De heren Bouw & Slim (Bouw-Slim), Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land,  hebben hun 'divisie' Hertalan-epdm dakbedekking gesloten

 

 


                                                        Bouwbedrijf 'De Knoeierij', Industrieweg 30, Swifterbant

 

De heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) hebben hun divisie/afdeling Hertalan®-epdm dakbedekking eind 2019 gesloten. Op de hoofdpagina van hun Bouw-Slim site heeft Jeroen van Wassenberg de optie EPDM uit het menu verwijderd. Jeroen van Wassenberg onderhoudt immers hun Bouw-Slim bedrijfswebsite, zoals hij vertelt op zijn Linkedin-pagina. Onderstaande subpagina van de Bouw-Slim website laat nog even zien hoe de heren Bouw en Slim hun klanten het Hertalan-epdm en hun Bouw-Slim Hertalan-epdm kunsten 'aansméérden' (met list verkopen, zeggen dat je gecertificeerd bent om het product aan te kunnen brengen, terwijl je dat helemaal niet bent). Wij hebben deze onderstaande pagina natuurlijk onklaar gemaakt, zodat een vergissing niet mogelijk kan zijn. De tekst CLOSED, de rode kruisen, en het zwarte kruis zijn door ons aangebracht. Dankzij deep space hebben wij onderstaande pagina terug kunnen halen, de pagina dateert van 21 januari 2019 (2019-01-21).

Eerst nog even een foto die de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) 2 mei 2018 nog de lucht instuurden.


 

Foto 2 mei 2018 door Bouw-Slim 'gepost'
Dit moet ergens in de omgeving in of rond Swifterbant zijn, misschien nog Elburg. "We zijn weer lekker bezig vandaag. Hamertje,hamertje. Bijna klaar voor de Hertalan!-epdm dakbedekking", schrijven de heren Bouw & Slim bij de foto. Het 'Hertalan® 50 Jaar Praktijkervaring op het dak'-stempel is op of even voor 21 maart 2019 verwijderd door de heren Bouw & Slim van hun Bouw-Slim website. Voorvoelden ze nattigheid? Gaan ze hier nu op dit onderstaande dak ook sméren, lappen, en bijlappen met hun Hertalan®-epdm? Zeg maar 'broddelen' met de Hertalan
®-producten?

Wij hebben de foto's 'gepost' voor de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land, van al hun 'sméérlapperij' en 'broddelarij' (broddelwerk) die zij bij ons uitgevoerd hebben. Ze vertellen op het internet immers met gráágte over hun activiteiten (om nog meer klanten erin te luizen?).


Foto 2 mei 2018 'gepost' door de heren Bouw & Slim, dit moet ergens in of rond Swifterbant zijn. Deze foto is gemaakt een jaar na de Sméér & Lapperij bij ons. (Foto Bouw-Slim De 'smeerlapperij', 'smeren' en 'lappen' met Hertalan-edpm, ergens 2 mei 2018)

 


Zelfde locatie in of ergens in de omgeving van Swifterbant 2 mei 2018 'gepost'
 

8 mei 2018 stuurt mevrouw Amanda Koornneef, Sales/Projectmanager en Technisch adviseur bij Carlisle®/Hertalan® het Bezoekrapport dat zij bij ons hebben gemaakt aan de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) aan de Industrieweg 30 te Swifterbant


 

Afdruk 21 januari 2019 van de door Bouw & Slim verwijderde HERTALAN® EPDM DAKBEDEKKING pagina van hun Bouw-Slim website :
  

Mocht er twijfel zijn, bovenstaande is een afdruk van de Hertalan®-epdm pagina van de Bouw-Slim website 21 januari 2019
Het 'Hertalan® 50 Jaar Praktijkervaring op het dak'-stempel hebben de heren op of
 even voor 21 maart 2019 reeds verwijderd van hun Bouw & Slim website

 

Bouw & Slim heffen hun Hertalan® epdm-divisie op

Op de openingspagina van de Bouw-Slim website (4 januari 2020) is EPDM uit de menubalk verdwenen. Wij spraken kort geleden nog met mensen in het dorp Swifterbant, waar de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land, het dak van deze mensen niet meer met het door de heren Bouw & Slim zo geliefde en door hen de hemel in geprezen 'hemelsche' Hertalan
®-epdm tapijt kwamen doen (aanbrengen). De heren Bouw & Slim zagen er van af, vertelden deze mensen mij!? De lust is de heren Bouw en Slim zéker, vergaan?

