje hebben gezet mij aan denken, toen mijn buurman en ik op het dak waren om dit vast te leggen: "Joh (tegen mijn Marokkaanse buurman), het lijkt wel een vliegend tapijt, we kunnen zo naar de Efteling". Wij konden er samen om lachen.

 

'Het hemelse tapijt'

Om aan te sluiten bij de lyriek van de heren Bouw-Slim, zij zouden uw Hertalan® EPDM-dakbedekking aanprijzen als een "Een hemels tapijt".

 

De "Knoeierij"

Wij zijn in deze een benadeelde partij door het malafide (onbetrouwbaar) en belabberde werk van bouwbedrijf Bouw-Slim, maar ook uw bedrijf Carlisle® / Hertalan® wordt benadeeld, doordat Bouw-Slim uw producten hier heeft verknoeid. Wij beschouwen het werk van en door Bouw-Slim als "Knoeierij". We
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan Carlisle® Construction Materials B.V. / Hertalan® Epdm-dakbedekkingen, t.n.v. de heer ........................,
Industrieweg 16, te Kampen, 11 juni 2018

p. 3/5 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 4/5
 

 
spreken hier van kapitaalvernietiging. Vernietiging van het geld van mijn vrouw en mijzelf. Met kwaliteit, duurzaamheid, en milieu heeft dit niets, maar dan ook niets te maken.

De ondeugdelijke en belabberde montage van uw Hertalan®-EPDM door de heren Bouw & Slim heeft voor meer schade gezorgd dan alleen de kosten die gemoeid zijn met het vervangen van de epdm-dakbedekking, onder andere de constructie die is aangetast, naast natuurlijk het andere armzalige werk van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant.

Het blijkt nu, dat het ook is misgegaan bij het spuiten door Bouw-Slim van uw Hertalan® KS205 spuit-/contactlijm, het filmpje dat ik u stuurde van uw 'golvende' Hertalan®-epdm. Mijn idee om Bouw-Slim de grote vlakken te laten spuiten is nu ook verdampt.

Wij vinden, dat u ons een prachtig aanbod hebt gedaan door al het materiaal, de dakbedekking en de daarvoor benodigde lijmen gratis te willen leveren, en mij te willen komen adviseren hoe het materiaal aan te brengen.


Wij hebben echter besloten van uw aanbod geen gebruik te gaan maken.


U hebt inmiddels begrepen dat ik zaken graag vlijmscherp uitsnijd, of incideer (insnijd), én beschrijf, en dat ik de zaken graag zuiver houd.

In mijn brief van 12 maart 2018 schreef ik u: "Voor de goede orde, voor alle duidelijkheid, ik kom bij u slechts voor raad en advies, ik heb met u immers geen zaken gedaan". Daar wil ik het dan ook graag bij laten.

In uw laatste e-mail proef ik, dat in uw beraad naar voren is gekomen, van 'Het is zo niet goed op het dak van familie Kloosterman, het is er zo verkeerd gegaan, eigenlijk moet de hele rotzooi eraf, en gewoon opnieuw beginnen'. U schrijft dat ook: "De bestaande Hertalan EPDM-dakbedekking verwijderen en nieuwe Hertalan dakbedekking aanbrengen". Geef die man wat epdm en lijm, en laten we maken dat we er ver weg van komen, en ik kan u ook nog eens geen ongelijk geven.

Wij zijn reeds bezig te komen tot een nieuwe, betere, en andere oplossing voor ons dak, zeg maar de renovatie van ons 'renovatie-project'.

Wij danken u, wij bedanken mevrouw ......................... (2e technisch adviseur), de heer ......................... (1e technisch adviseur), en uw bedrijf voor uw moeite, voor uw inlevendheid, voor het feit dat u heeft willen komen kijken, voor de adviezen die u gegeven hebt, en voor de door uw bedrijf getoonde inzet, en wij begrijpen uw standpunt.

Bij deze beëindigen wij het contact met u.

 

Met vriendelijke groet en hoogachting,

CGJ Kloosterman
 

C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 
 
  C.G.J. Kloosterman aan Carlisle® Construction Materials B.V. / Hertalan® Epdm-dakbedekkingen, t.n.v. de heer ........................,
Industrieweg 16, te Kampen, 11 juni 2018

p. 4/5 v

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 5/5
 

 


Afb Speciaal voor Hertalan-4195 vs04: Werk uitgevoerd door Bouw-Slim uit Swifterbant. 'Verkleving' of beter 'niet verkleving' door  Bouw & Slim. Op de 'Kapel', de heren van Bouw-Slim lijmen Hertalan®-epdm over de spleet in de constructie, zij lijmen op lucht, óók lijmen zij mét lucht, op het Hertalan®-epdm zit géén lijm. De Hertalan® KS137 contactlijm is niet tweezijdig aangebracht en er is zeker ook géén Hertalan® KS96 kit/sealant gebruikt. Water lekt hier achter de gevelbekleding voor of achter het blauwe doek naar beneden en komt er bij de voet weer uit, op of onder de epdm-dakbedekking. De aluminium daktrim is geschroefd op de bovenste ventilatielat of tussen ventilatielat en het multiplex, Deze constructie valt ook onder de 'Knoeierij' van Bouw-Slim. Foto 28 mei 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4195 vs05: Bouw-Slim uit Swifterbant heeft dit Hertalan®-epdm 'gelijmd'. Er is echter géén Hertalan® KS137 contactlijm en géén Hertalan® KS96 kit/sealant te bespeuren. DAS probeert dit werk te verdedigen. Foto 28 mei 2018 (Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan Carlisle® Construction Materials B.V. / Hertalan® Epdm-dakbedekkingen, t.n.v. de heer ........................,
Industrieweg 16, te Kampen, 11 juni 2018

p. 5/5

__________________________________________________

 

 

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

  

 

o
 
Picture met tekst