Brief* aan de heer S. van der Land, van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant,
met datum 31 december 2017: 'Een wandeling'

 

Nieuw dak door Bouw-Slim uit Swifterbant

De Kruisboog*, Swifterbant, nieuw dakbeschot, pir-afschotisolatie, Hertalan epdm-dakbedekking, nieuwe dakgoten, aanbrengen leien, gedeelten van de buitenmuren* vervangen door isolatieframes en gevelbekleding

 

Deze brief of dit rapport aan Bouw-Slim bestaat uit een brief van 25 pagina's en een bijlage van 67 pagina's met 131 foto's. De foto's zijn nu opgenomen in de brief. Omdat deze pagina op het internet veel te lang zou worden, verdelen wij dit document in vier delen. Hieronder Deel 4 van deze brief.

 

 

Deel 4/4 van deze brief of dit rapport met datum 31 december 2017 ~ 1 januari 2018

 

 

Aangetekend* verstuurd 8 januari 2018, en bericht van ontvangst gekregen 9 januari 2018 dossier*

 

 
Bouw-Slim
T.n.v. de heer S. van der Land
Industrieweg 30
8255 PB  Swifterbant
Betreft:   een wandeling


 

Swifterbant, 31 december 2017

 

Geachte heer Van der Land,

 

We beginnen dit Deel 4 van de brief met de laatste alinea op pagina 17 van 25 van de fysieke brief die wij stuurden aan Bouw-Slim. Dit deel loopt tot einde pagina 25/25.

 

 

 

p. 17/25
  Niet nodig om alles vast te leggen vond de heer Sijbren van der Land

U, mijnheer Van der Land, heeft voorgesteld niet alles vast te leggen van te voren. Wij hebben vele zaken van te voren besproken, en het was niet nodig om alle details vast te leggen, zei u mij. Ik heb u alle tekeningen aangeleverd en fotos die de situatie voor de verbouwing verduidelijkten. We zouden zaken ook in het werk bekijken (als u zou zijn begonnen), en overleggen. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat u zaken bekeek en als ik wat in te brengen had, werd daar moeilijk over gedaan. Bijvoorbeeld de oversteek van de dakgoot. Wij hadden van te voren dit uitvoerig gemeten, bestudeerd, vergeleken, en u de maat doorgegeven. Als u met de constructie van de goot en het frame daaronder bezig bent, vinden wij dat de oversteek naar onze mening toch te veel wordt. Wij zien dit s avonds als wij buiten koffie drinken. Er steken 2 balkjes 'CLS' 38 mm x 89 mm uit en een lat. Als ik u de volgende morgen vraag of u de goot iets korter wil maken, vertelt u mij dat u het erg vervelend vindt, om werk wat u klaar heeft nog te veranderen. Ik zeg u dan dat het slechts gaat om de twee balkjes en de lat, verder bent u nog niet. Ik zou het u zeker niet gevraagd hebben als de goot klaar was, "Goh, mijnheer Van Wassenberg, mooi dat de goot nu klaar is, maar we willen de goot toch wat korter hebben, wilt u er een stukje vanaf zagen". Maar nu waren het nog slechts de twee balkjes en de lat, en ik stelde u voor dat ik ze zelf op de gewenste lengte zou zagen voor u. Aldus geschiedde, samen met uw medewerker Alwin(sch) heb ik, wij, de balkjes op de gewenste lengte gezaagd.

 

Lekkage langs de stalen dubbelwandige pijp van de openhaard

Als het nieuwe dakbeschot wordt gemonteerd, zaagt u een gat erin voor de pijp van de openhaard. Het dakbeschot ligt nu wel erg dicht tegen deze pijp aan. U monteert de nieuwe dakplaat waardoor deze dubbelwandige pijp een uitgeleide krijgt door het dak heen naar buiten. Vervolgens monteert u een nieuwe stormkraag. Bij de montage sneuvelt de klem waarmee u de stormkraag moet vast zetten. Nu jast u maar een schroef door het metaal van de stormkraag. Deze schroef roest nu. Al tijdens de montage wijs ik u aan, dat de stormkraag kiert ten opzichte van de dubbelwandige pijp en dat regenwater langs de pijp naar beneden kan, de woning in. U doet er niets mee.

Wij willen de openhaard weer gaan gebruiken. Veiligheidshalve heb ik de houten koker die om de dubbelwandige pijp getimmerd is in de slaapkamer boven, nu opengemaakt, om te zien wat er gebeurt met de pijp als ik de openhaard ga gebruiken, voelen en zien, hoe het dakbeschot zich houdt als de pijp heet wordt. Wij gaan voor zekerheid. De koker ligt nu open.

20 November 2017 regent het. Omdat de koker tijdelijk open ligt, ontdek ik nu water dat langs de buitenkant van de pijp van de openhaard loopt, het loopt vanaf het dak (plafond), de woning in.

