Bouw-Slim - 'Baggeren' met Hertalan®-epdm aan voet 'Kapel', Hertalan®-epdm buitenhoeken en binnenhoeken volgens Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim)

 

'Baggeren' betekent hier aanmodderen, knoeien, beunen (het zonder de vereiste kennis en vaardigheid uitoefenen van een vak), en/of rotzooien met de Hertalan-producten door Bouw-Slim bouwbedrijf uit Swifterbant. De kwaliteit van het werk door Bouw-Slim geleverd, wordt in het Engels aangeduid met: 'lousy' (kut, beroerd belabberd).

 


                                                        Bouwbedrijf 'De Knoeierij', Industrieweg 30, 8255 PB Swifterbant

 

Zeer slechte ervaring met Bouw-Slim > Hertalan®-epdm 'Lapperij'

 

In Bouw-Slim 'Bagger' Hertalan Knoeiwerk 'Kapel' beschreven wij
hoe wij dinsdag 2 juli 2019 het Hertalan
®-epdm aangebracht door de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) van bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, lostrokken van de aluminium daktrim van onze 'Kapel'. Het epdm is aangebracht met de Hertalan® KS137 contactlijm. In totaal ongeveer 15 minuten trek ik het Hertalan®-epdm van de trim en heb ik de trim gedemonteerd, ongeveer 6 m, inclusief de twee hoekstukken. De kwaliteit van de Hertalan® KS137 contactlijm valt ons tegen, wij 'zien' dat de lijm schilfert, het is een schilferige lijm. Er is nergens Hertalan® KS96 kit/sealant gebruikt op de aluminium daktrim door de heren van Bouw-Slim. Er is niet gewerkt volgens de voorschriften van de fabrikant Hertalan, er is niet gewerkt volgens CCM Verwerkingsvoorschriften. CCM staat voor Carlisle Construction Materials, waar de productgroep Hertalan onder valt, oftewel Carlisle is verantwoordelijk voor de verkoop van onder andere het merk Hertalan.
 

Waardeloos timmerwerk
Er is geen roestvrijstaal gebruikt bij de montage van de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding van de Oldenboom Groep, de zijkanten van de platen zijn niet volgens voorschriften van de fabrikant geseald, de platen en het achterliggend houtwerk zijn ondeskundig aangebracht. De platen zijn ook niet geplaatst met een tussenruimte, maar stijf (stuik) tegen elkaar aangezet. Ook hier is weer niet gewerkt volgens voorschriften van de fabrikanten. Voorts zijn platen geleverd niet volgens offerte. De offerte geeft duidelijk aan 'UniPrime'. UniPrime
® multiplex wordt geleverd door de Fetim Group.


'Bagger'
staat hier voor waardeloos werk, slecht uitgevoerd werk, rotzooi, en/of knoeiwerk. Als deze heren Bouw & Slim hun diploma's gehaald hebben in het Nederlandse onderwijs, is dit misschien een aanwijzing voor de belabberde staat van ons Nederlandse onderwijs. De heren Bouw & Slim zijn ook nog eens 'Erkend leerbedrijf', officieel erkend door SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Hoe is het mógelijk? Of hier is sprake van criminele activiteiten? Maar daar zou SBB zich toch ook per direct van moeten distantiëren? Of doet SBB hier vrolijk aan mee?


Minachting en lak hebben aan
De hele handelwijze van bouwbedrijf Bouw-Slim, van de heren van Bouw & Slim, van de heer Jeroen van Wassenberg (Bouw) en de heer Sijbren van der Land (Slim) duidt op grote minachting hebben voor de klant én voor het materiaal waar zij mee werken. Zij hebben lak aan, zij hebben schijt aan, verwerkingsvoorschriften van de diverse fabrikanten, en zij hebben lak aan hun klanten.
 

Oplichting en fraude
Het knoeien met alle materialen, het leveren van andere materialen, andere gevelbeplating dan volgens offerte, en het niet leveren van materialen die wel in de offerte beschreven staan, beschouwen wij als oplichting. Het ons vertellen dat je gecertificeerd bent om het product te mogen, te kunnen, aanbrengen, terwijl je dat niet bent, beschouwen wij als diplomafraude.
 

 

Gekomen zijn wij aan de voet van de 'Kapel'

 

Déze pagina,
of déze 'scroll', Bouw-Slim - 'Baggeren' met Hertalan®-epdm aan voet 'Kapel', Hertalan®-epdm buitenhoeken en binnenhoeken volgens Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim)
, beschrijft ons onderzoek aan de voet van de 'Kapel'. Nadat wij de bovenkant van de 'Kapel' en de zijkanten van de 'Kapel' hebben onderzocht, komen wij bij de voet van de 'Kapel'.


Deze 'scroll',
of internetpagina, Bouw-Slim - 'Baggeren' met Hertalan-epdm aan voet 'Kapel', is opgedragen aan Leonard Fontis en zijn familie. Voor zijn waarnemingsvermogen (zien) en zijn benoemen (alles krijgt een naam).


Hertalan®-epdm spekglad
Doordat wij een deel van de gevelbekleding hadden losgenomen, en weer teruggeplaatst, besluit ik deze gevelbekleding en de gevelbekleding van de dakgoten opnieuw te schilderen. Ik reinig het houtwerk, en merk dat het Hertalan®-epdm spekglad wordt, als hier water op komt. Er ligt een groene waas op het epdm, vooral op de plekken waar de zon het minst komt. Het is een groene aanslag, een alg. Ook eerder had ik al ontdekt dat het Hertalan
®-epdm spekglad kan zijn als het nat is. In de loop van de tijd komt er een dun laagje vuil op het dak te liggen en met nattigheid kan het Hertalan®-epdm ook om die reden spekglad worden. Omdat je hierop kunt uitglijden en zelfs 'overboord' kunt slaan, schuier ik het dak met sop op mijn knieën met knieplankje, wij werken hier immers onderaan de 'Kapel', net zo lang totdat ik het Hertalan®-epdm weer schoon heb. En tijdens deze operatie til ik aan de voet van de 'Kapel' de loshangende flappen Hertalan®-epdm op, de 'skirts' die onder de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding uitsteken, de zogenaamde 'loodvervangers'. En wat we dan aantreffen, daar gaat het volgende verhaal over, déze 'scroll' (boekrol).

