Brief Reiger(sch) Kloosterman aan de heer S. van der Land, van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, met datum 23 februari 2018: 'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof'

 

Nieuw dak door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant

De Kruisboog*, Swifterbant, nieuw dakbeschot, pir-afschotisolatie, Hertalan® epdm-dakbedekking, nieuwe dakgoten, aanbrengen kunststofleien, gedeelten van de buitenmuren* vervangen door isolatieframes en gevelbekleding

 


                                                        Bouwbedrijf "De Knoeierij", Industrieweg 30, Swifterbant

 

Deze brief of dit rapport aan Bouw-Slim bestaat uit een brief van 29 pagina's met 33 foto's. De tekst van deze brief beslaat de pagina's 1 t/m 12, de foto staan in deze brief of dit rapport op p.13 t/m 29. Nu hier op het internet staat dit hele document op één internetpagina, de foto's staan nu in en bij de tekst. Een internetpagina is eigenlijk een keukenrol waar we alles hebben op geschreven en de foto's bijgeplakt. De internetpagina van nu, hoe modern ook, is te vergelijken met de oude boekrol, de boekrollen die de Joden nog steeds gebruiken tijdens hun diensten. Denk ook aan de Dode Zee-rollen gevonden in Qumran, in het Engels heten ze de 'Dead Sea Scrolls'. Als we scrollen op of over een internetpagina doen we eigenlijk niets anders als het lezen van een boekrol, maar nu van boven naar beneden en andersom.

 


                                                                           
We gaan beginnen aan de volgende scroll


 

Met rood (rode pen) hebben wij wijzigingen en/of aanvullingen aangebracht in de oorspronkelijke brief. Alle originele tekst niet gewijzigd of aangevuld in deze brief aan de heer S. van der Land van bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant is gewoon zwart.

 

Deze brief heb ik 27 februari 2018 Aangetekend verstuurd. 21 Maart 2018 bezorgt PostNL mij dit stuk retour!? Sijbren van der Land, Bouw-Slim, zou geen 1e Bericht (kennisgeving) en/of 2e Afhaalbericht hebben ontvangen van PostNL. Deze brief heb ik 8 maart 2018 ook nog als pdf per e-mail verstuurd aan Van der Land. 9 Maart 2018 meldt Van der Land per kerende e-mail: "Wij hebben uw e-mail van 8 maart 2018 in goede orde ontvangen". (zie dossier)

Brieven aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, CEO en/of Bestuursvoorzitter PostNL,
 en de antwoorden van PostNL
 
(Klik hier)

 

______________________________

p. 1/29
 

Bouw-Slim
T.n.v. de heer S. van der Land
Industrieweg 30
8255 PB  Swifterbant
Betreft:    Een wandeling over neergedaald en bezonken stof


 

Swifterbant, vrijdag 23 februari 2018

 

Geachte heer Van der Land,

Met u heb ik een wandeling gemaakt, en het verslag van deze wandeling neergelegd in mijn brief van 31 december 2017 aan u.

Graag neem ik u nog een keer mee. De vorige wandeling heb ik nog een keer overgedaan en mijn brief aan u heb ik opnieuw gelezen. Het stof is nedergedaald en bezonken.

Dit heeft geleid tot aanvullend onderzoek.

 

Dakrand van de 'Kapel'

Op p.10/25 van mijn brief van 31 december  2017 aan u vertel ik u over de spleet tussen 'CLS' en ventilatielat, aan de dakrand van de 'Kapel', boven het grote zijvlak. Het Hertalan®-epdm is losgekomen van de dakrand, en ik heb stenen op het loslatende epdm gelegd. De bijbehorende foto’s in de bijlage van mijn brief van 31 december 2017 laten niet echt een spleet zien, omdat op deze plek ventilatielat en 'CLS' dicht bij elkaar zitten. Verderop wordt deze spleet veel breder. De bovenste horizontale ventilatielat zit met klosjes gemonteerd aan de horizontale bovenste 'CLS', in verband met de uitlijning. Het epdm zweeft daar over een lege ruimte, over een leegte, over de spleet heen. Is geplakt op het niets!? Als laatste is het geplakt op de aluminium trim (ziet u de bijlage van mijn brief van 31 december 2017 aan u, p. 31/67 Scan 059-10429 vs04).

 

Aanvullende tekening dakrand/-opstand kapel

Bouw-Slim Scan10510 vs05 'Slechte constructie dakrand 'Kapel', bovenste balk hangt'. Balkje gemonteerd op dakbeschot. Hiertegen aan is een strook van 9 mm OSB geschroefd. Het bovenste balkje hangt aan dit schotje, is geschroefd aan dit schotje, dit balkje hangt dan al reeds schuin af. Waardeloze constructie. Afbeelding 28 april 2019 getekend Reiger Kloosterman (Reiger Copyright)

 

Aanvullende foto

Afb 055-3078 vs03: Vervolgens schroeft Bouw-Slim aan de 9 mm dikke opstaande strook OSB een 'CLS' 39 x 89 mm aan de zijde die 39 mm heet, deze bovenste 'CLS' ligt zeg maar plat, en hangt nu dus aan de strook OSB van 9 mm dik. De 'CLS' hangt nu reeds naar buiten toe enigszins schuin af, en dit is de reden dat er water op deze dakrand blijft staan. Deze constructie is niet stabiel en zwak. Eigenlijk gaat straks de multiplex gevelbekleding dit balkje dragen, en dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. Zou dit de reden zijn dat de heer Sijbren van der Land bang is als er mensen over dit dak lopen. Denk aan de schoorsteenveger, de glazenwasser (lichtkoepel), en de technische adviseurs van Hertalan® en Carlisle® bijvoorbeeld? Foto 21 juni 2017(Reiger Copyright)
 

 

Zie Afb 54 en Afb 055 uit de brief van C.G.J. Kloosterman aan de heer S. van der Land, van bouwbedrijf Bouw-Slim uit
Swifterbant met datum 31 december 2017:
'Een wandeling'  Deel 2 van 4
(Klik op Deel 2)

 

Scan 059-10429 vs04: Waardeloos Bouw-Slim ontwerp en uitvoering, slechte/zwakke constructie. Grote zijvlak van de 'Kapel' aan de bovenzijde, dakrand met aluminium daktrim, 5 oktober 2017 waaide hier het epdm los van de daktrim, de Hertalan® KS137 lijm gebruikt door Bouw & Slim heeft de delen niet bij elkaar kunnen houden, de trim is bevestigd op de ventilatielat, het epdm zweeft over de spleet, over de leegte tussen 'CLS' en ventilatielat, de zaak is ook nat! De constructie is ook nat geworden! Uiteindelijk moet de Prodeq Prime+ multiplex plaat de constructie ondersteunen?! Het behang steunt de muur!? De constructie zakt door zie stippellijnen, Scan 31 december 2017, tekening Reiger Kloosterman (Reiger Copyright)

 


Afb 132-3974 vs03: Bouw-Slim uit Swifterbant werk. Dakrand 'Kapel' boven grote zijvlak, aan linkerzijde 'Kapel' (achterzijde woning) is een lege ruimte, een spleet, tussen ventilatielat en 'CLS', met slechts hier en daar een aantal klosjes ertussen. Aluminium daktrim is gemonteerd op de ventilatielat, deze begint direct links na de spleet, 44 mm tot het eind. Foto 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 133-3973 vs04: Bouw-Slim uit Swifterbant werk. De rode cirkel/ellips geeft loszittend epdm aan, epdm dat door het indrukken van het stokje omhoog komt, ook hier zit het epdm gewoon los op de aluminium daktrim, foto 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 

 
Afb 134-4034 vs02: Bouw-Slim uit Swifterbant werk. Om het nog duidelijker te maken (1). Hier zit de ca. 2 cm of meer spleet tussen de 'CLS' en de ventilatielat. Links is de aluminium daktrim zichtbaar, foto 14 februari 2018
(Reiger Copyright)

 


Afb 135-4032 vs02: Om het nog duidelijker te maken (2). Bij het indrukken van het hout zien we dat het epdm links gewoon los zit, het komt omhoog. Het is geplakt op de trim, maar de lijm heeft de delen, trim en epdm, niet bij elkaar kunnen houden. Lijmkunsten door Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant. Hieronder is het nat, onder zit het ijs aan de binnenkant van de Prodeq Prime+ multiplex gevelplaat, water is achter de plaat naar beneden gelopen, foto 14 februari 2018 (Reiger Copyright)
 

 


                                                        Bouwbedrijf 'De Knoeierij', Industrieweg 30, Swifterbant

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 1/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 2/29

 

  Op de dakrand boven het grote zijvlak van de 'Kapel' zit het epdm los en is het ook nat onder het epdm. De trim is nat, het blauwe doek is nat, en de bovenste horizontale 'CLS' waar aan de klosjes en de bovenste horizontale ventilatielat zijn bevestigd is nat. En hoeveel meer is er nog nat?

Het water kan nu langs het blauwe dampdoorlatende doek, ervoor of erachter, naar beneden. Als het water achter het blauwe doek gaat, wordt het houten frame waarin de pir-isolatieplaten zijn gemonteerd nat. Dit frame staat onder koud op het betonnen dek van de garage en de zijkamer. Water kan nu de onderbalk van het frame aantasten. Deze balk is onbehandeld! Niet geïmpregneerd of in de menie gezet. Op het betonnen dek ligt een plastic folie (dampscherm) tegen het houten frame aan, omhoog ter dikte van de isolatieplaat (11 cm) die op het betonnen dek ligt. Op de isolatieplaat is epdm gelijmd wat tegen het frame omhoog gaat, hier over heen komt de epdm-slabbe die onder de onderste horizontale ventilatielat is gemonteerd. Over deze slabbe gaat het blauwe dampdoorlatende doek. Maar indien water langs de achterzijde van het doek gaat, loopt het water langs het frame. Vocht kan nu onder het plastic komen dat op dit betonnen dek ligt, waarop weer de isolatieplaten liggen. Water kan ook op het plastic komen, en in het isolatiepakket. Het plastic moet damp remmen wat uit de woning komt, vocht van onder tegenhouden!?