 

     

 


Afb 104-3533 vs02: De nieuwe stormkraag. Bouw & Slim (Bouw-Slim) molt de klem van de nieuwe stormkraag als deze wordt aangetrokken rond de dubbelwandige pijp van de openhaard, vervolgens wordt er een roestige schroef door het metaal 'gejast', de kraag kiert ten opzichte van de dubbelwandige pijp, regenwater kan nu langs de pijp de woning in, en dat gebeurt ook. "Niemand die het ziet", is de standaard uitdrukking bij de Bouw & Slim heren. Foto 12 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 105-3766 vs02: Lekkage (plafond) slaapkamer tegen het nieuwe dakbeschot aan, rond en langs de dubbelwandig pijp van de openhaard, boven het dakbeschot is de ruimte tussen de dubbelwandige pijp en de 100 mm dikke isolatie (80 mm pir + 20 mm polystyreen! brandgevaarlijk), door Bouw & Slim volgestopt met steenwol, deze steenwol is nu hoogst waarschijnlijk nat, foto 20 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 106-3743 vs03: Lekkage langs de dubbelwandige pijp van de openhaard, water gaat over de koppeling/naad van de pijp, Bouw-Slim uit Swifterbant heeft de stormkraag niet goed aangebracht, reeds in juni 2017 bij de montage wordt Bouw & Slim hier door opdrachtgever op gewezen, foto 20 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 107-3765 vs03: Druppels langs de dubbelwandige pijp van de openhaard, ze steken de naad over, stormkraag niet goed aangebracht door Bouw-Slim uit Swifterbant, 20 november 2017(Reiger Copyright)

 

 
  Overstort dakgoten

Op ons uitdrukkelijk verzoek hebben de dakgoten een overstort gekregen ingeval de afvoer verstopt zou raken door het vele blad van de platanen langs De Lange Streek. Buren hebben al een overlopende dakgoot gehad, het water is daarbij in de binnenspouw gelopen, met als gevolg schimmel op de muren. Gouden regel is dat de bekleding van de goot boven de dakgoot zelf moet uitkomen en lekdicht (leermeester Egbert De Sauvage Nolting, timmerwerken), zodat indien de dakgoot onverhoopt vol raakt, water aan de buitenkant de goot verlaat, overstroomt, en niet in de binnenspouw terecht kan komen. Bij ons is de bekleding van de goot ook niet voldoende hoog door Bouw & Slim aangebracht. De inzet op de foto is de situatie vr waar de overstort schuin naar buiten afloopt, achter steekt de overstort bijkans recht uit de goot. Beide pijpjes moeten natuurlijk even schuin aflopen, zo is het geen gezicht. Bouw & Slim zou dit in orde maken. Dit is niet gebeurd.

Ook hier wilde men met de fhn aan de slag, de fhn waar dit verhaal mee is begonnen, de fhn van Alwin(sch). Van Wassenberg (Bouw van Slim) wilde de pijp warm maken en dan in de juiste stand buigen? Maar het wordt er allemaal natuurlijk niet beter op. 

Deze overstortpijp is in een verkeerde stand in de goot gelijmd. De pijp had eerst gefixeerd moeten worden in een aflopende stand, en daarna had de flap die al in de fabriek aan de pijp is bevestigd, moeten worden vastgelijmd in de goot.     

 


Afb 108-3431 vs02 (foto met inzet): Overstorten in verschillende standen gemonteerd/gelijmd. Op de dakgoten hebben wij een overstort gekregen ingeval de afvoer verstopt zou raken door het vele blad van de platanen langs De Lange Streek. De inzet linksboven op de foto is de situatie vr waar de overstort schuin naar buiten afloopt, achter steekt de overstort bijkans recht uit de goot. Bouw-Slim uit Swifterbant zou dit in orde maken. Dit is niet gebeurd. Deze overstort is in een verkeerde stand in de goot gelijmd. Zo is het geen gezicht. De heer Van Wassenberg (Bouw) wilde nu deze uitloop gaan verwarmen met de fhn van Alwin(sch) en hem dan naar beneden buigen.(Foto Reiger Copyright)

 

Afb 109 EPDM dakdoorvoer vs03.3: Overloop, pijp met flap. De overstort (pijp) moet je door het gat in de goot heen steken, en dan in de juiste stand fixeren. Eerst daarna de flap aan de binnenkant van de goot vastlijmen. Bouw & Slim werkt vlug en slordig, maar is dit ook 'slim'? Er wordt onvoldoende nagedacht van te voren, denk eerst na, dan pas doen. Of is Bouw & Slim er gewoon niet bij, er niet mee bezig? Je kan natuurlijk ook gewoon maar wat doen. En waarom maak je het niet in orde als de klant je er op wijst, en er speciaal om vraagt? Men wilde de pijp gaan verwarmen met de fhn en dan in de juiste stand gaan buigen? Daar geloven we niet zo in!

 

 
  Het verdwenen ventilatiegat

Boven in de zijgevel van de kapel hadden wij twee ventilatiegaten zitten. Een voor de slang van de wasdroger, die mocht u van mij 'in het werk' vergeten, we hebben tegenwoordig een warmtepomp droger. Het tweede gat is voor de ventilatie van de kast op onze overloop, onze waskast. Deze opening wilde ik graag behouden. Op het garagedak mocht u van mij "In het werk" (uw woorden) een ventilatiepijp ook vergeten. Ik gaf het u aan tijdens de operatie. 

Op de foto ziet u de isolatiewand gevuld met pir-schuim platen en ventilatiegat. Hierna monteert u het blauwe dampdoorlatende doek, en vanaf dat moment zijn we het ventilatiegat kwijt. U monteert ventilatielatten voor het blauwe doek, en vervolgens de Prodeq Prime+ multiplex platen. "Die onnoozele hals, die ouwe heeft het toch niet in de gaten".