 

 


                                                       Bouwbedrijf 'De Baggerij', Industrieweg 30, 8255 PB Swifterbant

'Baggeren' met Hertalan®-producten

 

 

Een Hertalan® epdm-schaamlap aan de rechtervoet van de 'Kapel'
 

 


Bouw-Slim IMG 4727 vs02 'Rechter voet 'Kapel', de 'Kapel' steekt uit t.o.v de dakgoten, overzicht'. Voor het overzicht: we zijn hier op het dak van het zijgebouw. 'Rechter voet' omdat wij de zaak bezien vanuit de 'Kapel'. Links op de foto de regenpijp van de dakgoot vóór. Wij dachten, dat wat hier onder de Prodeq Prime+ multiplex gevelbeplating uitkomt, allemaal het Hertalan®-epdm 'skirt' was, hetzelfde materiaal als waar de daken mee zijn belegd, maar wat nu het vroegere lood, de 'loodslabbe', vervangt. Maar als we nu beter kijken, zien we onder het 'skirt' op de hoek een buitenhoek 'flabberen'. Het is een buitenhoek in elkaar geknutseld van hetzelfde Hertalan®-epdm, door de heren Bouw & Slim. We gaan deze buitenhoek eens nader bekijken. Foto 27 augustus 2019 08:07:12 uur (Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4709 vs02 'Rechter voet 'Kapel', Hertalan®-epdm vervangt lood, én epdm-buitenhoek'. Wij zien dat de zelf-knutsel Hertalan-epdm buitenhoek van de heren Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) aan het loslaten is. Het ding staat ook onder spanning. Het idee van 'Bouw' en 'Slim' was het Hertalan-epdm 'buitenhoekje' om de hoek heen te trekken. Het materiaal heeft immers een rekvermogen van meer dan 400%, schrijven de heren op hun Bouw-Slim site. Zij hebben geprobeerd dit Hertalan-epdm als een soort flashing tape toe te passen (formflash). Maar dit is een stap te ver voor de Hertalan lijmen en kit. Het ding komt los, óf het ding heeft nooit vastgezeten. Misschien is het wel nooit gelijmd geworden. Hup, gewoon los eronder, als schaamlapje, om de zaak (zaken) te verbergen. Foto 26 augustus 2019 09:18:21 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4712 vs02 'Rechter voet 'Kapel', Hertalan
®-epdm 'skirts' en buitenhoek'. We zoomen verder in. De 'skirts' vervangen het vroegere lood ('de loodslabben'), en zijn gemaakt van dezelfde Hertalan epdm-dakbedekking, waar ook de daken van gemaakt zijn, én de door de heren Bouw & Slim zelf geknutselde Hertalan-epdm buiten- en binnenhoekjes. Als doekjes/lapjes om de zaken te verbergen. "Niemand die het nog ziet", zeiden en zeggen Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) dan tegen elkaar. Foto 26 augustus 2019 09:19:10 uur (Foto Reiger Copyright)

 

 • Wij dachten, dat wat nu een buitenhoek blijkt te zijn, ook loodvervangende slabbe ('skirt') was. Immers een goed geplaatste buitenhoek zou vast zitten, én geseald met de Hertalan® KS96 kit-sealant.

 


Bouw-Slim IMG 4714 vs02 'We zien onder de zelfgeknutselde Hertalan®-epdm buitenhoek'. De hand is van onze getuige deskundige. Als we de buitenhoek optillen zien we een gat. De overheersende wind komt van rechts, zuid-west, water slaat tegen de gevel en komt hier naar beneden. Hier beneden hebben we lekkage gehad, dwars door het betonnen plafond van het zijgebouw. Foto 26 augustus 2019 09:19:43 uur
(Foto Reiger Copyright en GV Photography)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4715 vs02 'Zelfgeknutselde Hertalan®-epdm buitenhoek', 'Waar is de KS96 kit-sealant?'. Met een beetje Hertalan® KS137 contactlijm over het gat en om de hoek heen 'gefrot'. Het gat zit op gelijke hoogte met het dakvlak. Niet geseald met de Hertalan® KS96 kit/sealant. Foto 26 augustus 2019 09:47:49 uur (Foto Reiger Copyright)


_________________________________________________________________________________________


Bouw-Slim IMG 4722 vs02 'Zelfgeknutselde Hertalan®-epdm buitenhoek', 'gat lekkage ligt gewoon open'. De heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) hebben geprobeerd een lapje Hertalan®-epdm om de hoek heen te lijmen. Maar waarschijnlijk dachten ze: "We frotten er gewoon een lapje voor en niemand die het nog ziet en zeker die ouwe niet". Foto 26 augustus 2019 09:51:40 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

Vlaams woordenboek over 'frotten'
'Frotten' is iets ergens onhandig tussenduwen, verfrommelen, frommelen, haastig in elkaar zetten (naaien)*, of prutsen in het algemeen (Nederlands frutten), ook infrotten, of tussenfrotten, "Had ge dat daar niet fatsoenlijk kunnen tussen steken, ge hebt dat er nogal ingefrot". "Hoe is dat gefrot?". "Frot zo niet aan uwe trui, straks is die uitgelebberd (uitlebberen)".

 

"Hoe is dat gefrot?"
Hier gaat deze hele site eigen over. 'Frotten' zijn wij tegengekomen in Noord-Brabant, speciaal Veghel. "Hoe hebben ze dat in elkaar 'genaaid'?". Naaien hier in zeer ongunstige betekenis. Naaien betekent in principe met naald en draad vervaardigen of herstellen, het werk van een kleermaker, boekbinder, borduurder of een ijverige huisvrouw. Maar naaien kent ook zeer ongunstige betekenissen: bedriegen, beetnemen, belazeren, nadeel bezorgen, iemand een verraderlijke streek leveren, of genaaid worden. Met deze zeer ongunstige duidingen zijn we weer terug bij Bouw & Slim.

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4723 vs02 'Hertalan®-epdm schaamlap omhoog, wat zit er onder, een lekkage gat'. De overheersende wind (zuid-west) komt van rechts. Het gat ligt gelijk met het dakvlak en het water van de gevel komt hier ook terecht. Wij denken dat de heren Bouw & Slim met hun kwastje slechts op de hoek een beetje Hertalan® KS137 contactlijm op het dak hebben gesmeerd, waarna ze het lapje Hertalan®-epdm in de natte lijm hebben 'gefrot'. "Blijf nou zitten stom ding!", hoor ik een van de medewerkers van Bouw-Slim bij een andere buitenhoek op het dak nog zeggen. Maar het ding is niet blijven zitten. De laatste twee cm van de overlap 'sealen' met de Hertalan® KS96 kit-sealant? "Nóóit van gehoord", zeggen Bouw & Slim. Foto 26 augustus 2019 09:52:23 uur (Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4718 vs02 'Hertalan®-epdm schaamlap, als buitenhoek gewoon er overheen gefrot'. Door het gat heen zien wij het houten frame met de isolatieplaten dat voor de spouwmuur is gezet. Dit frame gaat hier nog 11 cm naar beneden tot op het betonnen dek. De isolatieplaten op het dek zijn hier 110 mm dik. Onder de isolatieplaten licht een niet dampdoorlatende folie. Wel gaan de isolatiepluggen door deze folie. Door het gat komt er water in het isolatiepakket en wordt de cachering van de isolatie aangetast. Dit is een aluminium-papier-aluminium cachering. Kingspan heeft het over een aluminium meerlagen complex. De isolatiewaarde van de platen vermindert hierdoor. Foto 26 augustus 2019 09:50:26 uur (Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4772 vs02 'Zelfgeknutselde Hertalan®-epdm buitenhoek, om de hoek heen gefrot, niet geseald'. Niet geseald door de heren Bouw & Slim, de heer Jeroen van Wassenberg (Bouw) en de heer Sijbren van der Land (Slim) met de Hertalan® KS96 kit/sealant. Geen 'seal' te vinden. Foto 27 augustus 2019 11:31:36 uur
(Foto Reiger Copyright)