 

Een waterplas veel groter dan voorheen op de 'Kapel'

 


Afb 136-3980 vs02: Bouw-Slim 'Vijverbouw' uit Swifterbant. Een waterplas veel groter dan voorheen op de 'Kapel', er ligt ook nog ijs in de vijver. Foto 8 februari 2018
(Reiger Copyright)

 


Afb 137-4028 vs02: Bouw-Slim 'Vijverbouw' uit Swifterbant. Een waterplas veel groter dan voorheen op de 'Kapel', foto 14 februari 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 138-3982 vs02: Bouw-Slim 'Vijverbouw' uit Swifterbant. Een waterplas veel groter dan voorheen, lichtkoepel geheel in het water, er ligt ook ijs in de vijver. Foto 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 139-4029 vs02: Bouw-Slim 'Vijverbouw' uit Swifterbant. Een waterplas veel groter dan voorheen, lichtkoepel en CV aan-/afvoerpijp geheel in het water, links van de lichtkoepel en tussen lichtkoepel en CV-pijp ligt ijs, foto 14 februari 2018 (Reiger Copyright)

 

 
 

Prodeq Prime+ multiplex platen

De Prodeq Prime+ multiplex platen heeft u aangebracht als gevelbekleding rond de 'Kapel' en aan de gootkasten. Op de grote vlakken, grote zijvlak van de 'Kapel', zijkanten(-wangen) van de 'Kapel', en de grote vlakken van de gootkasten, heeft u de Prodeq Prime+ multiplex platen stijf tegen elkaar aan gemonteerd. De vraag is of u de verticale zaagkanten geseald en/of voldoende geseald heeft, in zo verre dit niet reeds door de fabriek goed gesealde zaagkanten zouden zijn. Goed betekent van eenzelfde kwaliteit als het oppervlak van de plaat.

De platen heeft u stijf tegen elkaar aan gemonteerd met een dunne (zuinige) acrylaat-kitrups ertussen. Uw heer Jeroen van Wassenberg vertelde dat de grote vlakken in hun geheel uitzetten of krimpen, en dat dit dus een uitstekende oplossing was. Er ontstond nu één vlak zonder noemenswaardige naden. Ik vertrouwde op het vakmanschap van uw heer Van Wassenberg, en wat hij allemaal niet op school geleerd had, om zijn eigen woorden maar te gebruiken. Echter deze handelwijze druist in tegen alle voorschriften. Ik heb mij nu geïnformeerd, en bij alle multiplex gevelbekleding wordt in de instructies aangegeven de platen met minimaal 1 cm tussenruimte te monteren.
 
 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 2/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 3/29

 
  Ik heb geconstateerd, dat hoe goed ik de vlakken ook geschilderd heb de naden nu gaan barsten. Door capillaire werking wordt water via deze scheuren/barsten de plaat ingezogen, en dit leidt tot vochtophoping en aantasting van de zijkanten van de platen en verder de plaat in, het leidt tot voortijdige desintegratie van de plaat, het leidt tot voortijdig verval van deze Prodeq Prime+ multiplex platen. Ook vervalt de garantie indien je de platen niet monteert volgens de bijbehorende instructies.

Een voldoende ruimte tussen de platen, een naad/voeg van voldoende breedte, zeer goed gesealde plaatkanten, en gebruik van een zeer goede elastische overschilderbare, bijvoorbeeld polymere lijm-/montage-/afdichtingskit, zou misschien een oplossing zijn geweest. Echter u bespaart op kitten en op materialen, ten eigen faveure, en ten nadele van uw klant.

De Prodeq Prime+ multiplex platen zijn in de fabriek voorzien van grondlagen en volkomen vlak afgewerkt, en hoeven niet nog eerst gegrond te worden, maar kunnen direct afgeschilderd worden. Van uw heer Van Wassenberg kreeg ik de strikte opdracht hier dampdoorlatende verf voor te gebruiken. Uw heer Van Wassenberg kwam met een heel verhaal dat klanten zich hier niet aan zouden houden en dat dan Bouw & Slim de schuld zou krijgen van de moeilijkheden die hierdoor zouden ontstaan. Uw heer Jeroen van Wassenberg begint al met en over fouten die de klant gaat maken? Hij néémt een voorschot!

Op Afbeelding 143-3189 vs02 zien we de plaat af fabriek. Hoewel de zijkant van de plaat ook behandeld is, lijkt het, in de fabriek, zijn duidelijk de fineerlagen zichtbaar (J. de Kok), en kunnen we hier niet spreken van een echte 'seal' of 'verzegeling' van de plaatkant (de heer Jacques de Kok, adviseur sealen H.) . De zijkant van deze plaat is meer open dan dicht. Leverancier Oldenboom geeft op mijn verzoek nu zelf aan: "De randcoating op de handelsplaten heeft géén beschermende functie, maar is púúr esthetisch".

 


Afb 143-3189 vs02: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Prodeq Prime+ multiplex plaat (259 cm x 150 cm) wordt gemonteerd op het midden van het grote zijvlak van de 'Kapel'. De zijkant van de plaat is door de fabriek behandeld? Echter duidelijk zijn de fineerlagen nog zichtbaar, we kunnen hier niet spreken van een echte 'seal' (verzegeling van de plaatkant) (de heer Jacques de Kok, adviseur sealen H.), verticale ventilatielat slechts 45 mm breed is veel te smal om deze platen op te monteren bij deze aansluiting. Foto gemaakt 29 juni 2017 (Reiger Copyright)

Deze foto is oorspronkelijk gemaakt met en voor een heel ander doel: Het op de ventilatielat vastgeschroefde blanke multiplex, zijnde een tijdelijke steun om de zware plaat op te zetten.

Wij denken nu dat de reden dat Jeroen van Wassenberg de platen stijf, stuik of stuitend, tegen elkaar heeft aangezet, deze veel te smalle ventilatielat is. Anders had hij geen vlees om zijn spijkers in vast te schieten. En een bredere lat of strook had Bouw & Slim niet voorhanden. 'Was er gewoon niet', bij Bouw-Slim dan. En wéér is het bij Bouw-Slim: "Niemand die het ziet". Reiger Bouw 29 april 2019

 

 
  De randen zijn dus niet geseald en moeten alsnog geseald worden! Deze zaagkant van de plaat, af leverancier Oldenboom (Doetinchem - Harlingen - Kampen?), had door Bouw-Slim eerst geseald moeten worden. Op het instructie-etiket op de plaat staat duidelijk vermeld 'goed afwerken met randsealer'. Goed is niet half! Goed is ook niet: niet sealen!

Bij het afwerken van zaagkanten, betekent het dat er minimaal 2x geseald moet worden. De 'sealer' trekt namelijk in het hout en dan is er geen volledige verzegeling van de zaagkant. Vervolgens moet nog een keer geseald worden om dezelfde laagdikte te krijgen als voor en achterkant van de plaat. Ook moet na de eerste laag eerst geschuurd worden, omdat na de eerste keer sealen de houtvezels opspringen (de heer Jacques de Kok, adviseur sealen H.).

Ook andere leveranciers adviseren voor dit plaatmateriaal in de gevel, de randen (zaagkanten) minimaal twee maal te sealen (minimaal 2 lagen).
 


Uit de Prodeq Prime+ Verwerkingsvoorschriften 2014.12 pagina 5/10:
"Breng deze randsealer in meer lagen aan. Na de eerste laag moet men voor een glad oppervalk altijd naschuren".

 

Sealen plaatkanten Prodeq Prime+

 

Of zijn deze Prodeq Prime+ multiplex platen van Oldenboom misschien van onvoldoende kwaliteit voor deze toepassing buiten als gevelbekleding?  

Het etiket op de Prodeq Prime+ multiplex platen in uw aanhanger, de platen die u gebruikt heeft tegen onze gevel, vertelt: "U ontvangt 10 jaar garantie mits voldaan is aan de verwerkingsvoorschriften".

Uw leverancier Oldenboom vermeldt op zijn site: "Prodeq Prime Multiplex is ook buiten toe te passen, op voorwaarde dat het op de juiste manier afgewerkt is. Verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen, desgewenst met paintlaag en maar liefst 10 jaar garantie".

"Is ook buiten toe te passen", vinden wij geen fijne zinsnede. Het lijkt er op dat het binnenmateriaal is wat eventueel ook buiten te gebruiken is, op voorwaarde ……….

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 3/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 4/29

 
  Bij de Oldenboom Groep BV te Doetinchem hebben wij opgevraagd en gekregen de Verwerkingsvoorschriften voor deze Prodeq Prime+ multiplex platen: Prodeq Prime+ Verwerkingsvoorschriften 2014.12 (10 pagina’s)

 

Uit deze Verwerkingsvoorschriften 2014.12 van Oldenboom:

 • Nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen van het oppervlak van de plaat (Bouw-Slim beschadigde de oppervlakte van deze plaat, Bouw-Slim beschadigde de plaat ook inwendig, diepe gaten naast de spijkers, bomkraters gelijk, door meerdere fineerlagen heen)

   
 • Gebruik RVS-schroeven (Bouw-Slim gebruikte roestige spijkers)

   
 • Afronden van de zaagkanten met een minimale radius van 3 mm (R = 3 mm). Hierdoor komt de verf op een zelfde (gelijke) dikte op de hoek. Bij niet afgeronde rand komt nauwelijks verf op de scherpe rand en vervalt de garantie

   
 • De randcoating op de handelsplaten heeft géén beschermende functie, maar is púúr esthetisch (de randen zijn dus niet geseald en moeten alsnog geseald worden!)

