Brief* aan de heer S. van der Land, van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant,
met datum 31 december 2017: 'Een wandeling'

 

Nieuw dak door Bouw-Slim uit Swifterbant

De Kruisboog*, Swifterbant, nieuw dakbeschot, pir-afschotisolatie, Hertalan® epdm-dakbedekking, nieuwe dakgoten, aanbrengen leien, gedeelten van de buitenmuren* vervangen door isolatieframes en gevelbekleding

 

Deze brief of dit rapport aan Bouw-Slim bestaat uit een brief van 25 pagina's en een bijlage van 67 pagina's met 131 foto's. De foto's zijn nu opgenomen in de brief. Omdat deze pagina op het internet veel te lang zou worden, verdelen wij dit document in vier delen. Hieronder Deel 3 van deze brief.

 

 

Deel 3/4 van deze brief of dit rapport

 

 

Aangetekend* verstuurd 8 januari 2018, en bericht van ontvangst gekregen 9 januari 2018 dossier*

 

 
Bouw-Slim
T.n.v. de heer S. van der Land
Industrieweg 30
8255 PB  Swifterbant
Betreft:   een wandeling


 

Swifterbant, 31 december 2017

 

Geachte heer Van der Land,

 

We beginnen dit Deel 3 van de brief met de laatste alinea op pagina 12 van 25 van de fysieke brief die wij stuurden aan Bouw-Slim. Dit deel loopt tot en met de tweede alinea op p.17/25.

 

De zijwand buiten van de zijkamer beneden

Besloten is de buitenmuur van de zijkamer beneden weg te nemen. Deze buitenmuur stond voor nog 2 cm op de fundering en 8 cm naast of over de fundering. "Onmogelijk" riepen u en uw mensen, zelfs Martijn. En als ik de buitenmuur heb weggenomen en je duidelijk kan zien dat de muur ver over de fundering heen staat, roept u nog dat het onmogelijk is, dat het niet bestaat.

 

De trouweloze metselaar, trouw aan zijn baas - ontrouw aan zijn vak

Maar het is natuurlijk een absurde situatie, met dank aan 'Bouwend Nederland'. Omstreeks 1976 door een slinkse/sluwe aannemer en een aan zijn beroep trouweloze metselaar gecreëerde situatie. De buitenmuur hing met de spouwankers aan de binnenmuur. Het is natuurlijk een hele tijd goed gegaan, maar de badverzinkte spouwankers zijn al aan het roesten, en de aarde beeft tegenwoordig in Nederland > aardbevingen! Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van de gemeente Dronten zat te dommelen zeker in 1976? Om deze reden ook vroegen wij Bouw-Slim uit Swifterbant nu een nieuwe geïsoleerde zijwand te plaatsen.

Overigens storten ook gewoon in Nederland, en niet alleen in India, vloeren van parkeergarages in (Eindhoven Airport 2017) en vallen balkons van flats, staan bruggen op instorten, en moet het halve land dan onderzocht worden. Met dank aan 'Bouwend Nederland'.

 

Het onderzoek dat verricht is

Tijdens de werkzaamheden om de vloeren te isoleren in de kruipruimte is ontdekt onder andere via de daar openliggende ventilatiekokers, dat de buitenmuur niet op de juiste plaats stond.

Vervolgens is aan de buitenkant van de woning een proefgat gegraven. De volgende foto's laten het onderzoek zien.

 


Bouw-Ned IMG_2586 vs02: Buitenmmuur naast funderingsbalk gemetseld, proefgat.
Foto 14 september 2016
(Reiger Copyright)

 


Bouw-Ned IMG_2582 vs02: Touwtje hangt aan spijker, zijnde een schietlood, muur helt naar buiten, waarschijnlijk al sinds de muur gemetseld werd tijdens de bouw van de woning in 1976/77
Foto 14 september 2016
(Reiger Copyright)

 


Bouw-Ned IMG_2583 vs02: Touwtje langs muur, schietlood, muur helt licht naar buiten
Foto 14 september 2016
(Reiger Copyright)


Bouw-Ned IMG_2576 vs02: Onder de buitenmuur 8 cm naar de funderingsbalk, touwtje is van het schietlood. Let op, de buitenmuur helt naar buiten, waarschijnlijk al sinds de muur gemetseld werd tijdens de bouw van de woning in 1976/77. Tijdens het metselen, specie nog vers en niet hard, is de muur gaan hellen, en in deze stand na uitharding van het cement blijven staan. Foto 14 september 2016
(Reiger Copyright)