 


Bouw-Slim IMG 4722 vs03 'Gat achter Hertalan®-epdm schaamlap, en folie die ligt onder de isolatieplaten dak'. We zien in het gat de dampremmende folie die onder de isolatieplaten (110 mm dik) op het dek van het zijgebouw ligt. Foto 27 augustus 2019 11:31:36 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4769 vs02 'Onder de Hertalan®-epdm 'skirts' en buitenhoek die een schaamlap is'. Rechter voet 'Kapel'. De twee 'skirts' omhoog en de buitenhoek rechts opzij met grijze duct tape van de Action Dronten. Nog meer lappen Hertalan®-epdm! Allemaal aan elkaar gesopt met de Hertalan® KS137 contactlijm. Ook hier zien we, dat de buitenhoek niet met de Hertalan® K96 kit/sealant is geseald. Foto 27 augustus 2019 11:21:04 uur (Foto Reiger Copyright)

 

 

14 Augustus 2017

Bouw-Slim IMG 3463 vs02 'Rechter voet 'Kapel', Hertalan®-epdm flabbert onder de gevel uit'. 14 Augustus 2017 maakten wij reeds deze foto, tijdens het schilderen van de gevel. Het kwam niet in onze gedachten op dat hier een buitenhoek onder de gevel uitstak, die zit immers gelijmd en is geseald. Wij dachten, dat het allemaal Hertalan-epdm loodvervangende slabbe was. We vonden het er toch niet prettig uitzien, en het gaf ons geen fijn gevoel. 20 Juli 2017 was Bouw-Slim hier voor het laatst. Foto 14 augustus 2017 20:52:56 uur (Foto Reiger Copyright)

 

Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat de heren Bouw & Slim er hun reet mee afvegen. Zij hebben schijt aan! Hoe weinig respect kan je hebben voor het materiaal waar je mee mag werken, en hoe weinig respect kan je hebben voor je klanten.

 


                                                       Bouwbedrijf 'De Baggerij', Industrieweg 30, 8255 PB Swifterbant

'Baggeren' met Hertalan®-producten

 

 

Op rechts Hertalan® epdm-schaamlap, dan natuurlijk ook op links!? We onderzoeken verder
 

 


Bouw-Slim IMG 4726 vs02 'Linker voet 'Kapel', de 'Kapel' steekt uit t.o.v. de dakgoten'. Foto geeft de plaats aan waar we ons bevinden. Wij dachten, dat wat hier onder de Prodeq Prime+ multiplex gevelbeplating uitkomt, allemaal het Hertalan®-epdm 'skirt' was, hetzelfde materiaal als waar de daken mee zijn belegd, en wat het vroegere lood vervangt. Maar als we beter kijken, zien we onder het 'skirt' op de hoek een binnenhoek 'flabberen'. Het is een binnenhoek in elkaar geknutseld van hetzelfde Hertalan-epdm, door de heren Bouw & Slim. We gaan deze binnenhoek eens nader bekijken. De hoogte tussen epdm dak en onderkant multiplex gevelbekleding is hier 85 mm. Foto 27 augustus 2019 08:06:18 uur (Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4728 vs02 'Onder de Hertalan®-epdm skirts, komt een schaamlap te voorschijn'. We zien de overlappende stroken epdm ('skirts') die onder de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding uitkomen en het vroegere lood vervangen. In de hoek zien we een door de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim), zelf in elkaar geknutselde Hertalan®-epdm binnenhoek onder deze 'skirts' uitkomen. Bij de rechtervoet van de 'Kapel', hebben we te maken met een door de heren zelf verzonnen buitenhoek. Kom dachten zij, hier doen we een eigen gebakken binnenhoek. Omdat ook dit ding er zo uitflabbert aan de onderzijde van de gevelbekleding dachten wij, dat dit ook wel 'skirt' zou zijn. Een binnenhoek bij epdm vouw je, je houdt immers materiaal over, en op die manier ben je gegarandeerd lekdicht. Maar niet zo bij Bouw-Slim! Die knippen en snijden het materiaal verkeerd af, waardoor er van alles verborgen moet worden met schaamlapjes en schaamlappen. Foto 27 augustus 2019 08:08:54
(Foto Reiger Copyright)

 

 • Wij dachten, dat wat nu een binnenhoek blijkt te zijn, ook loodvervangende slabbe of 'skirt' was. Immers een goed geplaatst geprefabriceerd hoekstuk zou vast zitten, én geseald met de Hertalan® KS96 kit-sealant.
   

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4729 vs02 'We kijken onder de Hertalan®-epdm schaamlap'. Optillen is niet moeilijk, er zit geen lijm aan het ding. Hij ligt er zeg maar los in. Er ligt allemaal rotzooi onder, en er kruipt een pissebed rond, het diertje voelt zich thuis hier. Foto 27 augustus 2019 08:11:55 uur (Foto Reiger Copyright)

 

 

'Jonas'

Pissebed IMG 4823 vs02  29 augustus
2019 19:07:00 uur (Foto Reiger Copyright)
Jonas woont aan de Kruisboog in Swifterbant

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4751 vs02 'Zelfgeprutste Hertalan® epdm-binnenhoek gelijmd op de loodvervanger'. Volgens ons komt de loodvervanger, het 'skirt', als laatste, en juist over alles heen. Foto 27 augustus 2019 09:53:37 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4742 vs06 'Hertalan®-epdm schaamlap-binnenhoek, onder het Hertalan® epdm-skirt'. De rode pijl geeft aan dat het hier onder het 'skirt' open ligt, deze hele verticale naad ligt open, hier had een buitenhoek geplaatst moeten worden. De hoogte tussen epdm dak en onderkant multiplex gevelbekleding is 85 mm. De Hertalan® epdm-schaamlap/binnenhoek is gelijmd op het epdm-'skirt' (op de loodvervanger). Volgens ons komt 'de loodvervanger', het 'skirt', als laatste, en juist over alles heen. Op rechts de Action lichtmachine die ons onderzoek en fotografie mogelijk maakte. Speciale dank aan Action Dronten.(Foto Reiger Copyright)

 

_________________________________________________________________________________________

Bouw-Slim IMG 4745 vs02 'Hertalan-epdm 'skirt' en schaamlap omhoog, zijkant ligt open'. We tillen zowel de skirts als de schaamlap omhoog. Wij 'zien op' het houtwerk van het isolatieframe, zijkant van de voorzetgevel, waar Hertalan® KS137 contactlijm op is gesmeerd door de heren Bouw & Slim. Deze zijkant ligt echter helemaal open, regenwater kan hier zo naar binnen. Op rechts het Action  lichtkanon. Foto 27 augustus 2019 08:27:53 uur
(Foto Reiger Copyright)