   
 • Verwijder schuurstof en werk de randen af met Prodeq Prime+ randsealer, breng dit op volgens voorschrift van de fabrikant. Om voldoende droge laagdikte (minimaal 100μm = 0,1 mm) te verkrijgen heeft het gebruik van een kwast in combinatie met een roller hierbij de voorkeur

   
 • Het afsluiten van de randen geschiedt met twee lagen, op te brengen met kwast daarna in te rollen met een roller

   
 • Breng de randsealer in meer lagen aan
   
 • Na de eerste laag moet men voor een glad oppervlak altijd schuren

   
 • Voor plaatmateriaal in de gevel wordt een randafdichting met in minimaal 2 lagen Prodeq Prime+ randsealer en een droge laagdikte van minimaal 200μm aangeraden

 


Wij kunnen toch niet zeggen, mijnheer Sijbren van der Land, dat u, Bouw-Slim, zich aan deze Verwerkingsvoorschriften heeft gehouden?

 


Afb 140-3977 vs03: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Naad op de grote zijwand van de 'Kapel', Prodeq Prime+ multiplex platen zijn stijf (stuik of stuitend) tegen elkaar gezet met een héél dun acryl-rupsje ertussen, begin van het einde, de naad scheurt, vocht kan naar binnen, foto 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 141-4003 vs03: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Grote zijvlak van de 'Kapel', Prodeq Prime+ multiplex platen zijn stijf (stuik) tegen elkaar gezet met een héél dun acryl-rupsje ertussen, ter dikte van een vloeitje!?, begin van de desintegratie van de plaat, foto in de spiegel gemaakt 8 februari 2018
(Reiger Copyright)

 


Afb 142-4003 vs04: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Onderkant Prodeq Prime+ multiplex platen, platen stijf tegen elkaar aan gezet, hier zou een héél dun rupsje acrylaat-kit tussen zitten, we zien reeds delaminatie van de fineerlagen, de zaagkant is niet of nauwelijks geseald door Bouw-Slim uit Swifterbant, en is dit wel een exterieur kwaliteit plaat? Foto in de spiegel gemaakt 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 

Herhaling, zie ook eerder:

Afb 143-3189 vs02: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Prodeq Prime+ multiplex plaat (259 cm x 150 cm) wordt gemonteerd op het midden van het grote zijvlak van de 'Kapel'. Is de zijkant van de plaat door de fabriek behandeld? Let op de fineerlagen die nog duidelijk zichtbaar zijn, we kunnen hier niet spreken van een echte 'seal' (verzegeling van de plaatkant) (vertelde de heer Jacques de Kok, adviseur sealen H.). Deze zaagkant van de plaat had door Bouw-Slim eerst geseald moeten worden, op het instructie-etiket op de plaat staat duidelijk vermeld 'goed afwerken met randsealer'. Zijn deze Prodeq Prime+ multiplex platen van Oldenboom wel van voldoende kwaliteit voor deze toepassing buiten, als gevelbekleding? We zien hier ook dat Bouw & Slim verticaal een stuk ventilatielat plaats. Achter deze lat zit pir-isolatieplaat. Deze lat wordt dus niet gedragen. Bouw & Slim schiet hier de plaat op vast. Wat gebeurt er aan de achterkant van de plaat tijdens dit schieten, de ventilatielat draagt niet? We hebben de inslagkraters aan de voorkant van de plaat gezien. Net als bij schiet-incidenten is de verwonding daar waar de kogel het lichaam verlaat dikwijls groter dan waar de kogel het lichaam binnendrong (schotverwonding en wondballistiek). De verticale ventilatielat slechts 45 mm breed is veel te smal voor dit doel, om deze platen op te monteren bij deze aansluiting. Hier kunnen nooit twee multiplexplaten op gemonteerd worden, daar waar de platen tegen elkaar aankomen. En er moet nog een  voldoende ruime naad voor ventilatie en onderhoud van de plaatkant zijn, en in uitzonderlijke situatie een voldoende ruime naad voor kit tussen de platen. Bouw & Slim, in de persoon van de heer Jeroen van Wassenberg, bedacht de platen stijf tegen elkaar aan te zetten met een acrylaat-kit rupsje ertussen. Foto gemaakt 29 juni 2017 (Reiger Copyright)

Deze foto is oorspronkelijk gemaakt met en voor een heel ander doel: Het op de ventilatielat vastgeschroefde blanke multiplex, zijnde een tijdelijke steun om de zware plaat op te zetten.

Wij denken nu dat de reden dat Jeroen van Wassenberg (Bouw) de platen stijf, stuik of stuitend, tegen elkaar heeft aangezet, deze veel te smalle ventilatielat is. Anders had hij geen vlees om zijn spijkers in vast te schieten. En een bredere lat of strook had Bouw & Slim niet!? "Niemand die het ziet", heet het dan bij Bouw-Slim. Reiger Bouw 29 april 2019

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 4/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 5/29

 
  Te smalle lat achter de verticale naden van de Prodeq Prime+ multiplexplaten

Achter de verticale naden zit geen hout, geen 'CLS'. De heer Van Wassenberg van Bouw & Slim gebruikt hier een stukje ventilatielat wat hij er horizontaal achter zet om zo de platen te kunnen verbinden. Waarschijnlijk draagt dit stuk ventilatielat niet op achterliggend houtwerk, maar zitten er slechts de pir-isolatieplaten achter. De heer Van Wassenberg schiet de platen vast op dit stuk ventilatielat. Wat gebeurt er hier aan de achterkant van de plaat, tijdens dit schieten? We hebben de inslagkraters aan de voorkant van de plaat gezien.

Net als bij schietincidenten is de verwonding daar waar de kogel het lichaam verlaat dikwijls groter dan waar de kogel het lichaam binnendrong (schotverwonding en wondballistiek).

De ventilatielat is slechts 45 mm breed. Van Wassenberg heeft slechts 22½ mm ventilatielat om de plaat vast te schieten. Dan moet de ventilatielat ook nog eens midden achter de naad zitten (JdK). Volgens de Verwerkingsvoorschriften moet hij 15 mm uit de hoek (rand) van de plaat blijven. Hij mag niet schuin schieten. Het moge duidelijk zijn dat de ventilatielat onvoldoende vlees geeft om deze platen tegen elkaar te kunnen monteren, en dan moet er ook nog een naad tussen de platen komen van één cm. Dit gaat het hem niet worden natuurlijk. Bouw & Slim heeft geen bredere latten? Bouw & Slim bezuinigt ook hier weer op materiaal, ten eigen faveure, en in het nadeel van de klant.
 

 

Aanvullende foto en tekening originele constructie (oude situatie)


Reiger Bouw IMG_4385 vs05 'Speciaal geprofileerd hout verticale naad multiplex gevel'. Dit balkje zat achter de verticale naden van de originele watervaste multiplex (WBP) gevelbekleding. Dit balkje heeft het meer dan 40 jaar uitgehouden, en is nog in prima conditie. Foto 28 april 2019 en tekening Reiger Kloosterman (Reiger Copyright)

 

 

 

Spreekverbod en 'Verbod Hertalan KS96 kit/sealant spuiten'
 
 

Spreekverbod

(Van de redactie 28 april 2019):
Medio 2018 spreek ik, Reiger
(sch) Kloosterman, voor de Deen, de plaatselijke supermarkt hier te Swifterbant, oud-medewerker M. van bouwbedrijf Loosman BV uit Swifterbant, én oud-collega van Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim), toen deze ook nog bij Loosman BV werkten, over waarom Bouw-Slim geen rvs (roestvast staal) heeft gebruikt bij de montage van de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding: "Het wordt dan wel duur voor zo'n aannemer" (wist M. mij te vertellen). Bouw-Slim gebruikte ook maar géén lijm, géén kit, en géén 'seal', dat werd ook te duur? M. is nu een soort van semi-medewerker van/bij bouwbedrijf Bouw-Slim. Hij vertelt mij, dat hij een spreekverbod heeft opgelegd gekregen van Sijbren van der Land (Slim), om met mij te spreken. Juist op dat moment komt Van der Land aan en gaat de Deen binnen. M. ziet het gebeuren, maar hij maalt er niet om. Het is op een zaterdag. Zonder ernaar te hoeven vragen, vertelt M. mij dat de multiplex gevelbekledingsplaten nooit stuik of stuit gemonteerd hadden mogen worden door de heren Bouw & Slim, speciaal door Jeroen van Wassenberg (Bouw), want deze was immers de 'hoofdmonteerder' Prodeq Prime+. M. vertelde mij dat hij graag met de kitspuit langs wilde komen, om de zaak in orde te komen maken voor mij. Carlisle® & Hertalan® vertelden mij het hele dak maar te overtrekken met een nieuw vel van hun Hertalan®-epdm, en Bouw & Slim (Bouw-Slim) wil het nu oplossen door middel van 'het spuiten van kit'. 'Smeren' maar weer, 'dichtsmeren', 'aansmeren', 'uitsmeren', 'bijsmeren', 'opsmeren', 'besmeren', 'insmeren'. Gewoon 'lekker smeren' dus door Bouw & Slim (Bouw-Slim). M. is niet meer langs geweest om te komen 'kitspuiten', waarschijnlijk heeft hij ook nog een 'verbod om te spuiten' gekregen van Sijbren van der Land (heer Slim).
(Van de redactie 28 april 2019)

 

Die Klappe zu!  heißt es bei Bouw & Slim

Hausordnung Bouw & Slim: "MAUL HALTEN" !
 

 

Verboden Hertalan® KS96 kit/sealant te spuiten door Sijbren van der Land, Heer Slim van Bouw & Slim (Bouw-Slim)

Bouw-Slim IMG_2990 vs07 'Verbod Hertalan KS96 kit sealant spuiten door Sijbren van der Land'. Bouw-Slim medewerker, hier met de 'Makita accu lijm- en motorkitspuit met koker Hertalan KS96 kit/sealant' krijgt naast een 'Spreekverbod' ook nog een 'Verbod Hertalan KS96 kit/sealant spuiten' opgelegd door Sijbren van der Land, Heer Slim van Bouw & Slim uit Swifterbant. Foto vrijdag 16 juni 2017 15:30:16 uur (Reiger Copyright)
 

 

 

Melk rietje

 

 

 
 

Prodeq Prime+ in plaats van UniPrime

Volgens de offerte zou u, meneer Sijbren van der Land, leveren UniPrime multiplexplaat voor de gevelbetimmering, of gevelbekleding. Echter u levert Prodeq Prime+.