 

In de menubalk van de Bouw-Slim website is de optie EPDM eind 2019 door de heren Bouw & Slim verwijderd

In bovenstaande rechthoek stond onder bouw-slim.nl: "Voor al uw wensen, de beste mensen!". Deze gotspe, Jiddisch voor
 onbeschaamde brutaliteit en aanmatiging, hebben wij om te beginnen verwijderd.

 

______________________________________________

 

 

De Bouw-Slim Hertalan epdm-pagina zit echter nog gewoon in de 'bak'

Als we https://bouw-slim.nl/epdm/ intoetsen komen we nog gewoon op de Bouw-Slim epdm-pagina uit. De heren Bouw & Slim hebben wel de optie EPDM uit hun menubalk verwijderd, maar hun epdm-pagina zit, zeg maar, nog gewoon in de 'bak' bij hun provider. Vergeten weg te halen waarschijnlijk?

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij de koppeling van deze hyperlink verwijderd. De hyperlink is te kopiëren naar de zoekmachine.

 

 

 

Sméérlapperij
betekent hier óók je klanten op smérige wijze oplichten, bedriegen, bedonderen, en belazeren (knoeiwerk afleveren). Wij hebben betaald, en kregen daarvoor in de plaats een lekkend dak, een dak dat door de fabrikant en leverancier van de dakbedekking, Hertalan-Carlisle, is afgekeurd. Bedrog om reden dat je zegt dat je gecertificeerd bent om het product aan te kunnen brengen, maar Hertalan-Carlisle zelfs zegt je niet eens te kennen. Dit heet diplomafraude. Wij schreven de fabrikant speciaal om te vragen of de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) gecertificeerd waren zoals zij mij hadden verteld, speciaal nog door de heer Sijbren van der Land. Wij schreven omdat wij niet konden geloven dat de heren gecertificeerd waren, nadat wij ons in hun 'knoeiwerk', hun 'broddelarij', en hun 'sméérlapperij' hadden verdiept. Het werk was op basis van vertrouwen de heren gegund geworden.

 

 
 

 

Woedend zijn wij,
dat de heren Bouw & Slim het Hertalan®-epdm hier al in het dakvlak zelf open hebben laten liggen, en met een prul, een 'schaamlapje' geprobeerd hebben dit af te dekken. De heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim): "Niemand die het ziet , en zeker die ouwe niet". Wij denken dat wij nu voldoende aangetoond hebben, dat de werkwijze van Bouw-Slim criminele aspecten in zich draagt. Wij spreken hier van list en bedrog, over slim bedrog en/of bedrieglijke slimheid, oplichting, over fraude, over geslepenheid of sluwheid, over knoeierij, van kuiperij (onbetrouwbare en corrupte activiteiten), over laag (smerig), over klanten een loer draaien (bedonderen), en over misleiding.

 


Bouw-Slim IMG 4782 vs02 'Waar de Hertalan®-epdm binnenhoek - het schaamlapje - heeft gezeten'. Wij denken, dat ook hier de Hertalan® KS137 contactlijm éénzijdig is aangebracht door de heren Jeroen van Wassenberg (Bouw) en/of Sijbren van der Land (Slim). Aan het door hen zelf in elkaar geflanste Hertalan®-epdm 'binnenhoekje' zit namelijk geen lijm. En het hoekje zat ook los. Welk doel diende dit binnenhoekje? "Niemand die het nog ziet", was de gevleugelde uitspraak geworden bij de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim). Deze zegswijze is hen 'ontvlogen', is een eigen leven gaan leiden, zij hebben het zelf niet meer zo in de gaten, ze zeggen het zelfs waar de klant bij staat. Ze zijn het zich niet meer zo bewust. Aan de rechtervoet van de 'Kapel' vinden wij een zelfgeprutste 'geprefabriceerde' buitenhoek in plaats van een binnenhoek. Wij denken dat ook hier bij de linker voet van de 'Kapel' de Hertalan® epdm-baan toch echt verkeerd geknipt is. Wéér verkeerd. Foto 27 augustus 2019 19:04:41 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