 


Bouw-Slim IMG 4760 vs02 'Onder de Hertalan®-epdm loodvervanger, binnenhoek (schaamlap) verwijderd'. Water kan hier zo naar binnen. Maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag 's avonds, lekte het weer hier onder in de zijkamer. Op rechts het Action lichtkanon. Foto 27 augustus 2019 10:01:11 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

Maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag 's avonds

Bouw-Slim IMG 4416 vs03 'Lekkage zijkamer, water loopt tussen twee kanaalplaten door'. Het water zeikt (van seiken: pissen of urineren) tussen twee kanaalplaten door uit het plafond van de zijkamer. Deze foto is gemaakt, nadat de zaak weer een beetje tot rust is gekomen, na de regenbui, nadat wij weer met plastic folies over onze spullen, en emmers in de weer zijn geweest. Precies hier zeek het water in juni 2017 tijdens de renovatie ook naar beneden. Hier hebben we nooit een lekkage gehad, voordat Bouw & Slim (Bouw-Slim) hier kwam. En dit ondanks alle niet dampdoorlatende (dampremmende) folies die zijn aangebracht. We zouden nooit meer lekkage hebben volgens Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van de Land (Slim). Foto maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag 's avond 22:40:22 uur zijkamer beneden
(Foto Reiger Copyright)

 

2e Pinksterdag 2019 's avonds zeer zware regenbui
Maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag 's avonds hadden we een zeer zware regenbui in Swifterbant. Van de platanen achter onze woning aan de Lange Streek komt heel veel bladafval, takjes en takken die afbreken, en zaadbollen en haartjes. Deze zaadbollen geven heel veel pluis. De takjes en het blad komen voor de afvoer te liggen op het dak, en het pluis zorgt voor een bijna waterdichte afsluiting, een beverdam gelijk. Het aflopende gedeelte achter van het dak zijgebouw liep vol water. Op het laagste punt van dit aflopende gedeelte bedraagt de dikte van de pir-isolatie 70 mm, onder de linkervoet van de 'Kapel' is de dikte van de pir-isolatie 110 mm. Dus als het water bij de HWA 4 cm hoog staat, begint het middelste vlakke gedeelte van het dak zijgebouw onder te lopen. Hoger komt het water niet, want het loopt dan over dit middengedeelte heen en kan voor van het garagedak af, omdat dit nog gedaan had moeten worden door Bouw & Slim, en het water hier nu zo van het dak kan af stromen, er is nog geen dakopstand gecreëerd. Als het water zo hoog staat als dit middengedeelte en over dit vlak heen begint te lopen, kan het water ook via het gat bij de linkervoet van de 'Kapel' naar binnen lopen, en dit veroorzaakte de lekkage deze 2e Pinksterdag 2019.

 

Vloedlijn

Bouw-Slim IMG 4829 vs02 'Vloedlijn 45 mm tijdens de lekkage 2e Pinksterdag 10 juni 2019'. Foto 9 september 2019 16:33:12 uur Reiger Copyright

 

Hoe hoog het water stond

Bouw-Slim IMG 4423 vs02 'Hertalan zijuitloop HWA te hoog geplaatst, foutief aangelegd'. Het heeft iets van de  Efteling. We zien de vloedlijn, die aangeeft hoe hoog het water hier gestaan heeft tijdens en na de ernstige regenval 2e Pinksterdag 10 juni 2019, het water stond hier 45 mm hoog. Het water bereikte het gat in het dakvlak onder de linkervoet van de 'Kapel' en stroomde er naar binnen, met als gevolg lekkage beneden in de zijkamer. Foto 26 juni 2019 12:28:44 uur
(Foto Reiger Copyright)Onderin de kim ligt de dakbedekking al open
De dakopstand is hier bij de HWA hoog genoeg. Echter als tegen de gevel de dakbedekking lager gelegd wordt als bij de dakopstand, loopt het water je woning binnen in plaats van over de dakrand bij onverhoopt vollopen van je dak. Zeker als de dakbedekking verkeerd is aangelegd, zoals hier door Bouw-Slim en het Hertalan®-epdm direct onderin de kim al open ligt. De Hertalan®-epdm schaamlap ('het prul') had natuurlijk geen enkele functie, anders dan de zaak aan het oog te ontrekken. "Niemand die het nog ziet", zeiden de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) tegen elkaar.
 

Gouden regel
Bij de aanleg van een dak of goot moet je de dakbedekking altijd zo hoog leggen en lekdicht, dat mocht het dak of de goot onverhoopt vol lopen, het water over de gootrand heen gaat of over de dakrand, en niet je huis in stroomt. Dakbedekking tegen de gevel hoger leggen dan de dakrand, en tegen het schuine dak hoger aanleggen dan de gootrand. De gouden regel die ik geleerd heb van mijn leermeester Egbert de Sauvage Nolting, timmerwerken.


Vijvers van Hertalan®-epdm
De heren Bouw & Slim verwarren het aanleggen van een nieuw dak met het aanleggen van een vijver. "Van epdm maken ze ook vijvers", vertelden ze. Ze zijn er ook niet zo mee bezig. Ze zitten met hun gedachten meer bij "Natflix". Terwijl juist op YouTube al die instructiefilmpjes staan, waar ze nog wat van zouden kunnen leren.
Bij Bouw-Slim heb je het water in je huis, onder de vijver, en de vissen op je bord.
Gevraagd had ik om overstorten op de dakgoten en op het dak van het zijgebouw. Een overstort moet minimaal dezelfde grootte hebben als de normale afvoer. Op de goten komen de heren met een te kleine buis. Op het dak van het zijgebouw zullen wij de overstorten er bij moeten denken. Die hebben we natuurlijk niet gekregen.


Woedend zijn wij,
dat de heren Bouw & Slim het Hertalan®-epdm hier al in het dakvlak zelf open hebben laten liggen, en met een prul ('schaamlapje') geprobeerd hebben dit af te dekken. De heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim): "Niemand die het ziet , en zeker die ouwe niet". Wij denken dat wij nu voldoende aangetoond hebben, dat de werkwijze van Bouw-Slim criminele aspecten in zich draagt. Wij spreken hier van list en bedrog, over slim bedrog en/of bedrieglijke slimheid, oplichting, over fraude, over geslepenheid of sluwheid, over knoeierij, van kuiperij (onbetrouwbare en corrupte activiteiten), over laag (smerig), over klanten een loer draaien (bedonderen), en over misleiding.