Ik ken uw eerste gedachte: "Wat maak 't uit". (zonder vraagteken!)

Op de Prodeq Prime+ multiplexplaat zit 10 jaar garantie, volgens het etiket op de door u gebruikte platen. Op de UniPrime plaat zit een garantie van 15 jaar. Vanwege de delaminering van de Prodeq Prime+ multiplexplaat hebben wij een verkenning uitgevoerd. Bij de Prodeq Prime+ multiplexplaat vinden wij nergens de term WPB (Water Boiled Proof). Bij UniPrime vinden wij direct als eerste genoemd WBP (Water Boiled Proof).

Water Boiled Proof wil zeggen dat het multiplex verlijmd is met een lijm, waardoor het multiplex minimaal 72 uren in een kookproef kan doorbrengen. In deze 72 uren in kokend water mogen de verschillende lagen van het multiplex niet losraken. Het losraken van de fineerlagen wordt ontlijmen of delamineren genoemd.

 

UniPrime & eigenschappen  (Uit de UniPrime brochure 2017/09/1240B (UniPrime.pdf):
 • WBP verlijmd

 • FSC® gecertificeerd

 • Optimale verfhechting

 • Achterzijde kan onbehandeld blijven

 • Langere Levensduur en lagere onderhoudskosten

 • Arbeids- en verfbesparend

 • Mooi en duurzaam eindresultaat

 • Opgebouwd uit duurzame fineren

 • Zeer vlakke toplaag zonder doortekening

 • en verder, zie pagina 3 > https://fetimgroup.com/wp-content/uploads/2018/03/UniPrime.pdf (Klik hier)


 

BMN | Bouwmaterialen, Binnenhavenweg 37, 8211 AA te Lelystad:


 

Het eerste wat UniPrime meldt is WBP Water Boiled Proof. Volgens de door mij, 'Reiger' Kloosterman, getekende offerte van Bouw-Slim had déze plaat 15 mm dik geleverd moeten worden door Bouw & Slim. Deze plaat is echter niet geleverd door Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant. Wij beschouwen dit als oplichting door het bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, Bouw & Slim van de heren Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim). Hoe heet dat televisie-programma ook al weer? "Opgelicht?!", meneer.
 


 

Uit de UniPrime brochure 2017/09/1240B (UniPrime.pdf):

 • Hoe herkent u het echte UniPrime?
  Let u erop dat u wel UniPrime koopt en niet een andere plaat waarvan gezegd wordt dat het UniPrime is. U kunt UniPrime altijd herkennen aan de plaatsticker welke op elke plaat of boeistrook zit. Zo weet u zeker dat u gegarandeerd de beste plaat heeft.


De heren Sijbren van der Land (Slim) & Jeroen van Wassenberg (Bouw) van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, schrijven in hun door mij ondertekende offerte: 'UniPrime'. Zij komen met een andere plaat en ook nog een dunnere plaat aan dan in hun offerte.
 

 

 
Verwerkingsstappen  (Uit: UniPrime multiplex Technische documentatie F01240/07a NL versie 08/2015)
 • Ontvetten en schuren

 • Kanten voorzien van ronde kanten (radius = R3)

 • Twee lagen randsealer op de kanten aanbrengen   <<<<<<<

 • Gebruik RVS bevestigingsmaterialen   <<<<<<<

 • Schroef-, spijker- en nietgaten binnen 24-uur afwerken met epoxy   <<<<<<<

 

Open voegen - Géén stuiknaden  (Uit: UniPrime multiplex Technische documentatie F01240/07a NL versie 08/2015)
Tekening 1: Een eenvoudige berekening leert ons, dat als je 15 mm uit de zijkant van de plaat moet blijven (informatie uit de Prodeq Prime+ Verwerkingsvoorschriften!), plus de ruimte tussen de platen, je minimaal een lat van 70 mm breed nodig hebt. Zijn er ook nog rekenproblemen (dyscalculie) bij Bouw & Slim (Bouw-Slim)? Het is wel wonderlijk dat al deze stoornissen bij Bouw & Slim steeds ten nadele van de klant uitpakken. De heer Sijbren van der Land prijst zich zelf aan (verkoopt zichzelf) op het internet aan als calculator!?
 

Uit documentatie firma Koninklijke Jongeneel, Utrecht (hout en plaatmateriaal):
(weer een andere leverancier)

Ventilatie en dilatatie

 • Maak altijd een regelwerk achter de platen. Op die manier zorgt u voor voldoende ventilatie.
   
 • Regelwerk brengt u verticaal aan. Laat de situatie dat niet toe? Gebruik dan een dubbel regelwerk van verticaal achterhout met daarop horizontaal regelwerk. Bouw & Slim brengt regelwerk beneden zijwand zijkamer wel verticaal aan maar boven bij de 'Kapel' horizontaal, weer doet Bouw-Slim het nu eens zo en dan weer anders. Dit was ook lastig, Bouw-Slim had de basis bij de 'Kapel' niet op orde. De isolatiewand die zij heeft gemonteerd met afstandschroeven heeft zij niet goed weten uit te lijnen, waardoor nu éérst de ventilatielatten uitgelijnd moesten worden, voordat de multiplex gevelbekleding gemonteerd kon worden.
   
 • Zorg voor voldoende ventilatie aan boven én onderzijde van het geveldeel. Bouw-Slim heeft aan bovenzijde 'Kapel' wel een ventilatielat gemonteerd, maar deze kan niet ventileren!
   
 • Zorg altijd voor 10 mm tussenruimte tussen de platen. Bouw-Slim heeft de platen stijf (stuik) tegen elkaar aan gezet, met een héél dun rupsje acrylaat-kit ertussen. De naden barsten nu open.
   
 • Die 10 mm tussenruimte houdt u ook aan voor de aansluiting met andere bouwdelen, bijvoorbeeld kozijnen. Door deze dilatatie kunnen de randen eenvoudig worden onderhouden en hebben de platen ruimte om iets te werken.
   

      

Bouw-Slim IMG_3403 vs03.4 'Open voegen - Géén stuiknaden, in lengterichting'. Zo had Bouw & Slim de platen in lengterichting moeten  monteren: 'Open voegen en géén stuiknaden'. Zowel UniPrime, als Prodeq Prime+, als andere fabrikanten/leveranciers geven dit aan.
Afb 024-3403 vs02: Onderkant goot-kast vóór, boven het garagedak, door Bouw-Slim uit Swifterbant niet gesealde zaagsnede onderkant Prodeq Prime+ multiplex plaat, enigszins schuin gezaagde onderkant van de plaat, daar waar de waterdruppels komen te hangen, ook is de 10 mm UniPrime onderzijde gootbetimmering nu 16 mei 2019 nog altijd niet aangebracht, foto genomen in de spiegel 13 augustus 2017
(Reiger Copyright)

 

 

De fabrikanten/leveranciers zullen al deze informatie toch niet voor niets uitgegeven hebben?! Op welke school hebben de heren Bouw & Slim gezeten, op welk ROC (Regionaal OpleidingenCentrum), op welke Streekschool of Avondschool? Misschien hebben ze hier ook al geen diploma van? En wat heeft de voormalige firma Bouw- en Handelsbedrijf Loosman BV uit Swifterbant achtergelaten? Wat hebben de heren hier geleerd aan timmer- en bouwvaardigheden? En moraliteit is hen ook al niet bijgebracht.

"Let u erop dat u wel UniPrime koopt en niet een andere plaat waarvan gezegd wordt dat het UniPrime is. U kunt UniPrime altijd herkennen aan de plaatsticker welke op elke plaat of boeistrook zit. Zo weet u zeker dat u gegarandeerd de beste plaat heeft", uit de UniPrime brochure 2017/09/1240B (UniPrime.pdf)

Wij hebben de door ons ondertekende offerte van Bouw-Slim waarin 'UniPrime' is vermeld als gevelbekleding voor de 'Kapel' en de dakgoten. Wij hadden de heren Bouw & Slim ook verteld, dat tegen deze gevel en dakgoten meer dan 40 jaar watervast multiplex 15 mm heeft gezeten en een woning aan de overzijde van onze straat heeft nog steeds deze zelfde originele (oorspronkelijke) multiplex gevelbekleding. Wij vertelden Bouw-Slim, dat wij eenzelfde plaat weer tegen deze gevel wilden. Wij hebben echter van Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant géén UniPrime geleverd gekregen, hoewel dit duidelijk in hun offerte was vermeld, en dit nog stééds staat vermeld in deze, hun offerte.

Mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste van/voor het bouwbedrijf Bouw-Slim, schrijft ons nu: "In de offerte is aanvankelijk uniprime multiplex genoemd, maar dit was tijdens de uitvoering van het werk niet meer leverbaar. In overleg met u heeft de leverancier platen geleverd van gelijkwaardige kwaliteit, zijnde de prodeq prime multiplex platen".

Maar geachte mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste van/voor Bouw-Slim: "Niks aanvankelijk, in de offerte staat nog stééds UniPrime, en er heeft géén overleg plaatsgevonden hierover tussen mij, opdrachtgever, en Bouw-Slim, en/of met welke leverancier dan ook. Er is géén gelijkwaardige kwaliteit platen geleverd, maar platen van een minder waardige (niet gelijkwaardige) kwaliteit zijn geleverd geworden door uw cliënte bouwbedrijf Bouw-Slim". Mogen wij alleen al wijzen op de doortekening van de onderliggende fineerlagen, die plaats vindt bij de nu door Bouw-Slim gemonteerde platen. Het lijkt erop, dat mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste van/voor bouwbedrijf Bouw-Slim zich óók met deze oneerlijke (slinkse, slimme en gemene) praktijken inlaat, een praktijk waar UniPrime al voor waarschuwde in haar brochure van september 2017.