Hertalan-epdm prul en schaamlap geprefabriceerd door Bouw-Slim

Bouw-Slim IMG 4755 vs07 'Hertalan®-epdm schaamlap', 'zelfgeprutste prefab Hertalan-binnenhoek achterkant'. We zien dat dit zelfgefabriceerde Hertalan®-epdm binnenhoekje door de heren Bouw & Slim eigenlijke niet voorzien is van lijm. Het is toch maar een soort 'afdekkertje', een soort 'verbergertje'. Er moet wat afgedekt mee worden. Een soort doekje, een soort lapje wat ervoor gehouden moeten worden. "Niemand die het nog ziet", zeggen ze dan bij Bouw-Slim. Foto 27 augustus 2019 09:56:50 uur (Foto Reiger Copyright)

Dit fröbelen hebben de heren geleerd tijdens hun ééndaagse Hertalan® aanwezigheidscursus op de Carlisle® Academy in Kampen, en hebben zij daar een Skill Card, een Zertifikat, of een Teilnahmebestätigung (een bewijs van deelname) gekregen. Immers mij vertelden de heren Bouw & Slim, dat ze gecertificeerd waren om het product aan te brengen, op de Linkedin-pagina van Jeroen van Wassenberg (Bouw) staat bij cursussen: HERTALAN EPDM, en de heren Bouw & Slim plaatsten het 'Hertalan® 50 Jaar Praktijkervaring op het dak'-stempel op hun site. Of is het net als onze minister-president Mark Rutte: ''Daar staat ons helemaal niets meer van bij", oftewel "Wij kunnen ons daar helemaal niets meer van herinneren".

Wij zijn, zeg maar, het geheugen voor de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land.

 

 Bouw-Slim voor het echte knoeiwerk

 

Geen reactie op brieven

Op deze pagina van onze site behandelen wij de Hertalan®-epdm pagina van de Bouw-Slim site. De andere pagina's op onze site - www.deregentegenhouden.nl - behandelen al het andere 'bagger'- en knoeiwerk door de heren Bouw & Slim hier uitgevoerd.

Als we op de operatietafel liggen en de anesthesioloog ons bijna onder zeil heeft, moeten wij dan vragen: "Heren, mogen wij nog even uw papieren, uw diploma's zien?"
 

Geen reactie op de inhoud van onze twee brieven (rapporten) aan Bouw & Slim (Bouw-Slim)
De tweede brief door PostNL ook Aangetekend bezorgd bij bouwbedrijf Bouw-Slim, werd niet door de heren Bouw & Slim in ontvangst genomen. "Ze waren aan het werk", zei PostNL aan ons. Eerst veel later kregen wij van de juriste van Bouw-Slim, mevrouw mr. M. Bouma (DAS-juriste) te horen dat zij, Bouw & Slim (Bouw-Slim) kwalitatief goed werk zouden hebben verricht bij ons, de
vermeende gebreken waren door ons niet (voldoende) onderbouwd, het bezoekverslag van Carlisle®/Hertalan® bood onvoldoende houvast, Carlisle zou zich hebben laten leiden door foto’s, en niet door feiten, Carlisle® zou dit in het gesprek met Bouw-Slim hebben toegegeven en daarbij hebben gezegd, dat zij de verkeerde conclusies hadden getrokken, de twee technische adviseurs van Carlisle® zijn hier twee keer bij ons op het dak geweest om de situatie te beoordelen met hun eigen ogen! en Carlisle® en Hertalan® hebben mij nooit gemeld dat zij zich zouden hebben vergist, de heren Bouw & Slim zouden mij hebben gewezen op het belang van afschot (afschotlatten of afschotisolatie), dit zou ik niet gewild hebben, waardoor het dak zonder afschot zou zijn gemaakt, waardoor water op het dak zou blijven staan, terwijl de hele idee om afschotisolatie toe te passen juist bij mij vandaan kwam en tweederde (2/3) van het dak voorzien is van afschotisolatie door Bouw-Slim, het Hertalan®-epdm op ons dak door Bouw-Slim aangebracht, zou door de dakdekker van de buren bewerkt zijn met een brander, dat het Hertalan®-epdm door de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) bij de 'Kapel' loslaat zou komen door weersinvloeden of bepaald gebruik door mij van het dak, in de offerte zou aanvankelijk Uniprime multiplex genoemd zijn, maar dit was tijdens de uitvoering van het werk niet meer leverbaar, in overleg met mij zou de leverancier platen geleverd hebben van gelijkwaardige kwaliteit, zijnde de Prodeq Prime+ multiplex gevelplaten als buitenbetimmering, 'aanvankelijk' is onjuist, want in de offerte staat nog steeds Uniprime, een overleg met mij hierover heeft nooit plaats gevonden, niet met de leverancier en niet met Bouw-Slim, en de geleverde platen zijn van een inferieure kwaliteit. De heren Bouw & Slim zijn naar aanleiding van onze twee uitvoerige brieven (rapporten) nooit meer langs geweest om hun eigen Sméér & Lapperij te komen bekijken. Zelfs op de afschotisolatie hebben de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) nog een plassen weten te creëren.

