Vette Duim Omlaag! voor bouwbedrijf Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant

 

 

De zoveelste lekkage na renovatie met Hertalan®-epdm producten door Bouw-Slim

 


                                                               Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant voor Hertalan®-epdm Knoeiwerk


 

  Het begon met de lekkage tijdens de renovatie, juni 2017. Bouw & Slim heeft alle dakbedekking van het zijgebouw afgenomen. Dan kunnen zij beter de werkzaamheden aan de gevel boven uitvoeren, en het zou de komende dagen droog blijven. Het is een betonnen dek waarop polystyreen isolatieplaten waren verlijmd met een soort bitumen product. De heren Bouw & Slim vertelden, dat dit betonnen dek wel waterdicht was. Tussen de kanaalplaten was ooit specie aangebracht en met het zwart van de bitumen lijm was het wel waterdicht. Er zou hooguit wat water in de spouw tussen de muren lopen, maar die droogde ook wel weer (Martijn, Bouw-Slim). Ik, opdrachtgever, dacht er toch anders over.

Over het zijdak werd 's avonds vast de dampremmende folie neergelegd, die daar toch moest komen. Het leek een stevige folie te zijn. Maar als wij 's avonds zitten te eten en er plotseling een bui komt, begint het te lekken in de zijkamer en in de garage. Het water zeikt uit de naden tussen de kanaalplaten door, ondanks de plastic folie, specie en bitumen lijm.

Het blijkt dat er gaten in het plastic folie zitten, onder het plastic zijn allemaal diep gitzwarte plakken te zien, water onder het zeil en op de bitumen lijmresten. Maar de plastic folie is ook niet goed onder het opgaande epdm (vervanging van de oude loodslabbe) gelegd, waardoor het water van het hoofddak rechtstreeks onder de dampremmende plastic folie schiet.

Gelukkig blijft het bij deze regenbui. Mijn vrouw en ik trekken 's avonds de folie en al het water op de folie van het dak. Het water onder de folie trekken wij met een trekker van het dak, en we zijn met dweilen in de weer. Het folie is natuurlijk geballast (met stenen).

 

Hertalan® epdm dakbedekking rukt zich 'los' van de dakrand van de 'Kapel'

5 Oktober 2017 hebben we te maken met zware tot zeer zware windstoten en waait de Hertalan® epdm-dakbedekking bij de dakrand van de 'Kapel' los. 'Los waaien' is sterk overdreven. Het heeft hier namelijk nooit vastgezeten zal later blijken. Het is nooit verkleefd geworden, er zit geen lijm aan dit mooie Hertalan®-epdm. De Hertalan® KS137 contactlijm en de Hertalan® KS96 kit/sealant hebben hier blik en koker niet verlaten. 'Vergeten aan te brengen' door de heren van Bouw & Slim. Op meer plekken zal bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant vergeten de Hertalan® lijmen en kit/sealant aan te brengen. 'Ze waren er niet zo mee bezig!?'

 

Lekkage langs de dubbelwandige pijp van de openhaard

In november 2017 lekt het regenwater langs de dubbelwandige pijp van de openhaard naar beneden. Op het dak is een nieuwe stormkraag aangebracht, maar de klem van deze stormkraag is gemold door de heer Sijbren van der Land (Slim) bij de montage. Hij 'jast' een smerige roestige schroef door het metaal van de kraag. De nieuwe stormkraag kiert ten opzichte van de pijp van de openhaard, en hier gaat het regenwater naar beneden.

 


Afb 104-3533 vs02: De nieuwe stormkraag. Bouw & Slim (Bouw-Slim) molt de klem van de nieuwe stormkraag als deze wordt aangetrokken rond de dubbelwandige pijp van de openhaard, vervolgens wordt er een roestige schroef door het metaal 'gejast', de kraag kiert ten opzichte van de dubbelwandige pijp, regenwater kan nu langs de pijp de woning in, en dat gebeurt ook. "Niemand die het ziet", is de standaard uitdrukking bij de Bouw & Slim heren. Foto 12 september 2017(Reiger Copyright)
 

 


                                                                           Industrieweg 30, 8255 PB  Swifterbant

 

 
  Lekkage in de slaapkamer

Zaterdag 9 december 2017 is het beginnen lekken in onze slaapkamer. Deze lekkage wordt 15 december 2017 door de heren Bouw & Slim persoonlijk 'gerepareerd'. Zij constateren en melden mij na afloop 'dat het dak er in uitstekende staat bij ligt'.