De heer Sijbren van der Land prijst zich zelf ook aan (verkoopt zichzelf) op het internet als calculator!? En Sijbren van der Land vertelt op het internet aan ons allen, dat hij meer dan 30 jaar ervaring heeft met de inkoop en verkoop van bouwmaterialen! Hij heeft niet de juiste maat latten op voorraad om bij ons de multiplex gevelbekleding te kunnen monteren, hij komt met een dunnere maat multiplex gevelbekleding aangereden dan hij in zijn offerte aan ons heeft vermeld, en mocht de fout bij de leverancier zijn gemaakt, waar wij overigens ernstig aan twijfelen dat deze fout bij de leverancier zou zijn gemaakt, dan heeft hij de binnenkomende goederen niet of niet goed gecontroleerd, Sijbren van der Land's voorraadbeheer was niet op orde. Sijbren vertelt aan ons op dat grote internet dat hij meer dan 15 jaar ervaring heeft met het 'beheren van voorraden' en 'werkvoorbereiding'. Werkvoorbereiding betekent ook dat je alles klaar hebt liggen als de klus begint. Wij denken niet dat de leverancier, de firma Oldenboom uit Doetinchem en/of Harlingen, een dunnere plaat multiplex de klant bezorgt, dan besteld is geworden dóór die klant, in dit geval Sijbren van der Land een van de heren Bouw & Slim van bouwbedrijf Bouw-Slim.

Maar wij denken dat de hoofdoorzaak van de problemen met de multiplex gevelbekleding toch echt is de geringe tot geen vakkennis aanwezig bij de heren van Bouw & Slim (Bouw-Slim). De plaatkanten zijn onvoldoende of zelfs gewoon niet geseald geworden door de heren van Bouw-Slim. De platen zijn niet met rvs (roestvast staal) gemonteerd geworden, er zijn in lengterichting geen open voegen toegepast, de platen zijn stijf (stuik of stuitend) tegen elkaar aan gezet met een héél dun rupsje acrylaat-kit ertussen. De naden barsten open en vocht kan nu binnendringen. Links en rechts van de 'Kapel' is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de onderzijde van de plaatkant ook nog geschilderd moet kunnen worden.
 

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 5/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 6/29  We gaan weer verder met onze brief

 

 

De aanduiding WBP is nodig om het multiplex buiten te kunnen gebruiken. Hierdoor wordt WBP ook wel waterbestendige plaat genoemd.

Voorts hebben we te maken met het zwel- en krimpgedrag van de plaat, wat niet enkel afhankelijk is van de lijmverbinding. De gebruikte houtsoort speelt hier natuurlijk ook een rol.

Naast verlijming zijn de houtsoort en de opbouw van de multiplexplaat belangrijk als het gaat om de buitentoepassing. 

Bij ons zat 16 mm dik multiplex WBP tegen de gevel. Dit heeft het meer dan 40 jaar uitgehouden. Ik besprak met u dat ik weer 15 mm multiplex (u gaf aan dat 16 mm dik nu 15 mm zou worden) tegen de 'Kapel' en de gootkasten wilde hebben, wij wilden zo dicht mogelijk bij het originele bestek blijven, dat was de opdracht. Tegen over ons, bij de woning aan de overkant van de straat zit ook nog steeds de originele multiplex bekleding tegen het trappenhuis en de gootkast.  

Wij hebben ernstige twijfels aan de kwaliteit van de nu door u gebruikte plaat, en geen twijfel over uw onkunde bij het aanbrengen van deze gevelbekleding.

U levert niet de plaat die u in de offerte heeft vermeld. U kwam sowieso al aangereden met dunnere platen dan in de offerte stonden vermeld. Hier probeerde u al onderuit te komen door aan mij te vertellen dat het niet uitmaakte, dat de dunnere platen even goed waren, waarop ik u er op moest wijzen dat u niet met een poppenhuis bezig was: "Het is hier géén poppenhuis".

Toen ik bij u kwam de eerste keer vertelde u, dat uw bouwmaterialen kwamen van BMN | Bouwmaterialen te Lelystad. BMN, Binnenhavenweg 37, 8211 AA te Lelystad, levert gewoon UniPrime in de maten die u nodig had. U bestelt echter niet bij BMN, maar u bestelt Prodeq Prime+ bij Olderboom. Prodeq Prime+ is een soort 'huismerk' van Oldenboom.

 
   

Afb xxx-4309 vs02: Twee timmermanspotloden en twee pennen kreeg ik bij mijn eerste bezoek aan bouwbedrijf Bouw-Slim aan de Industrieweg 30, 8255 PB in Swifterbant, van de heren Van Wassenberg en Van der Land. Met de tweede pen schrijf ik nu aan mijn scrolls hier op het internet. Deze teksten worden natuurlijk eerst geschreven met deze pennen. Een is er al leeg.

Wij bedanken BMN | BouwMaterialen Nederland.

 

 Bouw-Slim IMG_3403 vs12 'Niet gesealde plaatkant, Prodeq Prime+ stuitend gemonteerd'. Op alle hoeken houdt Jeroen van Wassenberg (Bouw & Slim) wel een spatie van 10 mm aan bij de ontmoeting van twee platen van de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding. Waar twee platen in elkaars verlengde liggen verzaakt Van Wassenberg echter. Bouw & Slim (Bouw-Slim) monteert de platen 'stuik' of 'stuitend' met een héél dun rupsje acrylaat-kit ertussen. Rechts op de foto! Ook hier hadden de platen volgens standaard verwerkingsvoorschriften met een tussenliggende spatie van 10 mm gemonteerd moeten worden. Nu scheurt de naad open, het magere rupsje acrylaat-kit houdt het niet, en vocht dringt zich in de naad naar binnen. Het valt op dat Bouw & Slim vaker 'verschillend' monteert. Ondanks dat het multiplex op de hoeken wel goed gemonteerd is, moet nu toch alle multiplex gevelbekleding aangebracht door Bouw & Slim verwijderd worden, alleen al vanwege de roestende spijkers waarmee Bouw-Slim deze gevelbekleding monteerde. Foto samenstelling Reiger Bouw 29 april 2019 (Reiger Copyright)

Het leveren van ander plaatmateriaal dan in de door ons getekende offerte, het niet volgens voorschriften monteren van deze multiplex gevelbekleding, het niet en/of onvoldoende sealen van de plaatkanten, en het gebruik van roestige spijkers in plaats van rvs (roestvast staal) beschouwen wij als 'oplichting' en 'knoeierij'.

 


                                                        Bouwbedrijf 'De Knoeierij', Industrieweg 30, Swifterbant

 

 

Oplichting en knoeierij door Bouw & Slim (Bouw-Slim)

Het leveren van en het toepassen van ander materiaal (Prodeq Prime+ in plaats van UniPrime) dan in uw offerte, wordt door ons beschouwd als oplichting. Ik heb u duidelijk uitgelegd dat tegen de gevel een multiplex bekleding zat die het meer dan veertig jaar heeft uitgehouden en dat wij weer volgens bestek multiplex hier als gevelbekleding wilden hebben. Ook hier is het vertrouwen in u ernstig geschaad, en de montage van de platen tegen de gevel beschouwen wij eveneens als knoeierij (oplichting en knoeiwerk).

 

"De basis moet goed zijn", sprak uw heer Van Wassenberg

Als u, Bouw-Slim, het grote frame plaatst boven, wordt dit frame aan de onderkant vastgezet op de kanaalplaten. Aan de bovenkant wordt het vastgezet onder en aan het dakbeschot. In het midden gebruikt u afstandsschroeven 6 x 150 mm. De balkjes waar het frame van gemaakt is, zijn niet recht. Hiervoor is het noodzakelijk deze balkjes in het midden te richten, uit te lijnen. Dan te fixeren en dan te boren, en vast te schroeven met de speciale afstand-schroeven.

Dit kan niet uit de hand. Maar u doet het wel uit de hand. De 'CLS-en' van het frame staan na montage niet op één lijn. Ik wijs de heer Van Wassenberg hierop. "De basis moet goed zijn", daar had Van Wassenberg het altijd over. Als het frame gevuld is met pir-isolatieplaten en
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 6/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 7/29

 
  voorzien is van het blauwe dampdoorlatende doek en de ventilatielatten zijn aangebracht, is de wand niet vlak. Voordat de Prodeq Prime+ multiplex platen aangebracht kunnen worden, moeten de ventilatielatten gedeeltelijk losgemaakt en uitgelijnd worden. Zij moeten hiervoor losgenomen worden, ingekeept worden, of er moeten stelblokjes/klosjes achter.

De heer Van Wassenberg vertelde mij steeds dat de basis goed moest zijn!? Zijn basis is hier toch niet goed?

 


Afb 144-3054 vs02:
Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Plaatsen van een afstandsschroef in het midden van een balkje van het frame boven bij de 'Kapel', 'uit de hand', door een Bouw & Slim (Bouw-Slim) medewerker. Na afloop blijkt dat de balkjes niet in lijn staan en moeten de dan al gemonteerde ventilatielatten door middel van inkepingen en vulhoutjes uitgelijnd worden, voordat de Prodeq Prime+ multiplex platen kunnen worden gemonteerd. "De basis moet goed zijn", sprak de heer Van Wassenberg!? Foto 20 juni 2017
(Reiger Copyright)

Als ik zie dat de balkjes niet in lijn staan, zeg ik dit tegen Van Wassenberg. Hij zegt dat het niet waar is. Ik zeg hem langs de balkjes te kijken. Als hij het ziet, zegt hij dat ze het later wel in orde maken. Dan worden de isolatieplaten in het frame gemonteerd met pur-schuim, en wordt het blauwe dampdoorlatende doek aangebracht. Hier overheen worden de ventilatielatten aangebracht. Als later de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding wordt aangebracht, moet de ventilatielatten weer los en uitgelijnd worden door middel van inkepingen en vulhoutjes.