 


Bouw-Ned IMG_2578 vs02: Onder de buitenmuur door 8 cm naar funderingsbalk, opstelling. Links zien we de onderste steen van de buitenmuur, de rolmaat komt tegen de funderingsbalk, het beton van de funderingsbalk is te zien links onder de muur. Foto 14 september 2016 (Reiger Copyright)

 


Bouw-Ned IMG_2570 vs04: Onder de buitenmuur 8 cm naar funderingsbalk, rood'.
Foto 13 september 2016
(Reiger Copyright)

 

 
 

Afgesproken hebben we dat ik zelf de buitenmuur weghaal. Als ik de buitenmuur heb afgebroken tot op de funderingsbalk, bel ik u of u misschien even langs wilt rijden als u huiswaarts keert aan het einde van de dag, om de bijzondere situatie in ogenschouw te komen nemen, in relatie natuurlijk tot het plaatsen van de nieuwe wand door u. Maar dit hoeft volgens uw heer Van Wassenberg niet. Dat zien we volgende week wel: "In het werk".

Voordat de muur door mij gesloopt kon worden is de muur bij de kop doorgezaagd door een bedrijf, zodat op er op het eind anderhalve steen is blijven staan. 

Het frame voor deze zijwand was al af, dit heeft u van te voren in uw werkplaats gemaakt. Het frame is 300 cm hoog. De heer Van Wassenberg wilde op het eind een kolom van één steen laten staan. Dat wilden wij niet. Wij wilden 1½ steen. Het heeft mij veel moeite gekost om u te overtuigen, maar het is 1½ steen geworden. Een oud-collega van u, Martijn, die hier was, vond 1½ steen ook veel beter.

Nu zou u het frame moeten gaan vermaken, vertelde de heer Van Wassenberg mij. Ik vertelde de heer Van Wassenberg dat ik het frame gezien had in de werkplaats en dat ik het had nagemeten. Het frame bestond uit twee delen. Een groot stuk en nog een passtuk. Slechts de bovenbalk en de onderbalk van het passtuk moesten worden ingekort ter lengte van een halve steen + stootvoeg. Twee balkjes van 38 mm x 89 mm moesten worden doorgezaagd.

De muur is op 1½ steen ingezaagd, en ik heb de muur gesloopt tot op de funderingsbalk. In het midden hoefde de muur niet te worden ingezaagd, daar zat een dilatatievoeg.

 


Afb Bouw-Ned 070-3222 vs02: Buitenmuur naast funderingsbalk gemetseld. Het metselkoord geeft aan de buitenzijde van de gesloopte buitenmuur, en loopt van de kop van de muur tot aan de dilatatievoeg, de muur stond hier nog een kleine 2 cm op de betonnen funderingsbalk en stak er 8 cm overheen, de steen is 10 cm breed. Een absurde situatie, met dank aan 'Bouwend Nederland', omstreeks 1976/'77 door een slinkse/sluwe aannemer en een aan zijn beroep trouweloze metselaar gecreëerde situatie. Foto 9 juli 2017(Reiger Copyright)

 


Afb Bouw-Ned 071-3278 vs03: Buitenmuur gesloopt. Onderin de funderingsbalk, daarop een kalkzandsteen blok met ribbels, waarop de  kanaalplaten (vloer), de kopse kanten van de kanalen waren al dichtgesmeerd met specie in 1976, en daarop de binnenmuur. De kanaalplaat springt terug ten opzichte van de binnenmuur. De binnenmuur is over de rand van de kanaalplaat gemetseld. Bouw & Slim gaat de hoekankers monteren op de kopse kant van de kanaalplaten, foto 10 juli 2017(Reiger Copyright)

 

 
  Afgesproken was met u dat het frame aan de binnenmuur gemonteerd zou worden. U wilde het houtenframe laten beginnen op de funderingsbalk, maar ik wilde geen hout onder het maaiveld. Op de offerte wordt ook melding gemaakt van montage wand op kozijnbeugels. Uw offerte meldt 10 kozijnbeugels (enkel materiaal/geen arbeid) €145,20 (incl. btw).