"Wij hebben het mogelijke probleem gevonden bij een daktrimaansluiting. Wij hebben de bewuste aansluiting afgekit en daarmee moet de lekkage nu verholpen zijn", schrijft Sijbren van der Land mij even later nog in een e-mail.

Begin januari lekt het opnieuw in onze slaapkamer, 10 cm naast de lekkage van 9 december 2017.

We hebben het over houten dakbeschot, OSB, daarop een dampremmende folie om te voorkomen dat vocht uit de woning naar boven gaat, daarop het isolatiepakket, en daarop de Hertalan® epdm-dakbedekking. De dampremmende folie heeft het regenwater niet mogen tegengehouden, en de Hertalan® epdm-dakbedekking ook niet. Er zit nu vocht in het isolatiepakket. Dit vocht tast de cachering van de isolatieplaten aan, het zogenaamde 'aluminium meerlagen complex' (aluminium-papier-aluminium) , maar ook de Hertalan® KS205 spuit/-contactlijm en de Hertalan® KS137 contactlijm, die niet bestand zijn tegen water, en altijd 'geseald' moeten worden met de Hertalan® KS96 kit/sealant.

 

Lekkage en ijsvorming achter de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding

Begin februari 2018 ontdek ik, dat het lekt achter de Prodeq Prime+ multiplex gevelbekleding. Achter de gevelbekleding gaat ijs omhoog. Boven zit ook hier de Hertalan® epdm-dakbedekking niet gekleefd op de dakrand gemonteerd. Als ik het epdm optil, komt het Hertalan®-epdm schoon van het dak, er zit ook hier géén Hertalan® KS137 contactlijm of Hertalan® KS96 kit/sealant aan het epdm.
 

 


Afb xxx-4195 vs04: Werk uitgevoerd door Bouw-Slim uit Swifterbant. Losliggend Hertalan®-epdm, niet gelijmd en niet gekit epdm dakrand 'Kapel', 'verkleving' of beter 'niet verkleving' door bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant, op het epdm zit géén lijm, Hertalan® KS137 contactlijm is niet tweezijdig aangebracht en er is zeker ook géén Hertalan® KS96 kit/sealant gebruikt, aluminium daktrim is geschroefd op de ventilatielat of tussen ventilatielat en multiplex, het zeikt hier achter de multiplex gevelbekleding naar beneden. Foto 28 mei 2018 (Reiger Copyright)

Coulance

"Uit coulance"
Uit de brief van mevrouw mr. M. Bouma,van DAS namens Bouw-Slim van 26 juni 2018: "Uit coulance is cliënte (Bouw-Slim) wel bereid om ook(?) het loszittende EPDM bij de kapel kosteloos te herstellen".


"Gaan de heren Bouw & Slim er nu wel Hertalan®-lijm en -kit op smeren?",
vragen wij aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste van/voor het bouwbedrijf Bouw-Slim. Mevrouw mr. M. Bouma, uw heren Bouw en Slim zijn 15 december 2017 al wezen kijken en hebben het hier prima in orde bevonden. Ze snapten niet dat ik hier stenen op het epdm gelegd had. Dachten uw heren nu werkelijk dat ik deze stenen voor de sier op de dakrand had neergelegd? Per Aangetekend schrijven met datum 31 december 2017 is hen dit reeds medegedeeld geworden. De enige reactie die ik ontving, was dat zij zo graag het laatste stukje dak wilden komen afmaken, wat nog gebeuren moest voorkant garage.


Niet meegekregen?
Mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste van/voor het bouwbedrijf Bouw & Slim heeft tijdens haar opleiding of studie het begrip "Uit coulance" niet goed meegekregen? Het is haar verkeerd uitgelegd geworden, of er was net een feestje geweest? Maar misschien ook heeft zij hier andere bedoelingen gehad om het zo op te schrijven?


Het begrip coulance
Coulance komt uit het Frans en betekent mededogen, een toegift of een toeschietelijkheid zonder dat daarvoor een specifieke reden is te noemen. Coulance is een vergoeding van de importeur-dealer voor reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen.