 

Bouw-Slim plas op de afschotisolatie


Afb xxx-4160 vs02: Bouw-Slim weet nog zelfs een plas te creëren daar waar de Kingspan Therma TT46 (Alu) pir-afschotisolatie ligt, en een slechte naad/overlap in het Hertalan®-epdm. De leien en waarschijnlijk ook het schuine dakbeschot daaronder zijn te hoog gemonteerd en vormen een dam. "Niemand die het ziet", zeggen de heren van Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land alweer. "Niemand die het ziet", is zo'n beetje de standaarduitdrukking bij dit bouwbedrijf. Foto gemaakt 31 maart 2018 (Reiger Copyright)


Afb xxx-4160 vs06: Bouw-Slim bouwbedrijf te Swifterbant werkuitvoering. In de rode cirkel vinden we een blaas juist op de naad van de overlapping van twee banen Hertalan®-epdm, en even verder op alweer de volgende blaas. Foto gemaakt 31 maart 2018 (Reiger Copyright)

 

Waarschuwing
 


De nieuwe keuken besteld door mevrouw mr. M. Bouma, de DAS-juriste

Mevrouw mr. M. Bouma, de DAS-juriste van/voor Bouw & Slim, had voor zichzelf bij het keukenbedrijf 'Slimme Keuken' een nieuwe keuken uitgezocht, en de offerte getekend. Toen zij 's avonds na een lange dag werken op het kantoor van DAS thuis kwam, was er bij haar een héél andere keuken geplaatst, dan dat zij besteld had. De monteurs die nog aan het werk waren, vertelden haar dat in overleg met haar deze geheel andere keuken geplaatst zou zijn. "Mooi hè mevrouw, vindt u hem niet mooi?", prezen de monteurs hun waar aan.
Mevrouw mr. M. Bouma, de DAS-juriste, kon zich het allemaal niet meer zó herinneren, er stond haar helemaal niets meer van bij. Mevrouw Bouma durfde het niet op te nemen tegen de heren. Ze legde zich bij hun neer.

 

Waarschuwing
Deze site is een waarschuwing voor een ieder die met deze heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land, en/of dit bedrijf Bouw-Slim in zee wil. Wij denken als je toch zaken doet met hen, wij er alles aangedaan hebben om u te waarschuwen. U kunt ook niet zeggen dat u ons niet gevonden heeft op het internet.
 

Terug naar onze Hoofdpagina Bouw & Slim, naar Bouw-Slim werken zijn gewoon 'Bagger' en 'Sméérlapperij'
Klik hier


Terug naar onze Hoofdpagina Bouw & Slim, naar het begin van ons verhaal Zéér slechte ervaringen
 met bouwbedrijf Bouw & Slim uit Swifterbant

Klik hier


 


                                                       Bouwbedrijf 'De Baggerij', Industrieweg 30, Swifterbant. Voor 'Bagger' en Knoeiwerk

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 

 

o
 
Picture met tekst