Als u komt, monteert u eerst een 'CLS' 38 x 89 mm tegen de binnenmuur. Maar dit komt slecht uit. U heeft hoekankers bij u, 9 x 9 x 6 cm, speciaal voor mij besteld, zegt de heer Van Wassenberg tegen mij. Omdat het frame al klaar is en precies de hoogte van 3 m heeft, moeten deze hoekankers gemonteerd worden in de kopse kant van de kanaalplaten, die de vloer vormen. Tussen de kanalen, in de rib, kan nog net een gat geboord worden. Elk hoekanker wordt vastgezet met één schroef 4,5 x 40 mm. Onder het frame komen 10 hoekankers en elk anker wordt met één schroef vastgezet. Daar draagt het hele frame op!

Wij betaalden voor een zelfde hoekanker bij de firma Post in Dronten € 0,75 (incl. btw) per stuk! 

De vloerplaat valt ten opzichte van de binnenmuur terug. De hoekankers worden door de heer Van Wassenberg gemonteerd op de kopse kant van de vloerplaat. Deze hoekankers vallen dus ook terug ten opzichte van de binnenmuur. De onderste balk van het frame draagt hierdoor slechts op het uiteinde van het hoekanker wat de constructie er niet beter op maakt.

Afgesproken met u was geïsoleerde kantplanken onder dit frame. Het merk en foto heb ik u ook nog aangereikt. Uw offerte vermeldt ook geïsoleerde kantplanken. Zo’n kantplank bestaat uit dikke waterbestendige isolatie, Blauwplaat of Styrodur en aan de buitenkant 15 mm beton.

De hoogte van het frame ligt vast, het frame is immers al klaar, en boven is juist voldoende ruimte voor de dakrand. De hoogte dakrand ligt ook vast. De balk waar dit frame op komt te rusten is gemonteerd. Hieronder moet de betonnen kantplank komen die u besteld heeft, 20 cm hoog en 5 cm dik, niet geïsoleerd. De heer Van Wassenberg spant een touwtje om een laag stenen nog te metselen die onder deze kantplank komt. Hij legt zijn stenen op de funderingsbalk, de bovenkant van deze stenen ligt nu gelijk met het metselkoord. Er kan geen specie meer onder de steen. Het metselkoord kan niet omhoog want dan kan de kantplank er niet meer tussen.

De heer Van Wassenberg laat de stenen koud op de funderingsbalk liggen, en vertelt dat er achter deze steen wat specie kan en hij gaat specie in de stootvoegen doen. Dit doet u, Bouw & Slim, wel vaker zo, vertelt hij, én dat het goed gaat. Vervolgens gaat u de kantplanken op deze zojuist 'gemetselde' stenen stellen. De stenen bewegen. Achter de kantplank monteert u pir-isolatieplaat 4 cm dik tweezijdig voorzien van een aluminium lagencomplex. Het aluminium zit geplakt op een soort pakpapier. Aan twee kanten van het pakpapier, zodat je eigenlijk niet kan zien dat hier pakpapier tussen zit. En dan is deze aluminium-papier-alumium cachering gelijmd op de pir-isolatieplaat. Op beide zijden van de pir-isolatieplaat, dus tweezijdig. Dit moet ook want anders trekt de isolatieplaat krom.

Waar de kantplanken moeten komen en de pir-isolatieplaten, zitten we echter onder maaiveld, in een vochtige ruimte. Hier wil je geen cachering aluminium-papier-aluminium hebben! Deze pir-isolatieplaat wordt door u met purschuim een beetje op zijn plaats geplakt. De betonnen kantplank komt er voor te staan. Tussen de kantplank en de pir-plaat zit twee centimeter loze ruimte, achter de pir-plaat zit ook lege ruimte. Lucht isoleert ook zegt de heer Van Wassenberg tegen mij. Waarom hebben we überhaupt isolatie gebruikt, het kan gewoon met lucht!?  