Slecht werk waar bouwbedrijf Bouw-Slim voor verantwoordelijk is
Wij behoeven geen mededogen, wij hoeven geen toegift of een toeschietelijkheid. Het gaat ook niet om zaken waarvoor Bouw-Slim niet verantwoordelijk is. Het gaan alleen maar om werk waarvoor bouwbedrijf Bouw-Slim verantwoordelijk is. Wij hebben al dit werk, af en niet af, reeds betaald. En nu blijkt dat dat werk van Bouw-Slim op vele punten niet goed is.


Kwaadaardige bedoelingen
Mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste van/voor het bouwbedrijf Bouw & Slim gebruikt het woord 'coulance' hier om zichzelf en haar cliënte te verschonen van elke schuld. Haar cliënte, Bouw-Slim, had reeds alle tijd van ons gekregen om te reageren, maar heeft juist niet op onze brieven gereageerd. Dat mevrouw mr. M. Bouma, en/of haar cliënte kwaadaardige bedoelingen hebben blijkt uit het volgende, nadat wij zeer duidelijk en met overtuigend en deugdelijk bewijsmateriaal en een voor het werk van haar cliënte Bouw-Slim vernietigend bezoekverslag van fabrikant Hertalan
® en leverancier Carlisle® van de Hertalan® epdm-producten, hadden aangetoond, dat Bouw-Slim het Hertalan®-epdm niet voorzien heeft van de Hertalan® KS137 contactlijm, en haar cliënte Bouw-Slim nergens bij de daktrimmen Hertalan® KS96 kit/sealant gebruikt heeft om de zaak te 'sealen', brief mr. M. Bouma, DAS-juriste van/voor Bouw-Slim 26 juni 2018:

"Loslatend EPDM bij kapel
Verder geeft u aan dat een deel bij de kapel los laat. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld weersinvloeden of bepaald gebruik van het dak."

en even verderop in haar brief

"Door invloeden van buitenaf kan niet worden vastgesteld of de door u gestelde gebreken voor rekening van cliënte komt."
 

Géén Hertalan® KS137 contactlijm en géén Hertalan® KS96 kit/sealant te bespeuren

Afb xxx-4195 vs05: Bouw-Slim uit Swifterbant heeft dit Hertalan®-epdm 'gelijmd'. Er is echter géén Hertalan® KS137 contactlijm en géén Hertalan® KS96 kit/sealant te bespeuren. DAS probeert dit werk te verdedigen. Foto 28 mei 2018 (Reiger Copyright)

Speciaal aan mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste van Bouw & Slim: "Dit Hertalan®-epdm is door uw cliënte Bouw-Slim nóóit gelijmd geworden!". "Of ziet mevrouw mr. M. Bouma, DAS-juriste, misschien wel lijm zitten aan dit Hertalan®-epdm?"
 

 


                                                               Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant voor Hertalan®-epdm Knoeiwerk

 

 
  Lekkage zijgebouw

Zaterdag 26 januari 2019 is het gaan lekken in ons zijgebouw uit het betonnen plafond, uit de betonnen plaat. Hierboven is geïsoleerd met 110 mm dikke pir-schuim isolatieplaten. Deze platen zijn door Bouw-Slim mechanisch vastgezet. Er is geboord in de kanaalplaat, in een kanaal. Aan de onderzijde is lang geleden voordat wij dit huis kregen, weer geboord om de elektra leiding vast te zetten, 10 cm verder is op lijn van dit zelfde kanaal de TL-balk vastgezet met pluggen. Je wil absoluut geen water op de elektra. De Hertalan® epdm-dakbedekking is gaan lekken. Vervolgens heb je daaronder het 110 mm dikke isolatiepakket waar je geen water in wilt hebben. Het water beschadigt de meerlagen aluminium cachering van de platen. En drogen zal dit pakket ook slecht. De dampdichte laag hadden we ook wel weg kunnen laten. Het lekt alsnog. 