 


Afb 110-3068 vs03: De laatste keer dat we onze ventilatie-opening zullen zien, het blauwe dampdoorlatende doek gaat ervoor, dan de ventilatielatten, en dan de Prodeq Prime+ multiplex beplating. "Die onnoozele hals, die ouwe heeft het toch niet in de gaten" . De isolatieplaat links van het gat is niet vastgezet en zit dus los, en zal zo dadelijk bij het monteren van het stukje erboven naar achteren schuiven, en dan ook in die stand gefixeerd worden. "Niemand die het ziet", zal Sijbren van der Land (Slim) dan zeggen? We komen hier later op terug. Foto 20 juni 2017(Reiger Copyright)

 

p. 19/25
  Nogmaals lijmen van de naden en 'kleien in de goot'

Op het garagedak heeft u, Bouw & Slim, voor en achter afschotisolatie aangebracht. Het stuk dak voor en het stuk achter hebben nu afschot. Het middengedeelte ligt vlak. Dit is prima zo.

De epdm-dakbedekking zou nu dakpansgewijs moeten liggen. Maar deze ligt voor en achter precies andersom. Ik hoor u al zeggen dat dit met de door u gebruikte lijm en kit niets meer uitmaakt.

Echter wij vinden op het achtergedeelte een reparatie door u 20 juli 2017 of daarvoor uitgevoerd. Ik had deze plek natuurlijk ook al opgemerkt, voordat u deze ging repareren. Er liep hier een blaas vanaf de rand (open) onder de kit, uw superkit had denkelijk niet gehouden, onder het gedeelte dat is gelijmd met de zwarte contactlijm Hertalan KS137. Het water kon van boven hier zo deze blaas inlopen. Hoe repareert u dit nu? Er is reeds water en vuil in de opening gelopen, de opening lag anti-dakpansgewijs!

 


Afb 111-3805 vs03: Reparatie aan naad uitgevoerd door Bouw & Slim (Bouw-Slim Swifterbant) 20 juli 2017 of daarvoor. De rode cirkel is van B & S. Met krijt hebben wij op het dak aangegeven de stromingsrichting (afschot) van het water, het water liep in de opening, foto 30 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 112-3815 vs02: Openliggende naad dakopstand zijkamer bij de HWA (HemelWaterAfvoer), de speciale door Bouw & Slim uit Swifterbant gebruikte 'super'-kit Hertalan KS96 heeft hier niet gehouden, ook zien we een blaas diep doorlopen, in dit gat zit nu natuurlijk water en vuil. Gaat Bouw & Slim hier de kitspuit insteken?, 30 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 113-3786 vs03: Garagedak vr, het afschot ligt van linksboven naar rechtsvoor. Duidelijk zien we een blaas beginnen aan de rand van de overlap van twee banen, doorlopend onder de overlap door tot op de pir-isolatie, en nog veel meer blazen juist op de overlap, overlap niet dakpansgewijs aangebracht door Bouw-Slim, foto 23 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 114-3874 vs03: Bouw-Slim uit Swifterbant werk: 'Kleien in de goot'. Als ik, C.G.J. Kloosterman, bezoekers krijg die de werken komen bewonderen, zien mensen vrijwel direct deze buitengewone bijzonderheid, het is niet alleen dat ze dit zien, ze gaan ogenblikkelijk ook met hun vingers er naar toe (Folkert) en zitten eraan, alsof ze mee willen doen, volgen van een soort oerinstinct, vormen met de handen, foto 30 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 115-3876 vs03: Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant heeft hier strijd gevoerd, hier is met de blote handen gevochten, met de vingers is hier geschiedenis geschreven, ook hier staan de vingerafdrukken van de heren van Bouw & Slim in de goot, in de kit, foto 30 november 2017(Reiger Copyright)

 

 
  Windbelasting

Mijn zorgen heb ik geuit aan u van te voren over het lijmen van het epdm op de aluminium cachering van de isolatieplaten. U, Bouw & Slim, vertelde toen dat het epdm ook gelijmd werd op de dakopstanden, op de rozetten waarmee de isolatie bevestigd is, en op de balkjes die u gebruikt om de verschillende compartimenten isolatie te scheiden. Op het hoofddak zijn dit nu slechts twee balkjes die lopen van de 'dam' (scheiding met de buren) naar de 'kapel'.

Op het hoofddak zit het epdm nu niet goed gelijmd op de balkjes, in plaats dat het epdm vast zit op de twee balkjes, zit er nu voornamelijk blaas onder.

Op de hoek hoofddak - schuine daakjes zat een prachtig geprofileerde lat voorheen. De lat heeft twee zijkanten van 56 mm hoog, de dikte van de spaan-/vezelplaat met daarop 2 cm polyurethaanschuim die voor de hele operatie op het dak zat. Daar zit nu niet zo een hout.

U heeft dit gesloopt, en u had van uw voorgangers kunnen leren.

Op het schuine dak zit als eindlaag een plaat OSB waar de leien op zijn geschroefd. Het epdm van het hoofddak gaan ca 5 7 cm over de leien heen en is daarop vastgeplakt. Wij zijn niet blij met deze gelijmde overlap, gezien de lijmkunsten van u, Bouw-Slim. Als deze bij storm loskomt, waait ogenblikkelijk de hele lap epdm op. Het epdm zit dan alleen nog op de cachering van de isolatieplaat gelijmd. Boven op de hoek is de eerste 10 cm pure pir zonder cachering, wat totaal niet houdt.

Beter was het geweest het epdm van het hoofddak vast te plakken op het OSB van het schuine dak. Dan kan dit nooit meer loskomen. Het gehele schuine dak had beter voorzien kunnen worden van epdm, en hierop de leien, dan is lekkage van het schuine dak meteen uitgesloten. Vervolgens de leien monteren, en dan bovenin een aparte strook epdm te lijmen op de hoek.