Als de heer Van Wassenberg zijn specie klaarmaakt, doet hij teveel water bij het mengsel van de universele mortel, bestaande uit zand, kalk, en cement. De specie is nu veel te dun. De heer Van Wassenberg baalt, dat hoor ik. Met zijn troffel kiepert hij de specie achter de stenen die los op de funderingsbalk liggen, en specie in de stootvoegen. Daarna worden de kantplanken gesteld op deze rij stenen. De eerste kantplank vanaf links wordt ver naar achteren geplaatst door u, Bouw & Slim, de tweede komt meer naar voren. In het midden zit de koker van de kruipruimteventilatie. De vierde betonnen klantplank moet hiervoor langs. Dit betekent dat de kantplanken steeds verder naar voren moeten komen. Het is geen gezicht. De heer Van Wassenberg zegt dan dat niemand het ziet. Ik denk bij mijzelf, dat ik dan toch de eerste ben die het al gezien heeft. Ik tel niet mee volgens de heer Van Wassenberg? Omdat de vierde kantplank voor de ventilatiekoker langs moet, wordt besloten de eerste kantplanken dan maar naar voren te trekken. De kantplanken worden daarna ondersabeld.

Terwijl uw heer Van Wassenberg nog aan het metselen is, heb ik al het besluit genomen, dat ik zodra u vertrokken bent, deze voet onder de houten wand eruit trek, en opnieuw ga maken. Wij hebben niet deze hele operatie van muur slopen tot op de funderingsbalk en het monteren van een frame gevuld met isolatie, voorzien van folies, en bekleed met Zweeds rabat uitgevoerd, en het geld hiervoor uitgetrokken, om er een dergelijke prutsvoet onder te krijgen.

Als de heer Van Wassenberg klaar is met zijn metselwerk gaat hij er nog langs met een veger gedoopt in een emmer water. Hij vertelt dan dat je je werk moet "zegenen". En hij zegt tegen mij, dat ik nu weer "warme sokjes" heb, doelend op de geïsoleerde voet van deze wand.

De heer Van Wassenberg spreekt ook over de kruik van Sarefat/Sarfath (Koningen 1e Boek 17:8-24, over de profeet Elia die verzorgd wordt door een weduwe). De heer Van Wassenberg is te prijzen.

Eerst veel later, zegt mijn vrouw tegen mij: "Ik begreep niet, dat jij dat goed vond, dat metselen leek nergens op". Zij wist niet dat ik in stilte mijn besluit al genomen had. Ik vroeg mijn vrouw wat zij dan gezien had. Zij vertelde mij precies wat zij gezien had. Ze had er bij gestaan.

Hierna monteert u het frame op de balk die u reeds hebt aangebracht tegen de muur ter hoogte van de vloerplaat. 

Uw heer Van Wassenberg heeft vanaf het begin, ook al beloofde hij mij dat het frame aan de binnenmuur zou worden opgehangen, het plan gehad dat de nieuwe zijwand deels ook moest komen te rusten op de betonnen kantplanken.

Ik ben zover dat ik het Zweeds rabat kan gaan monteren, op het frame. Het rabat is voorzien van 2 grondlagen verf zowel aan voorzijde als achterzijde, een dampdoorlatende deklaag zowel aan voorzijde als aan achterzijde, en dan aan voorzijde nog een dampdoorlatende deklaag. Ik realiseer mij echter dat voordat ik het rabat kan gaan monteren, nu eerst de voet in orde moet worden gemaakt.

Een buurman zegt mij de voet niet te slopen als de kans bestaat dat u langs zou kunnen komen. Ik begrijp het niet. Het is onze muur en ik ben niet tevreden over wat hier geleverd is.

De kantplanken heb ik er snel uit. De eerste is even lastig, maar dat heb je met straatwerk ook. Maar zodra de eerste steen eruit is, kan het los. De kantplanken kan ik eenvoudig met de voet naar achteren trappen. Er zit immers een lege ruimte achter deze plank. De plank staat slechts op een laagje specie waarmee hij ondersabelt is en waarvan de kwaliteit bedenkelijk is. 

De 'gemetselde' stenen vliegen er ook zo uit. Er zit immers geen specie onder deze stenen. Alleen er achter zit wat specie en in de stootvoegen. De specie heeft zich niet gehecht aan de kalkzandsteen. De specie achter de stenen is ook zo los. De kalkzandsteenblokken zijn voorzien van gleuven/ribbels zodat een stucadoor hierop mooi zijn stuc aan kan brengen en deze goed hecht. Maar de specie die de heer Van Wassenberg tussen de steen en het kalkzandsteen blok heeft gegoten zit niet vast. Met gemak tik ik deze van het kalkzandsteen-blok. De specie blijft nog wat zitten aan het kalkzandsteenblok. Maar als ik mijn beitel er op zet, valt het cement er een aantal keer over een lengte van drie stenen tegelijk uit. De gleuven of ribbels zijn terug te vinden op de afdruk die is achtergelaten op de specieresten. De specie laat bijna geen sporen na op de kalkzandsteen blokken. Het metselwerk zat dus gewoon los. Waardeloos!