 


Bouw-Slim IMG 4782 vs02 'Waar de Hertalan®-epdm binnenhoek - het schaamlapje - heeft gezeten'. Wij denken, dat ook hier de Hertalan® KS137 contactlijm éénzijdig is aangebracht door de heren Jeroen van Wassenberg (Bouw) en/of Sijbren van der Land (Slim). Aan het door hen zelf in elkaar geflanste Hertalan®-epdm 'binnenhoekje' zit namelijk geen lijm. En het hoekje zat ook los. Welk doel diende dit binnenhoekje? "Niemand die het nog ziet", was de gevleugelde uitspraak geworden bij de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim). Deze zegswijze is hen "ontvlogen", is een eigen leven gaan leiden, zij hebben het zelf niet meer zo in de gaten, ze zeggen het zelfs waar de klant bij staat. Ze zijn het zich niet meer zo bewust. Aan de rechtervoet van de 'Kapel' vinden wij een zelfgeprutste 'geprefabriceerde' buitenhoek in plaats van een binnenhoek. Wij denken dat ook hier bij de linker voet van de 'Kapel' de Hertalan® epdm-baan toch echt verkeerd geknipt is. Wéér verkeerd. Foto 27 augustus 2019 19:04:41 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

Het prul

Bouw-Slim IMG 4752 vs03 'De Hertalan-epdm schaamlap 'losgerukt' uit zijn benarde positie'. Wij hebben de schaamlap bevrijd. Zijn taak zit erop. We gaan het ding aan een expertise* onderwerpen. We zien al dat de naad in het hoekje zelf niet geseald is met de Hertalan® KS96 kit/sealant. Foto 27 augustus 2019 09:55:09 uur
(Foto Reiger Copyright)

* Expertise = een deskundig onderzoek

 

Bouw-Slim IMG 4756 vs06 'Hertalan®-epdm schaamlap', 'zelfgeprutste prefab Hertalan-binnenhoek'. Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) knutselen/flansen hun eigen Hertalan®-epdm binnenhoekjes prefab in elkaar. Zij zijn immers op cursus geweest. En op de cursus leerden ze binnenhoekjes maken, net zoals ze ook vogelhuisjes in elkaar leerden timmeren of schuurtjes voor kippen. Het hele lapje Hertalan®-epdm waaruit het hoekje is gemaakt meet 13 x 14 cm, dus zeg maar 7 x 7 x 6 cm (l x b x h). Maar prefab binnenhoeken gebruik je niet bij epdm, binnenhoeken vouw je. Dan heb je nooit lekkage en zwemmen je vissen ook niet weg. Foto 27 augustus 2019 09:57:15 uur (Foto Reiger Copyright)


 

Bouw-Slim IMG 4755 vs07 'Hertalan®-epdm schaamlap', 'zelfgeprutste prefab Hertalan-binnenhoek achterkant'. We zien dat dit zelfgefabriceerde Hertalan®-epdm binnenhoekje door de heren Bouw & Slim eigenlijke niet voorzien is van lijm. Het is toch maar een soort 'afdekkertje', een soort 'verbergertje'. Er moet wat afgedekt mee worden. Een soort doekje, een soort lapje wat ervoor gehouden moeten worden. "Niemand die het nog ziet", zeggen ze dan bij Bouw-Slim. Foto 27 augustus 2019 09:56:50 uur (Foto Reiger Copyright)

 

 Bouw-Slim IMG 4803 vs02 'Zelfgeknutselde Hertalan®-epdm binnenhoek, om in hoek te frotten'. Achterzijde van de door de heren Bouw & Slim 'geprefabriceerde' binnenhoek. Er zit slechts wat lijm in de rechterbovenhoek (op deze foto linksboven). Het ding was vastgelijmd op het Hertalan®-epdm 'skirt' ('de loodvervanger'). Foto 29 augustus 2019 18:42:50 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

 

 

Bouw-Slim IMG 4827 vs04 'Pissebedden onderkomen gemaakt van Hertalan®-epdm'.
 Foto 29 augustus 2019 19:10:05 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

 

14 Augustus 2017

Bouw-Slim IMG 3462 vs03 'Linker voet 'Kapel', Hertalan®-epdm flabbert onder de gevel uit'. 14 Augustus 2017 maakten wij reeds deze foto, tijdens het schilderen van de gevel. Het kwam niet in onze gedachten op, dat hier een binnenhoek onder de gevel uitstak, een geprefabriceerde hoek zit immers gelijmd en is geseald. Wij dachten, dat het allemaal Hertalan®-epdm loodvervangende slabbe was. We vonden het er toch niet prettig uitzien, en het gaf ons geen fijn gevoel, we werden er niet blij van. Foto 14 augustus 2017 20:52:19 uur
(Foto Reiger Copyright)

 • Tegelijkertijd, "voor het oog ziet het er goed uit" (deskundige Jacques de Kok H.), netjes afgerond, wij dachten dat dit zo hoorde, en de Carlisle®/Hertalan® adviseurs hebben dit misschien ook gedacht, zij zetten immers in hun Bezoekrapport bij Nummer 9  Afwerking binnenhoeken een kruisje in de kolom goed. Wij mochten/mogen van deze Carlisle®/Hertalan® adviseurs verwachten, dat zij de vreemde situatie hier zouden opmerken, er ontbreekt namelijk een buitenhoek, er is geen buitenhoek geplaatst. Deze adviseurs zullen toch wel weten hoe het Hertalan®-epdm geplaatst 'dient' te worden? Het heeft iets van een pij waar een slof onderuitkomt, en we zijn hier bij de 'Kapel', mijn achternaam is Kloosterman.
   

 • Afwerking binnenhoeken is een verkeerde benaming in het Carlisle®/Hertalan®-rapport. Het gaat niet alleen om de afwerking. Is er wel een buitenhoek geplaatst? De idee dat er geen buitenhoek is geplaatst!? En hoe is deze buitenhoek geplaatst? Als laatste komt dan de afwerking van de buitenhoek.
   

 • Wij dachten, dat wat nu een binnenhoek blijkt te zijn, ook loodvervangende slabbe ('skirt') was. Immers een goed geplaatste geprefabriceerde hoek zou vast zitten, én geseald met de Hertalan® KS96 kit/sealant.

 

Het moge duidelijk zijn, dat we met een binnenhoek hier er nog niet zijn. Er is ook nog een buitenhoek nodig.

 

 

Hoe het had gemoeten
 

 


Foto uit een video op Youtube van Rubberall® Systems. De binnenhoek wordt in gevouwen (je hebt materiaal over) en bij de buitenhoek kom je materiaal te kort, en moet je dus een aparte voorziening treffen. Rubberall® Systems doe dit met formflash tape ('flashing tape').

Bij Hertalan®-epdm wordt er een geprefabriceerde voorgevormde buitenhoek overheen geplaatst.