 


Afb 116-3020 vs03: Bouw-Slim werk. Hoek hoofddak - schuine dak. Op het schuine dak komt nog een plaat OSB, die bovenin gelijk komt met het hoofddak. Op dit OSB worden de leien geschroefd. Het epdm van het hoofddak gaat dan ca. 5 7 cm over de lei en wordt vastgeplakt op de lei. Wij zijn niet blij met deze gelijmde overlap, gezien de lijmkunsten van Bouw-Slim. Als deze overlap bij storm loskomt, waait ogenblikkelijk de hele lap epdm van het hoofddak op. Het epdm zit dan alleen nog op de cachering van de isolatieplaat gelijmd, bovenop is de eerste 10 cm pure pir zonder cachering, wat totaal niet houdt. Foto 19 juni 2017
(Reiger Copyright)

Er worden pir-isolatieplaten gebruikt in het schuine dak die niet voorzien zijn van het meerlagen aluminium complex.

 

p. 20/25
  Leien op de schuine daakjes

In het begin vroeg ik u Hertalan epdm-dakbedekking ook op de schuine daakjes te leggen. U gaf hoog op over uw product, dus ik dacht wat is mooier dan dit Hertalan-epdm ook gewoon op de schuine daakjes te gebruiken. Maar direct wist u mij te vertellen, dat ik dat niet zou willen.

In een van onze gesprekken hebben we er over gesproken om ook epdm te leggen onder de leien. U zei toen dat een stukje epdm hieronder de kop ook niet kon kosten.

U heeft nu op de schuine daakjes slechts een smalle strook epdm gelegd tegen en langs de 'kapel', en over en langs de dakopstand.

De strook epdm vr tot tegen de dakopstand gemeten is 26 cm breed, de strook tot tegen de zijkant van de 'kapel' (voorzijde) is 31 cm breed, de strook achter tot tegen de zijkant van de 'kapel' gemeten is 30 cm breed, de strook achter tot tegen de dakopstand gemeten is 21 cm breed. 

Was het ook hier zuinigheid wat u dreef? Vervolgens komt het blauwe dampdoorlatende doek nu wel erg dicht aan de zijkanten op het eind van de leien. 

 

   

Afb 117-3173 vs02: We zien Bouw-Slim medewerker Haike op de rug. De kant-lei is door Bouw & Slim gezaagd op 9,5 cm breed. Hieronder ligt een smalle strook epdm tot tegen de kapel van 30 cm breed en dan tegen de zijkant van de 'kapel' omhoog. Het blauwe dampdoorlatende doek komt nu wel erg ver tot de zijkant, bij de 'verholen' goot. Er is nog een strook van 5 cm epdm vrij onder de kant-lei. Onder de lei moeten nog twee rupsen kit van boven naar beneden op het epdm komen. De heer Van Wassenberg spreekt hier over een 'verholen goot'. Waarom hier niet een strook epdm van boven naar beneden van ruim een meter breed? Wij zijn niet blij met deze uitvoering, als er nu onverhoopt toch water onder doorgaat, schiet dit water onder het blauwe doek en zit al op de houten plaat OSB eronder, en kan dan ook onder het epdm van de gootbodem komen en bij de constructie, en zijn de gevolgen niet te overzien. Hoe is de hechting van de kit op de kunststof-lei? Haike is ook niet een jongen die tegen zijn baas, in dit geval Van Wassenberg (Bouw), zal zeggen: "Kan dit eigenlijk wel?". Hij doet gewoon braaf wat hem gezegd wordt. Hij valt onder de Certificatenparaplu van zijn werkgever. Het is nu januari 2019 beneden beginnen te lekken in de buurt van de regenwaterafvoer op het zijdak. Zeg maar, waar het water vandaan komt? Wij, opdrachtgever en de zijnen, overwegen de leien te demonteren en alsnog veel ruimer epdm aan te gaan brengen. Foto 26 juni 2017 (Reiger Copyright)


De heer Van Wassenberg en de heer Van der Land (Slim) zeiden vrijdag 15 december 2017, nadat zij de lekkage boven de slaapkamer hadden 'gerepareerd' dat zij het vreemd vonden, dat het nu ineens was gaan lekken, want dan had het meteen vanaf het begin moeten lekken!? En nu januari 2019 is het weer op een andere plaats gaan lekken. Wat vreemd nou toch?

 

 
  Wij overwegen nu alsnog de leien te demonteren, en het epdm links en rechts op elk schuin dak met een strook van minimaal een meter breed uit te breiden. Tevens aan de onderzijde het epdm te voorzien van een strook die boven de dakgoot uitkomt, zoals dit eigenlijk hoort, in verband met eventueel overstromen van de dakgoot. Ik werd hierop gewezen bij weer een andere buur (door leermeester Egbert De Sauvage Nolting, timmerwerken). Bij nog weer een andere buur overstroomde de goot afgelopen najaar 2017 met alle gevolgen van dien. Het water kwam in de spouw terecht tussen het zijgebouw en het hoofdgebouw en doorweekte de binnenmuur.

Jammer vind ik het dat wij, u en ik, van te voren geen proef gedaan hebben door uw Hertalan kit en lijm op het kunststof van de leien uit te proberen. De kitrupsen die u onder de leien gebruikt tussen epdm en lei, en het epdm wat u bovenaan over de leien lijmde. Wij weten nu niet hoe deze kit of lijm zich daar gedraagt, en zal gedragen in de toekomst.