 


Afb 072-3302 vs02: Bouw & Slim uit Swifterbant heeft een onderbalk voor het frame aangebracht op hoekankers. Vervolgens is er een steen koud op de betonnen funderingsbalk neergelegd zonder specie, en hierop zijn de betonnen kantplanken gesteld en ondersabeld met universele mortel (zand-kalk-cement en teveel water), foto 19 juli 2017
(Reiger Copyright)

 


Afb 073-3326 vs02: Zijwand, het frame voorzien van isolatie, frame is geplaatst op de reeds gemonteerde balk, onder het frame en balk de betonnen kantplanken, daaronder de koud op de funderingsbalk 'gemetselde' kalkzandsteen door Bouw & Slim uit Swifterbant, foto 20 juli 2017
(Reiger Copyright)

 


Afb 074-3588 vs02: Het blauwe dampdoorlatende doek flabbert los en erbij, het flappert en het wappert hier. Voor de bovenste horizontale strook neemt Bouw & Slim uit zuinigheid niet een hele nieuwe strook van 120 cm breed, maar stukjes. De heren Bouw & Slim maken hier hun restjes even op. Als de heer Van Wassenberg 20 juli 2017 vertrekt zegt hij mij, of ik het nog wel even vast wil maken. Ik gebruik hier Duct Tape voor. Echter de tape hecht slecht op het doek, omdat het doek misschien waterafstotend is gemaakt. Was deze situatie misschien de reden dat u uw bord vast weghaalde?(Reiger Copyright)

"Niemand die het ziet", zeggen ze dan bij Bouw-Slim uit Swifterbant


Afb xxx-3495 vs02: 'Bouw-Slim uit Swifterbant. Het blauwe dampdoorlatende doek flabbert, flappert, en wappert erbij.
Voor de bovenste horizontale strook neemt Bouw & Slim uit zuinigheid niet een hele nieuwe strook. Maar knippen stukjes af van de rol uit zuinigheid ten behoeve van hun eigen portemonnaie?  Als de heer Van Wassenberg 20 juli 2017 vertrekt zegt hij mij, of ik het misschien nog wel even vast wil maken. Ik gebruik hier de echte tesa Duct Tape voor. Echter de tape hecht slecht op het doek, omdat het doek misschien waterafstotend is gemaakt. Was deze situatie misschien de reden dat u uw bord vast weghaalde?(Reiger Copyright)'

"Niemand die het ziet", zeggen ze dan bij Bouw-Slim uit Swifterbant

 


Afb 075-3353 vs02: Opdrachtgever gebruikt hier toch echt tesa Duct Tape, maar het hield niet, het doek kwam los, de nieten van Bouw & Slim hielden ook niet. Maar er komt een oplossing, foto 26 juli 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 076-3486 vs03: De betonnen kantplanken door Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant gemetseld, trok ik, C.G.J. Kloosterman, er met de blote hand uit. Zie ook de lege ruimte achter de kantplank, 10 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 077-3490 vs03: De betonnen kantplanken komen er schoon uit, ik trok ze er met de hand uit, de specie die Bouw & Slim gebruikte, had weinig gehecht, beton moet je ook aanbranden, foto 10 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 078-3493 vs02: De stenen onder de kantplank heeft Bouw & Slim (Bouw-Slim) koud op de funderingsbalk gelegd zonder specie, alleen achter de stenen en in de stootvoegen is wat specie aangebracht, de specie achter de steen blijft hangen in de ribbels van de kalkzandsteenblokken, 10 september 2017
(Reiger Copyright)

 


Afb 079-3481 vs02: De stenen onder de kantplank had Bouw & Slim (Bouw-Slim) koud op de funderingsbalk neergelegd. Deze stenen waren er ook zo uit, er zat immers geen specie onder. De specie achter deze stenen was er later tussen geschoven, en in vlagen nedergedaald, de specie achter de steen blijft hangen in de ribbels van de kalkzandsteenblokken, 9 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 080-3483 vs02: De stenen onder de kantplank had Bouw & Slim (Bouw-Slim) koud op de funderingsbalk gelegd. Deze stenen waren er zo uit, er zat immers geen specie onder. De specie achter deze stenen was er later tussen geschoven, de specie achter de steen blijft hangen in de ribbels van de kalkzandsteenblokken, ook is er nog een stuk van een stootvoeg blijven staan, 10 september 2017
(Reiger Copyright)