 


Afb 145 Afstandschroef EcoTools verzinkt 6 mm x 150 mm Torx 25  € 0,45 incl. btw per stuk (50 stuks € 22,31  14 februari 2019)


Reiger Bouw bedankt EcoTools te Wijk bij Duurstede www.ecotools.nl

 

 
  Slordige montage pir-isolatieplaten

Als de pir-isolatieplaten door u, mijnheer Van der Land, Bouw-Slim uit Swifterbant, in het frame boven gemonteerd worden, glijdt bovenin links van het ventilatiegat een plaat naar achteren, als u erboven nog een klein deel wil aanbrengen. Deze plaat was u vergeten vast te zetten. Ik hoor u zeggen: "Wat maak 't uit". (zonder vraagteken!)

"Niemand die het ziet", zou uw heer Van Wassenberg zeggen. Wij noemen dit slordige montage! Aan de buitenkant zie je nu altijd een vreemde afwijkende condensatievlek op deze plaats. De hele wereld ziet het nu!

 


Afb 146-3071 vs02: De heer Sijbren van der Land, Bouw & Slim (Bouw-Slim uit Swifterbant), bezig met het vastzetten van de pir-isolatieplaten in het houten frame, grote zijgevel van de 'Kapel'. Rechts zijn de platen naar binnen weg gegleden, ze zitten al vast met pur-schuim. Dit is toch slordige montage! Van der Land monteert de platen schots en scheef. "Niemand die het ziet", aldus de heer Van Wassenberg (Bouw). Wel de hele wereld ziet het nu. Aan de buitenkant zie je nu altijd een vreemde afwijkende condensatievlek op deze plaats. Foto 20 juni 2017 (Reiger Copyright)

 


Afb 147-3068 vs03:
Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Hier zitten de pir-isolatieplaten nog netjes in het frame, tussen de 'CLS-en', het gaat om de plaat links naast het verdwijnende ventilatiegat, waarschijnlijk is deze niet of onvoldoende vastgezet met pur-schuim. De verticale balkjes zijn in het midden niet goed uigelijnd met de afstandschroeven, wat zo dadelijk problemen gaat opleveren. Nu zullen de ventilatielatten moeten worden uitgelijnd. Jeroen van Wassenberg (Bouw) heeft zijn basis niet op orde, ondanks al zijn grootspraak. Foto 20 juni 2017
(Reiger Copyright)

 


Afb 148-3164 vs03: Medewerker Bouw-Slim uit Swifterbant. We zien het grote zijvlak van de 'Kapel'. Het ventilatiegat is verdwenen achter het blauwe doek. De 'CLS-en' van het frame staan verticaal, hier tegen aan zijn de ventilatielatten horizontaal gemonteerd, totaal 5 ventilatielatten horizontaal, bovenin zitten er twee. De bovenste ventilatielat moet samen met het multiplex de dakrand gaan ondersteunen, in plaats van andersom. De ventilatielatten zijn hier nog niet uitgelijnd. Foto 26 juni 2017 (Reiger Copyright)

Bouw & Slim brengt regelwerk beneden zijkamer (foto hieronder) wel verticaal aan, maar bij de 'Kapel' (foto hierboven) horizontaal. Volgens 'Verwerkingsvoorschriften' voor de multiplex gevelbekleding, moet het regelwerk bij de 'Kapel' verticaal worden aangebracht. Waarom wordt het regelwerk rond de 'Kapel' niet verticaal aangebracht door Bouw-Slim, en beneden bij de zijwand wel? Weer doet Bouw-Slim het nu eens zo en dan weer anders. Het was ook lastig, want Bouw-Slim had de basis niet op orde bij de 'Kapel'. De isolatiewand die zij heeft gemonteerd met afstandschroeven heeft zij niet goed weten uit te lijnen, waardoor de ventilatielatten éérst uitgelijnd moesten worden, vóórdat de gevelbekleding gemonteerd kon worden.


Afb xxx-3495 vs02: Bouw-Slim uit Swifterbant. Zijwand zijkamer beneden. Het blauwe dampdoorlatende doek flabbert, flappert, en wappert erbij.
Voor de bovenste horizontale strook neemt Bouw & Slim uit zuinigheid niet een hele nieuwe strook. Maar knippen stukjes af van de rol uit zuinigheid ten behoeve van hun eigen portemonnaie?  Als de heer Van Wassenberg 20 juli 2017 vertrekt zegt hij mij, of ik het misschien nog wel even vast wil maken. Ik gebruik hier de echte Tesa Duct Tape voor. Echter de tape hecht slecht op het doek, omdat het doek misschien waterafstotend is gemaakt. Foto 10 september 2017 13:26:45 uur (Reiger Copyright)'

"Niemand die het ziet", zeggen ze dan bij Bouw-Slim uit Swifterbant
 

 

 
  IJs achter de Prodeq Prime+ multiplex platen

Aan de onderkant van de Prodeq Prime+ multiplex platen zie ik 8 februari 2018 ijspegels hangen. Echter als ik voel, gaat dit ijs aan de achterkant van de plaat omhoog. Het ijs komt dus van achter de plaat. IJsvorming achter de plaat!?

 


Afb 149-3986 vs03: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. IJsvorming achter de Prodeq Prime+ multiplex plaat, ijs gaat achter de plaat omhoog, foto gemaakt in de spiegel, 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 150-3962 vs03: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. IJsvorming achter de Prodeq Prime+ multiplex plaat, ijs gaat achter de plaat omhoog, foto gemaakt in de spiegel, 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 151-3965 vs02: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. IJsvorming achter de Prodeq Prime+ multiplex plaat, ijs gaat achter de plaat omhoog, water loopt via het verticale epdm naar beneden, de onderste horizontale ventilatielat is nat, epdm zit niet meer strak in de hoek maar loopt schuin omhoog, foto gemaakt 8 februari 2018 (Reiger Copyright)
 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 7/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 8/29

 


Afb 152-3990 vs02: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Onderste horizontale ventilatielat achter Prodeq Prime+ multiplex plaat is nat, foto gemaakt met behulp van een spiegel, 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 


Afb 153-3998 vs02: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Waterdruppel aan onderste ventilatielat, achter de Prodeq Prime+ multiplex plaat, foto gemaakt in de spiegel (met behulp van een spiegel), 8 februari 2018 (Reiger Copyright)

 

 
  Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding oppervlak vertoont oneffenheden

Door vochtinwerking is het oppervlak van de Prodeq Prime+ multiplex beplating oneffenheden gaan vertonen. Duidelijk zien we naden tussen de fineerlagen lopen in de breedte van de plaat. Maar ook in de lengte verschijnen nu oneffenheden.

De volgende foto’s laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De platen waren volkomen glad nadat ze geschilderd waren. De naden die je nu ziet lopen, gaan over de volle breedte van de plaat.

 

Doortekening van de fineerlagen in de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding

Afb 154-4071 vs03: Bouw-Slim werk. We zien nu horizontaal strepen verschijnen, doorlopende strepen over de gehele breedte van de plaat, hier een streep op de plaat in het midden van de zijwand van de 'Kapel', het is een volledig rechte lijn, deze streep was er voorheen niet, het moet een naad in (tussen) de fineerlagen zijn. De plaat was volledig glad en strak. Foto 25 februari 2018 (Reiger Copyright)

 

Doortekening van de fineerlagen in de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding

Afb 155-4078 vs02: Bouw-Slim werk. Horizontale, doorlopende streep over de gehele breedte van de plaat rechts (achter), zijwand van de 'Kapel', het is een volledig rechte lijn, deze strepen waren er voorheen niet, het moeten naden in (tussen) de fineerlagen zijn, foto 25 februari 2018
(Reiger Copyright)

 

Doortekening van de fineerlagen in de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding

Afb 156-4079 vs04: Bouw-Slim werk. We zien een horizontale, doorlopende streep over de gehele breedte van de plaat in het midden van de zijwand van de 'Kapel', het is een volledig rechte lijn, deze streep was er voorheen niet, het moet een naad in (tussen) de fineerlagen zijn, hier zien we ook verticale vervormingen van het oppervlak van de plaat, foto februari 2018
(Reiger Copyright)

 

Doortekening van de fineerlagen in de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding

Afb 157-4082 vs03: Bouw-Slim werk. We zien een horizontale, doorlopende streep over de gehele breedte van de plaat in het midden van de zijwand van de 'Kapel', het is een volledig rechte lijn, deze streep was er voorheen niet, het moet een naad in (tussen) de fineerlagen zijn, foto 25 februari 2018
(Reiger Copyright)

 

 
 

Timmerwerk gootkasten en goten

Er wordt geschroefd in de kopse kant van het OSB. Je ziet het OSB splijten. Voor de zijkant van de goot wordt dun materiaal gebruikt, slechts ca. 10 mm dik OSB. De gootbodem wordt niet voldoende ondersteund. Als je in de goot staat voelt het niet fijn, je hoort het piepen en bewegen. De opdracht luidde zeer duidelijk dat ik in een goot moest krijgen waar ik in zou kunnen staan. Na analyse van de foto’s blijkt dat u het OSB van de gootbodem slechts vastspijkert aan het schuine dak. Hier had een lat onder moeten zitten ter ondersteuning van de gootbodem tegen de schuine zijkant van dak. In de oude situatie zat hier ook een lat. Op eenvoudige wijze had u klaar kunnen zijn, en aflopend, richting afvoer.

Voor de rand van de goot gebruikt u een smalle strook OSB, ondersteund door een ventilatielat. Voor de rand had u natuurlijk een plank moeten gebruiken 22 x 100 mm. Vervolgens had u verder kunnen gaan met OSB.