U beproeft weinig. U toonde wel een ongelofelijk vertrouwen in lijm en kit. Echter gezien wat wij nu meemaken, moet dit vertrouwen nu toch wel een ongelofelijke deuk hebben opgelopen bij u.

Als u onder de leien aan de zijkant twee rupsen kit legt, en de lei hier indrukt, had u bijvoorbeeld de lei op kunnen lichten, om te zien hoe de kit zich onder de lei vormde en kwam te zitten. U had mij dit dan direct kunnen laten zien. Maar dit gebeurde niet. Weet u wat er onder de lei gebeurde?

Wij weten nu ook niet hoe bij extreme windbelasting het epdm wat over de leien is geplakt zich zal gedragen.

 

Epdm trekt zich los van het verticale gedeelte dakopstand

Wij zien al wel dat op het hoofddak het epdm zich al lostrekt van het verticale gedeelte van de dakopstand.       

 

 


Afb 118-3889 vs02: De Hertalan epdm-dakbedekking trekt zich al los van het verticale gedeelte van de dakopstand, hoofddak voorzijde. (Foto Reiger Copyright)

 


Afb 119-3890 vs02: Bouw-Slim uit Swifterbant. Water op de dakrand van het hoofddak vr. Deze dakopstand is juni 2017 nieuw aangelegd door Bouw-Slim uit Swifterbant. Het lijkt erop dat deze dakopstand niet vlak ligt, het water ligt aan trimzijde. De gemiddelde windrichting is zuidwest, dat is op deze foto van rechts naar links, het water wordt dus ook nog eens in de trim geblazen. Bouw & Slim vindt het niet nodig de trim af te kitten met de volgens hen superieure Hertalan KS96-kit/sealant, foto 9 december 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 120-2946 vs02: Nieuw aangelegde dakopstand achtergevel door Bouw-Slim uit Swifterbant. Op het OSB wordt de aluminium trim gemonteerd, en dan wordt de epdm-dakbedekking gelijmd op het hout en het aluminium van de daktrim, zonder afkitting, op zijn minst merkwaardig, alle overlappen worden wel afgekit, overal waar geindigd wordt, zoals bij aansluitingen, afvoeren, doorvoeren, etc. maar dus niet bij de daktrimmen? Foto 16 juni 2017 (Reiger Copyright)

 

 
  Het pikken van het lood

De afspraak die ik met u heb gemaakt, die u en ik dus hebben gemaakt, is, dat ik zou zorgen voor de afvoer van al het bouwafval dat bij de sloop vrij kwam. Het spaarde ons geld uit, wij konden op die manier het eindbedrag in de hand houden, en het zou ook niet handig geweest zijn om een container bij ons voor de deur te zetten. U blokkeerde nu al met uw wagens de weg voor ons huis, en had alle ruimte nodig. U hoefde uiteindelijk slechts de gesloopte delen van het dak te werpen, achter op het terras het bitumen, en naast de zijwand van de zijkamer al het gesloopte houtwerk, en puin. Ik droeg zorg voor het opruimen, scheiden, en de afvoer.

Schokkend vond ik het, dat u het lood pikte dat bij deze verbouwing vrijkwam.

Als ik het vertel aan een relatie, zegt deze mij: "Dat je dat nodig hebt om dat achterover te drukken, op zon verbouwing".

Niet alleen heeft u dus bezuinigd op materiaal tijdens deze verbouwing in uw eigen voordeel.

Pikken is iets wegnemen van iemand en het zich wederrechtelijk toe-eigenen, het is stelen, bestelen, jatten, of gewoon nemen.

 

Overeenkomst

Wij, u en ik, zijn een overeenkomst aangegaan. Wij hebben uitvoerig met elkaar gesproken van te voren. Toen u het eerste materiaal bij ons neerzette, zei u, mijnheer Van der Land, tegen mij dat wij een overeenkomst hadden. U zei mij, u vroeg mij, of ik mij aan onze afspraak wilde houden en voor de betalingen zou willen zorgen. Uw opmerking kwam mij vreemd over.

Omgekeerd, heb ik n termijn niet of te laat betaald aan u?

 

Communicatie

Wij denken dat uw bedrijf niet uitblinkt in communicatie. Communicatie begint met luisteren. Misschien luistert u wel, maar vervolgens vaart u gewoon uw eigen koers. U 'overruled' ook.

U zei mij dat ik te ver zou gaan, u wilde bijvoorbeeld geen afschotisolatie, maar wij wilden juist wel afschotisolatie. Afschotisolatie is de oplossing voor daken die geen afschot hebben. U wilde de balken verhogen om zo afschot te creren. Maar omdat de balken in het zicht zijn wilden wij dat niet. Ik gaf u aan dat ik mijn twijfels had over het lijmen van epdm op de aluminium cachering van het door u aangegeven merk. U vertelde dat het allemaal gecertificeerd was. Maar als ik u dan vraag deze certificaten op tafel te leggen kan u deze niet geven. Misschien kon uw leverancier waarop u zich beriep iets opschrijven, maar ook dat kwam er niet. Uw stem, het verheffen van uw stem, moet de klant overtuigen. Overigens bestaat er wel een merk met aluminium cachering waarop wel lijmen van epdm is toegelaten.

Dit merk gebruikt u in mijn zijgevels!