 


Afb 081-3488 vs03: De specie achter de stenen heeft Bouw & Slim (Bouw-Slim uit Swifterbant) er later tussen geschoven, de specie achter de steen bleef hangen in de ribbels van het kalkzandsteenblok, één tik met de beitel en de specie viel er over drie stenen tegelijk uit, de specie liet het blok schoon achter, er was geen hechting, dit is géén metselen, 10 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 082-3562 vs02: Afdruk van de ribbels van het kalkzandsteenblok, gietsel door Bouw & Slim tussen kalkzandsteen en kalkzandsteen blok, er was echter geen en in ieder geval onvoldoende hechting van de specie. Foto 17 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 083-3563 vs02: Andere kant van de afdruk, of het gietsel, door Bouw-Slim uit Swifterbant tussen kalkzandsteen en kalkzandsteen blok, 17 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 084-3499 vs03: Bouw & Slim (Bouw-Slim uit Swifterbant) monteerde pir-isolatieplaten 40 mm dik voorzien van een aluminium-papier-aluminium cachering in de voet van de wand achter de betonnen kantplanken, maar op deze plaats onder maaiveldhoogte wil je geen isolatie met papiercachering hebben, 10 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 085-3515 vs02: Bouw & Slim (Bouw-Slim uit Swifterbant) heeft dit hoekanker helemaal op het eind onder de balk gemonteerd, de balk draagt op het uiteinde van het hoekanker. De schroef waarmee het frame op deze balk is gemonteerd spleet de balk, en waarschijnlijk ook de onderste balk van het frame, de onderkant van de balk is eerst 'gepeintuurd' nadat hij gemonteerd was, de kopse kant waarschijnlijk niet, de muur wel, foto 11 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 086-3804 vs03: Wij betaalden 18 oktober 2017 voor dit hoekanker bij de firma Groothandel Post in Dronten slechts € 0,75 (incl. btw) per stuk. Wij hebben in totaal 12 van deze hoekankers gekregen van Bouw & Slim (12 x 0,75 = € 9,-) en 14 kleinere hoekankers van ca. € 0,42 en schroeven natuurlijk. De offerte vermeldt 10 kozijnbeugels (enkel materiaal) à €145,20 (incl. btw).(Foto Reiger Copyright)

 
 

Wij bedanken hierbij Technische Groothandel Post in Dronten, De Noord 59, 8251 GM  Dronten

 

 
  Vervolgens hebben wij een strook beton gestort op de bovenkant van de funderingsbalk. Deze strook ligt aan de voorkant nu gelijk met de voorkant van de ventilatielatten. De strook beton steekt op sommige plekken 5 cm voorbij de funderingsbalk, als een balkon. De  strook kan niet kantelen, omdat deze vergrendeld is in de binnenmuur. De dikte van de strook is 4½ cm. 

Vervolgens is Styrodur 80 mm dik aangebracht. Deze Styrodur vindt steun tegen de binnenmuur, en is gesteld met pur-schuim erachter, zodat er precies uw kantplank weer voor kan, en uw kantplank nu steunt tegen de Styrodur. Er zijn geen lege met luchtgevulde ruimtes nu. De situatie komt nu overeen met een fabrieksmatig geïsoleerde kantplank. Het geheel is drukvast zodat er nu aarde of bestrating of een grindkoof tegen aan kan. 

De beton is gestort met fijn grind. De gebruikte specie voor de ondersabeling bestaat uit zand cement in de verhouding 2:1, dezelfde die in beton wordt toegepast. De betonplanken zijn gekit, en aan de bovenzijde is Aquaband gemonteerd tegen de onderkant van de door u aangebracht balk. In de kruipruimte is de binnenmuur nu droog.