Bij de video van Rubberall® Systems gaat het om de eerste 4½ minuut, hoe knip ik en vouw ik een buitenhoek en een binnenhoek:

https://www.youtube.com/watch?v=K_Pb-qd5Ju4

 

Onder de gootkast voor
 

 Het werk wat Bouw-Slim nog had moeten afmaken en wat 9 september 2019 ook nog steeds openligt
 


Bouw-Slim IMG 4773 vs03 'Onder de gootkast vóór, ga je zo een Hertalan®-epdm buitenhoek doen?'. Dit behoorde tot de werkzaamheden die Bouw-Slim nog moest komen afmaken. 20 Juli 2017 waren zij hier voor het laatst. Zij vroegen mij of ik alvast de laatste rekening wilde betalen. Na hun vakantie zouden zij terugkomen om het hier af te maken. Laat je je werk zo achter, in de vakantie kan geen onweersbui losbarsten? En het heeft hier ook gelekt, het frame was nat. Opdrachtgever ontdekte dit al 25 juli 2017, en heeft het daarna hier zelf met kunst en vliegwerk verder al die tijd droog weten te houden. Donderdag 2 november 2017 stonden zij voor de deur en wilden zij het werk komen afmaken. Gezien alle gebreken die wij inmiddels al geconstateerd hadden in hun werkzaamheden, en het ook geregend had en het dak nat was, hadden wij daar geen trek in. We zaten niet te wachten op nog meer knoeiwerk. Het werk was dan misschien wel betaald door mij, van een oplevering was en is natuurlijk nooit sprake geweest. Waarom wilden de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) toch zo graag hun werkzaamheden af komen maken? Ook hun DAS-juriste, mevrouw mr. M. Bouma roerde zich met hen hierin. De heren vertelden mij, dat zij gecertificeerd waren om het product aan te brengen. Maar inmiddels hadden wij daar onze ernstige bedenkingen bij. Vrijdag 23 maart 2018 17:20 uur krijgen wij een e-mail van de HR/QESH manager, de heer Gerhard Kok van Carlisle
® Construction Materials B.V. uit Kampen dat de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim) zeker geen gecertificeerde verwerkers waren. Volgens ons is hier sprake van diplomafraude: tegen je klant zeggen dat je gecertificeerd bent (een certificaat) hebt, maar dat helemaal niet bent. Foto 27 augustus 2019 11:38:07 uur (Reiger Copyright)

 

Zelfde locatie maar nu achterzijde van de woning

Bouw-Slim IMG 4417 vs03 'Gootkast op dakrand zijgebouw, Hertalan®-epdm eronder gefrommeld'. Zie ook het Bezoekverslag Hertalan®-Carlisle®. Dit is de gootkast achter, welke hier 'rust' op de dakrand van het zijgebouw. De zaagsnede van de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding is ook hier wéér niet geseald door de heren Bouw & Slim. We schuiven de spiegel in de nauwe opening en kijken tegen de onderkant en fotograferen die hier ook in de spiegel. Rechts steekt de gootkast over en komt de zaagsnede weer in het zicht, en zien we dat opdrachtgever hier heeft geschilderd. Regenwater dat hier op de dakrand klettert, spettert omhoog en water wordt de multiplex plaat ingezogen, de plaat deformeert hier ook. Links op de foto staat de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding letterlijk op het Hertalan®-epdm, water kruipt hiertussen, en in de multiplexplaat. "Niemand die het ziet", zeggen ze bij Bouw-Slim tegen elkaar. De klant  krijgt niet waar hij wel voor betaald heeft. "Hoe noemen ze dat ook alweer?". "Oplichting mijnheer". Foto 26 juni 2019 12:26:20 uur (Reiger Copyright)
 

 

Vergaarbakjes gemonteerd door Bouw-Slim aan de twee gootkasten met roestige schroeven
 

 


Bouw-Slim IMG 4697 vs02 'HWA (HemelWaterAfvoer) vergaarbak gemonteerd met roestende schroeven, niet rvs'. Géén rvs schroeven gebruikt door Bouw & Slim voor het monteren van de twee vergaarbakken aan de gootkasten. Voor het schilderen van de gootkast demonteerden wij de vergaarbakjes met regenpijp. Wij wilden toch al de roestige Bouw & Slim schroeven vervangen door roestvast stalen schroeven. Drie van de vier schroeven breken af als wij ze losschroeven. Bouw-Slim 'Baggerkwaliteit' schroeven! 20 Juli 2017 waren de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) hier voor het laatst. Foto 25 augustus 2019 19:55:43 uur Reiger Copyright

 

 

Bezoek Hertalan® - Carlisle® Goede Vrijdag 30 maart 2018

 

Goede Vrijdag 30 maart 2018 kwamen hier twee technische adviseurs van Hertalan® - Carlisle® op bezoek, de heer Najib Mesbahi en mevrouw Amanda Koornneef. Wat schreven zij in hun bezoekrapport over binnenhoeken? Wij pakken hun rapport er weer bij, het staat op bladzijde 3.

 

p. 3  Bezoekverslag Hertalan - Carlisle

 

Dit rapport heeft geen regel waarin de kwaliteit van de verlijming van de overlap kan worden beoordeeld, of dit is in elk geval niet ingevuld in dit rapport. De dakbaan/membraan-regel geeft natuurlijk altijd goed aan, het is immers het Hertalan®-product. Voor de blazen en bobbels in de overlappen is geen regel opgenomen in dit rapport. Ook dat de dakbaan/membraan op een aantal plekken gewoon los ligt en niet verlijmd is ('heiligendagen'), zowel géén lijm op de ondergrond als géén lijm op het epdm wordt in dit rapport niet vermeld (er is geen regel voor opgenomen of het is niet ingevuld). Het éénzijdig aanbrengen van de contactlijm wordt ook niet vermeld. In verband met de windbelasting is het essentieel, dat het dak en het epdm volledig volvlaks ingelijmd zijn, wat nu niet het geval is. Wij hebben natuurlijk niet voor losliggend membraan zonder lijm betaald. Leuk dat het Carlisle® - Hertalan® bedrijf ons nu gratis lijm wil leveren, maar daar hebben we natuurlijk niks aan. Dan moeten we het membraan opensnijden en alsnog lijm er onder spuiten?

 


IMG 4250 vs03  Vraag aan Carlisle®-Hertalan®: "Dit kan toch niet goed zijn?". Zijdak vóór, breedte overlap en sealant-breedte zijn goed zeggen Carlisle® en Hertalan®. Dit lijkt toch nergens naar! Dit is niet om aan te zien. Maar wat hier wel aan de hand is, komt niet voor in de vragenlijst 'Waarnemingen' van het Projectbezoekrapport van Carlisle®-Hertalan®, het wordt in elk geval niet opgeschreven. Carlisle® wil er graag een nieuw zeiltje over heen leggen en verlijmen. Misschien een hele grote schaamlap? Ik moest het dan niet erg vinden, dat de blazen en bobbels door het nieuwe membraan heen kwamen, zei Carlisle® CM Europe - Hertalan® adviseur de heer Najib Mesbahi mij. Hij grinnikte (zachtjes lachen met een grijns) er een heel klein beetje bij. Foto 4 november 2018 15:50:07 uur  (Foto Reiger Copyright)

Indien Carlisle®-Hertalan® dit wenst kan ik, ing. Reiger Kloosterman, het ontwerp/model van hun Projectbezoekrapport samen met hen nalopen om tot een goed ontwerp/model bezoekrapport te komen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de kwaliteit van de verlijming naad/overlap van de dakbanen niet in hun rapport is opgenomen.