 


Afb 158-3146 vs04: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. De gootbodem is gemaakt van OSB-3 18 mm, de zijkant van de goot ca. 9 mm dik, cirkel links volgens ons komt deze schroef uit net boven de gootbodem, cirkel rechts er wordt geschroefd in de kopse kant van de gootbodem, het OSB splijt, de pijl geeft aan de zijkant van de goot zelf 9 mm dik, de balkjes rechts hangen aan de gootbodem en de ventilatielatten, of worden er door bij elkaar gehouden, foto 22 juni 2017 (Reiger Copyright)

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 8/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 9/29

 


Afb 159-3036 vs05: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. De pijl geeft aan waar geen lat zit ter ondersteuning van de gootbodem, de gootbodem is met schietspijkers vastgezet in het schuine gedeelte van het dak. De cirkel geeft aan een las van de strook OSB van de gootrand, Er is een 'klomp' CLS onder geschroefd, vlees genoeg. Maar je wil hier geen gootrand gemaakt van een strookje OSB ca. 8 cm breed, met ook nog een las erin. En je wil zeker geen goot van restjes gemaakt. Voor de gootrand had Jeroen van Wassenberg (Bouw) natuurlijk een plank 22 mm x 100 mm moeten gebruik. En een volledige lengte, niet van restmateriaal in elkaar geflanst. Onder de strook zit slechts een ventilatielat ter ondersteuning, en er komt zo een strook 9 mm dik OSB tegen aangeschroefd, in de kopse kant van dit strookje OSB. Het staat niet fijn in de goot, je hoort het piepen. We zien een driehoek geschroefd aan een staander, de tweede staander van voren, onder de balk, steekt deze driehoek juist boven de isolatie uit. Deze driehoek is met schietspijkers aan het schuine dak 'geschoten', foto 20 juni 2017 (Reiger Copyright)

De strook OSB van de dakrand is 39 mm + 22 mm +15 mm = 76 mm cm breed.

 


Afb 160-3131 vs02: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. Uw Bouw & Slim medewerker ........................... is hier bezig met het laatste stukje van de goot achter. Zonder voorboren wordt de schroef er hier in gejast. Als hij de schroef indraait splijt het driehoekje (OSB). Hoe kan dat nou toch? Uw medewerker begint vrolijk weer opnieuw, aan zijn volgende driehoekje. Foto 22 juni 2017 (Reiger Copyright)

Picture met tekst

 

Schietspijkers
 

 

Over 'Schietspijkers'

Als uw heer Van Wassenberg met de goot vóór bezig is, zaagt hij driehoeken uit OSB ca. 9 mm dik om de staanders van het frame onder de dakgoot te verbinden met het schuine dak.

Hij gebruikt 'schietspijkers' om een zojuist geprepareerde driehoek vast te zetten aan/op het schuine dak.

Let wel een 'schietspijker' hier in de betekenis van een schuin ingeslagen spijker, bij een haakse verbinding. De term 'schietspijker' bestond al lang voordat het pneumatisch spijkerschietpistool werd uitgevonden.

 


Afb 161-Schietspijker Koos Overdevest: 'Schietspijkers' zijn schuin ingeslagen spijkers bij een haakse verbinding. 'Schietspijker' is een oude term die al bestond lang voordat het pneumatisch spijkerschietpistool werd uitgevonden (Koos Overdevest Copyright)

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de YouTube video Timmertip 123 over Schietspijkers van Timmerman Koos Overdevest.

 

 
  De heer ing. Koos Overdevest deed de opleidingen LTS (Lager Technische School), Leerlingenstelsel, en HTS Bouwkunde. Hij is timmerman, zzp'er, en bouwkundig tekenaar gespecialiseerd in bouwkundig onderhoud, houtrot, en klussen. De heer Overdevest heeft op YouTube allemaal video's gezet hoe klussen aan te pakken. Onder andere zijn Timmertip 123 Schietspijkers :

https://www.youtube.com/watch?v=fEsuBkAaNoE
(Klik hierboven)

 

De heer Van Wassenberg gaat dit doen met zijn pneumatische nagelschietpistool. Nu wordt het een schuin ingeslagen spijker, een 'schietspijker', maar dan met het pistool. Een schietspijker-schietspijker zeg maar. Hij positioneert zijn juist uitgezaagde driehoek tegen het dakbeschot. Drie keer laat hij zijn pistool knallen. Met dit geweld móet de driehoek vastzitten, dat kan niet anders, denk ik. De heer Jeroen van Wassenberg is er van overtuigd. Hij laat de driehoek los.

Zijn driehoek valt op de grond. Géén van de spijkers heeft doel bereikt, nog niet een beetje. Ik denk: "Mijn God", en nog wat. De heer Van Wassenberg denkt waarschijnlijk ook wat. Hij weet niet hoe hij dit, zijn werk, nu moet gaan "zegenen".

Je moet niet een driehoekje van 9 mm dik OSB wat je wilt gebruiken voor constructieve doeleinden willen monteren met 'schietspijkers' (schuin ingeslagen spijkers). Dit wordt wel een heel zwakke constructie. Je gaat dan op de rand van het toch al zwakke stukje OSB schuin spijkers inslaan. En dit moet dan de delen bij elkaar houden? Waarom piept het in de goot als ik er in sta?

Als je dan ook nog eens niet weet hoe om te gaan met je spijkerschietpistool wordt het helemaal een probleem. Laten we ook nog even in herinnering roepen de kraters die u sloeg in de Prodeq Prime+ multiplex gevelbeplating. Daar had u ook al problemen met uw pneumatisch spijker schietpistool.

Wij adviseren u nogmaals dringend een cursus pneumatisch nagels schieten te gaan volgen.

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 9/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 10/29

 

  Stads- of zijuitloop

De rechthoekige buis van de stads- of zijuitloop HWA (HemelWaterAfvoer) zijkamer, had een een beetje verzonken moeten worden in de onderliggende pir-isolatieplaat. Daarna had de buis in de juiste stand gefixeerd moeten worden, en eerst dan had de epdm-slabbe vastgelijmd moeten worden. Boven had u ook al problemen bij de montage van de overstortpijp op de dakgoot. 

Bij de HWA (hemelwaterafvoer) zijkamer mondt de rechthoekige buis iets uit boven de laatste pir-isolatieplaat, waardoor hier altijd water staat. Het epdm is ook niet strak geplakt, allemaal vouwen en blazen, het ziet er onprofessioneel uit. Zo maak je je bed nog niet op.

Ook is te zien dat de trim niet is afgekit en dat er blazen vanaf de trim helemaal over de dakrand lopen en verder. Hier kan water onder, en zo wordt de onderliggende betimmering nat.

De bedoeling is dat we bij de HWA garagedak vóór, de uitloop wel goed gaan aanbrengen, zodat het water hier beter weg kan. En het epdm moet hier strak geplakt gaan worden.

 


Afb 162-3978 vs03: Werk Bouw-Slim uit Swifterbant. De rechthoekige buis van de stads- of zijuitloop HWA (HemelWaterAfvoer) zijkamer, komt boven de laatste pir-isolatieplaat uit, waardoor hier altijd een plas water blijft staan. Dit had niet gehoeven indien onder de rechthoekige buis de isolatieplaat iets afgeschuind was met een rasp bijvoorbeeld, daar na de buis fixeren, en dan de slabbe lijmen. Links ligt nog ijs. Je kan niet zeggen dat het epdm strak geplakt is. Allemaal vouwen en blazen, het komt niet erg professioneel over. Zo maak je je bed nog niet op! Ook zien we dat het epdm in de trim niet is afgekit. We zien blazen die helemaal van de rand (het aluminium) over de dakrand en verder lopen. De rand is niet gekit dus hier kan water onder door. De dakrand is gemaakt van hout. Foto gemaakt 8 februari 2018
(Reiger Copyright)

 


Afb 163-Stadsuitloop: Hier ziet men hoe op eenvoudige wijze er verlaagd wordt bij de stads- of zijuitloop. De rand van de plaat is met een zaag of rasp verschuind. Zo had bij ons enkel onder de afvoerpijp met de rasp wat weggehaald moeten worden, zodat de pijp niet hoger zou komen dan de laatste plaat en er hier water op blijft liggen.

Picture met tekst

 

 
  Onderkant uitstekend gedeelte gootkast ligt nog open

Vóór en achter, het gedeelte dat de gootkast uitsteekt, ca. 30 cm, moet de onderkant nog voorzien worden van een plaatje watervast multiplex. Twee plaatjes multiplex van ca. 30 x 25 cm. De gootkast ligt hier vóór en achter nog steeds open.

In de offerte rekent u, mijnheer Van der Land, voor aanbrengen van 7,5 m UniPrime 10 mm dik onderzijde gootbetimmering € 148,87. De rekening is reeds door mij betaald. U begrijpt dat wij dit beschouwen als oplichting! Wij beschouwen dit als afzetterij! Wij dachten dat wij u konden vertrouwen.

Wij hebben helemaal geen 7,5 meter onderzijde gootbetimmering!

 

       

 

 


Afb 024-3403 vs02: Onderkant goot-kast vóór, boven het garagedak, door Bouw-Slim uit Swifterbant niet gesealde zaagsnede onderkant Prodeq Prime+ multiplex plaat, enigszins schuin gezaagde onderkant van de plaat, daar waar de waterdruppels komen te hangen, ook is de 10 mm UniPrime onderzijde gootbetimmering nu 12 mei 2019 nog altijd niet aangebracht, foto genomen in de spiegel 13 augustus 2017(Reiger Copyright)

 

"Die ouwe heeft het toch allemaal niet in de gaten"
Let wel 20 juli 2017 was Bouw & Slim (Bouw-Slim) hier voor het laatst. De heren Bouw & Slim tegen elkaar: "Die ouwe heeft het toch allemaal niet in de gaten". Je hebt hier 10 cm onder de goot, je kan er dus alleen met een spiegel bij. Voor de goede orde: Jeroen van Wassenberg (Bouw) had mij, Reiger
(Sch) Kloosterman, ook nog gezegd, dat als zij (Bouw-Slim) de platen zagen, zij de zijkanten van de platen "sealen"."Sealen" is sowieso voor rekening van de verwerker, het moet voor de montage van de platen gebeuren. Volgens Verwerkingsvoorschriften 2014.12 Prodeq Prime+ (van leverancier Oldenboom) pagina 5/10: "Breng deze randsealer in meer lagen aan. Na de eerste laag moet men voor een glad oppervalk altijd naschuren". En op pagina 3/10: "De randcoating op de handelsplaten heeft géén beschermende functie maar is púúr esthetisch. Randen van handelsplaten en onbehandelde maatpanelen dienen dan ook minimaal met één extra laag behandeld te worden, vóórdat de platen op de bouwplaats aankomen". Op bovenstaande foto is niet één laag randsealer aangebracht door Bouw & Slim.