 


Afb 087-3538 vs02: Reiger Bouw. Voorbereiding storten betonrand op de funderingsbalk, de bekisting is van geëxpandeerd polystyreen, door C.G.J. Kloosterman, foto 13 september 2017
(Reiger Copyright)

 


Afb 088-3544 vs02: Reiger Bouw. Bekisting van geëxpandeerd polystyreen (EPS) door C.G.J. Kloosterman, foto 13 september 2017
(Foto Reiger Copyright)

 


Afb 089-3548 vs02: 'Aanbranden' van de betonnen funderingsbalk, is het aanbrengen van een mengsel van pure cement en water voor een betere hechting van de te storten beton met de funderingsbalk, door C.G.J. Kloosterman, foto 15 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 090-3549 vs02: Reiger Bouw. Storten van de betonnen rand, op de funderingsbalk door C.G.J. Kloosterman, uiteraard is hier een kleinere sortering (formaat) grind gebruikt, 15 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 091-3554 vs02: Reiger Bouw. Vergrendeling (verankering) van de te storten betonnen rand onder de binnenmuur, de rand kan straks niet kiepen of kantelen, door C.G.J. Kloosterman, 15 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 092-3558 vs02: Reiger Bouw. Eindschot betonnen rand door C.G.J. Kloosterman,17 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 093-3569 vs03: Reiger Bouw. Styrodur-platen met pur-schuim gemonteerd, 2 x 40 mm Styrodur totaal 80 mm, gefixeerd zodat de betonnen kantplanken er precies voor kunnen en gelijk komen met de voorkant van de ventilatielatten door C.G.J. Kloosterman, foto 18 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 094-3622 vs02: Reiger Bouw. Beton rand verhoogd vóór de Styrodur, bekisting verhoogd, nieuwe storting, ook hier weer eerst aangebrand door C.G.J. Kloosterman, 25 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 095-3619 vs02: Reiger Bouw. Waterdichte montage van de kantplanken, door C.G.J. Kloosterman, 25 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 096-3620 vs02: Reiger Bouw. Waterdichte montage van de kantplanken door C.G.J. Kloosterman, 25 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 097-3625 vs02: Reiger Bouw. Betonnen kantplank stijf tegen de Styrodur, voorkant gelijk met de ventilatielatten, door C.G.J. Kloosterman, 25 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 098-3626 vs02: Reiger Bouw. De kantplanken moeten nog worden ondersabeld met zand/cement 2:1, dezelfde verhouding als in beton, door C.G.J. Kloosterman, daarna worden de stelblokjes verwijderd, en ook hier zal ondersabeld worden, foto 25 september 2017(Reiger Copyright)

 

 
  Monteren van het Zweeds rabat aan de zijgevel

Voordat ik het rabat ga monteren, moet ik eerst een oplossing vinden voor het blauwe dampdoorlatende doek dat er hier nog steeds bij flabbert. Wel het lukt uiteindelijk met montagekit (Ac). 

Afgesproken met u is, dat ik zelf het Zweeds rabat monteer. U levert en monteert het frame voorzien van isolatie en de benodigde folies. Tevens draagt u zorg voor de montage van de ventilatielatten. 

Over het Zweeds rabat dat u geleverd heeft, ben ik zeer tevreden, het trekt niet krom, niet in de breedte en niet in de lengte, en het tordeert niet, het bleef/blijft mooi recht, ook de lengte van 6 m was uitstekend, omdat ik hierdoor geen naden in de lengte kreeg. Mijn compliment hiervoor aan u!

Omdat ik op het eind een centimeter speling wilde houden, en ik met mijn schroef 4,5 cm van de kopse kant van het Zweeds rabat wilde blijven (ook hield ik 4,5 cm van de onderzijde van het rabat aan), heb ik de door u geplaatste verticale ventilatielat links en rechts moeten verwijderen, en moeten vervangen door een bredere lat, zodat ik voldoende body zou krijgen om in te schroeven, anders waren mijn schroeven naast uw ventilatielat terecht gekomen, of ik had helemaal op het eind moeten schroeven, waardoor het rabat zou kunnen barsten, scheuren, en/of splijten op het eind. Ook heb ik het rabat natuurlijk voorgeboord. Het onderste rabatdeel heb ik voorzien van een schuine onderkant, zodat regendruppels hier niet of minder blijven hangen. Voorts heb ik een kleine speling aangehouden tussen de rabatdelen, overigens was het buiten al heel vochtig, en hoefde ik voor uitzetting van het hout niet heel bang meer te zijn. 