Wij wilden geen water meer op het dak. Dat was de reden dat wij afschotisolatie wilden. Ik heb hier heel lang over nagedacht, en u mijn plan voorgelegd. U had het over het uitlijnen van de balken. Dat wilden wij niet, omdat dit in het zicht zou komen binnen. Wij vroegen u hier de afschotisolatie toe te passen.

 

Een plas veel groter dan voorheen

Het middengedeelte zou vlak komen te liggen. Ver van te voren heb ik u aangegeven ook met fotos, dat rond de afvoerpijp van de cv-installatie altijd een plas water stond. Als u met uw werkzaamheden bij deze pijp komt, wijs ik u er nogmaals op, ik wijs op het dak ook andere daken aan waar water rond deze pijp staat. U komt met een plaatje board aan, wat u er onder gaat leggen. Maar daar gaat u het natuurlijk niet mee redden. Nu staat er een grote plas rond de nieuwe koepel en de cv-afvoerpijp, een plas veel groter dan voorheen.

Het middengedeelte van het hoofddak hadden wij duidelijk afgesproken en is ook terug te vinden in de offerte vlakke pir-isolatie 90 mm dik. Ik heb voor de ronde lichtkoepel gezorgd. Voor de lichtkoepel heb ik speciaal een tussenring gemaakt 18 mm dik en een ring van pir-isolatie 70 mm dik kegelvormig uitgesneden, om aan te kunnen sluiten op uw 90 mm dikke pir-isolatie. Op de dag dat u het dakbeschot voor het middengedeelte hebt aangebracht komt u met 80 mm dikke pir-isolatie en 20 mm polystyreen aanzetten. Natuurlijk vult u het allemaal op met stukjes hout en pur-schuim. Maar de afspraak (offerte) was 90 mm pir-isolatie voor het middengebied.

En nu ligt juist op de plek waar ik hem zeker niet wil hebben een enorme plas. Mijn voorbereidende werk in verband met de lichtkoepel treft u hier ook mee. Uitlijnen van het dak was uw specialiteit vertelde u. Uw heer Van Wassenberg vraagt s ochtends aan mij mijn trekker om water van het nieuwe dak boven de 'kapel' te trekken. U moet immers de dakrand gaan afwerken en op je knien in het water, dat is m niet.

Wij weten bijna zeker dat u ons gaat vertellen dat van epdm vijvers worden gemaakt. Maar mijnheer Van der Land, wij willen geen vijver op ons dak, wij willen geen vissen op het dak.

Water bevriest, en zet dan uit. Juist op de plek waar nu water staat, omgeven door drie dakopstanden, waar de lichtkoepel zit en de CV-pijp, kan dit uitzetten voor beschadiging van de hele constructie zorgen.

 


Afb 121-3817 vs03: Bouw-Slim uit Swifterbant heeft een compleet nieuw dak mogen aanleggen. Nieuw dakbeschot, folie, isolatie en epdm-dakbedekking. Wij wilden geen water meer op het dak. En juist op de plek die we van tevoren Bouw & Slim heel duidelijk hebben aangegeven, zelfs tijdens de bouw nog, hebben we nu een plas veel groter dan voorheen. Bij vorst bevriest dit water, zet uit, en beschadigd de onderliggende constructie, foto 30 november 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 122 DSC_5050k vs03: Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant heeft een vijver op het dak aangelegd, 27 november 2017(Copyright GV Photography)

 


Afb 123 DSC_5051k vs02 (1024x683): Werk Bouw-Slim. Opdrachtgever hier harkt even de vissen van het dak. Werk uitgevoerd door Bouw & Slim uit Swifterbant, foto 27 november 2017(Copyright GV Photography)

 


Afb 124 DSC_5052k vs04: Juist boven de kapel heeft Bouw-Slim uit Swifterbant een vijver weten aan te leggen, opdrachtgever zoekt de vissen, foto 27 november 2017(Copyright GV Photography)

 


Afb 125 DSC_5053k vs02: We zien nog juist de laatste spartelende aal. Hoe komt die daar? Visvijver aanleg door Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant. Maar de bedoeling was nu juist een dak waar geen water meer op zou staan. Foto 27 november 2017(Copyright GV Photography)

 

p. 23/25
 
  Van het begin was het duidelijk dat u de klus zou gaan klaren. De subsidie is ook aangevraagd via uw bedrijf. Deze aanvraag liep al, nog voordat u en ik onze afspraak bevestigden.

 

Dak lekt

Zaterdag 9 december 2017 e-mail ik u dat ons dak is beginnen te lekken in de slaapkamer. Wij hoorden druppels op de slaapkamervloer tikken. Onze kat was er op afgedoken, en had ons wakker gemaakt. En: "U begrijpt dat wij het bijzonder vervelend en teleurstellend vinden, dat het nu in onze slaapkamer lekt, nadat u bij ons een nieuw dak hebt aangebracht".

Vrijdag 15 december 2017 heeft u dit gerepareerd en vertelt u dat u het vreemd vond dat het nu ineens was gaan lekken, want dan had het meteen vanaf het begin moeten lekken!? Ook spreekt de heer Van Wassenberg nu over het eventueel aanbrengen van een extra metalen strip onder de daktrim. Maar dit hebben we van de zomer ook al besproken. Na afloop e-mail ik u, dat ik gezien heb dat u nu tevens de stenen heeft weggenomen, die ik had neergelegd op de dakopstand/aluminium trim van de 'kapel'.

Ik krijg van u 10:41 uur dezelfde dag 15 december 2017 vervolgens de volgende e-mail:

 

"Geachte heer Kloosterman,

Vanmorgen zijn wij bij u geweest om uw lekkage-melding op te lossen. Wij hebben het mogelijke probleem gevonden bij een daktrimaansluiting. Wij hebben de bewuste aansluiting afgekit en daarmee moet de lekkage nu verholpen zijn.