 


Afb xxx-4281 vs02 'Zadel electrapijp, kapje zit helemaal vol water, lekt er overheen': Bouwbedrijf Bouw-Slim heeft hierboven een nieuw dak gemaakt. Op deze betonnen plaat ligt eerste een dampremmende folie, dan 110 mm dikke pir-isolatie van Kingspan, en daarop Hertalan® epdm-dakbedekking. Echter het lekt hier. Foto 26 januari 2019 21:38:17 uur
(Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4277 vs02 'Druppel aan drukklem electrapijp, lekkage Hertalan®-epdm': Bouw-Slim heeft hierboven een nieuw dag aangelegd met pir-isolatie en Hertalan® epdm-dakbedekking. Lekkage op de electra, emmer hangt er onder, TL-armatuur zit 10 cm verder boven hetzelfde kanaal van de kanaalplaat.
Foto 26 januari 2019 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4282 vs02 'Druppel snoert zich af, lekkage Hertalan-producten': Bouw-Slim uit Swifterbant heeft hierboven een nieuw dak mogen aanleggen met Hertalan® epdm-dakbedekking. Maar het lekt nu uit de betonnen plaat.
Foto 26 januari 2019 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4280 vs02 'Twee druppels, lekkage Hertalan®-producten': Bouwbedrijf Bouw-Slim heeft dit nieuwe lekkende dak gemaakt met Hertalan®-producten, die volgens de heren Bouw & Slim 'superieur' en van een 'buitenaardse' kwaliteit zijn. Deze Hertalan®-producten zijn zo goed, dat het niet meer nodig is ze aan te brengen. Het kan gewoon zonder. Allemaal volgens de heren van Bouw en Slim dan natuurlijk. Het heeft iets van het sprookje: "De nieuwe kleren van de keizer". Daar waren ook twee rondreizende kleermakers (verwerkers van stoffen) actief.
Foto 26 januari 2019 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4279 vs02 'Lekkage zijgebouw uit plafond op elektra, Hertalan®-producten': Een druppel regenwater heeft zich zojuist afgesnoerd. Nieuw lekkend dak gemaakt door Bouw-Slim uit Swifterbant.
Foto 26 januari 2019 (Reiger Copyright)
 

 


                                                                           Industrieweg 30, 8255 PB  Swifterbant

 

Het sprookje van de twee rondreizende kleermakers

De Hertalan®-producten zijn volgens de heren van Bouw & Slim (Bouw-Slim) van een 'superieure' en 'buitenaardse' kwaliteit, deze Hertalan®-producten zijn zo goed, dat het niet meer nodig is ze aan te brengen, het kan gewoon zonder. Het heeft iets van het sprookje: "De nieuwe kleren van de keizer". Daar waren ook twee rondreizende kleermakers (verwerkers van stoffen en makers van kleden) actief. De twee kleermakers waren natuurlijk oplichters.


Schaar uit het sprookje 'De nieuwe kleren van de keizer'
 

 

 

 

 

We schroeven het zadel maar eens los

 


Afb xxx-4290 vs02: 'Lekkage zijgebouw, waar plug in plafond zit voor de electra'. Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant heeft boven deze betonnen plaat eerst een dampremmende folie neergelegd, vervolgens ligt hierboven 110 mm Kingspan Therma pir-isolatie 110 mm dik, en daarbovenop ligt de Hertalan® epdm-dakbedekking, en nu lekt het door de betonnen plaat heen. Het isolatiepakket is nu natuurlijk ook nat. Waarvoor was de dampremmende laag toch ook al weer? De betonplaat is 10 cm dik, het plugje gaat 4 cm diep. Foto 27 januari 2019
(Reiger Copyright)
 

 

               

Links Obo-drukklem, rechts drukzadelklem Toolstation

 

Picture met tekst


Afb xxx-4287 vs03 'Lekkage zijgebouw, water uit de betonnen plaat'. Water komt uit het gat waar de plug in zit voor de ophanging van de electriciteitsleiding, 10 cm verder begint de TL-verlichting, als hier water inkomt heb je direct kortsluiting. Opdrachtgever heeft nog speciaal gevraagd de isolatie op dit platte dak te lijmen in plaats van boren en pluggen. Maar het werd toch boren. "Voor al uw wensen, de juiste mensen!", staat er toch duidelijk op de busjes en de website van Bouw & Slim (Bouw-Slim). En "Wat weet een klant ervan!"
Foto 27 januari 2019 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4291 vs03 'Lekkage zijgebouw, water uit de betonnen plaat': Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant heeft boven deze betonnen plaat eerst een dampremmende folie neergelegd, vervolgens ligt hierboven Kingspan Therma pir-isolatie 110 mm dik, en daarbovenop ligt de Hertalan® epdm-dakbedekking, en nu lekt het door de betonnen plaat heen. Het isolatiepakket is nu natuurlijk ook nat. Waarvoor was de dampremmende laag ook al weer? Foto 27 januari 2019 (Reiger Copyright)