 

p. 3  Bezoekverslag Hertalan - Carlisle  vervolg   nvt    goed  fout     Afwerking binnenhoek goed vermeldt dit rapport?


 

 

Nummer 9 volgens dit Carlisle®/Hertalan®-rapport > Afwerking binnenhoek goed

Afwerking binnenhoek goed?
Dachten de Carlisle® - Hertalan® adviseurs ook dat deze lappen of slabben van hun Hertalan®-epdm, die hier onder de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding uitstaken, allemaal 'loodvervangers' of 'skirts' waren? Hadden zij ook niet in de gaten, dat hier een vreemdsoortige binnenhoek onder de 'skirts' uitkwam? Wij gaan nu toch twijfelen aan de deskundigheid van deze twee technische adviseurs. Of dachten zij een binnenhoek vouw je bij ons Hertalan®-epdm naar binnen, een binnenhoek kan gewoon niet verkeerd gaan met ons Hertalan®-epdm, en geprefabriceerde binnenhoeken, komen in ons assortiment om die reden niet voor, dus dit moet bij de 'lappen' horen, dit moet behoren tot de 'loodvervangers', dit hoort bij de 'skirts', dus kruisje: goed.

Het bezoek van de adviseurs was Goede Vrijdag 30 maart 2018, ook de sterfdag van een andere goede vriend van mij, graaf Reinier van 't Westeinde. Het bezoekrapport is eerst geschreven 23 april 2018. Beter schrijf je een bezoekrapport binnen 24 uur na je bezoek.

 


Bouw-Slim IMG 4728 vs02 'Onder de Hertalan®-epdm skirts, komt een schaamlap te voorschijn'. We zien de overlappende stroken epdm ('skirts') die onder de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding uitkomen en het vroegere lood vervangen. In de hoek zien we een door de heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim), zelf in elkaar geknutselde Hertalan®-epdm binnenhoek onder deze 'skirts' uitkomen. Bij de rechtervoet van de 'Kapel', hebben we te maken met een door de heren zelf verzonnen buitenhoek. Kom dachten zij, hier doen we een eigen gebakken binnenhoek. Omdat ook dit ding er zo uitflabbert aan de onderzijde van de gevelbekleding dachten wij, dat dit ook wel 'skirt' zou zijn. Een binnenhoek bij epdm vouw je, je houdt immers materiaal over, en op die manier ben je gegarandeerd lekdicht. Maar niet zo bij Bouw-Slim! Die knippen en snijden het materiaal verkeerd af, waardoor er van alles verborgen moet worden met schaamlapjes en schaamlappen. Foto 27 augustus 2019 08:08:54
(Foto Reiger Copyright)

 

 • Wij dachten, dat wat nu een binnenhoek blijkt te zijn, ook loodvervangende slabbe ('skirt') was. Immers een goed geplaatste geprefabriceerde hoek zou vastgelijmd zitten, én geseald met de Hertalan® KS96 kit-sealant.

 

De adviseurs van Hertalan® en Carlisle® keurden deze Hertalan®-epdm schaamlap goed. Zij konden zich misschien ook niet voorstellen, dat dit een aparte binnenhoek was, een binnenhoek vouw je immers in. Maar om te zien wat er aan de hand is moet je dan ook op de grond gaan liggen, met je hoofd op het Hertalan®-epdm, het fototoestel ook, en dan deze schaamlap optillen, en er onder durven kijken, dan lijkt het net de Efteling, en je zit al op het vliegend Hertalan®-epdm tapijt.
 

 


De oude Carlisle onderweg op zijn Hertalan 'hemelsche tapijt' (Reiger Copyright)
 

 

Nummer 12  volgens dit Carlisle/Hertalan rapport  HWA verdiept is fout

Nummer 13  volgens dit Carlisle/Hertalan rapport  Inwerken HWA is goed

 


Afb 162-3978 vs03: Werkuitvoering bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant. De rechthoekige buis van de Hertalan® stads- of zijuitloop HWA (HemelWaterAfvoer) zijkamer, komt boven de laatste pir-isolatieplaat uit, waardoor hier altijd een plas water blijft staan. Dit had niet gehoeven indien onder de rechthoekige buis de isolatieplaat iets afgeschuind was met een rasp bijvoorbeeld, daarna de buis fixeren, en dan de Hertalan® epdm-slabbe lijmen. Links ligt nog ijs. Je kan niet zeggen dat het Hertalan®-epdm strak geplakt is. Allemaal vouwen en blazen, het komt niet erg professioneel over. Zo maak je je bed nog niet op. En wat vermeldt het Carlisle/Hertalan rapport onder nummer 13  Inwerken HWA is goed!? Ook zien we dat het epdm in de trim niet is afgekit. We zien blazen die helemaal van de rand (het aluminium) over de dakrand en verder lopen. De aluminium daktrim is niet gekit dus hier kan water onder het epdm door. De dakrand is gemaakt van hout. Foto gemaakt 8 februari 2018 15:38:58 uur (Foto Reiger Copyright)

 


Bouw-Slim IMG_3978 vs05 'Hertalan®, daktrim niet op epdm, geen Hertalan® KS96 kit-sealant'.
Allemaal plooien en blazen, geen strakke uitvoering. Hertalan®-epdm ligt ook open, op de overlap van de banen op de dakrand. Dakrand  moet in verband met kimfixatie met de Hertalan® KS 137 contactlijm gedaan worden. Contactlijm betekent tweezijdig aanbrengen en vervolgens eerst voldoende laten drogen, daarna delen samenvoegen en aandrukken met de aandrukroller. Niet dat slappe gedoe zoals in de tekenfilmpjes die Carlisle/Hertalan op het internet hebben staan, dat is geen aandrukken, dat is aaien. Daar wordt het belang van aandrukken niet of onvoldoende mee benadrukt. Foto gemaakt 8 februari 2018 15:38:58 uur (Foto Reiger Copyright)

 

Laatste 35 x 35 cm nog verdiepen

Afb 163-Stadsuitloop: Hier ziet men hoe op eenvoudige wijze er verlaagd kan worden bij een stads- of zijuitloop. De rand van de plaat is met een zaag of rasp verschuind. Zo had bij ons onder de afvoerpijp met de rasp wat weggehaald moeten worden, zodat de pijp niet hoger komt dan het laatste stuk en er hier water op blijft liggen.