Wat nog rest is de afwerking aan de voorzijde van de garage dakrand. U zou ons aangeven wanneer wij dit konden afwerken, dit heeft u echter nog niet gedaan. Wij hebben  u diverse malen gebeld en het antwoordapparaat in gesproken, u heeft hier echter niet op gereageerd.

Wij hebben daarom op 3 november 2017(2 november toch!?) twee van onze medewerkers naar u toe gestuurd om de werkzaamheden uit te voeren. 3 november 2017 was weertechnisch perfect om EPDM te verwerken. Zoals u weet kan dat niet meer onder de 5 graden, op 3 november 2017 was het droog, met gemiddeld 8,8 graden en in de middag (toen ons medewerkers zich bij u meldden) 12 graden. U heeft ervoor gekozen onze medewerkers weg te sturen met de boodschap het is nu winter. U heeft naar aanleiding van ons initiatief niets van u laten horen noch telefonisch noch per e-mail.   Door niet te reageren op onze telefoontjes en onze medewerkers weg te sturen heeft u ervoor gekozen om ons niet in de gelegenheid te stellen het werk af te maken. Wij gaan er nu vanuit dat u zelf initiatief gaat nemen om een afspraak te maken.
 

Dus Bouw-Slim komt vrijdagmiddag 3 november 2017 om 15:15 uur als een ieder zich begint op te maken
voor het weekend, 'Feierabend', haar werk afmaken, dat zij 20 juli 2017 heeft achtergelaten!?

 

U heeft zojuist per e-mail de vraag gesteld waarom er twee stenen zijn verplaatst. Het is vreemd dat er stenen op het dak liggen, want dat is niet de bedoeling en kan beschadigend op het dak werken. Om uw lekkageprobleem te kunnen onderzoeken hebben wij de stenen verplaatst om te kijken of daar misschien een probleem onder lag verborgen, dat is echter niet zo. Wij hebben de stenen inderdaad niet terug gelegd, maar geven nogmaals duidelijk aan dat op het dak of op de daktrim geen stenen horen te liggen. Deze hebben geen toegevoegde waarde voor wat dan ook en kunnen alleen maar beschadigend werken.

Wij spreken de hoop uit dat u ons snel in de gelegenheid stelt om ons werk af te maken.

Met vriendelijke groet,

 

Sijbren van der Land
Industrieweg 30
8255 PB  Swifterbant
0321-384691


bouw-slim.nl   voor al uw wensen, de juiste mensen

 

 

U begrijpt dat ik niet blij ben met deze e-mail van u. U laat wl zien, dat u wel degelijk kunt schrijven, en dan moet u ook kunnen lezen. Mensen vertelden mij dat u deze brief, mijn schrijven waarschijnlijk toch niet zou gaan lezen. En ik heb ook getwijfeld u deze brief te sturen, maar na deze e-mail van u is deze twijfel nu verdwenen.

De stenen heb ik terug gelegd op de dakrand van de 'kapel'. De stenen wegen elk 3 kg wat neerkomt op 15 gram per cm2, wij denken dat uw 'tere' Hertalan-epdm dit wel aan kan. Uw opmerking zou ook betekenen dat op een Hertalan-dak geen zonnepanelen meer geplaatst zouden kunnen worden? Het kan ook zijn, dat u twijfelt aan de draagkracht van de door u aangelegde houten constructie onder de door u aangebrachte epdm-dakbedekking?

Maar misschien heeft u het idee dat ik de stenen op het dak gesmeten heb, op het dak geworpen heb, van beneden af? Ik kan u verzekeren dat ik ze daar uiterst zorgvuldig had neergelegd.

Aan het eind van uw reparatie vrijdag 15 december 2017 zegt uw heer Van Wassenberg tegen mij iets van 'dat het dak er in uitstekende staat bij ligt'. Dat is zijn conclusie. Er wordt niet aan mij gevraagd wat ik er van vind. U schijnt te vinden dat dat ook niet in uw belang is?

Tegen mijn mensen zei ik altijd het werk zo af te leveren als ware het voor hun oma(s). "Doe het  zo, zo als je het ook voor je oma zou doen". U, Bouw & Slim (Bouw-Slim), gaf hoog op, en vertelde met trots hoe u bij u thuis het allemaal tip-top in orde heeft. Wel als u het werk thuis zo aflevert, als u nu bij ons heeft gedaan, dan zou het kunnen gebeuren dat uw echtgenote(s) u buiten de deur smijten, en u buiten staat te schreeuwen: "Wilma please open the door, and let me in". Begint u niet over privacy, want uw eigen vrouw werkt mee in de zaak als uw administratrice op kantoor, van haar kreeg ik ook de rekeningen toegestuurd. En Wilma komt uit een tekenfilm.

Beschouwt u deze brief als een ingebrekestelling, ik stel u in gebreke, en deze 'wandeling' als een beoordeling van mijn kant van uw 'oplevering'.

Ik hoop dat deze brief nogmaals laat zien dat ik zeer genteresseerd ben in uw werk, ik waardeer uw inzet om bij ons een nieuw dak aan te hebben gebracht. Dat heb ik van de zomer reeds aan u laten zien. Ik heb veel van u geleerd, en uw aanwijzingen steeds stipt gevolgd. Op mijn beurt heb ik in mijn leven altijd veel van mijn klanten geleerd.