 


Afb xxx-4289 vs02 'Lekkage zijgebouw, water uit de betonnen plaat'. Bouwbedrijf Bouw-Slim nieuw dak met Hertalan® epdm-dakbedekking, maar het nieuwe dak lekt. Het water lekt juist op de
electra. Voor Hertalan® epdm-dakbedekking bent u bij Bouw-Slim aan het juiste adres! Met het 'Hertalan® - 50 Jaar - Praktijkervaring op het dak' - stempel erbij! Foto 27 januari 2019 (Reiger Copyright)
 

Hertalan® - 50 Jaar - Praktijkervaring op het dak Zegel of stempel
 

Voor de echte 'Hertalan® - 50 Jaar - Praktijkervaring op het dak' stempel zie:
https://bouw-slim.nl/epdm

 

 

De heren Bouw & Slim hebben 21 maart 2019 het 'Hertalan® - 50 jaar - Praktijkervaring op het dak' -stempel verwijderd van hun Bouw & Slim-site.

Hertalan® - 50 Jaar - Praktijkervaring op het dak

Hertalan® in de middenbalk - 50 Jaar in de boog bovenin - Praktijkervaring op het dak in onderste boog

 


Afb xxx-4293 vs03 'Lekkage zijgebouw, water uit de betonnen plaat': Bouwbedrijf Bouw-Slim uit Swifterbant heeft boven deze betonnen plaat eerst een dampremmende folie neergelegd, vervolgens ligt hierboven Kingspan Therma pir-isolatie 110 mm dik, en daarbovenop ligt de Hertalan® epdm-dakbedekking, en nu lekt het door de betonnen plaat heen. Het isolatiepakket is nu natuurlijk ook nat. Waarvoor was de dampremmende laag ook al weer? Foto 27 januari 2019
(Reiger Copyright)
 

Picture met tekst
 
 

Filmpje van de lekkage in het zijgebouw uit het betonnen plafond
(Klik hier boven)

 

 

Lekkage zijkamer en garage maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag 's avonds, nieuwe lekkages!
 


Bouw-Slim IMG_4416 vs03 'Lekkage zijkamer, water loopt tussen twee kanaalplaten door'. Het water zeikt (van seiken: pissen of urineren) tussen twee kanaalplaten door uit het plafond van de zijkamer. Deze foto is gemaakt, nadat de zaak weer een beetje tot rust is gekomen, na de regenbui, nadat wij weer met plastic folies over onze spullen, en emmers in de weer zijn geweest. Precies hier zeek het water in juni 2017 tijdens de renovatie ook naar beneden. Hier hebben we nooit een lekkage gehad, voordat Bouw & Slim (Bouw-Slim) hier kwam. En dit ondanks alle niet dampdoorlatende (dampremmende) folies die zijn aangebracht. We zouden nooit meer lekkage hebben volgens Jeroen van Wassenberg (Bouw) en Sijbren van de Land (Slim). Bouwbedrijf Bouw & Slim staat ook nog ingeschreven als Leerbedrijf, en ik hoor Jeroen van Wassenberg nog tegen zijn leerling/medewerker Alwin(sch) zeggen, tijdens het aanbrengen van deze plastic folies (dampremmende folies) onder de pir-isolatie, waarvan de stukken (meerdere delen) elkaar moesten overlappen: "Je moet het water volgen, Alwin(sch)". Mocht er ooit lekkage zijn dan zou het water via deze folies alsnog afgeleid worden naar beneden, het dak van het zijgebouw op. Jeroen van Wassenberg en zijn handlanger (helper bij de bediening van zijn geschut) Sijbren van der Land, de heren Bouw & Slim, zijn grote kletsmeiers. Ook in onze garage zeikt het water deze 2e Pinksterdag 2019 naar beneden uit het plafond, nu ter hoogte van de zijdeur aan de voorkant. Foto 10 juni 2019  22:40:22 uur zijkamer (Reiger Copyright)