 


Afb xxx-4313 vs02: Bouw-Slim uit Swifterbant is 20 juli 2017 vertrokken, de gootkast achter onderzijde ligt nog altijd open, het gaat om een plaatje watervast multiplex 30cm x 25cm, 10 mm UniPrime onderzijde gootbetimmering nu 12 mei 2019 nog altijd niet aangebracht. Foto 14 februari 2019(Reiger Copyright)

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 10/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 11/29

 
  Tot slot

U heeft niet gereageerd op mijn brief van 31 december 2017, anders dan dat u deze ontvangen heeft. Wij hebben 6 weken gewacht op uw reactie, wat ons een redelijke termijn leek.

Ons vertrouwen in u is op ernstige wijze door u beschaamd geworden. Uw enige medewerker waar wij vertrouwen in stellen is uw medewerker Alwin(sch). Uw overige medewerkers praten u naar de mond. Indien u uw medewerkers niet laat vertellen wat zij vinden, en u medewerkers heeft die u niet durven te vertellen wat zij vinden, zult u nooit een gezond bedrijf opbouwen. Deze handelwijze van uw medewerkers zal uiteindelijk ook hen zelf schaden. Bij uw medewerker Alwin(sch) zagen wij dat hij u niet naar de mond praat.

Ik heb u verteld en laten zien over de gebreken die tot nu toe aan de dag zijn gekomen. Wij vermoeden dat wij nog meer gebreken gaan tegenkomen, omdat de laatste gebreken eerst enkele dagen geleden naar boven kwamen.

U begrijpt, dat wij natuurlijk ook nog contact gaan opnemen met het bedrijf Hertalan om te vragen hoe het mogelijk is, dat hun speciale Hertalan® KS137 lijm niet in staat is gebleken om het materiaal bijvoorbeeld op een dakrand vast te plakken op aluminium, op hout, of op lucht. En waarom hun speciale Hertalan® KS96 kit twee delen Hertalan-epdm niet op elkaar krijgt. Een 'superieure' kit volgens uw heer Jeroen van Wassenberg! Voorts gaan wij de andere zaken voorleggen zoals het 'kleien en smeren', en hoe u aan uw certificaten bent gekomen om hun epdm te kunnen en mogen leggen. U vertelde mij toch dat u gecertificeerd bent?

U begrijpt dat wij geen enkel vertrouwen meer hebben in u en uw medewerkers (uitgezonderd uw medewerker Alwin(sch). Wij hebben geen vertrouwen meer in uw kundigheid en vakmanschap, wij hebben geen vertrouwen in uw handelen.  

De kosten om te beginnen, om de zaak vakkundig af te laten maken, en voorts de kosten voor een vakkundig herstel zullen uiteraard op u verhaald worden. Ook de kosten van dit onderzoek en de kosten van het verhaal zullen bij u neergelegd worden.

Wij verwachten uiterlijk dinsdag 13 maart 2018 uw schriftelijke reactie op dit, mijn schrijven van 23 februari 2018, én op mijn schrijven van 31 december 2017 aan u. 

Mocht u niet reageren, of u biedt in uw reactie een voor ons niet voldoende oplossing, dan liggen vanaf dat moment alle wegen voor ons open.


Hoogachtend,

CGJ Kloosterman
 

C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 11/29

__________________________________________________

 

 

__________________________________________________

p. 12/29
 

 
  Van de Oldenboom Groep BV uit Doetinchem ontvingen wij 19 februari 2018:
 
 • Prodeq Prime+ Verwerkingsvoorschriften 2014.12 (10 pagina’s)

   

Wij stuurden deze Verwerkingsvoorschriften niet mee in deze, onze brief van 23 februari 2018 aan Bouw-Slim te Swifterbant, omdat wij er vanuit mogen gaan dat dit bouwbedrijf Bouw-Slim beschikt over deze informatie, beschikt over deze Verwerkingsvoorschriften.

Hieronder vindt de lezer de informatie die wij kregen van de Oldenboom Groep BV uit Doetinchem:
 

 • Prodeq Prime+ Verwerkingsvoorschriften 2014.12 (Klik hier)

   
 • Wij zijn van mening, dat de Prodeq Prime+ multiplex platen, deze gevelbekleding, niet volgens deze Verwerkingsvoorschriften bij ons door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant is aangebracht.

  Het niet volgens Verwerkingsvoorschriften werken is het grote probleem bij bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant. Hetzelfde probleem doet zich voor bij het verwerken van de Hertalan® epdm-dakbedekking door Bouw-Slim


   
 • Voorts stuurde Oldenboom ons 20 februari 2018 Prodeq Prime Plus (Klik hier)

   
 • Oldenboom stuurde ons eveneens 20 februari 2018 een SKH KOMO® Product Certificate (Klik hier)

   
 • Jammer vinden wij het, dat deze Prodeq Prime+ multiplex platen zo snel, een half jaar na montage, 'bewegen'. De waardeloze montage door bouwbedrijf Bouw-Slim in rekening genomen, schrokken wij hier toch van, dat dit zo snel gebeurde. Wij zien de naden in de fineerlagen door het oppervlak van de plaat, onder de verflagen.

   
 • De offerte van bouwbedrijf Bouw-Slim vermeldt geen Prodeq Prime+ multiplex platen, maar UniPrime

   
 • Wij bedanken de Oldenboom Groep BV uit Doetinchem voor het verstrekken van alle informatie aan ons

 

 

Bij BMN Materialen te Lelystad kunt u, mijnheer Sijbren van der Land, krijgen:
 

 • Uniprime Algemene informatie F3020-001 NL versie 03-2008 (4 pagina’s)

   
 • UniPrime Assortiment F3020-002 NL versie 05-2009 (6 pagina’s)

   
 • UniPrime Technische documentatie F3020/003 NL versie 06/2010 (11 pagina’s)

 

Wij stuurden deze documenten niet mee in deze, onze brief van 23 februari 2018 aan de heer S. van der Land van bouwbedrijf Bouw-Slim te Swifterbant, omdat wij er vanuit mogen gaan dat dit bouwbedrijf Bouw-Slim beschikt over deze informatie, beschikt over deze documenten.

Hieronder vindt de lezer de informatie die wij kregen van BMN | Bouwmaterialen uit Lelystad
 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s vindt u de foto’s behorende bij deze, mijn brief van 23 februari 2018 aan u. Deze foto's zijn nu in deze scroll, boekrol op het internet, op deze site ~ https://www.deregentegenhouden.nl ~ reeds in de tekst geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 
  C.G.J. Kloosterman aan S. van der Land van Bouw-Slim te Swifterbant, 23 februari 2018 - 'Een wandeling over nedergedaald en bezonken stof'

p. 12/29

__________________________________________________

 

 

 

 

Hier eindigt deze brief of dit rapport aan bouwbedrijf Bouw-Slim t.n.v. de heer S. van der Land met datum 23 februari 2018 met titel: 'Een wandeling over neergedaald en bezonken stof'
 

Deze brief of dit rapport aan Bouw-Slim bestaat uit een brief van 29 pagina's De foto's zijn hier nu opgenomen in de brief zelf.

Deze brief of dit rapport, d.d. 23 februari 2018 behandelt de waardeloze constructie van de dakrand/-opstand van de 'Kapel', en het losliggende (verkeerd of niet gelijmde) Hertalan®-epdm op deze dakrand door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant. Voorts staat er nu op het middengedeelte van het hoofddak een grote waterplas. Géén UniPrime geleverd zoals volgens offerte ('Opgelicht'), het niet volgens Verwerkingsvoorschriften aanbrengen van de materialen, over het geknoei met de afstandsschroeven, over de slordige montage van de pir-isolatieplaten in het frame van de 'Kapel', over ijs achter de gevelbekleding, over fineerlagen in het Prodeq Prime+ multiplex die gaan 'bewegen', over het belabberde timmerwerk van de gootconstructie, een belabberde uitvoering Hertalan®-epdm stadsuitloop, over onderzijde gootbetimmering die ontbreekt.

Nadat heer Bouw & heer Slim hier 20 juli 2017 voor het laatst waren, melden zij zich eerst 2 november 2017 voor "Het afwerken van het laatste stukje dak wat nog gebeuren moet" (Sijbren van der Land).
 

 

Kut-smoezen via de advocate van Bouw-Slim, mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste
 
  Van de DAS-advocaat van Bouw-Slim, mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste, krijg, Kloosterman, ik 26 juni 2018 een schrijven:

"Ook geeft u aan dat u nu problemen hebt met de prodeq prime multiplex platen als buitenbetimmering. In de offerte is aanvankelijk uniprime multiplex genoemd, maar dit was tijdens de uitvoering van het werk niet meer leverbaar. In overleg met u heeft de leverancier platen geleverd van gelijkwaardige kwaliteit, zijnde de prodeq prime multiplex platen".

Niks 'aanvankelijk', in de door mij getekende offerte staat nog steeds 'UniPrime', en er heeft géén overleg plaatsgevonden hierover tussen mij, opdrachtgever, en Bouw-Slim, of met de leverancier.

Mijnheer Sijbren van der Land, heer Slim van Bouw-Slim, en Jeroen van Wassenberg (Bouw) blijven doorknoeien ! (liegen, bedriegen, oplichten en belazeren)

En mevrouw de advocate mr. M. Bouma, DAS-juriste, heeft niet helemaal in de gaten, dat het toch echt zij is, die mij haar brieven schrijft.

 


                                                        Bouwbedrijf 'De Knoeierij', Industrieweg 30, Swifterbant

 

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

 

 

 

 

Picture met tekst
o