U begrijpt nu misschien ook, dat wij het onverstandig vonden en vinden, dat u of uw medewerkers donderdag 2 november 2017 aan de slag zouden gaan bij ons.

Vervelend vinden wij het dat het dak na uw reparatie weer is gaan lekken op dezelfde plaats waar u de vorige keer repareerde. Het pannetje hebben wij maar laten staan en hangt nog steeds aan het plafond. 1 Januari 2018 vielen weer druppels erin.

Erop vertrouw ik, dat u de kennis uit deze brief kunt gebruiken ter verbetering van uw product, en in de relatie met en tot uw klanten.

 

Hoogachtend,

CGJ kloosterman

 

 

C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

Bijlage:

Bij deze brief zat een bijlage tellende 67 pagina's met op elke bladzijde twee foto's, totaal waren het 131 foto's.

 

Omdat de productie van deze twee boekjes, brief en bijlage, even duurde hebben wij nog de volgende foto's er in op kunnen nemen.

 

 


Afb 126-3897 vs02: Nieuw dak door Bouw-Slim uit Swifterbant. Dak lekt in slaapkamer, zaterdag 9 december 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 127-3910 vs03: Nieuw dak door Bouw-Slim uit Swifterbant. Kom onder de lekkage, we zijn blij dat we het OSB nog niet afgewerkt hebben met gipsplaten, Bouw & Slim zijn in aantocht, foto 15 december 2017 8:27 uur. (Reiger Copyright)

 


Afb 128-3921 vs02: Nieuw dak door Bouw-Slim uit Swifterbant, 15 december 2017: "Wij hebben het mogelijke probleem gevonden bij een daktrimaansluiting. Wij hebben de bewuste aansluiting afgekit en daarmee moet de lekkage nu verholpen zijn". Maar het dak lekt nog steeds! Foto 3 januari 2018(Reiger Copyright)

 


Afb 129-3927 vs02: Nieuw dak door Bouw-Slim uit Swifterbant. Onder de stenen op de daktrim. 5 Oktober 2017 waaide hier het epdm op. Opdrachtgever heeft hier maar stenen opgelegd om verdere lostrekking te voorkomen. Het is nat hieronder. Zou Bouw-Slim dit nu echt met de fhn willen gaan drogen, de hele 'CLS' is nat, en wat nog meer niet. En dan een beetje afkitten? Foto 4 januari 2018(Foto Reiger Copyright)

 


Afb 130-3929 vs02: Nieuw dak door Bouw-Slim uit Swifterbant. Daar waar de stenen op de dakrand van de 'kapel' liggen. Na de trim kan je met een schroevendraaier gemakkelijk naar beneden, hier zit ruimte tussen. Gunstig voor ons zijn de schroeven, zodat wij gemakkelijk de trim los kunnen nemen, de trim is geschroefd op de ventilatielat eronder, om te zien of het multiplex onder deze trim goed geseald is door Bouw-Slim uit Swifterbant. Waardeloos werk door en van Bouw-Slim uit Swifterbant !! Foto 4 Januari 2018(Foto Reiger Copyright)

 


Afb 131-3931 vs02: Bouw & Slim uit Swifterbant 15 december 2017: "Om uw lekkageprobleem te kunnen onderzoeken hebben wij de stenen verplaatst om te kijken of daar misschien een probleem onder lag verborgen, dat is echter niet zo". Het is hier zeikenat! Direct onder deze trim zit de Prodeq Prime+ multiplex plaat. Het is een natte bende hier. Volgens Bouw-Slim prima in orde. Foto 4 januari 2018(Foto Reiger Copyright)

Picture met tekst

 

 
   

 

Hier eindigt Deel 4 van 4 van deze brief of dit rapport aan bouwbedrijf Bouw-Slim t.n.v. de heer S. van der Land met datum 31 december 2017 ~ 1 januari 2018 getiteld: 'Een wandeling'
 

Deze brief of dit rapport aan Bouw-Slim bestaat uit een brief van 25 pagina's en een bijlage van 67 pagina's met 131 foto's. De foto's zijn hier nu opgenomen in de brief zelf. Omdat deze pagina op het internet veel te lang zou worden, verdelen wij dit document in delen.

Deel 4 van 4 beslaat pagina 17/25 'Niet nodig om alles vast te leggen vond de heer Sijbren van der Land' tot en met pagina 25/25  (t/m Afb 131) van de brief. Voor de bijlage betreft het pagina  53/67 t/m pagina 67/67 (Afbeeldingen 104 t/m 131).

Dit Deel 4 van 4 van deze brief of dit rapport behandelt de lekkage langs het rookkanaal van de openhaard, de verschillende standen van de overstorten, het verdwenen ventilatiegat, openliggende naden epdm dakbedekking, verkeerde overlap, het niet professionele 'kleien en smeren' in de goot, hoek hoofddak/schuindak, montage leien, lostrekken epdm van de dakrand, water op de dakrand, niet afkitten van de dakranden, vijver op het dak, lekkage slaapkamer, reparatie door Bouw & Slim, met even later weer opnieuw lekkage in slaapkamer, en water onder epdm dakrand kapel, met lekkage in de nieuwe isolatiewand.

Nadat heer Bouw & heer Slim hier 20 juli 2017 voor het laatst waren, melden zij zich eerst 2 november 2017 voor "Het afwerken van het laatste stukje dak wat nog gebeuren moet" (Sijbren van der Land).

 

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

Picture met tekst
 
o