 


                                                               Bouw & Slim (Bouw-Slim), Industrieweg 30, 8255 PB Swifterbant

 

Volgens Sijbren van der Land en Jeroen van Wassenberg, de heren Bouw & Slim, hadden we beslist dampremmende plastic folies nodig om te voorkomen dat vocht uit de woning in het isolatiepakket en onder de Hertalan® epdm-dakbedekking terecht zou komen. Maar ondanks de 'superieure' en 'buitenaardse' kwaliteiten die het Hertalan®-epdm en de Hertalan®-producten door de heren van Bouw & Slim toegedicht worden, doet het Hertalan®-epdm niet wat het zou moeten, namelijk: de regen tegenhouden. Let wel, dit komt natuurlijk door het ongelofelijke knoeiwerk en onkunde bij het aanbrengen van deze Hertalan® epdm-producten van de heren Bouw & Slim, Sijbren van der Land en Jeroen van Wassenberg, eigenaren van bouwbedrijf "De Hertalan®-epdm Knoeierij" (bouwbedrijf Bouw-Slim).

 

Bouw-Slim promotiemateriaal: Paraplu gemaakt van Hertalan®-epdm na 'De zoveelste lekkage'
 

 

Ze, Bouw & Slim (Bouw-Slim), kunnen natuurlijk ook gewoon niet-epdm zeiltjes uitdelen, dan kan je daaronder gaan zitten
 


300 mm x 300 mm Hertalan® epdm-vervanger

Zeiltje tegen de worteltjes, tevens luchtig doek (damp- en regendoorlatend) Bouw-Slim promotiemateriaal bij 'De zoveelste lekkage' na hun renovatie van ons dak > Laat geen werkzaamheden aan uw woning of bedrijfspand uitvoeren door dit bedrijf Bouw& Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant

 

300 mm x 300 mm Hertalan® epdm-vervanger

Tentzeiltje om op zitten, of waaronder je kunt gaan zitten, eventueel te gebruiken als vliegend tapijt  Bouw-Slim promotiemateriaal bij 'De zoveelste lekkage' na hun renovatie van ons dak > Laat geen werkzaamheden aan uw woning of bedrijfspand uitvoeren door dit bedrijf Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant

 

Promotiemateriaal gratis af te halen bij de firma:

Bouw & Slim (Bouw-Slim)
Industrieweg 30
8255 PB  Swifterbant

Tel.: 0321-384691

De Onnozelen

 

en 'Kletsmeiers'

 

 

Bouw-Slim (Bouw & Slim) Erkend SBB Leerbedrijf???
 


bouw-slim.nl  voor al uw wensen, de juiste mensen ???

Bouw-Slim site 11 juni 2019

 

"Vakman van de toekomst" (Bouw-Slim site 11 juni 2019)

"MBO-leerlingen in de bouw krijgen bij ons (Bouw-Slim) de kans om hun vak in de praktijk te leren. Met een leerbaan als timmerman ontwikkelen zij zich tot zelfstandige vakmensen. Inzet is hierbij voor Bouw-Slim minstens zo belangrijk als vakinhoudelijke kennis."

Met het SBB-logo erbij natuurlijk!

Zie voor dit logo, de twee b's (bb) verbonden door een S, ook: https://www.s-bb.nl

SBB staat voor: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

 

Op https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/stichting-samenwerking-beroepsonderwijs-bedrijfsleven-sbb lezen wij 11 juni 2019:

"Taakomschrijving SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

In SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Het doel is om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Daarnaast adviseert SBB de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt."

 


SBB Schildje Erkend Leerbedrijf, SBB-bordje 'De Wassen Neus' en 'De illusie' vs06

Tegen de muur van een metselbedrijf ergens in Nederland. Let op, dit is niet bij Bouw-Slim, daar moeten we nog langs. Jammer dat dit vage (matglas) SBB-bordje 'De Wassen Neus' en 'De illusie' voor deze mooie stenen en dit mooie metselwerk hangt. We zien dat het materiaal waar  het bordje van gemaakt is, al is gekwetst. Het logo is niet erg bestendig zullen we maar zeggen.

 

SBB-logo op de Bouw & Slim site!!! Hoe is het mógelijk???