Het waterdichte plastic dat u aan de achterkant van het frame gemonteerd heeft, had bij plaatsing aan de voorkant moeten uitsteken, en dan worden afgesneden. Dit zou voorkomen dat het onbehandelde houtwerk met de steen in aanraking zou komen, en er niet alsnog vocht in de nieuwe wand kan komen. Het folie is echter op sommige plaatsen niet te zien links en rechts. 

 


Afb 099-3601 vs02: Reiger Bouw. Voordat we het rabat kunnen gaan monteren, moeten we nog wel een oplossing vinden om het dampdoorlatende doek vast te zetten, door C.G.J. Kloosterman, met Ac Montagekit natuurlijk! Let wel, deze montagekit is net aangebracht, maar hecht zich mooi op beide doeken. Foto 24 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 100-3627 vs02: Bouw-Slim. Hier komt de waterdichte folie die aan de achterkant van het frame is gemonteerd door Bouw & Slim naar voren, zodat het staande onbehandelde hout gescheiden is van de steen. Let wel, de staande te smalle ventilatielat van 45 mm breed is verwijderd door C.G.J. Kloosterman, en wordt door hem vervangen door een bredere lat 82 mm breed, foto 25 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 101-3628 vs03: Bouw-Slim. Hier komt de waterdichte folie die aan de achterkant van het frame is gemonteerd naar voren, zodat het staande onbehandelde hout gescheiden is van de steen. Let wel, de staande te smalle Bouw-Slim ventilatielat is verwijderd door C.G.J. Kloosterman, en wordt door hem vervangen door een bredere, foto 25 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 102-3634 vs03: Bouw-Slim. De waterdichte folie die aan de achterkant van het frame is gemonteerd en hier naar voren zou moeten komen is niet te bekennen. Het staande onbehandelde hout is niet gescheiden van de steen. Let wel, de staande ventilatielat is verwijderd door C.G.J. Kloosterman, en wordt door hem vervangen door een bredere, 25 september 2017(Reiger Copyright)

 


Afb 103-3641 vs03: Reiger Bouw. Nieuwe geprepareerde lat aangebracht door C.G.J. Kloosterman, van voldoende breedte (82 mm). De roestvrijstalen(A2) schroef 4,0 x 40/24(deeldraad) TX20, waarmee het rabat wordt vastgezet door C.G.J. Kloosterman,komt 45 mm van de kopse kant van het rabat en 45 mm van de onderzijde van het rabat, 1 oktober  2017(Reiger Copyright)

 

 

 

Hier eindigt Deel 3 van 4 van deze brief of dit rapport aan bouwbedrijf Bouw-Slim t.n.v. de heer S. van der Land met datum 31 december 2017 getiteld: 'Een wandeling'
 

Deze brief of dit rapport aan Bouw-Slim bestaat uit een brief van 25 pagina's en een bijlage van 67 pagina's met 131 foto's. De foto's zijn hier nu opgenomen in de brief zelf. Omdat deze pagina op het internet veel te lang zou worden, verdelen wij dit document in delen.

Deel 3 van 4 beslaat pagina 12 (laatste alinea) tot en met pagina 17 (t/m Afb 103) van 25 pagina's van de brief. Voor de bijlage betreft het pagina 36 (Afb 070/131) tot en met pagina 53 (Afb 103/131) van 67 pagina's.

Dit Deel 3 van 4 van deze brief of dit rapport behandelt het verwijderen (slopen) van de buitenmuur van de zijgevel beneden door opdrachtgever, C.G.J. Kloosterman zelf, het onderzoek van te voren door opdrachtgever, het plaatsen/monteren van een frame met isolatie door Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, en de montage van de gevelbekleding door opdrachtgever zelf.

Nadat heer Bouw & heer Slim hier 20 juli 2017 voor het laatst waren, melden zij zich eerst 2 november 2017 voor "Het afwerken van het laatste stukje dak wat nog gebeuren moet" (Sijbren van der Land).


Deel 4 van 4 van deze brief of dit rapport is in voorbereiding om hier geplaatst te worden op een nieuwe pagina. op een nieuwe scroll..

 

 

Naar Deel 4 van 4 van deze brief aan de heer S. van der Land van bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant met datum 31 december 2017, met titel 'Een wandeling'
Klik hierboven

óf

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

 

 
   

 

 

 

Picture met tekst

 

 

 

 

o