 


Bouw-Slim IMG 4423 vs02 'Hertalan zijuitloop HWA te hoog geplaatst, foutief aangelegd'. Ook dit heeft iets van de  Efteling. We zien de vloedlijn, die aangeeft hoe hoog het water hier gestaan heeft tijdens en na de ernstige regenval 2e Pinksterdag 10 juni 2019, het water stond hier 45 mm hoog. Het water bereikte het gat in het dakvlak onder de linkervoet van de 'Kapel' en stroomde er naar binnen, met als gevolg lekkage beneden in de zijkamer. Foto 26 juni 2019 12:28:44 uur
(Foto Reiger Copyright)

 


Bouw-Slim IMG 4419 vs02 'Hertalan stadsuitloop HWA fout', 'Naar de leegte'. Naar het niets. Foto 26 juni 2019 12:27:56
(Foto Reiger Copyright)
  

 

 

p. 3  Bezoekverslag Hertalan - Carlisle   vervolg

o

 

o
Picture met tekst

 

Over 'Skirts', 'loodslabben', 'loodvervangers', en nog veel meer 'lood'

 


De aansluiting tussen (platte) daken en opgaande gevels
wordt veelal gedaan met bladlood. Men noemt dit de loodslabbe. Het bladlood wordt tegen de binnenmuur aangelegd en gaat dan door de buitenmuur naar buiten. Eventueel vocht en water wordt zodoende vanuit de spouw naar buiten geleid. De loodslabbe kan ook worden ingevoegd in een lintvoeg van het gevelmetselwerk en heet dan voeglood. De voeg wordt dan uitgehakt, en het lood ingevoegd. Alles om deze overgang tussen dak en gevel waterdicht te krijgen. Er wordt gesproken over daklood, voeglood, loodslabbe, en loodloketten. Loketten zijn de trapsgewijs aangebrachte stukken bladlood die men ziet bij een schuin dak en opgaande gevel, en ook bij de schoorsteen. Een echte benaming voor deze overgang is er niet in de Nederlandse bouw. Een ieder heeft het over 'lood'. Zelfs nu er andere materialen op de markt zijn om deze overgang mee te maken, spreekt de bouw over 'loodvervangers'. Ze heten bijvoorbeeld Ubiflex loodvervanger, Polylood, en Leadax.


Maar lood wordt ook gebruikt
voor het ballasten van schepen, je kan het ook als dakbedekking gebruiken, een dak helemaal bekleed met lood, de Notre Dame in Parijs heeft een dak bedekt met lood, wat nu gerestaureerd moet worden. Glas in lood, lood in accu's van auto's, lood om te solderen, lood als waterleiding, lood om metalen  verbindingsstukken bij natuursteen mee in- en aan te gieten. Lood wordt gebruikt om mee te vissen, lood wordt gebruikt om mee te schieten, de zogenaamde loodhagel.


De Hertalan epdm-flappen
die onder de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding uitkomen, kunnen wij geen 'loodvervanger' noemen. De vroegere voldoend dikke loodslabben flabberden niet en dat doen deze stroken wel.


En lood wordt gejat
De heren Bouw & Slim, Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) pikten (jatten) mijn lood mee. Het bouwafval dat bij de sloop vrij kwam, was volledig mijn verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Ik zou zorgen voor scheiding, verwerking en afvoer. De heren 'graaiden' in dit bouwafval. Het was vooral vervelend, omdat dit lood al een bestemming gekregen had. Steel je van je klanten?

 


Diefstal van het daklood van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk te Heemstede
'de Heemsteder' 16 juli 2018

 

Hercraft

 

o

 

Hertalan® de originele buitenhoek. En binnenhoek??

 

 Hertalan-epdm buitenhoek waar Bouw & Slim (Bouw-Slim) het bestaan niet van kennen?

Waarschijnlijker is dat zij het geld in eigen zakken staken. Laten betalen voor spullen die je niet krijgt. We gaan niet alles opschrijven (in de offerte) wist Sijbren van der Land mij nog te vertellen.

 

Op Carlisle Constrution Materials B.V. [NL]  |  https://www.epdm-hertalan.fr/produits/accessoires-en-epdm-/gamme.aspx vinden wij:

 • Angles sortants (buitenhoeken) et angles rentrants (binnenhoeken)
   
 • Angles intérieurs et extérieurs préfabriqués en EPDM vulcanisé sans armature (gevulkaniseerd zonder versterking/wapening, dus enigszins vormbaar, geen formflash)
   
 • Angle sortant de 200x200x300 mm
   
 • Angles rentrant de 150x150x150 mm
   

 Officiële Hertalan®-epdm binnenhoek

Bouw & Slim (Bouw-Slim), Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim) prutsen nu zelf
hun eigen binnenhoekjes (en buitenhoekjes) in elkaar.

 "Maar mijnheer Carlisle, bij Hertalan-epdm gebruik je toch helemaal geen binnenhoeken?
 Binnenhoeken vouw je toch in?"

 "Als u een binnenhoekje wilt, mevrouwtje, dan maken we er toch eentje"
 

 

 

Hertalan buitenhoek met balkjes vs03

 

In Duitsland vinden wij Hertalan EPDM-Formteile. Vulkanisierte EPDM Innen- und Außenecken, Produkt Hertalan Easy Cover

 • Außenecke 90º, Abmessung  100 x 100 x 100 mm    € 14,28
   

 • Außenecke 90º, Abmessung  150 x 150 x 200 mm    € 20,40

   

 • Innenecke  90º,  Abmessung  100 x 100 x 100 mm    € 14,28
   

 • Innenecke  90º,  Abmessung  200 x 200 x 300 mm    € 20,40

 

 

Terug naar de heren Bouw & Slim (Bouw-Slim), Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim)

 

 

 

Bouw-Slim IMG 4827 vs06 'Hertalan-epdm pissebedden onderkomen met Jonas en Elke'.
 Foto 29 augustus 2019 19:10:05 uur
(Foto Reiger Copyright)

 

 

Van boven naar beneden, van de bovenkant naar de voet van de 'Kapel'

 

In dit deel van ons onderzoek (expertise) zijn we begonnen op de 'Kapel' en werken we naar beneden naar de voet van de 'Kapel'.


We zijn begonnen op de 'Kapel', en demonteerden bovenop de 'Kapel' de aluminium daktrim, keken onder het losliggende Hertalan-epdm op de dakrand van de 'Kapel'. We namen een Prodeq Prime+ multiplex plaat van de gevelbekleding los van de 'Kapel', en kwamen bij de rand en de aluminium daktrim van de goten uit. Daar ontdekten we weer twee gaten, waar regenwater de geïsoleerde gevel in kan, en in of onder het isolatiepakket op het zijgebouw terecht kan komen.


Déze pagina, déze 2e 'scroll', gaat over wat we aantroffen bij de voet van de 'Kapel', en heet: Bouw-Slim - 'Baggeren' met Hertalan-epdm aan voet 'Kapel', epdm-buitenhoeken en binnenhoeken volgens Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van der Land (Slim).


Om terug te gaan naar het begin van dit deel van ons onderzoek, naar de 1e scroll, klikt u op de onderstaande hyperllink:

Bouw-Slim 'Bagger', Knoeien met de Hertalan®-producten en Waardeloos timmerwerk
Klik hier

 

Om helemaal naar het begin van het  verhaal over de heren Bouw & Slim te gaan kiest u:

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

                                                         Bouwbedrijf 'De Knoeierij', Industrieweg 30, 8255 PB Swifterbant

 

o

 

Picture met tekst