Op het internet

bij www.stagemarkt.nl (aangeboden door SBB), vinden wij als wij 'bouw' en 'Swifterbant' invullen:

Bouw-Slim, Industrieweg 30, 8255 PB  Swifterbant, erkend voor de opleidingen Allround timmerman Crebonummer 25118  Niveau 3, en Timmerman Crebonummer 25128  Niveau 2. Leerbedrijf erkend sinds 16 maart 2016. Leerbedrijf ID 100402015. Telefoonnummer +31321384691  (0321-384691)

 

Belazerd en bedonderd zijn we, en worden we, door de Nederlandse* Rijksoverheid

Hoe kan dit bedrijf Bouw-Slim nu erkend zijn door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)? Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Na alles wat wij over dit 'bouwbedrijf' Bouw & Slim hier op deze site geschreven hebben en laten zien. Deze 'Erkenning' van dit 'bouwbedrijf' door SBB is 'Ten hemel schreiend'! en 'Gode geklaagd'. Wij denken dat het hele SBB een wassen neus en een illusie is. Kan het zijn dat je je erkenning gewoon koopt bij dit SBB, en krijgt met en voor geld? Of worden de erkenningen door SBB gewoon in de rondte gestrooid? Zeg maar als een soort strooigoed, te grabbel gegooid, zodat al die gretige bedrijven ze kunnen opgrabbelen.

https://bouw-slim.nl/erkend-leerbedrijf
Klik hier

SBB-logo op/van de Bouw-Slim site

Niet de eerste keer

Wij hebben op deze site nu al meerdere keren deze belachelijke vertoning van Erkenning van Leerbedrijven besproken en aangetoond. Wij schreven onder andere over Calibris, een soort van 'SSBB' (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), en háár Calibris Bestúúrderen! Een half jaar nadat wij erover schreven, was het hele Calibris mét Bestuur en al van het toneel verdwenen. Wij werden belaagd om wat wij schreven en ons werd de de mond gesnoerd. De krant  en andere media wisten over ons te schrijven zonder ons te bevragen. Ons weerwoord was niet nodig. Alles in het belang van 'de goede maatschappelijke orde' ('openbare orde').

 

Per 1 augustus 2015 is er één organisatie SBB

die de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en de beroepspraktijkvorming uitvoert, Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Alle zeventien kenniscentra, waaronder Calibris, het kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport, hebben hun wettelijke taken overgedragen aan SBB.

 

"Ordnung muß sein"

heet het bij onze oosterburen, maar aan de overkant van de Noordzee schrééuwt speaker John Bercow in de House of Commons ook zijn: "Order!".

 

SBB Erkenning is gebakken lucht

en heeft slechts als doel voldoende stageplekken te creëren voor leerlingen van scholen. Kwaliteit is niet aan de orde. Scholen zijn er maar wat blij mee, dat zij hun leerlingen kwijt kunnen. Voor bedrijven is het een manier om op goedkope wijze aan arbeid te komen. Op het internet zien we hoe graag bedrijven het SBB-logo op hun gebouwen spijkeren en er mee pronken en dwepen op hun sites. Het geeft bedrijven een schijn van zogenaamde enxtra kwaliteit. Je zou je moeten schamen als school en als bedrijf als je hier aan mee doet en een dergelijk erkenning op je bedrijf plakt.

SBB-logo op/van de Bouw-Slim site 

 

Op de site van SBB Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SSBB) (https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning) vinden wij

"Als erkend leerbedrijf van SBB hebt u (o.a.) de volgende voordelen:

  • Studenten werken direct mee in uw bedrijf. U hebt plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
     

  • Het speciale SBB beeldmerk dat u op uw bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoorts mag gebruiken geeft een positieve uitstraling op uw klanten.
     

  • U kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen, zoals de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap."

 

 


                                                                           Industrieweg 30, 8255 PB  Swifterbant

 
 

 

Terug naar de Bouw & Slim Hoofdpagina die we voor hen hebben ingericht
Klik hier

 

Verkopers van lucht zijn de heren Bouw & Slim van Bouw-Slim


'Het hemelsche tapijt' (Reiger Copyright)

 

 


                                                               Bouw & Slim (Bouw-Slim) uit Swifterbant voor Hertalan®-epdm Knoeiwerk

 

 

o
 

 

Picture met tekst